Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 .

 

31 жовтень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

.


 .
Порядок роботи конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо придбання житла для сімей загиблих учасників антитерористичної операції
 На головну

 

Порядок

роботи конкурсної комісії з відбору пропозицій щодо придбання житла

для сімей загиблих учасників антитерористичної операції

 

 

1. Цей Порядок визначає алгоритм роботи конкурсної комісії  з відбору пропозицій щодо придбання житла для сімей загиблих учасників антитерористичної операції (далі комісія).

 

2.Комісія відповідає за організацію конкурсу на всіх стадіях його проведення. У процесі роботи вона забезпечує реалізацію таких функцій:

 

планування проведення конкурсу відповідно до затвердженого кошторису;

 

визначення потреби із закупівлі житла;

 

визначення предмету закупівлі;

 

затвердження конкурсної документації;

 

визначення строку подання та розкриття конкурсних пропозицій;

 

визначення та затвердження критеріїв оцінки конкурсних пропозицій;

 

опублікування в районній газеті "Голос Опілля" та на офіційному веб-сайті  райдержадміністрації оголошення про проведення конкурсу;

 

розгляд комерційних пропозицій наданих учасниками для визначення    

найбільш вигідних пропозицій;

 

оцінка конкурсних пропозицій;

 

визначення найвигіднішої пропозиції та переможця конкурсу;

 

підготовка довідки голові райдержадміністрації про результати проведення конкурсу;

 

розробка переліку та форм документів, необхідних для проведення конкурсу.

 

3. У конкурсі мають право брати участь юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність на ринку нерухомості або фізичні особи – власники нерухомого майна.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу безоплатно публікується у районній газеті "Голос Опілля" та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

В оголошенні обов'язково зазначаються:

 

найменування та місцезнаходження замовника;

 

опис предмета закупівлі, у тому числі необхідні технічні та інші вимоги;

адреса веб-сайту замовника на якому розміщується інформація про закупівлю;

 

строк здійснення закупівлі;

 

місце і строк подання конкурсних пропозицій;

 

місце, дата і час розкриття конкурсних пропозицій;

 

строк дії конкурсних пропозицій;

 

прізвище, ім'я та по батькові, посада та адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками;

 

реєстраційний рахунок замовника, відкритий у відділенні Державного казначейства.

 

5. Конкурсна документація (далі – Документація) оприлюднюється Замовником на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Друкований варіант Документації, прошитий та засвідчений печаткою райдержадміністрації, є визначальним і знаходиться у секретаря Комісії.

 

На виконання вимог фізичних/юридичних осіб (далі – Учасники) документація безоплатно надається протягом трьох робочих днів з дня отримання від них письмового запиту.

 

7. Письмовий запит, підписаний керівником юридичної особи (фізичної особи), засвідчений печаткою (за наявності), адресується голові  Комісії. У запиті зазначаються: предмет закупівлі, номер оголошення, повне найменування учасника (для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові), який має намір взяти участь у конкурсі, його поштова адреса та місцезнаходження (місце проживання), код за ЄДРПОУ, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв’язку.

 

8. Строк подання учасниками конкурсних пропозицій не може бути менше ніж десять днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу в районній газеті "Голос Опілля".

 

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень учасників внести зміни до Документації, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх учасників, яким було видано Документацію, та опублікувавши ці зміни на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути надалі змінена. Конкурсна пропозиція прошивається, нумерується (для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців скріплюється печаткою (за наявності), для фізичних осіб засвідчується власним підписом) і подається за підписом учасника в запечатаному конверті. Отримана пропозиція вноситься Замовником до реєстру.

 

Пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

 

9. Конкурсні пропозиції розкриваються у встановлений Замовником час. У процедурі розкриття конкурсних пропозицій мають право брати участь усі учасники, що подали свої конкурсні пропозиції.

 

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність усіх необхідних документів, передбачених Документацією, а також оголошуються найменування (для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження (місце проживання) кожного учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій.

 

10. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій та визначення переможця конкурсу не повинен перевищувати десять робочих днів з дня розкриття конкурсних пропозицій.

 

11 Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку є найнижчою серед запропонованих і не перевищує середньостатистичну в районі .

 

Замовник зобов’язаний протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надіслати переможцю конкурсу повідомлення про акцепт, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати конкурсу.

 

Замовник укладає з переможцем конкурсу договір про закупівлю у термін не раніше ніж через п’ять робочих днів, але не пізніше ніж через чотирнадцять робочих днів із дня визначення переможця.

 

У разі письмової відмови переможця конкурсу від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації або неукладання договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник визначає найбільш економічно вигідну конкурсну пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

 

12. Замовник відхиляє конкурсні пропозиції у разі, якщо:

 

конкурсна пропозиція учасника не відповідає вимогам, зазначеним у Документації;

 

учасником надано недостовірну інформацію про його відповідність встановленим у Документації вимогам;

 

учасника визнано у встановленому законодавством порядку банкрутом чи відносно нього відкрито ліквідаційну процедуру.

 

13. Замовник відміняє конкурс у випадках:

 

відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;

 

виявлення факту змови учасників;

 

подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних пропозицій;

 

відхилення всіх конкурсних пропозицій;

 

якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж двох учасників.

 

14. Замовник має право визнати конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 

ціна найбільш вигідної конкурсної пропозиції перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування предмета конкурсу або його окремої частини;

 

 скорочення видатків на здійснення закупівлі;

 

 проведення конкурсу стало неможливим унаслідок непереборної сили.

 

15. Інформація про результати проведення конкурсу публікується в районній газеті "Голос Опілля" та оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрації протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця.

 

16. Рішення Конкурсної комісії про результати конкурсу може бути оскаржене учасником конкурсу в установленому законодавством порядку.

 

 

 

 

Перший заступник

голови райдержадміністрації                                   Степан Демчишин

 

         
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

.

 


 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області