26 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Про дотримання чинного законодавства щодо соціального захисту працюючих, зайнятих у шкідливих та важких умовах праці.
 На головну

Одним із заходів соціального захисту працівників є своєчасно проведена атестація робочих місць зі шкідливими умовами праці, яка надає можливість встановлення пільг та компенсацій за роботу із шкідливими умовами праці.

Атестація робочих місць проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків, як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові.й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація робочого місця за умовами праці проводиться згідно Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442 та згідно Методичних рекомендацій для проведення атестації робочих місць, затверджених Постановою Міністерства праці України від 01.09.1992р №41 та Головним державним санітарним лікарем України).

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки передбачені колективним договором, але не рідше від одного разу на п'ять років.

Результати атестації використовують підприємствами та організаціями для заходів щодо поліпшення умов праці, а також при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, також для надання працівникам щорічних додаткових відпусток, встановлення доплат до тарифних ставок (окладів), скорочення робочого часу та одержання молока або рівноцінних харчових продуктів передбачених чинним законодавством.

Згідно з вимогами ст.13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» право на пенсію за віком на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими, із шкідливими і важкими умовами праці за списками № 1 і №2 виробництва, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003р. 36 зі змінами від 13.12.2004р.№1644 та 13.03.2006р.№276 і за результатами атестації робочих місць.

Згідно ст.7 Закону України «Про відпустки» щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці надається за списком виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997р.№ 1290 (додаток 2 у редакції постанови КМУ від 13.05.2003р.№679).

Конкретна тривалість цієї відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором відповідно до Переліку виробництва, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою КМУ від21.02.№163.

Підтвердження цього права працівникові можливе лише в разі віднесення його робочого місця до категорії із шкідливими умовами праці за результатами атестації робочих місць за умовами праці.

Доплати за умови праці встановлюються відповідно до постанови Держкомпраці СРСР від 03.10.1986 р.№387/22-78 «Про затвердження типового положення про оцінку умов праці на робочих місцях і порядок застосування галузевих переліків робіт, на яких можуть встановлюватись доплати робітникам за умовами праці». Конкретні розміри доплат за роботу з шкідливими і важкими умовами праці визначаються за результатами атестації робочих місць за шкалою, передбаченою зазначеним вище Типовим положенням про оцінку умов праці на робочих місцях і порядку застосування галузевих переліків, затверджених постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС.

Рішення щодо видачі безкоштовного видавання молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівникам ухвалюється згідно з Порядком безкоштовної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженим чинною нині в Україні постановою Держкомітету СРСР по праці та соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 16.12.87р. №713/П-13.

Віднесення робіт до категорії зі шкідливими та важкими умовами праці можливе на підставі Переліку робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, складеного атестаційною комісією підприємства за погодженням з профспілковим комітетом, працівникам яким підтверджено право на пільги та компенсації за результатами атестації відповідних робочих місць за умовами праці.

Працюючи з шкідливими, важкими або небезпечними умовами праці, працівник перебуває під впливом небезпечних і шкідливих виробничих факторів, здатних викликати важкі захворювання, нанести шкоду здоров'ю та життю, тому такі робочі місця вимагають особливої уваги і ставлення з боку не тільки держави і самих працівників, але і з боку роботодавця. З цією метою, для отримання актуальної об'єктивної оцінки та інформації про стан умов праці та безпеки робочих місць працівників, зайнятих на шкідливих виробництвах, і проводиться регулярна атестація робочих місць за умовами праці.

Неатестоване робоче місце позбавляє прав на пільги і компенсації передбачених чинним законодавством.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області