21 лютий 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Оподаткування доходів у вигляді процентів
 На головну

З   3 серпня 2014 року вступив в дію Закон України вiд 4 липня 2014 року № 1588-VII «Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо пасивних доходiв», вiдповiдно до якого до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, дохiд у виглядi процентiв, який оподатковується за ставкою 15 вiдсоткiв.

 

Зазначена ставка податку застосовується, зокрема, 

-до доходiв у виглядi процентiв, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банкiвського рахунка;

-процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифiкатами;

-процентiв на вклад (депозит) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi; плати (вiдсотка), що розподiляється на пайовi членськi внески членiв кредитної спiлки.

 

 При цьому слiд зазначити, що до загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи у виглядi процентiв на поточнi банкiвськi рахунки, за якими на користь фiзичних осiб здiйснюються виключно виплати заробiтної плати, стипендiй, пенсiй, соцiальної допомоги та iнших передбачених законом соцiальних виплат.

 

Податковим агентом платника податку пiд час нарахування на його користь доходiв у виглядi процентiв є особа, яка здiйснює таке нарахування. Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку за ставкою 15 вiдсоткiв.

 

Також податковим агентом у податковому розрахунку, подання якого передбачено пiдпунктом «б» пункту 176.2 статтi 176 ПКУ, вiдображається загальна сума нарахованих у звiтному податковому перiодi доходiв та загальна сума утриманого з них податку. При цьому у податковому розрахунку не зазначається iнформацiя про суми окремого банкiвського вкладного (депозитного) або поточного рахунка, ощадного (депозитного) сертифiката, вкладу (депозиту) члена кредитної спiлки у кредитнiй спiлцi, суми нарахованих процентiв, а також вiдомостi про фiзичну особу — платника податку, якiй нарахованi такi доходи.

 

Податковi агенти (банки, кредитнi спiлки), якi нараховують доходи у виглядi процентiв, сплачують (перераховують) до бюджету загальну суму податку та вiдображають її у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ.

 

Роз’яснення з цього питання наведені у листі Державної фіскальної  служби від 09.09.2014 р. № 3141/6/99-99-17-02-02-16.

 

 

Інформаційно-комунікаційний

сектор Коломийської ОДПІ
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області