Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 

 

10 грудень 2019
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 


 


Липень.
 На головну / Статистика інформує / Статистичні дані 2010

  Ціни  і  тарифи.    

За  даними  Державного  комітету  статистики,  індекс інфляції  споживчого  ринку  України  у  липні  п.р.  становив  99,8%  (у  липні  2009р.  –  99,9%).  За  сім  місяців  п.р.  споживчі  ціни  зросли  на  3,1%  (у  відповідному  періоді  попереднього  року – на  8,5%).

По  області  у  липні  п.р.  індекс  споживчих  цін  склав  100,0%,  за  січень–липень  п.р.  –  103,1%  (у  2009р.  –  100,1%  і  107,1%,  відповідно).

Індекс  цін  виробників  промислової  продукції  області  у  липні  п.р.  становив  101,2%,  з  початку  року  –  100,7%  (у  2009р.  –  102,5%  та  101,5%,  відповідно). 

 

 

Зовнішняторгівлятоварамипідприємств і організацій Рогатинського району за  І півріччя 2010 року

 

Головне управління статистики в області повідомляє. Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Рогатинського району за І півріччя п.р. склали, відповідно, 1,9 і 15,9 млн.дол.США. Порівняно з відповідним  періодом  минулого року обсяги експорту зменшилися на 27,4%, а імпорту зросли у 4,2 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами  залишилося  від’ємним (-14,1 млн.дол.США).

Питома вага району в загальних обсягах експорту області становила  1,2%, в імпорті – 9,8% (за  І півріччя 2009р. – відповідно, 1,9%  і  3,4%).

Партнерами у зовнішній торгівлітоварами були нерезиденти з 20 країн світу.

Основний експортний потік з району був направлений до Італії, Словаччини, Німеччини, Польщі, Австрії, Білорусі та Молдови. Підприємства відвантажували деревину і вироби з деревини, скло та вироби зі скла.

Понад 90% імпортних  поставок району склав цукор–сирець,  який  надійшов з Бразілії.

 

 

Зовнішняторгівляпослугамипідприємств

і організаційРогатинськогорайону за І півріччя 2010 року

 

Головне управління статистики в області інформує. Протягом І півріччя 2010р. обсяги як експорту, так і імпорту послуг підприємствами і організаціями Рогатинського району порівняно з відповідним періодом минулого року зменшилися на 60%. Сальдо зовнішньої торгівлі послугами було від’ємним і склало мінус 36,3 тис.дол.

Питома вага обсягів експорту та імпорту послуг суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності  району у загальнообласних була досить мізерною.

Партнерами у зовнішній торгівлі послугами були нерезиденти з 5 країн світу.

Основними партнерами в експорті послуг була Італія та Польща,  в  імпорті  – Польща. 

В експорті – це були послуги готелів і ресторанів, в  імпорті – консультаційні послуги з питань інформатизації.

 

 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря

від стаціонарних  джерел забруднення підприємств

Рогатинського району у січні–червні 2010 року

 

Головне управління статистики інформує.

Протягом січня–червня п.р. в атмосферу  від стаціонарних джерел забруднення 15 підприємств (взятих на облік державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області) надійшло                     1036,8 т шкідливих речовин, що на 9,9% менше, ніж за відповідний період попереднього року.

У  складі  викинутих  шкідливих  речовин  було 669,9 т (64,6%) метану, 223,1 т (21,5%) сполук азоту, 134,0 т (12,9%) оксиду вуглецю.

Щільність викидів у розрахунку на квадратний кілометр територіїрайону склала 1,3 т шкідливих  речовин, що на 0,1 т менше, ніж за січень–червень 2009р., на одну особу – 23,2 кг  проти 25,3 кг.

 

 

Заробітнаплатанайманих працівників

на підприємствах, в організаціях

Рогатинського району

у січні–червні 2010 року

 

 

          Головне управління статистики інформує. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю працівників 10 і більше осіб), розташованих на території Рогатинського району, у січні–червні п.р. становила 1401 грн. і  в 1,6 раза перевищила рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи (з 1 квітня п.р. 884 грн.), та складала 77,2% середнього рівня заробітної плати по області.

 

Наявність фермерськихгосподарствуРогатинськомурайоні 

на 1 липня 2010 року

 

            Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує.

Станом на 1 липня 2010 року в районі нараховувалось 80 фермер-ських господарства (на 1 липня 2009 року – 76), із загальною площею землі 4784 га, з якої 80% фермери орендують.

Площа сільськогосподарських угідь у користуванні фермерів за рік зросла на 812 га і на 1 липня 2010 року склала 4767 га, у т.ч ріллі – 4717 га. В середньому на 1 господарство припадає 59,6 га сільськогосподарських угідь, у т.ч. 59,0 га ріллі проти  52,0 га та 51,4 га у 2009 році (середній розмір землекористування по області складає 43,2 га та 40,6 га відповідно).

 

 

 

Про  роботу  автомобільного  транспорту

 Рогатинського  району  у січні–липні 2010  року

 

Головне  управління  статистики  інформує.  Автомобільним транспортом фізичних осіб–підприємців  району у  січні–липні поточного року  перевезено  13,4 тис. т  вантажів,  що  на 9,8%  більше,  ніж за аналогічний період торік.

Послугами  автомобільного  транспорту  у січні–липні 2010 року  скористалося  827,0 тис. пасажирів,  або  на 1,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року. 

 

 

Прямі іноземніінвестиціївекономіку

Рогатинського району у січні–червні 2010 року.

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 липня 2010р. в економіку Рогатинського району іноземними інвесторами з 8 країн світу вкладено 22,3 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій.

Лідерами серед інвесторів залишаються нерезиденти сусідньої Польщі (понад 98% загальногообсягу вкладень).

Найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів виявилися підприємства сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг, де зосереджено 95,3% іноземного капіталу.

Частка прямих іноземних інвестицій в районі становить 4,4% загальнообласного показника, що відповідає 5 місцю серед міст та районів області.

Ринок послуг Рогатинськогорайону у січні–липні  2010  року

         Головне  управління  статистикиінформує. На  ринку  послуг    району    у   січні–липні   поточного   року    працювало  21 підприємство, основним  видом  діяльності яких є надання послуг.Обсяг  реалізованих ними послуг  (включаючи ПДВ)  для всіх  споживачів  склав 13,6 млн.грн.,  що  у  порівнянних   цінах  на  26,6%  менше, ніж  за відповідний період минулого року. Обсяг послуг, реалізованих    населенню,   становив  4,1 млн.грн., або  29,9% від загального.

Стан  виплати заробітної плати найманих працівників на підприємствах, в організаціях Рогатинського району

станом на 1 серпня  2010 року

Головне управління статистики інформує. Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, організацій на 1 серпня 2010р. склала 140,0 тис.грн., що менше на 6,7%, ніж на 1 липня п.р. та на 56,3% – по відношенню до 1 січня 2010р. Вся сума боргу не виплачена працівникам економічно активних підприємств. Заборгованості за рахунок бюджетних коштів не було.

Інвестиційне забезпечення економіки Рогатинського району

за січень–червень 2010 року

 

              Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2010р. у розвиток економіки Рогатинського району вкладено 39,5 млн.грн. капітальних інвестицій, з яких 98,5% склали інвестиції в основний капітал. Обсяг капіталовкладень збільшився у 5,6 раза порівняно з відповідним періодом 2009р.

              У розвиток сільського господарства, мисливства, лісового господарства спрямовано 29,4 млн.грн., або 64,3% загального обсягу капіталовкладень, їх обсяг зріс проти січня–червня 2009р. у 6,9 раза.               

              Зросли капіталовкладення у розвиток організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям, транспорту і зв’язку, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги,  освіти.            

Капіталовкладення у житлове будівництво склали 2,9 млн.грн., або 7,5% загального обсягу. 

У розрахунку на одну особу освоєно 861 грн. інвестицій, що відповідає 8 місцю серед міст та районів області.

 

Про оплату житлово-комунальних послуг

населенням  району у липні 2010 року

 

 Головне управління статистики інформує. Упродовж липняпоточного року населеннямРогатинського району оплачено за житлово-комунальні послуги 575,3 тис.грн. (на 15,5% більше нарахованих за місяць сум, тобто відбувалося часткове погашення боргів за попередні періоди).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на початок серпняпоточного року відсутня, переплата становить 270,6 тис.грн.

У липні 2010 року мали борг за 3 місяці і більше: за централізоване водопостачання та водовідведення – 44,5% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 39,9%, газопостачання – 19,7%.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами

Рогатинського району за січень–липень 2010р. 

Головне управління статистики інформує. За січень–липень 2010р. промисловими підприємствами Рогатинського району реалізовано продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 99,8 млн.грн., що склало 1,7% від загальнообласного показника. Серед реалізованої продукції добувної та переробної промисловості переважали товари широкого використання – 77,9% загального обсягу, частка сировинної продукції становила 22,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 2213,8 грн. (за січень–липень 2009р. – 4203,7 грн.).

 

Споживчий  ринок  товарів

  Рогатинського району 

 

За  розрахунковими даними, за січень–липень поточного  року  через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на  одного жителя  району  продано  товарів  на  2594 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків  у січні–липні цього  року населенню реалізовано  товарів на 1,4% більше, ніж у відповідному  періоді  минулого  року,  через мережу ресторанного господарства – на 5,3%. 

 

Продаж  світлих  нафтопродуктів  через  мережу  АЗС

Рогатинського  району  у  січні–липні  2010 року

 

              На  кінець  липня  2010 року  на  території  району  функціонувало  5  АЗС  (по  області  163).

За  січень–липень  2010  року  через  мережу  АЗС  населенню  реалізовано  1,1 тис.т  автомобільного  бензину  та  0,7 тис.т  дизельного  пального.  Порівняно  з  відповідним  періодом  минулого  року  обсяги  продажу  бензину  зменшилися  на  9,7%,  а  дизпалива –збільшилися  на  15,4%. 

Обсяги  продажу  через  мережу  АЗС  бензинів  марки  А-72-80 зменшилися  на  10,0%,  А-94-98  на  25,4%, а марки А-90-93 – збільшилися  на  24,4%. 

Середньомісячний  роздрібний  товарооборот  від  продажу  світлих  нафтопродуктів  у  розрахунку  на  одну  АЗС  у  січні–липні  2010  року  склав  470,6  тис.грн.  За  цим  показником  район  займає  14  місце  серед  18  міст  обласного  значення  та  районів  області,  на  території  яких  є  діючі  АЗС.

Довідково:  середня  ціна  одного  кілограма  проданого  у  роздріб  бензину  по  області  в  липні  цього  року  у  порівнянні  з  попереднім  місяцем  знизилася  на  1,8%, дизпалива – на  1,2%.  У  порівнянні  з  липнем  2009  року  ціна  бензину  зросла,  в  середньому,  на  16,4%,  а  дизпалива – на  28,9%.

 

 

Використання енергетичних матеріалів і продуктів

перероблення нафти підприємствами та організаціями

Рогатинського району у липні 2010 року

 

Головне управління статистики в області інформує, що суб’єктами господарської діяльності Рогатинського району протягом липня п.р. використано 135,7 т палива дизельного, 95,8 т вугілля кам’яного та 43,5 т бензину моторного. У порівнянні до аналогічного місяця 2009 року споживання вугілля кам’яного зменшилося на  41,1%, палива дизельного на – 40,0%,  бензину моторного – на 16,5%.

Станом на 1 серпня п.р. залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: палива дизельного – 128,4 т, бензину моторного – 66,2 т, вугілля кам’яного – 1,0 т. Порівняно до відповідної дати минулого року залишки вугілля кам’яногозменшилися у 71,4 раза, бензину моторного – на  третину, а паливадизельного збільшилися на 5,8%.

Часткарайону у загальнообласних обсягах споживання енергетичних ресурсів становила: бензину моторного – 3,2%,  палива дизельного – 2,6%  і  вугілля  кам’яного  – 0,1%.

 

Демографічна ситуація в Рогатинському районі

Чисельність наявного населення району cтаном на 1 липень 2010року становила 44461 осіб, з них 9533 – в міських поселеннях та 34928 – в сільській місцевості.

За січень-червень 2010 рокув районі народилося 214, а померло 439 осіб. Серед померлих – 5 дітей віком до одного року. За період з початку року чисельність населення району зменшилась на 271 особу, в тому числі за рахунок  природного  скорочення на 225 осіб. 

Протягом цього ж періоду в районі одружилося 106 пар, а розлучилось – 39.

 

Введення в дію житла та інженерних споруд

у Рогатинському районіу січні–червні 2010 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2010р. у Рогатинському районі введено в експлуатацію 9 індивідуальних будинків загальною площею 1,6 тис.м2, з них у сільській місцевості – 3 на 0,6 тис.м2.

Частка житла, введеного в експлуатацію у ІІ кварталі п.р., становила 61,5% загального обсягу.

Середній розмір помешкання склав 163 м проти 117 м2по області.

Протягом І півріччя п.р. на території району введено у дію 2,3 км місцевих трубопроводів для транспортування газу.
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

Місця знаходження

захисних споруд

цивільного захисту

в Рогатинському районі

«Інтерактивна Карта»

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

 

 

 


Місцеві інформаційні

веб-ресурси

 

 

 

 

 

 

 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області