17 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
ПОСИЛАННЯ

  

Верховна рада України
Кабінет міністрів України

 


Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області


Конкурсна документація з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.
 На головну

Конкурсна документація з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова. 

 

Конкурсна документація містить:

- інструкцію для претендентів;

- умови проведення конкурсу;

- проект договору із зазначенням його істотних умов, та умов, які можуть бути змінені під час проведення конкурсу;

- висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства для об'єкта, який виставляється на конкурс;

- звіт про можливі ризики здійснення державно-приватного партнерства та форми управління такими ризиками (перелік ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства).

 

 Розділ І Конкурсної документації

 

 Інструкція для претендентів щодо участі у конкурсі з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Закону України "Про державно-приватне партнерство", Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384.

1.2. Конкурс проводиться на основі принципів прозорості, об'єктивності та недискримінаційності. Претендентам та учасникам конкурсу гарантуються рівні умови участі у конкурсі.

1.3 Метою проведення конкурсу є визначення суб'єкта господарювання, який забезпечить створення найкращих умов для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.

1.4. Заявки для участі в конкурсі, конкурсні пропозиції, та інші документи, пов'язані з проведенням конкурсу, подаються претендентами (учасниками) до конкурсної комісії. Заявка на участь у конкурсі повинна містити:

- повне найменування (для фізичних осіб-підприємців — прізвище, ім'я та по батькові), місцезнаходження, телефон претендента;

- дату, місце та найменування органу реєстрації претендента;

- дані про особу, що підписала заявку.

Адреса конкурсної комісії: проспект Михайла Грушевського,1, м.Коломия, 78203, телефон конкурсної комісії (03433) 25812.

Режим приймання документів конкурсною комісією: щоденно  з 10.00  до 14.00 години, крім святкових та вихідних днів.

1.5. Подані заявки на участь у конкурсі разом з конкурсними пропозиціями реєструються конкурсною комісією у день їх надходження за умови, що форма їх подання відповідає тій, яка визначена у конкурсній документації.

За умови подання заявок на участь у конкурсі та конкурсних пропозицій без дотримання вимог, визначених даною конкурсною документацією в частині пакування, нанесення надписів, опечатування та способу їх доставки,  зазначені документи не реєструються та повертаються адресату без розгляду.

1.6. Конкурсна пропозиція повинна містити:

а) пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства за такими розділами: технічний, фінансовий і комерційний,  екологічний і соціальний;

б) пропозиції щодо умов договору про партнерство (окрім тих, що визначені конкурсною документацією як істотні);

в) анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більше як 4 (чотири) аркуші.

 Учасник конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншим учасником.

Учасники конкурсу, які разом беруть участь у конкурсі подають разом з конкурсною пропозицією договір, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійснення державно-приватного партнерства.

Конкурсна пропозиція подається комісії у запечатаному і скріпленому печаткою учасника конкурсу конверті, на якому зазначається найменування такого учасника конкурсу.

1.7. Конкурсна документація розміщується на веб-сайті Коломийської міської ради та видається у документальному вигляді заінтересованій особі на її письмовий запит. Заява про видачу конкурсної документації подається до конкурсної комісії. Заявки для участі в конкурсі, конкурсні пропозиції, та інші документи, пов'язані з проведенням конкурсу подаються до конкурсної комісії особисто або поштою.

 1.8. Заявки для участі в конкурсі, конкурсні пропозиції, та інші документи, пов'язані з проведенням конкурсу подаються претендентами (учасниками) на паперовому носії на українській мові.

1.9. Конкурс проводиться такими етапами:

1) подання заявок на участь у конкурсі;

2) попередній відбір претендентів з урахуванням кваліфікаційних та інших вимог, визначених конкурсною документацією;

3) подання конкурсних пропозицій;

4) розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями учасників конкурсу; 

5) проведення оцінки конкурсних пропозицій;

6) визначення переможця конкурсу.

За обгрунтованим рішенням Коломийської міської ради конкурс може проводитися без попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам.

 У разі якщо після оголошення конкурсу з визначення приватного партнера на участь у зазначеному конкурсі подасть заявку лише один претендент, на підставі абз. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України "Про державно-приватне партнерство" договір може бути укладено з цим претендентом шляхом погодження з ним істотних умов договору, за умови, що такий претендент відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією. У такому разі етапи, передбачені підпунктами 3-6 цього пункту Інструкції, не проводяться.

1.10. Усі витрати, пов’язані із участю у конкурсі претендент (учасник) несе самостійно. Коломийська міська рада не компенсує претендентам (учасникам) витрати, пов'язані із участю у конкурсі, незалежно від результатів конкурсу.

1.11. Заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції подаються виключно у строки, встановлені цією Інструкцією для їх подання. Заявки на участь у конкурсі та конкурсні пропозиції, отримані конкурсною комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються претенденту (учаснику).

1.12. Претенденти (учасники), їх представники мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії, крім засідань комісії, на яких проводиться оцінка конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

1.13. Згода органу Антимонопольного комітету України на укладення договору про спільну діяльність в рамках здійснення державно-приватного партнерства.

1.14. Конкурсна комісія у разі виникнення потреби в отриманні додаткової інформації щодо претендентів або учасників конкурсу та їх конкурсних пропозицій має право запрошувати на свої засідання таких претендентів та учасників конкурсу, заслуховувати їх пояснення. Запрошення представника претендента або учасника конкурсу має бути направлене не пізніш, ніж за три робочих дні до дати проведення відповідного засідання комісії. Запрошення направляється за підписом секретаря комісії поштою, факсом, телефонограмою або електронною поштою (скановані та збережені у форматі PDF).

 

2. Подання заявок на участь у конкурсі

 

2.1. Строк подання заявок на участь у конкурсі - 30 календарних днів з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.

2.2. Заявки на участь конкурсі реєструються конкурсною комісією.

2.3. Заявка на участь у конкурсі подається у довільній формі.

Заявка на участь у конкурсі юридичної особи повинна містити:

а) повне найменування, місцезнаходження, телефон (телефакс), електронну пошту претендента;

       б) дату, місце та найменування органу державної реєстрації претендента;

в) загальні відомості про посадових осіб претендента;

г) дані про особу, що підписала заявку (посада, прізвище, ім'я, по-батькові).

Заявка на участь у конкурсі фізичної особи - підприємця повинна містити:

а) прізвище, ім'я та по батькові, телефон, (телефакс), електронну пошту претендента;

б) дату, місце та найменування органу державної реєстрації претендента. У заявці вказується перелік документів, що до неї додаються. Заявку підписує претендент або уповноважена ним особа і завіряє печаткою (за наявності).

 2.4. До заявки додаються:

а) довідка про відсутність заборгованості перед бюджетом;

б) розшифрована інформація про дебіторську та кредиторську заборгованість із зазначенням дати їх виникнення за останні три звітні роки;

в) відомості та їх документальне підтвердження щодо відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним конкурсною документацією.

г) копія фінансового звіту Учасника (форма № 1-м) - для суб’єктів малого підприємництва;

д) копія декларації про доходи (форма № 1), або копія звіту суб’єкта малого підприємництва – для фізичної особи – платника єдиного податку, у разі якщо Учасник є платником єдиного податку.

2.5. Крім документів, визначених пунктом 2.4. цієї Інструкції, юридичні особи додають до заявки засвідчені претендентом копії:

а) баланс за формою № 1 за останні три звітні роки;

б) звіт про фінансові результати за формою № 2 за останні три звітні роки;

в) звіт про рух коштів за формою № 3 за останні три звітні роки (крім юридичних осіб, що не зобов'язані складати такий звіт згідно вимог законодавства);

г) засвідчені в установленому порядку копії статуту або інших установчих документів та документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заявку.

До заявки юридичної особи додається документ (документи), що підтверджує повноваження посадової особи або представника щодо підпису документів від імені юридичної особи (підтверджується випискою з протоколу засновників (учасників) юридичної особи, наказом про призначення, довіреністю тощо).

2.6. Аркуші заявки та доданих до неї документів мають бути пронумеровані та прошнуровані. Кількість прошнурованих аркушів скріплюється печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи.

2.7. Копії документів, що додаються до заявки на участь у конкурсі засвідчуються претендентом наступним чином: відмітка про засвідчення копії документа складається зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляння нижче печатки (у разі наявності). Копії документів мають бути засвідчені особою, що підписала заявку.

2.8. Претендент може подати самостійно або разом з іншими претендентами тільки одну заявку.

2.9. Претенденти, які разом беруть участь у конкурсі, подають єдину заявку на участь у ньому та документи для підтвердження спільної відповідності кваліфікаційним вимогам. В єдиній заявці вказуються відомості, передбачені пунктом 2.3. цієї Інструкції щодо кожного претендента, які разом беруть участь у конкурсі. До заявки таких претендентів додаються щодо кожного претендента документи, передбачені пунктом 2.4., 2.5, цієї Інструкції, а також оригінал або нотаріально засвідчена копія договору, яким регулюються питання спільної участі таких осіб у конкурсі та здійсненні державно-приватного партнерства. У зазначеному договорі визначаються, зокрема, права та обов'язки кожної сторони у процесі здійснення державно-приватного партнерства, розмір та форма внеску кожної сторони під час його здійснення, підстави та порядок припинення договору.

 Єдина заявка, що подається претендентами, які разом беруть участь у конкурсі, підписується та скріплюється печатками (за наявності) всіх відповідних претендентів або одного з претендентів за умови подання документа (документів) для підтвердження повноважень такого претендента на підписання заявки чи пропозиції від імені інших претендентів.

2.10. Претендент вправі зняти свою заявку з розгляду, шляхом подання відповідної заяви до конкурсної комісії в межах строку, визначеного для подання заявок.

 

3. Попередній відбір щодо відповідності кваліфікаційним вимогам

 

3.1. За результатами проведення попереднього відбору щодо відповідності кваліфікаційним вимогам до участі в конкурсі відхиляються заявки претендентів, які:

а) визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

б) перебувають у стадії ліквідації;

в) контролюються один одним, перебувають під спільним контролем або є пов'язаними особами згідно із Законом України "Про захист економічної конкуренції" (у разі подання заявки окремо кожним таким претендентом);

г) не відповідають кваліфікаційним вимогам;

д) подали заявку, що не відповідає вимогам, визначеним конкурсною документацією.

3.2. За результатами попереднього відбору конкурсна комісія складає протокол щодо відповідності (невідповідності) претендентів кваліфікаційним вимогам і подає в одноденний строк Коломийській міській раді на затвердження проект рішення про допущення (недопущення) претендентів до участі в конкурсі.

3.3. Коломийська міська рада надсилає претендентові в одноденний строк з дня затвердження рішення про допущення (недопущення) претендента до участі в конкурсі відповідне письмове повідомлення з належним обґрунтуванням.

3.4. Претендент вважається учасником конкурсу з дати затвердження рішення конкурсної комісії про допущення претендента до участі в конкурсі.

3.5. У разі недопущення до участі в конкурсі претендент має право подати повторну заявку відповідно до вимог цієї Інструкції.

 

4. Подання конкурсних пропозицій

 

4.1. Строк подання конкурсних пропозицій - 30 календарних днів з дня затвердження Коломийською міською радою рішення комісії про допущення претендентів до участі в конкурсі.

4.2. Учасникам конкурсу забезпечується доступ до розширеної інформації про об'єкт державно-приватного партнерства, а також можливість ознайомитися з ним за його місцезнаходженням для підготовки та подання конкурсної пропозиції. Повідомлення про необхідність отримання додаткової інформації про об'єкт ДПП та необхідність ознайомлення з об'єктом державно-приватного партнерства направляється учасником конкурсу до конкурсної комісії.

4.3. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства за такими розділами: загальний, комерційний, інженерно-конструкторський, фінансовий, екологічний, соціальний (у розділі вказується позиція учасника конкурсу щодо відповідних аспектів здійснення ДПП);

2) пропозиції щодо умов договору про ДПП. Пропозиції щодо умов договору надаються у формі протоколу розбіжностей, в якому міститься: редакція договору, що входить до складу конкурсної документації, редакція договору, що пропонується учасником конкурсу, пояснення доцільності редакції, запропонованої учасником.

Пропозиції можуть надаватись лише щодо: - зміни умов договору, які визначені як такі, що можуть бути змінені під час проведення конкурсу; - доповнення та конкретизації умов договору, визначених як істотні (в тому числі умов, що визначені у рішенні про проведенні конкурсу), без зміни змісту таких умов;

3) анотацію конкурсної пропозиції обсягом не більш як чотири аркуші. Пропозиція повинна бути придатною для проведення її оцінки (містити положення, які відображають критерії проведення оцінки конкурсної пропозиції, визначені конкурсною документацією).

В конкурсній документації вказуються документи, що до неї додаються. До пропозиції юридичної особи додається документ (документи), що підтверджує повноваження посадової особи або представника щодо підпису документів від імені юридичної особи (підтверджується випискою з протоколу засновників (учасників) юридичної особи, наказом про призначення, довіреністю тощо). Виправлення до конкурсної пропозиції мають бути засвідчені підписом особи, що підписала пропозицію та скріплені печаткою (за наявності).

4.4. Учасник конкурсу може подати тільки одну конкурсну пропозицію самостійно або разом з іншими учасниками.

4.5. Аркуші конкурсної пропозиції та доданих до неї документів мають бути пронумеровані та прошнуровані. Кількість прошнурованих аркушів скріплюється печаткою (за наявності) та підписом уповноваженої особи.

4.6. Копії документів, що додаються до конкурсної пропозиції засвідчуються претендентом згідно п. 2.7. цієї Інструкції.

4.7. Конкурсна пропозиція подається комісії у запечатаному, непрозорому, скріпленому печаткою (за наявності) учасника конкурсу конверті, на якому зазначається найменування, адреса, номер телефону учасника конкурсу. Конверт повинен містити напис: «Конкурсна пропозиція на конкурс з визначення приватного партнера для здійснення проекту в державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова”.

4.8. Учасник конкурсу протягом строку, відведеного на подання конкурсних пропозицій, вправі внести зміни (доповнення) до конкурсної пропозиції. Зміни (доповнення) до конкурсної пропозиції вносяться шляхом викладення всіх або окремих розділів (пунктів) конкурсної пропозиції у новій редакції. У змінах (доповненнях) до конкурсної пропозиції повинно бути чітко зазначено, які саме розділи (пункти) конкурсної пропозиції змінюються (доповнюються). Зміни (доповнення) до конкурсної пропозиції упаковуються згідно абзацу першого пункту 4.7. цієї Інструкції. Конверт повинен містити напис «Зміни до конкурсної пропозиції на конкурс з визначення приватного партнера для здійснення проекту в державно-приватного партнерства щодо щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.”. При розкритті конвертів з конкурсними пропозиціями розкривається конверт з конкурсною пропозицією та конверт зі змінами до конкурсної пропозиції. Конкурсна пропозиція оцінюється із урахуванням внесених змін.

4.9. Строк розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями - 5 календарних днів з дати закінчення строку на подання конкурсних пропозицій.

 

5. Порядок надання роз'яснень конкурсної документації.

5.1. Роз'яснення конкурсної документації та щодо інших, питань, пов'язаних з підготовкою конкурсної пропозиції (далі - роз'яснення), надаються конкурсною комісією.

5.2. Заяви про надання роз'яснень подаються не пізніш, ніж за сім календарних днів до закінчення строку, відведеного на подання конкурсних пропозицій.

5.3. У заяві про надання роз'яснення має бути вказано, яке саме положення конкурсної документації є суперечливим та/або незрозумілим для учасника конкурсу. У разі допущення можливості різного тлумачення положень конкурсної документації у заяві про надання роз'яснення має бути вказано які саме способи тлумачення допускаються.

5.4. Роз'яснення надається конкурсною комісією протягом п'яти календарних днів.

5.5. Роз'яснення направляється претенденту (учаснику) за підписом голови конкурсної комісії поштою, факсом, телефонограмою або електронною поштою (скановані та збережені у форматі PDF) та публікується на веб-сайті Коломийської міської ради.

 

6. Визначення переможця та порядок проведення переговорів з переможцем конкурсу для укладення договору

 

6.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії, на якому можуть бути присутні учасники конкурсу, а також інші особи, зокрема представники засобів масової інформації.

6.2. Переможцем конкурсу визнається претендент, який запропонував найкращі умови здійснення ДПП. Визначення переможця конкурсу здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384 та умов конкурсу.

6.3. Процес оцінки пропозицій є конфіденційним. Інформація, пов’язана із перевіркою, роз’ясненням, оцінкою та порівнянням конкурсних пропозицій, не буде надаватись претендентам до визначення переможця конкурсу.

6.4. Переможцю конкурсу примірник протоколу щодо визначення переможця конкурсу надсилається рекомендованим листом в день затвердження Коломийською міською радою зазначеного протоколу. Одночасно з примірником протоколу переможцю конкурсу надсилається запрошення на переговори щодо остаточної редакції договору про ДПП. В запрошенні вказується дата, час та місце проведення переговорів. Іншим учасникам конкурсу письмові повідомлення про рішення про затвердження результатів конкурсу надсилаються у п'ятиденний строк з дня прийняття відповідного рішення. Кожному учасникові конкурсу в день звернення конкурсною комісією видається копія протоколу засідання комісії щодо визначення переможця конкурсу.

6.5. Переговори щодо остаточної редакції договору про ДПП проводяться за місцезнаходженням Коломийської міської ради за адресою: м.Коломия, пр.Грушевського,1. За основу береться проект договору про спільну діяльність в рамках ДПП, що входить до складу конкурсної документації. Зазначений проект може бути змінено в частині пропозицій поданих переможцем конкурсу у складі конкурсної пропозиції щодо зміни умов договору, визначених у проекті як такі, можуть бути змінені під час проведення конкурсу.

 Істотні умови договору можуть бути доповнені та конкретизовані. Коломийська міська рада залишає за собою право ініціювати зміну, доповнення та конкретизацію окремих положень договору в цілях забезпечення відповідності договору конкурсній пропозиції переможця конкурсу (доповнення проекту договору положеннями конкурсної пропозиції учасника конкурсу, які стали підставою для визнання його переможцем). В будь-якому разі не можуть бути змінені умови, визначені у рішення про проведення конкурсу як істотні, крім зміни умов щодо внесення інвестицій, якщо зміни передбачають більший розмір інвестицій приватного партнера та/або більш короткі строки їх внесення ніж ті, що визначені рішенням про проведення конкурсу та проектом договору.

 Повноваження представників переможця конкурсу - юридичної особи на ведення переговорів підтверджуються документом (документами), що надають повноваження посадовій особі діяти від імені юридичної особи без довіреності (випискою з протоколу засновників (учасників) юридичної особи, наказом про призначення тощо), або довіреністю.

6.6. Коломийська міська рада укладає з переможцем конкурсу договір про спільну діяльність в рамках ДПП.

 

Розділ ІІ Конкурсної документації

Умови проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.

 

1. Інформація про склад об'єкта державно-приватного партнерства та його опис із зазначенням основних техніко-економічних показників.

Об'єктом ДПП є будівництво спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул.Чехова.

Місце розміщення: вул.Хмельницького, м.Коломия, Івано-Франківської області, об’єкт перебуває у комунальній власності.

З метою створення нового кварталу житлової забудови, будівництва сучасного спортивного комплексу та  покращення благоустрою міського озера по вул.Чехова приватному партнеру надається в користування, на правах оренди, земельна ділянка площею 1,2832 га для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків. На підставі укладеного договору в рамках державно-приватного партнерства приватний партнер зобов'язанийспорудити сучасний спортивний комплекс та здійснити благоустрій міського озера.

Проектом передбачено будівництво сучасного спортивного комплексу — спортивної споруди, яка вимагає індивідуального підходу у проектному рішенні і використання сучасних технологій. Яскравий і неординарний дизайн стадіону необхідний для заохочення відвідуваності та розміщення споруди в архітектурі оточуючих споруд.

Заплановано будівництво атлетичної зони для розминки та тренувального футбольного поля зі штучним синтетичним покриттям. Тренувальне футбольне поле розміром 110х72 метрів, з трибунами не менше 2000 глядачів, 4-х мачтовим освітленням по кутах стадіону, табло, 3-ма роздягальнями із душовими кабінами, суддівською та тренерською кімнатами, медичний пункт та технічними приміщеннями, а також громадська вбиральня із врахуванням посадкових місць, огорожею і покриттям зі штучної трави останнього покоління (шостого). Висота ворсу трави більше 40 мм, тип ворсу — монофіламент. Встановлення тротуарної доріжки навколо футбольного поля.

Атлетична зона для розминки включатиме бігові доріжки, в кількості не менше 6, з сучасним високоякісним синтетичним покриттям. Використовуватиметься двошарове поліуретанове покриття.

Додатковим заходом – здійснення благоустрою міського озера по вул.Чехова, що сприятиме створенню відпочинкової зони для проведення дозвілля. З метою впорядкування благоустрою озера по вул.Чехова передбачається:

- влаштувати доріжки навколо озера площею 6600 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм, обрамивши доріжку поребриком з обох сторін;

- по периметру доріжок встановити лавки для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою. Елементи лавки виготовити: з кованих елементів основи та сидіння з дерева;

- біля кожної лавки передбачити дві урни для збору побутових відходів.

 

2. Інформація про види діяльності, які провадитимуться в рамка державно-приватного партнерства

Основним видом діяльності, що здійснюватиметься в рамках ДПП є  будівництво сучасного спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика).

Додатковим заходом – здійснення благоустрою міського озера по вул.Чехова, що сприятиме створенню відпочинкової зони для проведення дозвілля.

 

3. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та перелік документів,

що подаються претендентами для підтвердження їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

Кваліфікаційна вимога та документ (документи), що підтверджує відповідність вимозі та додається до заявки:

1. Наявність досвіду виконання робіт щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика). Довідка про виконання аналогічних договорів.

2. Не перебування у процедурі банкрутства, відсутність процедури ліквідації претендента Документ: Витяг щодо учасника з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, а також копія виписки з Єдиного державного реєстру. Пункт буде заповнено після погодження відповідних вимог та документів.

 

4. Критерії і порядок проведення оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу.

Критеріями оцінки конкурсних пропозицій є:

1) критерії технічного та інженерно-конструкторського характеру, до яких належать:

   -  якість виконання робіт та надання послуг (якщо передбачається надання послуг під час здійснення державно-приватного партнерства, оцінюється порядок  надання таких послуг та можливості підвищення їх якості, включаючи гарантії безперервного їх надання):

1) будівництво спортивного комплексу футбольного та легкоатлетичного майданчика) — (зважений коефіцієнт 0);

2) влаштування доріжки навколо озера площею 1000 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення 5 лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 5 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 10 шт. (зважений коефіцієнт — 0,005);

3) влаштування доріжки навколо озера площею 2000 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 10 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 20 шт.  (зважений коефіцієнт — 0,015);

4) влаштування доріжки навколо озера площею 3000 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення  лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 15 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 3 шт. (зважений коефіцієнт - 0,02);

5) влаштування доріжки навколо озера площею 4000 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 20 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 40 шт.  (зважений коефіцієнт — 0,25);

6) влаштування доріжки навколо озера площею 5000 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 25 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 50 шт. (зважений коефіцієнт — 0,3);

7) влаштування доріжки навколо озера площею 6600 м2 з тротуарної плитки товщиною 6 мм із обрамленям доріжки поребриком з обох сторін, встановлення лавок для сидіння відпочиваючих довжиною 3 м з спинкою (з кованих основ та сидіння з дерева) у кількості 33 шт. та урн для збору побутових відходів у кількості — 66 шт. (зважений коефіцієнт -0,41).

  

     2) критерії фінансового та комерційного  характеру,  до  яких належать:

- витрати на виконання проектно-конструкторських та будівельних робіт  (зважений коефіцієнт -0,2);

- надійність запропонованих механізмів  фінансування  виконання договору державно-приватного партнерства  (зважений коефіцієнт -0,5);

- обсяг інвестицій,  у  тому  числі  власних або залучених,  що здійснюватимуться   учасником   конкурсу  (зважений коефіцієнт -0,3).

 

     3) критерії  екологічного  та соціального характеру,  до яких належать:

- відповідність здійснення   державно-приватного    партнерства екологічним нормам і стандартам  (зважений коефіцієнт — 1).

 

    4) відповідність конкурсної пропозиції вимогам, визначеним Порядком проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. №384 (зважений коефіцієнт - 1 ).

Оцінювання пропозицій буде проводитись згідно Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об'єктів державної, комунальної власності та об'єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 р. № 384.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється на засіданні комісії, на якому можуть бути присутні учасники конкурсу, а також інші особи, зокрема представники засобів масової інформації. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями головуючий на засіданні комісії оголошує зазначене на конверті з конкурсною пропозицією найменування учасника конкурсу, розкриває конверт і оголошує анотацію конкурсної пропозиції.

За результатами розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями комісія складає протокол, в якому зазначається:

 а) кількість та найменування учасників конкурсу, які подали конкурсні пропозиції;

б) основні відомості щодо поданих конкурсних пропозицій (комерційні, інженерно-констукторські, фінансові, екологічні, соціальні відповідно до анотації);

в) дату проведення засідання комісії, на якому оцінюватимуться конкурсні пропозиції.

Під час проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії оцінюють кожну таку пропозицію окремо шляхом присвоєння кожному визначеному критерію балів від 0 до 10, перемноження присвоєного балу і відповідного зваженого коефіцієнта за кожним критерієм окремо та сумування отриманих показників.

За результатами проведення оцінки конкурсних пропозицій члени комісії, які беруть участь у засіданні комісії, заповнюють і підписують відомості про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі - відомості про оцінювання) за встановленою комісією формою та подають їх секретареві комісії.

Після проведення перевірки правильності розрахунків, наведених у відомостях про оцінювання, та виправлення разом з відповідними членами комісії помилок секретар комісії за кожною конкурсною пропозицією підсумовує бали, нараховані членами комісії, складає та підписує звіт про результати проведення оцінки конкурсних пропозицій (далі - звіт про оцінювання) за встановленою комісією формою, який разом з відомостями про оцінювання подає комісії для розгляду та визначення переможця конкурсу.

 За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У разі рівного розподілу балів комісія розглядає дані, наведені у відомостях про оцінювання, і пропонує визначити переможцем учасника, конкурсна пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за зваженими коефіцієнтами з найбільшим значенням.

За результатами розгляду даних, наведених у відомостях про оцінювання та звіті про оцінювання, комісія має право відхилити всі конкурсні пропозиції без визначення переможця. У разі коли протягом строку надання конкурсних пропозицій не надійшло жодної конкурсної пропозиції або всі подані конкурсні пропозиції не відповідають вимогам, визначеним законодавством та конкурсною документацією, конкурс може бути оголошеним комісією таким, що не відбувся. За результатами проведення конкурсу комісія складає протокол щодо визначення переможця конкурсу, відхилення всіх конкурсних пропозицій без визначення переможця або оголошення конкурсу таким, що не відбувся, у трьох примірниках і подає їх на затвердження органові управління.

У такому протоколі зазначаються:

 а) відомості про учасників конкурсу;

б) істотні умови конкурсу;

 в) конкурсні пропозиції його учасників;

г) кількість балів, що набрали учасники конкурсу під час проведення оцінки конкурсних пропозицій;

д) обґрунтування вибору переможця конкурсу та/або відхилення всіх конкурсних пропозицій;

е) відомості про переможця конкурсу або закінчення конкурсу без визначення переможця, або про оголошення конкурсу таким, що не відбувся;

є) адреса веб-сторінки міської ради, на якій розміщені відомості про проведення конкурсу.

 

5. Відомості щодо наявності обмежень та/або обтяжень щодо об'єкта державно-приватного партнерства.

Обмеження та/або обтяження щодо об'єкта державно-приватного партнерства станом на день підготовки умов конкурсу відсутні.

6. Порядок та умови отримання переможцем конкурсу права на користування земельною

ділянкою для здійснення державно-приватного партнерства (у разі необхідності).

Проектом ДПП передбачено надання приватному партнеру права на користування земельною ділянкою на підставі договору оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, кадастровий номер 261060000000:17:002:0033.

7. Інформацію про форми фінансової участі державного та приватного партнерів.

В проекті ДПП не передбачено залучення державної підтримки чи участь державного або іншого бюджету для досягнення цілей проекту. В цьому проекті ДПП не передбачено вихідних чи вхідних фінансових потоків ані державного, ані місцевого бюджетів. Приватний партнер зобов'язаний внести інвестиції у об'єкт ДПП. Інвестиції вносяться приватним партнером згідно інвестиційної програми, що буде передбачена договором, укладеним в рамках ДПП. Розмір інвестицій, передбачених інвестиційною програмою не може бути меншим за суму інвестицій, зазначену у конкурсній пропозиції претендента. Мінімальний розмір інвестицій — 5 300 000 грн.

 

Розділ III Конкурсної документації

Договір про спільну діяльність  

в рамках здійснення державно-приватного партнерства

 

м. Коломия                                                                                    “__”______2016р.

 

Коломийська міська рада в особі міського голови СлюзараІгора Богдановича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та рішення Коломийської міської виборчої комісії від 30.10.2015 року № 102, іменоване надалі “Державний партнер”, з однієї сторони  ___________ (найменування учасника) іменоване надалі “Приватний партнер”, в особі ________ (посада, П.І.П.), що діє на підставі _____________________, з іншого боку надалі іменовані Учасники, уклали даний договір про нижченаведене:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. Предметом договору є спільна діяльність державного та приватного партнера в порядку та на умовах, визначених договором, з метою будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького в м. Коломия та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова в м. Коломия.

1.2. Формою партнерства є договір про спільну діяльність без об'єднання вкладів Учасників.

1.3. Державним партнером при здійсненні державно-приватного партнерства є територіальна громада м. Коломиї в особі Коломийської міської ради.

1.4. Об'єктом державно-приватного партнерства є  земельна ділянка загальною площею 1,2832 га. для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, кадастровий номер 261060000000:17:002:0033, що перебуває у власності територіальної громади міста Коломиї та інше майно що буде придбане приватним партнером та передане до комунальної власності в процесі здійснення будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова за умовами договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства;

1.5. Розподіл ризиків, виявлених за результатами проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства між партнерами та форми управління такими ризиками визначаються згідно висновку за результатами проведення аналізу ефективності здійснення ДПП.

 

  2. Права та обов'язки сторін:

 

2.1. Основні обов'язки державного партнера (міської ради):

2.1.1 Передати приватному партнеру в користування на умовах оренди земельну ділянку загальною площею 1,2832 га. для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, кадастровий номер 261060000000:17:002:0033 терміном на 50 років;

2.1.2. Сприяти приватному партнеру у здійсненні ним діяльності щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова;

2.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію приватного партнера;

2.2. Основні права державного партнера:

2.2.1. Перевіряти виконання приватним партнером умов договору, отримувати від приватного партнера інформацію (звіти) про виконання договору;

2.2.2 Вимагати від приватного партнера виконання робіт щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова належної якості і сучасним покриттям;

2.3. Основні обов'язки приватного партнера:

2.3.1. Виготовити за власний рахунок проектно-кошторисну документацію на будівництво спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького

2.3.1. Здійснити за власні кошти будівництво атлетичної зони для розминки та тренувального футбольного поля (розміром 110x72 метрів, з трибунами не менше 2000 глядачів, 4-х мачтовим освітленням по кутах стадіону, табло, трьома роздягальними та душовими кабінами, суддівською та тренерськими кімнатами, медичним пунктом та технічними приміщеннями, а також громадська вбиральня з врахуванням посадкових місць, огорожею) зі штучним синтетичним покриттям шостого покоління (висота ворсу трави більше 40 мм, тип ворсу — монофіламент); встановлення тротуарної доріжки навколо футбольного поля.

2.3.2. Здійснити за власні кошти благоустрій міського озера по вул. Чехова шляхом влаштування доріжки навколо озера площею 6, 600 м. кв. з тротуарної плитки, лавок для відпочинку в кількості 33 шт. та урн в кількості 66 шт.

2.3.3. Виконати роботи щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького в м. Коломия та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова в м. Коломия  належної якості. Якість робіт, що виконуються приватним партнерам повинна відповідати вимогам ДБН та СніП та інших нормативних актів чинних на території України;

2.3.4. Гарантувати якість виконаних робіт з будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького протягом 10 років  з моменту введення об'єкта в експлуатацію.

2.3.5. Надавати державному партнеру звіти про виконання договору;

2.4. Основні права приватного партнера:

2.4.1. Здійснювати будівництво багатоквартирних житлових будинків на орендованій земельній ділянці загальною площею 1, 2832 га, кадастровий номер 261060000000:17:002:0033.

 

4. Звітність приватного партнера.

 

4.1. Приватний партнер щоквартально та за рік надає державному партнеру звіт про виконання умов договору.

 

5. Відповідальність сторін.

 

5.1. Державний партнер несе відповідальність за незабезпечення приватному партнеру можливості здійснювати діяльність щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова.

5.2. Приватний партнер несе відповідальність за несвоєчасне здійснення будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) по вул. Б. Хмельницького та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова,  а також здійснення зазначених робіт з порушенням  ДБН та СНіП та інших нормативних актів чинних на території України.

5.3. Невиконання приватним партнером істотних умов визначених цим Договором є підставою для розірвання договору оренди земельної ділянки кадастровий номер 261060000000:17:002:0033 укладеного в рамках державно-приватного партнерства

5.3. Підстави звільнення від відповідальності визначаються чинним законодавством України.

 

6. Форс-мажор

 

6.1. Учасники звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання з'явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які Учасник не міг ні передбачати, ні запобігти розумними мірами.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться події, на які Учасник не може впливати  за виникнення яких не несе відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, пожежа, а також страйк, урядові постанови або розпорядження державних органів, воєнні дії будь-якого характеру, що перешкоджають виконанню предмета даного Договору.

6.3. Сторона, що посилається на обставини непереборної сили, зобов'язана негайно інформувати іншого Учасника про настання подібних обставин у письмовій формі, причому на вимогу будь-якого Учасника повинен бути наданий документ, що засвідчує форс-мажор, виданий торговельно-промисловою палатою.

6.4. Якщо стан невиконання зобов'язань, що випливають із Договору, триває більше шести місяців і немає можливості зробити обов'язкової заяви про дату припинення обставин протягом не більше шести місяців, то кожний Учасник має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, сповістивши про це інших Учасників.

 

7. Строк договору

 

7.1. Строк договору — 1 рік з моменту затвердження міською радою протоколу щодо визначення переможця конкурсу, після закінчення якого спільна діяльність припиняється.

7.2. Договір набирає чинності з моменту підписання Учасниками.

 

8. Внесення змін до договору, припинення та розірвання.

 

8.1. Внесення змін до договору допускається лише за згодою Учасників.

8.2. У разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (зміна економічної ситуації, прийняття актів законодавства тощо) Учасники зобов'язуються протягом строків, визначених договором, внести зміни до договору.

8.3. Дострокове припинення договору здійснюється за згодою Учасників.

 

9. Порядок вирішення спорів.

 

9.1. Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, спір вирішується в судовому порядку.

10. Реквізити сторін

Державний партнер

Коломийська міська рада

пл. Грушевського, 1 м. Коломия

Івано-Франківська область, 78 203                                                   

р/р ________________ в УДКСУ в                          

в Івано -Франківській області, МФО 836014,       

код ЄДРПОУ  04054334                                 

Міський голова

 

___________________І. Слюзар

 

Приватний партнер

 

 

 

 

 

 

 

__________________________

 

 

Висновок

про результати проведення аналізу ефективності здійснення проекту будівництваспортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова

 

Виконавчий комітет Коломийської міської ради, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання здійснення державно-приватного партнерства” від 11.04.2011р. №384, Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними” від 16 лютого 2011 року №232, Методики проведення аналізу ефективності здійснення ДПП, затвердженої наказом Мінекономрозвитку від 27.02.2012р. №255 (далі - Методика), розглянув техніко-економічне обґрунтування пропонованого проекту державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова, провів аналіз ефективності здійснення державно-приватного партнерства, викладений в Додатку 1 „Звіт за результатами аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства”, і підготував цей „Висновок про результати проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства щодо будівництва спортивного комплексу (футбольного та легкоатлетичного майданчика) та проведення благоустрою міського озера по вул. Чехова” (надалі – „Висновок”).

Запропоновані проекти ДПП  є в цілому прийнятні за всіма показниками аналізу ефективності здійснення ДПП, а саме:

- необхідним громаді міста Коломиї і матиме позитивні соціально-економічні наслідки;

- фінансово здійсненним, і надає позитивні фінансовий результат як приватного, так і державного партнерів;

- юридично правомірним, не має законодавчих обмежень, які забороняються, або суттєво ускладнюють ДПП;

- відповідає стратегічним пріоритетам регіону та розвитку ДПП в Україні;

- забезпечує досягнення мети в процесі  здійснення ДПП;

- забезпечує оптимальний розподіл ризиків між державним і приватним партнерами під час здійснення ДПП;

- забезпечує досягнення кращих фінансових результатів в разі залучення приватного партнера;

- передбачає таку систему управління ДПП, яка попереджує виникнення негативних наслідків впливу на навколишнє природне середовище.
Різне

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТАРИФІВ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ У МІСЬКОМУ СПОЛУЧЕННІ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЯРМАРКІВ, ДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КОЛОМИЇ

Детальніше

ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ЩОДО ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ ПІД ЧАС РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Детальніше

Проекти рішень 18 сесії Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання

Детальніше

Порядок денний та проекти рішень виконавчого комітету Коломийської міської ради 28.02.2017р.

Детальніше

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Коломия

Подати та переглянути петиції

 

Розгляд петицій надісланих Коломийській міській раді

ОФІЦІЙНИЙ ПОРТАЛ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

 

ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ

відкритий бюджет міста Коломиї

Децентралізація влади

 

...

про субсидії

ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ М. КОЛОМИЯ
...

...
...
ФОРУМ

детально


 

 

 

         Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області