Результат пошуку зображень за запитом "тризуб україни" 

 .

 

23 жовтень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

.


 .
Конкурсна документація
 На головну

                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                  протоколом засідання конкурсної комісії

                                  з відбору пропозицій щодо придбання житла

                                  для сімей загиблих учасників

                                  антитерористичної операції

                                  від 20 листопада 2015 р. № 1

                                 

                                  Голова конкурсної комісії

                                                                                                                                           Демчишин С.З.

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 

на закупівлю

квартир за кошти державного бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Рогатин    2015


2

 

 

ЗМІСТ

конкурсної документації


 

1. 2. 3. 4. 5.


Інформація про замовника конкурсу.

Інформація про предмет конкурсу. Процедура проведення конкурсу.

Недискримінація учасників конкурсу.

Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна конкурсної пропозиції.


6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені конкурсні

пропозиції.

7. Процедура надання роз'яснень щодо конкурсної документації.

8. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо конкурсної

документації.

9. Оформлення конкурсної пропозиції.

10. Зміст конкурсної пропозиції учасника.

11. Строк, протягом якого конкурсні пропозиції є дійсними.

12. Відмова Учаснику в участі у конкурсі

13. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

конкурсу.

14. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані

конкурсні пропозиції.

15. Внесення змін або відкликання конкурсної пропозиції учасником.

16. Спосіб, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

17. Місце, дата та час розкриття конкурсних пропозицій.

18. Перелік критеріїв та методика оцінки конкурсної пропозиції із зазначенням питомої

ваги критерію.

19. Виправлення арифметичних помилок.

20. Інша інформація.

21. Відхилення конкурсних пропозицій та відміна замовником конкурсу або визнання

його таким, що не відбувся.

22. Терміни укладання договору.

23. Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю.

24. Дії замовника при відмові переможця конкурсу підписати договір про закупівлю.


3

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1                                                                               2

1. Інформація            про


замовника конкурсу:

- повне

найменування:

- місцезнаходження:

- посадова особа

замовника,

уповноважена

здійснювати зв'язок з

учасниками:

 

 

 

 

2. Інформація          про

предмет конкурсу

- найменування

предмета конкурсу

 

- місце, кількість,

обсяг               поставки

товарів (квартир):

 

 

 

 

 

 

 

- строк передачі

квартир:

 

3. Процедура

закупівлі

4. Недискримінація

учасників

5. Інформація про

валюту (валюти), у якій (яких) повинна

бути розрахована і

зазначена ціна

конкурсної пропозиції

6. Інформація про

мову (мови), якою

(якими) повинні

бути складені

конкурсної пропозиції


управління соціального захисту населення Рогатинської державної адміністрації   

вул.Кудрика, 10 м.Рогатин, 77000

 

З усіх питань, пов'язаних з організацією проведення конкурсу

підготовкою та подачею конкурсних пропозицій, звертатися до головного спеціаліста відділу персоніфікованого обліку управління соціального захисту  населення райдержадміністрації Ухан Надії Степанівні, тел. (03435)24-563,

факс: (03435)24-563, e-mail: rogupszn@ukr.net   

       

 

 

 

Закупівля квартир на первинному та  вторинному ринку

 

 

м.Рогатин

 

однокімнатна квартира до 50,0 кв.м.;

двокімнатна квартира до 70,0 кв.м.

 

 

 

 

 до 20 грудня 2015 р.

 

 

Конкурс

 

 Учасники беруть участь у конкурсі на рівних умовах

 

 

 

 

Валютою конкурсної пропозиції є гривня.

 

 

 

 

Під час проведення конкурсу всі документи, що готуються

Замовником, викладаються українською мовою.

Всі документи, що мають відношення до конкурсної документації (видані іншими установами) можуть бути надані українською обо російською мовами. Визначальним є текст, викладений українською мовою.4

 

 

7. Процедура

надання роз'яснень

щодо конкурсної

документації

Учасник, який отримав конкурсну документацію, має право не

пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо конкурсної документації. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом одного дня з дня його отримання всім особам, яким було надано конкурсну документацію.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до конкурсної документації, продовживши строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано конкурсну документацію.

У разі несвоєчасного подання Замовником роз'яснень щодо змісту конкурсної документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття конкурсних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити про це всіх осіб, яким було видано конкурсну документацію.

8. Порядок

проведення зборів з метою роз'яснення

запитів щодо

конкурсної

документації

9. Оформлення

конкурсної пропозиції

Ця            вимога          не

стосується учасників, які               здійснюють діяльність без печатки згідно         з    чинним законодавством),           за винятком оригіналів чи                   нотаріально завірених документів, виданих     учаснику іншими організаціями,

підприємствами, установами.

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких

запитів щодо конкурсної документації Замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилати його всім особам, яким було надано конкурсну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.

Кожен Учасник конкурсу має право подати лише одну

конкурсну пропозицію.

Конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується Учасниками у одному примірнику і подається у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи учасника), яка повинна бути прошита, пронумерована (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (у разі наявності) - скріплюється печаткою, для фізичних осіб - засвідчується власним підписом) у запечатаному конверті з позначкою "Конкурсна пропозиція".

Конверт конкурсної пропозиції в місцях склеювання повинен

містити відбиток печатки учасника конкурсу.

Учасникам конкурсу дозволяється подавати конкурсну пропозицію, як щодо предмета конкурсу, так і щодо визначених частин предмета конкурсу(лотів).

Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься

Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника конкурсу (керівника або службової (посадової) особи Учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення конкурсу) із зазначенням посади, прізвища і дати підпису, а також відбитки печатки, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих

документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується


5

 

 

як перший аркуш конкурсної пропозиції.

У разі, якщо Учасником у своїй пропозиції зроблено будь-які окремі записи або правки, вони засвідчуються підписом керівника або уповноваженої посадової особи Учасника та печаткою. Відповідальність за помилки друку у документах, наданих на розгляд до конкурсної комісії та підписаних відповідним чином, несе Учасник.

Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.

На конверті, крім позначки "Конкурсна пропозиція" повинно

бути зазначено:

- повне найменування і адреса Замовника (77000, м. Рогатин, вул.Кудрика, 10, Управління соціального захисту населення Рогатинської районної державної адміністрації);

- найменування предмета конкурсу відповідно до оголошення

про проведення конкурсу;

- строк дії конкурсної пропозиції та позначка "Розкриття провести 08.12.2015 року в 10:00 год.;

- повне найменування Учасника конкурсу, його адреса (поштова та юридична з поштовим індексом), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факсу, е-mail (за

наявності);

- маркування: "Не відкривати до 10:00 08.12.2015 року.

У разі, якщо інтереси Учасника представляє не керівник, а саме, якщо документи конкурсної пропозиції підписує (завіряє) не керівник, а уповноважена посадова особа, яку уповноважено під час проведення конкурсу представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, подається довіреність (доручення) на уповноважену ним особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення конкурсу, підписувати (завіряти) документи конкурсної пропозиції, а також надається копія паспорту цієї уповноваженої особи.


 

 

 

 

 

 

10. Зміст конкурсної

пропозиції учасника


 

 

 

 

Ціна конкурсної пропозиції

1. Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку

Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартир, вказується з двома десятковими знаками після коми.

Ціна вказується за 1 кв. метр загальної площі квартири з ПДВ. У разі, якщо ціна за 1 кв.м. загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає пояснення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Ціна конкурсної пропозиції складається із розрахунку кількості квадратних метрів загальної площі квартир, що пропонуються.

Фіксована вартість одного квадратного метра загальної площі житла є твердою (незмінною).6

 

 

Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання

сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

2. Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

3. Учасник надає у конкурсній пропозиції заповнену форму "ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ" (Додаток № 1 або № 2).

4. До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

5. Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

6. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета конкурсу відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

Крім цього, у складі конкурсної пропозиції, Учасник повинен надати інформацію про себе, а саме: заповнену форму "ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ" (Додаток № 3).

Також, у складі конкурсної пропозиції Учасника в

обов'язковому порядку повинні бути надані наступні

документи, а саме:

закупівля квартир на вторинному ринку  

для юридичних осіб:

1. Копія "Балансу (Звіту про фінансовий стан)" та копія "Звіту

про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)" (для юридичних осіб) за 1 півріччя та/або 9 місяців 2015 року або копія "Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва" (для юридичних осіб - суб'єктів малого підприємництва) за 1 півріччя та/або 9 місяців 2015 року з відміткою органу статистики або з підтверджуючими документами про прийняття електронної

звітності засобами зв'язку;

2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (дійсна на момент розкриття

конкурсних пропозицій);

3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, видана відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 для надання до Міністерства оборони України (дійсна на момент розкриття конкурсних

пропозицій);

4. Нотаріально завірена копія Статуту (для юридичних осіб)

або іншого установчого документу із змінами та доповненнями;

5. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка в обов'язковому порядку повинна містити QR-код, номер, дату та


7

 

 

час її надання;

6. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

щодо об'єкта нерухомості майна;

7. Оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців;

8. Нотаріально посвідчений документ, відповідно до якого Учасник отримав повноваження від власника на відчуження майна від його імені або довідка про те, що Учасник конкурсу є власником запропонованого житла на момент проведення

конкурсу (у довільній формі);

9. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку чи копію витягу з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку - у разі сплати учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен надати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у нього засвідчених свідоцтв.

10. Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності

(відсутності) обтяжень;

11. Копія документа, що підтверджує повноваження керівника: протокол установчих (загальних) зборів та наказ (розпорядження) про призначення (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності). Якщо один із вищезазначених документів не передбачений (необов'язковий), учасник повинен надати довідку у довільній формі з викладенням обставин, що обґрунтовують відсутність у нього такого документу та надати інший документ, що підтверджує повноваження керівника. У разі, якщо інтереси Учасника представляє не керівник, а саме, якщо документи пропозиції конкурсних торгів підписує (засвідчує) не керівник, а службова (посадова) особа, яку уповноважено під час проведення процедури закупівлі представляти інтереси Учасника, підписувати (завіряти) документи пропозиції конкурсних торгів, подається довіреність на службову (посадову) особу (із зазначенням її посади) про надання повноважень цій особі представляти інтереси Учасника під час проведення процедури закупівлі щодо підписання (засвідчення) документів пропозиції конкурсних торгів, а також надається копія паспорту цієї

належним чином уповноваженої особи;

12. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або Витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України керівнику підприємства, для підтвердження інформації, що його не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів,


8

 

 

судимість з якого знято або погашено в установленому законом

порядку (для юридичних осіб).

- для фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб:

1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з

обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами (дійсна на момент розкриття

конкурсних пропозицій);

2. Відомості про відкриті (наявні) рахунки та касу станом на дату подачі конкурсних пропозицій (подаються тільки фізичними особами - підприємницями, які згідно із законодавством можуть не складати фінансовий звіт (баланс) та звіт про фінансові

результати);

3. Копія довідки з Державної служби статистики України (Державного комітету статистики України) про основні види

діяльності (для фізичних осіб-підприємців);

4. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки про відсутність (наявність) заборгованості з податків, зборів, платежів, видана відповідно до наказу Міністерства доходів і зборів України від 10.10.2013 № 567 для надання до Міністерства оборони України (для фізичних осіб-підприємців). Довідка

повинна бути дійсна на день подачі конкурсних пропозицій;

5. Повна інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, яка в обов'язковому порядку повинна містити QR-код, номер, дату та

час її надання (для фізичних осіб-підприємців);

6. Витяг з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна

щодо об'єкта нерухомості майна;

7. Оригінал або нотаріально завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

(для фізичних осіб-підприємців);

8. Нотаріально посвідчений документ, відповідно до якого Учасник отримав повноваження від власника на відчуження майна від його імені. У разі, якщо власник не відчужував майно від свого імені Учаснику, а є сам власником запропонованого житла, тоді він повинен подати довідку про те, що Учасник конкурсу є власником запропонованого житла на момент його

проведення (у довільній формі);

9. Копія паспорту (для суб'єктів підприємницької діяльності -

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

10. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) - для

фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

11. Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку чи копію витягу з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку - у разі сплати учасником єдиного податку. У разі, якщо Учасник не є


9

 

 

платником податку на додану вартість та платником єдиного

податку, тоді він повинен надати довідку у довільній формі з посиланням на конкретні статті законодавства України про те, що відповідно до законодавства України не передбачено наявність у

нього засвідчених свідоцтв (для фізичних осіб-підприємців);

12. Оригінал або нотаріально завірена копія Витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо наявності

(відсутності) обтяжень (для фізичних осіб-підприємців);

13. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки або Витягу з реєстру про відсутність судимості, виданих структурним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України фізичній особі, яка є учасником, для підтвердження інформації, що її не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої знято або погашено в установленому законом порядку (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців).

Документи, що не передбачені законодавством для

учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не вимагаються та не подаються ними у складі конкурсної пропозиції.

У разі наявності обмежень щодо укладання керівником (іншою уповноваженою особою) підприємства договору, наявність вимоги щодо затвердження договору, коли сума договору перевищує суму визначену статутом, необхідно надати дозвіл (або інший документ) засновників (або інших осіб), відповідно до положень статуту підприємства та/або іншого законодавчого документу.

Усі, передбачені конкурсною документацією документи, у яких

установлено термін (строк) дії, подаються дійсними на дату розкриття, зазначену в оприлюдненому оголошенні про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та районній газеті "Голос Опілля".

Довідки у довільній формі можуть бути підписані керівником або уповноваженою особою Учасника та завірені печаткою та надані на фірмовому бланку Учасника (у разі наявності).

Усі довідки (крім: довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (реєстраційного номеру облікової картки платника податків) та довідки з Державної служби статистики України (Державного комітету статистики України) про основні види діяльності), що видаються будь-якою установою, організацією, підприємством, та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повинні бути видані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу або більш пізню дату.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до державних органів, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Учасник несе відповідальність за недостовірність

інформації в поданих документах згідно із Законами України.

У разі надання Учасником недостовірної інформації при


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Строк, протягом

якого конкурсної

пропозиції є

дійсними

 

 

 

 

 

12. Відмова

Учаснику в участі у

конкурсі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Інформація про

необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики

предмета конкурсу


10

 

 

складанні довідок у довільній формі, він особисто несе

відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства.

За підроблення документів конкурсної пропозиції згідно з

статтею 358 Кримінального кодексу України Учасник конкурсу несе кримінальну відповідальність.

У разі наявності заборгованості по сплаті за кредитами перед банківськими установами та по сплаті податків (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), конкурсна пропозиція Учасника може бути відхилена, як така, що не відповідає вимогам конкурсної документації.

Конкурсні пропозиції вважаються дійсними протягом

10 календарних днів з дати розкриття конкурсної пропозиції. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від

учасників продовження строку дії конкурсних пропозицій.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним

конкурсної пропозиції.

Замовник приймає рішення про відмову Учаснику в участі

у конкурсі у разі, якщо він має незаперечні докази того, що:

1) Учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі Замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути

на прийняття рішення щодо визначення переможця конкурсу;

2) Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель

корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є Учасником конкурсу, була засуджена (за

кримінальними справами) та перебуває в розшуку або порушено

кримінальну справу;

5) керівник або уповноважена посадова особа Учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення конкурсу, була засуджена (за кримінальними справами) та

перебуває в розшуку;

6) Учасником не надано документів, що підтверджують

повноваження на укладення договору про закупівлю;

7) Учасник визнаний у встановленому законом порядку

банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в

участі у конкурсі, та може відхилити конкурсну пропозицію

учасника, у разі якщо:

У разі , якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, то його конкурсна пропозиція відхиляється.

 

 1) квартири повинні бути  у межах міста  Рогатина;

2) площа однокімнатної квартири не більше 50,0 кв.м.; площа двокімнатної квартири не більше 70,0 кв.м

3) квартири мають бути за санітарно-технічним станом придатними для проживання

 
Подпись: Поверх та номер квартири Подпись: Кількість кімнат, одиниць Подпись: (нова, поточний ремонт) Подпись: Фізич-ний стан квар-тири Подпись: з ПДВ (без ПДВ) Подпись: Загальна вартість, грн. Подпись: загальної площі житла Подпись: Вар-тість 1 м2 Подпись: Загальна плоша, м2 Подпись: Житлова площа, м2 Подпись: квартир Подпись: Термін постачання Подпись: Власник Подпись: Адреса Подпись: № з/п 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма інформаціі про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

Загальні відомості:

І. Місто, вулиця, номер будинку, характеристика будівлі (цегляна і т.д¼.. ), рік введення в експлуатацію.

ІІ. Відомості щодо фізичного стану та розмірів квартир:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 року № 461 квартири побудовані (придбані) за кошти державного бюджету приймаються в експлуатацію за


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Опис окремої

частини (частин)

предмета конкурсу, щодо яких можуть

бути подані

конкурсні пропозиції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Внесення змін

або відкликання

конкурсної пропозиції учасником


12

 

 

умови виконання у повному обсязі внутрішніх опоряджувальних

робіт в таких квартирах.

Квартири повинні відповідати державним санітарним нормам (підключення всіх мереж постачання енергоносіїв по постійній схемі) та технічним нормам (виконані всі передбачені проектною документацією згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами роботи, а також змонтоване та випробуване обладнання), мати 100 % готовність на момент

передачі їх Замовнику відповідно до договірних зобов'язань.

Виходячи з норм забезпечення житлом, відповідно до статті 47 Житлового кодексу України та вимог ДБН В.2.2-15-2005 нижня межа загальної площі запропонованих квартир (без урахування літніх приміщень) повинна бути не нижче для: однокімнатних - 30 м2; двокімнатних - 48 м2; трикімнатних - 60 м2, чотирикімнатних - 74 м2.

Після розкриття конкурсної пропозиції Замовник має право провести інспектування житла з метою оцінки споживчої привабливості житла.

Замовник має право оглянути виробничі потужності та обладнання Учасників конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до оцінки.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою

конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання конкурсної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.13

 

 

16. Спосіб, місце та

кінцевий              строк

подання

конкурсних пропозицій:


- спосіб подання

конкурсних пропозицій:

- місце подання

конкурсних пропозицій:

 

 

- кінцевий строк

подання конкурсних

пропозицій            (дата,

час):

 

*7. Місце, дата та

час розкриття

конкурсних

пропозицій:

- місце розкриття

конкурсних пропозицій: - дата та час

розкриття

конкурсних пропозицій:


Особисто

 

77000, м.Рогатин, вул.Кудрика, 10,

Управління соціального захисту населення Рогатинської  районної державної адміністрації.

 

 

Дата: 03.12.2015 року, час: 12:00.

 

Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення

строку їх подання, не розкриваються і не повертаються учасникам, що їх подали.

 

 

 

 

 

77000, м. Рогатин, вул.Галицька,65, 

Рогатинська районна державна адміністрація, другий поверх,

кабінет першого заступника голови райдержадміністрації

Дата: 08.12.2015 року, час: 10:00.

 

До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій

Замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття конкурсних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його конкурсної пропозиції.

Якщо Учасником конкурсу є фізична особа, то вона для участі у розкритті конкурсних пропозицій повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує її особу (паспорт).

Якщо Учасником конкурсу виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен мати при собі засвідчену встановленим порядком копію документу, що підтверджує його

повноваження та документ, що засвідчує його особу (паспорт).

Якщо Учасника представляє уповноважена особа, необхідно мати при собі та надати довіреність на представництво інтересів Учасника, а також мати при собі документ, що засвідчує її особу (паспорт).

Під час розкриття конкурсних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених конкурсною документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної конкурсної пропозиції, за кожним лотом. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття конкурсних пропозицій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Перелік

критеріїв та

методика оцінки

конкурсної

пропозиції із зазначенням питомої ваги

критерію


14

 

 

Протокол розкриття конкурсних пропозицій складається у день

розкриття конкурсних пропозицій.

Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами конкурсної комісії та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття конкурсних пропозицій.

Завірена підписом голови конкурсної комісії та печаткою копія протоколу розкриття конкурсних пропозицій надається будь- якому з учасників на його письмовий запит протягом одного робочого дня з дня надходження такого запиту.

Критерієм оцінки конкурсних пропозицій Учасників є "Ціна

конкурсної пропозиції за 1 м2 загальної площі житла". До оцінки конкурсних пропозицій приймаються ціни, запропоновані учасниками конкурсу, які відображені в протоколі розкриття конкурсних пропозицій.

Для проведення оцінки конкурсних пропозицій Учасника, Замовник може звернутися до відповідних експертних організацій чи окремих експертів, рекомендації яких можуть бути

використані під час визначення переможця конкурсу

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої конкурсної пропозиції.

Замовник визначає переможця конкурсу з числа учасників, конкурсні пропозиції яких не було відхилено.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів дорівнює 100 балам.

Методика оцінки

1. Кількість балів за критерієм "Ціна конкурсної пропозиції за

1 м2 загальної площі житла" визначається наступним чином.

Б обчисл = Цminобчисл*100, де

Б обчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижча ціна;

Цобчисл - ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для

якої обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм

"Ціна конкурсної пропозиції за 1 м* загальної площі житла".

За результатами оцінки Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів, з числа тих, які не було відхилено. Найбільш економічно вигідною конкурсною пропозицією за критерієм "Ціна конкурсної пропозиції за 1 м2 загальної площі житла" є конкурсна пропозиція, за якою вартість придбання 1 кв. метра загальної площі житла є найнижчою серед запропонованих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Виправлення

арифметичних

помилок


15

 

 

У разі коли кількість квартир, запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, головний розпорядник коштів, відповідальний виконавець за бюджетною програмою з метою придбання необхідної кількості квартир має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені, відповідають вимогам конкурсної документації в межах кількості квартир, визначених конкурсною документацією, та додатково визначити переможців конкурсу.

У випадках, коли головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним виконавцем за бюджетною програмою було двічі відмінено конкурс у зв'язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу в третє, може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам конкурсної документації, затвердженої постановою Кабінету

Міністрів України від 16 лютого 2011 року № 147 (зі змінами).

Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.

Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про

визначення переможця замовник зобов'язаний оприлюднити на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в районній газеті "Голос Опілля" (у найближчому номері) інформацію про результати проведення конкурсу із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника.

Повідомлення про акцепт надіслати переможцям конкурсу, а інформацію про результати проведення конкурсу - всім його учасникам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок,

допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій конкурсної пропозиції під час проведення її розкриття, у порядку, визначеному цією конкурсною документацією, за умови отримання письмової згоди на це Учасника, який подав конкурсну пропозицію.

Помилки виправляються Замовником у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в

цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною,

одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена


16

 

 

 

 

 

підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю

виправляється.

Якщо учасник не надав згоду на виправлення арифметичної

помилки, його конкурсна пропозиція відхиляється.

 

20. Інша інформація

Замовник у конкурсній документації може зазначити іншу

необхідну інформацію відповідно до вимог законодавства.

Порядок отримання конкурсної документації.

Конкурсна документація може бути безоплатно отримана

кожною фізичною/юридичною особою на офіційному веб-сайті райдержадміністрації. Друкований варіант конкурсної документації, прошитий та завірений печаткою є визначальним і знаходиться у секретаря конкурсної комісії.

Замовник безоплатно надає копію друкованого варіанту конкурсної документації кожній фізичній/юридичній особі, що зробила запит на її отримання, протягом трьох робочих днів з дня отримання від неї письмового запиту.

Письмовий запит адресується голові конкурсної комісії. У письмовому запиті повинно бути зазначено: найменування предмета конкурсу, номер оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, повне найменування особи, яка має намір взяти участь у конкурсі, її поштова та юридична адреси, код за ЄДРПОУ, паспортні дані, номери телефонів (факсу) та інших засобів зв'язку.

Днем подання запиту на отримання конкурсної документації вважається день його реєстрації в управлінні соціального захисту населення райдержадміністрації. Реєструються тільки оригінали запитів.

Особа, яка зробила письмовий запит, отримує конкурсну документацію особисто. При отриманні конкурсної документації

особисто необхідно надати:

керівнику підприємства - завірену копію документа, що підтверджує його повноваження (наказ/розпорядження, та/або

протокол установчих/загальних зборів, тощо);

уповноваженому представнику підприємства довіреність на право отримання конкурсної документації та документ, що

засвідчує його особу;

фізичній особі - копію паспорта, засвідчену особистим підписом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Відхилення

конкурсних

пропозицій та

відміна замовником

конкурсу або

 

Замовник відхиляє конкурсну пропозицію, у разі якщо:

Учасник не погоджується з виправленням виявленої

Замовником арифметичної помилки;

конкурсна пропозиція Учасника не відповідає вимогам

Замовника, зазначеним у конкурсній документації;

 

 

17

 

визнання його

таким, що не

відбувся

Учасник надає недостовірну інформацію про його відповідність

встановленим у конкурсній документації вимогам;

Учасника визнано банкрутом чи проти нього порушено справу про банкрутство.

Замовник відміняє конкурс та має право визнати його таким,

що не відбувся, у випадках:

відсутності подальшої потреби в проведенні конкурсу;

виявлення факту змови Учасників;

подання для участі в конкурсі менше двох конкурсних

пропозицій;

відхилення всіх конкурсних пропозицій;

скорочення видатків на здійснення закупівлі;

якщо до оцінки допущено конкурсні пропозиції менше ніж двох

учасників;

якщо ціна найбільш вигідної пропозиції перевищує суму,

передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Конкурс може бути відмінено та визнано замовником таким, що не відбувся частково (за лотом).

Інформація про відхилення конкурсної пропозиції та про відміну конкурсу або визнання його таким, що не відбувся із зазначенням підстав, зазначається у оголошенні про результати конкурсу із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, яке надсилається всім учасникам протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

22. Терміни

укладання договору

 

 

 

Замовник укладає з переможцем договір про закупівлю

відповідно до основних умов договору, зазначених у конкурсній документації, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня визначення переможця

Дії замовника                 

при відмові переможця       

конкурсу підписати             

договір про закупівлю         

У разі письмової відмови переможця конкурсу підписати договір про

закупівлю відповідно до вимог конкурсної документації або не укладення  

договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом,

Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну конкурсну

пропозицію з тих, строк дії яких ще не минув.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

ДОДАТОК № 1

ФОРМА "ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

окремо по кожному лоту

Уважно вивчивши комплект конкурсної документації, цим подаємо на участь у

конкурсі щодо закупівлі квартир з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації Замовника свою конкурсну пропозицію.

1. Повне найменування Учасника:

2. Адреса Учасника (юридична та фактична):

3. Телефон Учасника (факс)/ Е-mаil:

4. Цінова пропозиція Учасника:

вартість 1 м2 загальної площі квартир ________________ грн. (без ПДВ);

(цифрами)

кількість квартир _____________________________одиниць;

(цифрами)

загальна площа квартир_______________________________ м2;

(цифрами)

загальна вартість_________________грн. (без ПДВ);

(цифрами)

 

5. Місцезнаходження квартир _________________________________________________

(адреса)

6. Термін передачі квартир Замовнику __________________________________________

(число, місяць, рік)

7. Вивчивши конкурсну документацію та кількість квартир, що будуть постачатися, ми,

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, за

ціною 1 м2 _______________________ грн. (без ПДВ) на загальну суму

(цифрами та прописом)

___________________________ грн. (без ПДВ).

(цифрами та прописом)

Якщо нашу конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, ми візьмемо на себе

зобов'язання передати квартири та виконати всі умови, передбачені у Розділі "Укладання договору про закупівлю".

Ми згодні дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 10 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана Вами найвигіднішою у будь- який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу або всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша конкурсна пропозиція буде визнана Вами найвигіднішою, ми зобов'язуємося підписати Договір із Вами не раніше ніж через три  робочих дні з дня реєстрації повідомлення учаснику-переможцю конкурсу, але не пізніше ніж через


19

 

 

14 робочих днів з дня визначення переможця.

(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства,

організації, установи Учасника)

М.П.

"___"__________________2015 року.

ДОДАТОК № 2

ФОРМА "ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

окремо по кожному лоту

Уважно вивчивши комплект конкурсної документації, цим подаємо на участь у

конкурсі щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі згідно з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі та іншими вимогами конкурсної документації Замовника свою конкурсну пропозицію.

1. Повне найменування Учасника:

2. Адреса Учасника (юридична та фактична):

3. Телефон Учасника (факс)/ Е-mail:

4. Цінова пропозиція Учасника:

вартість 1 м2 загальної площі квартир ________________ грн. (з ПДВ);

(цифрами)

кількість квартир _____________________________одиниць;

(цифрами)

загальна площа квартир_______________________________ м*;

(цифрами)

загальна вартість_________________грн. (з ПДВ);

(цифрами)

 

5. Місцезнаходження квартир _________________________________________________

(адреса)

*. Термін передачі квартир Замовнику __________________________________________

(число, місяць, рік)

*. Вивчивши конкурсну документацію та кількість квартир, що будуть постачатися, ми,

уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій конкурсної пропозиції, за

ціною 1 м2 _______________________ грн. (з ПДВ) на загальну суму

(цифрами та прописом)

___________________________ грн. (з ПДВ).

(цифрами та прописом)

Якщо нашу конкурсну пропозицію буде визнано найвигіднішою, ми візьмемо на себе

зобов'язання передати квартири та виконати всі умови, передбачені у Розділі "Укладання договору про закупівлю".

Ми згодні дотримуватися умов цієї конкурсної пропозиції протягом 10 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша конкурсна пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана Вами найвигіднішою у будь- який час до закінчення зазначеного терміну.

Ми погоджуємося з тим, що Ви можете відхилити нашу або всі пропозиції та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої конкурсної пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Якщо наша конкурсна пропозиція буде визнана Вами найвигіднішою, ми зобов'язуємося підписати Договір із Вами не раніше ніж через три робочих дні з дня


20

 

 

реєстрації повідомлення учаснику-переможцю конкурсу, але не пізніше ніж через

14 робочих днів з дня визначення переможця.

(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства,

організації, установи Учасника)

М.П.

"___"__________________201* року.

ДОДАТОК № 3

 

ФОРМА "ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

1. Повна та скорочена назва Учасника:.

2. Назва документа, яким затверджено Статут Учасника, його номер та дата:.

3. Місце та дата проведення державної реєстрації Учасника - для юридичних осіб;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків - для фізичних осіб та

фізичних осіб-підприємців:.

4. Посада, прізвище та ініціали керівника (для юридичної особи) та прізвище ініціали - для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців:.

5. Форма власності та юридичний статус Учасника:. 6. Юридична адреса Учасника:.

7. Поштова адреса, телефон, тел/факс Учасника:.

8. Розрахунковий рахунок Учасника та банківські реквізити обслуговуючого банку

(банків ) (найменування, поштова адреса, телефон, тел/факс, тощо):.

9. Особа учасника, яка уповноважена підписувати конкурсні пропозиції (посада, прізвище та ініціали - для юридичної особи та прізвище ініціали - для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців):.

10. Особа Учасника, яка уповноважена укладати договір.

Повна назва посади (для

юридичних осіб)

Прізвище, ім'я та по

батькові

Контактний номер

телефону (телефаксу)

Е-maіl

1. Посадова особа,

яка має право на

укладення договору:

 

 

 

¼¼¼¼¼¼¼..

 

 

 

2. Інші уповноважені

особи:

 

 

 

¼¼¼¼¼¼¼¼¼..

 

 

 

 

Учасник конкурсу гарантує, що на момент розкриття конкурсних пропозицій він

не є банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство і не перебуває в стадії ліквідації, не узгоджує з цього приводу свої відносини з кредиторами, не призупинив виробничу діяльність та не перебуває у будь-якій подібній ситуації, технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

(посада, прізвище, ініціали, підпис керівника, або уповноваженої особи, підприємства,

організації, установи, для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців - ініціали, прізвище

та підпис)

М.П.                                                                                                                              "___"__________________2015 року.

21

                                                                                                                                                            ДОДАТОК № 4

 

              ОСНОВНІ  УМОВИ ДОГОВОРУ

                                               КУПІВЛІ І ПРОДАЖУ НЕРУХОМОГО  МАЙНА

(квартири для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в                  антитерористичній операції)

 

м. Рогатин                                                                                        "___" ___________ 2015 року

 

Управління соціального захисту населення Рогатинської районної державної одміністрації, ідентифікаційний номер ЄДРПОУ - 03193413, місцезнаходження: м. Рогатин, вул..Кудрика,    буд.      10,         в          особі ________________________________, ідентифікаційний номер: ________________, паспорт серії ____ номер _______, виданий ____________________________________, далі іменоване Покупець, з однієї сторони, та ___________________________________________        в          особі ________________________________, ідентифікаційний номер: ________________, паспорт серії ____ номер _______, виданий

____________________________________, який зареєстрований у місті ____________, ___________ області, вулиця ___________

будинок                    ____,                   ді є                   на                   підставі________________________, далі                                 іменований   Продавець з другої сторони, а при спільному найменуванні

Сторони, уклали цей Договір (далі Договір) про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є закупівля в 2015 році

квартир у м.Рогатині  для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції яка здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

1.2. За цим Договором Продавець зобов'язується передати (продати) у власність Покупцю з обов'язковим оформленням права власності на житло квартири: __, що розташовані в будинку за номером по вулиці ______ в місті Рогатині Івано-Франківської  області, що складається з ____ кімнат, житловою площею ___ кв.м., загальною площею ____ кв.м. та належить Продавцю на підставі договору-купівлі продажу (свідоцтва на право власності), посвідченого приватним нотаріусом _______ округу (виданого ____ міськрадою) _______року реєстровий № __, номер запису _______, реєстраційний № ________, згідно витягу з Реєстру прав власності на нерухоме майно (встановленого зразку) про реєстрацію права власності на нерухоме майно виданого _______ року, № витягу _________, а Покупець зобов'язується прийняти цю квартиру (ці квартири) та

сплатити за неї (них) грошову суму, визначену в п. 3.1 Договору.

1.3. Продавець стверджує (визнає), що зазначені квартири на момент укладання цього Договору нікому не продані, не подаровані, іншим особам не відчужені, не заставлені, під забороною відчуження (арештом), в податковій заставі вони не перебувають, прав щодо них у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає. Підписанням цього договору Продавець

підтверджує, що він має всі права на укладення цього договору.

1.4. Відчужувані квартири Покупцем оглянуті, недоліків, які перешкоджають використанню за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено.

1.5. Кількість квартир може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

22

          2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1 Продавець зобов'язується передати квартири Покупцю у

стані, що відповідає вимогам чинного законодавства України, умовам цього Договору і санітарним нормам щодо житлових приміщень: квартири готові під заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі, а також ключі від квартир та правовстановлюючі документи.

2.2. Продавець зобов'язується попередити Покупця про всі відомі йому недоліки майна. За власні кошти усунути приховані недоліки, виявлені Покупцем протягом 3 (трьох) років.

 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1 Ціна цього Договору за ________(________) квартир

________ становить __________ грн. (без ПДВ), із розрахунку _________ грн. (без ПДВ) - (підпункт 197.1.14. статті 19* Податкового кодексу України) за 1 кв.м. загальної площі відчужуваних квартир.

Вартість 1 кв.м. загальної площі квартир є фіксованою. Фіксована вартість 1 кв. м загальної площі житла є твердою (незмінною).

3.2 Загальна площа квартир складає ______ кв. метрів.

3.3 Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною

згодою Сторін.

3.4. Продавець і Покупець своїми підписами під цим договором підтверджують, що вони не допустили помилки при укладенні цього договору, в тому числі при визначеннні суми, за яку здійснюється купівля-продаж квартир за цим договором, що цей договір не є фіктивним і укладається з наміром створити правові наслідки, що умови цього договору зрозумілі і відповідають реальним домовленостям Сторін, кожна із Сторін однаково розуміють зазначені умови цього договору та його правові наслідки.

 

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1 Фінансування придбання житла здійснюється за рахунок

коштів Державного бюджету України на 2015 рік, що відповідає бюджетним призначенням, лише в межах цих бюджетних призначень, та за наявності на казначейському рахунку Покупця відповідних коштів у сумі __________ гривень (без ПДВ).

Продавець перераховує кошти на рахунок Продавця після підписання акту прийому-передачі житла та надання Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно Покупцю, але не пізніше 31 грудня 2015 року.

4.1.1. Виникнення у Покупця платіжних зобов'язань наступає в разі наявності відповідних бюджетних призначень (асигнувань) на 2015 рік.

4.2. Після сплати всіх коштів за Договором Покупець та Продавець складають двосторонній акт взаєморозрахунків, у якому вказується сума перерахованих коштів та площа переданих квартир.

5. ПОСТАВКА ТОВАРІВ  (передача квартир)

5.1. Передача Продавцем вказаних у цьому Договорі квартир Покупцю здійснюється з оформленням акту приймання-передачі

квартир, державної реєстрації квартир відповідно до вимог чинного законодавства та обов'язкового оформлення права власності на квартири за Державою Україна в особі Міністерства оборони України.

5.2 Право власності на квартири, що визначені в Розділі 1 цього Договору, переходить від Продавця до Покупця з моменту державної реєстрації квартир за Державою в особі Міністерства оборони України. Вказані квартири Продавець передає Покупцю у стані, який повинен відповідати пункту 2.1. цього Договору, у строк - не пізніше

__________________2015 р.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Обов'язки Продавця:

6.1.1. Передати квартири Покупцю у стані, що відповідає

вимогам чинного законодавства України, умовам цього Договору і санітарним нормам щодо житлових приміщень: квартири готові під заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі, а також ключі від квартир та правовстановлюючі документи.

6.1.2. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки майна. За власні кошти усунути приховані недоліки, виявлені Покупцем протягом трьох років.

6.1.3. Оформити за довіреністю Покупця за власний рахунок придбане відповідно до умов цього Договору Покупцем нерухоме майно у власність Держави в строк до __________ 2015 року та передати Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно встановленого зразку Покупцю.

6.2. Права Продавця:

6.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни Договору.

6.2.2. Вимагати від Покупця прийняття нерухомого майна у

стані, що відповідає вимогам чинного законодавства України, умовам цього Договору і санітарним нормам щодо житлових приміщень: квартири готові під заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі.

6.3. Обов'язки Покупця:

6.3.1. Сплатити за квартири ціну, встановлену Договором.

6.3.2. Прийняти квартири у стані, відповідають вимогам

державних будівельних норм України, умовам цього Договору і санітарним нормам щодо житлових приміщень (квартири готові під заселення, опоряджувальні роботи виконані в повному обсязі), а також ключі від квартир та правовстановлюючі документи.

6.4. Права Покупця:

6.4.1. Вимагати від Продавця усунення прихованих недоліків,

виявлених Покупцем протягом трьох років.

6.4.2. Вимагати від Продавця оформлення за довіреністю Покупця, за власний рахунок, придбаного Покупцем нерухомого

майна, відповідно до умов цього Договору у власність Держави.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання визначених Договором зобов'язань і умов та за зміну або розірвання його в односторонньому порядку

Сторони        несуть        відповідальність,            передбачену         чинним

законодавством України і Договором.

7.2. Продавець несе відповідальність за збереження квартир до моменту передачі квартир Покупцю. У разі знищення об'єкта нерухомості до його передання Покупцю, але після укладення цього договору та здійснення Покупцем оплати (повної або часткової), Продавець зобов'язаний повернути отримані кошти на розрахунковий рахунок Покупця.

7.3. Продавець за несвоєчасне виконання взятих на себе зобов'язань за Договором, а саме: порушення строків передачі квартир Покупцю з оформленням права власності за Міністерством оборони України сплачує пеню в 0,* відсотка вартості квартир за кожен день прострочення, а за прострочення понад *0 днів додатково стягується штраф відповідно до статті *31 Господарського кодексу України в розмірі 7 (семи) відсотків від суми невиконаних зобов'язань.

Продавець відшкодовує понесені Покупцем збитки понад сплату пені в повному обсязі.

7.4. За односторонню відмову від виконання зобов'язань за цим Договором Продавець сплачує штраф у розмірі 20 відсотків від суми невиконаного зобов'язання.

24

7.5. У разі позбавлення Покупця права власності на придбані квартири через рішення судів чи з інших підстав, які Продавець за Договором зобов'язаний передати, передає або вже передав Покупцю в державну власність, підлягають вилученню у Покупця,

Продавець          зобов'язаний            повернути          Покупцю          суму

перерахованих Покупцем Продавцю за Договором грошових коштів повністю (або відповідну їх частку) з урахуванням рівня інфляції за період від дня перерахування цих коштів Покупцем на розрахунковий рахунок Продавця до дня повернення цих коштів Покупцю.

7.6. Сплата неустойки (штрафу) та відшкодування збитків не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, що на них покладені Договором, або усунення його порушень.

7.7. Сторони домовились, що погоджений розмір збитків, а також неустойки, який підлягає відшкодуванню Покупцем за несвоєчасність розрахунків, не може бути більшим за суму заборгованості.

Відповідно до ч. 2. ст. 625 Цивільного кодексу України та ч.6 ст. 231 Господарського кодексу України Сторони встановили іншій розмір процентів: 0 (нуль) процентів.

 

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання

або неналежне виконання умов цього договору у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). На час дії таких обставин жодна зі Сторін не буде нести відповідальність за повне або часткове невиконання взятих на себе за Договором обов'язків, якщо невиконання їх стало наслідком дії обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили визначаються техногенні аварії, стихійні лиха і природні явища, загальні  страйки, війни і військові дії, повінь, терористичні акти тощо, які

визнані компетентними органами офіційно; а також - обмеженість та неналежне бюджетне фінансування, дії Уряду, введення законодавчих обмежень або прийняття законодавчих актів, що безпосередньо вплинули на належне виконання цього Договору, якщо їх неможливо було усунути діями Сторін.

8.2. Факт виникнення обставин непереборної сили (форс- мажорних обставин) засвідчується відповідним документом, який згідно з чинним законодавством України є підтвердженням таких обставин. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, повинна негайно письмово повідомити про це іншу Сторону, але не пізніше 10 (десяти) днів з моменту їх настання. Повідомлення має містити дані про настання і характер обставин, про можливі їх наслідки.

8.3. Сторона, яка посилається на обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), як на причину неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором, звільняється від відповідальності за таке невиконання або неналежне виконання зобов'язань тільки у разі, якщо ті обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликано подіями, що не залежать від волі цієї Сторони, цією Стороною було вжито усіх необхідних заходів для того, щоб уникнути або усунути негативні наслідки таких обставин.

8.4. При виникненні обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за Договором переноситься відповідно часу, упродовж якого діяли ці обставини або їх наслідки.

8.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення другої Сторони Стороною, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за Договором через настання обставин непереборної сили (форс- мажорних) обставин, які звільняють її від відповідальності, позбавляє її права посилатися на ці обставини.

8.6. У разі внесення змін до законодавства України або прийняття центральними органами державної влади відповідних рішень, які унеможливлюють фінансування цього Договору, Сторони домовляються за взаємною згодою внести зміни або розірвати Договір.

25

 

9 . ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони

зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2 У разі недосягнення сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються в судовому порядку.

 

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту нотаріального

посвідчення та діє до 31 грудня 2015 року.

10.2 Цей Договір складено в _____ примірниках, один з яких зберігається у справах нотаріуса _______________ нотаріального округу, а інші, викладений на бланках нотаріальних документів - для Покупця і Продавця.

 

11. ІНШІ УМОВИ

 

11.1. Договір укладено на підставі рішення конкурсної комісії

 з відбору пропозицій щодо придбання житла для сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

11.2. Договір укладено згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими чинними нормативно-правовими актами України.

11.3. Сторони дійшли згоди, що у разі не настання обставин, що визначені в п. 4.1 цього договору (відсутність рішення Міністра оборони України щодо надання авансу Продавцю), то договір вважається не укладеним (ст. 212 ЦКУ).

11.4. Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду і жодна із Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами цього договору як на підставу, вважати його неукладеним або недійсним.

11.5. Сторони підтверджують, що у разі якщо будь-яка умова буде визнана недійсною у зв'язку із її невідповідністю закону, то така умова не братиметься до уваги або ж Сторонами буде вжито заходи щодо зміни договору тією мірою, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри сторін.

11.6. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку із виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються чинним законодавством України.

11.7. При посвідченні цього договору нотаріусом встановлено особи Сторін та перевірено повноваження їх представників, їх дієздатність, відповідність волі волевиявленню Сторін, встановлено їх дійсні наміри, відсутність у Сторін заперечень щодо кожної із умов правочину, перевірено відповідність правочину вимогам закону і дійсним намірам Сторін, роз'яснені Сторонам наслідки укладання та нотаріального посвідчення договору.

11.8. Кожна із Сторін однаково розуміє значення, умови правочину, його правові наслідки та є ознайомленою з його змістом, про що свідчать підписи, здійснені ними у присутності нотаріуса.

11.9. Право власності на придбане нерухоме майно (квартири) виникає у Покупця з моменту державної реєстрації права власності.

11.10. Всі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за взаємною згодою Сторін, повинні бути нотаріально посвідчені і зареєстровані відповідно до вимог чинного законодавства.

11.11. Всі витрати, пов'язані з нотаріальним оформленням цього Договору та реєстрацією права власності за Державою

Україна в особі Міністерства оборони України, несе Продавець.

26

 

12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Копія витягу з протоколу засідання конкурсної комісії

від ____.____.2015 року № _____ Додаток 1, що є невід'ємною частиною даного договору.

12.2. Адресний перелік квартир - Додаток 2, що є невід'ємною частиною даного договору.

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

СТОРІН

Продавець                                                                         Покупець

 

 

Додаток № 2

 

до Договору №______________

від «___» __________ 201__ р.

 

 

Адресний перелік квартир

у __поверховому ____ квартирному житловому будинку

по вул. _______________ в м._____________

_______________області

 

 

п/п.

 

 

№ квартири

 

 

Поверх

 

Кількість

кімнат

Загальна

площа

квартири

(м. кв.)

Житлова

площа

квартири

(м. кв.)

1

2

*

4

*

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Забудовник:                                                                               Учасник:

 

 

 

 

 
Електронна пошта

rogatyn_rda@i.ua

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОНСИ ДЛЯ ЗМІ

.

 


 Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області