Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 .

 

2 Червень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

.


 .

 На головну / Районна державна адміністрація / Нормативно- правові акти зареєстровані в Рогатинському районному управлінні / Розпорядження зареєстровані в управлінні юстиції до 31 грудня 2010 р.

УКРАЇНА

РОГАТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від   08.10.2009р. № 281

м. Рогатин

 

Про тимчасову комісію                 

з питань погашення заборгованості

із заробітної плати (грошового

забезпечення), пенсій, стипендій                             

та інших соціальних виплат                                                        

                                                                         Зареєстровано в районному управлінні 

                                                                          юстиції   від 13.10.2009р. № 10/305

       

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2009 року №863 “Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та протокольного доручення обласної комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат від 21.09.2009року (протокол № 9):

 

1.   Утворити тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат та затвердити її склад, що додається.

2.  Затвердити Положення про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, що додається.

3.  Вважати таким, що втратив чинність п.1 розпорядження голови райдержадміністрації від 22.05.2009 року №167 “Про внесення змін у склад комісій” та затверджений ним додаток.

4.  Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Андрейківа.

 

 

Голова районної державної

адміністрації                                                                                                                          Іван  Росіцький

 

 

  Затверджено

                  розпорядженням голови

              райдержадміністрації

                                                                                                       від 08.10.2009р.№281

 

                                                                                     Склад

тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

 

Іван Росіцький                    - голова райдержадміністрації, голова комісії

Володимир Андрейків       - перший заступник голови райдержадміністрації,  заступник голови комісії

Ірина Галуза                        - заступник голови райдержадміністрації, заступник голови комісії, відповідальна за  

                                                стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Наталія Долішня                 - начальник відділу праці управління праці та соціального захисту населення

                                              райдержадміністрації, секретар комісії

 

                                                                        Члени комісії

Марія Шеремета                    - в.о.начальника Державної податкової інспекції в  Рогатинському районі (за згодою)

Степан Демчишин                - начальник управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

Богдан Дубинський              - начальник управління Пенсійного фонду України в Рогатинському районі (за

                                               згодою)

Олег Вовкун                          - заступник голови районної ради (за згодою)

Володимир Штогрин           - голова міської ради (за згодою)

Богдана Кравець                   - начальник фінансового управління райдержадміністрації

Осип Іванило                         - оперуповноважений ВДСБЕЗ   (за згодою)

Ольга Струк                          - начальник контрольно-ревізійного відділу в Рогатинському районі (за згодою)

Олександра Проць                - начальник районного відділу статистики (за згодою)

Федір Благий                         - начальник управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

Олена Антонів                      - Державний інспектор праці в Рогатинському районі (за згодою)

Роман Ошитко                      - начальник управління праці та соціального захисту 

                                                 населення райдержадміністрації

Михайло Щербій                  - начальник відділу державної виконавчої служби (за згодою)

Петро Числяк                        - директор районного центру зайнятості (за згодою)

Марія Зозуля                         - директор Рогатинської районної виконавчої дирекції фонду соціального  

                                               страхування з тимчасової втрати працездатності (за згодою)

 

        Затверджено

                  розпорядженням голови

              райдержадміністрації

                                                                                                       від 08.10.2009р.№281

 

                                                                            Положення

про тимчасову комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

 

     1. Тимчасова  комісія  з  питань  погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та інших  соціальних  виплат  (далі - тимчасова комісія) є тимчасовим дорадчим  органом,  утвореним  районною державною адміністрацією для  здійснення  своїх  повноважень  з  питань, пов'язаних із  своєчасною  виплатою  заробітної  плати  (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

     2. Тимчасова    комісія    у   своїй   діяльності   керується Конституцією і законами України,  а  також  указами Президента   України   та   постановами  Верховної  Ради  України, прийнятими відповідно до Конституції і  законів України,  актами  Кабінету  Міністрів  України  та цим положенням.

     3. Основними завданнями тимчасової комісії є:

     1) сприяння діяльності органів  виконавчої  влади  з  питань, пов'язаних  із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та інших    соціальних    виплат    підприємствами,   установами   та організаціями;

     2) підготовка пропозицій щодо визначення  шляхів,  механізмів та  способів  вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших  соціальних  виплат  і  підвищення  ефективності  діяльності центральних і місцевих  органів  виконавчої  влади,  удосконалення нормативно-правової бази у зазначеній сфері.

     4. Тимчасова комісія відповідно до покладених на неї завдань:

     1) проводить  аналіз стану справ та причин виникнення проблем з  погашенням  заборгованості  із  заробітної   плати   (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших  соціальних виплат і вивчає результати діяльності підприємств,  установ та організацій, пов'язаної з розв'язанням зазначених проблем;

     2) бере  участь  у  підготовці  проектів  нормативно-правових актів,  спрямованих на забезпечення  погашення  заборгованості  із заробітної  плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій та інших соціальних виплат; 

     3) подає центральним і  місцевим  органам  виконавчої  влади, органам  місцевого  самоврядування,  підприємствам,  установам  та організаціям   розроблені   за   результатами   своєї   діяльності рекомендації та пропозиції, спрямовані на погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

     4) забезпечує   періодичне   висвітлення  у  засобах  масової інформації стану справ з погашенням заборгованості  із  заробітної плати   (грошового   забезпечення),  пенсій,  стипендій  та  інших соціальних виплат.

    5. Тимчасова комісія має право:

     1) отримувати  в  установленому  порядку  від  центральних  і місцевих  органів  виконавчої  влади,  підприємств,   установ   та організацій інформацію,  необхідну для виконання покладених на неї завдань;

     2) запрошувати  на  свої  засідання   керівників   та   інших працівників  центральних  і  місцевих  органів  виконавчої  влади, підприємств,  установ та організацій для розгляду питань погашення заборгованості   із  заробітної  плати  (грошового  забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

     3) подавати пропозиції відповідним  органам  державної  влади щодо  здійснення  контролю за дотриманням законодавства про оплату праці;

     4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на  неї завдань тимчасові робочі групи;

     5) залучати   до   участі   у   своїй   роботі  представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,    установ    та    організацій   (за погодженням з їх керівниками).

     6. Тимчасова комісія під  час  виконання  покладених  на  неї завдань  взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами та організаціями.

     7. Тимчасова    комісія   провадить   діяльність   згідно   з положенням, розробленим відповідно до Типового положення і затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації.

     Тимчасову комісію    очолює    голова  районної  держадміністрації.

     8. До складу  тимчасової  комісії  можуть  входити  заступник голови районної держадміністрації, начальники управління статистики в районі,  ДПА, КРУ, МВС,  Пенсійного  фонду  України,  а   також   об'єднань організацій   роботодавців.

     Персональний склад тимчасової комісії затверджує її голова.

     9. Формою  роботи  тимчасової  комісії   є   засідання,   які проводяться  за  рішенням голови тимчасової комісії,  але не рідше ніж один раз на місяць.

     Засідання тимчасової комісії  веде  голова,  а  у  разі  його відсутності - заступник голови.

     Підготовку матеріалів  для  розгляду  на засіданні тимчасової комісії забезпечує її секретар.

     Засідання тимчасової  комісії вважається право можним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

     10. На  засіданнях  тимчасова комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

     Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало  більш  як  половина  присутніх  на засіданні членів тимчасової комісії.

     У разі  рівного  розподілу  голосів   вирішальним   є   голос головуючого на засіданні.

     Пропозиції та  рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим  на  засіданні  та  секретарем  і   у триденний  строк  надсилається  усім  членам тимчасової комісії та Комісії з питань  погашення  заборгованості  із  заробітної  плати (грошового  забезпечення),  пенсій,  стипендій та інших соціальних виплат.

     Член тимчасової комісії,  який  не  підтримує  пропозиції  та рекомендації,  може  викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

     11. Пропозиції та рекомендації тимчасової комісії можуть бути реалізовані  шляхом  видання відповідних актів районною держадміністрацією відповідно до своїх повноважень.

     12. Організаційне,     інформаційне,     матеріально-технічне забезпечення  роботи  тимчасової  комісії  здійснює районна державна адміністрація.
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

.

 


 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області