1 Червень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Витяг з Р Е Г Л А М Е Н Т у виконавчого комітету Коломийської міської ради шостого демократичного скликання
 На головну

                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                              рішенням виконкому 
                                                                                                              міської ради 
                                                                                                              від 22.02.2011р. № 31

Витяг з Р Е Г Л А М Е Н Т у
виконавчого комітету  Коломийської міської ради
шостого демократичного скликання

14. Організація прийому громадян та порядок розгляду їх звернень

14.1. Робота зі зверненнями громадян в міській раді, її виконавчих органах здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про звернення громадян”, діловодство з цих питань – відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р.  № 348.
14.2. Прийом громадян  міським головою, секретарем міської ради, першим заступником та  заступниками міського голови, керуючим справами виконавчого комітету міської ради здійснюється згідно з графіком, затвердженим міським головою, який оприлюднюється  через засоби масової інформації, на інформаційних стендах в міській раді, відділах, управліннях міської ради та підприємствах.
    Організаційно-технічне забезпечення роботи зі зверненнями громадян, особистого їх прийому забезпечується  спеціалістом загального відділу міської ради.
14.3. Спеціаліст загального відділу здійснює попередню співбесіду з громадянами, запис їх на прийом до міського голови, першого заступника міського голови, відбір необхідних для прийому документів, заводить картотеку особистого прийому громадян, організовує і забезпечує прийом громадян.
Іншими керівниками міської ради прийом проводиться згідно з графіком, затвердженим міським головою, без попереднього запису.
Згідно з окремо затвердженим міським головою графіком керівництвом міської ради ведеться особистий прийом громадян і безпосередньо в трудових
колективах та за місцем проживання. Ведеться прийом громадян і керівниками самостійних відділів та управлінь міської ради на місцях згідно з графіками, які погоджуються з керуючим справами виконкому міської ради.
14.4. Контроль за виконанням доручень, даних керівництвом міської ради на прийомі, здійснює спеціаліст загального відділу міської ради.
Виконавці через спеціаліста загального відділу міської ради інформують відповідного керівника та громадянина про стан розгляду та прийняте  рішення з порушених на прийомі питань.
14.5. Письмові звернення громадян реєструються в день їх надходження. На кожне звернення оформляється контрольно-реєстраційна картка встановленого взірця. Після чого звернення передаються на розгляд  міському голові, його першому заступнику та заступникам міського голови, секретарю міської ради, керуючому справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.
14.6. Звернення розглядаються керівництвом в день їх подання. В окремих випадках вони можуть бути на розгляді довше, але не більше 3-х днів.
14.7. Результати розгляду звернень керівництвом фіксуються в резолюціях відповідно до вимог, викладених в п. 12.5 розділу 12 Регламенту.
14.8.  Розглянуті керівництвом звернення через спеціаліста загального відділу передаються виконавцям в той же день під розписку. Оригінал звернення передається особі, що зазначена в резолюції першою. Якщо виконання порушених в зверненнях питань доручається кільком виконавцям, то координація і узагальнення цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою. Відповідь візують  усі виконавці.
14.9. Звернення колективні, повторні, інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів загального захворювання, багатодітних сімей та інші, де цього вимагає резолюція керівництва, беруться на контроль.
Контроль виконання доручень керівництва щодо звернень громадян здійснюється спеціалістом загального відділу. У разі потреби,  ним  надаються  громадянам роз’яснення з порушених  питань.
14.10. Звернення, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вирішення питання  по суті. Рішення про зняття з контролю звернення приймають посадові особи, які прийняли рішення про взяття на контроль.
14.11. Якщо міський голова або інша керівна особа вважає проведену роботу достатньою, то на примірнику відповіді  робиться запис “До справи”, підписується і зазначається дата.
14.12. Звернення з усіма документами про його розгляд повертаються  до спеціаліста загального відділу для формування банку даних та подальшого зберігання впродовж 5 років.
14.13. Відповідальність за збереження матеріалів звернень, які зняті з контролю, несе спеціаліст загального відділу.
14.14. Спеціаліст загального відділу щоквартально аналізує стан роботи зі зверненнями, щорічно готує статистичні звіти про розгляд звернень громадян, раз в півріччя готує аналітичну довідку про розгляд звернень громадян та стан виконавської дисципліни у виконавчих органах міської ради. Про порушення терміну розгляду звернення окремими виконавцями негайно інформує  керуючого справами виконкому міської ради.
14.15. Спеціаліст загального відділу  за окремим планом, затвердженим керуючим справами виконкому (не рідше 1 разу на 2 роки),  здійснює перевірку стану справ щодо організації роботи зі зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради. Про наслідки перевірки інформується керуючий справами виконавчого комітету.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області