17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про передачу видатків на виконання делегованих повноважень у сфері охорони здоров’я
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 24 Червень 2009 Номер: 2084-40/2009

                                                                           

УКРАЇНА
Коломийська міська рада Івано-Франківської області
П’яте скликання
Сорокова сесія
РІШЕННЯ


від  24.06.2009   № 2084-40/2009
м. Коломия

Про передачу видатків на виконання

делегованих повноважень у сфері охорони

здоров’я передба-чених по нормативах

розрахунків на охорону здоров’я для міського

бюджету Коломийській районній раді

     Керуючись ст. 93 Бюджетного Кодексу України, п. 43 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська Рада
вирішила
     1. Передати Коломийській районній раді видатки на виконання делего-ваних повноважень у сфері охорони здоров’я передбачених нормативами розрахунків на охорону здоров’я для міського бюджету у вигляді міжбюд-жетного трансферту на 2010 рік.
    2. Укласти договір з Коломийською районною радою про передачу ви-датків на виконання делегованих державних повноважень у сфері охорони здоров’я з відповідними коштами у розмірі 100 (сто) відсотків передбачених по нормативах розрахунків на охорону здоров’я для міського бюджету на 2010 рік.
    3. Затвердити текст договору між міською та районною радами (додається).
    4. Доручити міському голові Ю.Овчаренку підписати цей договір від імені Коломийської міської ради.
   5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку та на  заступника міського голови  В.Тарновецького.

 


Секретар міської ради                                                                     І.Граділь       

 

Договір

___  червня  2009  р.                                                                     м. Коломия

Коломийська міська рада (надалі “Міська рада”) в особі міського голови Овчаренка Юрія Івановича який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення міської ради від «___»__________________ 2009 №________ з однієї сторони, та Коломийська районна рада (надалі “Районна рада”) в особі голови районної ради Неміша Дмитра Васильовича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення районної ради  від «___»__________ 2009 №__________ з другої сторони, керуючись статтею 93 Бюджетного Кодексу України, уклали цей договір про наступне:

1.                   Міська рада передає, а районна рада приймає видатки на виконання делегованих державних повноважень у сфері охорони здоров’я з відповідними коштами у вигляді міжбюджетного трансферту.

2.                   Розмір коштів, які передаються відповідно до п.1 цього договору має бути пропорційний частці користувачів послугами охорони здоров’я в повній відповідності цих послуг розрахованих за фінансовими нормативами бюджетної забезпеченості для міської ради.

3.                   Районна рада зобов’язується здійснювати фінансування видатків на охорону здоров’я територіальної громади міста Коломиї через єдиного розпорядника коштів.

4.                   Цей договір укладений у двох примірниках, які мають однакову силу. Один примірник договору зберігається у міській раді, другий – у районній раді.

5.                   Цей договір вступає в силу з дня його підписання обома сторонами і діє з 1 січня по 31 грудня 2010 р.

 

Юридичні адреси сторін:

 

78200                                                                           78200

м. Коломия                                                                  м. Коломия

пр. Грушевського, 1                                                   вул. Верещинського, 17

Коломийська міська рада                                          Коломийська районна  рада

Міський голова м. Коломия                                      Голова районної ради

                                Ю.Овчаренко                                                           Д.НемішРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області