17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


ПРОГРАМА розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності міста Коломиї до 2011 року
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 26 листопад 2008 Номер: 1596-33/2008

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 26.11.2008 № 1596-33/2008

 

 

ПРОГРАМА

розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності  міста Коломиї

до  2011 року

 

 

 

ЗМІСТ

 1. Вступ ……………………………………………………………………     3
 2. Мета та основні завдання Програми …………………………………      4
 3. Стан інвестиційно-інноваційної діяльності в місті ………………….     6
 4. Основні акценти інвестиційно-інноваційної діяльності міста ………   11
 5. SWOT   -    аналіз   та  оцінка  потенціалу розвитку основних галузей

     міста  Коломиї …………………………………………………………..   13

 1. Розробка інвестиційних пропозицій підприємствами і організаціями  

    усіх  форм власності  міста ………………………………………………  16

 1. Система заходів з реалізації Програми …………………………………  25
 2. Фінансове забезпечення Програми ………………………………………25
 3. Моніторинг результативності Програми ………………………………   25
 4. Очікувані результати…………………………………………………….  25

План    заходів    з    реалізації    Програми    розвитку    інвестиційно-

інноваційної діяльності  в місті Коломиї на 2009-2011 року …………….  26

 

 

 

Вступ

 

Інвестиційна політика в містіКоломиїреалізовується через відповідні програмні документи. З 2002 року  щорічно розроблялися заходи, спрямовані на залучення інвестицій, якібазувались на можливостях містазапропонувати потенційним інвесторам в основному вільні виробничі площі та земельні ділянки.

На сьогоднішній день одним з головних завдань, яке стоїть перед владою та громадськістю, є формування позитивного інвестиційного іміджу міста Коломиї. Важливим є суттєве поліпшення муніципальної інфраструктури міста, надання інвесторам вільних земельних ділянок для розгортання виробництва, поширення інформації про розроблені інвестиційні проекти промислових та комунальних підприємств міста, пожвавлення інноваційної діяльності, активізація співпраці з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав та ін. На розв’язання актуальних проблем і спрямована Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Коломиї на період до 2011 року (далі – Програма), яка є складовою основою у сфері залучення додаткових коштів до міського бюджету.

Програма розроблена у відповідності до чинного законодавства і враховує основні вимоги Господарського кодексу, законів України “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим іноземного інвестування”, “Про інноваційну діяльність”, “Про зовнішньоекономічну діяльність”, “Про місцеве самоврядування в Україні”,  базується на основних положеннях Стратегічного плану економічного розвитку міста Коломиї та інших нормативно-законодавчих актів, які регулюють норми інвестиційної діяльності в Україні.

Програма є інструментом координації діяльності учасників інвестиційних та інноваційних процесів на території міста та спрямована на впровадження ефективної роботи в цьому напрямку. Важливою умовою Програми є поєднання інтересів бізнесу з інтересами міста, що стане основою для взаємовигідного співробітництва. Основа Програми - це система заходів, які можуть щорічно коригуватись і виконання яких забезпечить сприятливі умови для пожвавлення інвестиційної та інноваційної діяльності, що в свою чергу сприятиме надходженню інвестицій в економіку міста Коломиї.

Важливим кроком у залученні інвестицій є Стратегічний план економічного розвитку міста Коломиї, розроблений провідними фахівцями підприємств, установ та організацій, представниками міської влади, бізнесу, депутатського корпусу і громадськості за підтримки проекту "Економічний розвиток міст" Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та затверджений міською радою 04.10.2007 року (рішення №712-21/2007). Цей документ  визначив три критичні питання, над якими у найближчі роки працюватиме влада міста (розвиток малого та середнього підприємництва та розвиток туризму, залучення інвестицій, розвиток муніципальної інфраструктури). Підготовлений план дій, який складається зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення кожного критичного питання.      

З метою більшої привабливості міста для  іноземних інвесторів промисловими та комунальними підприємствами розроблено  інвестиційні проекти. Управлінням економіки міської ради підготовлено інформацію  про  вільні виробничі площі та вільні земельні  ділянки,  призначені для ведення господарської діяльності. Спосіб залучення інвестицій пропонується у вигляді створення спільних підприємств, участі у спільному виробництві, інвестиційних вкладень, надання грошових або товарних кредитів.  Розглядаються також і інші пропозиції на взаємовигідних умовах. Від залучення інвестиційних вкладень в місцеву економіку очікуються наступні результати: створення нових робочих місць та вирішення проблеми зайнятості населення; збільшення обсягів промислового виробництва; впровадження інноваційних видів продукції; розширення номенклатури продукції; вирішення проблем соціально-економічного розвитку, зокрема щодо енергозабезпечення та комунальної сфери.     

 

Мета та основні завдання Програми

 

Мета Програми полягає у поліпшенні інвестиційно-інноваційного розвитку міста, створенні сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для забезпечення зростання надходжень всіх видів інвестицій, в тому числі іноземних,  у економіку міста.

 

Програма передбачає досягнення таких основних цілей:

 

·                         поліпшення інвестиційного іміджу міста;

·                         покращення умов для залучення інвестицій;

·                         розвиток інноваційної діяльності

·                         створення системи інвестиційного супроводу та пост-інвестиційної підтримки:

·                         максимальне спрощення дозвільних процедур для інвесторів;

·                         підтримка важливих інфраструктурних проектів  міста;

·                         дотримання курсу на європейську інтеграцію у зовнішньоекономічних зв’язках.

 

Основними завданнями Програми є:

 • максимальне спрощення в рамках діючого законодавства дозвільних процедур для інвесторів;
 • підготовка і розповсюдження інформації  про конкретні інвестиційні та інноваційні пропозиції промислових, комунальних підприємств міста за допомогою сучасних можливостей поширення інформації;
 • налагодження контактів з місцевими іноземними агентствами та особами, які представляють інтереси інвесторів чи співпрацюють з ними;
 • проведення та участь у заходах по налагодженню нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі) із метою пропагування економічного потенціалу підприємств міста;
 • представлення міста за кордоном з метою різносторонньої співпраці із іноземними  інвесторами;
 • відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
 • інженерне облаштування земельних ділянок та вільних виробничих площ на підприємствах міста з метою створення сприятливих умов для інвесторів;
 • співпраця з інвесторами, які реалізують пріоритетні проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про перешкоди в їх діяльності тощо.

Шляхи    досягнення зазначених завдань:

·      підвищення рівня надання послуг суб’єктам інвестиційної та інноваційної діяльності через розвиток інвестиційної інфраструктури, в т.ч. шляхом створення центру сприяння інвесторам;

·      поширення інформації про місто як привабливий для інвесторів регіон; видання та розповсюдження серед потенційних інвесторів двомовних (українською та англійською мовами) презентаційних буклетів, компакт-дисків про інвестиційно-інноваційний клімат в місті,  інформаційних програм і роликів про місто, інших презентаційних матеріалів; створення інтерактивного сайту;

·      проведення презентаційних заходів з налагодження нових зв’язків з інвесторами: організація презентацій економічного потенціалу та інвестиційних пропозицій міста, в т.ч. в Румунії, Польщі;

·      відведення нових земельних ділянок для реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

·      підвищення рівня співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для міста проекти;

·       розвиток інноваційно-інвестиційних та інформаційно-консалтингових структур (бізнес-інкубаторів, страхових, консалтингових, аудиторських фірм тощо), які сприятимуть залученню інвестицій та стимулюватимуть ділову активність;

·      залучення та ефективне використання кредитів і грантів міжнародних фінансових організацій.

 

          Одна з вагомих складових іміджу міста буде залежати від стану реалізації конкретних проектів. Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій як засобу створення первинних умов для залучення приватного капіталу у розвиток пріоритетних галузей економіки.

          Важливий напрям співпраці влади та інвесторів – підготовка працівників для нових виробництв, особливо тих, де необхідні кадри високої кваліфікації.

          Об’єктивним є зростання зацікавленості інвесторів до придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Тут стратегічно важливо забезпечити прискорення підготовки земельних ділянок до продажу на конкурсних засадах та спрощення пов’язаних з цим дозвільних процедур. Слід утворити систематизовані електронні бази даних про ділянки, які пропонуються в оренду або придбання, поліпшити якість баз даних про наявні вільні офісні та виробничі приміщення, забезпечити всебічне висвітлення через ЗМІ порядку та процедури набуття права власності або користування. На державному рівні потрібне також удосконалення реєстраційних та дозвільних процедур, пов’язаних із спорудженням об’єктів, прийняттям їх в експлуатацію та отриманням дозволів на початок діяльності.

 

 

Стан інвестиційно-інноваційної діяльності міста

 

Місто Коломия зацікавлене у максимальному ефективному використанні наявних переваг та сильних сторін у залученні інвестиційного капіталу, в тому числі іноземного. На основі вигідного географічного розташування, розвиненої транспортної інфраструктури, багатих рекреаційних ресурсів, великою кількістю пам"яток архітектури, розвитком підприємницької діяльності сформовано продуктивні сили міста, ефективне використання яких дає можливість створювати конкурентноспроможні на ринку товари і послуги.

Природне розташування міста Коломиї відіграє важливу роль у розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Щороку зростає зовнішньоекономічний оборот,  збільшується кількість вітчизняних та іноземних інвесторів. 

В місті є яскраві приклади результативного застосування як вітчизняного, так і іноземного капіталу. Успішно працюють з іноземними інвесторами  підприємства міста: ТзОВ ЗПК "ЮМАС" з США, СП "Фармамед" з Німеччиною, СП "Лісова компанія "Лаванда" з Ізраїлем, СП "Рубікон" з Ірландією, ТзОВ "Пантера" з Литвою, ТзОВ "Тенмарк" з Швецією та ін.

У місті Коломиї постійно триває робота над формуванням привабливого для інвестора іміджу підприємств та територіальної громади.  З метою налагодження партнерських стосунків та створення підприємств місто відвідують бізнесові іноземні делегації, найвідоміші з них – представники фірми «Гідромолд» (Румунія), фірми ЕРІС (Італія), нідерландської  фірми «BEST REG ARDS», французької фірми Ротарі Клуб’є та інші.

Перша інформація в статистичних джерелах щодо інвестицій в економіку міста подається з 1995 року. Початкові іноземні інвестиції вкладені в економіку міста становили 147,3 тис.дол.США або 0,8% від  загальнообласних розмірів іноземних інвестицій. Зважаючи на численні дослідження, опитування та спостереження Івано-Франківська область віднесена до категорії регіонів України з стабільними умовами для іноземних інвестицій, тому для конкретного покращення умов інвестування міста, необхідне створення кращих, пріоритетних умов для залучення кожного інвестора. Протягом останніх років слід відзначити, що значно збільшився потік туристів, ділових делегацій, окремих бізнесменів як в область, так і в місто зокрема.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених у підприємства міста на 01.10.2008 року становив 7,45 млн.дол.США., на одного жителя міста припадає 121,9 дол.США.  За 9 місяців цього року в економіку міста вкладено 1,3 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій.  Інвесторами міста є 10 країн світу, основні з них –  Ізраїль (48,8% від загального обсягу інвестицій), США (29,3%). Найбільше внесено інвестицій у промислові підприємста (біля 98% від загального обсягу інвестицій міста). До підприємств міста з великим обсягом іноземних інвестицій відносяться ТзОВ ЗПК «ЮМАС», СП»Лісова компанія «Лаванда»,   ТзОВ«Тенмарк».   

 

Надходження  іноземних інвестицій в економіку міста Коломиї

з наростаючим підсумком

тис.дол.США

Станом на 01.01.

2001

року

Станом на

01.01.

2002

року

Станом  на

01.01.

2003

року

Станом  на 01.01.

2004

року

Станом  на

01.01.

2005

року

Станом

 на

01.01.

2006

року

Станом  на

 01.01.

2007

року

Станом на

01.10.

2008 року.

місто Коломия

1034,3

2361,8

3767,3

5229,5

4844,3

4755,6

6208,9

7447,8

 

Інвестори здебільшого зацікавлені у придбанні земельних ділянок несільськогосподарського призначення, зменшення адміністративних  та бюрократичних перешкод в започаткуванні виробництва. На цьому етапі однією з важливих стратегічних цілей є спрощення процедури підготовки  земельних ділянок до продажу на конкурсних засадах та спрощення всіх дозвільних процедур. Станом на 01.10.2008 року в місті створено базу даних про вільні земельні ділянки, які пропонуються в оренду або придбання  на аукціоні (інформація розміщена на сайті www.investmentproperty.in.ua), а також про вільні офісні та виробничі приміщення промислових підприємств, організацій, яка щомісячно поновлюється. Для більшої привабливості міста для  іноземних інвесторів промисловими та комунальними підприємствами розроблено  інвестиційні проекти.

Місто підтримує взаємовигідні зв'язки з адміністративно-територіальними одиницями таких іноземних держав:

- з містом Ниса Опольського воєводства (Польща);

- з містом Радауці Сучавського повіту (Румунія);

- з містом Сігет-Мармація Марамурешського повіту (Румунія);

- з містом Дрокія Сорокського повіту (Молдова).

Співпраця з містами-побратимами направлена на ознайомлення з функціонуванням адміністрації самоврядування в містах, із стратегіями розвитку, із системами пошуку європейських фондів, інвестицій, реалізованими при підтримці Європейського Союзу. 

Місцевою владою у співпраці з Асоціацією економічного розвитку Коломийщини у 2007-2008 роках залучено та реалізовано ряд проектів міжнародної технічної допомоги, а саме:

 

- Проект "Участь громади Коломийщини у створенні та здійсненні стратегії поступального розвитку"

- Проект "Голос громадськості"

- Проект "Коломийський Молодіжний центр"

- Проект "Обмін досвідом у вирішенні проблем молоді в Україні, Молдові та Румунії

- Проект "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні

"Гідна Україна"

 

Постійно проводиться консультаційна та організаційна робота з підприємствами міста різних форм власності щодо залучення їх до участі у виставкових заходах. Окремі підприємства представлені на постійно-діючій виставці в облдержадміністрації, а також беруть участь у різних виставках і ярмарках на території нашої держави, де рекламують свою продукцію. Активно в даних заходах приймають участь  КЕЗ ПРУТ, ТзОВ «Сфінкс».

 Міське управління освіти впродовж 2007-2008 навчального року спрямовувало свої зусилля на суттєве удосконалення кадрового потенціалу, зорієнтованого на європейські стандарти якості послуг в освітній сфері. Зокрема, в рамках програми «Інтел - навчання майбутнього» пройшли перепідготовку 60 педагогічних працівників міста, впродовж наступного навчального року навчанням за цією Програмою планується охопити 50% вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. В рамках проекту «Українські лідери європейської освіти» приймали  участь у Міжнародному семінарі-навчанні, організованому  Асоціацією керівників шкіл України нового типу в м. Варшаві (Польща) на тему «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України». За результатами навчання  отримано сертифікат лідера європейської освіти, що дає можливість проводити відповідне навчання вчителів іноземної мови навчальних закладів міста. Четверо працівників інформаційно-методичного центру управління освіти пройшли підготовку з підвищення фахового рівня відповідно до вимог подання якісних послуг в освітній галузі в містах Києві та Севастополі.

Загальноосвітні навчальні заклади міста налагоджують зв'язки з відповідними закладами країн східної Європи. Так, 50 працівників освіти з Польщі відвідали Коломийську гімназію з метою обміну досвідом роботи. На запрошення Інституції шкільної групи «АНДРОНІК МОТРЕСКУ»   керівництвом природничо-математичного ліцею планується відвідати Румунію з метою налагодження зв'язків та розробки  спільних програм по підтримці обдарованих дітей Коломиї та Радеуців (Румунія).

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність міста.

За січень–серпень 2008 року обсяги експорту товарів становили                      6,5 млн.дол.США, імпорту – 4,1 млн.дол.США. Порівняно з відповідним періодом 2007 року  обсяги експорту товарів зросли  в 1,7 рази,  імпорту  у  2  рази. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і склало 2,4 млн.дол.США.  Коефіцієнт покриття імпорту експортом по місту - 1,57. Партнерами в зовнішній торгівлі товарами є нерезиденти 27 країн світу. Провідне місце в експорті-імпорті товарами займають країни Європи, на долю яких припадає 84,0% експорту  і 79,1% імпорту товарів. Найбільше товарів  поставляється  в Німеччину (43,1% експорту). Найбільше надходжень - зі Швеції (37,0% імпорту). В товарній структурі зовнішньої торгівлі найбільшу частку займають полімерні матеріали (39,6% імпорту), деревина і вироби з деревини (23,3% експорту), текстиль та вироби з нього (41,5% експорту і 20,8% імпорту).

 

 

Інноваційна діяльність.

Лише мізерна частка підприємств міста має можливість провадити нові розробки та оновлювати виробничі потужності. Це пояснюється обмеженістю інвестиційних коштів. Інноваційна діяльність промислових підприємств міста за останні роки представляється одиничними випадками освоєння нових видів продукції або  технологічних інновацій. За результатами 2007 року інноваційною діяльністю займались 7 підприємств міста, що становить 25,0 відсотки від загальної кількості підприємств основного кола, зокрема: КЕЗ ПРУТ (встановлено нову лінію порошкового фарбування металів, розроблено лінгафонний кабінет), ЗАТ «Заводоуправління будівельних матеріалів» (встановлено піч для випічки кахелю), ТзОВ «Форест» (встановлено нову лінію по вертикальному розпилюванню деревини), ВАТ «Завод КРП» (встановлено верстат плазмової різки металу, розроблено технологію приєднання грейферної стріли під трактор), ВАТ «Дятьківці» (освоєно виробництво пшеничного солоду), ВАТ «Деревообробний завод» (верстати для розпилювання деревини).

Даними підприємствами було придбано 7 нових технологій, впроваджено 6 технологічних процесів, з них  3 маловідходних та ресурсозберігаючі. Розроблено та впроваджено у виробництво 7 видів інноваційної продукції. У 2007 році промисловими підприємствами реалізовано інноваційної продукції на суму 7318,8 тис.грн., що становить 4% від загального обсягу реалізованої продукції.

Але це є офіційна статистична звітність, крім статистичної звітності є фактична виробничо-господарська діяльність суб»єктів підприємницької діяльності, яка показує фактичний стан справ у місті по освоєнню та випуску нових видів продукції. І в цьому питанні в місті позитивні зміни:

     - завдяки іноземним інвестиціям освоєно виробництво швейних виробів (джинсові вироби) на ЗАТ»Мрія», щомісячно оновлюється асортимент продукції на ЗАТ»Швейна фабрика»;

     -  освоєно виробництво та випуск бетонних панелей на ТзОВ»Коломийський бетон»

    -  на КЕЗ ПРУТ протягом 2007- І кварталу 2008 року  освоєно виробництво спеціалізованих меблів для кабінетів хімії.

          Поряд з тим в місті здійснюють  виробничу діяльність понад  500 приватних підприємців, які освоїли,  постійно оновлюють матеріально – технічну базу, розробляють та впроваджують виробництво нових видів продукції  та  здійснюють виробничу діяльність в різних галузях (хлібопекарське виробництво, виготовлення ковбасних виробів, кондитерське виробництво, виготовлення металопластикових виробів, тротуарної плитки, камінів та інші)

 

Водночас, існує багато проблем, без вирішення яких неможливо суттєво поліпшити інвестиційний та інноваційний клімат:

 • законодавство щодо видачі дозволів для здійснення більшості видів діяльності не відповідає вимогам часу;
 • стан доріг та автошляхів загального користування потребує суттєвого покращення;
 • відсутність інноваційних структур;
 • недостатньо-розвинена ринкова інфраструктура (консалтинг);
 • низький рівень реалізації інвестиційних проектів і програм, у т.ч. із залученням кредитів та інших джерел фінансування;
 • слаборозвинуте впровадження на виробництвах систем управління якістю та сертифікація систем якості на відповідність продукції європейським стандартам

Також мають місце проблеми, які ускладнюють використання земельних ділянок. Викуп чи набуття права на користування (оренду) землі, вільних офісних та виробничих приміщень, які належать територіальній громаді є довготривалою процедурою, що проявляється через додаткові документи, погодження, розгляд, вирішення питання комісіями.

Однією з пріоритетних в місті є туристична галузь. За останні роки спостерігається динаміка зростання кількості туристів та обсягу наданих туристичних послуг, поліпшується їх якість. Рішенням міської ради від 28.07.2006 №125 затверджено стратегічну програму «Розвиток туризму в місті Коломиї» (2006-2011рр.), яка дає можливість розвивати готельний бізнес, туристичну інфраструктуру, придорожній сервіс, що в свою чергу дозволяє  потенційним інвесторам ефективно вкладати кошти у розвиток туризму.

 

 

       Основні акценти інвестиційної політики міста

 

Стратегічно важливими діями  у сфері інноваційно-інвестиційної політики з метою покращення привабливості міста для інвесторів є:

 • поліпшення нормативно-правового забезпечення інвестиційної діяльності;
 • стратегічне спрямування державних інвестицій на створення сприятливих умов для залучення приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки;
 • мобілізація фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів;
 • забезпечення прозорості інвестиційного ринку та інформованості учасників інвестиційного процесу і процедур;
 • надання іноземним та внутрішнім інвесторам максимального адміністративного та нормативно-правового сприяння в діях, необхідних для здійснення інвестицій;
 • налагодження прямих зв’язків з іноземними інвестиційними структурами та інституціями, міжнародними фінансово-кредитними організаціями;
 • розробка та реалізація міжрегіональних та міжнародних угод про економічну інтеграцію і співпрацю;
 • маркетингове забезпечення розвитку зовнішньоекономічних зв’язків;
 • залучення та ефективне використання кредитів і грантів міжнародних фінансових організацій;
 • розширення інформаційно-рекламної діяльності для всестороннього поширення інформації серед потенційних інвесторів та інші.

При цьому слід звернути увагу на кількох важливих напрямах роботи.

     У галузі інфраструктури важко переоцінити можливість проходження територією містаміжнародних транспортних коридорів. На цьому напрямі необхідно використати всі наявні можливості. У разі позитивного вирішення питання це, крім іншого, сприятливо вплине на конкурентноспроможність всієї транспортної системи міста, наближення її до міжнародних вимог і стандартів, дасть можливість збільшити міжнародні та міжрегіональні вантажні і пасажирські потоки, залучити додатковий іноземний та вітчизняний капітал в економіку міста.

Одним з найважливіших буде поліпшення іміджу міста як території для вкладання капіталу. На ринку залучення інвестицій містоперебуває в стані конкуренції з іншими претендентами. Тому інвестору необхідно запропонувати вигідніші умови для надходження і реалізації інвестицій, показати об’єктивні переваги м. Коломиї, використання яких буде передумовою успішної бізнесової діяльності. Образ динамічної, з добре розвинутим потенціалом економіки міста, інформація про реалізацію інвестиційних проектів, участь в них міжнародних фінансових організацій – все це сприятливо впливає на позитивні економічні результати.

Одна з вагомих складових іміджу містабуде залежати від стану реалізації конкретних проектів. Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних інвестицій як засобу створення первинних умов для залучення     приватного капіталу у розвиток пріоритетних галузей економіки. При цьому слід поєднувати ресурси як міськогобюджету так і власних коштів підприємств і організацій усіх форм власності. Таким шляхом можна реалізовувати важливі інфраструктурні проекти.

Таке завдання доцільно вирішувати через утворення на міському рівні структури, завданням якої буде консолідація бюджетних ресурсів, залучення інших джерел фінансування, розгляд і відбір перспективних проектів, їх фінансування. При цьому важливо забезпечити чіткий і прозорий механізм відбору проектів.  Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних підприємств, врахування пропозицій інвесторів під час розроблення місцевих містобудівних програм та генеральногопланузабудови  території міста, пайова участь разом з інвестором у капіталі приватизованих комунальних підприємств - все це сприяє тісній взаємодії партнерів і зумовлює взаємне пристосування до умов, що пропонуються  внутрішніми та зовнішнімиінвестиційними ринками.

Доцільно використовувати можливість запровадження адресної системи надання пільг для реалізації конкретних інвестиційних проектів, регіональних програм, спорудження виробництв тощо. Адресне надання пільг дозволить керувати напрямками використання інвестицій і забезпечить реалізацію конкретних проектів у визначених галузях.Серед інших можуть надаватись пільги нефінансового характеру. Наприклад, поліпшення інженерно-технічної інфраструктури територій для їх забудови, надання об'єктів інвестування, землі, інфраструктури в оренду чи користування за пільговими цінами, надання пріоритетного права участі у виконанні регіональних замовлень і контрактів, сприяння у реалізації проектів, надання консультативних послуг, забезпечення необхідною інформацією тощо.

Система  критеріїв для надання пільг інвесторам може базуватись на ознаках пріоритетності проектів, таких як запровадження перспективних ресурсозберігаючих і екологічно безпечних технологій, виробництво конкурентноспроможної експортної та імпортозамінної продукції, раціональне використання місцевої сировини, розвиток наукомістких виробництв, інвестування інфраструктурних об’єктів (інженерні комунікації, шляхи сполучення, об’єкти транспортно-логістичного комплексу тощо), розміщення інвестором замовлень на підприємствах та організаціях міста тощо.

Вагоме значення матиме підвищення якості інформаційних ресурсів. Для цього слід забезпечити комплексний підхід з метою реалізації єдиної системи розвитку інформаційних ресурсів для потреб бізнесу, яка б ліквідувала відомчі бар’єри.

 

 

 

 

SWOT – аналіз та оцінка потенціалу розвитку основних галузей             міста Коломиї

 

SWOT - аналіз міста виконано під час розроблення Стратегії економічного  розвитку міста Коломиї з використанням досвіду і знань науковців та фахівців-практиків і з урахуванням пропозицій зацікавлених підприємств, приватних підприємців, громадських організацій міста.

Представниками громадськості за допомогою членів Експертного комітету було проведено опитування  на 39-ти підприємствах різних за галузями та організаційно правовим статусом, які працюють у промисловому секторі, сфері торгівлі та надання послуг. Метою опитування було дізнатися про ставлення респондентів до ситуації у місті, про проблеми, які вони вважають найбільш серйозними, про їхні очікування та плани на майбутнє. Результатом проведених інтерв’ю з бізнесом став документ – «Вивчення думки підприємців».

Існування  фундаментальної бази (Профілю громади, «Вивчення думки підприємців»)  відіграло важливу роль у виборі чинників (критичних питань) економічного розвитку міста, на яких зосередився Стратегічний план, а саме:

-  1 -  розвиток малого і середнього підприємництва та розвиток туризму;

-  2 - залучення інвестицій;

-  3 - розвиток муніципальної інфраструктури.

У липні 2007 року експертний комітет провів SWOT-аналіз. Комітет проаналізував сильні та слабкі сторони міста (внутрішні чинники) і оцінив позицію міста серед інших міст України, з якими Коломия конкурує за нові робочі місця та інвестиції. Експертний комітет, також оцінив конкурентоспроможність міста в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз. Члени Експертного комітету сформулювали стратегічне бачення міста на майбутнє, яке стало вступом до Стратегічного плану економічного розвитку.

         

Аналіз внутрішніх чинників: сильні і слабкі сторони в залученні інвестицій.

Сильні сторони:

Ø   Є політична воля міської ради та бажання місцевого бізнесу змінити ситуацію на краще

Ø   Позитивне ставлення до інвесторів з боку міської влади та громади

Ø   У Генплані (2004 р.) передбачені промислові зони

Ø   Поблизу “грінфілдів” частково наявна інфраструктура

Ø   Вигідне географічне розташування, наявність залізнично транспортного сполучення

Ø   Наявність земельних ресурсів для створення нових підприємств

Ø   Можливість повернення кваліфікованої робочої сили у місто при створенні нових  високооплачуваних робочих місць

Ø   Велика освітня база для підготовки спеціалістів потрібних напрямків для потенційних інвесторів

Ø   Наявна кадастрова та грошова оцінка  земель

Слабкі сторони

Ø   Відсутність системи інформації про вільні земельні ділянки та приміщення

Ø   Відсутність системного підходу до процесу залучення інвестицій та програми інвестування

Ø   Відсутність консультативних послуг та структур, що супроводжують інвестора

Ø   Відсутність спеціалістів, що професійного працюють з інвестором

Ø   Незадовільна робота органів влади з залучення інвестицій та формування сприятливого інвестиційного клімату

Ø   Відсутність сформованого інвестиційного продукту та промоції міста

Ø   Поганий стан доріг

Ø   Відсутність інвентаризації земель

Ø   Відсутність встановлених меж між містом та районом (законодавчо)

Ø   Недостатній рівень забезпеченості вільних ділянок промислової зони необхідними комунікаціями

Ø   Відсутність будівельних фірм з досвідом проектування та будівництва промислових об’єктів

Ø   Відсутність Довгострокової програми залучення інвестицій

                                         

Аналіз зовнішніх чинників: сприятливі можливості та загрози:

Сприятливі можливості

Ø   зростання іміджу, посилення інтересу до України

Ø   великий потенціал ринку збуту в Україні

Ø   глобалізація (рух інвесторів на Схід)

Ø   позитивне ставлення державної влади до інвесторів

Ø   прийняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування

Ø   розробка та активне впровадження стратегій розвитку і залучення інвестицій на національному та регіональному рівнях

Ø   будівництво сучасних транспортних магістралей поблизу міста

Загрози

Ø   складні митні процедури (корупція, бюрократія)

Ø   відсутність національної системи залучення та гарантування інвестицій

Ø   страх національного бізнесу перед конкуруючими іноземними інвесторами, його активний супротив

Ø   подорожчання енергоносіїв та пального

Ø   реформа місцевих фінансів і територіально-адміністративна реформа (можливі негативні наслідки)

Ø   відтік людських ресурсів, молодь залишає місто через відсутність перспектив

Ø   популізм національного уряду, орієнтація державного бюджету на соціальну сферу

Ø   подальша централізація державного управління

Ø   неприйняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування

Ø   дестабілізація політичної ситуації в Україні

Ø   перманентні намагання державної влади проводити реприватизації

Ø   погіршення іміджу держави

Ø   численні невдалі приклади інвестування в Україну

Ø   повільні зміни ментальності

 


Розроблення інвестиційних пропозицій підприємствами і  організаціями  усіх  форм  власності  міста.

 

У сучасному світі  інвестиції набувають надзвичайної ваги. Особливо важливими є зовнішні інвестиції. Вони не лише забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевої економіки, але й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. Разом з тим ця сфера характеризується високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі заохочення для приваблення інвесторів, причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу можуть окупитися не раніше ніж через п’ять-десять років.

Спроможність будь-якого міста залучати інвестиції, особливо зовнішні, визначається також багатьма іншими чинниками, серед яких - стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови, сприятливий бізнес-клімат, наявність кваліфікованої робочої сили, імідж міста, обсяг та якість послуг, що надаються виконавчими органами міської ради та іншими установами й організаціями. Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоції, підтримка якій повинна надаватися  і на рівні національному.

Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою (з доступними тарифами на енергопостачання). Коломия, незважаючи на обмеженість міської території, має певний потенціал для підготовки привабливої пропозиції: промисловими підприємствами усіх форм власності розроблено інвестиційні проекти, підготовлено промислові ділянки та будівель для  потенційних інвесторів  (додаються), тим більше, що місто має затверджений  Генплан, ведуться підготовчі роботи по затвердженню меж міста.

Місту варто диверсифікувати джерела надходження фінансових ресурсів шляхом залучення нових виробників різних галузей. Місто може продовжити розвивати традиційні для себе сектори промисловості з паралельним можливим розміщенням підприємств додаткових галузей та утворення кластеру (наприклад, розвиток туризму, галузь будівельних матеріалів, виготовлення меблів,  електротехніка,  харчова промисловість тощо). Інвестиції у реконструкцію старих та будівництво нових готелів, закладів громадського харчування, центрів масового відпочинку та дозвілля дозволять суттєво збільшити кількість робочих місць та доходів до бюджету міста. Однак такі зміни, перш за все, можуть відбутися тільки в разі приходу зовнішніх інвесторів

Слід врахувати важливість тут організаційного аспекту. Щоб реалізувати ці честолюбні наміри варто у структурі виконавчих органів ради створити  підрозділ (принаймні з двох осіб), який би постійно займався даним питанням.

 

 

 

Інвестиційні пропозиції по місту Коломиї:

Машинобудівна, металообробна  та  електротехнічна промисловість

"Впровадження  нових технологій виробництва

сільськогосподарської техніки" на ВАТ "Коломиясільмаш"

Найменування підприємства

ВАТ “Коломиясільмаш”

Основні види продукції

Самохідні та навісні універсальні грейферні навантажувачі для завантаження лісу, роботи по спецзамовленню

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, спільне виробництво, створення СП

Термін окупності проекту

5 років

 

 

“Розширення виробництва запасних частин та комплектуючих виробів для сільськогосподарської техніки” на ДП "Барокко"

ВАТ "Коломиясільмаш"

Найменування підприємства

ДП “Барокко” ВАТ “Коломиясільмаш”

Основні види продукції

Виробництво запасних частин для сільського господарської техніки, ремонт електромоторів та електрообладнання

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, спільне виробництво, створення СП

Термін окупності проекту

2 роки

 

 


“Монтаж, ремонт   металоконструкцій самохідних, мостових, козлових  та баштових кранів та запасних частин до них” на

ДП “Завод нестандартного обладнання “ ВАТ “Коломиясільмаш”

Найменування підприємства

ДП “Завод нестандартного обладнання “

ВАТ “Коломиясільмаш”

Основні види продукції

Монтаж, ремонт металоконструкцій, роботи по спецзамовленню

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, інвестиції, спільне виробництво, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

5 років

 

 

 


“Впровадження вакуумних роз'єднувачів “ на ВАТ “Завод КРП”

Найменування підприємства

ВАТ "Завод КРП"

Основні види продукції

Високовольтна апаратура, комплектні розпридільчі пристрої, роз'єднувачі напруги, щитки обліку електроенергії

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, інвестиції, спільне виробництво, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

5 років

 

 


"Виробництво кабельно-провідникової продукції та виробів

з металу" на ЗАТ “Прикарпаття”

Найменування підприємства

ЗАТ "Прикарпаття"

Основні види продукції

Кабельно-провідникова продукція, оцинкований посуд

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, інвестиції, спільне виробництво, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

4 роки

 

Деревообробна промисловість


"Випуск енергозберігаючих та повітроочисних пристроїв

для деревообробних верстатів" на КЕЗ ПРУТ

Найменування підприємства

КЕЗ ПРУТ

Основні види продукції

Виготовлення меблів для навчальних закладів

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Спільне виробництво

Термін окупності проекту

2 роки

 

 


"Впровадження у виробництво та виготовлення комплексу інноваційних засобів навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (фізики, хімії, біології, трудового навчання)" на КЕЗ ПРУТ

Найменування підприємства

КЕЗ ПРУТ

Основні види продукції

Виготовлення меблів для навчальних закладів

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитні інвестиції

Термін окупності проекту

5 років

 

Харчова і переробна промисловість


"Комплексна переробка кукурудзи"  на ТзОВ "Луко"

Найменування підприємства

ТзОВ "Луко"

Основні види продукції

Виробництво харчових продуктів (арахісове масло)

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, інвестиції, спільне виробництво, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

5 років

 

 

 


"Впровадження нових сучасних технологій переробки зерна"

на ТзОВ ЗПК "ЮМАС"

Найменування підприємства

ТзОВ ЗПК "ЮМАС"

Основні види продукції

Мукомельна продукція

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Інвестиції, спільне виробництво,

Термін окупності проекту

2 роки

 

Целюлозно-паперова промисловість


"Освоєння нових високоефективних технологій виробництва паперової продукції" на ЗАТ “Колопапір”

Найменування підприємства

ЗАТ "Колопапір"

Основні види продукції

Папір для гофрування, папір пакувальний, зошити учнівські, альбоми для малювання та креслення

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

3 роки

 

 


"Виробництво поліграфічної продукції"

на ВАТ "Друкарня ім.Шухевича"

Найменування підприємства

ВАТ "Друкарня ім.Шухевича"

Основні види продукції

Поліграфічна продукція

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Інвестиції, спільне виробництво

Тел/факс

8(03433)  23406, 8(03433)  51414

 

Комунальне господарство


"Впровадження енергозберігаючих технологій , скорочення невиробничих втрат води, поліпшення якості води"  на КП "Коломияводоканал"

Найменування підприємства

КП "Коломияводоканал"

Основні види продукції

Надання послуг по водопостачанню та водовідведенню

Термін окупності проекту

6 років


 

"Чисте довкілля – чисте життя"

Найменування підприємства

Комунальне підприємство по експлуатації житла

Основні види продукції (послуги)

Надання послуг по збиранню та вивезенню сміття

Термін окупності проекту

2 роки

 

Екологія


"Санітарна очистка міста, сортування і захоронення

побутових відходів" 

Найменування підприємства

Відділ управління комунальним майном міської ради

Реквізити підприємства (організації):

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредит, концесія, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

2 роки

 

Інвестиційні пропозиції по

розвитку туристичної інфраструктури

 

Найменування проекту (пропозиції)

„ДИВО-СВІТ”

Найменування підприємства

(організації)

Коломийське бюро подорожей та

екскурсій

"Коломийська туристична асоціація"

Поштова адреса

78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. бул. С. Петлюри

Телефон

(03433) 23982

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

1,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,2 млн.грн.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

2-3 роки

 

 

 

 

Найменування проекту (пропозиції)

„ЦЕНТР - КОЛО”

Найменування підприємства

(організації)

Коломийська міська рада "Коломийський

туристично-інформаційний центр"

Поштова адреса

78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. вул. Грушевського,1

Телефон

(03433) 32831

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в місті Коломиї

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

1,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,2 млн.грн.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, спонсорство, меценацтво

Термін окупності проекту

1-2 роки

 

Найменування проекту (пропозиції)

„ВОРОТА ГУЦУЛЬЩИНИ”

Найменування підприємства

(організації)

Громадська організація

„Культура Коломиї”

"Коломийська туристична агенція"

Поштова адреса

вул. Театральна, 27,

78200, м. Коломия,

Івано-Франківська обл.

Телефон

(03433) 23982

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

2,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,3 млн.грн.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

2-3 роки

 

Найменування проекту (пропозиції)

„Галіцієн Райзен”

Найменування підприємства

(організації)

Громадська організація „Німецька національна меншина „Відродження”” "Коломийське туристичне бюро"

Поштова адреса

78200, м.Коломия, Івано-Франківська обл. бул. Колгоспна

Телефон

(03433) 23982

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї, нові форми роботи з клієнтами

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

1,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,3 млн.грн.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, створення спільного підприємства

Термін окупності проекту

2-3 роки

 

Найменування проекту (пропозиції)

„Клуб „Чорногора””

Найменування підприємства

(організації)

Коломийське бюро подорожей та екскурсій; "Коломийська станція юних туристів"

Поштова адреса

вул. Театральна, 27,

78200, м. Коломия,

Івано-Франківська обл.

Телефон

(03433) 23982

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї, скелелазіння, нові туристичні маршрути

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

2,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,2 млн.грн.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, спонсорство, меценацтво

Термін окупності проекту

2-3 роки

 

Найменування проекту (пропозиції)

„Шляхи про які я мріяв”

Найменування підприємства

(організації)

Приватне підприємство „МК” Регулярні автобусні рейси

Поштова адреса

вул. Театральна, 27,

78200, м. Коломия,

Івано-Франківська обл.

Телефон

(03433) 32831

Форма власності

Приватна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї, скелелазіння, нові туристичні маршрути

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

3,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

0,5 млн.грн., вартість приміщення, оплата праці працівників,

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії.

Термін окупності проекту

2-3 роки

 

 

 

Найменування проекту (пропозиції)

„ЗДОРОВИЙ ВІДПОЧИНОК”

Найменування підприємства

(організації)

Коломийська міська рада

Парк культури і відпочинку           

ім. Кирила Трильовського

Поштова адреса

вул. Театральна, 27,  78200, м. Коломия,

Івано-Франківська обл.

Телефон

(03433) 32831

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї, нові туристичні маршрути, спорудження великої стаціонарної сцени, придбання розбірної переносної сцени, облаштування ландшафтного дизайну парку, влаштування фонтанів, реставрація огорожі та вхідної брами, влаштування дитячо-ігрової площадки. 

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

9,0 млн.грн.

Власні кошти, млн. грн.

2,0 млн.грн., вартість приміщення, оплата праці працівників,

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, оренда площ.

Термін окупності проекту

5-6 років.

 

Найменування проекту (пропозиції)

Міжнародний культурно-мистецький фестиваль ”Карпатські хребти єднають народи„ (Угорщина, Польща, Румунія, Швейцарія, Болгарія, Грузія, Молдавія, Австрія, Словаччина).

Найменування підприємства

(організації)

Коломийська міська рада, відділ культури і туризму

Поштова адреса

вул. Театральна, 27,

78200, м. Коломия,

Івано-Франківська обл.

Телефон

(03433) 32831

Форма власності

Комунальна

Спрямованість інвестиційного

проекту

Покращення рівня обслуговування туристів, розвиток туризму в м.Коломиї, зближення карпатських народів, їх культур та звичаїв.

Потреба в інвестиціях, млн. грн.

0,1 млн.грн.

Власні кошти,  грн.

10 тис. грн., вартість приміщення, оплата праці працівників,

Спосіб (форма) залучення інвестицій

Кредитування, концесії, благодійні внески.

Термін окупності проекту

Один тиждень

 

 

 

 

 

 

 


 

Інформація про вільні виробничі площі промислових підприємств

міста Коломиї

 

 

п/п

 

Назва підприємства,

керівник

 

Адреса,

т/ф, е-mail

 

Пропозиції інвесторам (створення СП, оренда, продаж)

Характеристика площ (м2)

виробничі

складські

адмініст-ративні

земельні ділянки

1.

ВАТ "Коломиясільмаш"

Голова правління - Зарічний І.Ф.

 

м.Коломия

вул.Пушкіна, 6

8 03433 23581

Е-mаіl:

selmash@yes.net.ua

 

продаж

 

2,1

т.кв.м

 

-

 

-

 

-

2.

ВАТ “Коломийський       завод КРП"

Голова правління –

Голіней В.П.

м.Коломия

вул. Мазепи, 321

8 03433 24976

Е-mаіl: krp@km.if.ua

 

оренда

 

3,6

 т.кв.м

 

-

0,4

 т.кв.м

20,0  т.кв.м

3.

ВАТ “Деревообробний завод”

Голова правління - Сахацький І.Л.

м.Коломия

вул. Симоненка, 2

8 03433 20517

продаж,

оренда

 

15,0

т.кв.м

-

9,0

 т.кв.м

 

-

4.

ВАТ "Електрооснастка"

Голова правління –

Микитюк В.М.

м.Коломия

вул. Майданських,12

 

продаж,

оренда,

створення СП

1,5

т.кв.м

0,5

 т.кв.м

0,8

 т.кв.м

 

-

5.

ЗАТ "Прикарпаття"

Голова правління –

Кузюк  Й.Д.

м.Коломия

вул.Карпатська, 71А

8 03433 21904

продаж,

оренда,

створення СП

1,0

 т.кв.м

-

-

 

-

 

 


 

Вільні земельні ділянки по місту Коломиї

 

Місце розташування земельної ділянки

Власник земельної ділянки

Загальна площа, га

Наявність та віддаль комунікацій

Наявність під"їзного шляху, відстань від центральної дороги (асвальту)

Можливість продажу чи оренди

1

2

3

4

5

6

7

1.

 

м.Коломия

вул.Шарлая,36

 

 

Коломийська міська рада

(землі запасу)

 

 

4,75га

Наявні системи: електропостачання, потребеється підведення системи газопостачання, водопостачання та водовідведення

Автотраса "Чернівці-Львів" 0,6 км,

до залізничного вокзалу 0,5км

Можливий продаж земельної ділянки або оренда

2.

 

м.Коломия

вул.Шарлая,47

 

Коломийська міська рада

(землі запасу)

 

10,0га

Наявні системи електропостачання, потребеється підведення системи газопостачання, водопостачання та водовідведення

Автотраса "Чернівці-Львів" 0,3 км,

до залізничного вокзалу 0,5км

Можливий продаж земельної ділянки або оренда

3.

м.Коломия

вул.Крип'якевича

Коломийська міська рада

(землі запасу)

 

17,9га

Наявні системи: водопостачання,водовідведення

Енергозабезпечення

Автотраса "Чернівці-Львів" 0,6 км,

Можливий продаж земельної ділянки або оренда


 

 

 

          Система заходів з реалізації Програми

          З метою досягнення основної мети та для практичної реалізації основних напрямів Програми розроблено план заходів. Заходи передбачають удосконалення та формування механізмів, що сприятимуть поліпшенню інвестиційно-інноваційного клімату в місті та регулюватимуть інвестиційну діяльність.           Система заходів визначає терміни та конкретних виконавців на найближчу перспективу і щорічно коригується і наповнюється новим змістом відповідно до ситуації. Система заходів передбачає, зокрема, заходи інформаційного спрямування, які мають забезпечити суб’єктів господарювання точною інформацією щодо їх діяльності на бізнес ринку. Серед інформаційних одними з найефективніших є заходи з налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі) та участь у заходах з метою рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційно-інноваційних проектів. Важлива роль відводиться заходам, які регулюватимуть інвестиційний процес шляхом створення сприятливих умов підприємницької діяльності на території міста.

         

        Фінансове забезпечення Програми

          Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проекту місцевого бюджету на черговий рік. Заходами з реалізації Програми передбачається також фінансування в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів, зацікавлених осіб в соціально-економічному розвитку міста.

 

        Моніторинг результативності Програми

          Система оцінювання результативності та ефективності Програми - одна з ключових умов її успішного впровадження. Система моніторингу будується на основі оцінювання ефективності. Результати оцінювання стану реалізації Програми будуть основою для внесення змін та доповнень до неї. Одним з основних організаційних завдань Програми є спрямування дій на створення та підтримку сприятливого інвестиційного середовища для активізації залучення інвестицій. Програма також передбачає щорічну розробку відповідних заходів щодо її реалізації. Координацію діяльності, пов’язану з виконанням Програми здійснює управління економіки міської ради

 

        Очікувані результати

          В результаті реалізації Програми буде поліпшено інвестиційний клімат в місті, що активізує інвестиційну та інноваційну діяльність та створить умови для зростання надходжень коштів в економіку міста Коломиї.

          Очікується, що за час реалізації Програми обсяг прямих іноземних інвестицій в розрахунку на одного жителя міста зросте втричі. Зазначений прогноз базується на припущенні, що чинники, які формуються на загальнодержавному рівні, не будуть негативно впливати на інвестиційну привабливість економіки.

          Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі проблеми соціально-економічного розвитку міста.


 

План заходів

з реалізації Програми розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в місті Коломиї на 2009 - 2011 роки

 

п/п

Назва заходу

Виконавець

Термін виконання

Результат

Обсяг фінансування, тис.грн.

1

2

3

4

5

6

 

Удосконалення нормативно-правової бази, спрямованої на стимулювання інвестиційної діяльності

1

Внесення на розгляд міської ради обґрунтованих проектів рішень щодо надання пільг суб”єктам підприємницької діяльності, які реалізовують перспективні інвестиційні та інноваційні проекти

Відділ земельних відносин

міської ради

 

постійно

Рішення міської ради

-

2

Корегування генерального плану міста та схеми планування території

Відділ архітектури та містобудування міської ради

2009-2011рр.

 

 

-

3

Реалізація програми «Розвиток туризму в місті Коломиї (2006-2011рр.)»

Відділ культури і туризму

міської ради

2009-2011рр.

Підвищення ефективності впровадження заходів

В межах бюджетних призначень на програму

 

Поліпшення інвестиційної інфраструктури

4

Фінансова підтримка інвестиційних проектів на території міста

Управління економіки міської ради

2009-2011рр.

Створення умов для реалізації конкретних проектів

2009р. – 15,0

2010р. – 20,0

2011р. – 25,0

5

Пошук і передбачення інвестиційно привабливих ділянок у генеральному плані міста та їх презентація потенційним інвесторам

Відділ земельних відносин

міської ради;

Відділ архітектури та містобудування міської ради;

Управління економіки міської ради

Постійно

Підвищення прозорості дій влади у використані  земельних ділянок

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

6

Відведення земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів

Відділ земельних відносин

міської ради,

міська рада

Постійно

Виготовлення документації з відведення ділянок

 

-

7

Розроблення проектно-кошторисної документації для інженерного забезпечення ділянок

Відділ архітектури та містобудування міської ради

Постійно

Розроблення проектно-кошторисна документація

В межах бюджетних призначень на програму

8

Інженерне облаштування ділянок з метою створення сприятливих умов для інвесторів

Відділ управління комунальним майном,

Комунальні підприємства

Постійно

Підготовлені інвестиційні площадки

В межах бюджетних призначень на програму

9

Запровадження новітніх енергозберігаючих високоефективних технологій на КП»Коломияводоканал»

КП»Коломияводоканал

2009-2014 рр

Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій на підприємстві дасть змогу зменшити енергоспоживання, покращити якість надання послуг та зменшити втрати води

20000,0

 

Сприяння реалізації інвестиційних та інноваційних проектів

10

Розроблення заходів для збільшення частки інноваційної продукції та для збільшення обсягу інвестицій у сферу модернізації технологічної бази підприємств

Управління економіки міської ради, Промислові підприємства міста

Постійно

Поліпшення конкурентно-спроможності підприємств

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

11

Підготовка техніко-економічних обґрунтувань для реалізації пріоритетних інвестиційних та інноваційних проектів

Управління економіки міської ради

Постійно

Підготовлені техніко-економічні обгрунтування

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

 

Поліпшення інвестиційного іміджу міста

12

Проведення заходів щодо налагодження нових зв”язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі) з метою рекламування економічного потенціалу та представлення інвестиційних проектів

Управління економіки міської ради

Постійно

Налагодження нових контактів з інвесторами

2009р. – 20,0

2010р. – 15,0

2011р. – 15,0

13

Видання та поширення серед потенційних інвесторів презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків) про інвестиційно-інноваційний клімат міста Коломиї

Управління економіки міської ради

Постійно

Поліпшення інформування потенційних інвесторів

2009р. – 20,0

2010р. – 25,0

2011р. – 25,0

14

Удосконалення якості банків даних  (в т.ч. в електронному вигляді) інвестиційних та інноваційних проектів, пропозицій і поширення їх серед потенційних інвесторів

Управління економіки міської ради

Постійно

Матеріали в друкованому та електронному вигляді

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

15

Формування та розширення баз даних вільних об»єктів нерухомості (земельні ділянки, незавершене будівництво, будівлі, приміщення) та поширення їх серед потенційних інвесторів

Управління економіки міської ради

Постійно

Залучення незадіяних виробничих ресурсів

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

 

Поліпшення взаємодії з потенційними та діючими інвесторами

16

Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для міста проекти

Управління економіки міської ради

Постійно

Усунення адміністративних перешкод на шляху реалізації інвестиційних та інноваційних проектів

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

17

Сприяння інвесторам у пошуку та перепідготовці кадрів

Коломийський міськрайонний центр зайнятості

Постійно

Забезпечення підприємств кваліфікованими кадрами

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

 

Поліпшення ресурсного забезпечення інвестиційної діяльності

18

Щорічне передбачення коштів при формуванні міського бюджету для фінансування заходів Програми

Фінансове управління міської ради

Щорічно

Фінансове забезпечення виконання заходів Програми

 

-

19

Передбачення збільшення частки бюджету розвитку в структурі  міського бюджету

Фінансове управління міської ради

Щорічно

Збільшення обсягів капітальних інвестицій

 

-

20

Залучення коштів міжнародної технічної допомоги

Відділи та управління міської ради, Асоціація економічного розвитку Коломийщини;

громадські організації

Постійно

Вирішення питань  розвитку міста

2009 -25.0

2010 –30.0

2011- 30.0 

21

Інформаційне забезпечення виконання Програми (проведення конференцій, бізнес-зустрічей, презентацій)

Управління економіки міської ради

Постійно

Підвищення якості інформаційної бази

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

 

Покращення інноваційного клімату

22

При проведенні аналізу роботи підприємств всіх форм власності звернути особливу увагу на фактичний стан випуску нових видів продукції.

управління економіки міської ради

постійно

формування бази випуску інноваційної продукції промисловими підприємствами міста

 

-

23

Забезпечити впровадження нових конкурентноспроможних менш енергомістких видів продукції, новітніх технологій .

Керівники промислових підприємств міста

постійно

збільшення випуску інноваційної продукції

 

-

24

Сприяти впровадженню на виробництвах СУЯ та  проведенню сертифікації  системи якості на відповідність продукції Європейським стандартам.

управління економіки міської ради

керівники промислових підприємств міста

постійно

покращення якості товарної продукції відповідно до світових стандартів

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

25

Сприяти розвитку та підтримці системи освіти в місті шляхом залучення до навчання та перекваліфікації робочої сили, проведення курсів вузько профільного тренінгу та менеджменту.

Міськрайонний Центр зайнятості,

Коломийський бізнес-центр

постійно

забезпечення промисловловості міста кваліфікованою робочою силою

 

 

 

-

26

Сприяти залученню коштів для надання інноваторам фінансової допомоги у вигляді грантів, позик, кредитів.

управління економіки міської ради

постійно

збільшення випуску інноваційної продукції, впровадження нових технологій

В межах бюджетних призначень на виконання функціональних обов»язків

27

Забезпечити надання різних податкових пільг згідно чинного законодавства  підприємствам та установам, включених в інноваційний процес.

Коломийська оДПІ

постійно

збільшення випуску інноваційної продукції, впровадження нових технологій

 

-

28

Сприяти підтриманню високого суспільного статусу вчених, конструкторів, інженерів, усіх суб”єктів інноваційного процесу шляхом проведення конкурсів, пропаганди переваг інноваційної діяльності.

управління економіки міської ради

постійно

покращення 

інноваційного клімату в місті

 

-

29

Передбачити  в міському бюджеті кошти на підтримку і розвиток малого бізнесу, при їх розподілі перевагу надавати інноваційно активним СПД.

фінансове управління міської ради

управління економіки міської ради

при формуванні міського бюджету

підтримка СПД, які впроваджують нові виробництва, технології

 

-

30

Сприяти поширенню та рекламуванню нововведень, отриманих у різних сферах діяльності.

управління економіки міської ради

постійно

створення привабливого інвестиційно-інноваційного середовища в місті

-

31

Сприяти створенню науково-виробничих інформаційних центрів, консультаційних пунктів, філій інвестиційних банків, інноваційних бірж тощо.

управління економіки міської ради

постійно

 

-

32

Забезпечити систематичне подання інформації про проведення наукової та інноваційної діяльності суб”єктів підприємницької діяльності міста.

Міськрайонний відділ статистики

щоквартально

створення та поновлення бази інноваційних підприємств

-

33

Продовжувати співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та з Київським інститутом теплофізики з питань розробки і виготовлення устаткування по енергозберігаючих технологіях.

Керівництво

 ЕЗ “Прут”

постійно

запровадження енергозберігаючих технологій на виробництві

 

-

34

Сприяти та ініціювати  презентацію  нових товарів та виробів, освоєних  підприємствами  всіх форм власності та підприємцями  на виставках, ярмарках.

управління економіки міської ради

постійно

збільшення  випуску товарної продукції, заключення нових договорів про співпрацю

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області