22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про затвердження Порядків здійснення дозвільних процедур
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 23 Травень 2007 Номер: 524-17/2007

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Сімнадцята сесія
РІШЕННЯ

від 23.05.2007 № 524-17/2007
м. Коломия

Про затвердження Порядків
здійснення дозвільних процедур

    З метою впорядкування механізмів взаємодії міської ради, її виконавчих органів з суб'єктами господарювання з питань здійснення дозвільних процедур, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про планування та забудову територій", "Про землеустрій",  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення",  "Про оренду землі", "Про оцінку земель", Постановами Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів",  "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок",  "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу", "Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі",   "Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів",  "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень",  Земельним Кодексом України, Типовими правилами розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, Положеннями "Про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт", Наказом  "Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок", міська рада

вирішила:

1. Затвердити Порядки щодо здійснення дозвільних процедур (додатки 1-15).
2. Це рішення набирає чинності з дня опублікування.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Тарновецького В. В., на голову постійної комісії з питань розвитку підприємництва та регуляторної політики Тимківа В. Д., голову постійної комісії з питань землекористування та охорони навколишнього середовища Бучелюка С. В., голову постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку та будівництва Мацьківа В. М.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 1
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
вибору земельних ділянок та погодження матеріалів надання, вилучення (викупу) земельних ділянок та погодження місця розташування об'єкта

    На земельні ділянки, на які немає у заявника документів на право власності чи користування земельною ділянкою (із земель забудови чи земель запасу)  вибір  земельної ділянки під розміщення (будівництво) об'єкта проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України  від 31.03.2004р. № 427, а погодження згідно ч.7, ч.15 ст.151 Земельного Кодексу України).
І. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет доку-ментів, до якого входять:
1. Для отримання акта вибору земельної ділянки під розміщення  об’єктів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльнос-ті;
-  копія статуту підприємства (для юридичних осіб);
- клопотання до міської ради з обгрунтуванням необхідності  відведення земельної ділянки, орієнтовний розмір ділянки, бажане місце розташування об'єктів із зазначенням їх на ситуаційному плані (за наявності), умови вилучення (викупу) земельної ділянки.
- при наявності - копію проектів будівництва (типових проектів), копію містобудівного обгрунтування розташування об'єкта на території кварталу існуючої забудови, копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.
2. Для виготовлення висновку щодо погодження матеріалів по-годження:
Варіант 1.  Коли проводиться вибір земельної ділянки
1. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
- заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта;
- викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  варіантів розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
-  акт вибору земельної ділянки (долучається після комісійного обстеження земельної ділянки);
- документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку (при зміні цільового призначення  частини земельної ділянки);
Варіант 2.  Коли  не проводиться вибір земельної ділянки (на земельній ділянці здійснено будівництво, але проект землеустрою не розроблявся, збільшення земельних ділянок без зміни цільового призначення, розміщення об’єктів передбачено генпланом забудови).
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
- заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта;
- викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  схеми розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
- документ, що посвідчує право власності чи користування  на об’єкт чи земельну ділянку (при зміні цільового призначення земельної ділянки);
- квитанцію про оплату.
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його в  міську раду.
3. Міська рада реєструє клопотання в день його подання, розглядає клопотання і в п'ятиденний строк після реєстрації подає адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор протягом 5-ми робочих днів з дня отримання вхідного пакету документів виготовляє копії заяви та документів, що додаються до неї і  передає  їх  голові  міської постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок і представникам місцевих дозвільних органів, які входять до складу Дозвільного центру під час роботи в одному приміщенні, тобто в офісі Дозвільного центру,  для  погодження  матеріалів місця розташування об’єкта.
5. Комісія працює у складі першого заступника міського голови (голова комісії), представників власників та користувачів земельних ділянок, які пропонуються до вибору, представника заявника, міського відділу земельних ресурсів, районної санітарно-епідеміологічної станції, відділу архітектури та містобудування міської ради, Державного управління екології та природних
ресурсів в  Івано-Франківській області, відділу культури і туризму міської ради. Комісія після отримання матеріалів обстежує місце розташування об'єкта  і
погоджує акт вибору земельної ділянки. Акт вибору земельної ділянки підписується головою і членами комісії, скріплюється печатками і долучається
до матеріалів, необхідних для виготовлення висновку щодо погодження матеріалів відведення земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта.
Місцеві дозвільні  органи протягом двох тижнів після отримання від адміністратора вхідного пакету документів виготовляють висновки про погодження матеріалів щодо вибору земельної ділянки та місця розташування об’єкта.   Акт, підписаний головою та членами комісії разом з висновками про погодження місця розташування об'єкта (міського відділу земельних ресурсів, районної санітарно-епідеміологічної станції, відділу архітектури та містобудування міської ради, Державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділу культури і туризму міської ради) та рахунками про оплату за дозвільні документи передається  адміністратору Дозвільного центру.
6. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після от-римання акта вибору земельної ділянки та висновків про погодження місця розташування об’єкта повідомляє заявника про необхідність оплати за дозвільні документи та  час і місце їх  отримання.
7. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 24 днів із дня подання заявником документів у Дозвільний центр.

До складу вихідного  пакету  документів входять :
1.  Акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта
2.  Висновки  про погодження місця розташування об'єкта:
- міського відділу земельних ресурсів;
- районної санітарно-епідеміологічної станції;
- відділу  архітектури та містобудування міської ради;
- Державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області;
- відділу культури і туризму міської ради.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 2
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
щодо  видачі дозволу на виготовлення проекту
відведення земельної ділянки

   Дозвіл видається на земельні ділянки, які не є у власності чи користуванні  заявника згідно ст.151 Земельного Кодексу України.
1. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів:
- заява суб'єкта підприємницької діяльності;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- клопотання до міської ради про погодження місця розташування об'єкта містобудування та згоду на виготовлення проекту відведення;
- клопотання на ім’я керівників місцевих дозвільних органів  (міського відділу земельних ресурсів, районної санітарно-епідеміологічної станції, державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділу  архітектури та містобудування міської ради, відділу культури і туризму міської ради);
- викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації  населеного пункту;
- копію плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення  об’єкта із зазначенням загальної площі,  яку необхідно вилучити, склад угідь земельної ділянки та умови її відведення (ситуаційний план);
- акт вибору земельної ділянки.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів до міської ради.
3. Міська рада  розглядає клопотання і в п'ятиденний строк з дня реєстрації направляє його разом з матеріалами, що додаються до нього на розгляд міським відділом земельних ресурсів, районною санітарно-епідеміологічної станцією, державним управлінням екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділом  архітектури та містобудування міської ради, відділом культури і туризму міської ради.
4. Зазначені органи протягом двох тижнів з дня одержання клопотання  надають свої висновки   міській раді.
5. Міська рада протягом десяти днів з урахуванням висновків приймають рішення про погодження місця розташування об'єкта і передає його адміністратору Дозвільного центру. У разі прийняття негативного рішення про погодження місця розташування об'єкта та дозвіл на виготовлення проекту відведення міська рада видає мотивовану відмову.
Відділ земельних відносин міської ради:
- забезпечує візування клопотання міським головою;
- пакет документів передає відділ земельних відносин міської ради до міського відділу земельних ресурсів для виготовлення проекту рішення міської ради про погодження місця розташування земельної ділянки та дозволу на виготовлення проекту відведення;
- відділ земельних відносин міської ради забезпечує розгляд проекту та пакету документів міською  постійно діючою комісією з питань вибору земельної ділянки;
- відділ земельних відносин міської ради передає проект рішення та висновки міської постійно діючої комісії на розгляд найближчої чергової сесії міської ради;
- не пізніше 3 днів після підписання рішення міської ради про погодження місця розташування об'єкта та дозвіл на виготовлення проекту відведення міським головою  відділ земельних відносин міської ради передає витяг з рішення до Дозвільного центру, де витяг видається заявникові.
6. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу (рішення) або мотивованої відмови.
7. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком не повинен перевищувати 29 днів із дня подання заявником документів у Дозвільний центр.
До складу вихідного пакету документів входять :
1. Рішення міської ради  про погодження місця розташування об'єкта.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 3
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок 
виготовлення проекту відведення  земельної ділянки під розміщення об’єкта, або для існуючого об’єкта (магазин)

    Розроблено у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26травня 2004р. № 677 та ст.50 Закону  України  “Про землеустрій”.
1. Для виготовлення проекту відведення  земельної ділянки під розміщення об’єкта  суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів, необхідних для виготовлення висновку щодо умов відведення земельної ділянки:
- заяву на ім'я адміністратора;
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- рішення міської ради  про погодження місця розташування об’єкта та надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки (на вільні земельні ділянки), або рішення про дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки (на земельні ділянки під об’єктами -  будинок, ін.);
- викопіювання  з генплану забудови населеного пункту, завірене архітектором міста;
- документ, що посвідчує право власності, користування   на об’єкт (магазин і т.д.);
- акт вибору земельної ділянки (на вільні земельні ділянки).
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до відділу архітектури і містобудування міської ради для виготовлення висновку щодо  відведення земельної ділянки.
3. Міський  відділ земельних ресурсів у двотижневий термін, після отримання висновку від відділу архітектури і містобудування міської ради, виготовляє висновок щодо  відведення земельної ділянки  та передає його адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання  висновку повідомляє заявника про час і місце отримання дозвільного документа.
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 14 днів з дня подання заявником документів у Дозвільний центр.
До складу вихідного  пакету  документів входять :
1. Висновок міського відділу земельних ресурсів щодо умов відведення земельної ділянки під    розміщення об'єкта, вартість для юридичних осіб – 80,00 грн.,  для фізичних осіб - 30,00 грн.
Для виготовлення проекту відведення земельної ділянки суб’єкт господарювання  самостійно подає в проектну організацію пакет документів до якого входять:
- заява суб'єкта підприємницької діяльності;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, нотаріально завірена,
- рішення міської ради про надання  дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки; або рішення про дозвіл на складання проекту відведення земельної ділянки на земельні ділянки, на яких уже розміщені об’єкти -  магазин і т.д. );
- висновок щодо  відведення земельної ділянки,
- копія паспорта,
- ідентифікаційний код (довідка про реєстрацію ЄДРПОУ),
- статут, нотаріально завірений  (для юридичних осіб),
- документ, що посвідчує право власності на будівлі, нотаріально завірений.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 4
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
затвердження проекту відведення та надання земельної ділянки

    Цей Порядок розроблений відповідно до Земельного Кодексу України та Регламенту Коломийської міської ради.
1. При зверненні в Дозвільний центр Заявник подає:
- замовлення (заповнюється в Дозвільному центрі);
- клопотання на ім'я міського голови про затвердження проекту відведення, надання земельної ділянки, а при необхідності - також про зміну цільового призначення;
- проект відведення земельної ділянки.
2. Дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня після подання документів, передбачених п.1 передає їх до міського відділу земельних ресурсів.
3. Відділ земельних відносин міської ради протягом 10 робочих  днів:
- забезпечує візування клопотання міським головою;
- пакет документів відділ земельних відносин передає міському відділу земельних ресурсів для виготовлення проекту рішення міської ради про затвердження проекту відведення, надання земельної ділянки, а при необхідності – також про зміну цільового призначення;
- відділ земельних відносин міської ради забезпечує розгляд проекту рішення та пакету документів  постійною  комісією з питань  земле-користування та охорони навколишнього середовища;
- відділ земельних відносин міської ради передає проект рішення та висновки постійної  комісії на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
4. Не пізніше 3 днів після підписання рішення міської ради міським головою  відділ земельних відносин міської ради передає витяг рішення міської ради про затвердження проекту відведення, надання земельної ділянки, а при необхідності – також про зміну цільового призначення витяг до Дозвільного центру, де він видається заявникові.
У разі прийняття негативного рішення про затвердження проекту відведення, надання земельної ділянки, а при необхідності – також про зміну цільового призначення Дозвільний центр видає заявникові мотивовану відмову про це у триденний термін після розгляду проекту рішення міською радою.
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 30 днів із дня подання заявником документів до Дозвільного центру.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 5
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
 укладення та реєстрації договору оренди земельної ділянки

    Цей Порядок розроблений відповідно до Земельного Кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Постанови Кабінету Міністрів від 25.12.1998р. №2073 «Про затвердження Порядку державної реєстрації договорів оренди землі».
1. При зверненні до Дозвільний центр заявник подає:
- замовлення (заповнюється в Дозвільному центрі);
- заяву до міського відділу земельних ресурсів про видачу витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки (заповнюється в Дозвільному центрі);
- заяву до міського відділу земельних ресурсів про оформлення договору оренди земельної ділянки (заповнюється в Дозвільному центрі);
- заяву про реєстрацію договору оренди (заповнюється в Дозвільному центрі);
- копію проекту відведення (при необхідності) з додатками, а саме: кадастровим планом з відображенням обмежень; актом визначення меж ділянки в натурі; актом приймання-передачі ділянки; актом перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість (у разі не визначення меж у натурі);
- копію рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду;
- реєстраційні картки;
- копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка підписує договір від імені орендаря (рішення про призначення керівника, довіреність);
- копію паспорта особи, яка підписує договір оренди;
- копію платіжного документу про оплату за довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки до міського відділу земельних ресурсів;
- копію платіжного документу про оплату за оформлення договору оренди до міського відділу земельних ресурсів.
2. Дозвільний центр не пізніше наступного робочого дня передає копії документів до міського відділу земельних ресурсів для виготовлення витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки.
3. Міський відділ земельних ресурсів  протягом 10 робочих днів виготовляє витяг з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки  та  передає його до  відділу земельних відносин міської ради для нарахування орендної плати.
4. Міський відділ земельних ресурсів не пізніше наступного робочого дня затверджує довідку про нарахування орендної плати.
5. На протязі 10 днів після затвердження довідки про нарахування орендної плати міський відділ земельних ресурсів оформлює проект договору оренди
землі та передає його для погодження з юристом міської ради. Погоджений проект договору повертається до міського відділу земельних ресурсів.
6. Після виготовлення та погодження проекту договору оренди орендар (уповноважена особа) запрошується до міського відділу земельних ресурсів, де підписує договір оренди землі з дотриманням порядку укладання договорів, встановленого Цивільним та Господарським кодексами України.
7. Міський відділ земельних ресурсів після підписання договору орендарем:
- забезпечує підписання договору міським головою або його заступником (в термін до 7 днів);
- виконавець робіт клопотанням направляє файл обміну IN 4 для прийняття та друкування реєстраційної картки. Якщо файл прийнятий, виконавець підписує реєстраційні картки та віддає замовнику, якщо не прийнято, то направляється на доопрацювання;
- готує акт передачі договору оренди до Державного Земельного Кадастру (не пізніше наступного дня після підписання договору міським головою);
- передає до Державного Земельного Кадастру:
1) заяву  про реєстрацію договору оренди землі;
2) копію рішення міської ради про надання земельної ділянки в оренду;
3) договір оренди в трьох примірниках;
4) реєстраційні картки до ДЗК;
5) проект відведення земельної  ділянки – у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення.
8. Міський відділ земельних ресурсів повідомляє Дозвільний центр про передачу документів до Державного Земельного Кадастру та очікувальну дату реєстрації договору. Після цього Дозвільний центр повідомляє Замовника про необхідність з’явитись у Державний Земельний Кадастр для укладення договору з ДЗК та оплати послуг ДЗК.
9. Заявник у семиденний термін після оплати послуг, отримує в Державному Земельному Кадастрі зареєстрований примірник договору оренди та акту приймання-передачі.
10. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 21 дня із дня подання заявником документів у Дозвільний центр (без врахування часу на підписання договору орендарем).
11. Нотаріальне посвідчення договору оренди землі здійснюється виключно за бажанням та за рахунок орендаря не врегульовується нормами цього Порядку.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

                                                                                                                                      Додаток 6
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
щодо проведення реконструкції приміщень, пов'язаної із зміною функціонального  призначення

     Розроблено  у відповідності до вимог Закону України від 20.04.2000р. № 1699 "Про планування і забудову території".
1. Для отримання дозволу суб'єкт підприємницької діяльності  подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява суб'єкта підприємницької діяльності на ім'я адміністратора;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- заява до виконавчого комітету міської ради з обгрунтуванням необхідності проведення реконструкції приміщення, пов'язаної із зміною цільового призначення, чисельність працюючих, місткість;
- завірені нотаріально копії документів, що підтверджують право власності на жилий будинок, жиле приміщення (договір купівлі-продажу, свідоцтво або ін. з відміткою реєстраційного напису МБТІ);
- технічний паспорт на жилий будинок, жиле приміщення (поверховий план);
- при необхідності, письмова згода співвласників та сусідів суміжних квартир про переобладнання приміщення під заклади громадського призначення та використання частки прибудинкової території при влаштуванні окремого входу, завірена нотаріально. У випадку, коли будинки зблоковані - згоду власників суміжних квартир зблокованого будинку.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів передає їх копії до виконавчого комітету міської ради та відділу архітектури і містобудування міської ради, а у термін до 5 днів здійснює організаційне та інформаційне забезпечення обстеження об'єкта про можливість його реконструкції, переобладнання міською комісією.
3. Після обстеження об'єкта комісією представник КПЕЖ у двотижневий термін оформляє у двох примірниках акт обстеження об'єкта щодо можливості його реконструкції (переобладнання), який підписують голова та члени комісії і передає його адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє заявника про час та місце отримання акта обстеження об'єкта.
5. Заявник подає до виконавчого комітету міської ради пакет документів для прийняття рішення про переведення з житлового в нежитлове, виконання проектних робіт з реконструкції приміщення.
6. Виконавчий комітет міської ради  в місячний термін з дня поступлення документів приймає рішення про дозвіл на виконання проектних робіт з реконструкції приміщення і наступного робочого дня передає його адміністратору Дозвільного центру.
7. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня заявника про час та місце отримання дозволу (рішення).
Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 49 днів із дня подання Заявником документів до Дозвільного центру.

До складу вихідного пакету документів входять:
1. Рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на переведення житлового приміщення у нежитлове та виконання проектних робіт з реконструкції приміщення.

8. Замовник (суб'єкт підприємницької діяльності) виготовляє АПЗ, для чого подає документи:
- заява;
- документ, що посвідчує право власності, користування приміщенням;
- рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на виготовлення проекту щодо проведення реконструкції приміщення;
- характеристика намірів замовника стосовно реконструкції об'єкта.

8.1. На підставі отриманого АПЗ та технічних умов замовляє виготовлення на договірних умовах у державній або іншій проектній організації проект реконструкції приміщення.
8.2. Виготовлену проектну документацію погоджує з відділом архітектури і містобудування міської ради, районною санітарно-епідеміологічною станцією,  затверджує проектну документацію і звертається  в Дозвільний центр для отримання дозволу на виконання робіт з реконструкції об'єкта.

 Для цього він подає документи:
   1. Заява забудовника.
   2. Рішення виконавчого органу міської ради  про дозвіл на реконструкцію об’єкта містобудування.
   3. Документ, що посвідчує право власності забудовника чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об'єкт містобудування.
   4. Висновок  районної санепідемстанції та РВ ГУ МНС (пожежна частина), висновки експертизи з питань охорони праці.
   5. Документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд).
   6. Затверджену в установленому порядку проектну документацію, а саме:
- папку на зав'язках;
- копію генплану;
- копію пояснювальної записки;
- фасади та плани .
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів в інспекцію Держархбудконтролю.
3. Інспектор Держархбудконтролю протягом десяти-двадцяти днів виготовляє дозвіл на виконання будівельних робіт і передає його адміністратору  Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу.
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 20 днів із дня подання документів Заявником до Дозвільного центру.

До складу вихідного пакету документів входять :
1. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Дозвіл безкоштовний.

 


Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

 

                                                                                                                                      Додаток 7
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
видачі дозволу на будівництво об'єкта  містобудування

    Дозвіл видається  у відповідності до ст. 24 Закону України "Про плану-вання та забудову  територій"
Варіант 1. На земельні ділянки, які  є у власності чи користуванні  заяв-ника.
Дозвіл на будівництво об'єкта дає право замовнику на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання після погодження  та затвердження проектної документації, дозволу на виконання будівельних робіт.
1. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів:
- заява на ім'я адміністратора;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний код;
- рішення на проектно-вишукувальні роботи, державний акт про право власності чи користування земельною ділянкою;
- проектно-технічну документацію погоджену в установленому порядку;
- висновки  служб щодо можливості будівництва: райсанепідемстанції, РВ ГУ МНС, ОП, Державного управління екології та природних ресурсів в Івано-Франківській області та інші.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів до  виконавчої комітету міської ради та відділу  архітектури та містобудування міської ради.
3. Виконавчий комітет міської ради   реєструє пакет документів і в місячний термін (якщо не змінюється цільове призначення земельної ділянки) приймає рішення про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування  і наступного  робочого дня передає його адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу (рішення).
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати, 1 місяця з дня поступлення документів до Дозвільного центру від Заявника.
До складу вихідного пакету документів входять:
1. Рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на будівництво об'-єкта.
2. Рішення на проектно-вишукувальні роботи
3. Державний акт про право власності чи користування земельною ділянкою
  Варіант ІІ. На земельні ділянки, на які немає у заявника документів на право власності чи користування земельною ділянкою (із земель забудови чи земель запасу)  вибір  земельної ділянки під розміщення (будівництво) об'єкта проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004р. №427, а погодження згідно ч.7, ч.15 ст.151 Земельного Кодексу України).
І. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет документів, до якого входять:
1. Для отримання акта вибору земельної ділянки під розміщення  об’єктів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- копію статуту підприємства (для юридичних осіб);
- клопотання до міської ради з обгрунтуванням необхідності  відведення земельної ділянки, орієнтовний розмір ділянки, бажане місце розташування об'єктів із зазначенням їх на ситуаційному плані (за наявності), умови вилучення (викупу) земельної ділянки;
- при наявності - копію проектів будівництва (типових проектів), копію містобудівного обгрунтування розташування об'єкта на території кварталу існуючої забудови, копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки.
2. Для виготовлення висновку щодо погодження матеріалів погодження:
Варіант 1.  Коли проводиться вибір земельної ділянки.
1. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
- заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта;
- викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  варіантів розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
-  акт вибору земельної ділянки (долучається після комісійного обстеження земельної ділянки);
- документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку (при зміні цільового призначення  частини земельної ділянки).
Варіант 2.  Коли  не проводиться вибір земельної ділянки (на земельній ділянці здійснено будівництво, але проект землеустрою не розроблявся, розширення земельних ділянок без зміни цільового призначення, розміщення об'єктів передбачено генпланом забудови).
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
- заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки , погодження місця розташування об’єкта;
- викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  схеми розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
- документ, що посвідчує право власності чи користування на об'єкт чи на земельну ділянку (при зміні цільового призначення  частини земельної ділянки);
- квитанцію про оплату.
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до міської ради.
3. Міська рада реєструє клопотання в день його подання, розглядає клопотання і в п'ятиденний строк після реєстрації подає адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор протягом 5-ми робочих днів з дня отримання вхідного пакету документів виготовляє копії заяви та документів, що додаються до неї і  передає  їх  голові  міській постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок і представникам місцевих дозвільних органів які входять до складу Дозвільного центру під час роботи в одному приміщенні, тобто в офісі Дозвільного центру,  для  погодження  матеріалів місця розташування об’єкта.
5. Комісія протягом двох тижнів після отримання матеріалів обстежує місце розташування об'єкта і (якщо проводиться вибір земельної ділянки) складає акт вибору земельної ділянки, який підписується головою та членами комісії та завіряється печатками. Копія акту долучаються до матеріалів, необхідних для виготовлення висновків щодо погодження місця розташування об'єкта. Представник відділу архітектури та містобудування міської ради на викопіюванні з генплану забудови креслить варіант розміщення об'єкта на земельній ділянці.  Місцеві дозвільні  органи (міський відділ земельних ресурсів, районна санітарно-епідеміологічна станція, відділ архітектури та містобудування міської ради, Державне управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділ культури і туризму міської ради) протягом двох тижнів після обстеження земельної ділянки  виготовляють висновки про погодження матеріалів відведення земельної ділянки і разом з
рахунками про оплату за дозвільні документи передають адміністратору Дозвільного центру.
6. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання висновків про погодження місця розташування об’єкта повідомляє заявника про необхідність оплати за дозвільні документи та  час і місце їх  отримання
Висновки щодо погодження матеріалів відведення земельної ділянки подаються заявником (суб'єктом підприємницької діяльності) самостійно до міської ради для прийняття рішення про погодження матеріалів відведення земельної ділянки та надання дозволу для виготовлення проекту відведення земельної ділянки.
До складу вихідного  пакету  документів входять:
1.  Акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта (якщо проводився вибір земельної ділянки);
2.  Висновки  про погодження місця розташування об'єкта:
- міського відділу земельних ресурсів;
- районної санітарно-епідеміологічної станції;
-  відділу архітектури та містобудування міської ради;
- Державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області;
-  відділу культури і туризму міської ради.
Примітка : В пункті 4.  в термін 5 днів входить процедура передачі вхідного пакету документів до міської ради,  накладення міським головою на заяву резолюції про доручення міській постійно діючій комісії провести  вибір земельної ділянки  чи представникам місцевих дозвільних органів дати висновки щодо погодження відведення земельної ділянки та погодження місця розташування об’єкта та передача вхідного пакету документів адміністратору Дозвільного центру.
7. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 24 днів з дня подання документів Замовником до Дозвільного центру.
Варіант 3.  ( На видачу дозволу на будівництво об'єкта промислового будівництва )
На земельні ділянки, які  є у власності чи користуванні  заявника.
Дозвіл на будівництво об'єкта дає право замовнику на отримання вихідних даних на проектування, здійснення проектно-вишукувальних робіт та отримання після погодження  та затвердження проектної документації, дозволу на виконання будівельних робіт.
1. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява  на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, ідентифікаційний код;
-  заява до виконавчого комітету міської ради;
-  рішення на проектно-вишукувальні роботи, державний акт про право власності чи користування земельною ділянкою;
-  проектно-технічна документація в установленому порядку.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів до виконавчого комітету міської ради та відділу  архітектури та містобудування міської ради.
3. Відділ архітектури та містобудування міської ради реєструє пакет документів і передає його міській комісії з вибору земельних ділянок, до складу якої входять представники: міського відділу земельних ресурсів, районної санітарно-епідеміологічної станції, відділу архітектури та містобудування міської ради, Державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділу культури і туризму міської ради, крім того можуть залучатись представники  РВ ГУ МНС, РЕМу, КП "Коломияводоканал" та газового господарства, ЦЕЗу №6 , ДАІ та замовника, яка у двотижневий термін  подає свої висновки про відповідність будівництва на зазначеній земельній ділянці  містобудівній документації, державним будівельним нормам, місцевим правилам забудови  до відділу архітектури та містобудування міської ради.
4. Відділ архітектури та містобудування міської ради у місячний термін  із дня звернення заявника готує комплексний висновок про можливість будівництва і проект рішення виконавчого комітету міської ради і передає його до виконавчого комітету міської ради для прийняття рішення про дозвіл на будівництво.
5. Виконавчий комітет міської ради   у двомісячний термін з дня звернення заявника  щодо отримання дозволу на будівництво, виносить відповідне рішення і передає його адміністратору Дозвільного центру.
6. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу (рішення виконавчого комітету міської ради).
7. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати, 2 місяців із дня подання документів Замовником до Дозвільного центру.

До складу вихідного пакету документів входять :
1. Рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на будівництво об'єкта.
2. Комплексний висновок про можливість будівництва  об'єкта.
3. Рішення на проектно-вишукувальні роботи.
4. Державний акт про право власності чи користування земельною ділянкою.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 8
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
 видачі  Дозволу   на  розміщення  стаціонарних  малих архітектурних форм (павільйонів, кіосків)

    Дозвіл на розміщення тимчасових споруд (павільйонів, кіосків) видається  відділом архітектури та містобудування міської ради  в порядку, встановленому Типовими правилами розміщення малих архітектурних форм  для здійснення підприємницької діяльності затвердженими Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України від 04.09.2006р. №296, Закону України "Про планування та забудову територій" від 20.04.2000р. та ст.7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
 І. Виділення земельної ділянки  під  розміщення малих архітектурних форм.
На земельні ділянки, на які немає у заявника документів на право власності чи користування земельною ділянкою (із земель забудови чи земель запасу)  вибір  земельної ділянки під розміщення (будівництво) об'єкта проводиться у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2004р. №427, а погодження згідно ч.7 та ч.15 ст.151 Земельного Кодексу України).
І. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет документів:
1. Для отримання акта вибору земельної ділянки під розміщення  об’єктів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- копію статуту  для юридичних осіб або копію паспорта для фізичних осіб;
- при наявності - копію проектів будівництва (типових проектів), копію містобудівного обгрунтування розташування об'єкта на території кварталу існуючої забудови, копії інших проектних матеріалів щодо умов забудови земельної ділянки;
- клопотання до міської ради з обгрунтуванням необхідності  відведення земельної ділянки, орієнтовний розмір ділянки, бажане місце розташування об'єктів із зазначенням їх на ситуаційному плані (за наявності ), умови вилучення (викупу) земельної ділянки.
Для погодження місця розташування об’єкта.
2. Для виготовлення висновку щодо погодження матеріалів погодження:
Варіант 1.  Коли проводиться вибір земельної ділянки.
1. Суб’єкт господарювання   подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
-  заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта;
-  викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
-  копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  варіантів розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
-  акт вибору земельної ділянки (долучається після комісійного обстеження земельної ділянки);
-  документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку (при зміні цільового призначення  частини земельної ділянки).

Варіант 2.  Коли  не проводиться вибір земельної ділянки
-  заява на ім’я адміністратора Дозвільного центру;
-  копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
-  копія статуту юридичної особи або копія паспорта  фізичної особи ;
-  клопотання на ім’я керівника місцевого дозвільного органу;
- заява до міської ради, з резолюцією  голови про доручення міській постійно діючій комісії з питань вибору земельних ділянок провести вибір земельної ділянки, погодження місця розташування об’єкта;
- викопіювання з генерального плану із зазначенням місця розташування земельної ділянки;
- копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній  варіантів розміщення об’єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити, умови відведення земельної ділянки;
- документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку (при зміні цільового призначення  частини земельної ділянки);
- квитанцію про оплату.

2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до міської ради.
3. Міська рада реєструє клопотання в день його подання, розглядає клопотання і в п'ятиденний строк після реєстрації подає адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор протягом 5-ми робочих днів з дня отримання вхідного пакету документів виготовляє копії заяви та документів, що додаються до неї і  передає  їх  голові  міській постійно діючої комісії з питань вибору земельних ділянок і представникам місцевих дозвільних органів, які входять до складу Дозвільного центру під час роботи в одному приміщенні, тобто в офісі Дозвільного центру,  для  погодження  матеріалів місця розташування об’єкта.
5. Комісія протягом двох тижнів після отримання матеріалів обстежує місце розташування об'єкта  і складає акт вибору земельної ділянки. Місцеві
дозвільні  органи протягом двох тижнів після отримання від адміністратора вхідного пакету документів виготовляють висновки про погодження матеріалів щодо вибору земельної ділянки та місця розташування об’єкта. Акт, підписаний головою та членами комісії разом з висновками про погодження місця розташування об'єкта (міським відділом земельних ресурсів, районною санітарно-епідеміологічною станцією, відділом архітектури та містобудування міської ради, Державним управлінням екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділом культури і туризму міської ради) передається  адміністратору Дозвільного центру.
6. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня передає матеріали погодження місця розташування об’єкта до міської ради.
7. Міська рада на протязі місяця затверджує матеріали вибору земельної ділянки  і приймає рішення  про погодження місця розташування, відведення (виділення)  земельної ділянки для розміщення (будівництва) об'єкта, та дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки, яке разом з актом вибору земельної ділянки та висновками передає адміністратору Дозвільного центру.
8. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання рішення міської ради  та інших документів повідомляє заявника про час і місце їх  отримання.
9. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 54 днів із дня подання Заявником документів до Дозвільного центру.

До складу вихідного  пакету  документів входять :
1. Рішення міської ради про погодження місця розташування об'єкта та дозвіл на виготовлення проекту відведення земельної ділянки під розміщення малої архітектурної форми.
2. Акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єкта
3. Висновки  про погодження місця розташування об'єкта:
- міського відділу земельних ресурсів;
-районної санітарно-епідеміологічної станції;
-  відділу архітектури та містобудування міської ради;
- Державного управління екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області;
- відділу культури і туризму міської ради.

 Замовник (суб'єкт підприємницької діяльності)  виготовляє на договірних умовах у державній або іншій землевпорядній організації проект відведення земельної ділянки та погоджує  його з міським відділом земельних ресурсів, районною санітарно-епідеміологічної станцією, відділом архітектури
та містобудування міської ради, Державним управлінням екології та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділом культури і туризму міської ради Погоджений проект підлягає державній землевпорядній експертизі, після чого замовник  подає проектні матеріали до міської ради  для прийняття рішення.

Якщо підприємець бажає розмістити торговий кіоск на власному подвір’ї,  тобто на земельній ділянці, що перебуває у його приватній власності. В даному випадку необхідно провести процедуру зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у власності громадян або юридичних осіб  (у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002р. №502).
1. Для отримання рішення про зміну цільового призначення  суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів:
-  заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
 - заява до міської ради з обгрунтуванням необхідності зміни цільового призначення  земельної ділянки із зазначенням її розміру;
- копія державного акта на право власності  чи користування земельною ділянкою;
- копія паспорта (для фізичних осіб), копія статуту (для юридичних осіб);
- документи щодо встановлення обмежень (обтяжень) та земельних  сервітутів на використання земельної ділянки.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів до міської ради.
3. Міська рада в місячний термін розглядає клопотання і в разі згоди на зміну цільового призначення приймає рішення про дозвіл на підготовку проекту її відведення :
- складання проекту відведення земельної ділянки, якщо зміні цільового призначення підлягає її частина, або
- перепогодження проекту з відповідними службами, якщо зміні цільового призначення підлягає вся ділянка.  
4. Міська рада  наступного дня після прийняття рішення передає його адміністратору Дозвільного центру.
5. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу (рішення).
6. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 1 місяця із дня поступлення документів від Замовника до Дозвільного центру.

До складу вихідного пакету документів входять:
1. Рішення  міської ради про дозвіл на  складання проекту відведення частини земельної ділянки (перепогодження  проекту  відведення земельної ділянки) .
7. Замовник (суб'єкт підприємницької діяльності) виготовляє на договірних умовах у державній або іншій землевпорядній організації проект відведення земельної ділянки та погоджує або перепогоджує його з міським відділом земельних ресурсів, районною санітарно-епідеміологічної станцією, відділом архітектури та містобудування міської ради, Державним управлінням екології
та природних ресурсів в  Івано-Франківській області, відділом культури і туризму міської ради. Погоджений проект підлягає державній землевпорядній експертизі, після чого замовник подає проектні матеріали до міської ради  для прийняття рішення.
8. Міська рада розглядає проектні матеріали і приймає рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки та дозвіл на виготовлення проекту будівництва та розміщення (паспорта прив’язки) малої архітектурної форми, яке наступного дня передає адміністратору Дозвільного центру.
9. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання  рішення.
10. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 1 місяця із дня поступлення документів від Замовника до Дозвільного центру.

До складу вихідного пакету документів входять :
1. Рішення міської ради про зміну цільового призначення земельної ділянки  та дозвіл на виготовлення проекту будівництва та розміщення (паспорта прив’язки) малої архітектурної форми.

ІІ. Виготовлення проектної документації (паспорта) для розміщення малої архітектурної форми.
Суб'єкт господарювання самостійно звертається в проектну організацію для виготовлення проектної документації  (паспорта) розміщення малої архітектурної форми.
У складі паспорта виготовляється план прив'язки малої архітектурної форми та благоустрою майданчика на топографо-геодезичній основі у  М 1:500, креслення фасадів об'єкта з кольоровим вирішенням у  М 1 : 200, креслення вузлів підключення інженерних мереж у  М 1 : 100 (при потребі).

ІІІ. Видача дозволу на розміщення малої архітектурної форми:
Для отримання дозволу суб'єкт господарювання подає адміністратору Дозвільного центру  такі документи:
- заяву на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- заяву до виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми із зазначенням виду торгівельної діяльності;
- документ, що засвідчує право на земельну ділянку;
- проектна документація (паспорт) на розміщення малої архітектурної форми.
1. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів передає його до виконавчого комітету міської ради, який розглядає клопотання і в 3-денний термін передає матеріали до відділу архітектури та містобудування міської ради для виготовлення  дозволу на розміщення малої архітектурної форми.
2. Відділ архітектури та містобудування  міської ради протягом тижня  перевіряє відповідність паспорта прив'язки малої архітектурної форми державним будівельним нормам, оформляє  дозвіл на розміщення малої архітектурної форми і передає його виконкому міської ради.
3. Виконавчий комітет міської ради на черговому засіданні приймає рішення про видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми  та дозволу на здійснення торгівельної діяльності  і передає їх адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання  дозвільних документів  повідомляє заявника про час і місце їх  отримання. Термін видачі дозволу не повинен перевищувати двох місяців з дня подання документів заявником (без врахування часу виготовлення паспорта об'єкта).

До складу вихідного  пакету  документів входять :
1. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, видається безкоштовно.
2. Паспорт прив'язки малої архітектурної форми.
3. Рішення виконавчого комітету міської ради про видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми та дозвіл на здійснення певного виду  торгівельної діяльності.
4. Спорудження та прийняття до експлуатації малої архітектурної форми.
      Для прийняття встановленої згідно паспорта прив'язки малої архітектурної форми розпорядженням міського  голови створюється комісія, до складу якої входять представники суб'єкта підприємницької діяльності, відділу архітектури та містобудування міської ради, та відповідних служб. Очолює комісію  заступник міського голови. За результатами роботи комісії складається акт технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми в експлуатацію. Один примірник акта передається до виконавчого органу міської  ради для реєстрації та видачі дозволу на здійснення певного виду підприємницької діяльності.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 9
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
видачі дозволу на виконання будівельних робіт

    Дозвіл видається  у відповідності з Положенням  «Про порядок  надання дозволу на виконання  будівельних робіт», затвердженим наказом Держбуду  України  від 05.12.2000р. № 273.
1. Для отримання дозволу суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- заява забудовника;
- рішення виконавчого комітету міської ради  про дозвіл на будівництво об’єкта містобудування;
- документ, що посвідчує право власності забудовника чи право користування (у тому числі на умовах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об'єкт містобудування;
- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи (Івано-Франківська обласна інвестиційна експертиза на важливі господарські об’єкти і на менш важливі – районна санепідемстанція та РВ ГУ МНС (пожежна частина), висновки експертизи з питань охорони праці або висновок комплексної державної експертизи;
- документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд);
- затверджену в установленому порядку проектну документацію (будівельний генеральний план та паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації);
- копія документу, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмову згоду його власника на проведення  будівельних робіт у разі проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення будинків, споруд без зміни цільового призначення об'єкта.
Термін виготовлення дозволу – протягом одного місяця з дня поступлення заяви.
2. Адміністратор Дозвільного центру наступного дня передає пакет документів в інспекцію Держархбудконтролю.
3. Інспектор Держархбудконтролю протягом десяти-двадцяти  днів виготовляє дозвіл на виконання будівельних робіт і передає його адміністратору  Дозвільного центру.
4. У разі повторного звернення забудовника  інспекція Держарх-будконтролю розглядає питання про надання дозволу в термін, що не перевищує десяти днів з моменту подання потрібних документів.
5. Адміністратор Дозвільного центру повідомляє наступного робочого дня  заявника про час та місце отримання дозволу.

До складу вихідного пакету документів входять :
1. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Дозвіл безкоштовний.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 10
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
виготовлення  архітектурно-планувального завдання

    Архітектурно-планувальне завдання та технічні умови  входять до складу вихідних даних, які розробляються, затверджуються та видаються у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України  від 20.12.1999р.  №2328 ( п.1 абз. 3).
1. Для отримання архітектурно-планувального завдання суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів, до якого входять:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- матеріали погодження місця розташування об'єкта;
- акт вибору земельної ділянки з відповідними висновками;
- рішення міської ради про погодження місця розташування об'єкта (дозвіл на проектно-вишукувальні роботи);
- копія документу, що підтверджує право власності на об’єкт та право власності чи користування земельною ділянкою;
- основні характеристики об'єкта (за намірами замовника);
- геопідоснова м-б 1:500, 1:2000;
- у разі, коли намічено здійснити розширення об'єкта архітектури - документ, який засвідчує наявність (відсутність) у замовника права власності на об'єкт архітектури, а за умови відсутності такого права - згода власника (власників) об'єкта архітектури на проведення зазначеного будівництва;
- технічні умови (при необхідності);
- для об'єктів архітектури промислового призначення - технічне завдання замовника, яке містить основні техніко-економічні та технологічні параметри об'єкта (у разі необхідності);
Архітектурно-планувальне завдання розробляється на підставі укладеного договору між замовником та госпрозрахунковим проектно-виробничим архітектурно-планувальним бюро відділу архітектури та містобудування міської ради, згідно розцінок.
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до відділу архітектури та містобудування міської ради.
3. Відділ  архітектури та містобудування міської ради протягом одного місяця виготовляє архітектурно-планувальне завдання і передає його  адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання  архітектурно-планувального завдання  повідомляє заявника про час і місце його  отримання.
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 1 місяця із дня поступлення документів від Заявника до Дозвільного центру.
До складу вихідного  пакету  документів входять:
1. Архітектурно-планувальне завдання.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 11
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
видачі  акту прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

    Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта проводиться у відповідності до “Порядку прийняття в експлуатацію закінчених  будівництвом об'єктів” затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від  22вересня 2004 р. №1243.

1. Для отримання Акта прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів, до якого входять:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- заява про створення державної приймальної комісії на ім'я міського голови;
- рішення виконавчого комітету міської ради про дозвіл на будівництво об'єкта;
- проектна та технічна документація на будівництво об'єкта;
- дозвіл на виконання будівельних робіт;
- виконавча документація згідно Додатку;
- документ про закладання документації до страхового фонду.
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до виконавчого комітету міської ради.
3. Виконавчий комітет міської ради в 10-денний термін створює Державну приймальну комісію  і повідомляє заявника про час приймання в експлуатацію об'єкта. Термін приймання в експлуатацію об'єкта не повинен перевищувати 30 днів.
4. Акт  прийняття в експлуатацію закінченого  будівництвом об'єкта, підписаний членами комісії  подається виконавчого комітету міської ради на затвердження. Термін затвердження не повинен перевищувати 15 днів.
5. Затверджений Акт прийняття в експлуатацію об'єкта наступного робочого дня виконавчий комітет міської ради передає інспектору Держархбудконтролю для реєстрації.
6. Інспектор Держархбудконтролю наступного робочого дня передає Акт прийняття в експлуатацію закінченого  будівництвом об'єкта адміністратору Дозвільного центру.
7. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання  Акта прийняття в експлуатацію закінченого  будівництвом об'єкта  повідомляє заявника про час і місце його  отримання.
8. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати  45 днів із дня поступлення документів від Заявника до Дозвільного центру.

До складу вихідного  пакету  документів входять:
1. Акт прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
2. Рішення виконавчого комітету - затвердження акту державної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 12
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
погодження проектної документації (висновок на проект будівництва)

1. Заявник подає в Дозвільний центр вхідний пакет документів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
Для санепідемстанції:
- заява;
- проектна документація (АПЗ, загальна пояснююча записка, архітектурно-будівельна частина, інженерне забезпечення, графічні матеріали);
- квитанція про оплату (3,22 грн. + ПДВ  за одну сторінку проектної документації).
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його копії до районної санітарно-епідеміологічної станції.
3. Районна санітарно-епідеміологічна станція, в термін від 5 до 45 днів, забезпечують погодження  проектної документації  і передають  його адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня повідомляє заявника про дату та час отримання дозвільних документів.

До складу вихідного  пакету  документів входять :
1. Погодження проектної документації.
2. Висновок на проект будівництва.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 13
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
щодо видачі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

1. Заявник подає в Дозвільний центр вхідний пакет документів:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності.
Для санепідемстанції:
- заява;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- копія документації про право власності на приміщення (договір дарування, договір оренди, договір купівлі-продажу, тощо);
- квитанція про оплату (200 грн. без ПДВ).
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його копії до районної  санепідемстанції.
3. Районна санітарно-епідеміологічна станція, в термін від 5 до 45 днів, забезпечують видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи і передають  його адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня повідомляє заявника про дату та час отримання дозвільних документів.

До складу вихідного  пакету  документів входять:
1.  Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 14
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
 одержання Дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

    Дозвіл видається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001року №150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень".

  У разі прийняття в експлуатацію нових  і реконструйованих об'єктів державною комісією, утвореною в установленому порядку, дозвіл не оформляється.

1. Заявник подає в Дозвільний центр вхідний пакет документів:
- заява на видачу дозволу подається на ім'я начальника відділу державного пожежного нагляду;
- копію свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- експертний висновок протипожежного стану об'єкта видається на платній основі згідно Наказу МНС №444 від 13.07.2006р. зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07.08.2006р. №948/12822, який вступив в дію 17.08.2006 року; 
- договір оренди приміщення  (для орендованих приміщень) або документ, що посвідчує право власності на нерухомість.
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його в РВ ГУ МНС.
3. Коломийське РВ ГУ МНС протягом  15-ти календарних днів (при повторній експертизі - 10 календарних днів) проводить обстеження об'єкта на предмет протипожежного стану підприємства,  оформляє висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення. Після проведеної експертизи протипожежного стану об'єкту протягом 5-ти днів    приймається рішення про видачу або відмову у видачі дозволу. Результат рішення подається адміністратору Дозвільного центру.
4. Адміністратор Дозвільного  центру наступного робочого дня повідомляє заявника про дату та час отримання дозволу.
5. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 20 днів із дня поступлення документів від Заявника до Дозвільного центру.

До складу вихідного  пакету  документів входять:
1. Дозвіл на початок роботи об'єкта ( оренду приміщень ), ( безкоштовний ).
2. Висновок оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення.
3. Договір оренди приміщення  (для орендованих приміщень).

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. Овчаренко

 

                                                                                                                                      Додаток 15
                                                                                                                                      до рішення міської ради
                                                                                                                                      від 23.05.2007 № 524-17/2007

Порядок
видачі  технічних умов на водопостачання та водовідведення

    Технічні умови, які разом з архітектурно-планувальним завданням входять до складу вихідних даних  видаються у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України  від 20.12.1999р. (п.1 абз. 3) №2328 "Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу". 
1. Для отримання технічних  умов на водопостачання  та водовідведення  суб'єкт господарювання  подає в Дозвільний центр пакет документів, до якого входять:
- заява на ім'я адміністратора Дозвільного центру;
- заява на ім'я керівника організації;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- квитанція про оплату;
- ситуаційний план розміщення об’єкта в масштабі не менш як 1:500 із зазначенням підземних інженерних комунікацій;
- рішення міської ради про відведення земельної ділянки;
- дозвіл на влаштування локальної каналізації;
- опитувальний лист (підписаний заявником і проектантом).
Додаткові документи:
- письмовий дозвіл власника приватної земельної ділянки  (в разі проходження комунікацій через дану ділянку), обов'язково вказати номер і серію паспорту;
- письмовий дозвіл співвласників або організаторів дольових участей в разі під'єднання до їх комунікацій.  
2. Адміністратор Дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів  передає його до відділу архітектури та містобудування міської ради.
3. Відділ архітектури та містобудування міської ради протягом трьох днів складає заявку на отримання технічних умов і звертається до КП “Коломияводоканал” для виготовлення  технічних умов на водопостачання та водовідведення.
4. КП “Коломияводоканал” у термін до двох тижнів  виготовляє технічні умови у чотирьох примірниках, з яких один залишає у себе а три примірники передає до відділу архітектури та містобудування міської ради.
5. Відділ архітектури та містобудування міської ради  протягом  одного робочого дня реєструє технічні умови, і не пізніше наступного робочого дня передає один примірник проектувальнику, другий  адміністратору Дозвільного центру, а третій залишає для зберігання в архіві відділу архітектури та містобудування міської ради.
6. Адміністратор Дозвільного центру наступного робочого дня після отримання  технічних умов повідомляє заявника про час і місце їх  отримання.
7. Термін виконання процедур, передбачених цим Порядком, не повинен перевищувати 18 днів із дня поступлення документів від Заявника до Дозвільного центру.

До складу вихідного  пакету  документів входять:
1. Технічні умови на водопостачання і водовідведення,  вартість:  при під'єднанні юридичної особи та фізичної особи до в\к - 173,00 грн., (при користуванні існуючими мережами в\к - 48,24 грн., для осіб, які переобладнують квартири в приміщення комерційної діяльності, залучати пайові кошти на розвиток або реконструкцію системи водопостачання та водовідведення міста - оплата на існуючі мережі в\к - 173,00 грн.) .

 

Міський голова                                                                                                                                  Ю. ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області