Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 

 

15 листопад 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 


  На головну / Центр надання адміністративних послуг / Дозвільна система / Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі

ТЕХНІЧНИЙ  РЕГЛАМЕНТ

 

надання дозволу на початок (продовження) виконання робіт

підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів машин,

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 

Даний технічний регламент розроблено відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» №229-IV від 21 листопада 2002 року, «Порядку видачі дозволів Державним Комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 року №1631, «Інструкції щодо застосування прядку видачі дозволів Державного комітету з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затверджену наказом Держнаглядохоронпраці України від 21 січня 2004 р.

1.    Заявник подає до Дозвільного центру заяву на ім’я начальника територіального управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області за зразком.

1.1.  На початок (продовження) виконання роботи підвищеної небезпеки  - висновок експертизи щодо спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявленої роботи;

1.2.   На експлуатацію об’єктів – висновок експертизи щодо відповідності об’єкта вимогам нормативно-правових з охорони праці та промислової безпеки  і спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації.

2.     Адміністратор дозвільного центру не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів передає його в територіальне управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області.

3.    Територіальне управління Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області протягом п’яти робочих днів з дати одержання від адміністратора заяви та документів приймає рішення про видачу або відмову у видачі суб’єкту господарювання документа дозвільного характеру  та передає протягом двох робочих днів , з дати прийняття відповідного рішення, адміністратору відповідні документи.

4.    У разі відмови у видачі документа дозвільного характеру територіальним управлінням зазначаються підстави такої відмови.

 

Заява та документи подаються в одному примірнику.

 

 

Начальнику територіального управління

Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області

п. Кулику З.Я.

 

ЗАЯВА

на одержання дозволу

 

Прошу видати дозвіл ______________________________________________________________

                                                            (початок (продовження) виконання роботи

________________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта чи навчання з питань охорони праці),

а саме : __________________________________________________________________

найменування роботи підвищеної небезпеки відповідно до

______________________________________________________________________________

переліку або тип об’єкта відповідно до переліку, його

________________________________________________________________________________

найменування, марка, заводський номер, номер партії, дата

________________________________________________________________________________

виготовлення тощо чи вид навчання з питань охорони праці)

 

Заявник :

1.        повна назва суб’єкта господарської діяльності ____________________________________

2.        ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності ____________________________

3.        зареєстрований вид діяльності згідно з КВЕД _____________________________________

4.        місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності _______________________________

        ____________________________________________________________________________

5.        місце (адреса) виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки або експлуатації

6.         об’єкта чи навчання  з питань охорони праці ____________________________________________________________________________

       _____________________________________________________________________________

7.        посада, прізвище, ім’я, по-батькові, номер телефону, факс, електронна адреса керівника

8.        суб’єкта господарської діяльності _______________________________________________

        ____________________________________________________________________________

 

        Додатки :

____________________________________________________________________________

(перелік документів, які підтверджують спроможність суб’єкта

____________________________________________________________________________

господарської діяльності щодо виконання заявленої роботи

____________________________________________________________________________

підвищеної небезпеки або експлуатації об’єкта чи навчання з питань

____________________________________________________________________________

охорони праці, відповідність об’єкта вимогам нормативно-правових

____________________________________________________________________________

актів з охорони праці тощо)

 

                    Керівник

суб’єкта господарської діяльності          _____________         ______________________

                                                                  (підпис)                          (ініціали та прізвище)

                                                                               МП

 

               Дата видачі ____ _____________ 200_р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК

робіт  підвищеної небезпеки

 

 1. Зварювальні, газополум’яні, наплавні, напилювальні і паяльні роботи. Контроль за зварними з’єднаннями.
 2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них.
 3.  Роботи в діючих електроустановках.
 4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.
 5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередачі і контактні проводи.
 6. Роботи із застосуванням ручних елетро- і пневмомашин та інструментів.
 7. Електропрогрівання бетону та електророзморожування грунтів, розігрівання бітуму і смол.
 8. Роботи в термічних цехах і дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої  частоти.
 9. Вибухові роботи та роботи, пов’язані з утилізацією зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів ракетної техніки.
 10. Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами.
 11. Випробування, налагодження, експлуатація, ремонт і технічне обслуговування об’єктів, обладнання та приладів, пов’язаних з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин.
 12. Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт.
 13. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежонебезпечних  зонах.
 14. Монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
 15. Промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
 16. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
 17. Видобування та переробка нафти, газу і конденсату.
 18. Ліквідація нафто-, газо-, водопроявлень в процесі буріння свердловин.
 19. Роботи, пов’язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.
 20. Злив, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів, та інших шкідливих речовин, у тому числі радіоактивних.
 21. Експлуатація  циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.
 22. Виробництво скла та скловиробів.
 23. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
 24. Виготовлення та застосування лако-фарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок  на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесенням протикорозійного ізоляційного покриття.
 25. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей. Гальванічні роботи.
 26. Гасіння вапна.
 27. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.
 28. Обстеження, ремонт та чищення димарів, вентиляційних каналів і дахів будинків та споруд, чищення повітропроводів.
 29. Ливарні, плавильні, заливальні роботи і термообробка литва.
 30. Виробництво, переробка, розподіл, зберігання і застосування продуктів розподілення повітря, хлору, аміаку, природного та  супровідних металургійному та хімічному виробництві.
 31. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, трубоформувальних станів та пічного зварювання труб.
 32. Роботи, пов’язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.
 33. Гранулювання доменного шлаку.
 34. Роботи, пов’язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.
 35. Експлуатація піскоструминних апаратів.
 36. Нанесення бетону, ізоляційних і обмурувальних матеріалів методом забризкування і напилення.
 37. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, факсувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в’язальних, полірувальних механізмів.
 38. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов’язальних і навивальних верстатів та автоматів.
 39. Огляд, випробування, монтаж, налагодження, реконструкція, експлуатація та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та їх елементів, експертиза з охорони праці та промислової безпеки.
 40. Підземні та відкриті гірничі роботи.
 41. Підземна геологорозвідка.
 42. Сейсморозвідка.
 43. Геолого-маркшейдерські роботи.
 44. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов’язані з проведенням цих робіт.
 45. Роботи з дозиметрії, дезактивації, дегазації та дезінфекції.
 46. Контроль за станом рудникової атмосфери.
 47. Утворення та експлуатація відвалів гірничих порід.
 48. Обслуговування лампових, апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.
 49. Розкривні роботи, виймання і навантаження корисних копалин під час проведення відкритих гірничих робіт.
 50. Виколювання, звалення, розпилювання та обробка блоків природного каменю.
 51. Планування робочих майданчиків, уступів і берм у кар’єрах.
 52. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів.
 53. Ремонт рухомого складу, колії, тунельних споруд, сигналізації та зв’язку на метрополітені.
 54. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.
 55. Прокладення, обслуговування та ремонт пульпопроводів.
 56. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідро відвалів.
 57. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд і гідровідвалів.
 58. Штучне заморожування грунтів і водозниження.
 59. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних та землесосних установок, драг  і земснарядів.
 60. Забивання паль.
 61. Цементація та хімічне закріплення грунтів і фундаментів.
 62. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
 63. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.
 64.  Продавлювання тонельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.
 65.  Водолазні роботи.
 66. Обслуговування барокамер.
 67. Роботи верхолазні, скелелазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.
 68. Будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
 69. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
 70. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.
 71. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їзних коліях будівельних майданчиків.
 72. Монтаж, експлуатація, і демонтаж бурових вишок.
 73. Управління тракторами, і самохідним технологічним устаткуванням.
 74. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.
 75. Механічна обробка деревини і металів.
 76. Обслуговування центрифуг і транспортерів на цукрових заводах.
 77. Обслуговування і ремонт аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах із зберігання і переробки зерна.
 78. Розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).
 79. Обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.
 80. Робота з хижими звірами.
 81. Робота циркових артистів, каскадерів кіностудій.
 82. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.
 83. Спорудження т обслуговування крижаних і паромних переплав, доріг, бродів.
 84. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках, у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човнових переправ: роботи і спостереження у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодоступних і необжитих районах.
 85. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодоступних високогірних районах у період максимальної селевої та лавинної активності.
 86. Роботи вогневої обслуги з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.
 87. Роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів.

Охорона із застосуванням вогнепальної зброї колективної і приватної власності, об’єктів. 
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

Місця знаходження

захисних споруд

цивільного захисту

в Рогатинському районі

«Інтерактивна Карта»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

 

 

 


Місцеві інформаційні

веб-ресурси

 

 

 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області