17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї
 На головну / Нормативна база / Рішення міської ради

Автор: Органи місцевого самоврядування
Дата: 21 жовтень 2009 Номер: 2346-42/2009

УКРАЇНА

Коломийська міська рада Івано-Франківської області

П’яте скликання

Сорок друга сесія

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  21.10.2009   № 2346-42/2009

м. Коломия

 

Про внесення змін і доповнень до Правил розміщення зовнішньої реклами та порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї

 

         Керуючись законами України "Про рекламу", "Про благоустрій територій", "Про охорону культурної спадщини", "Про місцеве самоврядування в Україні", постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003                № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"       (зі змінами та доповненнями),  міська рада   в и р і ш и л а:

 

         1. Внести зміни і доповнення до Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї та порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами         у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї, виклавши їх в новій редакції  (додаток 1, 2).   

         2. Уповноважити відділ архітектури та містобудування міської ради на виконання функцій робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами.

         3. Рішення міської ради від 29.11.2006 №300  вважати таким, що втратило чинність.

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, з питань промисловості, транспорту та будівництва і з питань земельних відносин та охорони навколишнього середовища та на заступників міського голови згідно функціональних обов’язків.

        

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Овчаренко

 

 

Додаток 1

до рішення міської ради

від 21.10.2009 № 2346-42/2009
 

 

ПРАВИЛА

 розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про рекламу“, “Про охорону культурної спадщини“ та “Типових правил розміщення зовнішньої реклами“, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 (зі змінами та доповненнями) і регулюють відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Коломиї, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

1.2. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності та відомчої належності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Коломиї.

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. В цих Правилах згідно із законодавством про рекламу наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

- алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

- архітектурно-планувальне завдання на розташування спеціальної конструкції зовнішньої реклами (АПЗ) - це розроблений відділом архітектури та містобудування міської ради комплекс містобудівних і архітектурних вимог та особливих умов проектування спеціальної конструкції, архітектурно-рекламного, архітектурно-інформаційного та художнього оформлення містобудівних вузлів (частин вулиць, міських площ, окремих будинків та їх фасадів);

- виконавчий орган ради:

- виконавчий комітет Коломийської міської ради;

- дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;
- зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць і доріг;

- місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах міста Коломиї, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

- особа – фізична особа, в тому числі суб’єкт підприємницької діяльності, юридична особа будь-якої форми власності, представництво нерезидента в Україні;
- пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

- проект об’єкта зовнішньої реклами – документація, яка містить технічні та архітектурно-естетичні вирішення спеціальної конструкції та рекламоносія, місце її розташування з відповідною прив’язкою та фотографічний знімок до розташування спеціальної конструкції;

- реклама – інформація про особу чи товар, розповсюджена у будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару;

- рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача;

- рекламна площа – площа поверхні спеціальної конструкції, на якій розміщується реклама;

- рекламодавець – особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження;

- робочий орган – орган, утворений міською радою для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами;

- розповсюджувач зовнішньої реклами – особа, яка здійснює розповсюдження зовнішньої реклами;

- соціальна реклама – інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку;

- спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами.

2.2. Терміни, що не визначені у цих Правилах, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.

 

3. ВИМОГИ ДО РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

3.1. Зовнішня реклама розміщується:

- на тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості;

- на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання;

- над проїзною частиною вулиць і доріг.

3.2. Спеціальні конструкції зовнішньої реклами повинні відповідати таким вимогам:
3.2.1. Розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 4.9-4.13 цих Правил;

3.2.2. Розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

3.2.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується з врахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів міського середовища та з додержанням правил благоустрою території міста Коломиї відповідно до рекламно-інформаційного зонування міста Коломиї (додаток 1 до цих Правил).

3.2.4. Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

3.2.5. Фундамент зовнішньої реклами просто неба, що виступає над поверхнею землі, обов’язково має бути декоративно оформлений.

3.2.6. На опорах зовнішньої реклами просто неба, що розміщені вздовж проїзної частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

3.2.7. Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїзною частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.

3.3. Спеціальні конструкції не повинні створювати перешкод для проходу пішоходів, прибирання вулиць і тротуарів, а також візуальному сприйманню окремих архітектурних пам'яток та їх ансамблів.

3.4. Можливість розміщення дахових установок визначається робочим органом окремо по кожному місцю розташування спеціальної конструкції незалежно від форм власності місця їх розташування на підставі попередніх висновків відділу архітектури та містобудування міської ради.

3.5. У місцях, де проїзна частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

3.6. Установки у вигляді об'ємно-просторових конструкцій встановлюються у пішохідних зонах (крім алей і пішохідних доріжок), на площах, на територіях виставочних комплексів, на розподільних смугах магістралей. Можливість розташування таких конструкцій визначається у кожному конкретному випадку на підставі попередніх висновків відділу архітектури та містобудування міської ради .

3.7. Рекламні засоби на кронштейнах встановлюються на опорах освітлення, на окремих стійках, на фасадах будинків. Рекламні засоби, що встановлюються на опорах, повинні розташовуватись на висоті 4 м. від поверхні землі до нижнього краю рекламного засобу у бік тротуару.

Не допускається розміщення на одній опорі більше одного рекламного засобу.
3.8. Тимчасові виносні спеціальні конструкції розміщуються тільки під час роботи підприємств (установи, організації), що рекламують свої товари (послуги) та встановлюються тільки за межею пішохідної частини тротуару.
Інформаційна площина такої конструкції не повинна перевищувати 1,5 кв.м. для двох сторін конструкції  ( висота не повинна перевищувати 1м, ширина -  0,7 м).

3.9. Нетрадиційні види реклами і спеціальних конструкцій (тенти, повітряні кулі, аеростати, короби, тощо), як правило є тимчасовим оформленням, що розміщується на період проведення різного роду культурно-масових заходів (виставки, шоу, рекламні компанії тощо).

3.10. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

- на пішохідних доріжках, тротуарах та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїзної частини;

- дахові без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ, організацій;

- в межах об’єктів природно – заповідного фонду;

- на підтримуючих засобах (розтяжках) контактної мережі електротранспорту та зовнішнього освітлення;

- транспаранти - перетяжки (троли) у межах інформаційно-рекламних зон  (додаток 1 до цих Правил), крім тимчасового святкового оформлення міста.

3.11. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, межах зони історичного ареалу, в охоронних межах об’єктів природно – заповідного фонду  дозволяється за погодженням з відділом культури і туризму міської ради та з відділом архітектури та містобудування міської ради відповідно до чинного законодавства.

3.12. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

3.13.Відстань між стаціонарними рекламними пристроями (сітілайт), встановлених на фундаменті,  повинна становити не менше 15 м,  на тротуарах - шириною  не менше 3 м.

 

4. ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.

4.1. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів спеціальних конструкцій, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну.

Засоби реклами, як правило, повинні мати підсвітлення рекламного зображення у темний час доби.

4.2. Щитові установки кругового огляду мають бути виконані у двосторонньому варіанті.

Встановлення односторонніх щитових конструкцій допускається тільки у певних містобудівних ситуаціях і на одній вулиці, як правило, використовуються однотипні конструкції.

         До конструкцій, що розташовуються безпосередньо у пішохідній зоні (крім алей і пішохідних доріжок), до їх технічного та естетичного рівня застосовуються підвищені вимоги.  Плакати рекомендується захищати склом або прозорою плівкою. Установки повинні обов'язковомати внутрішнє або зовнішнє підсвітлення.

4.3. Дахові конструкції виготовляються із застосуванням газоосвітлювальних і волоконно-оптичних елементів або із внутрішнім підсвітленням, у вигляді електронних табло тощо.

4.4. Касетони на кронштейнах, що встановлюються на фасадах будівель, на опорах освітлення та на окремих стійках, повинні мати підсвітку у вечірній час.

4.5. Транспоранти-перетяжки (троли) через вулиці виконуються з використанням сучасних матеріалів, на м’якій основі у жорсткому каркасі (тривке полотно, вініл, плівка тощо).

4.6. Конструкції, що встановлюються на спорудах зупинок громадського транспорту  повинні бути виконані з внутрішнім підсвітленням, гармоніювати з архітектурним виглядом павільйону.

4.7. Вибір формату спеціальних конструкцій здійснюється відповідно до рекламно-інформаційного зонування міста Коломиї.

4.8. Спеціальні конструкції повинні маркуватися із зазначенням на їх каркасі найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, телефону, номера дозволу та терміну його дії. При цьому для розміщення зазначеної інформації має бути відведено не менш як 0,3 відсотка площі робочої поверхні спеціальної конструкції.

4.9. Ступінь відповідності несучих елементів спеціальних конструкцій встановлюється по ГОСТ 27751-88 на рівні ІІ для тих, що розташовуються у безпосередній близькості від місць масового знаходження людей і над проїзними частинами вулиць та доріг, і на рівні ІІІ – у інших випадках.

4.10. Спеціальні конструкції слід розраховувати на навантаження і дії та їх комбінації у відповідності з вимогами будівельних норм і правил.
При визначенні вітрового навантаження на дахові установки і на окремо стоячі щитові установки у відповідності з будівельними нормами і правилами слід враховувати можливі зміни вітрового тиску по висоті та значення аеродинамічного коефіцієнта.

4.11. Вузли кріплення спеціальних конструкцій до існуючих будинків та споруд повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.

4.12. Монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

4.13. Під’єднання рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, норм і правил експлуатації електрообладнання.

 

5. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

5.1. Проектування спеціальних конструкцій зовнішньої реклами здійснюється ліцензованими спеціалізованими проектними організаціями.

5.2. Проектно-технічна документація повинна визначати основні характеристики спеціальної конструкції та її взаємозв’язок з оточуючим середовищем, містити розрахунки на надійність та стійкість навантаженням (вітровим, сніговим). Для розміщення дахових установок слід виконати попередню експертизу конструкцій даху, а при необхідності – несучих конструкцій будинку.

5.3. Проекти спеціальних конструкцій зовнішньої реклами виконуються в наступному обсязі:

- генплан розміщення спеціальної конструкції на топопідоснові М 1:100 для реклами просто неба (при необхідності з нанесенням червоних ліній);

- фотофіксація припустимого місця розташування рекламоносія з трьох точок у 2-х примірниках;

- ескіз зовнішньої реклами М 1:5, 1:10;

- креслення спеціальної конструкції або рекламоносія з  основними  габаритними  розмірами,

кресленнями фундаментів та вузлів кріплення, даними про застосовувані матеріали, про під’єднання до електропостачання, іншими технічними характеристиками, обов’язковим підписом проектанта щодо дотримання нормативних конструктивних та технічних вимог.

5.4. На поданих проектних матеріалах необхідно чітко вказати:
- назву організації замовника;

- назву проектної організації, прізвище та ім’я автора проекту (членів авторського колективу);

- дату виконання проекту.

5.5. Погодження проектів зовнішньої реклами здійснюється відділом архітектури та містобудування міської ради у 15-ти денний термін.

5.6. Проектну документацію на погодження подає замовник в двох примірниках, один з яких зберігається в архівній справі з видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ РОЗПОВСЮДЖУВАЧІВ

 ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

6.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:

6.1.1. Виконати роботи із встановлення спеціальної конструкції без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних та наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний їх відновити після встановлення спеціальної конструкції протягом п’яти днів. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобов’язаний сплатити його відновлювальну вартість протягом семи днів.

6.1.2. Забезпечити відповідність спеціальної конструкції проекту, державним стандартам, нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки.

6.1.3. Після демонтажу спеціальної конструкції розповсюджувач протягом п’яти днів має відновити зелені насадження та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з їх відновленням протягом семи днів.

6.2. Відповідальність за безпеку, міцність (стійкість), технічний стан, монтаж (демонтаж), експлуатацію, утримання в належному санітарно-технічному стані спеціальної конструкції покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами.

6.3. Реклама, яка розміщується на спеціальних конструкціях, повинна відповідати вимогам Закону України “Про рекламу“. Відповідальність за порушення Закону України “Про рекламу“, в тому числі недотримання вимог до змісту та достовірності реклами, несуть особи, зазначені в частині другій статті 27 зазначеного Закону.

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВИДАЧА ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ

 ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

7.1. До повноважень робочого органу для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії, згідно рішення виконкому;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно –  технічної документації для розташування складних  (дахових) рекламних засобів;

- надання дозволу на розташування рекламного засобу для об’єктів, зазначених у п.3.8.;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету;
- ведення   інформаційного   банку  даних   місць   розташування  рекламних засобів, плану їх розміщення    та    надання  в  установленому   порядку   інформації   для   оновлення     даних  містобудівного кадастру.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7.2. Для одержання дозволу розповсюджувач зовнішньої реклами (далі – заявник) подає робочому органу заяву за формою згідно із додатком 2 до цих Правил, до якої додаються у двох примірниках:

- фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням спеціальної конструкції та кольоровим опорядженням;

- розрахунок міцності та стійкості спеціальної конструкції;

- топогеодезичний знімок місцевості (м 1:100) з нанесеними комунікаціями і прив’язкою місця розташування спеціальної конструкції просто неба;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

7.3. За наявності документів, передбачених пунктом 7.2 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження, реєструється робочим органом у журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 3 до цих Правил. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника робочого органу, скріпленим печаткою.

7.4. Робочий орган протягом п'яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу. Після перевірки місця робочий орган приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету,  при наявності  двох або більше заявників,   рішення  приймає конкурсна комісія.

7.5. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу та визначає зацікавлені органи (особи), з якими необхідно їх погодити.

7.6. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету робочий орган протягом трьох днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконавчого органу про надання дозволу на заявлене місце іншій особі та повертає всі подані заявником документи.

7.7. Пріоритет заявника на місце розташування рекламного засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником робочого органу відповідного рішення.

7.8. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу може бути продовжений робочим органом не більш як на три місяці у разі:
7.8.1. Продовження строку оформлення дозволу у зв'язку з потребою виконання архітектурно-планувального завдання та розроблення проектно-технічної документації;
7.8.2.  Письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених абзацами другим і третім цього пункту, робочий орган письмово повідомляє про це заявника.

7.9. Дата і номер рішення керівника робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.

7.10. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.11. Інформація про подані заяви та встановлені робочим органом пріоритети є відкритою і надається будь-якій особі за її письмовою заявою.

7.12. Протягом строку, зазначеного у пунктах 7.7 та 7.8. цих Правил, заявник оформлює обидва примірники дозволу та подає їх робочому органу разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви.

7.13. У разі прийняття робочим органом рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, яке перебуває в комунальній власності, заявник протягом трьох днів укладає договір на тимчасове користування цим місцем. Протягом строку, передбаченого пунктами 7.7 та 7.8.1. цих правил щомісячно справляється плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності в розмірі 25 відсотків плати, встановленої цим положенням.

У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до пункту 7.8.2. щомісячна оплата за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків плати, встановленої цим положенням.

7.14. Протягом п'яти днів з дати прийняття керівником робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, заявник подає робочому органу копію укладеного ним договору на тимчасове користування місцем та копію документа, що підтверджує внесення відповідної плати.

7.15. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів.

7.16. У разі не додержання заявником строку, зазначеного в пунктах 7.7 та 7.8 цих Правил, та у разі не надання ним у встановлений строк документів, зазначених у пунктах 7.12, 7.14 цих Правил, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.

7.17. Дозвіл погоджується:

- з власником місця або уповноваженим ним органом (особою);

- відділом архітектури та містобудування міської ради.

7.18. На вимогу робочого органу дозвіл погоджується з:

- Державтоінспекцією міста - у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;

- відділом земельних відносин міської ради - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах охоронних зон;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій.

Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п'яти робочих днів з дати звернення заявника.

Погодження органів перелічених у пунктах 7.17 та 7.18 дійсне протягом строку дії дозволу.

7.19. У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними у пунктах 7.17 та 7.18 цих Правил, заявникові надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
        Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.20. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

7.21. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає виконавчому комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення.

7.22. Виконавчий комітет міської ради на першому засіданні після одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

7.23. У разі прийняття рішення про надання дозволу керівник робочого органу протягом п'яти робочих днів підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою.

Перший примірник дозволу видається заявникові, а другий - залишається робочому органу. Копію дозволу і технічної документації робочий орган передає відділу управління комунальним майном міської ради для контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

7.24. Рішення про відмову у наданні дозволу надсилається робочим органом заявникові протягом п'яти днів з дати його прийняття.

7.25. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової  служби  інформацію  про   розповсюджувачів зовнішньої  реклами,  яким  надано дозвіл.

7.26. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
- у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.

         Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.

7.27. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

7.28. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

7.29. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
7.30. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

7.31. Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу з письмовою заявою у довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу, погоджена з відділом архітектури та містобудування міської ради;

- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.

7.32. Робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл.

Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.33. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.

          У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. У разі недосягнення згоди дія дозволу тимчасово припиняється.
Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

          Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.
7.34. Строк дії дозволу може продовжуватися на підставі заяви, яка подається робочому органу  розповсюджувачем зовнішньої реклами у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу (окрім зазначених у п.3.8.).  Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.

7.35. У такому ж порядку з дотриманням вимог пунктів 7.17, 7.18, 3.10, 3.12 та пункту 4.7 продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цих Правил.
        Відмова у продовженні строку дії дозволу викликана зміною містобудівної ситуації, зміною норм і правил, рішень виконкому та естетичних вимог може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.36. У разі набуття права власності на рекламний засіб іншою особою дозвіл підлягає переоформленню.

7.37. Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення права власності (користування) рекламним засобом звертається до робочого органу із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.

7.38. До заяви додається:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або вповноваженого ним органу (особи);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

7.39. У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом п'яти робочих днів з дати подання заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.

Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.

7.40. Дозвіл скасовується робочим органом до закінчення строку дії:
- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;
- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або не переоформлення дозволу в установленому порядку;
- при порушенні чинного законодавства в сфері реклами на підставі рішення виконавчого комітету міської ради.

7.41. Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається робочим органом розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством при наявності заяви рекламорозповсюджувача.

 

8.ПЛАТЕЖІ В ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

8.1. Плата за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється відповідно до "Порядку надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій", що затверджується міською радою, а місцями, що перебувають у державній або приватній власності - на договірних засадах з їх власником або уповноваженим ним органом (особою).

8.2. Плата за видачу дозволів не справляється.

 

9.МОВА ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

9.1. Застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до чинного законодавства України про мови.

9.2. Зареєстровані в установленому порядку знаки для товарів і послуг наводяться відповідно до вимог закону “Про рекламу“.

 

10.КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ

10.1. Контроль за дотримання цих Правил проводить  відділ архітектури та містобудування міської ради, відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради та відділ управління комунальним майном  міської ради.

10.1.1. Відділ архітектури та містобудування міської ради здійснює контроль відповідності фактичного розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті згідно з виданою дозвільною документацією, дотримання законодавства про рекламу.

10.1.2. Відділ з питань внутрішньої та інформаційної політики міської ради здійснює контроль за дотримання вимог законодавства України про мову  відповідно до  Закону “Про мови в Україні“, розміщення реклами з негативно соціально-навантаженим сюжетом.

10.1.3. Контроль за незаконне розміщення зовнішньої реклами здійснює відділ управління комунальним майном міської ради.

          Відділ управління комунальним майном міської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений термін, а у разі невиконання цієї вимоги вносить подання Івано-Франківському обласному управлінню у справах захисту прав споживачів для розгляду справи щодо порушення законодавства про рекламу.

10.1.4.Відділ управління комунальним майном міської ради забезпечує демонтаж об’єктів зовнішньої реклами на підставі рішень про скасування дозволів відповідно до п.7.40 цих Правил.

10.1.5. У разі самовільного встановлення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами або не виконання попереднього припису відділ управління комунальним майном міської ради організовує проведення демонтажу.

10.2. Всі приписи і повідомлення про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у місті  Коломиї направляються розповсюджувачам зовнішньої реклами у письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам особисто, реєструються у відповідному журналі та вносяться до інформаційного банку даних  відділу управління комунальним майном.

10.3. Моніторинг виконання приписів здійснює відділ управління комунальним майном міської ради.

 

11.ДЕМОНТАЖ СПЕЦІАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

11.1. Демонтажу підлягають:

11.1.1. Самовільно встановлені конструкції:
а) власника яких встановити неможливо;
б) власник яких виявлений, але припису на демонтаж не виконав.

11.1.2. Спеціальні конструкції, на розміщення яких закінчився термін дії дозволів або термін дії договорів на тимчасове користування місцями для розміщення спеціальних конструкцій.

11.1.3. Спеціальні конструкції, на розміщення яких скасований дозвіл у встановленому порядку.

11.1.4. Спеціальні конструкції, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди майну третіх осіб.

11.2.У випадках, зазначених у пунктах 11.1.1.б, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, демонтаж спеціальних конструкцій повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно власними силами за власний рахунок у термін, вказаний у приписі представника відділу управління комунальним майном міської ради про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї.

11.3. Якщо розповсюджувачем   у   зазначений   у   приписі термін були усунені

 порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї, останній про це повідомляє письмово відділ управління комунальним майном міської ради.

11.4. У разі невиконання у зазначений термін вимог припису про усунення порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Коломиї, відділ архітектури та містобудування міської ради спільно з відділом управління комунальним майном міської ради організовує примусовий демонтаж спеціальних конструкцій.

11.5. Демонтаж спеціальних конструкцій може здійснюватись без попереднього надсилання припису в таких випадках:

а) власник самовільно розміщеної спеціальної конструкції не встановлений або не встановлено його місцезнаходження (однією із причин неможливості встановити власника є відсутність на спеціальній конструкції маркування із зазначенням власника);

б) коли експлуатація самовільно розміщеної спеціальної конструкції створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб. При встановленні таких фактів складається відповідний акт за участю відділу архітектури та містобудування міської ради, відділу управління комунальним майном міської ради, власника місця розташування спеціальної конструкції та відділу з питань надзвичайних  ситуацій,   мобілізаційної роботи та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  міської  ради.

11.6. На підставі припису відділ управління комунальним майном міської ради спільно з відділом архітектури та містобудування міської ради   проводять демонтаж спеціальних конструкцій.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник спеціальної конструкції, представник правоохоронних органів, представники служб, що експлуатують інженерні мережі.

11.7. Демонтаж проводиться власними силами відділом управління комунальним майном міської ради або на його замовлення підрядною організацією.

11.8. Про проведення демонтажу складається акт проведення демонтажу, який підписується працівниками відділів, що проводили демонтаж, а також іншими особами, що були присутні при демонтажі.

11.9. Акт проведення демонтажу складається у 2-х примірниках, один з яких залишається у відділі управління комунальним майном міської ради, другий передається власнику демонтованої спеціальної конструкції одразу після складання такого акта. У разі відмови власника демонтованої спеціальної конструкції підписати акт, у ньому робиться відповідна відмітка.

        Якщо демонтаж проводиться без присутності власника спеціальної конструкції, відділ управління комунальним майном міської ради  у 3 (три) денний термін повідомляє розповсюджувача зовнішньої реклами (якщо місцезнаходження його відоме) про здійснений демонтаж та надсилає другий примірник акта проведення демонтажу.

11.10. Демонтована спеціальна конструкція зберігається у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).

11.11. Власник спеціальних конструкцій має право повернути собі демонтовані спеціальні конструкції після звернення до відділу управління комунальним майном міської ради на підставі таких документів:

- заяви на ім’я начальника відділу управління комунальним майном міської ради про повернення демонтованих спеціальних конструкцій;

- документа, що підтверджує право власності (інше законне володіння) на демонтовану спеціальну конструкцію;

- документа, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням;

- документа, що підтверджує право особи одержати демонтовані спеціальні конструкції.

11.12. Оплата витрат, пов’язаних з демонтажем спеціальних конструкцій та їх зберіганням здійснюється на підставі рахунків, що виписуються заявникові відділом управління комунальним майном міської ради.

11.13. Облік демонтованих спеціальних конструкцій здійснюється у встановленому порядку відділом управління комунальним майном міської ради.

11.14. Тимчасове зберігання демонтованих спеціальних конструкцій забезпечує відділ управління комунальним майном міської ради.

11.15. Демонтовані спеціальні конструкції підлягають зберіганню протягом встановленого законодавством терміну. Протягом цього часу  відділ управління комунальним майном міської ради вживає заходів щодо встановлення власника демонтованих конструкцій (якщо власник її невідомий або невідоме його місцезнаходження) та їх повернення згідно з п. 11.12 цих Правил.
11.16. У разі коли власника демонтованої спеціальної конструкції не встановлено або власник протягом визначеного законодавством терміну не витребує її, таке майно визнається безхазяйним і переходить у власність держави в порядку, визначеному законодавством.

11.17. Оцінка і реалізація майна, визнаного безхазяйним, здійснюється у порядку встановленому законодавством України.

 

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Питання, що не врегульовані цими Правилами, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Коломийської міської ради та її виконавчих органів.

12.2. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законом порядку.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.Овчаренко                                                                                        

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

                                                                 Додаток 2

                                                                 до рішення міської ради

                                                                 від 21.10.2009 № 2346-42/2009

 

Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї

 

1.Загальні положення.

 

1.1 Порядок надання розповсюджувачам зовнішньої реклами у тимчасове користування місць, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій у місті Коломиї розроблено відповідно до вимог пунктів 32, 33. "Типових  правил розміщення зовнішньої реклами", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 (зі змінами та доповненнями).  

1.2 Місця  (певна площа будинків, інженерних споруд, окремих елементів благоустрою: тротуари, алеї, майданчики, газони), що знаходяться в комунальній власності  і не передані в оренду іншим юридичним чи фізичним особам, незалежно від того, хто є їх балансоутримувачем чи користувачем (надалі - місця розташування спеціальних конструкцій) надаються розповсюджувачам зовнішньої реклами для розташування спеціальних конструкцій на підставі договору тимчасового користування місцями, що знаходяться в комунальній власності для розміщення спеціальних конструкцій, який з розповсюджувачами зовнішньої реклами укладається з робочим органом- відділом архітектури та містобудування міської ради.

1.3 Підставою для укладання договору користування місцями, що перебувають в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій зовнішньої реклами є дозволи на розміщення зовнішньої реклами, видані в установленому порядку.         

2. Визначення розміру плати за право тимчасового                                                                                                  користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами.

2.1. Щомісячна плата за розміщення реклами залежить від розміру площі місця розташування спеціальної конструкції і становить:

 -  до   2 кв.м.               - 30 грн.

 -  до   5 кв.м.               - 45 грн.

 -  до 10 кв.м.               - 60 грн.

 - більше 10 кв.м.        - 75 грн.

 - сітілайти                   - 90 грн.

 - рекламні вивіски      - 30 грн".

2.2. Плата за розміщення соціальної реклами не справляється.

2.3 На період розміщення на спеціальних конструкціях інформації, пов'язаної з державними та християнськими релігійними святами, Днем міста плата за користування місцями справляється за окремим рішенням виконкому.

2.4. Плата за тимчасове користування місцем справляється з дня видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами. Відсутність спеціальної конструкції на вказаному місці не є підставою для звільнення від плати за користуванням місцем.

2.5. Під час дії договору тимчасового користування місцями розмір плати може бути змінено згідно з рішенням виконавчого комітету та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України.   

2.6. За несвоєчасне внесення плати за тимчасове користування місцями рекламорозповсюджувач сплачує пеню згідно із діючим на цей час  законодавством.

3. Використання коштів від плати за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій: 

3.1 Плата за тимчасове користування місцями, що знаходяться в комунальній власності, для розміщення спеціальних конструкцій перераховується рекламорозповсюджувачем  зовнішньої реклами до міського бюджету.

 

 

 

 

Міський голова                                                                                   Ю.ОвчаренкоРізне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області