Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 

 

18 жовтень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 


 


Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу
 На головну / Центр надання адміністративних послуг / Дозвільна система / Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ПОГОДЖЕНО

 

________________________________________

(ПІБ голови райдержадміністрації /

міського голови)

 

_________________________________________

(підпис)

 

МП

«____»   «__________________» 20___ р.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

________________________________________

(ПІБ та посада керівника

місцевого дозвільного органу)

 

_________________________________________

(підпис)

 

МП

«____»   «__________________» 20___ р.

 

 

 

_________________________________________

(ПІБ голови Представництва Держкомпідприємництва в області)

_________________________________________

(підпис)

МП

«____»   «__________________» 20___ р.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

 

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу

 фахівцями туристичного супроводу

(назва документа дозвільного характеру)

 

Головне управління з питань туризму, євроінтеграції,

 зовнішніх зв'язків та інвестицій облдержадміністрації

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

 

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Рогатинської райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

м. Рогатин вул.. Галицька, 65

 

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

щосереди з 1000 до 1400 год. малий зал засідань райдержадміністрації

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

 

Гладун Віра Іванівна – адміністратор

(03435)24249

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

 

5.1.

Закони України (назва , частина, стаття)

ст. 11 Закону України «Про туризм», ст. 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва, дата та номер, пункт)

постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. №778 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176», п. 58 Додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 р. №526 «Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»

5..3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва, дата та номер, пункт)

п. 2.5 Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу фахівцям туристичного супроводу, затвердженого наказом Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 р. №83;

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування (назва, дата та номер, пункт)

розпорядження голови облдержадміністрації «Про організацію туристичного супроводу» від 18.11.2008 р. №763, розпорядження голови облдержадміністрації від 17.03.2008 р. №134 «Про головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій обласної державної адміністрації»

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1. Заява на ім'я керівника (форма заяви затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 р. №778 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. №1176»).

2. Документи від заявника, завірені в установленому порядку:

- заява на імя органу (форма заяви затверджена наказом Державної туристичної адміністрації України від 24.09.2004 р. №83);

- 4 фотокартки (розмір 3 х 4);

- копія паспорта;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

- копія диплома про вищу освіту;

- копія документа про закінчення спеціальних курсів/фахових установ;

- копія документа про перепідготовку чи підвищення кваліфікації гіда-перекладача, екскурсовода, інструктора з активних видів туризму, провідника або іншого фахівця туристичного супроводу;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи (якщо така фізична особа надає послуги туристичного супроводу як суб'єкт підприємницької діяльності).

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

Надання дозволу на право здійснення туристичного супроводу на території Івано-Франківської області здійснюється на безоплатній основі

 

У разі платності :

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

7.2.

Розмір плати

-

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

-

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

15 днів з дня реєстрації заяви

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

Підставою для відмови у видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу є виявлення недостовірної інформації у поданих заявником документах, виявлення Акредитаційною комісією невідповідності заявника встановленим кваліфікаційним вимогам, порушення умов Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території Івано-Франківської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації «Про організацію туристичного супроводу» від 18.11.2008 р. №763

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу діє три роки.

Дія дозволу може бути продовжена за зверненням заявника

11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

-

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

-

 

У разі платності :

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

-

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

-

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

-

13.

Примітки

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу може бути анульовано за рішенням  Акредитаційної комісії з видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території Івано-Франківської області у разі:
- порушення фахівцями туристичного супроводу норм Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу на території Івано-Франківської області, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації «Про організацію туристичного супроводу» від 18.11.2008 р. №763 (далі Положення);

- подання недостовірних відомостей при отриманні дозволу;

- передачі дозволу та/або нагрудного знака (бейджа) іншим особам;

- встановлення фактів неякісного здійснення туристичного супроводу;

- ненадання статистичної звітності у випадках, передбачених Положенням;

- порушення законодавства, вимог, стандартів, норм і правил у галузі туризму;

- надання послуг туристичного супроводу без державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи, при умові, якщо Дозвіл був виданий до оформлення свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи (якщо така фізична особа надає послуги туристичного супроводу як суб'єкт підприємницької діяльності);

- смерті фізичної особи – фахівця туристичного супроводу

 

 

 

 

 
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

Місця знаходження

захисних споруд

цивільного захисту

в Рогатинському районі

«Інтерактивна Карта»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

 

 

 

Календар
 

Місцеві інформаційні

веб-ресурси

 

 

 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області