17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї на 2009 рік
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 25 березень 2009 Номер: 1948-38/2009

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

П’яте скликання

Тридцять восьма сесія   

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  25.03.2009   № 1948-38/2009

м. Коломия

 

Про Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї на 2009 рік

 

 

          Заслухавши інформацію про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї за 2008 рік та проект Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї на 2009 рік, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська  рада

                                               

в и р і ш и л а  :

 

          1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї за 2008 рік взяти до відома.

          2. Затвердити Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Коломиї на 2009 рік (додається).

          3. Виконкому, керівникам відділів і управлінь міської ради, керівникам акціонерних товариств, підприємств і організацій створювати сприятливі умови  для  стабільної роботи підприємств, розвитку підприємництва, взяти під особистий контроль стан виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї, збільшення поступлень до бюджету, своєчасність розрахунків за спожиті енергоносії та безумовне виконання показників програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2009 рік.

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та соціально-економічного розвитку і заступників міського голови згідно їх функціональних обов'язків.

 

 

 

Міський голова                                                                                       Ю.Овчаренко

Коломийська міська рада

Управління економіки

 

                     

                                                                                     Затверджено

            рішенням  Коломийської міської ради

від 25.03.2009 № 1948-38/2009

 

  

Програма

соціально - економічного

та культурного розвитку

м. Коломиї

на 2009 рік

 

Зміст

Вступ……………………………..………………………………………..3

1.  Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста

 в 2008 році ……………………………………………………………….4

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку міста

 у 2009 році………………………………………………………………..5

3. Розвиток господарського комплексу……………………………….9

3.1 Промисловість……………………………………………………………….9

3.2 Енергозбереження………………………………………………………….14

3.3 Транспорт……………………………………………………………………16

3.4 Торгівля та побутове обслуговування ………………………….……..17

3.5 Житлове господарство та житлова політика …………………….20

4. Забезпечення функціонування економіки в 2009 році………….28 

4.1 Податкова політика…………………………………………………..…..28

4.2 Бюджетна політика………………………………………………………30

4.3 Інвестиційна політика……………………………………………………34

4.4 Зовнішньоекономічна діяльність та інтеграційні процеси…….…37

4.5 Розвиток підприємництва та регуляторна політика………..……39

4.6 Земельні відносини…………………………………………………….…..42

4.7 Розвиток конкуренції та демонополізація економіки……………...44

5. Соціальні стандарти та рівень життя населення………………..46

5.1 Демографічна ситуація…………………………………………………..46

5.2 Грошові доходи та заробітна плата………………………………….47

5.3 Зайнятість населення та ринок праці…………………………….….49

5.4 Соціальний захист та пенсійне забезпечення ………………………53

6. Розвиток гуманітарної сфери………………………………….…..56

6.1 Освіта………………………………………………………………….……56

6.2 Культура………………………………………………………….…….…..59

6.3 Розвиток туризму…………………………………………………….…..61

6.4 Молодіжна політика та спорт……………………………………….62 

7. Першочергові завдання соціально-економічного розвитку, над

якими буде працювати керівництво Коломийської міської  ради

у 2009 році……………………………………………………………....65

8. Перелік угод міста Коломиї з адміністративно-територіальними

одиницями іноземних держав..………………………………………66

9. Перелік  місцевих   цільових програм  по м. Коломиї………... 68

 

 

                                                   Вступ

Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Коломиї на 2009 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2000 №1602 “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 №621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 №504-р «Про схвалення Концепції вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України» та положень Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації), схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 №160. В основу програми покладені завдання проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік,  Програми соціально-економічного та культурного розвитку Івано-Франківської області на 2009 рік  та  Стратегічного плану економічного розвитку міста.

 Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, які затверджені міською радою, заходи яких увійшли як складові до програмних заходів 2009 року. Відповідно до наявних проблем та їх впливу на економіку міста у Програмі визначені пріоритети соціально-економічного розвитку, основні завдання та заходи по їх реалізації з використанням коштів Державного, обласного, міського бюджетів та позабюджетних коштів.

   Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2009 рік розроблено  управлінням економіки разом з відділами і управліннями  міської ради, за участю  підприємств, установ і організацій. Методичне забезпечення розробки Програми здійснювало управління економіки міської ради.

   

1.Оцінка тенденцій економічного і соціального розвитку міста в 2008 році

 

Головними ознаками економічного розвитку міста Коломиї  були:

 

- введення в дію нових підприємств (ЗАТ»Мрія», ТзОВ»Коломийський бетон»);

- створення нових робочих місць;

- збільшення надходжень до цільового Фонду соціально-економічного розвитку міста;

- приріст прямих іноземних інвестицій до початку року;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

- впровадження енергозберігаючих та енергозаощаджуючих систем опалення в бюджетній сфері міста.

 

 

У порівнянні з відповідним періодом 2007 року:

- зросли обсяги прямих іноземних інвестицій на 788,6 тис.дол.США  та  збільшились до початку року на 12,7%;

- середньомісячна заробітна плата зросла на 32,0 % і  склала 1318,6 грн.;

-збільшився обсяг роздрібного товарообороту (з врахуванням фізичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства на 21,1% і становить 833,9 млн.грн.;

- обсяг реалізованих послуг у ринкових цінах становить 70,0 млн.грн., в тому числі реалізованих населенню 42,5 млн.грн., відповідно збільшено на 43,6% і 28,5%;

-  обсяг експорту товару збільшився на 30,1%, імпорту – на 81,3%; коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,14 і серед міст і районів області по цьому показнику  місто займає п"яте місце;

- у 2008  році всього введено в експлуатацію 41,5 тис.м.кв. загальної площі житла (збільшено на 45,8% до відповідного періоду 2007 року), в тому числі індивідуальними забудівниками - 16,7 тис.м.кв. (збільшено на 15,4%);

- обсяг пасажирських перевезень автомобільним транспортом зменшився на 8,2%, поряд з тим пасажирооборот збільшився на 4,0%;

- збільшено перевезення вантажів у 2,1 рази,  всього перевезено 58,3 тис.тонн вантажів, вантажооборот зріс на 93,5%;

-  кількість діючих малих підприємств збільшилась з 615 до 655 (прогнозоване);

- за рахунок всіх джерел фінансування в місті створено 2284 нових робочих місця,  132 особи направлено на додаткові робочі місця з наданням дотації роботодавцям, 92 безробітним надано одноразову виплату для організації підприємницької діяльності;

- у листопаді–грудні 2008 року збільшився рівень зареєстрованого безробіття до початку року на 0,55 відсоткових пункти і на 01.01.2009 року становить 2,48%;

- чисельність безробітних збільшилась на 215 осіб  або на 28,4%.

 

 

Проблемними залишаються  питання:

 -  ріст заборгованості із заробітної плати у 2,0 рази і станом на 01.01.2009 становить 1909,1 тис.грн., в тому числі на економічно активних підприємствах 190,9 тис.грн. або 10,0% від загальної заборгованості;

- прихована зайнятість та встановлення заниженої заробітної плати у малому та середньому бізнесі (станом на 1 січня 2008 року середньомісячна заробітна плата найманих працівників в малому бізнесі становила 537,88 грн.  проти 999 грн. штатного працівника в економіці міста);

- недостатній рівень бюджетного фінансування фізичної культури і спорту,  позашкільних бюджетних установ, міських цільових програм розвитку, в т.ч. житлово-комунального господарства, молодіжних;

- відсутність бюджетних коштів для забезпечення житлом соціально-незахищених громадян та  наявність значної  черги у квартирному обліку цих категорій.

 

 

2. Цілі та пріоритети економічного і соціального

розвитку міста у 2009 році

 

Головною метою є підвищення життєвого рівня мешканців міста на основі економічного зростання, підвищення рівня соціальних гарантій та поліпшення соціального обслуговування, стабільний розвиток систем забезпечення життєдіяльності міста.

 

Пріоритети економічного і соціального розвитку міста:

- нарощування та ефективне використання виробничого потенціалу міста, забезпечення конкурентоспроможності господарського комплексу через інноваційний розвиток, освоєння нових видів продукції та послуг;

- залучення інвестицій в економіку міста;

- підвищення рівня енергозбереження та ефективності використання енергоресурсів у бюджетній  сфері міста;

- активізація розвитку малого та середнього підприємництва, приватної ініціативи;

- зростання рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць;

- підвищення рівня заробітної плати шляхом забезпечення економічної стабільності  у господарському комплексі міста;

- поліпшення екологічного стану міста;

- всебічний розвиток гуманітарної сфери.

 

Основними напрямами досягнення визначеної мети та виконання пріоритетних завдань є:

 

У сфері соціальної політики:

-  підвищення соціальної захищеності безробітних;

- ліквідація заборгованості із виплати заробітної плати та недопущення її виникнення у майбутньому;

- зростання рівня заробітної плати, в тому числі у бюджетній сфері;

- забезпечення соціального захисту незахищених верств населення;

- забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;

- забезпечення  фінансування міських програм  відповідно до затвердженого бюджету міста на 2009 рік;

- підвищення безпеки життєдіяльності населення.

 

У реальному секторі економіки:

- створення умов для подальшого зростання економічного потенціалу міста;

- створення привабливого інвестиційного клімату у місті та залучення стратегічних інвесторів у реальний сектор економіки міста;

- участь у проектах міжнародної технічної допомоги та євроінтеграційних процесах;

- вдосконалення роботи Єдиного дозвільного офісу;

- забезпечення стабільної роботи міського транспорту, розробка нової схеми пасажирських перевезень;

- ефективне використання земельних ресурсів міста та об’єктів комунальної власності міської територіальної громади;

- впровадження сучасних систем збирання, переробки та захоронення твердих побутових відходів.

Основні показники соціально-економічного розвитку

міста Коломиї

п/п

Показники

2007 рік

(звіт)

2008 рік

(звіт)

2009 рік

(прогноз)

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг), тис. грн.

183938,1

204036.8

258718.7

2.

Темп росту реалізованої промислової продукції (у діючих цінахнах у відсотках до попереднього року)

142,3

110,9

126,8

3.

Темп росту валової продукції сільського господарства у порівнянних цінах 2005 року

104,5

102,0

102,0

4.

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах, тис. грн.

54633

69215*

90117

5.

 Обсяг інвестицій в основний капітал (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення), гривень

903

1134,7*

1474.9

6.

Обсяг інвестицій в основний капітал   (у порівнянних цінах у відсотках до попереднього року)

99.0

103,0*

105,0

7.

Приріст (зниження) прямих іноземних інвестицій до початку року, тис. дол. США

611,8

788,6

350,0

8.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах у розрахунку на душу населення), дол. США

102,6

115,5

132

9.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (у відсотках до попереднього року)

110,9

112,7

104,5

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього), тис. грн.

43300,5

47800,0*

51500,0

10.

Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній кількості підприємств, відсотків

22,4

20,0*

15,0

11.

Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток, тис. грн.

 

9807,3

7200,0*

6500,0

12.

Середньомісячна заробітна плата, гривень

999

1318,6

1450.0

13.

Середньомісячна заробітна плата (у відсотках до попереднього року)

 

129,4

132,0

110.0

14.

Заборгованість із виплати заробітної плати (на кінець року), всього

934,8

1909,1

-

15.

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до початку звітного року

 

143,6

 

в 2,0 рази

 

-

16.

Заборгованість з виплати заробітної плати, тис.грн.:

934,8

1909,1

-

 

- на економічно активних підприємствах;

661,8

190,9

-

 

- банкрутах

176,0

1712,1

-

 

- економічно неактивних підприємствах;

97,0

6,1

-

17.

Рівень зареєстрованого безробіття, відсотків

1,93

2.48

2.3

18.

Фактично створених нових робочих місць (всього), одиниць

2090

2284

2500

19.

Фактично створено нових робочих місць( до річного завдання), відсотків

100,0

95,2

100,0

20.

Обсяг експорту товарів, тис. дол. США

7058,1

9180,13

9200

21.

Обсяг експорту (у відсотках до попереднього року)

161,8

130,1

100.2

22.

Обсяг імпорту товарів, тис. дол.  США

4424,0

8020,62

6700,0

23.

Обсяг імпорту (у відсотках до попереднього року)

145,3

181,3

83.5

24.

Кількість діючих малих підприємств – юридичних осіб, одиниць

615

655*

690

25.

Кількість діючих малих підприємств – юридичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення

101

108*

113

26.

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб (які здійснюють підприємницьку діяльність та звітуються в оДПІ)

4500

4650*

4810

27.

Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб наявного населення (які здійснюють підприємницьку діяльність та звітуються в оДПІ)

738

762*

789

 

·     - очікувані показники

3. Розвиток господарського комплексу

 

3.1 Промисловість

Метою промислової політики є створення умов для подальшого зростання промислового потенціалу міста, підвищення конкурентоспроможності місцевого виробника, сприяння інноваційному, енергозберігаючому характеру виробництва, збільшення кількості  робочих місць.

Оцінка поточної ситуації:

      Аналіз результатів роботи промисловості за підсумками 2008 року свідчить про стабільні темпи нарощення обсягів виробництва лише в окремих галузях, зокрема  будівельних матеріалів, легкої промисловості,  виробництва та розподілення електроенергії, газу та води.

 

Структура випуску продукції в розрізі галузей

по місту Коломиї за 2008 рік, %

Починаючи з серпня 2008 року по місту мав місце спад промислового виробництва за рахунок підприємств харчової промисловості. Всього за 2008 рік  промисловими підприємствами міста виготовлено товарної продукції на  171,2 млн. грн., що  становить 95,8%  і  на 4,2% менше до відповідного періоду 2007 року та на 9,7 відсоткових пункти нижче прогнозних показників «Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2008 рік». З нарощенням обсягів промислового виробництва спрацювали 4 галузі промисловості, зокрема легкої  ( на 7,3 млн.грн. або 40,4%);  целюлозно-паперової  та видавничої справи  ( на 0,3 млн.грн. або в 6,5%);  виробництва інших неметалевих  мінеральних виробів ( на 3,8 млн.грн. або 6,5%);   виробництва та розподілення електроенергії, газу і води ( на 4,8 млн.грн.  або  31,5%). Не вдалося досягти обсягів 2007 року в 5 галузях промислового виробництва. Напідприємствах харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської продукції  зменшено випуск товарної продукції на 15,6 млн.грн або на 32,0%. Основною причиною зменшення випуску товарної продукції підприємствами галузі є те, що у 2008 році ДП"Екосир"  не здійснював випуску товарної продукції, відповідно  недодано товарної продукції на 7,9 млн.грн. З лютого 2008 року не працювало ТзОВ"Коломия-м"ясо" (недодано товарної продукції на 2,5 млн.грн.).  ТзОВ ЗПК «ЮМАС» недодано товарної продукції на 8,3 млн.грн. через зменшення кількості замовлень. У січні – травні 2008 року  борошно виготовлялось з зерна держрезерву, в  червні-серпні  2008 - з давальницької сировини. На підприємствах виробництва деревини та виробів з деревини   спад склав 8,5%  по причині  зменшення обсягів експорту продукції на СП»Лісова компанія «Лаванда». На підприємствах металургії та оброблення металу зменшено випуск товарної продукції на 1,3 млн.грн. або на 22,8% через  зниження  обсягів експорту продукції та подорожчання сировини  на ЗАТ»Прикарпаття». На підприємствах машинобудівної галузі  спад виробництва склав 38,0%. Основною причиною стало  те, що  в квітні-травні 2008 року та вересні-грудні 2008 року ВАТ "Завод КРП"  не здійснював випуску товарної продукції, зменшено експорт навантажувачів в Росію на ВАТ»Коломиясільмаш». На підприємствах іншого виробництва  основною причиною спаду ( 15,8%) є зменшення кількості замовлень на КЕЗ ПРУТ  та простоювання  (з березня 2008 року)  ВАТ»Деревообробний завод».

Для зменшення відставання обсягів промислового виробництва  в основне коло звітуючих підприємств по місту Коломиї  з січня 2008 року включено ПП»Коломийський хлібокомбінат» (виготовлено товарної продукції на 3,7 млн. грн.),  червня 2008 року - ТзОВ»Коломийський бетон» (виготовлено товарної продукції на    3,6 млн.грн.),  з листопада 2008 року розпочало роботу ЗАТ»Мрія» (виготовлено товарної продукції на суму 1,3 млн.грн.). Станом на 01.01.2009 року на  даних підприємствах  створено 253 нових робочих місць.

 

Обсяг виробленої товарної продукції

в порівняних цінах за 2003-2008 роки (тис.грн.)

 

В загальному обсязі виробництва товарної продукції  у 2008 році найбільшу питому вагу займали  обсяги ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів" - 34,2%;  ТзОВ"ЮМАС" -11,3%;  ТзОВ Тенмарк" - 10,5%.     

 

Основні проблемні питання:

- значне фізичне і моральне старіння основних засобів виробництва, висока енерго - та ресурсозатратність технологічних процесів, відсутність достатніх коштів для оновлення та технічного переоснащення виробництва, низька ефективність використання виробничих площ, і, як наслідок, низька конкурентоспроможність продукції (особливо на зовнішніх ринках);

- низький рівень впровадження енергозберігаючих технологій;

- недостатність інвестиційних ресурсів;

- низький рівень інноваційності;

- недостатній платоспроможний попит на продукцію ВАТ"Коломиясільмаш",  яке виготовляє сільгосптехніку та надає послуги по її ремонту;

- скорочення виробництва в галузях машинобудування, харчової промисловості та перероблення сільськогосподарської сировини, виробництва деревини та виробів з деревини, металургії та оброблення металу, легкій промисловості;

-   висока залежність підприємств легкої промисловості від іноземної давальницької сировини;

- низька якість та високий дисбаланс робочої сили, необхідність розробки ефективної системи перекваліфікації та підготовки кадрів робітничих професій.

 

Цілі та завдання:

- сприяння в налагодженні партнерських контактів, розширенні ринків збуту шляхом надання інформації про діяльність підприємств міста представникам іноземних фірм та компаній, відповідним службам посольств зарубіжних держав, торгово-економічним місіям України за кордоном, профільним міжнародним асоціаціям, торгово-промисловим палатам, тощо;

- створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, залучення інвестицій;

- постійне оновлення реєстру вільних земельних ділянок та виробничих площ, придатних для придбання чи взяття в оренду інвесторами;

- надання допомоги та участь у розробці стратегічних планів підприємств, бізнес-планів, планування інших перспективних заходів, спрямованих на покращення виробничої діяльності та фінансово-господарського стану підприємств;

- сприяння впровадженню інновацій на підприємствах, рекламна підтримка інноваційної продукції;

- забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення виставкових заходів (в місті, області, Україні, за кордоном), надання організаційної підтримки;

-   забезпечення підприємств інформацією щодо організації та проведення тренінгів, семінарів для працівників маркетингових та менеджерських служб.

  

Очікувані результати:

- збільшення  реалізації промислової продукції на 26,8 % ;

- зниження дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств до 5%;

- зростання позитивного фінансового результату від діяльності підприємств на 7,7%.

Харчова промисловість: зростання обсягів реалізації промислової продукції на 27,3%;

- збільшення реалізації продукції місцевого товаровиробника на ринку міста.

Легка промисловість: зростання обсягів реалізації на 58,7%;

- сприяння залученню нових партнерів до співпраці на умовах давальницької сировини через поширення відповідної інформації;

- проведення маркетингових досліджень та рекламних заходів з метою реалізації товарів на внутрішньому ринку та нарощення експортних поставок;

- створення умов для організації спільних підприємств з іноземним капіталом з метою розширення виробництва продукції легкої промисловості;

- щоквартальне оновлення асортименту до 60% на ЗАТ»Мрія», ПП»Сфінкс», ЗАТ»Швейна фабрика»;

-   введення в дію до 80 нових робочих місць на ЗАТ»Мрія».

Виробництво деревини та виробів з деревини: зростання обсягів реалізації на 44,5%;

- забезпечення подальшої стабілізації та ефективності роботи підприємств галузі, збільшення експорту продукції;

- сприяння налагодженню контактів щодо збільшення реалізації продукції в інших областях України.

Целюлозно-паперова промисловість: зростання обсягів реалізації на 25,1%;

- нарощування обсягів виробництва ВАТ»Друкарня ім.Шухевича».

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів: зростання обсягів реалізації на 12,5%;

- збільшення реалізації продукції та поетапний перехід на максимальне використання будівельними організаціями продукції підприємств місцевої будівельної індустрії, очікується збільшення обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах на ЗАТ “Заводоуправління будівельних матеріалів“ на 10,5%;

- проведення маркетингової політики, спрямованої на розширення ринку збуту у східних регіонах України, що дасть можливість збільшити обсяги виробництва та  реалізації підприємствами галузі.

Металургія та оброблення металів: зростання обсягів реалізації на 19,1%;

-   розвиток кооперативних зв’язків між підприємствами галузі та   машинобудівними підприємствами в напрямку виробництва товарів господарського призначення.

Машинобудування:  зростання обсягів реалізації на 22,9%;

- з метою підвищення ефективності використання державного майна, здійснення заходів щодо розвитку державного підприємства ВАТ "Коломиясільмаш" шляхом застосування механізмів реструктуризації з подальшою приватизацією;

- залучення інвестиційних коштів з використанням вільних виробничих площ на підприємствах міста з метою збільшення обсягів виробництва продукції машинобудівної галузі, впровадження інвестиційних проектів;

- залучення потенційних інвесторів на ВАТ "Коломиясільмаш" з метою належного використання державного майна та ефективного провадження процедури санації.

Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води:

Зростання обсягів реалізації по галузі на 44,2%;

- надійне енергозабезпечення життєдіяльності господарського комплексу та населення міста;

- підвищення енергетичної ефективності, модернізація і реконструкція енергетичної інфраструктури;

- диверсифікація джерел паливно-енергетичних ресурсів;

-   більш широке використання місцевих енергоресурсів (відходів деревини) та нетрадиційних джерел енергії.

3.2 Енергозбереження

Завданням впровадження заходів з енергозбереження є стимулювання раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів, створення виробництва і широкого застосування енергетично ефективних технологічних процесів, обладнання та матеріалів.

 

Головною метою є:інтенсифікація та розширення процесів енергозбереження в умовах становлення та розвитку ринкових відносин, забезпечення потреб господарського комплексу та населення міста в паливі та електричній енергії на основі раціонального використання енергоресурсів, скорочення всіх видів втрат паливно-енергетичних ресурсів, а також матеріальне стимулювання колективів та окремих робітників за ефективне використання та економію паливно-енергетичних ресурсів

В Програмі з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки  визначений стратегічний план дій з енергозбереження в житлово-комунальному господарстві, бюджетній сфері  та галузях господарського комплексу міста.

 

Головною проблемоюзалишається низький рівень використання місцевих енергоресурсів та розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

 

Оцінка поточної ситуації:

      Зростання світових цін на енергоносії, обмеженість власних енергоресурсів в Україні вимагає ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. На сьогоднішній день питання енергозбереження є одним з важливих напрямів в роботі міської ради  і знаходиться на постійному контролі. У квітні-травні 2008 року працювала робоча група по розробці Програми з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки, яку затверджено міською радою 18.06.2008 (№1238-29/2008).З метою організації контролю за раціональним використанням та економією паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері міста проводиться щомісячний моніторинг та аналіз споживання енергоресурсів, проведено паспортизацію будівель бюджетних установ. Станом на   1 січня 2009 року  паспортизовано 37 будівель (в тому числі  24 будівлі закладів освіти та 13 – закладів культури). Проведено енергоаудит 8 закладів освіти, де за підсумками 2007 року  найбільше спожито енергоресурсів: природній газ (загальноосвітня школа №7, дошкільний навчальний заклак №14), електроенергії (ДНЗ №2, ДНЗ №3, ДНЗ №7, ДНЗ №17, ДНЗ №19. ДНЗ №20).

Комунальними підприємствами міста розроблено бізнес-плани на тему "Впровадження енергозберігаючих технологій, скорочення невиробничих витрат води, поліпшення якості води на період до 2010 року" (КП»Коломияводоканал»), "Впровадження енергозберігаючих технологій для освітлення місць загального користування в житлових будинках" (КПЕЖ). Два промислових підприємства використовують нетрадиційні джерела енергії, з них  на ЗАТ"Заводоуправління будівельних матеріалів"  - відходи вуглезабезпечення як паливо замість природного газу (зекономлено 11297 тис.куб.м.), СП»Лісова компанія «Лаванда» - відходи деревини (зекономлено 17280 Гкал теплоенергії).

 

Основні завдання та заходи по їх виконанню на 2009 рік:

Відповідно до заходів Програми з енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій по місту Коломиї на 2008-2010 роки та передбачених  коштів у міському бюджеті,  у 2009 році планується здійснити:

 - реконструкцію котельні по вул. Городинського,5А (дошкільний навчальний заклад №9);

- реконструкцію внутрішньої системи опалення дошкільного навчального закладу №2;

- реконструкцію котелень дошкільних навчальних закладів №20, №19, №18,  загальноосвітньої школи №7;

-реконструкцію внутрішніх систем опалення загальноосвітніх шкіл №5, №8, дошкільного навчального закладу №21.

 

Очікувані результати:

 Скорочення споживання енергоресурсів бюджетними закладами міста -  до 20% в порівнянні з 2008 роком.

 

 3.3 ТРАНСПОРТ 

Головна мета – забезпечення в повному обсязі потреб господарського комплексу і населення міста в перевезеннях вантажів, пасажирів та інших транспортних послугах, а також виконання соціальних, ресурсозберігаючих і природоохоронних вимог.

 

Оцінка поточної ситуації:

Щоденно для обслуговування міських маршрутів виходить 39 автобусів, якими виконується 468 рейсів. Послугами автомобільного транспорту у 2008 року скористались 6,4 млн. пасажирів, що на 0,8 млн.пасажирів менше, ніж передбачено в Програмі соціально-економічного та культурного розвитку на 2008 рік. Транспортом підприємців-фізичних осіб перевезено 2,1 млн.пасажирів, що становить 33,1% від загального обсягу пасажироперевезень  автотранспортом міста. У звітному періоді  відбулось 2 конкурси  на право здійснення перевезень на автобусних маршрутах загального користування по  19 маршрутах. З метою покращення роботи автотранспорту в місті протягом року відбулося 3 наради з перевізниками, на яких обговорювались актуальні та проблемні питання, проведено біля 20 рейдів по перевірці дотримання водіями ліцензійних та договірних  умов  на перевезення пасажирів.

 

Основні проблеми:

- недостатнє оновлення рухомого складу автотранспорту;

- перевантаженість центральних вулиць міста автотранспортом;

- недостатнє охоплення автотранспортом окремих районів міста;

- недостатнє та несвоєчасне надання субвенції з державного бюджету для компенсації витрат на перевезення пільгової категорії громадян

-недостатнє відшкодування коштів за пільгове користування автотранспортом.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх вирішенню:

- удосконалення організації транспортного руху приміських і міських автобусних маршрутів в центральній частині міста;

- забезпечення в повному обсязі відшкодування витрат на пільгове перевезення пасажирів;

-         систематичне дослідження пасажиропотоків.

 

Очікувані результати:

- покращення координації роботи надання пасажирських послуг підприємствами, незалежно від форми власності та підприємцями;

-   вдосконалення міської транспортної пасажирської мережі загального користування та інфраструктури міського пасажирського транспорту.

3.4 Торгівля та побутове обслуговування

Головна мета - забезпечення стабільного розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів та послуг, високого рівня торговельного та побутового обслуговування населення, формування ефективної сучасної інфраструктури їх реалізації, створення, на основі конкуренції, сприятливих умов для місцевого товаровиробника, захисту громадян від споживання неякісної та небезпечної продукції.

Оцінка поточної ситуації

Протягом останніх років закріпилась стійка позитивна тенденція до реального збільшення обсягів товарообороту, що зумовлено зростанням грошових доходів населення та впровадження сучасних підходів до ведення торгівлі. Стабільними темпами зростає роздрібний товарооборот всіх суб"єктів господарювання, який в порівнянні з 2007 роком збільшився на 25,5 відсотків  і  становить 4,7%  від роздрібного товарообороту області.

Зростає матеріально-технічна база підприємств, поновлюється торговельне та технологічне обладнання, сучаснішим стає зовнішній та внутрішній інтер’єр приміщень, що свідчить про підвищення рівня обслуговування в підприємствах торгівлі та послуг, створення додаткових зручностей для споживача.

За  2008 рік в місті Коломиї введено в дію готель на 30 місць, 1 офісне приміщення, торговий центр та магазини (торгова площа 4970 м.кв.),  будівлі  ринків (1449 м.кв.).

Вдосконалюється організація торговельного процесу на ринках міста, а саме: будівництво нових сучасних торговельних павільйонів на ринках (зокрема  КП”Коломийський центральний продовольчий ринок), розширення асортименту товарів за рахунок збільшення торговельних площ та їх розмежування.

Мережа підприємств по наданню послуг характеризується в основному збільшенням їх кількості з порівняно невисокими капіталовкладеннями (ремонт взуття та одягу, послуги ксерокопіювання, тощо). Одночасно в місті зростає кількість сучасних підприємств з високим рівнем надання послуг, що належать здебільшого приватним підприємцям (салони краси, тренажерні зали, майстерні).  Так  загальний   обсяг  послуг   за    2008  рік  склав 70,0 млн.грн.  або більше на 21,3 млн.грн.  проти  2007 року,  із  них  реалізовано  населенню   у  2008 році – 42,5 млн.грн.  (за  2007 рік – 33,1 млн. грн.), що  складає 60,7 відсотків  у  загальному  обсязі.  Найбільший   обсяг   послуг   надавався   у  сферах   діяльності   транспорту та зв"язку  - 31,5 млн.грн.,  операцій  з  нерухомим  майном, оренди та надання послуг підприємцям – 22,0 млн.грн.,    у  сфері  права  - 12,3 млн.грн., інші – 4.2 млн.грн.

 

Основні проблемні питання:

- обтяжливість та неврегульованість, на законодавчому рівні системи оподаткування, внаслідок чого наявність значної кількості осіб, що працюють на ринку торгівлі та надання послуг нелегально ;

- наявність значної кількості стихійних торговельних місць на центральних вулицях і площах міста;

- недостатня    кількість    сервісних центрів по обслуговуванню споживачів

щодо ремонту складно-технічної побутової техніки;

- наявність торгових площ (ринок Торговиця), які не відповідають Правилам торгівлі та ветеринарно - санітарним правилам.

 

Основні завдання та заходи по їх виконанню:

- розширення   мережі     сучасних торговельних та побутових підприємств,

зміцнення матеріально-технічної бази існуючих підприємств за рахунок капіталовкладень у обладнання та оснащення, що дасть змогу реалізувати обслуговування на більш високому рівні відповідно до вимог і стандартів сучасності ;

- легалізація несанкціонованих об’єктів сфери торгівлі та побуту з визначенням подальшого їх функціонування;

- збереження мережі підприємств, що надають побутові послуги першої необхідності, розширення асортименту та обсягів надання послуг населенню відповідно до потреб.

Шляхами досягнення поставлених завдань є подальше підвищення купівельної спроможності населення, розширення мережі підприємств та підвищення якості обслуговування, додаткове створення робочих місць, насиченість ринку конкурентоспроможною продукцією вітчизняного виробництва.

 

Очікувані результати:

- зростання роздрібного товарообороту - на 31,4 %,

-   збільшення    кількості       підприємств по наданню послуг (перукарні,

сервісний центр по ремонту складно-побутової техніки, пункти по ремонту та обслуговуванню автомобілів, фотосалони).

 

3.5. Житлове господарство та  житлова політика

Головна мета - реалізація державної політики в частині розв’язання проблем, пов’язаних із забезпеченням конституційного права громадян на житло шляхом створення бази для залучення в житлове будівництво різних джерел фінансування, розробка та впровадження фінансово-інвестиційного механізму формування фонду соціального житла. Продовження реформування житлово-комунального господарства, підвищення рівня обслуговування споживачів та поліпшення якості житлово-комунальних послуг.

 

Оцінка поточної ситуації:

Протягом звітного періоду вживалися заходи щодо сталого і надійного функціонування системи життєзабезпечення міста. Всім  відомо, які випробування в минулому році послала нам природа, проте з ними ми впоралися. У місто безперебійно подавалася вода, день і ніч працювали наші комунальні служби на ліквідації аварійних ситуацій, які виникали в тій чи іншій частині міста.

          На житлово-комунальне господарство з усіх джерел фінансування у звітному році використано 17,5 млн. грн., з них на ліквідацію наслідків стихії 23-27 липня - 9,4 млн. гривень з Державного бюджету. За рахунок цих коштів виконані роботи по відновленню насосних станцій сирої і освітленої води, інфільтраційних басейнів водозабору, перехідної ЛЕП-6 електопостачання водозабору; загальносплавної каналізації по вулицях Моцарта, Довбуша, Коцюбинського; влаштування кюветів по вулицях Косачівська, Новоміська, Наливайка; берегоукріплення потічка Коломийка в районах вулиць Карпатської, Станіславського, Григоренка тощо.            

          На утримання і ремонт об'єктів благоустрою з бюджету міста використано 2574,7 тис. грн. з них на санітарну очистку - 1239,3 тис. грн., утримання засобів регулювання дорожнього руху - 290,2 тис. грн., освітлення вулиць міста - 438,1 тис. грн., озеленення - 349,5 тис. грн.

          Відновлено освітлення вулиць Орлика, Воробкевича, Кобринського, Драгоманова, Шарлая, Паркова, Короля Данила, Шипайла, Василика, частково мікрорайонів вул. Бандери, Леонтовича, Лисенка. Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення парку ім. К. Трильовського. У місті зараз освітлюється 74 вулиці.

          Надзвичайно великої уваги потребує  житловий фонд. Більшість багатоповерхівок потребує капітальних ремонтів: влаштування шатрових дахів, заміни комунікацій,  м'яких покрівель тощо.

          На капітальний ремонт житлового фонду у 2008 році використано 514,0 тис. грн., за рахунок  яких проведено  ремонт: м'яких покрівель на 8 будинках, міжпанельних стиків у 9 будинках, 2-х ліфтів, підвальних розгалужень холодного водопостачання у 2 будинках та заміну фасадного газопроводу у 2 будинках

          На ремонт дорожньої мережі, за рахунок збору з власників транспортних засобів, використано 1450,2 тис. грн., за рахунок яких проведено ямковий ремонт 33 вулиць.

          З фонду охорони навколишнього середовища місту виділено 1207 тис. грн. за рахунок яких придбано обладнання для КП "Коломияводоканал", урни для сміття та розпочато очистку  міського озера по вул. Чехова.

          За рахунок коштів бюджету розвитку продовжувались роботи по реконструкції бульвару Л. Українки (встановлено 18 опор і світильників вуличного освітлення), вулиці Староміської (влаштовано 321 кв.м. тротуару). Розпочато реконструкцію дорожнього покриття по вул. І. Франка.

          Крім цього проводились роботи по регулюванню та поглибленню русла р. Коломийка, реконструкції водопровідних вводів, каналізаційних, теплових мереж, мереж електропостачання, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення і електропостачання, реконструкції міжквартальних асфальтобетонних проїздів по вул. Стефаника.

          Розпочато   реконструкцію   покрівлі    житлового    будинку    № 12 по вул. Лисенка. Придбано трактор для КП "Полігон-Екологія" для збирання і вивезення сміття. 

Для покращення доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до адміністративних будівель в місті на 8 об"єктах встановлено кнопки-виклику (на суму 8,4 тис. грн.),  2 пандуси та проведено опускання бортового каменя на 12 пішоходних переходах (30,6 тис. грн.). Для встановлення індивідуального опалення малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення придбано 11 конвекторів на суму 30,0 тис. грн.

 

Основні проблемні питання:

- необхідність продовження реформування житлово-комунальної сфери;

- наявність ветхих та аварійних житлових будинків (13%) та будинків перших масових серій 1960-1970 років забудови (50%);

- майже повне зношення   ліфтів у житловому фонді;

-обмеженість бюджетних асигнувань на покращання стану та системи обслуговування  житлового господарства, житлове будівництво та на розвиток соціальної інфраструктури;

- наявність аварійних водопровідно - каналізаційних та тепломереж;

- відсутність люків та решіток на колодязях підземних інженерних мереж;

- незадовільне зовнішнє освітлення другорядних вулиць, дворових територій;

- недостатня кількість контейнерів для твердих побутових відходів;

- відсутність    вільної     жилої    площі у розпорядженні міської громади для створення житлового фонду соціального призначення;

- високі відсоткові ставки кредитів комерційних банків на будівництво та придбання житла;

- низький рівень платоспроможності населення, який не дозволяє вирішувати власні проблеми шляхом будівництва житла або його купівлі на вторинному ринку.

 

Основні завдання та заходи по їх виконанню:

- продовження виконання робіт по реконструкції зовнішнього освітлення на другорядних вулицях;

- проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту міських доріг;

- проведення робіт по озелененню міста;

- продовження  реалізації програми “Питна вода”;

- проведення робіт по днопоглибленню та очистці водосховища;

- реалізація заходів із заміни колодязів і люків на інженерних мережах міста з впровадженням полімерних матеріалів;

- заміна теплових мереж на сучасні трубопроводи в поліуретановій ізоляції;

- залучення міжнародної технічної та матеріальної допомоги для вирішення комунальних проблем;

- придбання сучасної спеціалізованої техніки для комунальних підприємств;

- впровадження на підприємствах комунального господарства енергозберігаючих технологій та зменшення споживання природного газу та електроенергії;

- удосконалення процесу захоронення відходів на міському полігоні, придбання контейнерів для збору будівельного сміття та заміна малогабаритних контейнерів;

- проведення капітального ремонту житлового фонду міської ради;

-   проведення асфальтування внутрішньоквартальних під’їздних доріг до житлових будинків;

- сприяння фінансовій підтримці довгострокового кредитування будівництва житла для молодих сімей.

-   створення стимулів залучення у житлову сферу коштів громадян, як потенційних інвесторів, довготермінових кредитів комерційних банків та інших позабюджетних джерел, розвитку іпотечного кредитування;

- збільшення обсягів введення в експлуатацію житла за рахунок усіх джерел фінансування;

- облаштування хідників на центральних вулицях міста;

- забезпечення контролю та застосування штрафних санкцій  за самовільне пошкодження  хідників, проїздної частини та під»їздних шляхів міста Коломиї.

 

Очікувані результати:

- поліпшення технічного стану будинків та житлових умов громадян;

- економія енергоресурсів;

- поліпшення технічного стану ліфтового господарства;

- поліпшення технічного стану житлових будинків, їх безпечна експлуатація;

- поліпшення санітарного стану міста;

-   поліпшення благоустрою прибудинкових територій.

- ефективне управління спільною власністю, поліпшення житлово-комунального обслуговування;

- вдосконалення договірних відносин та розвиток конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг.

- покращення якості утримання та використання неподільного і загального майна, обслуговування  будинків та прибудинкових територій;

-                     забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, посилення відповідальності мешканців за збереженням та використанням будинків за призначенням;

- покращення експлуатаційних якостей інженерних споруд та мереж, продовження терміну їх експлуатації;

- покращення благоустрою  та  екологічного стану міста;

- задоволення потреб мешканців міста у якісній питній воді та якісних комунальних послугах;

- формування ринкових відносин у комунальній сфері.

 

 

 

Перелік об'єктів, видатки на які у 2009 році будуть проводитись

за рахунок коштів бюджету розвитку по м. Коломия

 

 

 

 

 

 

 

грн.

квк

Назва головного розпорядка коштів

 

Назва об'єкту відповідно до проектіїо-кошторисної документації

 

 

Загальний обсяг фінансування будівництва (інших капітальних видат-ків)

 

 

 

Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки

 

 

 

Всього видатків на завершення будівництва , об'єктів на майбутні роки

 

 

 

Разом видатків на поточний рік

 

 

КТКВ

КТКВ

1

2

3

4

5

6

7

Відділ управління комунальним майном

150101

ВУКМ

Реконструкція бульвару Л.Українки

20596000

73,2

1508600,0

150000

150101

ВУКМ

Реконструкція вул. Шкрумеляка

1894600,0

 

 

150000

150101

 

ВУКМ

Реконструкція вул. Староміська

2640900,0

91,1

2405000,0

240000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція дорожнього покриття по вул. Франка

750000,0

67,6

 

507000,0

150101

ВУКМ

 

Реконструкція дорожнього покриття вул. Гоянюків, Підгірського, Г. Пришляка

100000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція парку ім. К. Трильовського

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція пам"ятника „Борцям за волю України" по проспекту Чорновола

60000,0

 

 

60000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Богуна 32,34,36

100000,0

 

 

100000,0

150101 150101

ВУКМ

Реконсірукція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Стефаника, 2а

100000,0

 

 

100000,0

 

 

ВУКМ

Реконструкція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Бандери 1,3,5,7

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Леонтовича

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконсірукція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Мазепи

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Лисенка

100000,0

 

 

100000.0

150101

ВУКМ

Реконструкція міжквартальних асфальто-бетонних проїздів по вул. Костомарова

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція системи керування дорожнім рухом з відеоспостереженням

150000,0

33,3

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція перехрестків, примикань вулиць з установленням вказівників напрямку вулиць по вулицях: пр Чорновола, пл. Відродження, пл. Шевченка, вул. Валова, вул. Шухевича, вул. Січових стрільців, пр Грушевського, вул. Театральна, вул. Шевченка, вул. Вільде, вул.. Кринична, вул. Франка, вул. Петлюри

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція зовнішнього освітлення пл. Відродження

58000,0

67,0

 

39000,0

150101 150101

ВУКМ

Реконструкція зовнішнього освітлення пр. Чорновола

230000,0

72,0

 

166000,0

 

 

ВУКМ

Реконструкція пошкодженого берегоукріплення р. Коломийка та автодорожного моста по вул. Карпатській

830600,0

35,0

 

290000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція берегоукріплення та спрямлення русла

р. Коломийка в районі вул. Станіславського та вул. Григоренка в м. Коломия

2012900,0

50,9

1025500,0

200000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція берегоукріплення та спрямлення русла р. Коломийка від вул. Ланчинськоїдо р. Прут в м. Коломия

250000,0

 

 

200000.0

150101

ВУКМ

Реконструція вузлів обліку природного газу

20000,0

 

 

20000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція системи пожежного гасіння на водопровідних мережах

30000,0

 

 

30000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопроводу по вул. Крушельницьких

220000,0

 

 

220000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопроводу та каналізації по вул. Шептицького

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопроводу та каналізації по вул. Сліпого

70000,0

 

 

70000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопроводу по вул. Лепкого

190000,0

 

 

190000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопроводу на насосних станціях першого п дйому па водозабірних спорудах с. Княждвір

150000,0

 

 

150000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція інфільтраційних басейнів №4 і №6 в с. Княж двір

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція каналізаційних мереж з ліквідації септиків

25000,0

 

 

25000,0

150101

ВУКМ

Реконсірукція аварійних будинкових водопровідних вводів

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водозабірних споруд в с. Княждвір

25000,0

 

 

25000,0

150101

ВУКМ

Придбання обладнання для вивезення сміття (контейнери)

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Придбання спецобладнання -трактор

140000,0

 

 

140000,0

150101

ВУКМ

Придбання підмітально-прибиральної машини ДЖОНСОН CN

200

1250000,0

 

 

1250000,0

150101

ВУКМ

Будівництво пам"ятника жертвам голодомору по вул. Карпатській 2

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція водопровідних вводів до будинків № 3,4,5,6,12 пл. Привокзальна

25000,0

 

 

25000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових сисатем водопостачання і водовідведення в   будинку Х" 4 пл.  Привокзальна

26000,0

 

 

26000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових систем водопостачання і водовідведення в   будинку № 12 пл.   Привокзальна

38000,0

 

 

38000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових систем водопостачання і водовідведення в будинку №1 по вул. Хмельницького

45000,0

 

 

45000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових систем водопостачання і воловідведення в будинку №1а по вул. Хмельницького

45000,0

 

 

45000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція існуючої м"якої покрівлі по вул. Мазепи, 270

100000,0

 

 

100000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція існуючої м"якої покрівлі по вул. Крип"якевича, 36

55000,0

 

 

55000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція існуючої м"якої покрівлі по вул. Леонтовича, 26

50000,0

 

 

50000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових систем електропостачання в будинку №4а по вул. Палія

25000,0

 

 

25000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція внутрішньо-будинкових систем електропостачання в будинку №50 по вул. Чайківського

27000,0

 

 

27000,0

150101

ВУКМ

Рсконсірукція внутрішньо-будинкових систем електропостачання в будинку №12 по пл. Привокзальній

36000,0

 

 

36000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція приміщення по проспекту Чорновола,25

109400,0

27,4

 

30000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. Лисенка 12

184800,0

43,3

 

80000,0

150101

ВУКМ

Реконструкція приміщення стоматологічної поліклініки

50000,0

 

 

50000,0

 

 

Всього:

15072800,0

 

4939100,0

5954000,0

 

Управління освіти

150101

Управління освіти

Реконструкція котельні по вул. Гординського, 5а ДНЗ №9

200500,0

90,0

19500,0

20000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція внутрішніх систем опалення ДНЗ №2

345000,0

41,0

145000,0

100000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція системи водопостачання, водовідведення, опалення ДНЗ №5

40000,0

 

 

40000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція системи водопостачання та водовідведення ДНЗ

№20

25000,0

8,0

 

20000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція котельні ДНЗ №20

20000,0

 

 

20000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція систем водопостачання, опалення ДНЗ №21

30000,0

34,0

 

20000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція сисеми водопостачання, водовідведення стадіону ДЮСШ№І

18000,0

 

 

18000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція котельні ДНЗ №19

40000,0

 

 

40000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція котельні ДНЗ №18

40000,0

 

 

40000,0

150101

Управління освіти

Реконструкція басейну ДЮСШ №2

1000000,0

 

 

500000,0

150110

Управління освіти

Будівництво спортивного залу гімназії

50000,0

 

 

50000,0

150110

Управління освіти

Реконструкція внутрішньої системи водопостачання та водовідвеедення ЗОШ №4

80000,0

 

 

80000,0

150110

Управління освіти

Реконструкція внутрішньої системи опалення ЗОШ №5

30000,0

 

 

30000,0

150110

Управління освіти

Реконструкція системи підігріву води басейну ЗОШ №6

60000,0

 

 

60000,0

150110

Управління освіти

Реконструкція котельні ЗОШ №7

100300,0

70,0

 

30300,0

150110

Управління освіти

Реконструкція внутрішніх систем опалення ЗОШ №8

704000,0

44,0

254000,0

200000,0

150101

Управління освіти

Будівництво спортивної площадки на території гімназії

40000,0

 

 

40000,0

150101 150110

Управління освіти

Будівництво спортивної площадки на території ЗОШ №8

60000,0

 

 

60000,0

150110

 

Управління освіти

Реконструкція актового залу ЗОШ № 5

188000,0

64,0

 

68000,0

150110

Управління освіти

Реконструкція систем опалення, водопостачання, водовідведення СШ № 1

350000,0

43,0

 

200000,0

 

 

Всього:

3420800,0

 

418500,0

1636300,0

Відділ культури та туричму

150101

Відділ культури іа туризму

Будівництво пам'ятника Івану Франку по проспекту Чорновола

1250000,0

 

 

500000,0

150101

Відділ культури та туризму

 

Реконструкція систем водопостачання та водовідведення МБК "Народний дім"

150000,0

 

 

150000,0

150101

Відділ культури та туризму

 

Реконструкція систем водопостачання та водовідведення музею історії міста Коломиї

15000,0

 

 

15000,0

150101

Відділ культури та туризму

Реконструкція систем водопостачання, водовідведення, внутрішньої системи опалення ДМШ №2

175000,0

 

 

175000,0

150101

Відділ культури та туризму

Реконструкція підвального приміщення ДМШ№1 під навчальні кабінети

45000,0

 

 

45000,0

 

 

Всього:

1635000,0

0,0

0,0

885000,0

Міська рада

150101

Міська рада

Будівництво Катедрального Собору "Преображення Христового"

350000,0

43,0

200000,0

200000,0

 

 

Всього:

350000,0

43,0

200000,0

200000,0

 

 

Разом:

20478600,0

 

5557600,0

8675300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 4. Забезпечення функціонування економіки в 2009 році

 

4.1 Податкова політика

 

Головна мета: забезпечення надходжень до бюджетів всіх рівнів згідно з доведеними державними завданнями по справлянню податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

 

Оцінка поточної ситуації:

За 2008 рік до Зведеного бюджету по місту Коломиї в розрізі платежів, які адмініструються податковою інспекцією   мобілізовано 93,07 млн.грн., в тому числі: до Державного бюджету – 40,9 млн.грн.; до місцевого бюджету – 39,2 млн.грн. Порівняно з 2007 роком надходження до Зведеного бюджету збільшились на 21,88 млн.грн. або 30,7%.

До місцевого бюджету міста надійшло 39,2 млн.грн. Приріст надходжень у порівнянні з відповідним періодом 2007 року  склав 9,5 млн.грн., або 32,1%.

Станом на 01.01.2009 року заборгованість по платежах, що адмініструється інспекцією по м.Коломиї становила 6,4 млн.грн. (в тому числі 2,2 млн.грн. по підприємствах – банкрутах),  в порівнянні з початком року зменшилася на 0,66 млн.грн.

 

Основні проблемні питання:

-  значна заборгованість  суб’єктів господарської діяльності по платежах до бюджетів усіх рівнів, яка станом на 01.01.2009 року склала 6,4 млн.грн.;

- наявність порушень суб’єктами господарської діяльності термінів виконання платіжних зобов’язань;

- збиткова діяльність суб’єктів господарської діяльності;

-  наявність фактів приховування прибутків та мінімізації податкових зобов’язаньсуб’єктами господарської діяльності.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- забезпечення виконання    завдань з мобілізації до Державного та місцевого бюджету м. Коломия;

-                       організація    роботи    з бюджетоформуючими     платниками   податків  з питань   підвищення    рівня   контролю   за повнотою нарахувань та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- проведення роботи з підприємствами які мінімізуюсь податкові зобов'язання, недопущення ухилення від оподаткування та залучення до сплати податків, зборів, платежів суб'єктів господарювання;

- підвищення ефективності адміністрування податку на додану вартість,
вжиття заходів щодо зменшення заборговалості з відшкодування цього платежу;   

     - здійснення систематичного контролю за справлянням ринкового збору при реалізації товарів на ринках міста;

- здійснення контролю за справлянням плати за землю та орендної плати;

- проведення роботи по зменшенню податкової заборгованості підприємств-  боржників, упередження виникнення податкового боргу;     

     - формування системи організації адміністрування податків її зборів, яка сприяла б налагодженню дієвої співпраці між податковими органами та
платниками податків;

     -  проведення ефективних заходів щодо повного і своєчасного надходження задекларованих платниками податків податкових зобов’язань, пошук додаткових джерел наповнення доходної частини бюджету;

- відстеження та запобігання фактів приховування прибутків та мінімізації податкових зобов’язань суб’єктами господарської діяльності;

- проведення заходів щодо легалізації заробітної плати, виявлення найманих працівників, які працюють без документального оформлення, та підприємств, що виплачують середньомісячну заробітну плату своїм працівникам у розмірах, менших за розмір законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати. Посилення контролю за нарахуванням, утриманням та сплатою до бюджету податку з доходів фізичних осіб; 

- проведення комплексу необхідних заходів стосовно платників, які декларують  від’ємне значення об’єкта оподаткування, щодо зменшення  та ліквідації сум  збитків та підвищення ефективності роботи підприємств міста;

- здійснення заходів профілактичного та упереджувального характеру до підприємств боржників, погашення податкового боргу за рахунок реалізації майна боржників, яке перебуває в податковій заставі, вилучення готівкових коштів;

-  широке висвітлення в засобах масової інформації матеріалів щодо соціальної значимості добровільної та своєчасної сплати податків до бюджетів усіх рівнів.

 

Очікувані результати:

- проведення дієвих заходів по контролю за додержанням податкового
законодавства, повнотою і своєчасністю сплати до
бюджетів усіх рівнів податків і зборів суб'єктами господарювання, що
сприятиме детінізації економіки міста та забезпеченню виконання дохідної
частини бюджету в запланованих обсягах.
 

4.2 Бюджетна політика

 

Головна мета:збільшення доходів міського бюджету шляхом створення сприятливих умов для зростання економіки, розвитку підприємництва, скорочення тіньового обігу за рахунок впровадження економічних важелів, розширення та вдосконалення бази оподаткування, зміцнення фінансової дисципліни.

 

Оцінка поточної ситуації:

Бюджет міста  на 2008 рік по доходах загального фонду затверджено в сумі 71147800 грн. З врахуванням уточнень, проведених протягом року, запланована сума доходів загального фонду склала 84533752 грн., в тому числі по доходах без врахування трансфертів затверджена сума 36501900грн, уточнена сума - 37901900 грн., або більше затвердженої на 1400000грн. Фактичне виконання бюджету по доходах загального фонду в цілому склало 82739886 грн., що становить 97,9 відсотків до уточненого плану, або з недовиконанням на 1793866 грн., в тому числі по доходах загального фонду без врахування трансфертів надійшло 38237022 грн., що становить 100,9 відсотків до уточненого плану, або з перевиконанням на 335122 грн. В порівнянні з 2007 року, у звітному році надходження доходів загального фонду зросли на 9169205 грн., або на 31,5 відсотки.

Протягом року  до бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб на 27212331 грн., що становить 95,5 відсотки при уточненому плані 28504400 грн., або з недовиконанням на 1292069 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року досягнуто ріст податку з доходів фізичних осіб на 30 відсотків, або на 6286453 грн.

Плати за землю у 2008р надійшло до бюджету на суму 2298251 грн. при уточнених 1937000 грн., що склало 118,7 відсотки, або з перевиконанням на 361521 грн.

Місцевих податків і зборів надійшло до бюджету на суму 1395039 грн. при уточнених 1274600 грн., що склало 109,4 відсотки до річного завдання, або з перевиконанням на 120439 грн. В порівнянні з 2007 роком приріст надходжень місцевих податків і зборів склав 16,4 відсотки або 196615 грн..

З метою збільшення поступлень до міського бюджету та залучення коштів підприємств і підприємців для  реалізації  пріоритетних завдань   проводилась активна робота по наповненню цільового фонду соціально-економічного розвитку міста. За 2008 рік надійшло до фонду коштів в сумі 1,5 млн.грн., що в 2 рази більше, ніж у 2007 році.        

 

 Основні проблемні питання:

- потреби видаткової частини міського бюджету значно більші, ніж можливості його наповнення, тому бюджетна сфера забезпечується на рівні поточного утримання, в основному посилення складової зарплати у видатках бюджету, при незначному рівні капітальних витрат;

- недосконалість законодавчої бази; повноваження, які надаються місцевому самоврядуванню, не мають конкретного грошового відображення в міському бюджеті; не компенсуються з Державного бюджету України пільги передбачені Законом України; не розподілені по міських бюджетах субвенції на соціально - економічний розвиток, що не дає можливості своєчасно планувати та освоювати кошти.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 У сфері доходів:

Обсяг загального фонду бюджету міста визначено в сумі 53188100 грн., з них доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів - 29475000 грн., а доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів-6758800 грн., дотація вирівнювання, що одержується з Державного бюджету - 16954300 грн., цільові субвенції з Державного бюджету - 23966055 грн., цільові субвенції з обласного бюджету -146441 грн.

Крім цього, доходи спеціального фонду обраховані в сумі 13580654 грн., до яких зараховуються власні надходження бюджетних установ, податок з власників транспортних засобів на будівництво доріг, збір за забруднення навколишнього природного середовища, кошти від відчуження майна та продажу землі, кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Обсяг міського бюджету на 2009 рік по доходах і видатках сформовано
виходячи із положень Бюджетного кодексу України, Закону "Про Державний
бюджет України на 2009 рік" та постанови Кабінету Міністрів України від 5
вересня 2001 року № 1195 "Про затвердження формули розподілу обсягу
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються
до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами"
із внесеними змінами і доповненнями.|

Розрахунки доходної частини бюджету проведені із застосуванням індексу відносної податкоспроможності за 2005-2007 роки, видаткової - на базі застосування формульних розрахунків видатків, виходячи із чисельності населення міста, учнів-шкіл, одержувачів допомог, субсидій, пільг, нормативів бюджетної забезпеченості    на    2009    рік    та бюджетних       запитів  головних  розпорядників коштів.

Доходи, що закріплюються за міським бюджетом та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів обраховано в сумі 29475000 грн., в тому числі:

-   75 відсотків податку з доходів фізичних осіб, що справляється на території
міста, які складають розрахунково - 24000000 грн.

Розрахунок контингенту надходжень цього податку проведено на базі показників плану соціально-економічного розвитку міста про чисельність працівників, зайнятих в галузях народного господарства, середньої заробітної плати та індексу податкоспроможності;

-     плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності,
об'єднань   громадян,   асоціацій,   інших   добровільних   об'єднань   органів
місцевого самоврядування, статутів територіальних громад, творчих спілок в
сумі 46000 грн. Розрахунок проведений, виходячи із даних управління
економіки міської ради;

-     плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності -
950000 грн.;

-     єдиний податок в частині, що належить міському бюджету — 3600000
грн.(43 відсотки)

-     державне мито - 300000 грн.;

-     адміністративні штрафи та інші санкції - 33000 грн.

-     адміністративні штрафи у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху -
546000 грн.

Розрахунок вищезазначених видів доходів проведений виходячи із фактичних даних за 2008 рік.

Доходи міського бюджету, на виконання власних повноважень визначено в сумі 6758800 грн., з них:

-   податок на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності -
350000 грн.;

75 відсотків плати за землю, що сплачується на території міста, складатиме

розрахунково - 4464700 грн. Розрахунок надходжень цієї плати проведено з

застосуванням індексу відносної податкоспроможності,

податок на промисел - 17000 грн.;

місцеві податки і збори - 1450000 грн.;

фіксований сільськогосподарський податок - 600 грн.;

плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходиться у

комунальній власності -300000 грн.;

плата за надра місцевого значення - 85000 грн.;

частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до

комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної

власності), що вилучається до бюджету — 55000 грн.

кошти від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства

перейшло у власність держави, та скарбів, знахідок, а також валютні цінності і

грошові кошти, власники яких невідомі - 500 грн.

з інші надходження - 36000 грн.

Спеціальний фонд міського бюджету становить 13580654 грн., зокрема: 50 відсотків податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів — 1900000 грн. Розрахунок проведений відповідно до росту обсягу зазначеного податку по місту,  порівнюючи з фактичним надходженням його за 2008 рік;

власні   надходження   бюджетних  установ   складають   2036547   грн.,   які сформовані виходячи із фактичних надходжень за попередні роки; надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва— 15400 грн.;

збір за забруднення навколишнього природного середовища визначений в розмірі 20 відсотків від загального збору за забруднення навколишнього природного середовища і 100 відсотків грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища в сумі 2100 грн.;

цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста - 906307грн. Бюджет розвитку розрахований в сумі 8675300 грн., зокрема: надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності -2276800 грн.; надходження від продажу землі - 6398500 грн.

 

У сфері видатків:

Бюджет м. Коломиї по видатках, затверджений відповідно до показників доведених МФУ в розрізі галузей.

В першу чергу кошти передбачені на захищені статті видатків, в тому числі:

-  видатки на оплату праці передбачені на 92 відсотки до потреби,
обрахованої установами, відповідно до штатної чисельності, затвердженої
мережі станом на 01.01.2009 року з врахуванням виплат стимулюючого
характеру;

-            видатки на теплоенергоносії передбачені в повному обсязі, з врахуванням
обсягів споживання, щонайменше як на 20 відсотків, відповідно до ст. 26
Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та діючих цін у
грудні 2009 року.

Обсяг інших поточних видатків в порівнянні з минулим роком по кожній галузі зменшено більше як на 30 відсотків. Капітальні видатки передбачені тільки по освіті в сумі 120 тис. грн. на ремонт дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл.

 

Очікувані результати:

Забезпечити 100-відсоткові надходження  загального фонду бюджету міста.

4.3 Інвестиційна політика

Головною метоюінвестиційної політики є поліпшення інвестиційного середовища міста, створення сприятливого і стабільного інвестиційного клімату та розвиток інвестиційної діяльності для забезпечення сталого економічного зростання та покращення добробуту територіальної громади міста, а також поширення інформації про інвестиційні можливості міста серед різноманітних бізнес-структур, міжнародних інвестиційних фондів та компаній.

Метою міжнародного співробітництва та європейської інтеграції є вдосконалення співпраці з адміністративно-територіальними одиницями інших країн, країн-членів та кандидатів до членів Європейського Союзу, визначення спільних напрямків і завдань щодо залучення міжнародної технічної допомоги в соціально-економічний та культурний розвиток міста, ознайомлення з функціонуванням адміністрації самоврядування в містах, із стратегіями розвитку та  системами пошуку європейських фондів при підтримці ЄС.

 

Оцінка поточної ситуації:

Станом на 01.01.2009р. в економіку міста вкладено іноземного капіталу  у сумі 7,0 млн.дол.США. Основними інвесторами є Сполучені Штати Америки, Ізраїль, Литва, Швеція, Італія та інші.  З метою демонстрації інвестиційної та туристичної привабливості міста виготовлено презентаційний компакт-диск "Коломия місто-пісня, місто-Писанка". Презентація компакт-диску відбулась в жовтні в м.Нисі (Польща).

 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій

на одного жителя міста Коломиї, дол.США

 

 

Іноземні інвестиції вкладались в основному у вигляді рухомого та нерухомого майна (поставка технологічного обладнання, будівництво виробничих приміщень). Завдяки вкладеному іноземному  капіталу в місті створені і працюють такі підприємства як ТзОВ "ЗПК ЮМАС", ТзОВ "Лісова компанія "Лаванда", ТзОВ "Рубікон", ТзОВ "Фармамед", ТзОВ "Мрія", ТзОВ "Тенмарк", ТзОВ "Пантера" та інші.  Промисловими та комунальними підприємствами міста розроблені інвестиційні проекти для можливої співпраці з інвесторами, які постійно оновлюються та доповнюються.

Внаслідок напрацювань по формуванню привабливого для інвестора іміджу місто у 2008 році відвідали 6 іноземних делегацій з метою налагодження партнерських стосунків та створення спільних підприємств. За рахунок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями в місті поступово збільшується кількість створених нових робочих місць, що є позитивним фактором у розбудові місцевої економіки.

Рішенням міської ради від 26.11.2008 №1596-33/2008 затверджено Програму розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності міста Коломиї до  2011 року.

 

Основні проблемні питання:

- недостатня конкурентоспроможність економіки міста на міжнародних ринках, яка стримується повільним впровадженням новітніх технологій, високою їх енергоємністю, незадовільною якістю активів та низькою їх прибутковістю, високим рівнем процентних ставок по банківських кредитах;

- високий рівень та постійні зміни податкових зборів, недосконалість процедури відшкодування підприємствам експортного ПДВ;

- недостатня розвинена фінансово-інвестиційна інфраструктура;

- малоефективність діючої системи страхування інвестиційних ризиків;

- недосконалість інформаційного супроводу інвестиційної діяльності.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- забезпечення адміністративного супроводу інвестиційних проектів шляхом створення стабільних умов для їх реалізації, оперативне вирішення проблемних питань в межах компетенції виконавчого комітету;

- інформування громадськості міста про конкурси проектів,  програм та можливості отримання додаткового фінансування для реалізації заходів, спрямованих на розвиток міста;

- створення постійно діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста, включаючи промоційні матеріали, презентації на Інтернет-сторінці;

- проведення анкетування інвестиційно-привабливих підприємств з метою залучення до розробки і реалізації інвестиційних проектів;

- поновлення бази даних підприємств з іноземними інвестиціями, міжнародних інвестиційних фондів, кредитних та донорських організацій та поширення інформації серед зацікавлених кіл;

- періодичне оновлення в мережі Інтернет інформаційної бази вільних виробничих приміщень, об’єктів незавершеного будівництва, земельних ділянок, які можуть бути продані або передані у користування інвестору;

- організація та сприяння участі суб’єктів підприємництва міста у виставках та ярмарках, на міжнародних форумах, семінарах, конференціях, з питань інвестиційної діяльності;

- співпраця з урядовими та громадськими організаціями, зацікавленими у підтримці та покращенні позитивного інвестиційного іміджу міста;

- вдосконалення нормативно-правових актів міської ради та її виконавчого комітету щодо дозвільно-погоджувальних процедур;

- здійснення моніторингу надходження іноземних інвестицій в економіку міста, звернень інвесторів до виконавчих органів міської ради з метою врахування їх пропозицій та зауважень, проведення зустрічей з іноземними інвесторами;

- проведення інвестиційних форумів, семінарів, “круглих столів” з питань інвестиційної діяльності.

 

Очікувані результати:

- створення сприятливого інвестиційного клімату в місті;

- поліпшення привабливості міста для іноземних інвесторів;

- реалізація спільних проектів міжнародної технічної допомоги;

- створення постійно діючої системи маркетингу інвестиційних можливостей міста;

- покращення обміну досвідом в питаннях, пов’язаних з інвестиційною діяльністю;

        - покращення інформованості потенційних інвесторів про місто Коломию. 

 

4.4 Зовнішньоекономічна діяльність та інтеграційні процеси.

 

Головною метою є покращення умов для експорту продукції, прискорення темпів зростання двосторонньої торгівлі шляхом впровадження у виробництво європейських стандартів та технічних вимог, підтримка місцевого товаровиробника.

 

Оцінка поточної ситуації:

У звітному періоді зовнішньоторгівельний оборот збільшився на 49,8%, обсяг експорту товарів збільшився на 30,1% і становить 9180,13 тис.дол.США та імпорту на 81,3% і становить 8020,62 тис.дол.США. Загальний обсяг експорту послуг становить 176,86 тис.дол.США і збільшився на 40,1% до 2007 року, обсяг імпорту послуг збільшився на 3,5%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами позитивне і складає 1,16 млн.дол.США.

Партнерами в зовнішній торгівлі товарами є нерезиденти 33 країн світу. Провідне місце в експорті-імпорті товарами займають країни Європи, на долю яких припадає 68,6% експорту і 77,9% імпорту товарів. Найбільше товарів було поставлено в Словаччину (34,9% експорту). Надходжень  найбільше було зі Швеції (38,8% імпорту). В товарній структурі зовнішньої торгівлі найбільшу частку займали полімерні матеріали (39,6% імпорту), деревина і вироби з деревини (23,3% експорту), текстиль та вироби з нього (41,5% експорту і 20,8% імпорту).     

 

Експорт-імпорт товарів  (тис.дол.США)

Основні проблеми:

- недостатня конкурентоспроможність підприємств міста;

- недостатній рівень інформованості громадськості міста з питань євроінтеграційних процесів.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- створення на місцевому рівні умов для наближення до економічних та соціальних стандартів життя європейських країн, забезпечуючи досягнення довгострокових цілей сталого розвитку;

- формування позитивного іміджу міста, підприємств та організацій, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність шляхом їх постійної присутності в інформаційному полі;

- вдосконалення існуючих та налагодження нових форм і методів співпраці з порідненими містами міста Коломиї;

- активізація євроінтеграційних процесів в місті, забезпечення інформування широких верств населення щодо переваг та перспектив  європейської інтеграції;

- інформування громадськості міста про оголошені конкурси проектів і програм та можливість отримання додаткового фінансування для реалізації заходів, спрямованих на розвиток міста;

- постійна участь місцевих підприємств у виставках та ярмарках;

- розширення ринків збуту продукції місцевого товаровиробника за рахунок її промоціювання в країні та за кордоном.

 

4.5 Розвиток підприємництва та регуляторна політика

 

Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку малого бізнесу у місті та забезпечення розкриття підприємницького потенціалу.

 

Оцінка поточної ситуації:

Станом на 01.01.2009 року в місті Коломиї зареєстровано понад 7836 суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі 1374 - юридичних осіб та 6462 - фізичних осіб. Від суб'єктів підприємницької діяльності надходження до місцевого бюджету складають більше  50,0 %  від всіх поступлень.

В місті спостерігається зростання  кількості  малих  підприємств  у  галузі  охорони  здоров'я, відпочинку  і  туризму  та  загальної  комерційної  діяльності  із  забезпечення   функціонування  ринку. Популярними  напрямками   діяльності  суб'єктів   малого  підприємництва  стали торгівля  промисловими  та  продовольчими  товарами, надання  необхідних  послуг  населенню, а  саме:  перукарські, швейні, бухгалтерські, комп'ютерні,  автотранспортні, фото послуги, ремонт  телерадіо-апаратури, взуття, виробництво  столярних,  виготовлення  кондитерських  виробів  та  інші  види  діяльності.

 

Структура малих підприємств

за видами економічної діяльності за 2008 рік, %.

Рішенням міської ради від 26.11.2008 №1598-33/2008 затверджено Програму розвитку малого підприємництва в місті Коломиї на 2009-2010 роки.

 

З 1 січня 2008 року у відповідності до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» організовано роботу дозвільного центру. Після завершення ремонтних робіт, починаючи з 1 червня 2008 року прийом та видача документів дозвільного характеру проводиться адміністраторами дозвільного центру в окремому приміщенні. Протягом  року у дозвільний центр звернулося  766 суб’єктів підприємницької діяльності, видано 735 документів дозвільного характеру, що у 5 разів більше, ніж в 2007 році,  надано 210 консультацій. Всі дозвільні процедури з 1 жовтня 2008 фіксуються в електронному варіанті програмного забезпечення.  З метою обміну досвідом в листопаді цього року Коломийський дозвільний центр відвідала делегація Стрийської районної ради у складі  20 осіб з числа депутатів, керівників відділів і управлінь, представників місцевих дозвільних органів.

З дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» протягом звітного періоду прийнято 20 регуляторних актів, проведено 9 повторних відстежень результативності раніше прийнятих регуляторних актів,проводились громадські слухання (18).     

 

Основні проблемні питання:

- недосконалість законодавчого регулювання сфери підприємництва  (неоднозначність, складність, громіздкість та швидкозмінність нормативно-правової бази; відсутність чіткої державної політики щодо ролі та місця підприємництва в структурі економіки; недосконала податкова політика тощо);

- відсутність необхідних коштів, які могли би бути спрямовані на підтримку та розвиток малого підприємництва; недовіра іноземних партнерів та інвесторів; зростання цін і тарифів на сировину, матеріали, енергоресурси; короткий термін існування суб’єктів малого підприємництва тощо;

- недостатнє фінансово-кредитне забезпечення; відсутність стимулюючого пільгового оподаткування малих підприємств; недостатність фахових знань та досвіду у населення щодо здійснення підприємницької діяльності; відсутність повної, достовірної інформаційно-довідкової бази даних з різних аспектів провадження підприємницької діяльності, тощо;

- збільшення суми по  погашення  кредитів отриманих  до 15 вересня 2008 року за рахунок підняття процентних ставок в односторонньому порядку,

 

 Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- забезпечення безумовного виконання вимог Законів України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;

- забезпечення відкритих обговорень за участю громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;

- вдосконалення механізму взаємодії адміністратора дозвільного центру, місцевих дозвільних установ та суб’єктів господарювання;

- подальший розвиток ресурсів системи інформаційного забезпечення малого бізнесу;

- інформування представників бізнесу та населення  міста щодо підприємницької діяльності, співпраці органів місцевого самоврядування та підприємців, а також щодо проблем і досягнень у підприємницькій діяльності;

 

- підвищення рівня обізнаності громадян міста щодо започаткування та ведення підприємницької діяльності;

- усунення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого підприємництва через встановлення єдиних, чітких, зрозумілих і справедливих правил відносин між міською радою,  її виконавчими органами та суб’єктами підприємницької діяльності;

- залучення малих підприємств до участі у процедурах закупівель товарів, робіт та послуг за кошти міського бюджету;

- проведення зустрічей та напрацювання матеріалів щодо спільних дій з банківськими установами, СГД, громадянами та міською радою для запобігання негативним наслідкам фінансово-економічної кризи та оперативного вирішення проблемних питань;

-   партнерська, паритетна і конструктивна співпраця міської ради, її виконавчих органів та громадських організацій підприємців.

  

Очікувані результати:

- зростання кількості малих підприємств та суб’єктів підприємницької діяльності;

- збільшення кількості працюючих на малих підприємствах;

- збільшення частки малих підприємств, які працюють прибутково;

- ріст питомої ваги продукції (робіт, послуг), реалізованої малими підприємствами.

4.6 Земельні відносини

У відповідності до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, матеріальною основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, земля, природні ресурси, що перебувають у власності територіальної громади, а також об’єкти  спільної власності.

Оцінка поточної ситуації:                                                               

На впровадження  заходів програми "Земельна реформа" в 2008 році  використано з міського бюджету 229,7 тис.грн. ( на 73,4 тис.грн. менше очікуваних показників Програми),  за які проводились підготовчі роботи по збору та опрацюванню інформації  для виконання робіт по розмежуванню земель.  В квітні 2008 року укладено договір з Івано-Франківським ДП «Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру» на виконання проекту землеустрою «Установлення (відновлення) межі міста Коломиї». Також укладений договір з Івано-Франківською філією інституту «Діпромісто» на виготовлення грошової оцінки земель м. Коломиї. Підготовлені пропозиції про створення промислових інвестиційних земельних ділянок, які перебувають на розгляді постійної комісії з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

          Протягом звітного року проведено 5 земельних аукціонів з продажу земельних ділянок, на яких реалізовано 18  на загальну суму 4382,0 тис.грн.

 

Основними проблемними питаннями є:

- недосконалість менеджменту ринку землі, недосконала система вивчення попиту та приватизації на земельні ділянки усіх категорій;

- неповний облік земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок;

- застарілість та повільне оновлення планово-картографічних матеріалів міста;

- ускладнений порядок і механізм надання земельних ділянок у власність чи користування, їх вилучення через відсутність програми та пакету місцевих нормативних документів.

 

Основні завдання та напрямки реформування земельних відносин:

- сприяння у реалізації права власності (оренди) фізичним та юридичним особам на земельні ділянки усіх категорій для використання у підприємницькій та іншій діяльності;

- задоволення прав територіальної громади міста у найбільш ефективному землекористуванні;

- збільшення доходів міського бюджету за рахунок надходження коштів від продажу та оренди земельних ділянок усіх категорій;

- створення бази даних обліку земель та нарахування плати за її оренду,  власників і користувачів земельних ділянок;

- запровадження системи вивчення попиту та пропозицій на земельні ділянки усіх категорій, забезпечення розвитку менеджменту ринку землі;

- розроблення та впровадження програми та пакету місцевих нормативних документів, які б у рамках чинного законодавства дали можливість спростити, вдосконалити та зробити прозорим порядок і механізм надання земельних ділянок у власність чи користування, їх вилучення;

- оновлення планово-картографічних матеріалів міста;

- створення автоматизованої бази даних міського кадастру землі;

- забезпечення та ефективне використання правових та економічних механізмів вилучення земельних ділянок у їх власників чи землекористувачів, передбачених законодавством України.

 

Очікувані результати:

- надходження коштів до міського бюджету від  використання земельних ділянок,які сплачуються на території міста, складатиме  розрахунково – 446,5 тис.грн.;

- ведення повного обліку земель, їх власників і користувачів;

- раціональне та ефективне використання земельних ділянок;

4.7    Розвиток конкуренції та демонополізація економіки

Головна мета - забезпечення захисту економічної конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

 

Оцінка поточної ситуації:

В результаті здійснення заходів щодо демонополізації та розвитку конкурентного середовища в минулі роки було створено конкурентне середовище на регіональних ринках хліба, м’яса, борошна, плодоовочевої продукції, яєць, послуг громадського харчування, побуту, торгівлі, забезпечення медикаментами.

В стані природної монополії знаходяться ринки централізованого водопостачання, водовідведення, централізованого теплопостачання, місцевого телефонного зв’язку, транспортування  електроенергії.

Також високий рівень монополізації мають ринки ритуальних послуг, експлуатації і поточного ремонту житлового фонду, оформлення та реєстрації документів на право власності на нерухоме майно, включаючи інвентаризаційні роботи, кабельне телебачення, автостанційних послуг, оброблення твердих відходів, ремонт і технічне обслуговування ліфтів, постачання природного газу підприємствам комунального господарства, населенню та бюджетним організаціям, продажу скрапленого газу, комплексних послуг з надання місць для торгівлі на ринках.

Так, в місті створено 26об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що є альтернативою міським ЖЕКам щодо надання послуг з обслуговування житлових будинків і прибудинкової території.

Проводяться конкурси по визначенню перевізників на автобусних маршрутах, проведена заміна незручних мікроавтобусів на автобуси середнього класу “Богдан”, “Ейван”, “Еталон”, “Рута” та інші.

В той же час, негативно впливали на розвиток конкуренції наявність заборгованості на всіх рівнях економічних відносин, збитковість ряду підприємств.  На фінансову стабільність підприємств негативно впливають такі явища, як зниження попиту на продукцію, втрати ринків збуту і, як наслідок, зменшення обсягів виробництва, вивільнення виробничих потужностей та скорочення працюючих.

 

Основні проблеми:

- неефективний існуючий механізм державного регулювання природних монополій;

- відсутність дієвого механізму щодо розрахунків споживачів за отримані житлово-комунальні послуги в залежності від їх якості та своєчасності надання.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- проведення конкурсів, зокрема по наданню житлово-комунальних послуг та по відбору підприємств для обслуговування житлових будинків і прибудинкової території;

- зменшення адміністративних бар’єрів для вступу на ринки комплексних послуг з надання місць для торгівлі на риках, послуг кабельного телебачення, міських перевезень пасажирів, експлуатації і поточного ремонту житлового фонду;

- забезпечення  конкуренції у сфері інноваційної діяльності, державних закупівель та інших нецінових сферах;

- зменшення рівня монополізації на ринках оброблення твердих відходів, ремонт і технічне обслуговування ліфтів, постачання природного газу підприємствам комунального господарства, населенню та бюджетним організаціям, продажу скрапленого газу, комплексних послуг з надання місць для торгівлі на ринках.

 

Очікувані результати:

- забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб’єктів господарювання, незалежно від форм власності;

- посилення прозорості і конкурентності системи державних закупівель.

5. Соціальні стандарти та рівень життя населення

5.1 Демографічна ситуація

Головна мета – зупинення природного скорочення чисельності населення та надання міграційним процесам урівноваженого характеру.

 

Оцінка поточної ситуації:

У 2008 році  покращилась демографічна ситуація, має місце природній приріст населення, який на 01.01.2009 року становить 68 осіб. За цей період  зареєстровано 728 народжень та 660 смертей.  На 7,7 відсотків збільшилась відносно 2007 року кількість народжень, кількість одружень та розлучень зменшилась відповідно на  17,8  та  9,8  відсотків.  Чисельність наявного населення міста зросла і станом на 1 січня  2009 року становить 61102 осіб.

 

Цілі та завдання:

- забезпечення сталого соціального захисту населення;

- сприяння створенню економічних, культурних та соціальних умов для зміцнення і функціонування сім’ї, авторитету та стійкості шлюбу;

- посилення охорони праці;

- створення широкої мережі державних та недержавних служб соціальної допомоги;

- сприяння подальшої реалізації  молодіжних програм, що пропогандують здоровий спосіб життя.

 

Очікувані результати:

- забезпечення стійкої тенденції зменшення природного скорочення чисельності населення, зниження смертності населення;

- зниження загальної захворюваності населення.

5.2 Грошові доходи та заробітна плата

Головна мета – підвищення рівня заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій міста незалежно від форми власності шляхом випуску конкурентоспроможної продукції та збільшення продуктивності праці.

 

Оцінка поточної ситуації:

Збільшення рівня мінімальної заробітної плати на державному рівні забезпечило поступове зростання середньомісячної заробітної плати робітників і службовців міста, яка  на 01.01.2009 року  склала  1318,6 грн., що на 32% більше, ніж за відповідний період минулого року і на 97,1% вище рівня прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи.  Зростання заробітної плати відбулось у переважній більшості видів економічної діяльності. Більш  швидкими темпами зростала заробітна плата в промисловості (на 29,1%), будівництві (на 61,3%), готельному господарстві (на 24,7%), колективних, громадських та особистих послугах ( на 45,7%). Найбільш високооплачуваними у місті були працівники фінансових установ, залізничного транспорту, державного управління. Розмір оплати праці у цих видах економічної діяльності перевищив середній по економіці в 1,1-1,5 рази. Значно нижче, як і раніше, оплачувалась праця працівників будівельних організацій, торгівлі, готельного господарства,  наземному транспорті.

          Однак, значно погіршилась ситуація щодо своєчасності виплати заробітної плати. Загальна сума боргу зарплати  протягом  2008 року збільшилась у 2,0 рази і  складає  1909,1 тис.грн., при цьому борг економічно активних підприємств становить 190,9 тис.грн. (10,0 відс.), підприємств-банкрутів –1712,1 тис.грн. (89,7%), економічно неактивних підприємств – 6,1 тис.грн.  (0,3 відс).

Продовжувала працювати комісія з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, яка в 2008 році провела 19 засідань  за участю представників правоохоронних та контролюючих органів. Заслухано 164 керівники підприємств, які допустили  заборгованість з виплати заробітної плати. Спільно з представниками соціальних фондів, управлінь та відділів    протягом року проводились розширені наради з керівниками  підприємств, що недотримуються законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати. Робочою групою по перевірці наявності у суб'єктів підприємницької діяльності міста відповідних реєстраційних документів, укладених трудових угод з найманими працівниками та дотримання ними вимог чинного законодавства з оплати праці станом на 01.01.2009 року  проведено  обстеження 404 СПД юридичних і фізичних осіб.  За результатами обстеження виявлено 74 порушення чинного законодавства.  Додатково укладено 78 трудових угод.

 

Цілі та завдання:

- забезпечити своєчасну виплату заробітної плати;

- ліквідувати та не допускати виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам економічно-активних підприємств;

- продовжити здійснення заходів щодо детінізації заробітної плати;

- здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями норм трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та укладання трудових угод з найманими працівниками;

- посилення співпраці з контролюючими і правоохоронними органами щодо здійснення дієвого і оперативного контролю за дотриманням законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності.

 

Очікувані результати:

- зростання розміру середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника у 2009 році на 10.0%;

- зменшення розшарування населення за рівнем доходів;

- повна ліквідація заборгованості із заробітної плати на економічно-активних підприємствах, сприяння зменшенню боргів працівникам підприємств, до яких застосовується процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;

- скорочення розриву між рівнями заробітної плати на економічно активних підприємствах та малому бізнесі;

- підвищення рівня життя населення.

5.3 Зайнятість населення та ринок праці

Головна мета: забезпечення проведення державної політики зайнятості населення міста, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки та впливу наслідків світової фінансової кризи, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці.

 

Оцінка поточної ситуації:

Фінансова криза вплинула на ринок праці нашого міста. В результаті рівень зареєстрованого безробіття на кінець року збільшився на 0,5 відсотки відносно початку року  і склав  2,48 %. Мали місце вивільнення працівників у всіх сферах діяльності. Для забезпечення зайнятості населення протягом 2008 року спеціалістами служби зайнятості проводився ряд заходів, зокрема 47 семінарів з роботодавцями міста і району, в яких взяли участь 904 особи, відбулось 5 засідань "круглого столу" та засідання дискусійного клубу, до участі в яких залучено 268 осіб, обстежено 1161 підприємство, установу та організацію, в ході яких виявлено 661 вакансію,проводились міні-ярмаркивакансій для підбору працівників на заявлені вакансії. Протягом 2008 року за рахунок різних джерел фінансування введено в дію всього 2284 нових робочих місця, однак це на 116 робочих місць менше прогнозних показників Програми. Найбільше їх створено на   ВАТ„Коломийське АТП", ТзОВ „Тенмарк", ПП"Домотехніка-Коломия", ТОВ "Коломийський бетон", ТзОВ „Містобуд", ТзОВ „Укрпрусбуд" та інших. 92 безробітнім громадянам міста надано одноразову виплатупо безробіттю для організації підприємницької діяльності, що на 15% більше прогнозних показників. Укладено 95 угод з підприємствами,організаціями та установами міста з організації та проведення оплачуваних громадських робіт, що дало можливість залучити 532 особидо громадських робіт з числа незайнятих громадян, це на 82 особи  або 18,2%  більше,  ніж передбачено прогнозними показниками Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2008 рік.

 

Основні проблемні питання:

- легалізація зайнятості працездатного населення в юридичних та фізичних осіб шляхом здійснення контролю за укладанням та порядком реєстрації трудових договорів між працівником та фізичною особою, яка використовує найману працю;

- відсутність чіткого механізму економічного стимулювання осіб, які отримують одноразову виплату допомоги по безробіттю для запровадження підприємницької діяльності;

- низький рівень продуктивної зайнятості працівників;

- наявність безробіття у місті.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- виконання заходів, передбачених Програмою зайнятості населення міста;

- забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян за професіями, які користуються попитом на ринку праці;

- забезпечення професійної підготовки та перепідготовки інвалідів для подальшого їх працевлаштування, взаємодії з Фондом соціального захисту інвалідів з підбору спеціалістів з числа осіб, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, для забезпечення робочих місць, створених за його рахунок;

- активізація профорієнтаційної роботи з інвалідами і дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківської опіки, з метою соціальної реалізації здібностей зазначених категорій громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

- проведення ярмарок вакансій і професій;

- надання профорієнтаційної допомоги працівникам, що вивільнені, випускникам шкіл, молоді, жінкам шляхом направлення їх на навчання або перенавчання на професії, необхідні у місті, працевлаштування їх на дотаційні робочі місця;

- вдосконалення професійної орієнтації населення за розробленою разом з місцевими органами освіти Концепцією профорієнтаційної роботи на 2005-2010 роки;

- удосконалення форм інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, розвиток системи інформування роботодавців та населення про вільні робочі місця через засоби масової інформації та Інтернет;

- зміна пріоритетів в соціальній політиці в бік посилення конкурентних переваг вітчизняного ринку праці, підвищення економічної активності населення, мотивації до праці та рівня оплати праці, як основи зростання добробуту населення.

 

Очікувані результати:

-         створення у 2009 році 3820 нових робочих місць в усіх сферах
економічної діяльності;

-         працевлаштування 4000 незайнятих громадян;

-         залучення до участі в оплачуваних громадських роботах 500 осіб;

-         направлення на професійне навчання 390 осіб.

 

Показники забезпеченості зайнятості

і соціального захисту від безробіття

 

Показники

Одниці

виміру

2007 рік

звіт

2008 рік

звіт

2009 рік прогноз

2009 рік до 2008 року,%

1

2

3

4

5

6

Кількість незайнятих осіб, які перебували на обліку в службі зайнятості,

Осіб

5826

5893

6000

102,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 - вивільнено з галузей народного господарства

Осіб

192

103

50

49,0

 - звільнено з причин плинності кадрів

Осіб

237

259

210

81,0

 - випускники навчальних закладів

Осіб

382

336

320

95,0

 - особи, які не були зайняті з різних причин більше одного року

Осіб

378

351

310

88,0

 - незайняті з інших причин

Осіб

4608

4780

4500

94,0

Кількість незайнятого населення, яку передбачається зайняти - всього,

Осіб

4128

4111

4000

97,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

 - працевлаштування в галузях господарства, з них:

Осіб

4128

4111

4000

97,0

працевлаштування на додаткові робочі місця, що створені за рахунок дотацій роботодавцям

Осіб

119

132

120

91,0

здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

Осіб

55

92

90

98,0

 - направлення на навчання і підвищення кваліфікації

Осіб

366

392

390

99,0

 - направлення на громадські роботи

Осіб

417

535

500

93,0

 - кількість безробітних (на кінець року)

Осіб

756

917

850

93,0

Кількість незайнятого населення, для працевлаштування якого необхідно створити нові робочі місця

Осіб

2090

2284

3820

167,0

Необхідна кількість робочих місць

одиниць

2090

2284

3820

167,0

Кількість робочих місць, які передбачається ввести в дію за рахунок всіх джерел фінансування

одиниць

2090

2284

3820

167,0

 Витрати на реалізацію заходів по сприянню зайнятості і соціальному захисту від безробіття - всього,

тис.грн.

5324,0

10382,0

14943,6

144,0

в тому числі:

 

 

 

 

 

  - створення нових робочих місць

тис.грн.

1664,0

2997,0

2500,0

83,0

 - оплата праці громадян, яких направлять на громадські роботи

 

тис.грн.

146,0

1150,6

450,0

39,0

  - виплата допомоги по безробіттю

тис.грн.

3023,0

4969,8

6955

140,0

 

 

 5.4 Соціальний захист та пенсійне забезпечення

Головна мета: підвищення адресності соціальної підтримки населення, реалізація державної політики та програм,  затверджених міською радою у сфері соціального захисту населення, поліпшення матеріального стану та умов життя вразливих верств населення шляхом надання пільг, компенсацій та грошової допомоги.

 

Оцінка поточної ситуації:

Надходження до бюджету Пенсійного фонду України за 2008 рік склали 84148,4 тис. грн., що менше планового показника на 1388,6 тис. грн. (85537,0 тис. грн.). Невиконання плану зумовлене зменшенням фактичних витрат на оплату праці, з яких справляються страхові внески підприємствами Львівської залізниці в зв"язку з переходом на 20-ти годинний робочий тиждень, а відповідно і невиплатою авансу цією категорією платників, перебуванням у відпустці без збереження заробітної плати працівників освіти, а також несплатою страхових внесків такими підприємствами, як ВАТ «Коломийський завод КРП», ЗАТ «Колопапір», ТзОВ СРМПП «Монтажрембуд».

Найбільшими платниками до бюджету Фонду міста є підприємства Львівської залізниці, управління освіти, ЗАТ «Заводоуправління будматеріалів», ВАТ «Дятьківці», ТзОВ «Тенмарк» та ВАТ «Коломиясільмаш», надходження від яких складають 38,6 відсотків  від загальної суми надходжень.

У 2008 році новинкою в роботі управління стало приймання звітів з використанням електронного цифрового підпису. Кількість страхувальників, які заключили договори, що є підставою здачі звітів в електронній формі - 27. З них 25 страхувальників вже подають звітність в електронній формі.

З кожним роком кількість пенсіонерів збільшується. Станом на 01.01.2009 року  перебувають на обліку 13916 одержувачів пенсій, що на 18 осіб більше в порівнянні із 01.01.2008 (13898) і на 41 особу більше як на 01.01.2007 року. Впродовж  2008 року середній розмір пенсії збільшився із 641,88 грн. до 767,55 грн. або на 19,6 %, забезпечено своєчасне та в повному обсязі фінансування пенсій та допомог. Видатки на виплату і доставку пенсій у 2008 році склали 120,5 млн.грн., що більше на 37,5 млн.грн., або 145,2 % фактичних видатків 2007 року. Збільшились обсяги виплати пенсій та грошової допомоги через установи банків. Чисельність одержувачів пенсій, які відкрили поточні рахунки в банківських установах станом на 01.01.2009 року становить 7469 чоловік, що на 698 одержувачів більше, ніж на початок 2008 року і складає 53,8 % загальної чисельності пенсіонерів. Збільшення чисельності одержувачів пенсій через поточні рахунки в установах банків дало змогу заощадити пенсійні витрати на доставку пенсій у сумі 491,2 тис.грн.

         Для забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення в 2008 році за рахунок субвенції з державного бюджету профінансовано на оплату житлово-комунальних послуг - 2691,0 тис.грн.; на оплату послуг зв'язку - 283,1 тис.грн.; на оплату інші пільги - 32,9 тис.грн.; за пільговий проїзд громадян - 480,3 тис.грн.  Всього перебуває  на обліку - 12557 осіб - отримувачів пільг. Згідно рішення міської ради від 20.02.2008 року №1003-25/2008 надавалися пільги окремим категоріям громадян на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку. За рахунок коштів місцевого бюджету у 2008 році  профінансовано 234,7 тис.грн..

Протягом звітного року державну допомогу отримали 3445 малозабезпечених сімей та сімей з дітьми на суму 13510,4 тис.грн., в тому числі: одноразова допомога при народженні дитини - 713 чол. на суму 7906,0 тис. грн.; допомога у зв'язку з вагітністю і пологами - 338 чол. на суму 216,2 тис.чол.; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х віку - 1620 чол. на суму 2729,7 тис.грн.; допомога на дітей, які перебувають під опікою - 27 чол. на суму 189.6 тис.грн.; допомога на дітей одиноким матерям - 481 чол. на суму 1217,6 тис.грн.; в 2008р. державну допомогу отримали 396 інвалідів з дитинства і дітей-інвалідів на суму 2857,0 тис.грн..

 У звітному періоді забезпечено путівками на санаторно-курортне лікування 54 осіб, з них інвалідів війни - 15 чол.; учасників бойових дій- 11 чол.; учасників війни - 17 чол. Забезпечено протезно-ортопедичними виробами 106 чол., виплачено компенсацію за невикористане санаторно-курортне лікування -35 чол. на суму 8187,5 грн.

На обслуговуванні відділення соціальної допомоги вдома перебуває 226 громадян, яких обслуговує 20 соціальних робітників, що надають соціально-побутову допомогу вдома (закупка продуктів, ліків, приготування їжі, допомога в прибиранні житла та інше).

 

Основні проблемні питання:

- низький рівень заробітної плати на підприємствах малого бізнесу, “тінізація” виплати заробітної плати;

- заборгованість суб’єктів господарювання зі збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, в тому числі заборгованість підприємств по відшкодуванню витрат на виплату пенсій;

- відсутність у місті в достатній кількості пандусів, транспорту загального користування пристосованого для перевезення інвалідів на візках;

- відсутність будинку  перебування  бездомних громадян;

- наявність малозабезпечених, непрацездатних, одиноких та інших категорій громадян, які потребують адресної допомоги;

- недостатня координованість діяльності місцевої влади та громадських організацій в питаннях соціального захисту громадян;

- неповна база даних про самотніх людей для створення резерву на зарахування на обслуговування в територіальний центр.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

- подальше удосконалення системи поєднання механізмів вирішення  гострих соціальних проблем на державному та регіональному рівнях;

- створення бази даних соціально - незахищених верств населення з метою перспективного прогнозування соціальних потреб;

- вивчення зарубіжного досвіду щодо залучення бізнесових структур до спонсорства та меценатства в соціальну сферу, розвиток багатоканальності фінансування соціального захисту;

- розширення можливостей надання адресної допомоги жителям міста за рахунок різних джерел фінансування;

- проведення активної політики зайнятості населення;

- створення  міської координаційної ради з соціальних питань;

- активізація волонтерського руху;

- участь у реалізації державної політики у сфері пенсійного забезпечення та соціального страхування;

- управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;

- забезпечення збирання та акумулювання внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ведення їх обліку;

- розширення бази нарахувань пенсійних страхових внесків;

- вжиття заходів щодо зменшення боргу до Пенсійного фонду України, особливу увагу приділяючи виявленню тіньових схем виплати заробітної плати;

- продовження роз’яснювальної роботи серед населення про пряму залежність розміру пенсій від заробітної плати;

- інформування населення про недержавне пенсійне забезпечення.

 

Очікувані результати:

- скорочення сум заборгованості до Пенсійного  фонду України в м.Коломиї;

-   збільшення надходжень до Пенсійного  фонду України в м.Коломиї за рахунок залучення до сплати коштів платників, які працюють за спрощеною системою оподаткування відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

-   створення та забезпечення відповідних умов для отримання необхідної адресної допомоги членам територіальної громади, які найбільше її потребують;

- підвищення рівня якості життя та реалізація конституційних прав населення шляхом створення системи соціального захисту, яка задовольняє потреби населення.

6. Розвиток гуманітарної сфери

 

6.1 Освіта

Головна мета: забезпечення громадянам рівного доступу до якісної загальної середньої освіти.

Оцінка поточної ситуації:

В 2008 році в місті працювало 12 загальноосвітніх закладів, в яких навчалося 6382 учні. Серед загальноосвітніх навчальних закладів працювали 1 гімназія, один навчально-виховний комплекс І ступеня, один НВК І-ІІІ ступеня, дві спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземної мови (№1,5) та один природничо-математичний ліцей.

Дошкільною освітою в місті в минулому році було охоплено 2173 дітей, що становить 75% дітей дошкільного віку.

Значна увага приділялась підвищенню фахового рівня педагогічних працівників навчальних закладів. Впродовж року курси підвищення кваліфікації пройшли – 232 педпрацівники. За цей же період 25 із них присвоєно вищу категорію, 30 – першу категорію, 30 – отримали педагогічні звання старший вчитель, вчитель-методист та вихователь-методист. 55 вчителів-предметників пройшли тренінг за програмою Intel«Навчання для майбутнього». Запровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, мультимедійної та комп’ютерної техніки, проведення різноманітних конкурсів, турнірів, олімпіад дало можливість значно покращити рівень знань школярів з базових предметів. Вперше за останні роки команда учнів шкіл міста зайняла ІІІ місце в області у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з базових предметів. Участь у цьому етапі взяли 92 учні із 10 шкіл; 38 із них стали призерами, що на 11 більше, ніж у попередньому навчальному році. Четверо учнів міста представляли нашу область у заключному етапі олімпіад, з них учениця гімназії здобула 3 місце з англійської мови по Україні.

В 5 навчальних закладах міста працювали відділення Малої академії наук. Навчаючись у різноманітних секціях МАНу, учні залучаються до пошукових та дослідницьких робіт, які потім захищають на обласному та Всеукраїнському рівні. В минулому році на обласному рівні були представлені 14 науково-дослідницьких робіт, 7 із них здобули призові місця, а одна учениця гімназії здобула 1 місце у заключному етапі конкурсу.

Значна увагу в освіті приділялась розвитку творчих здібностей школярів в гуртках та секціях за інтересами, в  п’яти позашкільних закладах займалося 1547 учнів, що становить 25,2% від загальної кількості школярів.

Великий обсяг робіт проведено в 2008 році щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти, ремонту та реконструкції приміщень навчальних закладів, введенню в експлуатацію нових котелень. Так, впродовж року проведено реконструкцію актової зали спеціалізованої школи №5, влаштовано шатрову покрівлю загальноосвітньої школи №4, проведено реконструкцію внутрішньої системи опалення в 11 навчальних закладах, ремонт басейну загальноосвітньої школи №6. До початку опалювального сезону введено в експлуатацію дві нові котельні: в дошкільному навчальному закладі №9 та загальноосвітній школі №7, замінено котли опалення в ДНЗ №14, придбано 23 класні дошки, 11 комплектів шкільних меблів, навчально-комп’ютерний комплекс та 3 мультимедійні комплекти. Загальноосвітні школи під’єднані до мережі Інтернет.

 

Основні проблемні питання:

- оновлення комп’ютерної бази у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів та забезпечення їх мультимедійними класами. Забезпечення зага­льноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів сучасними навчально-ком­п’ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет;

        - забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними тех­нічними засобами навчання з природничо-математичних і технічних дис­циплін.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

-     організувати навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів при обласному
інституті післядипломної педагогічної освіти -  130 вчителів;

-     завершити підключення всіх загальноосвітніх навчальних закладів до мережі
Інтернет;

-         залучити до участі в міських олімпіадах, конкурсах, турнірах з базових предметів
понад 1000 талановитих та обдарованих дітей;

-  для надання допомоги вчителям підготувати та видати впродовж року 30
навчально-методичних посібників, організувати систематичний випуск міської
газети «Освіта Коломиї»;

-         провести міські конкурси «Вчитель року-2009» та «Вихователь року-2009».

 

Очікувані результати:

-           охопити різними формами оздоровлення та відпочинку понад 50% школярів. Для учнів початкової школи та дітей із соціально-незахищених категорії сімей організувати роботу денних пришкільних таборів з одноразовим харчуванням, для обдарованих дітей - заміські профільні табори;

- поліпшити навчально-виховний процес в навчальних закладах, добитися якісного виконання освітніх програм, поліпшити соціальний стан галузі освіти в місті.

 

                                                                                                                                

 

 

Показники розвитку освіти

 

 

 

 

Показники

Одиниця виміру

2007 рік звіт

2008 рік звіт.

2009 рік прогноз

2009р., прогноз до 2008., %

 

 

 

Постійні дошкільні заклади освіти

 

 

Кількість дошкільних закладів-всього

одиниць

9

9

11

100

 

 

Кількість місць в постійних дошкільних закладах - всього

місць

1954

1840

1890

102,7

 

 

Кількість дітей у постійних дошкільних закладах - всього

осіб

2007

2103

2202

104,7

 

 

Кількість дітей у дошкільних закладах у розрахунку на 100 місць -всього

дітей

103

114

114

100

 

 

Охоплення дітей постійними дошкільними закладами   (у  %   до кількості  дітей відповідного віку)-всього

%

70

82

84

102,4

 

 

Кількість педагогічних працівників-всього

чол.

262

284

290

102,1

 

 

Кількість дітей у розрахунку на одного педагогічного працівника-всього

дітей

7,7

7,4

7,5

101,3

 

 

Середні навчальні заклади

 

 

Кількість середніх навч. закладів -всього

одиниць

13

12

12

100

 

 

Із загальної кількості середніх закладів-приватні заклади - всього

одиниць

-

-

-

-

 

 

Кількість учнів - всього

осіб.

6382

6148

6300

102,4

 

 

Із загальної кількості учнів - кількість учнів у приватних закладах - всього

осіб.

-

-

-

-

 

 

Кількість вчителів - всього

осіб.

743

681

686

100,1

 

 

в тому числі у приватних закладах

осіб.

-

-

-

-

 

 

Середня кількість учнів на 1 вчителя

осіб

8,6

9,0

9,2

102,2

 

 

в тому числі у приватних закладах

осіб

-

-

-

-

 

 

Введення в експлуатацію середніх навчальних закладів за рахунок усіх джерел фінансування - всього

учн. місць

 

 

 

 

 

 

в тому числі за рахунок державних централізованих капіталовкладень

учн. місць

-

-

-

-

 

 

Здобуття повної загальної середньої освіти

 

 

Здобуття повної загальної середньої освіти - всього

осіб

778

709

520

73,3

 

 

з них: - у 10 класах середніх закладів освіти

осіб

380

354

170

48,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Культура

 

Головна мета: забезпечення гармонійного розвитку людини, збереження  та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних потреб суспільного життя; створення умов для розвитку культури в місті.

 

Оцінка поточної ситуації:

Протягом 2008 року на високому професійному рівні проводились культурно-мистецькі заходи на відзначення державних, професійних, релігійних свят, вшанування ювілейних дат, визначних постатей України і нашого краю. У звітному періоді проведено два традиційні обласні фестивалі: музичний фестиваль ім. Кос-Анатольського та фестиваль „Писанка”. З ініціативи відділу культури і туризму відроджено „Свято української пісні” і започатковано та проведено молодіжний фестиваль „Студентська осінь писанкова 2008”. Протягом року проведено 106 культурно-мистецьких заходів. Проведено театралізоване дійство для дітей „Прийди, прийди Святий Миколаю”; урочисте засвічування міської ялинки. Відбулися звіти дитячих музичних шкіл міста,  на яких обласною комісією відзначено високий рівень підготовки дітей.

      На виконання першочергових завдань Програми значно оновлено матеріально-технічну базу закладів культури міста, зокрема музею історії м.Коломиї (використано 15,6 тис.грн.); міського будинку культури «Народний дім» ( 15,0 тис. грн.);  бібліотек міста (19,7 тис. грн.);  Коломийської дитячої музичної школи № 2 (4,4 тис.грн.). Проведено внутрішній ремонт в Коломийській  дитячій художній   школі  на  суму  39,6 тис. грн. та реконструкцію системи опалення в бібліотеці №2 для дітей на суму 98,5 тис.грн.

 

Основні проблемні питання:

-         збереження та адаптація нерухомої культурної спадщини до сучасних
потреб суспільного життя;

-         створення умов для розвитку культури в місті;

-         виховання гармонійно-розвиненого підростаючого покоління.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

1. Забезпечення збереження, відтворення та охорони культурно-історичного
середовища:

-         реалізація комплексної програми паспортизації об'єктів культурної
спадщини на 2003-2010 роки;

-         реалізація заходів Державної програми збереження, відродження і
розвитку народних художніх промислів на період на 2010 роки;

-         реалізація   міської комплексної програми «Культура Коломиї» (2006-
2011 роки);

-         проведення обстежень пам'ятків історії та монументального мистецтва з
метою подання пропозицій щодо занесення їх до Державного реєстру
нерухомих пам'яток України;

2. Популяризація культурних надбань міста шляхом проведення культурно-
мистецьких заходів:

участь у Міжнародному туристично-мистецькому фестивалі «Різдво в Карпатах» (січень);

-         проведення обласного фестивалю «Писанка 2009» (квітень);

- участь у творчому звіті мистецьких колективів Івано-Франківщини у
м. Києві на фестивалі мистецтв України (травень);

-  участь у XIX Міжнародному Гуцульському фестивалі (серпень);

-         проведення міжнародного «Свята української пісні та вишивки»
(травень);

-         проведення свята Дня міста Коломиї (серпень);

-         проведення молодіжного фестивалю «Студентська осінь писанкова»
(листопад);

-         проведення XXIII музичного фестивалю ім. А.Кос-Анатольського
(листопад);

3.  Підтримка професійних творчих колективів:

-   здійснення концертно-гастрольної діяльності мистецьких колективів в
межах України та за кордоном.

4.    Розвиток професійної мистецької освіти шляхом підтримки обдарованих
учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів міста.

5.    Забезпечення кращого доступу населення міста до інформаційних ресурсів:

-   поповнення книжкового фонду бібліотечних установ міста;

впровадження   у   діяльність   бібліотек   новітніх   технологій   та
використання інтернету.

6.  Ремонт та реставрація підвідомчих установ:

-         реконструкція  систем  водопостачання  та  водовідведення  МБК
«Народний дім»,

-         реконструкція систем водопостачання та водовідведення музею
історії міста Коломиї,

-         реконструкція     систем    водопостачання     та    водовідведення
ДМШ№2,

-         реконструкція внутрішньої системи опалення ДМШ №2,

-         реконструкція    підвальних    приміщень    під    навчальні  класи
ДМШ№1.

 

Очікувані результати:

-         збереження 38 об'єктів культурної спадщини;

-         проведення біля 116 культурно-мистецьких заходів;

-         поповнення книжкового фонду бібліотек на  1,5-2,0 тис. примірників;

-         збереження мережі шкіл естетичного виховання в кількості 875 учнів.

6.3. Розвиток туризму

Головна мета: формування привабливого туристичного іміджу міста; створення в туристичній галузі привабливого інвестиційного клімату; запровадження міжнародних стандартів з надання туристичних послуг.

 

Оцінка поточної ситуації:

На виконання стратегічної Програми розвитку туризму в місті Коломиї проводилась робота по організації туристичної, виставкової та рекламно-інформаційної діяльності. В травні  проведено спеціалізований тур для працівників засобів масової інформації, зокрема програми телеканалу „УТ-1” „Вихідний по-українськи”, в якій наше місто представлялось як туристичне.

18 вересня в приміщенні музею історії міста Коломиї урочисто відкрито тематичну фотовиставку, присвячену міжнародному Дню туризму та Року туризму в Україні. До цієї дати проведено сходження на гору Говерла, конкурс дитячого малюнка, безкоштовне відвідування музеїв для соціально незахищених верств населення, заходи з нагоди 25-річчя з дня заснування туристичного клубу „Чорногора”.

Потужний інформаційний довідник являє собою випущений у 2008 році компакт-диск „Коломия, місто-пісня, місто-писанка”, який різносторонньо репрезентує соціально-економічний та культурний потенціал міста. Завдяки представленню мультимедійних альбомів на різних виставкових заходах планується збільшити загальний потік туристів до нашого міста.

 

Основні проблемні питання:

посилити туристичну привабливість Коломиї;

-  розвинути туристичну інфраструктуру міста.

 

Пріоритетні завдання:

Забезпечення сталого розвитку туризму шляхом реалізації завдань стратегічної програми, зокрема:

1.            Збереження архітектурних, мистецьких та історичних пам'яток;

2.            Стимулювання надання якісних послуг, з використанням самобутніх рис
громади, проводячи конкурси для закладів громадського харчування на кращу
національну кухню, на кращу вечірню розважальну програму, на кращий рівень
обслуговування та інтер'єр закладу;

3.            Підтримка атмосфери доброзичливості, гостинності та безпеки туристів
шляхом запозичення досвіду на спеціалізованих виставках, форумах;

4.            Розвинути туристичну інфраструктуру міста шляхом створення ринку
мистецької та сувенірної продукції та вдосконалення мережі культурно-
розважальних закладів.

 

Очікувані результати:

зростання туристичних потоків на 2%;

збільшення обсягів наданих туристам послуг на 2% шляхом підвищення якості наданих послуг, збільшення часу проведення екскурсії.

 

 

6.4 Молодіжна політика  і  спорт

 

Головна мета: забезпечення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах держави. Формування здорового способу життя, забезпечення кожного громадянина в фізкультурно-оздоровчих послугах, покращення фізичного потенціалу і здоров’я населення.

 

Оцінка поточної ситуації:

 Реалізація політики у сфері сім'ї та молоді є невід'ємною складовою гармонійного та всестороннього розвитку дітей і молоді, сімей з дітьми, особливо соціально незахищених категорій.

Відділом у справах молоді та спорту міської ради щорічно здійснюється  контроль за ходом оздоровчого процесу в місті, координуються зусилля усіх служб та відділів, які здійснювали заходи з питань літнього оздоровлення.

Забезпечується першочергове оздоровлення дітей пільгових категорій. У 2008 році оздоровлено  3118 дитини, що становить  60 % від загальної кількості дітей шкільного віку, за аналогічний період минулого року - 3311 дитини (50%). З них оздоровлено 99 дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха.

          Працівниками відділу сформовано 23 справи по переведенню студентів міста з контрактної на безоплатну форму навчання, які постраждали від стихійного лиха.

При відділі у справах молоді та спорту створено молодіжну раду, якою регулярно проводяться акції та  заходи для молоді міста. Кандидатури молодих лідерів заносяться до кадрового резерву міської ради. Вони запрошуються на засідання виконкому, сесії міської ради, де слухаються питання молодіжної політики. Розроблені особисті річні плани резервістів.

В жовтні 2008 року в рамках проведення тижня Європейської демократії організовано та проведено круглий стіл з міським головою та з старшокласниками і старшокурсниками міста. На даному заході учні та студенти мали змогу одержати інформацію щодо роботи місцевої влади, організацію місцевого самоврядування, про структуру органів місцевого самоврядування, про інвестиційну діяльність, про здійснення молодіжної політики в місті та про роботу депутатських фракцій в міській раді.

В листопаді відділом у справах молоді та спорту, молодіжною радою за участю студентів вищих навчальних закладів було проведено молодіжну акцію «33 хвилини» присвячену 75-м роковинам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

За  ініціативи молодіжної ради в місті організовано та проведено спільно з Коломийським молодіжним центром міський турнір по брейн-рингу серед вищих навчальних закладів міста. В турнірі прийняло участь 11 команд.

Крім того працює група волонтерів серед числа членів молодіжної ради, яка працює над проведенням тренінгів у вищих навчальних закладах міста на тему: «Шкідливість тютюнопаління», «Аборти сьогодення». Відповідно організовано та проведено тиждень здорового способу життя «Сплануй своє майбутнє сам».

Відділом у справах молоді та спорту проводиться робота щодо оформлення документів для присвоєння жінкам почесного звання „Мати-героїня».

В листопаді відділом у справах молоді та спорту спільно з Коломийським Молодіжним центром організовано та проведено обласний «Форум молоді Коломийщини», в якому взяло участь понад 90 осіб з числа студентів вищих навчальних закладів міста. Вдало проведений захід дав змогу учасникам одержати відповідний обсяг інформації у сфері молодіжної політики.

Крім того у місті приділяється значна увага розвитку фізичної культури і спорту, вихованню фізично-розвиненого молодого покоління, запровадженню здорового способу життя, залученню до спортивних занять широких верств населення. Відділ у справах молоді та спорту тісно співпрацює з дитячо-юнацькими спортивними школами. Результатом цієї роботи є високі досягнення вихованців цих шкіл на обласних та Всеукраїнських змаганнях а також включення їх до збірних команд України.

У 2008 році з ініціативи відділу та за участю спортивних шкіл, навчальних закладів та організацій проведено більше 150 спортивних заходів в місті та за його межами. В них прийняло участь понад 2000 дітей та молоді. За результатами участі спортсменів у різноманітних змаганнях області та України місто посіло друге місце. Четверо спортсменів здобуло звання «Майстра спорту України». Сергій Ватюк отримав звання «Заслуженого майстра спорту» з пауерліфтингу. Підготовлено понад 30 кандидатів у майстри спорту, 40 спортсменів першого розряду та понад 1200 спортсменів масових розрядів. Для проведення навчально-тренувальних зборів у спорті вищих досягнень відділом було виділено 70 тис.грн. Високих результатів досягли спортсмени вільної боротьби – Олег Іванов, Наталія Пульковська, Ігор Василишин, Любомир Симак. Путівку на Всесвітні спортивні ігри виборола заслужений майстер спорту Інна Оробець. Успішно проходять перші студентські спортивні ігри присвячені 100-річчю від дня народження Степана Бандери.

         

Основні проблеми та питання, що потребують вирішення у 2009 році:

- збереження та розвиток спортивних споруд, утримання їх на відповідному рівні;

- збереження та утримання мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста;

- відсутність фінансування навчально-тренувального процесу у ДЮСШ;

- незадовільний стан спортивних площадок за місцем проживання;

- відсутність міського басейну.

 

Пріоритетні завдання та заходи по їх виконанню:

 - при формуванні бюджету передбачити збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики, підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій;            

          - залучати до громадського та суспільного життя молодь, у тому числі осіб з функціональними обмеженнями;

- сприяти соціальній адаптації, зайнятості та розвитку підприємницької діяльності молоді, вдосконаленню її професійної орієнтації відповідно до потреб ринку праці;

- проводити заходи щодо формування у молоді усвідомлення необхідності у здоровому і безпечному способі життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі;

- сприяти роботі молодіжної ради, організовувати регулярні засідання, молодіжні заходи;

- здійснювати роботу щодо організації ви шкільно-оздоровчих таборів, таборів праці та відпочинку, забезпечувати співпрацю з громадськими, релігійними організаціями, благодійними фондами з оздоровлення дітей і молоді;

- активізувати інформаційну роботу щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, попередження дитячої бездоглядності, зокрема, шляхом виготовлення, тиражування та розповсюдження відеокасет, дисків, буклетів, плакатів, календарів на зазначену тематику;

- здійснювати роботу щодо широкого висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення на території міста Року молоді;

- продовжувати роботу щодо охоплення населення міста фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою та збільшення обсягу рухової активності дітей, учнівської, студентської молоді згідно з біологічною потребою до 5-6 годин на тиждень;

-      забезпечувати збереження та підвищення ефективності діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зміцнення їх матеріально-технічної бази;

-      утримання в належному стані та будівництво нових спортивних площадок за місцем проживанням;

-      сприяти участі спортсменів та команд міста в обласних та всеукраїнських змаганнях;

-      створювати умови для проведення фізкультурно-оздоровчої роботи з населенням за місцем проживання шляхом використання наявних спортивних споруд.

 

Очікувані результати:

-                     залучення дітей і молоді різних вікових категорій до реалізації оздоровчих програм, спрямованих на формування здорового способу життя та активізацію занять фізкультурою та спортом;

-                     покращення стану матеріально-технічної бази;

-                     залучення молоді до волонтерської діяльності,

-                     покращення умов дозвілля молоді,

-                     при достатньому фінансуванні розроблених програм вирішення всіх проблемних питань.

7. Першочергові завдання соціально-економічного розвитку, над якими буде працювати керівництво Коломийської міської  ради у 2009 році

 

1.   Будівництво другої черги головного каналізаційного колектора.

 

2.   Проведення благоустрою та очищення міського озера по вулиці Чехова. 

 

3.   Залучення ефективних інвесторів шляхом представлення та продажу  через аукціон 3 вільних міських земельних ділянок для реалізації  інвестиційних проектів

 

4.   Продовження  робіт по зовнішньому освітленню міських вулиць

(проспект Відродження, вул. Чорновола   на суму 205, 0 тис.грн.)

 

5.   Реконструкція опалювальної системи, системи водопостачання і водовідведення Коломийської дитячої  музичної школи №2

( передбачено в міському  бюджеті  175,0 тис.грн.)

 

8. ПЕРЕЛІК  УГОД  МІСТА  КОЛОМИЇ З АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ОДИНИЦЯМИ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ

 

п/п

Назва

документу

Дата підпис.

Місце

укладення

1.

Договір про установлення партнерських зв’язків між містами Ниса Опольського воєводства Республіка Польша і Коломия Івано-Франківської області Україна.

07.04.

2000р.

м.Ниса

(Польша)

2.

Рамкова угода між Коломийським міським виконавчим комітетом Івано-Франківської області та мерією міста Радауці Сучавського повіту (Румунія) про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

19.06.

2002р.

м.Радауці

(Румунія)

3.

Рамкова угода між Коломийським міським виконавчим комітетом Івано-Франківської області та мерією міста Дрокія Сорокського повіту (Молдова) про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

23.11.

2002р.

м.Коломия

(Україна)

4.

Рамкова угода між Коломийським міським виконавчим комітетом Івано-Франківської області та мерією міста Сігету-Мармацією Марамурешського повіту (Румунія) про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво.

23.11.

2002р.

м.Коломия

(Україна)

5.

Меморандум щодо встановлення партнерських зв’язків між містом Коломиєю (Україна) та Гміною Гнєвіно (Польща)

20.08.

2008р.

м.Коломия

(Україна)

6.

Меморандум про партнерство та співробітництво між виконавчим комітетом Коломийської міської ради з одного боку та громадською організацією  «Центр іспансько-української інтеграції» (м.Валенсія, Іспанія)

22.08.

2008р.

м.Івано-Франківськ

(Україна)

8. Співробітництво  з Міжнародними організаціями

 

 

п/п

Назва проекту

Мета проекту

Країна (міжнародна організація-донор)

Організація-

виконавець

Загальна вартість проекту

Термін виконання проекту

1

2

3

4

5

6

7

1.

Розвиток міської інфраструк-тури в Україні за рахунок спеціальної інвести-ційної позики Світового банку 

Покращення водопостачання міста

Світовий банк

КП"Коломияводоканал"

4,0 млн.дол. США

2008-2028 роки

                                    9.  ПЕРЕЛІК

                 місцевих   цільових програм  по м. Коломиї

 

№ п/п

Повна назва програми (незалежно від стану фінансування

Ким і коли затверджена

Термін реалізації програми

 

 

 

1

2

3

4

 

1

Програма розвитку освіти міста на 2006-2015 роки

Ріш. міської ради від 26.11.2006 №298

2006-2015

 

2

Налагодження співробітництва правоохоронних органів з населенням, залучення громади до профілактики правопорушень, боротьби зі злочинністю

Ріш. міської ради від 29.11.2005 №2031

2006-2008

 

3

Забезпечення пожежної безпеки

Ріш. міської ради від 25.11.2002 №183

До 2010

 

4

Стратегічна Програма «Розвитку туризму в м. Коломиї»(2006- 2011 роки)

Ріш. міської ради від 28.07.2006 №125

2006-2011

 

5

Програми земельної реформи м. Коломиї на 2004-2010 роки

Ріш. міської ради від 17.031.2007 №469-13/2007

2004-2010

 

6

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста на період до 2010року

Ріш. міської ради від 14.02.2007 №381-12/2007

До 2010

 

7

Програма розвитку архівної справи в місті на 2006- 2010 роки

Ріш. міської ради від 27.09.2006 №197

2007-2011

 

8

Розвиток фізичної культури і спорту в м. Коломиї на 2007-2011 роки

Ріш.сесії від 29.11.2006 №299

2007-2011

 

9

Програма розвитку спортивних споруд в                  м. Коломиї на 2007-  2011 роки

Ріш. міської ради від 27.09.2006 №210

2007-2011

 

10

Міська комплексна програма "Культура Коломиї на 2006-2011 роки"

Ріш. міської ради від 31.10.2006 №249

2006-2011

 

11

Питна вода м. Коломиї на 2006-2020 роки

Ріш.сесії від 06.09.2005 №1702

2006-2020

 

12

Забезпечення підготовки та проведення призову громадян міста Коломиї на строкову військову  службу

Ріш. міської ради від 21.03.2007 №438-13/2007

2007-2010

 

13

Міська програма охорони навколишнього природного середовища на період до 2010 року

Ріш. міської ради від 25.07.2007 №634-19/2007

До 2010

 

14

Програма розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2007-2016 роки

Ріш. міської ради від 23.05.2007 №523-17/2007

2007--2016

 

15

Програми розвитку і функціонування української мови в місті Коломиї на 2007-2012 роки

Ріш. міської ради від 21.03.2007 №440-13/2007

2007-2012

 

16

"Майбутнє України" Коломийської станиці Пласт

Ріш. міської ради від 18.04.2007 №483-16/2007

2007-2011

 

17

Програма паспортизація об'єктів культурної спадщини місцевого значення м. Коломиї на 2007-2011 роки

Ріш. міської ради від 21.03.2007 №442-13/2007

2007-2011

 

18

Міська програма поліпшення виховання, навчання та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2007-2012 роки

Ріш. міської ради від 21.11.2007 №297

2007-2012

 

19

Попередження дитячої бездоглядності та профілактика правопорушень серед неповнолітніх

Ріш. міської ради від 29.11.2006 №296

2007-2012

 

20

Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів зору на 2007-2009 роки

Ріш.сесії від 14.02.2007 №384-12/2007

2007-2009

 

21

Програма реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю

Ріш. міської ради від 25.12.2007 №919-23/2007

До 2011

 

22

Програма з поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань на 2008-2010 роки

Ріш. міської ради від 25.12.2007 №920-23/2007

2008-2010

 

23

Програма правової освіти населення міста Коломиї

Ріш. міської ради від 25.12.2007 №918-23/2007

2008-2013

 

24

Сприяння соціальному становленню та всесторонньому розвитку молоді на 2008 -2011 роки

Ріш. міської ради від 25.12.2007 №921-23/2007

2008-2011

 

25

Програма розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності міста Коломиї до 2011 року

Ріш. міської ради від 26.11.2008 №1596-33/2008

До 2011

 

26

Програма впорядкування та розвитку місць масового відпочинку на 2009-2012 роки

Ріш. міської ради від 24.09.2008 №1397-31/2008

2009-2012

 

27

Програма розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї на 2008-          2011 роки

Ріш. міської ради від 24.09.2008 №1402-31/2008

2008-2011

 

28

Програма підтримки сім'ї на період до 2010 року

Ріш. міської ради від 07.05.2008 №1157-27/2008

До 2010

 

29

Програма запобігання та лікування серцево-судинних-мозкових захворювань на 2008-       2010 роки в м. Коломиї

Ріш. міської ради  від 24.04.2008 №1153-27/2008

2008-2010

 

30

Програма розвитку малого підприємництва в м. Коломиї на 2009-2010 роки

Ріш. міської ради  від 26.11.2008 №1598-33/2008

2009-2010

 

31

Програма розвитку та економічної підтримки засобів масової інформації міста Коломиї на 2005-2010 роки

Ріш. міської ради  від 09.12.2004 №1215

2005-2010

 

32

Міська комплексна програма профілактики злочинності на 2006-2010 роки

Ріш. міської ради  від 16.03.2006 №2264

2006-2010

 

33

Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки на період 2008-2011 роки

Ріш. міської ради  від 04.10.2007 №715-21/2007

2008-2011

 

34

Стратегічний план економічного розвитку міста Коломиї

Ріш. міської ради  від 04.10.2007 №712-21/2007

до 2015 року

 

35

Програма з утвердження гендерної рівності в суспільстві на 2008-2010 роки

Ріш. міської ради  від 25.12.2007 №922-23/2007

2008-2010

 

36

Програма зайнятості населення міста Коломиї на 2008-2009 роки

Ріш. міської ради  від 20.02.2008 №1006-25/2008

2008-2009

 

37

Програма енергозбереження та впровадження енергозберігаючих технологій міста Коломиї на 2008-2010 роки

Ріш. міської ради  від 18.06.2008 №1238-29/2008

2008-2010

 Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області