19 січень 2022
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Новини
 На головну
11 січень 2017 | Громадські слухання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішенням міської ради від 10.08.2016 року № 696-11/2016 «Про надання дозволу на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему Зонування території міста та розроблення проекту Детального плану території (район вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА, Івана Миколайчука, район вулиці Богдана Хмельницького біля « Співочого поля», колишня територія    щетинно-щіткової фабрики, район вулиці Івана Шарлая)» відділу архітектури та містобудування міської ради було надано дозвіл на розроблення містобудівної документації щодо внесення змін в схему Зонування.

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня     2011 р. № 555, відділ архітектури та містобудування Коломийської міської ради інформує про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації.

Метою розроблення детального плану території є впорядкування вільних територій міста та їхнє раціональне використання громадою міста. Виконання ст.12 п.14 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статті 121 Земельного кодексу України. Проведення комплексного благоустрою міського озера та «Співочого поля».

 

Основні техніко-економічні  показники, що відображають зміст містобудівної документації:

         Район вулиць Й.Гірняка, Героїв УПА, І.Миколайчука

 Територія в межах ДПТ, всього з них:                11,408га

- житлова садибна забудова;                                  4,3582га

- громадська забудова;                                            0,4108га

- вулиці та проїзди;                                                 1,3902га

- пішохідні стежки;

- інші (озеленення, стоянки,

відкоси, тощо);                                                         0,5770га

індивідуальне садівництво;

водойми;                                                                   0,2408га

тер. у комунальній власності

кількість житлових будинків на 1сім`ю                52

населення всього                                                     166 осіб

 

         Район вулиці Б.Хмельницького біля «Співочого поля»

 Територія в межах ДПТ, всього з них:                     1,7827га

а) в межах ділянки                                                       1,2830га

- житлова квартирна забудова;                                   1,1190га

- вулиці та проїзди;                                                      0,1542га

- інші (озеленення та автостоянки)

б) проїзди;                                                                     0,032га

в) озеленення;                                                        

г) замащення;

кількість квартир при площі однієї

квартири 40м²                                                               486

населення всього                                                          1458 осіб

 

         Район вулиці Мазепи (колишня територія

щетинно-щіткової фабрики)

 Територія в межах ДПТ, всього з них:                 4,4650га

- житлова садибна забудова;                                  1,8609га

- житлова квартирна забудова;                               0,5180га

- громадська забудова;                                            0,0014га

- вулиці та проїзди;                                                  0,4093га

- пішохідні стежки;                                                  0,0323га

- інші (озеленення, стоянки,

відкоси, тощо);                                                           0,4601га

кількість житлових будинків на 1сім`ю                  34

кількість квартир у багатоквартирному будинку   98

 

населення всього                                                        384 особи

 

         Район вулиці І.Шарлая

 Територія в межах ДПТ, всього з них:                 12,5602га

- житлова садибна забудова;                                   8,7319га

- вулиці та проїзди;                                                  1,6237га

- пішохідні стежки;

- інші (озеленення, стоянки,

відкоси, тощо);                                                           0,0761 га

кількість житлових будинків на 1сім`ю                  114

населення всього                                                       432 особи

 

Замовник розроблення детального проекту містобудівної                           документації

Коломийська міська рада

Підстава розроблення

Рішення Коломийської міської ради                                         від 10.08.2016 р. № 696-11/2016 р.

Розробник

ФОП Лопушанський Микола Романович

 

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації.

Ознайомитися з проектами містобудівної документації  щодо внесення змін в схему Зонування території міста та розроблення проекту Детального плану території (район вулиць Йосипа Гірняка, Героїв УПА, Івана Миколайчука, район вулиці Богдана Хмельницького біля « Співочого поля», колишня територія    щетинно-щіткової фабрики, район вулиці Івана Шарлая)» можна у відділі архітектури та містобудування міської ради за адресою: м. Коломия вул. Театральна,13 та на офіційному сайті міської ради.

 

Відповідальний за організацію розгляду пропозицій громадськості Колісник Андрій Ярославович  − в.о. начальника відділу архітектури та містобудування Коломийської міської ради

 

Подання і завершення розгляду пропозицій:

11.01.2017 р. - 13.02.2017 р. відділ архітектури та містобудування                      (м. Коломия вул. Театральна, 13 тел. 2-48-61)

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 25 травня 2011 р. N 555
Київ

Про затвердження Порядку
проведення громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проектів містобудівної
документації на місцевому рівні

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 532 (
532-2013-п) від 24.07.2013 }

Відповідно до статті 21 Закону України "Про регулювання
містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок проведення громадських слухань щодо
врахування громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 р. N 555

ПОРЯДОК
проведення громадських слухань щодо врахування
громадських інтересів під час розроблення проектів
містобудівної документації на місцевому рівні

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення
проектів містобудівної документації на місцевому рівні:
генеральних планів населених пунктів, планів зонування та
детальних планів територій (далі - містобудівна документація).

2. Проведення громадських слухань щодо врахування громадських
інтересів у проектах містобудівної документації здійснюється під
час розроблення відповідних проектів містобудівної документації.

3. Сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи
відповідно до частини третьої статті 21 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) забезпечують:
{ Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 }

оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення проектів
містобудівної документації з прогнозованими правовими,
економічними та екологічними наслідками;

оприлюднення розроблених проектів містобудівної документації
і доступ громадськості до зазначеної інформації;

реєстрацію, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості
до проектів містобудівної документації;
узгодження спірних питань між громадськістю і замовниками
проектів містобудівної документації через погоджувальну комісію (у
разі її утворення); { Абзац п’ятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 }

оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проектів містобудівної документації.

4. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад
оприлюднюють у двотижневий строк прийняті органами місцевого
самоврядування рішення щодо розроблення проектів містобудівної
документації шляхом опублікування таких рішень у засобах масової
інформації, що поширюються на відповідній території, а також
розміщення на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого
самоврядування.

Оприлюднення розроблених в установленому законодавством
порядку проектів містобудівної документації здійснюється не пізніш
як у місячний строк з дня їх подання розробником до виконавчого
органу сільської, селищної, міської ради шляхом розміщення
матеріалів (планшетів, макетів) у визначеному органом місцевого
самоврядування місці та інформування громадян через розповсюдження
брошур і повідомлень, засоби масової інформації, що поширюються на
відповідній території, а також розміщення інформації на офіційному
веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування.

5. Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування
пропозицій громадськості у проекті містобудівної документації має
містити:

1) інформацію про мету, склад та зміст містобудівної
документації, викладену у скороченій та доступній для широкої
громадськості формі;

2) основні техніко-економічні показники, зокрема графічні
матеріали, що відображають зміст містобудівної документації;

3) відомості про замовника та розробника проектів
містобудівної документації та підстави для їх розроблення;

4) інформацію про місце і строки ознайомлення з проектом
містобудівної документації;

5) інформацію про посадову особу органу місцевого
самоврядування, відповідальну за організацію розгляду пропозицій;

6) відомості про строк подання і строк завершення розгляду
пропозицій;

7) інформацію стосовно запланованих інформаційних заходів
(презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми,
публічні конференції тощо).

Осіб, які забезпечують роботу з розгляду пропозицій
громадськості, призначає орган місцевого самоврядування. Зазначені
особи є відповідальними за автентичність проектів містобудівної
документації.

6. Підставою для подання пропозицій до проектів містобудівної
документації відповідному органу місцевого самоврядування є
повідомлення про початок процедури їх розгляду.

7. Пропозиції до проектів містобудівної документації мають
право подавати:

1) повнолітні дієздатні фізичні особи, які проживають на
території, щодо якої розроблено відповідний проект містобудівної
документації на місцевому рівні;

2) юридичні особи, об'єкти нерухомого майна яких розташовані
на території, щодо якої розроблено відповідний проект
містобудівної документації на місцевому рівні;

3) власники та користувачі земельних ділянок, розташованих на
території, щодо якої розроблено проект містобудівної документації,
та на суміжних з нею територіях;

4) представники органів самоорганізації населення, діяльність
яких поширюється на відповідну територію;

5) народні депутати України, депутати відповідних місцевих
рад.

8. Пропозиції, подані особами, не визначеними пунктом 7 цього
Порядку, або подані після встановленого органом місцевого
самоврядування строку, залишаються без розгляду.

Подання, розгляд та врахування
пропозицій громадськості

9. Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ) пропозиції
подаються громадянами у письмовому вигляді із зазначенням
прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання, особистим
підписом і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог
законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

10. Особи, які забезпечують проведення робіт з розгляду таких
пропозицій, повідомляють через засоби масової інформації, що
поширюються на відповідній території, та офіційний веб-сайт
відповідного органу місцевого самоврядування про місце подання
таких пропозицій.

11. Пропозиції громадськості підлягають реєстрації органом
місцевого самоврядування та розглядаються розробником і замовником
проектів містобудівної документації у місячний строк.

За результатами розгляду пропозицій заявнику надається
відповідь про їх врахування або обґрунтована відмова.

У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про
врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно
або мають місце спірні питання, особи, які забезпечують роботу з
розгляду пропозицій громадськості, повідомляють про це
відповідному органу місцевого самоврядування для прийняття
останнім рішення щодо утворення погоджувальної комісії (далі -
комісія). { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 532 ( 532-2013-п ) від 24.07.2013 }

12. Комісія утворюється за рішенням органу місцевого
самоврядування у тижневий строк після закінчення строку подання
пропозицій громадськості.

Склад комісії встановлює орган місцевого самоврядування у
кількості не менш як 25 та не більш як 55 осіб.

13. Головою комісії є посадова особа відповідного органу
місцевого самоврядування.

До складу комісії входять:

посадові особи відповідного органу місцевого самоврядування;

представники органу у сфері земельних ресурсів,
природоохоронного і санітарно-епідеміологічного органу, органу
містобудування та архітектури, охорони культурної спадщини та
інших органів державної влади;

представники професійних об'єднань та спілок, архітектори і
науковці;

уповноважені представники громадськості, які обираються під
час громадських слухань.

Кількість представників громадськості повинна становити не
менш як 50 і не більш як 70 відсотків загальної чисельності членів
комісії, з них не менш як 30 відсотків - представників
всеукраїнських громадських організацій та професійних об'єднань.

14. Комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та
приймає рішення про врахування або мотивоване відхилення таких
пропозицій.

15. Засідання комісії є правоможним, якщо у ньому взяли
участь не менше двох третин її членів (з них не менше половини -
представників громадськості).

Рішення комісії приймається більшістю присутніх членів та
оформлюється відповідним протоколом.

Урегульовані комісією спірні питання між сторонами є
підставою для внесення змін до проекту містобудівної документації.

У разі неспроможності комісії врегулювати спірні питання між
сторонами остаточне рішення приймає відповідний орган місцевого
самоврядування під час затвердження містобудівної документації.

16. Оприлюднення результатів розгляду пропозицій
громадськості до проектів містобудівної документації здійснюється
у двотижневий строк з дня їх прийняття шляхом опублікування в
засобах масової інформації, що поширюються на відповідній
території, а також розміщення таких рішень на офіційних веб-сайтах
відповідних органів місцевого самоврядування.

17. Затвердження проектів містобудівної документації без
проведення процедури розгляду пропозицій громадськості
забороняється, а матеріали щодо розгляду таких пропозицій є
невід'ємною складовою частиною зазначеної документації.

18. Фінансування заходів щодо розгляду пропозицій
громадськості здійснюється за рахунок органів місцевого
самоврядування.


Архів новин

Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області