9 Липень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Укладання колективних договорів
 На головну

Укладання колективних договорів

 

Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів трудящих, власників або уповноважених ними органів.

Колективний  договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують  найману працю і мають право юридичної особи.

Змістовний колективний договір укладений з додержанням   чинного законодавства, узгоджений з роботодавцем і ухвалений трудовим колективом, забезпечує інтереси сторін під час можливих спорів між сторонами соціально - трудових відносин.

Хто має право укладати трудовий договір?  Власник  або уповноважений ним орган та профспілковий чи інший орган, уповноважений на представництво трудовим  колективом. У разі відсутності таких органів – представники працівників, обрані й уповноважені трудовим колективом. Проте краще , якщо суб’єктом  договору виступають  профспілки, котрі мають більше можливостей для надання первинним організаціям методичних, юридичних консультацій, і можуть ефективніше відстоювати права найманих працівників .

Під час розробки та укладання колективних договорів передусім слід зосередитися на оплаті праці. Держава регулює її розмір установленням мінімальної заробітної плати. Підприємства всіх форм власності і господарювання повинні дотримуватися цієї державної  гарантії. .

Не менш важливими, ніж оплата праці, є умови праці, а також надання працівникам пільг і компенсацій за роботу в шкідливих умовах праці. Підставою для підтвердження фактичного права працівників на пільги й компенсації можуть бути лише результати атестації робочих місць за умовами праці, яка проводиться не рідше одного разу на п’ять років. Дуже важливо для працівників, щоб атестація була проведена своєчасно, так як вона  впливає на реалізацію права працівників на пільгове пенсійне забезпечення. З 1 серпня 1992 року кожний п’ятирічний період роботи в шкідливих умовах праці  для зарахування до пільгового пенсійного стажу має бути підтверджено результатами атестації.  Якщо атестація робочих місць на підприємстві не проведена  або проведена не вчасно працівники втрачають певну частину пільгового пенсійного стажу, або взагалі право на пенсію на пільгових умовах. Отже,  одним з найважливіших розділів колективного договору є „Умови та охорона праці”. Роботодавець зобов’язаний  вживати комплексних заходів щодо встановлення нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, запобігати випадкам виробничого травматизму, професійним захворюванням і аваріям, а за результатами  атестації робочих місць обов’язково дбати про поліпшення умов праці, медичного обслуговування, оздоровлення працівників та  надання їм відповідних пільг і компенсацій.

Колективний договір необхідно обов’язково реєструвати в управлінні праці та соціального захисту населення. Повідомна реєстрація угод, колективних договорів засвідчує автентичність примірників і копії поданих на реєстрацію і проводиться  задля  врахування їхніх умов під час розгляду трудових спорів, що можуть виникнути.

Статистичні дані про колективні договори, угоди направляються в органи державної статистики в порядку, встановленому Міністерством статистики України.

Відповідальність  за порушення і невиконання колективного договору, угоди покладається на осіб, які представляють власника або уповноважений ним орган чи профспілки або інші уповноважені  трудовим колективом із вини яких порушено чи не виконано  зобов’язання щодо  укладення колективного  договору, угоди, накладається штраф  до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,  і вони також несуть дисциплінарну відповідальність аж до звільнення з посади.

 

Управління праці та

соціального захисту населення
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області