27 січень 2022
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)
 На головну

 

   м. Коломия

Івано - Франківської  області

 

 

 

 

                   ПЛАН  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ 

 

      ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

 

Львів – 2015

 

 

 

ФОП Лопушанський М.Р.

__________________________________________________________________

 

Замовник:                                                                                              Об’єкт:  №  44 / 15

      Коломийська  міська  рада                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Коломия

Івано - Франківської  області

 

 

                  ПЛАН  ЗОНУВАННЯ  ТЕРИТОРІЇ 

 

 

      ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець              _________   М. Лопушанський

 

 

 

  Головний архітектор

                       проекту                     _________   М. Лопушанський

 

 

 

 

 

 

 

Львів – 2015

 

        

 

Зміст  пояснювальної  записки:                               стор.

 ВСТУП………………………………………………………………………………….  4

РОЗДІЛ   1.   Загальні  принципи  зонування  міста Коломия  . 4

1.1.       Види  регламентів  і   зонування……………………………………………..….. 4

 

1.2.    Принципи поділу території міста на зони за переважними і допустимими

          видами забудови та іншого використання території  (базове  зонування )

          Визначення   меж   зон.…………………………………………………………… 5

 

1.3.    Принципи  встановлення єдиних містобудівних умов і обмежень 

          забудови та іншого використання земельних ділянок………………………….. 5

 

 

1.4.    Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок у

          відповідності з містобудівними регламентами………………………………….. 6

 

1.5.    Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок,

          які набули  статусу  невідповідного  використання…………………………….. 6 

 

 

1.6.    Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів відкритості  

          та доступності плану зонування………………………………...………………... 7

1.7.    Процедура внесення змін і уточнень у план зонування та порядок

        розроблення  детального плану території при наявності зонінгу……………… . 8

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  Перелік зон, встановлених на території м.Коломиї за переважними, супутніми і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок. Визначення переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених зон………………………………..…………………………9

 

2.1.    Перелік зон за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання  земельних  ділянок………………………………………………... 9

2.2..   Перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у кожній зоні………………………………………………….11

 

РОЗДІЛ  3 .  Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за        природними  та  антропогенними чинниками (регламенти за окремими факторами)……………………………………...…………... 28

3.1.    Обмеження  забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок  за  планувальними  умовами  (планувальний  регламент, індекс Пл.)………….... 28

3.2.   Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок охорони  за вимогами  здоров’я та захисту життя   (санітарно-гігієнічний  регламент,  індекс  САН)……………………………………………………………………….29

3.3.   Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за вимогами   охорони культурної спадщини (історико-архітектурний  регламент, 

           індекс  ІА)…………………………………………………………………………31

3.4.   Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природо-  охоронними вимогами… (екологічний  регламент,  індекс  ЕКО)…………….32

3.5.   Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за 

         вимогами  інженерно-геологічних  умов  (інженерно-геологічний регламент,  індекс  ГЕО)………………………………………………………………………..33

 

РОЗДІЛ  4.    Вимоги  до  складу  і  змісту  містобудівного  розрахунку...............34

 

РОЗДІЛ  5.    Порядок підготовки містобудівних умов і обмежень забудови та іншого    використання земельних  ділянок  у  кожній зоні………….…………………………………………………………….35

 

 

РОЗДІЛ  6.     Відповідальність  фізичних  і  юридичних  осіб 

             за порушення  плану  зонування…………………………………………….37

6.1. Здійснення  контролю  за  виконанням  плану  зонування…………………….…37

6.2. Відповідальність  фізичних і юридичних  осіб  за  порушення 

       плану   зонування…………………………………………………………………....37

 

РОЗДІЛ 7.    Обґрунтування  параметрів забудови і довідкові матеріали ....…..38

7.1.  Максимальний відсоток забудови в житлових зонах…………………………….38

          7.2   Максимальний відсоток забудови в зонах громадської забудови…………........38

7.3.  Мінімально  допустимий  відсоток  забудови  на  територіях  виробничих  та

                  комунальних   підприємствах…………………………………………………….. 40

7.4.  Максимально допустима щільність населення в садибній забудові…………….50

7.5.  Максимально допустима щільність населення в багатоквартирній забудові…..50

 

 

 

 

                 Графічні  матеріали:

                                                                       .

1.  Схема  зонування  території  за  функціональним регламентом

     (базове  зонування)……………………………………………….М 1 : 5 000     Лист № 1;

2.  Схема  зонування  за  планувальним  регламентом……………М 1:  15 000   Лист № 2;

3.  Схема  зонування   за санітарно-гігієнічним  регламентом……М 1:  15 000   Лист № 3;

4.  Схема  зонування   за  історико-архітектурним регламентом…М 1 : 10 000   Лист № 4;  

5.  Схема  зонування   за  природно - заповідним  регламентом….М 1 : 15 000   Лист № 5;

6.  Схема  зонування  за  інженерно - геологічним  регламентом...М 1 : 15 000  Лист № 6. 

 

 

ВСТУП

План  зонування території м. Коломиї  розроблений  в  складі  генплану міста  на замовлення  Коломийської  міської ради  у  відповідності  з:

-          Законом  України   «Про регулювання містобудівної  діяльності»,

-          Національним стандартом України  «Настанова  про  склад  та  зміст  плану  зонування  території  (зонінг)   ДСТУ-Н Б Б. 1 -1 – 12 : 2011.

Результатом  запровадження  зонінгу  буде  підвищення  ефективності  реалізації  генплану,  раціонального  використання  території  міста  в  ринкових  умовах  з  узгодженням  приватних,  громадських  та  державних  інтересів, а  також  забезпечення  інформованості  потенційних  інвесторів  щодо  можливостей  реалізації  їх  намірів  і  прозорості  управлінських  рішень  в  сфері  містобудування,  що  стимулюватиме  інвестиційну  активність  фізичних та юридичних  осіб.

РОЗДІЛ  1.    Загальні принципи зонування міста Коломия

 

 

1.1.  Види  регламентів  і   зонування     

 

Основною  задачею  плану  зонування  є  визначення  меж  зон  і підзон  однорідних видів та умов використання  території  міста  і  встановлення  диференційовано  по  зонах містобудівних  регламентів,  які  є  найбільш  дійовим  інструментом  регулювання  в  сфері  містобудівної  діяльності.

Містобудівні  регламенти  є  єдиними  для  кожної  зони  і  формуються  як  інтегральні  показники  системи  регламентів  за  окремими  факторами. Система регламентів формується функціональним (базовим) регламентом, який охоплює всю територію міста і локальними регламентами обмежень в межах  зон дії відповідних факторів.

На основі генплану, з врахуванням проекту змін до нього та за оцінкою планувальних обмежень для м. Коломиї  приймаються наступні регламенти:

-       функціональний  регламент – базовий,  об’єднує  території  з  однаковим  функціональним  призначенням  за  генпланом  міста;

-       регламент  (обмеження)  за  планувальними  умовами  -  враховує  містобудівну  якість  та  коефіцієнти  цінності  міської  території,  згідно  додатку  2.1. ДБН 360-92**;

-       регламент  (обмеження)  за  вимогами  охорони  здоров'я  та  захисту  життя - визначається  санітарно-гігієнічними  нормами;

-       регламент  (обмеження)  за  вимогами  охорони  культурної  спадщини – визначається  матеріалами  історико - архітектурного  опорного  плану,  проектами  зон охорони та  меж історичного ареалу, затвердженими в установленому  порядку;

-       регламент  (обмеження)  за  природоохоронними  вимогами – визначається  на  підставі  Закону  України  « Про  природно – заповідний  фонд », даних  управління

     охорони  природного  середовища,  інших  матеріалів,  затверджених  в  установленому  порядку;

-       регламент  (обмеження)  за  інженерно - геологічними  умовами - визначається за узагальненими матеріалами генплану і уточняється за даними інженерно - геологічних  вишукувань.

 

Основна схема зонування  виконується  за  базовим  функціональним регламентом,  в  якому  визначаються  дозволені  для  кожної  зони  види  забудови  та  іншого  використання  ділянок за функціональним призначенням і  параметри  забудови в об'ємі вимог «Порядку  надання  містобудівних  умов  та  обмежень  забудови  земельної

ділянки,  їх  склад  та  зміст»  затвердженого  наказом  Міжрегіонбуду  України  № 103    від 07.07.2011р.

Допоміжні схеми зонування виконуються за регламентами планувальних обмежень, з визначенням меж підзон,  при  накладці  яких  на  основну  схему  визначаються  ареали,  в  яких  до  параметрів  забудови  вносяться  відповідні  уточнення.

 

 

1.2. Принципи поділу території міста на зони за переважними і допустимими видами  забудови  та  іншого  використання  території   (базове  зонування). Визначення  меж  зон.

1.2.1.      Поділ території м. Коломиї на зони здійснений на основі:

-            визначення існуючих та пріоритетних для даного міста перспективних видів забудови  та  іншого  використання  території ;

-            формування несуперечливих  за соціальними, економічними, екологічними,  інженерно-технічними і містобудівними характеристиками та взаємо-доповнюючими один одного видами забудови та іншого використання території, сукупностей цих видів ;

-            встановлення меж розташування вказаних сукупностей на частинах території міста, які характеризуються однаковими умовами і обмеженнями забудови та іншого використання  земельних ділянок.

1.2.2.  При формуванні та територіальній “прив’язці” вказаних сукупностей з урахуванням існуючих (на забудованих територіях) та прогнозованих генеральним планом (на незабудованих чи передбачених для зміни функціонального використання території)  в  кожній  зоні  виділені  дозволені і допустимі види  забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок, які  поділяються на:

-       переважні та супутні – тобто найпоширеніші в даній зоні види забудови та іншого використання земельних ділянок ;

-       допустимі  -  тобто  сумісні  з  переважними, за  певних  умов, види забудови та іншого використання земельних ділянок.

1.2.3. Межами  зон  на  схемі  зонування  прийняті:

-            існуюча межа міста;

-            червоні  лінії  вулиць i  магістралей  по  краях  зон;

-            межі  земельних  ділянок,  які  знаходяться  на  краях  зон;

-            межі   мiкрорайонiв,  житлових  кварталів  по червоних  лініях  вулиць;

-            межі відведення  залiзницi;

-            офiцiйно  встановлені  межі об’єктів   природно - заповідного фонду;

-            природні  рубежі (річки, струмки) тощо.

 

1.3.  Принципи встановлення єдиних містобудівних умов і обмежень забудови та іншого використання  земельних  ділянок.

1.3.1.   Єдині  умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок  для  кожної зони  за  функціональним  регламентом  (базове  зонування)  встановлюються даним проектом, тільки для переважних і супутніх видів використання території  виходячи   з:

-            специфічного для кожної зони переліку переважних і супутніх видів забудови земельних ділянок;

-            врахування характеру забудови та іншого використання земельних ділянок, які склалися на час розроблення  зонінгу  і не суперечать завданням розвитку міста Коломиї;

-            забезпечення спрощення процедури вибору фізичною, юридичною особою земельної ділянки для розміщення об’єктів містобудування ;

-            завдань захисту добросусідства, гарантування сусідам недопущення знецінення їх земельних  ділянок  та  розташованих  на  них  об’єктів  містобудування.

1.3.2.    Умови, обмеження та параметри забудови для кожної ділянки формуються за даними для базової зони та підзон, в яких знаходиться ділянка. При розбіжності умов, обмежень та параметрів базової зони і підзон регламент встановлюється з врахуванням  показників  підзон.

1.3.3.    Параметри для допустимих видів забудови приймаються згідно погодженого  в порядку встановленому п.1.4.2. даного документу, містобудівного розрахунку, в рамках  дозволених  для  даної зони значень.

 

1.4.   Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок у

відповідності  з  містобудівними  регламентами

1.4.1.  Дозволені (переважні і супутні) види забудови земельних ділянок здійснюються суб'єктами містобудування на основі і з дотриманням вимог вихідних даних, отриманих в порядку згідно  ст. 26, 27, 29  та  30  Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  і  відповідних  підзаконних  актів.

1.4.2. Допустимі  види  забудови  земельних ділянок здійснюються на основі і з дотриманням  вихідних даних,  які  видаються  управлінням  архітектури і  містобудування  ( УАМ )  в термін до 7 робочих  днів  від  дати  отримання  позитивного  висновку управління архітектури і містобудування, управління охорони історичного середовища, розробника генплану міста, або архітектурно-містобудівної  ради  щодо матеріалів  містобудівного  розрахунку  (ескізу  намірів  забудови),  які  подаються  замовником.  Перелік організацій, які на просьбу замовника надають висновки щодо матеріалів містобудівного розрахунку (ескізу намірів забудови) надається  УАМ  в  термін до 7 робочих днів. Умови підготовки і надання висновку  визначаються  договором замовника з організацією-  виконавцем висновку.

             Термін  розгляду  вказаних  матеріалів  зазначеними організаціями -  до 30-ти  календарних  днів  від  дати  подачі  заяви.

1.4.3. Наміри щодо забудови, які не відповідають встановленим містобудівним  регламентом видам дозволеного використання земельних ділянок, не  допускаються.

 

1.5.  Порядок забудови та іншого використання земельних ділянок, які набули  статусу  невідповідного  використання

1.5.1.       До  територій  невідповідного  використання  відносяться  земельні  ділянки:

-            розташовані  в межах  червоних  ліній  вулиць;

-            на яких розташовані існуючі об’єкти містобудування, що за функціональним використанням території не відповідають встановленим, містобудівними  регламентами,  переважним  і  допустимим  видам  використання  земельних  ділянок  в  певній  зоні;

-            параметри забудови яких не відповідають встановленим містобудівним  регламентом  для  даної  зони  єдиним  умовам  і  обмеженням  забудови;

-            на яких розташовані виробничі та інші об’єкти, негативний вплив  яких на довкілля (забруднення навколишнього середовища та ін.) перевищує нормативно визначені зони обмежень, функціонування яких порушує норми добросусідства і завдає шкоду власникам  прилеглих  земельних ділянок, небезпечне для життя і здоров’я людей, для природного  і  історико - культурного  середовища. 

1.5.2.  Вказаним земельним ділянкам надається статус невідповідного використання і їх подальше використання та реконструкція,  здійснюється   за   процедурою  для  допустимих  видів  забудови тільки при відсутності негативного впливу на здоров'я людей та  довкілля  і  без подальшого збільшення ступеню невідповідності.

1.5.3.  Земельні ділянки або їх частини, об’єкти нерухомості, що розташовані в межах  червоних ліній, які встановлені затвердженою відповідно до законодавства

          містобудівною документацією для прокладки вулиць, проїздів, інженерно-транспортних комунікацій, можуть бути відчужені (вилучені) органами місцевого самоврядування відповідно до частини 3 статті 21 Закону України “Про основи містобудування”,   статей 146, 149   Земельного кодексу України.

1.5.4.  Об’єкти нерухомості, які розташовані на земельних ділянках, що набули статусу невідповідного використання, можуть використовуються надалі без встановлення терміну приведення цих об’єктів до відповідності з містобудівними  регламентами,  подальше їх існування та експлуатація, якщо не створює  загрози  життю  та  здоров’ю людей, а також природному та історико-культурному середовищу.  Для об’єктів з негативним  впливом на людей і середовище міською радою встановлюється  термін  приведення їх  до  відповідності  з  містобудівними  регламентами .

 

1.5.5Забороняється будівництво нових містобудівних об’єктів на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного використання, якщо ці об’єкти не відповідають дозволеним  в  зоні  розташування  цих  ділянок  видам  забудови.

1.5.6. Перебудова (реконструкція) об’єктів із статусом невідповідності дозволяється тільки за умови, що ці зміни призводять до підвищення рівня відповідності містобудівним  регламентам  земельних ділянок, на яких розташовані вказані об’єкти. Ремонт цих об’єктів  дозволяється,  якщо  він  не  призведе  до збільшення рівня невідповідності.

1.5.7.  Якщо внаслідок пожежі або стихійного лиха відбулося руйнування об’єктів нерухомості, розташованих на земельних ділянках, які набули статусу невідповідного використання, відновлення цього об’єкту або спорудження нового можливе  лише  за  умови  відповідності   містобудівним   регламентам.

 

1.6.  Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів,

відкритості та  доступності  плану  зонування

 

1.6.1.     Для забезпечення державних і громадських інтересів планом зонування  передбачені відповідні види забудови та іншого використання земельних ділянок (для органів державного управління та місцевого самоврядування, об’єктів ландшафтно-рекреаційного, курортного, природоохоронного, історико-культурного призначення, комунального господарства, оборони, зовнішнього транспорту тощо) та додержання державних будівельних та відповідних галузевих норм ; для забезпечення приватних інтересів – надання фізичним та юридичним особам рівних можливостей набувати у власність або у користування земельні ділянки, їх забудови та іншого використання відповідно до містобудівних  регламентів, захисту майнових прав, безпечного функціонування об’єктів нерухомості,  а також недопущення знецінення нерухомого майна.

            Для забезпечення цього гарантується відкритість та доступність всієї інформації, яка  міститься  в  документації  зонінгу,  щодо  забудови  та  іншого  використання земельних  ділянок.

1.6.2.    Виконавчий орган міської ради забезпечує фізичним та юридичним особам   можливості  ознайомлення  з  матеріалами  зонінгу  шляхом:

-       публікації схеми зонування  та  переліку  зон  з  переважними,  супутніми  та  допустимими  видами забудови та  іншого використання ділянок та відкритого продажу  їх  примірників  всім  заінтересованим  особам;

-       розміщення  матеріалів  плану  зонування  на  сайті  Коломийської  міської  ради.

-       створення умов для безперешкодного ознайомлення потенційних інвесторів з матеріалами зонінгу у повному обсязі картографічних та текстових матеріалів, одержання в  установленому  порядку в міському управлінні містобудування та архітектури  фізичними та юридичними особами  містобудівних умов і обмежень забудови окремої земельної ділянки.

1.6.3.      Громадяни мають право приймати участь у прийнятті рішень щодо забудови та іншого використання території міста відповідно до законодавства та процедур,  встановлених  законом  і  відповідними  підзаконними  актами.

 

1.7. Процедура внесення змін і уточнень  в план зонування та порядок розроблення детального плану території  при наявності затвердженого зонінгу

 

В план зонування можуть  вноситись зміни та уточнення.

Зміни в план зонування  вносяться  у випадку  внесення змін в генплан міста, на підставі затвердженого проекту внесення змін в генплан, а також згідно п.6.7. ДСТУ-НББ.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)».

Уточнення плану зонування території здійснюється при розробленні ДПТ.

При наявності зонінгу детальні плани розробляються  з метою уточнення для конкретних ділянок єдиних містобудівних умов та обмежень їх забудови, визначених планом зонування узагальнено, для зони в цілому. В процесі розроблення ДПТ, може виникати необхідність уточнення рішень генплану міста та плану зонування.

Вказані детальні плани території обов’язково розробляються у наступних випадках:

1. Для територій комплексної забудови або комплексної реконструкції

забудови згідно ст. 33  ЗУ ” Про регулювання містобудівної діяльності”,

в тому числі:

-     на квартали нової житлової  та громадської  забудови, передбаченої генпланом  міста  Коломиї на вільних від забудови територіях;

-     на реконструкцію територій колишніх підприємств та кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, що передбачає зміну їх функціонального призначення або зміну основних техніко-економічних і містобудівних показників;

-     на реконструкцію  територій колишніх підприємств , що передбачає

     розподіл територій між двома та більше власниками нерухомого майна.

2. При розміщенні  об’єктів, комплексів державного та загальноміського значення, об’єктів зовнішнього та комунального транспорту,  тощо.

3. При коригуванні (уточненні) трасування вуличної мережі із зміною габаритів червоних ліній.

4.  При необхідності, за згодою і за кошти  забудівника,  розроблення  спеціального  обґрунтування можливості відхилень, які відображають наміри забудівника, від граничних  параметрів об'єкту містобудування, встановлених зонінгом. За результатами розгляду та громадських слухань можливий негативний результат, тому фінансування таких ДПТ відноситься до фонду ризику забудівника і не створює жодних зобов'язань для  органу   місцевого   самоврядування.

Необхідність внесення уточнень в “зонінг” обумовлюється в завданні на розроблення детального плану території.

Уточнені матеріали зонування території та містобудівних регламентів у складі ДПТ проходять процедуру громадських слухань, погоджуються управлінням архітектури та розробником плану зонування території міста Коломиї і затверджуються на сесії міської ради.

Затверджений в установленому порядку ДПТ з матеріалами уточнення зонування та містобудівних регламентів стає невід’ємною частиною  містобудівної документації (генплан, зонінг),  реєструється як уточнення генплану (зонінгу)  і вноситься в установленому порядку в містобудівний кадастр.

 

РОЗДІЛ 2. Перелік зон, встановлених на території міста Коломия за переважними, супутніми і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок. Визначення переважних і допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок в межах встановлених  зон

 

Планом  зонування встановлюється поділ території міста Коломиїі на зони за переважними, супутніми і допустимими видами забудови та іншого  використання  земельних  ділянок,  дозволеними  у  кожній  зоні.

На земельних ділянках кожної зони, після запровадження містобудівних   регламентів,  вільно  здійснюється  у  порядку  згідно  ст. 26 Закону України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»  будь-який  або  кілька  з  наведених  нижче переважних і супутніх  видів  забудови  та  іншого використання, встановлених  для  цієї  зони.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок дозволяються на підставі погодженого містобудівного розрахунку, в якому беззаперечно доказується, що дані види забудови і використання ділянки не створять перешкод і незручностей для здійснення переважних  і  супутніх  видів  забудови  і  використання,  території  зони  відповідають  діючим  нормам  і  правилам  та  вимогам  щодо  ефективного  використання  міських  земель.

2.1.   Перелік  зон  за  переважними, супутніми  і  допустимими  видами  забудови  та іншого  використання  земельних  ділянок.

Нижче наведений повний перелік зон за переважними і допустимими видами забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок.

Позначення кожної зони у вигляді буквеного та цифрового індексу відповідає позначенню цієї зони на Карті (плані) зонування території міста Коломиїі, яка є невід’ємною  складовою  частиною  даного  проекту.

Громадські  зони:

 

1.         Г - 1 –  зона  загальноміського центру.

2.         Г - 2 –  зона  центру  ділової,  громадської  діяльності  районного  (місцевого)    значення.

3.         Г - 3  – навчальні  зони.

4.         Г- 3.1. – зона дитячих дошкільних установ та загально-освітніх шкіл.

5.         Г - 4  -  культурні  та  спортивні  зони.

6.         Г - 5  -  лікувальні  зони.

7.         Г - 6   -торговельні  зони.

Житлові зони:

 

8.         Ж - 1  –  зона садибної  забудови.

9.         Ж - 3  –  зона  змішаної багатоквартирної  та  громадської  забудови.

 

Ландшафтно - рекреаційні зони:

 

10.  Р-1  –  зони  об’єктів  природно-заповідного  фонду.

11.  Р-2  –  рекреаційні  зони  активного  відпочинку.

12.  Р-3  –  рекреаційні  зони  озеленених  територій  загального  користування.

13.  Р-4  –  рекреаційні  зони  обмеженого  користування  (колективні сади, дачі).

 

Ландшафтні   зони:

 

14. Л -1  – озеленені  території  (неужитки, СЗЗ,  круті  схили).

 

Зони  транспортної  інфраструктури:

 

15.     ТР -1 – зони  транспортної інфраструктури  (об’єкти  зовнішнього  транспорту).

16.     ТР -2 – зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа).

 

 

 

Зони  інженерної  інфраструктури:

 

17.  ІН – 1  - об’єкти  електромережі.

18.  ІН  - 2   - об’єкти  інженерних   мереж.

 

Комунально - складські зони:

 

19.  КС-1  -  зони розміщення  об’єктів  2-го класу  санітарної  класифікації

                   (нормативна  СЗЗ – 500 м).

20.  КС-2  -  зони розміщення  об’єктів  3-го класу  санітарної  класифікації

                   (нормативна  СЗЗ – 300 м).

21.  КС-3  -  зони розміщення  об’єктів  4-го класу  санітарної  класифікації

                   (нормативна  СЗЗ – 100 м).

22.  КС-4  -  зони розміщення  об’єктів  5-го класу  санітарної  класифікації

                   (нормативна  СЗЗ – 50 м).

 

Виробничі  зони:

 

23.  В - 2   -  зони  підприємств   ІІ  класу шкідливості  (нормативна  СЗЗ - 500 м).

24.  В - 3  -  зони  підприємств   ІІІ  класу шкідливості  (нормативна  СЗЗ - 200 м).

25.  В - 4   -  зони  підприємств  ІV  класу шкідливості  (нормативна  СЗЗ - 100 м).

26.  В - 5   -  зони  підприємств   V  класу шкідливості  (нормативна  СЗЗ -   50 м).

 

Спеціальні зони:

 

27.  С-1   -   спецтериторії.

28.  С-2   -   кладовища.

 

   Зона  земель  сільськогосподарських  підприємств,  установ  та  організацій:

 

29.  СВ-2  -  сільськогосподарські  підприємства

 

 2.2. Перелік переважних і допустимих видів забудови та іншого використання   земельних  ділянок  у  кожній  зоні.

Громадські зони  - Г:

 

Г-1  –   зона   загальноміського  центру  виділена для забезпечення правових умов використання земельних ділянок і будівництва нерухомості з широким спектром ділових, громадських, культурних, обслуговуючих і комерційних видів використання переважно регіонального і загальноміського значення.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 

-       організації  і установи органів представницької, виконавчої і судової влади;

-       готелі, будівлі для прийому гостей, центри обслуговування туристів;

-       музеї, виставкові зали;

-       танцювальні зали, дискотеки;

-       театри, концертні зали,  кінотеатри;

-       бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

-       магазини, торгові комплекси;

-       виставки товарів;

-       підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

-       офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

-       редакційні офіси;

-       банки, відділення банків;

-       суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

-       спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

-       зали рекреації;

-       зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого         призначення;

-       комп’ютерні центри;

-       аптеки;

-       консультативні поліклініки.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

 

-       відділення зв’язку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

-       відділення, дільничі пункти міліції;

-       громадські туалети;

-       парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів     використання;

-       алеї, сквери;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       багатоповерхові гаражі і автостоянки, підземні гаражі і автостоянки, вбудовані і на   окремих земельних ділянках;

-       об’єкти інженерного забезпечення.

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 

-       будівлі змішаного використання з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові  поверхового розділення різних видів використання;

-       багатоквартирні житлові будинки з квартирами спеціального типу (для малосімейних, квартири-студії, квартири екстракласу);

-       вищі учбові заклади, середні спеціальні учбові заклади;

-       теле- і радіостудії;

-       культові споруди;

-       казино;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення;

-       лазні;

-       дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку;

-       пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти   осблуговування;

-       приймальні пункти пралень і хімчисток, пральні самообслуговування;

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       поліклініки.

 

 

Г - 2  –   торгово-ділові  зони  районного рівня. 

Зони центрів обслуговування і комерційної діяльності районного і місцевого значення  Г-2 виділені для забезпечення правових умов формування місцевих (локальних) центрів з широким спектром комерційних і обслуговуючих функцій, орієнтованих на задоволення повсякденних і періодичних потреб населення.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       організації і установи органів представницької, виконавчої і судової влади райрнів міста;

-       магазини, торгові комплекси;

-       виставки товарів;

-       підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, бари, ресторани(;

-       офіси, контори різних організацій, фірм, компаній;

-       банки, відділення банків;

-       рекламні агенства;

-       зали, клуби, центри спілкування і занять багатоцільового і спеціалізованого         призначення;

-       аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

-       приймальні пункти пралень і хімчисток;

-       пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші об’єкти   осблуговування;

-       лазні, сауни;

-       компютерні центри;

-       сквери, бульвари;

-       універсальнеі спортивні і розважальні комплекси;

-       культові споруди;

-       ринки відкриті і закриті;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування населення.

 

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       відділення звязку, поштові відділення, телефонні і телеграфні станції;

-       відділення, дільничі пункти міліції;

-       громадські туалети;

-       вбудовані в будівлі гаражі і автостоянки;

-       парковки перед об’єктами ділових, культурних, обслуговуючих і комерційних видів     використання;

-       багатоповерхові підземні і наземні гаражі, автостоянки на   окремих земельних ділянках;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       об’єкти інженерного забезпечення.

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       будівлі змішаного використання: з житловими одиницями у верхніх поверхах і розміщенням в нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного, обслуговуючого і комерційного призначення при умові  поверхового розділення різноманітних видів використання;

-       готелі, будинки для гостей, центри обслуговування туристів;

-       музеї, виставкові зали;

-       танцювальні зали, дискотеки;

-       кінотеатри, відеосалони;

-       бібліотеки, архіви, інформаційні центри;

-       суди, нотаріальні контори, інші юридичні установи;

-       спортзали (з басейном або без), басейни, спортклуби;

-       поліклініки;

-       видавництва і редакційні офіси;

-       майданчики: спортивні, господарські, відпочинкові;

-       дворові майданчики: дитячі, спортивні, господарські, відпочинку.

 

Г - 3  -   навчальні  зони  призначаються  для  розташування  вищих  навчальних  закладів          та  закладів  середньої  спеціальної  освіти.  Такі  зони  встановлюються  з  метою  концентрації  освітніх  і  супутніх  до  них  функцій:  навчальних,  інформаційних,  спортивних.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       вищі учбові заклади;

-       середні спеціальні учбові заклади.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       науково-дослідні установи, проектні організації та конструкторські бюро;

-       бібліотеки, архіви;

-       інформаційні, комп’ютерні центри;

-       учбово-лабораторні, науково-лабораторні корпуси, учбово-виробничі майстерні;

-       спортзали, плавальні басейни;

-       конференц-зали, клуби багатоцільового і спеціалізованого призначення;

-       музеї, виставкові зали;

-       господарські будівлі для обслуговування учбових і наукових комплексів (гаражі, майстерні, тощо);

-       алеї, сквери, майданчики відпочинку;

-       тимчасові автостоянки, наземні і підземні, для об”єктів учбового, наукового, обслуговуючого та комерційного призначення;

-       громадські вбиральні;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       об’єкти інженерної інфраструктури.

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       гуртожитки;

-       житлові будинки для викладацького складу і наукових співробітників (на умовах оренди);

-       готелі, будинки для гостей;

-       магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м;

-       підприємства громадського харчування;

-       танцзали, дискотеки;

-       аптеки;

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       консультативні поліклініки;

-       відділення зв’язку, поштові відділення;

-       відділення, дільничі пункти міліції;

-       приймальні пункти пральні і хімчистки, пральні самообслуговування;

-       пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші види побутового обслуговування;

-       лазні;

-       спортивні майданчики;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони для торгівлі;

 

 

Г–3-1  -   зона дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл. Призначаються  для  розташування  дитячих дошкільних установ та загальноосвітніх шкіл.  Такі  зони  встановлюються  з  метою  концентрації  освітніх  і  супутніх  до  них  функцій:  навчальних,  інформаційних,  спортивних.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       загальноосвітні школи;

-       дитячі дошкільні установи.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       дитячі ігрові та спортивні майданчики;

-       господарські об΄єкти для обслуговування закладу.

               Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       об΄єкти інженерного забузпечення.

 

 

Г-4  -  культурні  та  спортивні  зони.  Призначаються  для  розташування  великих  спортивно-видовищних  комплексів,  концертних  залів,  театрів,  кінотеатрів,  стадіонів  тощо.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       універсальні спортивні і розважальні комплекси (з трибунами);

-       концертні  зали,  театри,  кінотеатри;

-       стадіони, криті спортивні арени (з трибунами);

-       велотреки;

-       спортивні зали, плавальні басейни, аквапарки (криті і відкриті);

-       спортивні майданчики.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       спортивні школи;

-       спортивні клуби;

-       господарські будівлі для обслуговування спортивно-видовищних закладів;

-       парки, сквери, бульвари, алеї.

-       ігрові комплекси з розміщенням атракціонів;

-       спортмайданчики, тенісні корти;

-       парки, сквери, бульвари, алеї;

-       громадські вбиральні;

-       автостоянки підземні, наземні і багатоповерхові для об’єктів спортивно-видовищного призначення;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       об’єкти інженерної інфраструктури.

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       готелі;

-       підприємства громадського харчування;

-       магазини товарів першої необхідності загальною площею до 400 кв.м;

-       танцзали, дискотеки, відеосалони;

-       відділення зв’язку, поштові відділення;

-       теле- і радіостудії, представництва засобів масової інформації;

-       аптеки;

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       лазні, сауни;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі.

 

 

Г-5 - лікувальні  зони. Призначаються  для  розташування  лікарень,  поліклінік,  амбулаторій.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       лікарні, госпіталі стаціонари усіх типів для дітей та дорослих із допоміжними будинками і спорудами;

-       поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару, діагностичні і процедурні центри, консультативні поліклініки, тощо;

-       поліклініки;

-       реабілітаційні центри.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       аптеки;

-       станції швидкої допомоги;

-       тимчасові автостоянки, наземні і підземні для об’єктів оздровчого, обслуговуючого та   комерційного призначення;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       об’єкти інженерної інфраструктури;

-       алеї, сквери, майданчики відпочинку.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       культові споруди;

-       магазини товарів першої необхідності загальною площею не більше  400 кв. м.;

-       відділення зв’язку, поштові відділення;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі;

-       інтернати для перестарілих та інвалідів;

-       дитячі будинки для дітей-сиріт і дітей без піклування батьків, інтернати для дітей-інвалідів;

-       територіальні центри соціального обслуговування людей похилого віку та інвалідів;

 

Г-6   - торговельні  зони.  Призначаються  для  розташування  магазинів,  торговельних  центрів,  ринків.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       магазини;

-       торговельні центри;

-       ринки.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       заклади громадського харчування (їдальні, кафе, ресторани, бари);

-       автостоянки відкриті для легкового автотранспорту;

-       гаражі підземні і надземні багатоповерхові для легкового автотранспорту;

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       відпочинкові майданчики;

-       відділення, дільничні пункти міліції;

-       відділення зв’язку, поштові відділення;

-       громадські туалети;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       інженерні споруди.

Допустимі види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       готелі;

-       відділення банків;

-       кінотеатри, відео зали;

-       об’єкти розважального характеру;

-       автобусні станції;

-       аптеки;

-       офіси;

-       рекламні агентства;

-       культові споруди;

-       об’єкти автосервісу – АЗС, СТО, мийки;

-       об’єкти побутового обслуговування ( ательє, ремонтні майстерні, перукарні)

 

 

 

Житлові зони  -  Ж :

Ж-1 зона  садибної  житлової  забудови.

 

Зона індивідуальної житлової забудови виділена для забезпечення правових умов формування житлових районів низької щільності забудови – окремо стоячих житлових будинків садибного типу і блокованих житлових будинків поверховістю не вище 3-х поверхів з земельними ділянками, з мінімально дозволеним набором послуг місцевого значення.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       Одноквартирні житлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;

-       Одноквартирні житлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.

Супутні  види  забудови  та  іншого  використання:

-       Дитячі дошкільні заклади;

-       Загальноосвітні школи;

-       Гаражі, вбудовані в житлові будинки (одноквартирні);

-       Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

-       Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

-       Аптеки;

-       Пошивочніательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

-       Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

-       Сквери, алеї;

-       Гостьові (тимчасові) автостоянки;

-       Сади, городи;

-       Квітники, палісадники.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       Багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів;

-       Культові споруди;

-       Відділення, дільничні пункти міліції;

-       Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

-       Об’єкти пожежної охорони;

-       Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

-       Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

-       Гаражі окремостоячі, боксові;

-       Майданчики для вигулу собак;

-       Майданчики для сміттєзбірників;

-       Господарські будівлі на присадибній ділянці;

-       Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

-       Теплиці, оранжереї.

 

Ж - 3  –  зона  змішаної багатоквартирної  та  громадської  забудови.

 

  

Зона змішаної житлової забудови Ж-3 виділена для формування житлових районів середньої щільності з розміщенням окремо стоячих односімейних і блокованих житлових будинків з ділянками, багатоквартирних житлових в 4-10 поверхів.

Дозволений повний спектр послуг місцевого значення і окремих об’єктів загальноміського значення некомерційних комунальних підприємств, а також майданчики для відпочинку, ігор, спорту, сквери.

В цій зоні можуть діяти підприємства місцевого значення в перших поверхах житлових будинків (при наявності у даних підприємств окремого від житлової частини входу).

Торговельні і обслуговуючі підприємства місцевого значення повинні відповідати вимогам завантаження, організації під’їздів і паркування.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-    Багатоквартирні  житлові  будинки до 4 поверхів включно;

- Багатоквартирні житлові будинки до 3-х поверхів.;

-Одноквартирніжитлові будинки окремостоячі, з присадибною ділянкою;

-Одноквартирніжитлові будинки зблоковані, з присадибною ділянкою.

 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       Дитячі дошкільні заклади;

-       Загальноосвітні школи;

-       Магазини товарів першої необхідності, вбудовані і окремостоячі;

-       Заклади громадського харчування до 25 посадочних місць, вбудовані і окремостоячі;

-       Аптеки;

-       Пошивочніательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні, інші об’єкти побутового обслуговування;

-       Приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять (вбудовані);

-       Приміщення для культурно-масової роботи і аматорської діяльності (вбудовані);

-       Майданчики дитячі, спортивні, відпочинкові, господарські;

-       Сквери, алеї;

-       Гостьові (тимчасові) автостоянки;

-       Квітники, палісадники;

-       Об’єкти і будівлі інженерної інфраструктури;

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       Багатоквартирні житлові будинки до 10-ти поверхів і без обмеження поверховості;

-       Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів;

-       Поліклініки, амбулаторії, диспансери без стаціонару;

-       Спортивні зали, басейни, площинні спортивні споруди;

-       Клубні установи, центри дозвілля, танцювальні зали;

-       Позашкільні заклади;

-       Культові споруди;

-       Офісні приміщення (вбудовані);

-       Відділення, дільничні пункти міліції;

-       Поштові відділення, пункти телефонного та телеграфного зв’язку;

-       Відділення банків;

-       Житлово-експлуатаційні і аварійно-діспетчерські служби;

-       Об’єкти пожежної охорони;

-       Кіоски, ятки, тимчасові павільйони роздрібної торгівлі і обслуговування населення;

-       Гаражі, вбудовані в житлові будинки;

-       Гаражі окремостоячі, боксові;

-       Майданчики для вигулу собак;

-       Майданчики для сміттєзбірників;

-       Господарські будівлі на присадибній ділянці;

-       Будівлі для індивідуальної трудової діяльності (без порушення принципу добросусідства, санітарних і пожежних норм;

-       Теплиці, оранжереї.

 

 

 

Ландшафтно-рекреаційні зони  - Р:

 

 Р-1  –  зони  об’єктів  природно-заповідного  фонду.  Призначаються  для  забезпечення  збереженості   унікальних  природних  ландшафтів  з  особливими  умовами  використання.  Мета  організації  зони  полягає  у  збереженні  цінних  природних  особливостей  і  ландшафтів;  планувальні  містобудівні  заходи  мають  здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

Переважні види використання земельних ділянок:

-       лісові масиви;

-       лісопарки, лугопарки;

-       елементи дизайну, скульптурні композиції, об’єкти декоративного мистецтва, малі архітектурні форми.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       громадські вбиральні;

-       відпочинкові,  спортивні і ігрові майданчики;

-       об’єкти  пожежної  охорони;

-       регульована вирубка лісу (санітарна і в порядку догляду за лісовими насадженнями).

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       санаторії, профілакторії, будинки відпочинку;

-       дитячі оздоровчі табори;

-       інтернати для перестарілих;

-       бази відпочинку;

-       тренувальні бази;

-       місця для пікніків, допоміжні будівлі і інфраструктура для відпочинку;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

-       підприємства громадського харчування (кафе, ресторани);

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       культові споруди;

-       парковки перед об’єктами обслуговування, оздоровлення і спортивних видів використання.

  

Р-2  –  рекреаційні  зони  активного  відпочинку.  Призначаються  для  виконання  активних  рекреаційних  функцій.  До них  належать  міські  території  загального  користування  з  відповідними   об'єктами  для  активного  відпочинку  населення,  громадсько-рекреаційні  центри.  Ці  території  мають  бути  забезпечені  високим  рівнем  благоустрою,  належним  переліком  постійних  споруд  для  активного  відпочинку,  тимчасових  споруд  та  інших  об'єктів  супутніх  видів  діяльності.

Переважні  види  використання  земельних  ділянок:

-       спеціалізовані  парки (спортивні, для любителів альпінізму, мотоспорту, стендової стрільби, гольфу  і  т.п.);

-       розважальні  заклади;

-       атракціони.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       парковки;

-       громадські  вбиральні;

-       пункти  надання  першої  медичної  допомоги;

-       пункти  прокату  ігрового  і  спортивного  інвентаря;

-       заклади  громадського  харчування;

-       об’єкти  інженерної  інфраструктури.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       магазини;

-       торгові  павільйони,  ятки;

-       кінотеатри,  відеосалони..

 

 

Р-3 рекреаційні  зони  озеленених  територій  загального  користування.  Призначаються  для  повсякденного  відпочинку  населення  і  включають  парки,  сквери,  сади, бульвари,  міські  ліси,  водойми,  лугопарки,  лісопарки,  гідропарки,  меморіальні  парки.

Переважні види використання земельних ділянок:

-       парки;

-       бульвари;

-       доріжки та алеї;

-       майданчики для відпочинку;

-       елементи дизайну, скульптурні композиції, об’єкти декоративно-монументального мистецтва, малі архітектурні форми.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       дільничні пункти міліції;

-       громадські вбиральні;

-       парковки.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       допоміжні будівлі і інфраструктура для відпочинку;

-       ігрові майданчики;

-       спортмайданчики;

-       пункти прокату ігрового і спортивного інвентаря;

-       комплекси атракціонів, ігрові зали;

-       танцмайданчики, дискотеки;

-       літні театри і естради;

-       підприємства громадського харчування (кафе, літні кафе, ресторани);

-       пункти надання першої медичної допомоги;

-       культові споруди;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

-       майданчики для вигулу собак.

 

 

 

 

Р-4  –  рекреаційні  зони  обмеженого  користування.  Призначаються  для  розміщення  дач,  колективних  садів.

Зона колективних садів виділена для забезпечення правових умов формування територій, які використовуються з метою задоволення потреб населення у вирощуванні фруктів і овочів, а також відпочинку при збереженні наступних видів і параметрів дозволеного використання нерухомості.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       садові будинки;

-       сади,  городи;

-       вирощування сільськогосподаоських культур: овочів, фруктів, квітів.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       господарські будівлі для зберігання садового інвентаря, городньої продукції і інш.;

-       надвірні вбиральні;

-       приміщення для охорони колективних садів;

-       майданчики для сміттєзбірників;

-       громадські резервуари для зберігання води;

-       протипожежні водоймища;

-       парковки (в межах особистих земельних ділянок без порушення принципів добросусідства);

-       відкриті тимчасові автостоянки.

 

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       дачні будинки;

-       будівлі для утримання дрібних домашніх тварин (собак, кроликів, кіз та інших) і птиці;

-       індивідуальні лазні;

-       теплиці;

-       оранжереї;

-       будівлі для заняття індивідуальною трудовою діяльністю (без порушення принципів добросусідства);

-       водозабори;

-       ємкості для зберігання води на індивідуальній ділянці;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування.

 

 

Ландшафтні   зони  - Л:

 

Л -1  – озеленені  території  (неужитки, СЗЗ,  круті  схили).

Зона зелених насаджень спеціального призначення, виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього середовища від негативного антропогенного впливу та умов функціонування зеленого господарства міста.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

–      озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередачі, коридорів та інших комунікацій, зон санохорони об’єктів водопостачання, територій зсувів, тощо.  Площа  озеленених  територій – не  менше  60 %  території  зони.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

–      розсадники деревних і чагарникових рослин для озеленення міста, квітниково-оранжерейні господарства;

–      пожежні депо;

–      лазні;

–      пральні;

–      гаражі;

–      склади (крім продовольчих та продовольчої сировини);

–      магазини;

–      підприємства громадського харчування;

–      відомчі поліклініки;

–      науково-дослідні лабораторії, пов’язані з діяльністю прилеглих підприємств;

–      приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств;

–      стоянки для громадського та індивідуального транспорту;

–      інженерні  комунікації та об’єкти  інженерно-транспортної  інфраструктури.

Площа  ділянок  допустимих  видів  використання  території – не  більше  40 %  території  зони.

 

Зони  транспортної  інфраструктури  - ТР:

 

ТР-1 зони  транспортної   інфраструктури    (об’єкти  зовнішнього  транспорту).

Відносяться  території смуг відводу залізниць, залізничних і автовокзалів, морських і річкових вокзалів, терміналів, транспортних вузлів, автомобільного транспорту. Особливістю зони є поєднання технологічних процесів транспортного вузла і об’єктів обслуговуючого, культурного і комерційного видів використання.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 вокзали, аеропорти.

 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

- об’єкти технологічного призначення транспортного вузла;

- колійне господарство;

- довідкові бюро;

- каси;

- зали для пасажирів;

- громадські туалети;

- об’єкти пожежної охорони;

- об’єкти  інженерного  господарства.

  Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- інформаційні центри;

- об’єкти митного контролю;

- служби реєстрації;

- служби оформлення замовлень;

- рекламні агентства;

- магазини, торгівельні центри, виставки товарів;

- банки, відділення банків;

- відділення зв’язку, телефонні і телеграфні станції;

- підприємства громадського харчування;

- готелі, центри обслуговування туристів;

- аптеки, пункти надання першої медичної допомоги;

- відділення, дільничні пункти міліції;

- кінотеатри, відеосалони;

- пошивочні ательє, ремонтні майстерні побутової техніки, перукарні і інші   об’єкти обслуговування;

- культові споруди;

- кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі і обслуговування;

- універсальні розважальні комплекси;

- багатоповерхові, підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

- автозаправні станції, авторемонтні майстерні.

 

ТР -  2  –   зони  транспортної  інфраструктури  (вулична  мережа).

Відносяться  території вулиць, майданів (у межах червоних ліній)  доріг.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 проїзна  частина;

 тротуари 

 розділювальні  і  технічні  смуги;

 велодоріжки;

 лінії  громадського  транспорту.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

 засоби  регулювання  вуличного   руху  (дорожні  знаки,  світлофори,  бар'єрне  засоби  освітлення  вулиць;

 підземні  інженерні  комунікації  і  споруди;

 наземні  пішохідні  переходи;

 зупинки  громадського  транспорту.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

 наземні  та  надземні  інженерні комунікації;

 підземні  та  надземні  пішохідні  переходи;

 озеленення  розділювальних  і  технічних  смуг;

 рекламні  щити,  установки,  розтяжки,  тощо;

 малі  архітектурні  форми,  кіоски,  ятки;

 тимчасові  стоянки  автотранспорту;

 тимчасові  стоянки  для  велосипедистів;

 споруди  АЗС  - тимчасово.

 

 

Зони  інженерної  інфраструктури – ІН:

 

 ІН - 1  -   об’єкти  електромережі;  трансформаторні  і  розподільчі  підстанції,  повітряні  і  кабельні  лінії  електропередачі,  господарські  споруди  для  обслуговування  системи.

 

 ІН  - 2  -  об’єкти  інженерних  мереж.

      Відносяться  об’єкти  тепломережі,  котельні, магістральні  мережі водопостачання,  каналізації,  дощової  каналізації, та  газопостачання,  споруди  водозаборів,  водоочистки,  насосні  станції,  КОС,  очисні  споруди  дощових  стоків,  ГРС,  ГРП,  господарські  споруди  для  обслуговування  систем.

 

 

Комунально - складські   зони   -  КС:

КС-2 - зона, передбачена  для розміщення каналізаційних очисних споруд (КОС). Фактор впливу на навколишнє середовище – можливість забруднення підземних вод і водойм та водопотоків, а також, забруднення атмосфери продуктами розпаду органічних речовин, наявних в побутових стоках.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       каналізаційні очисні споруди в технологічному об’ємі, який забезпечує очистку всіх стоків, що поступають на КОС до нормативного рівня;

-       споруди  для  обробки  і  переробки  твердого  осаду  (мулу)  після  очистки;

-       насосні  станції;

-       зливна станція для приймання стоків неканалізованої забудови, обладнаної водонепроникними  вигребами.

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       приміщення  для  обслуговуючого  і  чергового  аварійного  персоналу  та  охорони;

-       автостоянки;

-       об’єкти, що технологічно пов’язані з очисткою каналізаційних стоків і утилізацією осаду;

-       території  для  стоянки  асенізаційного  транспорту;

-       об’єкти  інженерного  забезпечення.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       підприємства по обслуговування і ремонту мереж та об’єктів системи водопровідно-каналізаційного  господарства  міста;

-       склади і ділянки комплектації обладнання і виробів для обслуговування і ремонтів системи  каналізаційного  господарства  міста.

 

 

КС-3 КС-4  - зони передбачені для підприємств та споруд ІV-V класу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу,  вібрації і інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище.

Для максимального зменшення негативного впливу на прилеглі райони види використання  повинні  відповідати  вимогам щодо допустимого рівня шкідливих викидів і захисту навколишнього середовища, для яких вимагається організація санітарно-захисних  зон  радіусом 100 м і 50 м  від  джерел шкідливого впливу, в залежності від класу підприємства. Перелік дозволених видів діяльності в єдиній зоні можливий тільки при  умові  забезпечення  нормативних  санітарних  вимог.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       комунальні  та  автотранспортні  підприємства;

-       склади;

-       виробничі  бази  будівельних  та  ремонтних  організацій.

 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       адміністративні  організації, офіси, контори;

-       приміщення  для  обслуговуючого  персоналу  та  охорони;

-       автостоянки  всіх  видів;

-       об’єкти,  що  технологічно  пов’язані  з  переважними  видами  діяльності;

-       заклади  громадського  харчування,  пов’язані  з  обслуговуванням  персоналу;

-       спортмайданчики, майданчики  для  відпочинку  персоналу;

-       магазини  з  товарами  першої  необхідності;

-       аптеки;

-       об’єкти  пожежної  охорони;

-       об’єкти  інженерної  інфраструктури.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       підприємства по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування  автомобілів,  авторемонтні  підприємства,  автозаправочні  станції;

-       підприємства по ремонту побутової техніки;

-       гаражі  для  довотривалого  зберігання  легкового  автотранспорту;

-       антени  стільникового  зв’язку.

 

 

 

Виробничі зони   -  В:

 

В-2  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок

 ІІ-го  класу  за санітарною  класифікацією  (нормативна  СЗЗ ≤ 500 м).

Зона В-2 передбачена для підприємств, виробництв та споруд ІІ-го класу шкідливості, які є джерелом шуму і забруднення навколишнього середовища. Переважне розташування підприємств біля основних транспортних шляхів, які забезпечують подачу сировини і вивіз продукції.

За впливом на прилеглі території дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня шкідливих викидів, для яких вимагається організація санітарно-захисних зон радіусом від 50м до 500м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

 

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       виробничі і промислові підприємства, технологічні об’єкти та установки ІІ-го класу шкідливості: харчові, хімічні, машинобудівні та металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, санітарно-технічні споруди та установки комунального призначення;

-       підприємства, окремі будівлі і споруди з виробництвами меншого класу шкідливості відносно основного виробництва для даної зони (крім складів продовольства і продовольчої сировини, підприємств харчової, медичної та легкої промисловості).

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       адміністративні організації, офіси, контори;

-       приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

-       виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

-       об’єкти технічного та інженерного забезпечення підприємств;

-       підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

-       зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

-       відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств.

Допустимі види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       об’єкти складського призначення різного профілю (крім складів продовольства і продовольчої сировини);

-       розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

-       аптеки;

-       поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

-       спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;

-       ветеринарні приймальні пункти і ветеринарні лікарні;

-       об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

-       станції технічного обслуговування автомобілів;

-       авторемонтні підприємства;

-       автозаправочністанції;

-       антени  сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку;

-       санітарно-технічні споруди і установки комунального призначення;

-       майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

-       підприємства по утилізації відходів.

 

В-3  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок ІІІ-го  класу  за санітарною  класифікацією (нормативна  СЗЗ – 300-200 м).

Зона В-3 передбачена для підприємств, виробництв та споруд ІІІ-го класу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації та інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі некомерційні послуги, які сприяють розвитку виробничої діяльності.

За негативним впливом на прилеглі райони дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня організації санітарно-захисних зон радіусом більше 200 м і до 300м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       виробничі і промислові підприємства ІІІ-го класу шкідливості: хімічні, металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, харчових продуктів, смакових речовин, підприємств легкої промисловості.

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       адміністративні організації, офіси, контори;

-       приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

-       виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

-       підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

-       зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

-       відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств

Допустимі види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       об’єкти складського призначення різного профілю;

-       розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

-       аптеки;

-       поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

-       спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;

-       зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;

-       майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

-       підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

-       об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

-       антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

 

В-4  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок ІV-го  класу  за санітарною  класифікацією (нормативна  СЗЗ - 100 м).

Зона В-4 передбачена для підприємств, виробництв та споруд ІV-гокласу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації та інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі некомерційні послуги, які сприяють розвитку виробничої діяльності.

За негативним впливом на прилеглі райони дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня організації санітарно-захисних зон радіусом більше 50м і до 100м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       виробничі і промислові підприємства ІV-гокласу шкідливості: хімічні, металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, харчових продуктів, смакових речовин, підприємств легкої промисловості.

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       адміністративні організації, офіси, контори;

-       приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

-       виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

-       підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

-       зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

-       відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств

Допустимі види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       об’єкти складського призначення різного профілю;

-       розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

-       аптеки;

-       поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

-       спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;

-       зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;

-       майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

-       підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

-       об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

-       антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

 

В-5  -  зона промислових підприємств і технологічних об’єктів та установок     V-го  класу  за санітарною  класифікацією (нормативна  СЗЗ - 50 м).

Зона В-5 передбачена для підприємств, виробництв та споруд V-гокласу шкідливості, які є джерелом шуму, тяжких запахів, пилу, вібрації та інших явищ, які можуть вплинути на навколишнє середовище. Можуть бути дозволені деякі некомерційні послуги, які сприяють розвитку виробничої діяльності.

За негативним впливом на прилеглі райони дозволені види використання повинні відповідати вимогам щодо допустимого рівня організації санітарно-захисних зон радіусом до 50м від джерел шкідливого впливу. Включення в перелік дозволених видів діяльності в даній зоні можливе тільки при умові виконання нормативних санітарних вимог.

 

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       виробничі і промислові підприємства V-гокласу шкідливості: хімічні, металообробні, текстильні підприємства і виробництва, виробництва будівельної промисловості, виробництва по обробці деревини, виробництва по обробці тваринних продуктів, харчових продуктів, смакових речовин, підприємств легкої промисловості.

 

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       адміністративні організації, офіси, контори;

-       приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

-       виробничо-лабораторні корпуси, науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

-       підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), пов’язані з безпосереднім обслуговуванням виробничих і промислових підприємств;

-       зелені насадження спеціального призначення (озеленення СЗЗ);

-       відкриті стоянки короткотермінового зберігання автомобілів, майданчики транзитного  транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

-       об’єкти пожежної охорони;

-       спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств.

 

Допустимі види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-       об’єкти складського призначення різного профілю;

-       розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

-       аптеки;

-       поліклініки, пункти надання першої медичної допомоги для обслуговування підприємств;

-       спеціалізовані магазини гуртової, дрібногуртової, роздрібної торгівлі по продажу товарів власного виробництва підприємств;

-       зали, клуби, центри багатоцільового і спеціального призначення;

-       майданчики, споруди для контрольованого організованого тимчасового зберігання відходів при умові забезпечення їх вивозу і утилізації;

-       підприємстві по обслуговуванню легкових автомобілів: станції технічного обслуговування автомобілів, авторемонтні підприємства, автозаправочні станції;

-       об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповрехові підземні і наземні гаражі, автостоянки на окремих земельних ділянках;

антени сотового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

 

 

Спеціальні зони  -  С:

С-1  -  спецтериторії.

 Призначені для розташування військових містечок, пенітенціарних установ, об'єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами, місць поховань відходів, місць складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.

 

С-2  -  кладовища.

Переважні види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       діючі кладовища (за умови забезпечення санітарно-захисної зони 300 м);

-       кладовища, закриті на період консервації;

-       меморіальні кладовища, кладовища-музеї;

-       меморіальні парки;

-       алеї, сквери.

 

Супутні  види забудови  та  іншого  використання:

-       господарські будівлі для обслуговування кладовищ;

-       майстерні по виготовленню ритуальних засобів;

-       громадські вбиральні;

-       тимчасові автостоянки;

-       об’єкти інженерної інфраструктури;

-       культові споруди.

Допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок:

-       крематорії;

-       культові споруди;

-       аптеки;

-       оранжереї;

-       відділення, дільничі пункти міліції;

-       кіоски, ятки, тимчасові павільйони торгівлі;

-       об’єкти пожежної охорони.

 

Зона  земель  сільськогосподарського  призначення - СВ :

СВ-2 - зона земель сільськогосподарських  підприємств,  установ  та  організацій.   

 

Використовуються   для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Переважні  види  забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок:

-    сільськогосподарські  підприємства – для ведення товарного 

      сільськогосподарського  виробництва;

-    підприємства тваринницького виробництва;

-    науково-дослідні  та  навчальні  установи  сільськогосподарського  профілю;

-    особисті селянські та фермерські господарства.

 

Супутні види забудови та іншого  використання земельних ділянок:

-   підприємства  по  переробці  с/г  сировини;

-   склади  для  зберігання  с/г  сировини  та  продукції  її  переробки;

-   об’єкти  інженерного забезпечення.

 

Допустимі  види забудови  та  іншого  використання:

-   автомобільні шляхи;

-   лінії електропередач та зв’язку;

-   магістральні трубопроводи;

-   водозабірні споруди;

-   трансформаторні підстанції.

 

РОЗДІЛ  3.  Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за  природними  та  антропогенними  чинниками (регламенти  за  окремими  факторами)

 

Згідно з вимогами законодавства про охорону здоров’я, охорону культурної спадщини, природоохоронного законодавства, норм безпечної експлуатації технічних об’єктів на частинах території міста Коломия встановлені обмеження на забудову та інше використання  земельних ділянок,  які   формують систему підзон, диференційованих по видах факторів впливу. Такі  обмеження  включаються  до переліку єдиних умов  та  обмежень використання земельних ділянок, встановлених для кожної зони,  якщо їх дія поширюється рівним чином на всю територію відповідної зони.

Якщо дія таких обмежень стосується частини території певної зони, зазначені обмеження  встановлені  лише  для  земельних  ділянок тієї  частини  зазначеної  зони,  яка  віднесена  до  відповідної  підзони

Територіальні границі впливу обмежень на забудову та інше використання земельних ділянок відображені на Схемах зонування за відповідними регламентами, які  є  невід’ємною складовою частиною плану  зонування.

Позначення обмежень у вигляді спеціального індексу відповідає позначенню територій  їх  дії  на Схемах .

Планом  зонування м. Коломиї визначено  наступні  обмеження,  які  впливають  на  забудову  та  інше використання  територій,  для  яких  встановлюються  відповідні  регламенти  і  підзони:

Пл     - підзони  за  планувальним  регламентом;

САН  - підзони  за  санітарно-гігієнічним  регламентом;

ІА      -  підзони  за  історико-архітектурним  регламентом;

ЕКО  - підзони  за  екологічним  регламентом;

ГЕО  -  підзони  за  інженерно-геологічним   регламентом.

За результатами розроблення в подальшому наступних стадій містобудівної документації – детальних планів території, в яких будуть опрацьовані питання формування  архітектурно-просторової композиції забудови міста, план зонування може бути  доповнений  ще  однією  групою  підзон   «А»   за архітектурним  регламентом.

 

3.1. Обмеження  забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок  за  планувальними  умовами  (планувальний  регламент, індекс Пл.)

3.1.1Планувальний  регламент  і  зонування  за  планувальним  регламентом  встановлюється  на  підставі  диференціації  цінності  міської  території згідно додатку 2.1  ДБН 360-92**,  з  врахуванням  матеріалів  грошової  оцінки  земель  м. Коломиї,  з   метою  підвищення  ефективності  використання  міських  земель.

3.1.2.     У  відповідності  з  вищевказаними  документами  територія  міста  поділена  на  4 підзони,  для  яких  встановлюється  наступні  коефіцієнти  цінності:

-  Підзона  Пл. -  1   –  1. 75

-  Підзона  Пл. – 3   –  1. 25

-  Підзона  Пл. – 4   –  0. 87

Вказані  коефіцієнти можуть бути  зменшені  або  збільшені  експертним  шляхом   у  0,5 – 2 рази  з  урахуванням  локальних  факторів  історико - культурної,  середовищної  і  містоформуючої  цінності  ділянок.

3.1.3.   Коефіцієнти  цінності  можуть  застосовуватись  при  визначенні  показників  щільності  забудови  в  складі  зональних  містобудівних  регламентів.

 

 

3.1.4.   Зонування  за  планувальним  регламентом  може  застосовуватись  при  розрахунках  кількості  машиномісць  для  постійного  зберігання  автомобілів,  з  наступним  приведенням  до  категорій  табл.. 7.4а ДБН 360 – 92**:

- центральна  зона    -   підзона  Пл. -  3

- серединна   зона      -   підзона  Пл. – 4

 

3.2. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за   вимогами  охорони  здоров’я  та  захисту  життя  (санітарно-гігієнічний   регламент,  індекс - САН).

3.2.1.   Обмеження на забудову та інше використання земельних ділянок існують в межах санітарно-захисних зон промислових, сільськогосподарських, транспортних, комунальних, складських підприємств і об’єктів, транспортних магістралей, АЗС, а також, випромінюючих споруд телерадіостанцій,  радіорелейних ліній,  базових  станцій  стільникового  зв'язку  радіолокаторів.

          До  основних  санітарно-гігієнічних  факторів  відносяться:

     - підзона  САН – 1 - санітарно-захисні  зони  підприємств  з  умов  забруднення  повітряного  басейну; 

     - підзона  САН – 2 - санітарно-захисні  зони  з  умов  шуму  (вулиці,  залізниця,  аеропорту);

     - підзона  САН – 3 - санітарно-захисні зони та зони  обмеження  забудови  з  умов  електромагнітного  випромінювання  (охоронні зони повітряних ЛЕП, радіостанції,  радіолокатор,  базові  станції  стільникового  зв'язку); 

     - підзона   САН – 4 - санітарно-захисні  зони  з  умов  забруднення  підземних  вод  (кладовища,  сміттєзвалище).

3.2.2.  В підзоні САН-1, санітарно-захисних  зонах  підприємств не  допускається   розміщувати:

-       житлові будинки;

-       дитячі дошкільні заклади;

-       загальноосвітні школи;

-       установи охорони здоров’я та відпочинку;

-       спортивні споруди;

-       сади, парки.

 

В  межах  санітарно-захисних  зон  підприємств  допускається розміщувати:

-       підприємства, їх окремі  споруди з виробництвом меншого класу шкідливості, ніж виробництво, для якого встановлена санітарно-захисна зона при умові аналогічного характеру шкідливості;

-       пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади і бази (крім продовольчих);

-       будинки управлінь, конструкторських бюро, учбових закладів, магазинів, підприємств громадського харчування, поліклінік, науково-дослідських лабораторій, пов’язаних з окремим, або групою підприємств;

-       приміщення для чергового та аварійного персоналу,стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації ЛЕП, нафто-газопроводи, артсвердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди,  інші  технічні споруди, розсадники декоративних рослин.

Площа  озелененої  частини  СЗЗ  повинна  складати  не  менше 50% площі  всієї СЗЗ.

 

 

3.2.3.   В підзоні САН-2, в  межах санітарно-захисних  зон  від  залізниць,  аеропорту,  магістральних  вулиць  та  доріг  не допускається  розміщувати:

-       житлові будинки;

-       дитячі дошкільні заклади;

-       загальноосвітні школи;

-       установи охорони здоров’я та відпочинку;

-       спортивні споруди;

-       парки.

 

В  межах  СЗЗ  від залізниць, шумових зонах від аеропорту та магістральних  вулиць  і  доріг  допускається  розміщувати   наступні   об’єкти:

-       підприємства, їх окремі споруди;

-       пожежні депо, лазні, пральні, гаражі;

-       склади і бази;

-       сади і городи;

-       стоянки для громадського та індивідуального транспорту;

-       місцеві та транзитні комунікації ЛЕП;

-       артсвердловини;

-       інші технічні споруди;

-       розсадники декоративних рослин.

 

Площа  озелененої  частини  СЗЗ  повинна  складати  не  менше 50% площі  всієї СЗЗ.

3.2.4. В підзоні САН-3, в межах охоронних зон повітряних ліній електропередачі (ПЛ) забороняється   будівництво:

 житлових, громадських та дачних будинків;

 автозаправних станцій та сховищ, пальномастильних матеріалів;

 спортмайданчиків, стадіонів, ринків, зупинок громадського транспорту.

 

В  охоронних  та  санітарно-захисних  ПЛ напругою до 330 кВ    дозволяється:

 розміщення   виробничих будинків та споруд;

 колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів.

При цьому відстань по горизонталівід проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків повинна становити:

Для            ПЛ до 20 кВ              - 2 м;

                   ПЛ 35 кВ, 110 кВ     - 4 м.

 В охоронних зонах ПЛ напругою 110-220 кВ  допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони :

-   розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів;

- розташування виробничих будинків та споруд, виконаних з вогнетривких матеріалів та під’їзд до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ПЛ.

 

3.2.5. В підзоні САН-3, в межах санітарно-захисних (СЗЗ) та зон обмеження  забудови  (ЗОЗ) радіотехнічних об’єктів  (РТО)  не  допускається    розміщувати :

  -  житлову  та  громадську  забудову  з  параметрами,  які  не  дозволяються  за      технічним  регламентом   РТО;

  -   іншу  забудову  з  тривалим  перебуванням  людей,  яка  не  відповідає  технічним  регламентам  РТО.

 

3.2.6.      В  межах  санітарно-захисних  зон  кладовищ сміттєзвалищ  та  інших  об’єктів,  що  забруднюють  підземні  води  (САН-4),  забороняється  розміщення  житлової  та  громадської  забудови,  використання підземних  вод  для  питного  та  технічного  використання.

3.2.7.      В межах САН-4  можуть  розміщуватись  виробничі  зони  та  комунально-складські  об’єкти  з  тимчасовим  перебуванням  людей,  обладнані централізованим  водопостачанням,  при  цьому  не  менше  50%  зони  повинно  бути  озеленено.

Примітка  до  підрозділу  3.2.    При  застосуванні  технічних  та  технологічних  засобів  захисту  межі  СЗЗ  та  інших  обмежень  можуть  бути  змінені  за  погодженням  з  органами  державного  контролю  за приналежністю  питань.

 

3.3. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за вимогами охорони культурної спадщини   (історико - архітектурний  регламент,  індекс  ІА).

3.3.1.  До  основних  історико-культурних  факторів,  які  створюють  певні    обмеження  для  містобудівної  діяльності  відносяться:

-  підзона  ІА -1 -  території  пам'яток;

-  підзона  ІА -2 - охоронні  зони  пам'яток;

-  підзона  ІА -3 - комплексна  охоронна  зона;

-  підзона  ІА -4 - територія  історичного  ареалу;

-  підзона  ІА -5 - зона   регулювання   забудови;

-  підзона  ІА -7 - території  з  історичним  культурним  шаром.

Межі  територій  і  зон  вказаних  факторів  визначаються  згідно  історико- архітектурного  опорного  плану,  виконаного Науково-дослідним  інститутом  пам'ятко-охоронних  досліджень  м. Київ у 2006 році.

3.3.2.  В межах територій пам’яток, їх  охоронних  зон,  історичних  ареалів і комплексних охоронних зон пам’яток культурної спадщини (підзони: ІА-1, ІА -2, ІА -3, ІА-4);  поширюється  принцип   регенерації   середовища.

В межах підзон  передбачається  збереження історичного планування та забудови, історичного середовища і ландшафту, виведення промислових підприємств, майстерень, складів та інших дисгармонуючих споруд, які наносять фізичну та естетичну шкоду пам’яткам та їхньому середовищу.

В межах  підзон  не допускається:

-       прокладання комунікацій для транзитного транспорту;

-       підземних інженерних мереж загальноміського значення;

-       улаштування повітряних ліній електропередачі;

-       встановлення торгівельних кіосків, рекламних щитів та інших споруд, що порушують сприймання пам’яток і навколишнє історичне середовище.

Слід передбачати тільки відновлювально-реставраційні роботи, консерваційні та ремонтні заходи, роботи щодо використання пам’яток і навколишньої історичної забудови, благоустрій території.

Нове будівництво може здійснюватись у межах завдань щодо доповнення характеру середовища, що склалося історично, у тісному планувальному, масштабному погодженні з оточенням.

Висота  забудови  у  вказаних  зонах  обмежується  і встановлюється не більше

15 м.   Відхилення  можливе  за  процедурою  допустимих  видів  забудови  (п. 1.4.).

Для  забудови у вказаній підзоні в склад містобудівних умов та обмежень забудови ділянки необхідно включати вимоги щодо архітектурних рішень, на підставі Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності, ст.29 п.6».

 

3.3.3. В межах зони регулювання забудови, (підзона ІА-5) поширюється принцип реконструкції з   обмеженим,  частковим  і  активним  перетворенням  середовища.

Режим реконструкції залежить від історико-архітектурної цінності території, її розташування в структурі міста. В межах зони передбачається збереження історичного планування (або його елементів), цінної забудови і ландшафту, умов зорового сприйняття пам’яток,  знесення  дисгармонійних  споруд.

Нове будівництво регламентується по висоті і довжині будинків, за композиційними прийомами, матеріалами, кольором і стильовими характеристиками; регулюється  також  благоустрій, озеленення  та  інші  складові  середовища.

Висота  забудови  регламентується  не  вище   18 м. 

Відхилення  можливе  за  процедурою  допустимих  видів  забудови  (п. 1.4.).

Для  забудови у вказаній підзоні в склад містобудівних умов та обмежень забудови ділянки необхідно включати вимоги щодо архітектурних рішень, на підставі Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності, ст.29 п.6 ».

3.3.4. На територіях з історичним культурним шаром (підзона ІА-7) слід враховувати необхідність проведення археологічних досліджень. При виявленні у процесі досліджень унікальних археологічних пам’яток (фундаментів стародавніх храмів, давніх похоронних споруд, печер, житлових комплексів і оборонних систем тощо)  при  відповідному  обґрунтуванні  треба  передбачати  їх  музеєфікацію.

 

3.4. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за природоохоронними   вимогами  (екологічний  регламент,  індекс - ЕКО).

3.4.1.  До  основних  екологічних  факторів,  які  створюють  певні  обмеження для     містобудівної  діяльності,  відносяться:

- підзона   ЕКО-1 - території  природоохоронних  об’єктів  (заказник,  дендропарк,  ботанічний  сад,      парки  пам’ятки  садово-паркового  мистецтва);

 підзона     ЕКО-3 - прибережно – захисні  смуги;

 підзона   ЕКО-4 - ландшафти,  що  підлягають  охороні.

3.4.2.  Підзона ЕКО-1 - об’єкти  природно – заповідного  фонду  підлягають  безумовній  охороні.  Забудова  на  вказаних  територіях  не  допускається,  окрім  будівель   і  споруд,  призначених  для  обслуговування  даного  об'єкту.

3.4.3. В підзоні ЕКО-3 - в межах прибережних захисних смуг вздовж річок забороняється:

-       розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і заліснення), а також садівництво і городництво;

-       зберігання та застосування пестицидів та добрив;

-       влаштування літніх таборів для худоби;

-       будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних, у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів);

 

-       влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

-       миття та обслуговування транспортних засобів.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим.

 

 

В межах міста в прибережній захисній смузі допускається за погодженням із органами охорони природи, розміщення окремих об’єктів виробничої та соціальної сфери, обладнаних централізованою каналізацією  та  очисткою  поверхневих  стоків  перед  їх  скиданням  в  водотоки.

3.4.4.   В підзоні ЕКО-4 - у зонах  ландшафту,  що  охороняється,  слід передбачити збереження й регулювання рослинності, заходи щодо зміцнення берегових територій, схилів, ярів, усунення будинків і споруд, які спотворюють історичний ландшафт. Проектування нових житлових районів, промислових та інших об’єктів у їх межах виключається.

У цих зонах можлива господарська діяльність, яка не спотворює ландшафт, не потребує зведення будівель (польові, городні роботи, сінокіс, випас худоби тощо), використання зони для відпочинку населення з мінімальним благоустроєм (улаштування пішохідних доріг і майданчиків, освітлювальної арматури, місць відпочинку тощо).

 

 

3.5. Обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок за вимогами  інженерно-геологічних  умов  (інженерно-геологічний  регламент,  індекс  «ГЕО»).

3.5.1.  До  основних  інженерно-геологічних  факторів,  які  створюють  певні  обмеження  для  містобудівної  діяльності,  відносяться:

-     підзона  ГЕО–3 - затоплення повеневими водами1% забезпеченості (1 раз у 100   років);

-  підзона  ГЕО–4 - круті  схили  з  ухилом  більше  15%;

-  підзона  ГЕО–5 - високий  рівень  ґрунтових  вод, менше 3 м від  поверхні  землі.

 

Всі  фактори,  зазначені  на  схемі  зонування  за  інженерно-геологічним  регламентом,  підлягають  уточненню  при  проведенні  вишукувань.

 

3.5.2.  Підзона ГЕО-3 - території, що  затоплюються  повеневими  водами  1% забезпеченості (1 раз на 100 років) відносяться  до  малосприятливих  і  несприятливих  для  забудови.

Будівництво  на  таких  територіях  без  захисних  заходів  не  допускається.

При  застосуванні  захисних  заходів  необхідно  забезпечити  перевищення  над  горизонтом  високих  вод:

-   підсипаної  території  - не менше 0,5 м;

-   гребеня  дамби  обвалування – в  залежності  від  класу  споруди.

 

На  територіях, що затоплюються  повеневими  водами  10% забезпеченості   (1 раз на 10 років)   можливе  влаштування  парків  і  площинних  спортивних  споруд.

3.5.3.  Підзона ГЕО-4 - забудова  на  крутих  схилах  допускається  за  умови  забезпечення  стійкості  споруд  і  застосування  протиерозійних  заходів.

 

3.5.4.   Підзона ГЕО-5 - забудова  на  територіях  з  високим  рівнем  грунтових  вод  допускається    за  умови  застосування  заходів  щодо  водопониження.

 

 

 

РОЗДІЛ 4.   Вимоги до складу і змісту містобудівного розрахунку

 

У відповідності з п. 3.2 Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Мінрегіонбуду №109 від 07.07.2011р., до заяви замовника додається містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками запланованого об’єкту будівництва, в якому приводиться розрахунок щодо граничнодопустимих параметрів забудови (за намірами замовника – ред.) умови ув’язки архітектурно-планувального та об’ємно-просторового рішення, системи обслуговування, інженерних комунікацій, транспортного обслуговування та благоустрою, з існуючою забудовою  та  дотриманням  чинних  нормативних  документів.

При розробленні містобудівного розрахунку для допустимого виду забудови, приводяться техніко-економічні обґрунтування можливості і доцільності такого виду забудови, які підлягають погодженню за процедурою згідно п.1.4..

Регламентом плану зонування встановлюються наступні вимоги до містобудівного розрахунку:

 

4.1.  Склад документації:

     - пояснювальна записка;

     - креслення.

4.2.  Зміст документації:

4.2.1  Зміст пояснювальної записки:

- коротка характеристика існуючої містобудівної ситуації;

- інформація про рішення наявної містобудівної документації (генплан, план зонування, ДПТ);

- характеристика намірів забудови;

-обґрунтування поверховості   і конструктивного рішення в залежності від сейсмічності майданчика;

- основні техніко-економічні показники:

· площа ділянки;

· площа забудови, м2 і %;

· площа замощення, м2 і %;

· площа озеленення, м2 і %;

· висота будівлі в стінах;

· загальна площа будівлі;

· корисна площа будівлі;

· розрахункова потреба в місцях паркування автотранспорту;

· кількість мешканців (для житлової забудови);

· розрахункова потреба в основних об’єктах обслуговування (для житлової забудови).

Для житлової забудови до пояснювальної записки додаються довідки управління освіти про наявність вільних місць в школах і дитсадках.

4.2.2.  Перелік і зміст креслень:

- викопіювання з генплану міста;

- ситуаційна схема м. 1:10000, 1 : 5 000, 1 : 2 000, з показом ділянки забудови, ліній і зупинок громадського транспорту, наявних об’єктів обслуговування, в т. ч. школа, дитсадок, відстані до них;

- генплан забудови ділянки м. 1 : 500, 1 : 1000 з показом обмежень забудови, проектованої будівлі, елементів благоустрою, в т. ч. прибудинкових майданчиків, пішохідних підходів, під’їздів і місць паркування автотранспорту;

- плани поверхів, фасади, розрізи м. 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500;

- розгортки з показом існуючої забудови м. 1 : 100, 1 : 200, 1 : 500;

- фотофіксація існуючого  стану з  врисованим  проектованим  об’єктом;

- модель об’ємно-просторового вирішення (для відповідальних об’єктів);

- розрахункова  схема  інсоляції  існуючої  і  проектованої забудови (при потребі).

Примітка:    Масштаб креслень вибирається в залежності від розмірів об’єкта.

4.2.3.   Креслення м. 1 : 500    виконувати на оновленому топогеодезичному зніманні.

4.2.4. Містобудівний  розрахунок   виконується і підписується сертифікованим   архітектором.

 

РОЗДІЛ  5.    Порядок підготовки містобудівних  умов і обмежень забудови та іншого  використання земельних  ділянок у кожній зоні

5.1.      Підготовка  містобудівних умов і  обмежень  забудови та іншого використання  земельних ділянок здійснюється органом  архітектури та містобудування після ідентифікації  ділянки  на базовому плані зонування, визначення  зони,  в  якій вона знаходиться,  переліку  переважних, супутніх та допустимих видів  використання  території  в  межах  зони  і  відповідності  намірів замовника замовника  функціональним  регламентам  в  даній  зоні.

В залежності від категорії виду забудови та іншого використання ділянки подальший  розгляд  заяви  замовника  і  підготовка  містобудівних  умов  і  обмежень  здійснюється  за  процедурою  згідно  п.1.4  пояснювальної  записки  зонінгу.

Містобудівні  умови  та обмеження  забудови ділянки  в  установлений законом термін готуються тільки для дозволених (переважних і супутніх)  видів використання  території.

     Єдині  умови  і  обмеження  забудови  та  іншого  використання  земельних  ділянок  у  кожній  зоні  встановлюються  за  формою  згідно  Порядку,  затвердженого  Наказом  Мінрегіонбуду  України  № 109 від 07.07.2011р.

 

5.1.1. Розділ «Загальні  дані» формується  за  інформацією,  приведеною  в  містобудівному  розрахунку.  При  формуванні  розділу  орган  архітектури  і  містобудування  провіряє  правильність  приведеної  інформації  щодо цільового  і  функціонального  призначення  земельної  ділянки  і  їх  відповідності  генплану  та  даному  плану  зонування.

                 Техніко-економічні показники приймаються за містобудівним розрахунком. Всі показники є орієнтованими і можуть уточнятись на наступних стадіях проектування.

 

5.1.2.  Розділ «Містобудівні умови і обмеження» формується  після  ідентифікації ділянки на  схемах планувальних обмежень, визначення  підзон, в яких знаходиться ділянка і регламентів обмежень в межах кожної підзони. Основні кількісні показники містобудівних умов та обмежень (п.1,2,3 форми,  приведені  в  розділі 7 даної пояснювальної записки, відображають найбільш поширену типову ситуацію і можуть  уточнятись  в  залежності від конкретних умов.

5.1.3.  Висота  забудови  приймається  в  стінах,  за  показниками,  наведеними  в  функціональному  регламенті,  але  не  більше:   

-  вказаної  в  регламентах  підзон  ІА - 2  та  ІА – 3  для  ділянок,  розташованих  в  даних  підзонах;

-  вказаної в регламенті  для  ділянок,  розташованих  в  підзоні    ЕКО-2;

 вказаної  в  регламенті  підзони   ГЕО-1.

Для ділянок, розташованих в декількох вказаних підзонах, приймається мінімальне значення висоти забудови.

5.1.4.  Максимальний  відсоток  забудови  ділянки

Максимальний відсоток  забудови  громадських  зон  приймається  диференційовано,  максимальна  щільність  встановлюється для зон загальноміського   центру,  центрів  районного значення  і  торгових  комплексів   ( Г -1,  Г – 2  і  Г - 6 ).  Для  вказаних  зон  додатково рекомендується  застосування  коефіцієнту  ефективності використання території Кеф, який визначається  відношенням  загальної  площі  будівель  на  ділянці  до  площі  ділянки.

Для  зон   Г -1,  Г – 2  і  Г - 6    рекомендується  Кеф ≥ 2 .

 

 

 

 

Максимальний  відсоток  забудови  житлових  територій визначається       розрахунковим шляхом і приведений в розділі 7 «Обґрунтування параметрів забудови і  довідкові  матеріали».

Для  виробничих  територій  слід  приймати  граничний  мінімальний  відсоток  забудови  за  додатком  до  СНиП ІІ – 89 – 80  «Генеральні  плани  промислових   підприємств»  (виписка  з  СНиП-у  приводиться  в розділі  7  «Обґрунтування  параметрів забудови  і  довідкові  матеріали»).

Верхня  межа відсотку  забудови  для  виробничих  територій  не  встановлюється,  нормування  нижньої  межі  переслідує  мету  підвищення  ефективності  використання  виробничих  територій.

5.1.5. Максимально  допустима  щільність  населення  для  житлової  забудови  приймається  за  показниками,  наведеними  в  розділі  7  «Обґрунтування  параметрів забудови  і  довідкові  матеріали»).         

  Вказані  показники  прийняті:

-   для  садибної  забудови -  за  додатком  3.2  ДБН 360 – 92**,   при  середньому  складі  сім 'ї  3,5 люд.,  при  цьому,  в залежності  від  конкретної  ситуації  даний  показник  може  бути  уточнений  за  даними  вказаного  нормативного  документу (приводиться в розділі 7 «Обґрунтування параметрів забудови і довідкові  матеріали»;    

-  для  квартирної  забудови  (окремий  будинок  або  група  будинків) показники  розраховуються  за  мінімальним  розміром  ділянки  для  окремого  житлового  будинку  (п.3.8.  ДБН  360 – 92**) і приведені в розділі 7;

-  у  випадку  виділення  ділянки  для  комплексної  забудови  кварталу  або  мікрорайону  квартирного  житла,  з розміщенням  школи,  дитячих  дошкільних  установ,  інших  об'єктів  обслуговування, граничну  щільність  населення  приймати  в  середньому  на  квартал  (мікрорайон) -  450 люд / га,   з  врахуванням  регламенту  підзони  Пл – 1.

5.1.6. Містобудівні умови та обмеження, п.4-14 форми, визначаються за регламентами підзон і конкретними умовами розміщення ділянки.

5.2.  Для  допустимих видів забудови та іншого використання території  здійснюється ідентифікація ділянки на схемах планувальних обмежень ,  визначення  підзон, в яких знаходиться  ділянка і регламентів обмежень  в межах  кожної підзони для підготовки переліку організацій,  з якими необхідно погодити  допустимий вид забудови  згідно намірів  замовника.

5.2. 1.  Орган  архітектури і містобудування  в термін  до 7 робочих днів  надає  висновок  щодо категорії  виду  використання  території  і  перелік  попередніх  регламентів обмежень  згідно плану  зонування  та  організацій,  з якими  необхідно  погодити намір забудови. 

5.2.2.   Замовник  подає для погодження  організаціям  згідно  вищевказаного переліку містобудівний розрахунок.  Розгляд  і  підготовка висновків даними організаціями в межах  їх  компетенції  здійснюється  в  термін  не  більше  30 календарних  днів,  на  договірних засадах.

5.2.3.    Після  отримання  висновків  організацій  згідно переліку  замовник  подає їх в  орган архітектури і містобудування  для  підготовки містобудівних умов  і  обмежень в  установлений  законом  термін,  або  висновку  про  відмову  у  випадку  відсутності  позитивних  висновків  вищевказаних організацій  і  невідповідності намірів  містобудівним  регламентом.

 

РОЗДІЛ   6.    Відповідальність  фізичних  і  юридичних  осіб

                        за порушення  плану  зонування

6.1.        Здійснення  контролю  за   виконанням плану  зонування  

(згідно  із підпунктом 3 пункту б статті 31 Закону «Про місцеве самоврядування в   Україні»).

6.1.1.   Державний контроль за виконанням плану  зонування в частині:

-       додержання встановленого ними поділу території міста на зони за переважними і допустимими видами забудови та іншого використання земельних ділянок, та додержання всіма суб’єктами видів забудови та іншого використання земельних ділянок, встановлених для кожної зони;

-       додержання всіма суб’єктами єдиних умов та обмежень використання земельних ділянок;

-       додержання процедур, встановлених планом  зонування –

здійснюється виконавчим комітетом міської ради міста Чернівці згідно з повноваженнями, делегованими йому законодавством, в тому числі органом архітектури і містобудування та інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, місцевими підрозділами органів виконавчої влади згідно з їх компетенцією.

6.1.2. Управлінням  архітектури  та  містобудування  (УАМ)  здійснюється  контроль за виконанням плану  зонування  згідно із  затвердженим положенням про неї.

6.1.3. Громадський контроль за виконанням вимог, встановлених зонінгом здійснюється об’єднаннями громадян, створеними згідно з вимогами законодавства, та всіма членами територіальної громади, обізнаними у цих вимогах.

6.1.4.  Особи, які мають достовірні відомості про порушення вимог плану  зонування, допущені фізичними або юридичними особами після набуття чинності плану зонування території  м. Коломиї, мають право повідомити про це виконавчий комітет місцевої ради, орган архітектури і містобудування, інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю шляхом подання заяви (подаються адреси відповідних служб) або за телефоном (подаються номери відповідних служб та час їх роботи).

 

6.2. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за порушення плану зонування (згідно   із   статтею  376 Цивільного   кодексу  України   та  Законом України

“Про відповідальність підприємств, установ, організацій за правопорушення у   сфері містобудування”)

Юридичні і   фізичні   особи, посадові  особи,  винні   в:

-       порушенні вимог плану зонування щодо додержання видів забудови та іншого використання земельних ділянок, встановлених для кожної зони, єдиних умов та обмежень використання земельних ділянок та інших встановлених ними обов’язкових вимог;

-       порушенні процедур, встановлених  планом  зонування;

-       здійсненні самочинного будівництва без одержання дозволу на це в порядку, встановленому  планом  зонування;

-       порушенні погоджених у встановленому порядку проектів будівництва;

-       здійсненні експлуатації збудованих об’єктів без прийняття їх у експлуатацію у встановленому порядку (тільки для об’єктів, для яких це передбачено);

-       інших порушеннях плану  зонування  та  вимог законодавства –

несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, передбачену   законодавством.

 

 

РОЗДІЛ 7.  Обґрунтування  параметрів  забудови  і  довідкові    матеріали

 

В даному розділі приводяться розрахунки і довідкові матеріали для обґрунтування кількісних показників в містобудівних умовах і обмеженнях забудови ділянок.

 

7.1.    Максимальний відсоток забудови в житлових зонах

7.1.1.   Зона  Ж-1,  садибна забудова.

Для орієнтовного розрахунку приймається одноповерховий житловий будинок загальною площею до 300 м², господарська будівля (гараж) загальною площею 18 м² на ділянці площею 500 м².

Площа   забудови    318×1,1 ~ 350 м²

Відсоток  забудови  350:500×100 = 70%

 

7.1.2.   Зона Ж-3,

Згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», додаток Б малоповерхова забудова - забудова житловими будинками висотою до 3-х поверхів включно.

Для орієнтовного розрахунку приймається 3-поверховий будинок з відношенням площі квартир одного поверху до площі забудови ~ 0,7 ( за результатами аналізу проектів квартирних будинків), житлова забезпеченість  в квартирному житлі 21,2 м²/люд ( за даними генплану міста).

Максимальний відсоток забудови визначається відношенням нормативної розрахункової  площі  забудови на 1 мешканця (житлова забезпеченість, поділена на кількість поверхів і переведена в площу забудови через коефіцієнт 0,7) до мінімальної  площі  ділянки  на  1 мешканця  згідно   п. 3.8  ДБН 360-92**.

(21,2:3:0,7):23,3×100 = 43,3 ~ 44%

 

7.1.4. При комплексній забудові житлових утворень з розміщенням школи, дитячих дошкільних установ, інших об’єктів обслуговування максимальний відсоток забудови складає:

- для  4 - поверхової житлової забудови  ~ 35 %;

- для  9 - поверхової житлової забудови  ~ 33 %.

 

7.2  Максимальний відсоток забудови в зонах громадської забудови.

7.2.1. Торгові об’єкти.

Максимально допустимий відсоток забудови визначається розрахунково, за даними містобудівного розрахунку щодо техніко-економічних показників об’єкту забудови.

В межах ділянки необхідно виділяти зони для покупців, паркування легкового автотранспорту, розвантаження товарів:

-  Зона для покупців (мінімальна) рекомендується площею 20 м² на кожних 100 м² торгової площі;

-  Кількість машиномісць на стоянці приймати за табл..7.6 ДБН 360-92**, площа 1 машиномісця – 25 м²;

- Площа розвантажувального місця рекомендується 6 × 12=72 м² і додатково – майданчик для маневрів автотранспорту 12 × 12 = 144 м².

 

Приклад розрахунку для магазину торговою площею 650 м²:

- нормативна площа ділянки за табл..6.1 ДБН 360-92**:  (650×0,06):100 = 0,39 га = 3900 м²;

- площа зони для покупців:   (650 × 20):100 = 130 м²;

- кількість машиномісць парковки:   (650 × 2):100 = 13 ;

- кількість розвантажувальних місць – 2.

Допустимий відсоток забудови:

(3900-130-13 × 25-72 × 2-144) × 100:3900 = 80,9%

Примітка. 1.  Даним розрахунком не враховуються можливі вимоги щодо відступів від меж ділянки, червоних ліній, нормативні розриви від стоянки, тощо.

                  2.   При розміщенні автостоянки або розвантажувальних місць в підземному рівні в розрахунок вносяться відповідні зміни.

 

7.2.2   Офісні об’єкти.

Максимально допустимий відсоток забудови ділянки визначається розрахунково за даними містобудівного розрахунку щодо техніко-економічних показників об’єкту забудови.

В межах ділянки необхідно виділяти зони для відвідувачів, паркування легкового автотранспорту, господарського під’їзду.

Розрахунок виконується аналогічно приведеному в розділі 7.2.1.

Приклад розрахунку для офісного об’єкту на 100 працівників і 50 одночасних відвідувачів:

- нормативна площа ділянки за табл..6.1 ДБН 360-92**:   100 × 18,5 = 1850 м²;

- площа зони для відвідувачів - 20 м²;

- кількість машиномісць парковки:   (150 × 5):100 = 8;

- господарський під’їзд :   72 + 144 = 216 м².

Допустимий відсоток забудови:

(1850-20-8 × 25-216) × 100:1850 = 76,4%

Примітки до даного розрахунку аналогічні приведеним в розділі 7.2.1.

 

7.2.3. Об’єкти громадського харчування

Максимально допустимий відсоток забудови ділянки визначається розрахунково за даними містобудівного розрахунку щодо техніко-економічних показників об’єкту забудови.

Зонування ділянки і розрахунок виконується аналогічно приведеним в розділах 7.2.1, 7.2.2.

Приклад розрахунку  для кафе на 100 місць:

- нормативна площа ділянки за табл..6.1 ДБН 360-92** - 1750 м²;

- площа зони для відвідувачів - 20 м²;

- кількість машиномісць парковки - 8;

- розвантажувальне місце – 1 (72 м²);

- майданчик для маневру – 144 м².

Допустимий відсоток забудови:

(1750-20-8 × 25-216) × 100:1750 = 75%

Примітки до даного розрахунку аналогічні приведеним в розділі 6.2.1.

 

7.3.  Мінімально  допустимий  відсоток  забудови  на  територіях  виробничих  та комунальних   підприємствах.

Мінімально допустимий відсоток забудови виробничих. Транспортних, комунальних та інших підприємств незалежно від форми власності приймається згідно з додатком до діючого СНиП ІІ – 89-80 «Генеральні плани промислових підприємств».

ДОДАТОК

 

ПОКАЗНИКИ МІНІМАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАБУДОВИ ПЛОЩАДОК ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Галузь

Підприємства (виробництва)

Мінімальна щільність забудови, %

Хімічна промисловість

 

 

 

 

1. Гірничо-хімічної промисловості

28

2. Азотної промисловості

33

3. Фосфатних добрив і іншої продукції неорганічної    хімії

32

4. Содової промисловості

32

5. Хлорної промисловості

33

6. Інших продуктів основної хімії

33

7. Віскозних   волокон

45

8. Синтетичних волокон

50

9. Синтетичних смол і пластмас

32

10. Виробів із пластмас

50

11. Лакофарбової промисловості

34

12. Продуктів органічного синтезу

32

Металургійна

промисловість

 

 

1. Збагачувальні залізної руди й по виробництву окатишів потужністю, млн.т/рік:

-   5-20

-  більше 20

 

 

28

32

2. Дробильно-сортувальні потужністю, млн. т/рік:

-  до 3

-  більше 3

 

22

27

3. Ремонтних і транспортні (рудників при відкритому   способі розробки)

27

4. Надшахтні комплекси й інші спорудження рудників при підземному способі розробки

30

5. Коксохімічні:

без збагачувальної фабрики

с збагачувальною фабрикою

 

30

28

6. Метизі

50

7. Феросплавні

30

8. Трубні

45

9. По виробництву вогнетривких виробів

32

10. По випалі вогнетривкої сировини й виробництву порошків і мергелей

28

11. По обробленню лома й відходу чорних металів

25

12. Алюмінієві

43

13.  Свинцево-цинкові й титано-магнієві

33

14.  Мідеплавильні

38

15. Надшахтні комплекси й інші спорудження рудників при підземному способі розробки без збагачувальних фабрик потужністю, млн. т/рік:

 -  до 3

 -  більше 3

 

 

 

30

35

16. Те ж, зі збагачувальними фабриками

30

17. Збагачувальні фабрики потужністю, млн. т/рік:

 -  до 15

 -  більше 15

 

27

30

18. Електродні

45

19. По обробці кольорових металів

45

20. Глиноземні

35

Вугільна

промисловість

1. Вугільні й сланцеві шахти без збагачувальних фабрик

28

2. Те ж, зі збагачувальними фабриками

26

3. Центральні (групові) збагачувальні фабрики

23

Целюлозна

промисловість

1. Целюлозно-паперові й целюлозно-картонні

35

2. Переробні паперові й картонні, працюючі на привізній целюлозі й макулатурі

40

Енергетична

промисловість

1. Електростанції потужністю більше 2000 МВт:

а) без градирень:

- атомні

- ГРЕС на твердому паливі

- ГРЕС на газомазутному паливі

б) при наявності градирень:

- Атомні

- ГРЕС на твердому паливі

- ГРЕС на газомазутному паливі

 

 

29

30

38

 

        26

30

35

2. Електростанції потужністю до 2000 МВт:

 а) без градирень:

- Атомні

- ГРЕС на твердому паливі

- ГРЕС на газомазутному паливі

 б) при наявності градирень:

- атомні

- ГРЕС на твердому паливі

- ГРЕС на газомазутному паливі

 

 

22

25

33

 

21

25

33

3. Теплоелектроцентралі (ТЕЦ) при наявності градирень:

 а) потужністю до 500 МВт:

- на твердому паливі

- на газомазутному паливі

 б) потужністю від 500 до 1000 МВт:

- на твердому паливі

- на газомазутному паливі

 в) потужністю більше 1000 МВт:

- на твердому паливі

- на газомазутному паливі

 

 

28

25

 

28

26

 

29

30

Водне господарство

1. Експлуатаційні й ремонтно-експлуатаційні ділянки меліоративних систем і сільгоспводопостачання (ЕУ й РЕУ)

50

Нафтова

промисловість

1. Замірні установки

30

2. Нафтонасосні станції (дожимні)

25

3. Центральні пункти збору й підготовки нафти, газу й води, млн. м3/ рік:

    - до 3

    - більше 3

 

 

35

37

4. Установки компресорного газліфта

35

5. Компресорні станції перекачування нафтового газу продуктивністю, тис. м3/сут:

   - 200

   - 400

 

 

25

30

6. Кущові насосні станції для заводнення нафтових шарів

25

7. Бази виробничого обслуговування нафто-газовидобувних підприємств і керувань бурових робіт

45

8.  Бази матеріально-технічного постачання нафтової промисловості

45

9. Геофізичні бази нафтової промисловості

30

Важке машинобудування

 

1. Парових і енергетичних казанів і котельно-допоміжного встаткування

50

2. Енергетичних атомних реакторів, парових гідравлічних і газових турбін і турбодопоміжного встаткування

52

3. Дизелів, дизель-генераторів і дизельних електростанцій  на   залізничному ходу

50

4. Прокатного, доменного, сталеплавильного, агломераційного й коксового встаткування, устаткування   для  кольорової  металургії

50

5. Механізованих кріплень, виємочних комплексів і агрегатів, вагонеток, комбайнів для очисних і прохідницьких робіт, стругових установок для видобутку вугілля, вантажно-розвантажувальних і навалювальних машин, гідравлічних стійок, збагачувального встаткування, устаткування для механізованих робіт на поверхні шахт і інших машин і механізмів для гірської промисловості

52

6. Електричних мостових і козлових кранів

50

7. Конвеєрів стрічкових, скребкових, підвісних грузонесучих, навантажувальних пристроїв для контейнерних вантажів, талів (тельферів), ескалаторів і іншого підйомно-транспортного встаткування

52

8. Ліфтів

65

9. Локомотивів і рухливого состава залізничного транспорту (магістральних, маневрових і промислових тепловозів, пасажирських і промислових вагонів, включаючи електропоїзди й дизельні поїзди), шляхових машин і контейнерів

50

10. Гальмового обладнання для залізничного рухливого состава

52

11. Ремонту рухливого состава залізничного транспорту

40

Електротехнічне машинобудування

1. Електродвигунів

52

2. Великих електричних машин і турбогенераторів

50

3. Високовольтної апаратури

60

4. Трансформаторів

45

5. Низьковольтної апаратури й світотехнічного встаткування

55

6. Кабельної продукції

45

7. Електролампові

45

8. Електроізоляційних матеріалів

57

9. Акумуляторні

55

10 Напівпровідникових приладів

52

Радіотехнічна та електронна промисловість

1. Радіопромисловості при загальній площі виробничих будинків, тис. м2:

   - до 100

   - більше 100

 

 

50

55

2. Електронної промисловості:

   а) підприємства, розташовані в одному будинку (корпус завод)

   б) підприємства, розташовані в декількох будинках:

      - одноповерхових

      - багатоповерхових

 

60

 

 

55

50

Середнє машинобудування

1. Металорізальних верстатів, ливарного й деревообробного    устаткування

50

2. Ковальсько-пресового устаткування

55

3. Інструментальні

60

4. Штучних алмазів, абразивних матеріалів і інструментів з них

50

5. Лиття

50

6 Кувань і штампувань

50

7. Зварених конструкцій для машинобудування

50

8. Виробів загальномашинобудівного застосування (редукторів, що фільтрують пристрої, загальномашино-будівних деталей)

52

9. Приладобудування, засобів автоматизації й систем керування:

   а) при загальній площі виробничих споруд 100 тис. м2

   б) те ж, більше 100 тис. м2

   в) при застосуванні ртуті й скловаріння

 

 

50

55

30

10. Хіміко-фармацевтичні

32

11. Медико-інструментальні

43

12. Медичних виробів зі скла й порцеляни

40

13. Автомобільні

50

14. Автоскладальні

55

15. Автомобільного моторобудування

55

16. Агрегатів, вузлів, запчастин

55

17. Підшипникові

55

18. Тракторні, сільськогосподарських машин, тракторних і комбайнових двигунів

52

19. Агрегатів, вузлів, деталей і запчастин до тракторів і сільськогосподарських машин

56

20. Бульдозерів, скреперів, екскаваторів і вузлів для екскаваторів

50

21. Пневматичного, електричного інструмента й засобів малої механізації

63

22. Устаткування для меліоративних робіт, лісозаготівельної й торф'яної промисловості

55

23. Комунального машинобудування

57

24. Технологічного устаткування для легкої, текстильної, харчової, комбікормової й поліграфічної промисловості

55

25. Технологічного устаткування для торгівлі й громадського харчування

57

26. Технологічного устаткування для скляної промисловості

57

27. Побутових приладів і машин

57

Суднобудівна

промисловість

1. Суднобудівні

52

2. Судноремонтні річкових судів з річним випуском, тис. т/рік:

   - до 20

   - 20-40

   - 40-60

   - 60 і більше

 

 

42

48

55

60

3. Річкові порти: I і II категорій:

   - при ковшовому варіанті

   - при русловому варіанті

   - III і IV категорій

 

70

50

55

Лісова

промисловість

1. Лісозаготівельні із примиканням до залізниці МШС:

   а)Без переробки деревини виробничою потужністю,тис. м3/рік:

    - до 400

    - більше 400

   б) с переробкою деревини виробничою потужністю, тис. м3/рік:

    - до 400

    - більше 400

 

 

 

28

35

 

 

23

20

2. Лісозаготівельні із примиканням до водних транспортних шляхів при відправленні лісу в хлистах:

   - з зимовим   плотбищем

   - без зимового плотбища

 

 

17

44

3. Те ж, при відправленні лісу в сортиментах:

   а) з зимовим плотбищем виробничою потужністю, тис. м3/рік:

    - до 400

    - більше 400

   б) без зимового плотбища виробничою потужністю, тис. м3/рік:

    - до 400

    - більше 400

 

 

 

30

33

 

 

33

38

4. Пиломатеріалів, стандартних будинків, комплектів деталей, столярних виробів і заготівель:

   - при поставці сировини, відправленню продукції по залізниці;

   - при поставці сировини по воді.

 

 

40

 

45

5. Дерево-стружкових плит

45

6. Фанери

47

7. Меблеві

53

Легка

промисловість

1. Бавовноочисні при критому зберіганні бавовни-сирцю

29

2. Те ж, при 25 % критого й 75 % відкритого зберігання бавовни-сирцю

22

3. Бавовнозаготовчі пункти

21

4. Льонозаводи

35

5. Пенькозаводи  (без полів сушіння)

27

6. Первинної обробки вовни

61

7. Шовкомотальної промисловості

41

8. Текстильні комбінати з одноповерховими головними корпусами

60

9. Текстильні фабрики, розміщені а одноповерхові корпуси, при загальній площі головного виробничого корпуса, тис. м2:

   - до 50

   - св. 50

 

 

 

55

60

10. Текстильних галантерей

60

11. Верхнього й білизняного трикотажу

60

12. Швейно-трикотажні

60

13. Швейні

55

14. Шкіряні й первинної обробки шкірсировини:

   - одноповерхові

   - двоповерхові

 

50

45

15. Штучних шкір, взуттєвих картонів і плівкових матеріалів

55

16. Шкіргалантерейні:

   - одноповерхові

   - багатоповерхові

 

55

50

17. Хутряні й овчинно-шубні

55

18. Взуттєві:

   - одноповерхові

   - багатоповерхові

 

55

50

19. Фурнітури й інших виробів для взуттєвої, галантерейної, швейної й трикотажної промисловості

52

Харчова промисловість

1. Цукрові заводи при переробці буряка, тис. т/доб:

   - до 3 (зберігання буряка на кагатних полях)

   - від 3 до 6 (зберігання буряка в механізованих складах)

 

55

50

2. Хліба й хлібобулочних виробів виробничою потужністю, т/доб:

   - до 45

   - більше 45

 

 

37

40

3. Кондитерських виробів

50

4. Рослинного масла виробничою потужністю, т /добу:

   - до 400

   - більше 400

 

33

35

5. Маргаринової продукції

40

6. Парфюмерно-косметичних виробів

40

7. Виноградних вин і виноматеріалів

50

8. Пива й солоду

50

9. Плодоовочевих консервів

50

10. Первинної обробки чайного аркуша

40

11.Ферментації тютюну

41

12.Гідролізно-дріжджові, фурфурольні, білково-вітамінних концентратів і по виробництву преміксів

45

13.Млинокомбінати, крупозаводи, комбіновані кормові заводи, елеватори й хлібоприймальні підприємства

41

14. Комбінати хлібопродуктів

42

М’ясо-молочна

промисловість

1. М'яса (із цехами забою й знекровлювання)

40

2. М'ясних консервів, ковбас, копченостей і інших м'ясних продуктів

42

3. По переробці молока виробничою потужністю, т у зміну:

   - до 100

   - більше 100

 

 

43

45

4. Сухого знежиреного молока виробничою потужністю, т у зміну:

   - до 5

   - більше 5

 

 

36

42

5. Молочних консервів

45

6. Сиру

37

Сільсько -господарське машинобудування та господарство

1. З ремонту вантажних автомобілів (типу ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б, ЗИЛ-130)

60

2. З ремонту тракторів (типу ДТ-75, МТЗ-50, МТЗ-52, ДО-700, ДО-701, Т-150ДО, МТЗ-81), агрегатів і вузлів до них

56

3. З ремонту шасі тракторів (типу Т-150ДО)

54

4. Станції технічного обслуговування вантажних автомобілів (типу ЗИЛ-130, ГАЗ-53А, ГАЗ-53Б)

40

5. Станції технічного обслуговування енергонасичених тракторів (типу ДО-700, ДО-701, Т-150ДО, МТЗ-80)

40

6. Пункти технічного обслуговування тракторів, бульдозерів і інших спецмашин механізованих загонів районних об'єднань Союзсільгосптехніки

52

7. Бази торговельні обласні

57

8. Бази прирейкові (районні й міжрайонні)

54

9. Бази мінеральних добрив, вапняних матеріалів, ядохімікатів

35

10. Склади хімічних засобів захисту рослин

57

Місцева промисловість

1. Замково-скоб'яні вироби:

61

2. Художньої кераміки

56

3. Художніх виробів з металу і каменю

52

4. Духових музичних інструментів

56

5. Іграшок і сувенірів з дерева

53

6. Іграшок з металу

61

7.Швейних виробів:

    у двоповерхових будинках

    у будинках більше двох поверхів

 

74

60

 

Будівельна

промисловість

1. Цементні:

   - с сухим способом виробництва

   - с мокрим способом виробництва

35

37

2. Азбестоцементних виробів

42

3. Попередньо напружених залізобетонних залізничних шпал виробничою потужністю 90 тис. м3/рік

50

4. Залізобетонних напірних труб виробничою потужністю 60 тис. м3/рік

45

5. Великих блоків, панелей і інших конструкцій з ніздрюватого й щільного силікатобетону виробничою потужністю, тис. м3/рік:

   - 120

   - 200

 

 

 

45

50

6. Залізобетонних мостових конструкцій для залізничного й автодорожнього будівництва виробничою потужністю 40 тис. м3/рік

40

7. Залізобетонних конструкцій для гідротехнічного й портового будівництва виробничою потужністю 150 тис. м3/рік

50

8. Збірних залізобетонних і легкобетонних конструкцій для сільського виробничого будівництва виробничою потужністю, тис. м3/рік:

   - 40

   - 100

 

 

 

50

55

9. Залізобетонних виробів для будівництва елеваторів виробничою потужністю до 50 тис. м3/рік

55

10. Сільські будівельні комбінати по виготовленню комплектів конструкцій для виробничого будівництва

50

11. Обпаленої глиняної цегли й керамічних блоків

42

12. Силікатної цегли

45

13. Керамічних плиток для підлог, лицювальних глазурованих плиток, керамічних виробів для облицювання фасадів будинків

45

14. Керамічних каналізаційних труб

45

15. Керамічних дренажних труб

45

16 Гравійно-сортувальні напувай розробці родовищ способом гідромеханізації виробничою потужністю, тис. м3/рік:

    - 500-1000

   - 200 ( збірно-розбірні)

 

 

 

35

30

17. Гравійно-сортувальні при розробці родовищ екскаваторним способом виробничою потужністю 500-1000 тис. м3/рік

27

18. Дробильно-сортувальні по переробці міцних однорідних порід виробничою потужністю, тис. м3/рік:

   - 600-1600

   - 200 ( збірно-розбірні)

 

 

27

30

19. Аглопоритового гравію із попилу ТЕЦ і керамзиту

40

20. Спученого перліту (з виробництвом перлитобітумних плит) при застосуванні як паливо:

   - природного газу

   - мазуту

 

 

55

50

21.Мінеральної вати й виробів з її, вермикулитових і перлітових тепло- і звукоізоляційних виробів

45

22. Перевелися

30

23. Вапнякового борошна й сиромолотого гіпсу

33

24. Скла віконного, полірованого, архітектурно-будівельного, технічного й скловолокна

38

25. Збагачувальні кварцового піску виробничою потужністю 150-300 тис. т/рік

27

26. Пляшок консервної скляної тари, господарського скляного посуду й кришталевих виробів

43

27. Будівельного, технічного, санітарно-технічного фаянсу, порцеляни й напівпорцеляни

45

28. Сталевих будівельних конструкцій (у тому числі із труб)

55

29. Сталевих конструкцій для мостів

45

30. Алюмінієвих будівельних конструкцій

60

31. Монтажних (для СТОСІВ до автоматики, сантехнічних) і електромонтажних заготівель

60

32. Технологічних металоконструкцій і вузлів трубопроводів

48

33. З ремонту будівельних машин

63

34. Об'єднані підприємства спеціалізованих монтажних організацій:

   - з базою механізації

   - без бази механізації

 

 

50

55

35. Бази механізації будівництва

47

36. Бази керувань виробничо-технічної комплектації будівельних і монтажних трестів

60

37. Опорні бази загальбудівельних пересувних механізованих колон (ПМК)

40

38. Опорні бази спеціалізованих пересувних механізованих колон (СПМК)

50

39. Автотранспортні підприємства будівельних організацій на 200 і 300 спеціалізованих великовантажних автомобілів і автопоїздів

40

40. Гаражі:

   - на 150 автомобілів

   - на 250 автомобілів

 

40

50

 

Автомобільна будівна

промисловість

1. По капітальному ремонті вантажних автомобілів потужністю 2-10 тис. капітальних ремонтів у рік

60

2. З ремонту агрегатів вантажних автомобілів і автобусів потужністю 10-60 тис. капітальних ремонтів у рік

65

3. З ремонту автобусів із застосуванням готових агрегатів потужністю 1-2 тис. ремонтів у рік

60

4. З ремонту агрегатів легкових автомобілів потужністю 30-60 тис. капітальних ремонтів у рік

65

5. Централізованого відновлення деталей

65

6. Вантажні автотранспортні на 200 автомобілів при незалежному виїзді, %:

   - 100

   - 50

 

 

45

51

7. Вантажні автотранспортні на 300 і 500 автомобілів при незалежному виїзді, %:

   - 100

   - 50

 

 

50

55

8. Автобусні парки при кількості автобусів:

   - 100

   - 300

   - 500

 

50

55

60

9. Таксомоторні парки при кількості автомобілів:

   - 300

   - 500

   - 800

   - 1000

 

52

55

56

58

10. Вантажні автостанції при відправленні вантажів 500-1500 т/сут

55

11. Централізованого технічного обслуговування на 1200 автомобілів

45

12. Станції технічного обслуговування легкових автомобілів при кількості постів

   - 5

   - 10

   - 25

   - 50

 

 

20

28

30

40

13. Автозаправні станції при кількості заправлень у добу:

   - 200

   - більше 200

 

13

16

14. Дорожньо-ремонтні пункти (ДРП)

29

15. Дорожні ділянки (ДУ)

   - Те ж, з дорожньо-ремонтним пунктом

   - Те ж, з дорожньо-ремонтним пунктом технічної допомоги

        32

32

34

16. Дорожньо-будівельне керування (ДСУ)

40

17. Цементно - бетонні продуктивністю, тис. м3/рік:

   - 30

   - 60

   - 120

 

42

47

51

18. Асфальтобетонні продуктивністю, тис т/рік:

   - 30

   - 60

   - 120

 

35

44

48

19. Бітумні бази:

   - прирейкові

   - притрасові

 

31

27

20. Бази піску

48

21. Полігони для виготовлення залізобетонних конструкцій потужністю 4 тис. м3/рік

35

Геологічна

промисловість

1. Бази виробничі й матеріально-технічне постачання геологорозвідувальних керувань і трестів

40

2. Виробничі бази при розвідці на нафту й газ із річним обсягом робіт тис. м, до:

   - 20

   - 50

   - 100

 

 

40

45

50

3. Виробничі бази геологорозвідувальних експедицій при розвідці на тверді корисні копалини з річним обсягом робіт тис. руб. до:

   - 500

   - більше 500

 

 

 

32

35

4. Виробничі бази партій при розвідці на тверді корисні копалини з річним обсягом робіт, тис. руб, до:

   - 400

   - 500

 

 

32

35

5. Наземні комплекси розвідницьких шахт при підземному способі розробки без збагачувального заводу потужністю до 200 тис. т у рік

 

26

6. Збагачувальні потужністю до 30 тис. т у рік

25

7. Дробильно-сортувальні потужністю до 30 тис. т у рік

20

Газова

промисловість

1. Головні промислові спорудження. установки комплексної підготовки газу, компресорні станції підземних сховищ газу

35

2. Компресорні станції магістральних газопроводів

40

3. Газорозподільні пункти підземних сховищ газу

25

4. Ремонтно-експлуатаційні пункти

45

Поліграфія

1.Газетно-книжковожурнальні, газетно-журнальні книжкові

50

2. Підприємства доставки продукції

40

3. Підприємства доставки металопродукції

35

 

Примітки: 1. Щільність забудови площадки промислового підприємства визначається у відсотках як; відношення площі забудови до площі підприємства в огорожі (або при відсутності огорожі - у відповідним їй умовних границях) із включенням площі зайнятий віялом залізничних колій.

2. Площа забудови визначається як сума площ, зайнятих будинками й спорудженнями всіх видів, включаючи навіси, відкриті технологічні, санітарно технічно, енергетичні й інші установки естакади й галереї, майданчики завантажувальних пристроїв, підземні спорудження (резервуари, льохи, притулки, тунелі, над якими не можуть бути розміщені будинки й спорудження), а також відкриті стоянки автомобілів машин, механізмів і відкриті склади різного призначення за умови, що розміри й устаткування стоянок і складів приймаються по нормах технологічного проектування підприємств.

У площу забудови повинні включатися резервні ділянки на площадці підприємства, намічені відповідно до завдання на проектування для розміщення на них будинків і споруджень (у межах габаритів зазначених будинків і споруджень).

У площу забудови не включаються площі, зайняті вимощеннями навколо будинків і споруджень, тротуарами, автомобільними й залізницями, залізничними станціями, тимчасовими будинками й спорудженнями, відкритими спортивними площадками, площадками для відпочинку трудящих, зеленими насадженнями (з дерев чагарників, квітів і трав) відкритими стоянками автотранспортних засобів, що належать громадянам, відкритими водовідвідними й іншими канавами, підпірними стінками, підземними будинками й спорудженнями або частинами їх, над якими можуть бути розміщені інші будинки й спорудження.

3. Підрахунок площ займаних будинками й спорудженнями виробляється по зовнішньому контурі їхніх зовнішніх стін, на рівні планувальних оцінок землі.

При підрахунку площ займаних галереями й естакадами в площу забудови включається проекція на горизонтальну площину тільки тих ділянок галереї й естакад, під якими по габаритах не можуть бути розміщені інші будинки або спорудження, на інших ділянках ураховується тільки площа займана фундаментами опор галереї й естакад на рівні планувальних оцінок землі.

4. При будівництві підприємстві на площадках з ухилами 2 % і більше мінімальну щільність забудови допускається зменшувати відповідно до таблиці.

5. Мінімальну щільність забудови допускається зменшувати (при наявності відповідних техніко-економічних обґрунтувань), але не більше ніж на 1/10 встановленої справжнім додатком:

Ухил місцевості, %

Поправочний коефіцієнт зниження щільності забудови

2-5

5-10

10-15

15-20

0, 95-0,90

0, 90-0,85

0, 85-0,80

0, 80-0,70

а) при розширенні й реконструкції підприємств;

б) для підприємств машинобудівної промисловості, що мають у своєму складі заготівельні цехи (ливарні ковальсько-пресові, копрові);

в) при будівництві підприємств на площадках зі складними інженерно геологічними або іншими несприятливими природними умовами;

г) для підприємств із ремонту річкових суден, що мають басейнові цехи лісопиляння;

д) для підприємств важкого енергетичного й транспортного машинобудування при необхідності технологічних внутрімайданчикових перевезень вантажів довжиною більше 6 м на причепах, трайлерах (мости важких кранів, заготівлі деталей рам, тепловозів і вагонів і буд.р.) або міжцехових залізничних перевезень негабаритних або великогабаритних вантажів масою більше 10 т (блоки парових казанів, корпуса атомних реакторів і буд.р.).

 

 

7.4.  Максимально допустима щільність населення в садибній забудові

Максимально допустима щільність населення в садибній забудові приймається згідно з додатком 3.2 ДБН 360-92**.

Для демографічної ситуації м. Чернівців рекомендується користуватись показниками даної таблиці для сім’ї, що заселяється в проектовану забудову, складом із  3,5 - 4 особи.

Додаток 3.2*

(рекомендований)

ПОКАЗНИКИ

розрахункової щільності населення (брутто) для районів садибної забудови

------------------------------------------------------------------

|   Тип   |Розмір | Кіль- |Щільність населення (брутто), люд./га,|

|забудови |діля-  | кість |  при середньому складі сім'ї, чол.   |

|         | нки,  |ділянок|--------------------------------------|

|         | кв.м  |на 1 га|  2  |   3   |   4   |   5   |   6    |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна  | 1500  | 5 - 6 |10 - |15 - 18|20 - 24|25 - 30|30 - 36 |

|         |       |       | 12  |       |       |       |        |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна  | 1200  | 6 - 7 |12 - |18 - 21|24 - 28|30 - 35|36 - 42 |

|         |       |       | 14  |       |       |       |        |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна  | 1000  | 8 - 9 |17 - |26 - 27|34 - 35|43 - 44|51 - 52 |

|         |       |       | 18  |       |       |       |        |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна  |  600  |13 - 15|28 - |42 - 43|55 - 57|68 - 71|81 - 84 |

|         |       |       | 29  |       |       |       |   -    |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Садибна  |  500  |16 - 17|34 - |50 - 52|66 - 68|82 - 84|97 - 99 |

|         |       |       | 35  |       |       |       |        |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована|  400  |19 - 21|41 - |61 - 62|80 - 82| 98 -  | 115 -  |

|         |       |       | 42  |       |       |  100  |  118   |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована|  300  |24 - 27|53 - |78 - 80| 101 - | 124 - | 144 -  |

|         |       |       | 55  |       |  104  |  127  |  148   |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована|  200  |32 - 38|75 - | 109 - | 134 - | 169 - | 196 -  |

|         |       |       | 77  |  112  |  143  |  173  |  200   |

|---------+-------+-------+-----+-------+-------+-------+--------|

|Блокована|  150  |40 - 49|96 - | 138 - | 176 - | 211 - | 242 -  |

|         |       |       | 99  |  142  |  180  |  216  |  248   |

----------------------------------------------------------------

 

7.5. Максимально допустима щільність населення в багатоквартирній забудові.

Щільність населення при розміщенні на ділянці багатоквартирного будинку (групи будинків),  без окремостоячих об’єктів обслуговування (школи, дитячі дошкільні установи, гаражі, спортивні споруди) розрахована диференційовано для забудови різної поверховості, за розміром мінімальної площі ділянки на 1 мешканця згідно з  п. 3.8 ДБН  360-92**:

-       2 пов. – 332 люд/га ;          3 пов. – 429 люд/га

-       4 пов. – 495 люд/га ;          5 пов. – 585 люд/га

-       6 пов. – 653 люд/га;           7 пов. – 685 люд/га

-       8 пов. – 719 люд/га ;          9 пов. – 820 люд/га

При цьому, в межах ділянки мають бути розташовані всі прибудинкові майданчики згідно з табл. 3.2 ДБН 360-92** і гостьові автостоянки згідно з табл.. 7.4а ДБН 360-92**.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області