Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 

 

14 грудень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 


  На головну / Районна державна адміністрація / Нормативно- правові акти зареєстровані в Рогатинському районному управлінні / Розпорядження зареєстровані в управлінні юстиції до 31 грудня 2010 р.

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від   _27.05.2009  р.   № ___168____                 

м. Рогатин                                                           

                                               Зареєстровано в районному управлінні юстиції    

                                               28 травня 2009 року за №7/302

Про районну міжвідомчу

координаційно-методичну раду

з правової освіти населення

  Відповідно до п. 4 ст. 25, п. 9 ст. 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” від 09.04.1999 року № 586, на виконання Указу Президента України від 18.12.2001 року № 992 „Про Національну програму правової освіти населення”, п. 3 розпорядження голови облдержадміністрації від 06.04.2009 року № 164 „Про обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення”, враховуючи подання районного управління юстиції від 22.05.2009 року № 982.

1.Утворити районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення і затвердити її склад згідно з додатком.

2.Затвердити Положення про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, що додається.

3.Районній міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової освіти населення в своїй діяльності дотримуватись вимог Положення про районну міжвідомчу координаційну-методичну раду з правової освіти населення та іншого чинного законодавства.

4.Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 04.10.2002 року № 139 "Про Програму правової освіти населення району", зареєстрованого в районному управлінні юстиції 01.11.2002 року №39/138, від 14.10.2004 року № 190 „Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 04.10.2002 року 139 „Про Програму правової освіти населення району”.

5.Кординацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на начальника районного управління юстиції.

6.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                                    Іван Росіцький

                       

Додаток  до

                                                                                                          розпорядження голови

                                                                                                           райдержадміністрації

                                                                                                           від__27.05.2009р №_168

С К Л А Д

районної міжвідомчої координаційно-методичної ради

з правової освіти населення

 Галуза Ірина Йосипівна                         голова ради заступник голови

                                                                  райдержадміністрації

Якимів Леся Іванівна                             заступник голови ради начальник

                                                                  управління юстиції

Трач Василь Іванович                            заступник голови ради начальник відділу освіти                                                                     

                                                                  райдержадміністрації

Іванівський Віктор Ігорович                 відповідальний секретар ради спеціаліст

                                                                  управління юстиції

 

                                                                           Ч Л Е Н И  Р А Д И :

 

Долішня Галина Іванівна                          начальник юридичного відділу  апарату райдержадміністрації

Гонська Любов Осипівна                         начальник служби у справах дітей райдержадміністрації:

 Синишин Надія Франківна                       начальник відділу культури і туризму райдержадміністрації

 Мартинюк Уляна Сергіївна                     начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації

 Ошитко Роман Степанович                     начальник управління праці та соціального захисту населення   

                                                                      райдержадміністрації

 Дубинський Богдан Дмитрович               начальник управління Пенсійного фонду в районі

 Могила Руслан Григорович                     суддя районного суду ( за згодою)

 Санагурський Андрій Олександрович     заступник начальника РВ УМВС  в Рогатинському районі ( за                                                                       згодою)                           

Челядин Ольга Богданівна                     начальник відділу з питань внутрішньої політики, та зв`язків із  

                                                                   громадськістю апарату райдержадміністрації

 Тучак Надія Михайлівна                          головний спеціаліст відділу взаємодії з правоохоронними органами,

                                                                    оборонної  та мобілізаційної роботи апарату  райдержадміністрації

Числяк Петро Васильович                       начальник районного центру зайнятості

 Чопик Ганна Василівна                           державний реєстратор райдержадміністрації

 Роскош Світлана Іванівна                      начальник районного центру соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді

Шалівська Мавлюда Саліївна                   завідувач сектору масово - роз`яснювальної роботи та звернень        

                                                                   громадян районної державної податкової інспекції (за згодою )

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                     З. Піцик

 

 

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                          розпорядженням голови                                                                                                                         райдержадміністрації

                                                                                                          від __27.05.2009№__168

 

ПОЛОЖЕННЯ

про районну міжвідомчу координаційно-методичну

раду з правової освіти населення

Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення

 ( далі - рада ) є постійно діючим дорадчим органом, створеним при Рогатинській районній державній адміністрації.

            Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Програмою правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992, Положенням про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366, Положенням про обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення затвердженим розпорядженням облдержадміністрації від 06.04.2009 року №164, рішенням Рогатинської районної ради від 29.03.2007 року "Про програму правової освіти населення Рогатинського району на 2007-2011 роки, актами Міністерства юстиції України, рішеннями обласної та районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, цим положенням та іншим чинним законодавством.

 

            2. Основними завданнями ради є:

            реалізація державної політики у сфері організації методичного забезпечення  правової освіти населення району, виховання у нього поваги до Конституції та законів України;

            організація та здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правової обізнаності громадян;

            розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти населення;

            надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, об`єднанням громадян, навчальним та культурним закладам, засобам масової інформації у підвищенні правосвідомості та правової культури населення;

            розроблення пропозицій ( рекомендацій ) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи

            вивчення та аналіз пріоритетних напрямків роботи з правового інформування населення, поширення кращого досвіду з питань правової освіти інших регіонів України і зарубіжних країн;

 

            3.Рада відповідно до покладених на неї завдань:

            вивчає стан роботи з питань організації та здійснення правової освіти органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, засобами масової інформації;

            аналізує стан правової навчально-виховної роботи;

            заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання правової освіти ( зокрема, щодо підсумків вивчення, опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових дисциплін та інші питання згідно вимог чинного законодавства ), а також повідомляє членів ради та інших осіб про результати роботи з правового навчання і виховання;

            подає всебічну допомогу в організації роботи членам МКМР, юристам району.

            організовує й проводить семінари та інші навчально-виховні заходи з метою підвищення кваліфікації членів МКМР та юристів району;

            здійснює інші питання згідно вимог чинного законодавства.

            Рада має право:

            залучати (за згодою керівників) відповідальних спеціалістів до розробки і розгляду питань, що належить до їх компетенції;

            безкоштовно одержувати в установленому порядку необхідну для її діяльності інформацію і матеріали;

            заслуховувати на своїх засіданнях інформацію органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників та відповідальних працівників державних підприємств, установ, організацій з питань правової освіти;

            подавати письмові пропозиції до обов`язкового розгляду і вирішення відповідними органами державної виконавчої влади, керівниками державних підприємств та відповідальних працівників державних підприємств, установ і організацій з цих питань.

            4. Раду очолює голова, який за посадою є заступником голови райдержадміністрації.             Заступниками голови ради є за посадами начальник районного управління юстиції та начальник відділу освіти райдержадміністрації.

            Голова, заступники голови, відповідальний секретар ради працюють на громадських засадах.

           4.1. Повноваження голови ради :

            координує роботу членів ради;

            здійснює загальний контроль за виконанням рекомендацій, прийнятих радою;

            головує на засіданнях;

            підписує документи щодо діяльності ради;

            ініціює перед радою розгляд питань щодо залучення до їх складу інших  представників органів та установ;

  ініціює проведення позапланових засідань та розгляд додаткових питань;

            забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності ради з правової освіти;

            відповідно до прийнятого радою рішення входить з подання щодо введення рекомендацій в дію актами органів виконавчої влади / місцевого самоврядування;

            здійснює інші дії, що не суперечить законодавству та коло повноважень, визначених Положенням про рад

         4.2. Повноваження заступника голови ради:

            координує роботу ради відповідно до розподілу обов`язків, затверджених головою ради;

            у разі відсутності голови ради за його дорученням головує на засіданні;

            бере участь у засіданнях та обговоренні проектів рекомендацій, та надає мотивовані пропозиції;

            надає пропозиції до планів роботи ради;

            ініціює проведення позапланових засідань та розгляд додаткових питань;

            надає інформацію, необхідну для розгляду питань, передбачених планом роботи ради, що стосується компетенції органу, який він представляє;

            входить до складу робочих з підготовки засідань ради;

            контролює виконання рекомендацій з питань, що стосуються компетенції органу який він представляє;

            звітує про хід виконання рекомендацій органом, який представляє;

            забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності ради.

           5. Персональний склад ради затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації. Членами ради можуть бути представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, засобів масової інформації та інших установ, організацій, до кола обов`язків яких входить проведення правоосвітньої, правовиховної, масово-роз`яснювальної роботи щодо прав, свобод та обов`язків громадян.

            Члени ради працюють на громадських засадах.

            У разі необхідності до складу ради її головою можуть бути включені представники інших установ, організацій за згодою їх керівників.

            До складу ради можуть входити працівники судових органів (за згодою), прокурори (за згодою), та інші громадські організації, статутами яких передбачено участь у правовій освіті населення.

            Для участі в засіданнях ради можуть запрошуватись за їх згодою у встановленому порядку науковці, студенти правники, практикуючі юристи, спеціалісти різних галузей права, які не є членами ради.

          6. Повноваження відповідального секретаря:

            забезпечує організацію діяльності ради;

            розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для засідань і діяльності ради;

            залучає до цієї роботи членів ради та інших осіб;

            веде протокол засідання ради;

            контролює хід реалізації прийнятих радою документів та інформує голову ради про результати їх виконання;

            забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності ради.

          7. Рада організовує свою роботу відповідно до річного плану, що розробляється і затверджується радою.

            План роботи ради складається з урахуванням пропозицій усіх членів ради. Представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, які є членами ради, надсилають пропозиції до плану роботи з їх мотивованим обґрунтуванням.

         7.1. Пропозиції мають містити як інформацію щодо переліку питань, які бажано розглянути на засіданнях ради, так і інформацію щодо організації правоосвітніх заходів, наприклад ознайомлень, оглядів-конкурсів, „круглих столів”, конференцій тощо з метою їх реалізації усіма членами ради.

            Відповідальним секретарем ради опрацьовуються всі пропозиції та складається проект плану роботи.

         7.2. Проект плану роботи ради складається на рік, виноситься до розгляду та обговорення на підсумковому засіданні ради. Після обговорення, внесення відповідних змін та доповнень проекту плану роботи в останній редакції подається на затвердження голові ради.

        7.3. План роботи складається з двох частин;

           - організаційна робота;

           - методична робота.

            Організаційною формою ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя. В плані роботи може бути передбачено проведення виїзних засідань ради із зазначенням місця їх проведення.

У разі необхідності проведення позапланового засідання чи внесення до розгляду на запланованому засіданні ради додаткового питання член ради, який ініціює проведення позачергового засідання ( розгляду додаткового питання ), узгоджує це питання з головою ради. При цьому ним повинна бути надана додаткова записка на ім’я голови ради з відповідним мотивуванням. Позапланове засідання не повинно заміняти передбачене планом засідання чи питання.

            План роботи ради має бути виконаний в повному обсязі. При наявності об’єктивних причин, що зумовлюють неможливість розгляду запланованого питання, вони повинні бути відображені у протоколі засідання ради.

            До методичної частини входять:

            перелік правоосвітніх заходів, які планують організувати члени ради, серед яких семінари з викладачами правових дисциплін, „круглі столи”, правові вікторини, брейн-ринги для школярів, студентської молоді ;

            прес-конференції для місцевих засобів масової інформації;

            організація роботи правових клубів;

            організація роботи виїзних консультаційних пунктів для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення;

            правові огляди-конкурси серед школярів, навчальних закладів, бібліотек, засобів масової інформації;

            здійснення вивчень, узагальнень правоосвітньої діяльності навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, розроблення та затвердження методичних рекомендацій.

            8. Підготовка та проведення засідання ради

            8.1. Проведенню засідання ради передує відповідна підготовка з передбачених планом ( або внесених додатково ) питань, яка полягає у вивченні фактичного стану справ з кола питань, що розглядатимуться; зборі додаткової інформації; узагальненні всіх отриманих матеріалів.

            8.2. Підготовку до проведення засідання ради здійснює відповідальний секретар ради. У разі потреби ( якщо питання, що виноситься на розгляд, стосується діяльності кількох органів, представники яких входять до складу ради ) створюється робоча група. До участі в її роботі, так само як і для участі в засіданні ради, можуть запрошуватись за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, науковці, студенти, практикуючі юристи, які не є членами ради.

           8.3. Робоча група проводить вивчення ( ознайомлення ) стану навчально-виховної, культурно-освітньої, інформаційної роботи у визначній сфері діяльності, за підсумками якого складається довідка. В ній відображається фактичний стан справ, вносяться пропозиції щодо удосконалення правоосвітньої та виховної роботи або розповсюдження позитивного досвіду роботи.

            Члени ради, до відання яких відноситься питання, що готується до розгляду, подають секретарю ради детальну та вичерпну інформацію щодо нього.

            В разі необхідності членами ради та відповідальним секретарем можуть робитися запити щодо надання інформації з передбаченого кола питань до інших органів та установ.

            8.4. Після завершення підготовчої роботи голова ради за подання відповідального секретаря призначає дату та час засідання ради, визначає доповідача, регламент, послідовність розгляду питань.

            Проект рекомендацій членам ради надається безпосередньо перед самим засіданням.

           8.5. Перед проведенням засідання вирішується питання про склад осіб, запрошених до участі у ньому. У виняткових випадках, можлива заміна дійсного члена ради на особу, яка відповідно до розподілу функціональних повноважень в органі, що представлений в раді, виконує його обов`язки, в разі відсутності.

            Відповідальним секретарем направляються запрошення на засідання членам ради, керівникам зацікавлених установ, організацій, до якого додається порядок денний засідання.

          8.6. Засідання ради веде голова ради або за його дорученням-заступник голови.

            Відповідальний секретар веде протокол засідання ради, який підписується ним і головою ради .

            По кожному питанню заслуховуються виступаючі, які окреслюють проблему, пропонують шляхи її вирішення. Проект рекомендацій обговорюється. За результатами обговорення можливе надання додаткових пропозицій як членами ради, так і особами, присутніми на засіданні.

            Після обговорення проекту рекомендацій по кожному питанню приймається рішення голосування. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні.

            Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні більш, як половина її членів.

            Рада приймає рішення у формі рекомендацій для фізичних та юридичних осіб, які є обов`язковими для розгляду.

            Рішення ради підписується його головою

            8.7. Опрацьовані відповідальним секретарем з урахування наданих під час обговорення пропозицій, зауважень та затверджені головою ради письмові рекомендації надсилаються членам ради, зацікавленим установам, та організаціям для їх реалізації та використання в роботі.

            В першій частині рекомендацій викладається узагальнена інформація у достатньо стислій формі, яка при цьому повинна включати загальні обриси ситуації, що склалась, причини проблеми та можливі шляхи їх вирішення.

            В другій частині викладаються самі рекомендації, тобто завдання, заходи, яких необхідно вжити із зазначенням конкретних виконавців.

            Рекомендації повинні бути максимально конкретні, реальні за терміном виконання, матеріально-технічним потенціалом.

           9. Члени ради у зв`язку з виконанням даних їм доручень вивчають стан правової освіти, ознайомлюються з відповідною документацією, беруть участь у підготовці рекомендацій ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

         10. Ведення діловодства забезпечує відповідальний секретар ради. До матеріалів ради слід віднести:

            матеріали, пов`язані з плануванням роботи ради ( річний план роботи ради, плани заходів, розроблених на виконання рекомендацій, що прийняті радою, пропозиції членів ради до річного плану роботи);

            матеріали проведення засідань ради (регламент засідання, порядок денний, протокол засідання ради, рекомендації, прийняті на засіданні ради, тексти доповідей, виступи (їх проекти), листи членам ради щодо участі у засіданні, з направленням прийнятих рекомендацій);

            матеріали щодо практичної реалізації рекомендацій ради (довідка про вивчення (ознайомлення) стану правоосвітньої роботи в навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, робота яких розглядається на засіданні ради, узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої діяльності, методичні рекомендації, схвалені радою, інформація членів ради про стан реалізації прийнятих рішень).

        11. Рада здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і вжиті заходи висвітлюються у засобах масової інформації.

        12. Контроль за ходом реалізації прийнятих радою рекомендацій здійснює відповідальний секретар ради.

        12.1. Перед проведенням підсумкового засідання ради відповідальний секретар ради узагальнює всю інформацію про проведену роботу, надану членами ради та стан виконання рекомендацій ради. Зазначена інформація заслуховується на підсумковому засіданні та в разі необхідності (недостатності проведеної роботи, відсутності позитивних зрушень та результатів) приймається рішення до вжиття додаткових заходів.

       12.2. Якщо у рекомендаціях ради зазначені конкретні терміни їх виконання та звітності, відповідним секретарем ради направляється відповідний запит щодо надання інформації у вказані строки.

            При закінченні терміну виконання рекомендацій, установа (організація), яка представлена у раді, що відповідає за їх реалізацію, повинна подати інформацію з цього питання голові ради, який приймає відповідне рішення з цього питання.

            При неподанні інформації або поданні не повної, недостовірної інформації членом ради, рада зобов`язана ознайомитися зі станом роботи, а при необхідності-заслухати це питання в порядку контролю.

       12.3. Якщо заходи, вжиті членами ради, не дають кінцевого позитивного результату, рада приймає рішення щодо розгляду цього питання органом виконавчої влади (місцевого самоврядування). У виключних випадках відповідно до прийнятого рішення голова ради виходить з поданням щодо ведення рекомендацій в дію актами органів виконавчої влади (місцевого самоврядування).

       12.4. Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення подає звіти про хід виконання рекомендацій обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення та Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення для її розгляду на підсумковому засіданні ради.
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

Місця знаходження

захисних споруд

цивільного захисту

в Рогатинському районі

«Інтерактивна Карта»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

 

 

 


Місцеві інформаційні

веб-ресурси

 

 

 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області