Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 

 

14 грудень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 


 


Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій
 На головну / Центр надання адміністративних послуг / Дозвільна система / Перелік документів дозвільного характеру, які видаються в Дозвільному Центрі

ПОГОДЖЕНО

 

 

Івано-Франківський міський голова

Анушкевичус В.А.

 

_________________________________________

(підпис)

МП

«____» «__________________» 20___р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Головний державний інспектор з пожежного нагляду Івано-Франківської області

Чернецький В.В.

 

_________________________________________

(підпис)

МП

«____» «__________________» 20___р.

 

 

Голова Представництва Держкомпідприємництва

в Івано-Франківській області

Говорков Г.О.

 

_________________________________________

(підпис)

МП

«____» «__________________» 20___р.

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

 (ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА)

Дозвіл на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію

нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних

машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень

(назва документа дозвільного характеру)

 

Державний пожежний нагляд

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру)

1.

Найменування дозвільного центру, в якому здійснюється обслуговування суб’єктів господарювання

Дозвільний центр Рогатинської райдержадміністрації

2.

Місцезнаходження дозвільного центру

Адреса: 77000 Івано-Франківська область

м. Рогатин  вул.. Галицька, 65

3.

Інформація щодо графіку роботи дозвільного центру

щосереди з 1000 до 1400 год. малий зал засідань райдержадміністрації

4.

Реквізити адміністартора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних, за видачу документа дозвільного характеру:

Гладун Віра Іванівна  - адміністратор

(03435)24249

Гвоздик Василь Михайлович – державний  інспектор з пожежного нагляду

Контактний телефон:  (03435) 21100

5

Нормативно-правові акти, якими регламентується видача документа дозвільного характеру

____________________________

5.1.

Закони України (назва , частина, стаття)

ст.10 Закону України «Про пожежну безпеку», ст.7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

5.2.

Акти Кабінету Міністрів України

(назва , дата та номер, пункт)

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008р. №778 «Про внесення зміни до постанови кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005р. №1176», Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150 «Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»

5..3.

Акти центральних органів виконавчої влади (назва , дата та номер, пункт)

Наказ МНС України від 11.05.2006 № 278 «Про затвердження Інструкції з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень»

5.4.

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування  (назва, дата та номер, пункт)

____________________________

6.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання документа дозвільного характеру 

1.      заяву на видачу дозволу у відповідності до постанови КМУ від 07.12.2005 р. №1176 (в редакції постанови КМУ від 03.09.2008 р. №778);

2.      експертний висновок протипожежного стану об’єкта;

3.      завірену в установленому порядку копію свідоцтва про власність або копію договору оренди.

У випадку наявності фактів порушень правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 Порядку затвердженого ПКМУ № 150) суб’єкт господарської діяльності подає:

4.      договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди на період до усунення порушень правил пожежної безпеки;

5.        план заходів щодо усунення таких порушень з конкретними термінами виконання.

7.

Платність (безоплатність) видачі документа дозвільного характеру

     Надання дозволу  на  початок роботи підприємств, організацій та оренду приміщень здійснюється на безоплатній основі.

 

У разі платності :

 

7.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

 

___________________

7.2.

Розмір плати

безоплатно

7.3.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

___________________

8.

Строк, протягом якого видається документ дозвільного характеру

5 робочих днів з дня надходження документів

9.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні документа дозвільного характеру

1. Неподання документів,  необхідних  для  прийняття рішення про
надання такого дозволу.
2. Я
кщо копія свідоцтва про власність або копія договору оренди не завірені в установленому порядку.

3. У разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей.

10.

Строк дії документа дозвільного характеру (необмеженість строку дії)

Дозвіл на  початок роботи підприємств, організацій та оренду приміщень надається без обмеження терміну дії.


11.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який видається документ дозвільного характеру

Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною)особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки(експертизи). п. 4  Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 № 150

12.

Платність (безоплатність) проведення експертизи (обстеження)

платно

 

У разі платності :

 

12.1.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

(назва та реквізити нормативно-правового акту)

Ст. 4 Закону України "Про дозвільну  систему  у  сфері господарської діяльності", Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи», « перелік платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної  охорони  Міністерства  з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів  України  від  15  травня  2000 р.  № 798, Наказ МНС України від 17.08.2009 р. №532 «Про затвердження примірного договору та порядку внесення плати»

12.2.

Розмір плати проведення експертизи (обстеження)

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 774 «Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи», наказ МНС України від 13.07.2006 № 444 „Про затвердження Методики розрахунку витрат часу та вартості проведення органом оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи” – визначається у договорі відповідно до методики.

12.3.

Розрахункові рахунки для внесення плати

У відповідності до рахунків вказаних у договорі на експертизу протипожежного стану об’єкту.

13.

Примітки

Відмова органу державного пожежного нагляду у видачі дозволу не позбавляє суб’єкта господарювання права подати заяву на видачу дозволу повторно після усунення недоліків, зазначених дозвільним органом.
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

Місця знаходження

захисних споруд

цивільного захисту

в Рогатинському районі

«Інтерактивна Карта»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

 

 

 


Місцеві інформаційні

веб-ресурси

 

 

 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області