http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

25 лютий 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Програма розвитку туризму в районі на 2016-2020 роки
 На головну / Туризм

                                   СХВАЛЕНО

Розпорядженнz Рожнятівської райдержадміністрації

 

 281 від 15 грудня 2015р.

 

 

                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення 2 сесії 7скликання Рожнятівської районної  ради

 

від 24 грудня 2015 р. №  12-2/2015

 

 

 

Програма

розвитку туризму

в районі  на 2016-2020 роки

  

 

 

 

 

 

 

Замовник програми

   Герасимчук Наталя Михайлівна

__________________________________________

(П.І.Б.)

 

 

_____________

(підпис)

Керівник програми

___Яковина Богдан Михайлович

(П.І.Б.)

 

 

_____________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Управління економіки райдержадміністрації

 

 

Герасимчук Наталя Михайлівна

 

 

 

 

_____________

(підпис)

Фінансове управління

райдержадміністрації

 

 

Баричка Ростислав Борисович

 

 

_____________

(підпис)

 

Юридичний відділ апарату

райдержадміністрації

 

 

Джогола Тетяна Василівна

 

 

 

_____________

(підпис)

 

Паспорт

районної цільової програми

Програма  розвитку туризму в районі  на 2016-2020 роки

 

1.     Ініціатор розроблення програми (замовник): управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2.     Розробник програми:  управління економічного розвитку і торгівлі  райдержадміністрації

3. Термін реалізації програми : 2016 – 2020 рр.______________________________________

4. Етапи фінансування програми ____шорічно_____________________________________

5. Обсяги фінансування програми (тис. грн.):

 

Роки

Обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

2016  -2020

429,9

-

429,9

-

в т.ч.

 

-

 

-

2016р.

115,5

-

115,5

-

2017 р.

87,9

-

87,9

-

2018 р.

75,5

-

75,5

-

2019 р.

75,5

-

75,5

-

2020 р.

75,5

-

75,5

-

 

6. Очікувані результати виконання програми _ Результатом  реалізації  заходів  Програми  є відновлення та розвиток існуючої матеріально-технічної бази туризму, створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів, забезпечення комплексного розвитку туристичних центрів, впровадження нових форм організації туризму, розвитку сільського зеленого туризму,  створенню відповідної мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць, гірських притулків.

 

7. Термін проведення звітності __щоквартально___________

 

Замовник програми

 

 

      Герасимчук Наталя Михайлівна

__________________________________________

(П.І.Б.)

 

 

_____________

(підпис)

Керівник програми

(заступник  голови райдержадміністрації, куратор напрямку діяльності визначеного замовника)

 

___Яковина Богдан Михайлович

(П.І.Б.)

 

 

 

_____________

(підпис)

                                                                                                                                                        

 

 

Загальні положення

       Сучасний етап формування та розвитку ринкової економіки, поглиблення процесу інтеграції, включення національних галузевих ринків до системи світового глобального ринку супроводжується створенням і розвитком конкурентного середовища в усіх галузях економіки. Туризм є важливою рушійною силою економічного зростання й процвітання економіки країн світу. Щодо України, то туристична галузь, хоч і не має такого рівня розвитку, як у інших провідних державах, проте її функціонування справляє певний вплив на економіку і є досить перспективним. Експерти Світової організації торгівлі оцінюють прямий внесок туризму у ВВП України протягом останніх років на рівні 2,0-2,3% загального обсягу ВВП.

 У сучасному світі відпочинок, рекреація, туризм, оздоровлення є найвищою соціальною цінністю. Рекреаційно-туристична галузь є однією з найбільших галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Стратегічна мета розвитку туризму – створення конкурентоспроможного продукту, здатного максимально задовольнити туристський попит та забезпечити на цій основі комплексний розвиток території при збереженні екологічної рівноваги й історико-культурної спадщини. Розвиток туризму істотно впливає на такі сектори  економіки, як промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, страхування, зв'язок, торгівлю, громадське харчування, житлово-комунальне господарство, сферу побутових послуг, культуру, мистецтво, спорт тощо, та стимулює їх розвиток. Однією з небагатьох галузей, яка створює робочі місця без шкоди для навколишнього середовища є сільський зелений туризм.

Нормативно-правове забезпечення туристичної галузі

         Основу нормативно-правового забезпечення сфери туризму і діяльності курортів складають закони України “Про туризм” та “Про курорти”. Крім того, діяльність у сфері туризму і діяльності курортів регулюється Водним, Лісовим та Земельними кодексами України, Кодексом України про надра, Законами України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про природно-заповідний фонд України”, національні стандарти  “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги”, “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення” та  “Послуги туристичні. Класифікація готелів”, Стратегія сталого розвитку «України 2020» та іншими нормативно-правовими актами. Рішенням обласної ради від 17.10.2014 р. № 1401-32/2014 затверджена Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року. Однією із стратегічних цілей визначено розвиток туристично-рекреаційної сфери. 

Мета й основні завдання Програми

Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, залучення інвестицій, створення туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби міжнародного і внутрішнього туризму з урахуванням природно-кліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу району, його етнографічних особливостей.

Основними завданнями Програми є:

· забезпечення пріоритетного розвитку туристичної галузі;

· підвищення рівня добробуту громадян району, створення додаткових робочих місць, збільшення надходжень до бюджету від туристичної галузі;

· збільшення кількості туристів і екскурсантів, розширення меж туристичного сезону;

· координація дій державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів туристичної діяльності, громадських туристичних та екологічних організацій, залучення громадськості для подальшого розвитку туризму в районі.

 

Програмою визначаються такі пріоритетні напрями розвитку туризму:

-   створення сприятливих економіко-правових та організаційних умов для залучення інвестицій в туристичну сферу;

-   створення туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури вздовж основних автомобільних доріг;

-   забезпечення раціонального й ефективного використання природних, рекреаційних, історико-культурних ресурсів;

-   підвищення якості туристично-рекреаційних послуг;

-   забезпечення організаційних заходів щодо безпеки туристів.

Фінансове забезпечення Програми

         Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів районного та сільських, селищних бюджетів, суб’єктів господарювання всіх форм власності, громадських організацій, цільових кредитів банків, міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансове забезпечення заходів щодо державної підтримки виконання Програми здійснюється в межах видатків районної державної адміністрації, передбачених в районному бюджеті.

Очікувана ефективність виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу відновити та розвинути існуючу матеріально-технічну базу туризму, створити нові рекреаційно-туристичні об’єкти, забезпечити комплексний розвиток туристичних центрів. Реалізація Програми сприятиме залученню інвестицій у туристичну галузь району, впровадженню нових форм організації туризму, розвитку сільського зеленого туризму,  створенню відповідної мережі туристично-екскурсійних маршрутів з комплексом обладнаних для відпочинку місць, гірських притулків. Результатом Програми буде зростання іміджу району, як туристичного краю, в області і в Україні, а також зростання надходжень у бюджети всіх рівнів.

Індикатори оцінки ефективності реалізації програми:

·        зростання кількості туристів що відвідують район;

·        збільшення кількості туристичних продуктів та пропозицій для відпочинку;

·        збільшення обсягів залучених інвестицій для розвитку туристичної інфраструктури;

·        зростання кількості туристичних садиб, ознакованих туристичних атракцій, промаркованих туристичних шляхів;

·        створення нових робочих місць та збільшення доходів населення;

·        збільшення обсягів надходжень податків, зборів та інших платежів до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів підприємницької діяльності туристичної сфери, в тому числі до місцевих бюджетів.

Характеристика туристичного потенціалу району

Рожнятівщина займає площу 130,5 тис.га, із яких 80 тис.га - ліси і гори, що належать до Центральних Горган - найбільш заліснених і найменш освоєних гірських районів Українських Карпат. Район займає південно-східну частину Карпатських Бескидів, частину Горганів і більшу частину басейну Лімницької долини. Межує з Долинським, Калуським і Богородчанським районами Івано-Франківської області, а по гірському хребту в південно-західному напрямку із Закарпатською областю. На території району знаходиться найвища вершина українських Горган – гора Сивуля ( 1836 метрів), тут бере початок найчистіша річка Європи – Лімниця.

Клімат району помірно-континентальний, сприятливий для туризму як в літній, так і в зимовий період. Враховуючи характер рельєфу й кліматичні умови, 46 населеним пунктам надано статус гірських. На території району природно-заповідний фонд представлений державними заказниками: гідрологічним «Турова дача», ботанічним «Яйківським», державними пам’ятками природи, заповідними урочищами: «Лопушна», «Яла», «Лужки», «Котелець». Значна лісистість, мальовничість природи, чистота води й повітря, унікальність флори і фауни, сприятливі кліматичні умови роблять Горгани привабливими для туристів.

Значний вплив на розвиток туризму району має стан розвитку дорожньої інфраструктури. Мережа доріг Рожнятівського району представлена дорогами регіонального і місцевого значення загальною протяжністю – 268 км. Відсутність належного фінансування утримання та ремонту доріг державного і місцевого значення та недостатність коштів місцевих бюджетів призвели до незадовільного стану дорожнього покриття, що стало одним із чинників сповільнення розвитку туристичної галузі району.

Розроблені пішохідні маршрути, що проходять територією району, належать до різних категорій складності. В районі промарковано 250 км пішохідних туристичних притулків та екологічних стежок. Протягом 2014-2015 р. відремонтовано туристичні притулки під г. Кінь Грофецький в межах території заказника «Грофа» та між горами Яйко Перегінське і Молода в межах території заказника «Яйківський», відновлено туристичні притулки в урочищах Заломи  та під горою Буштул.

Розроблено велосипедний маршрут «До Павлівського каменю» та встановлено схему маршруту.

Враховуючи, що велика частина всіх туристів, які перебувають на території Рожнятівського району - є самодіяльними, то знакування і облаштування маршрутів є важливим чинником їхньої безпеки. Протягом 2011-2015 років у районі впорядковані притулки для самодіяльних туристів.

Одним із відомих лікувально-оздоровчих комплексів є дитячий оздоровчо-лікувальний санаторій «Ясень» ім. А.Шептицького. Відпочивальникам пропонуються мінеральні води «Моршинська» та «Підлюте», чаї з трав. Серед мінеральних джерел найбільш відомим є джерело лікувальної сірчано-йодистої мінеральної в урочищі Підлюте с.Осмолода, в селах Липовиця, Грабів, Луги.

Цікавий для туристів Рожнятівський район й своїми історичними пам’ятками (архітектурними), краєзнавчими: до наших днів збереглися (в реконструйованому вигляді) - замок Скарбка (ХIV ст.), доменна піч в урочищі Ангелів, резиденція Митрополита А. Шептицького «Кедрові палати», «Хрест святої тверезості», пам’ятний знак до 100-річчя початку масової еміграції жителів Прикарпаття, монастир в урочищі Лужки, ін.

В районі функціонують: історико-краєзнавчий музей в с.Цінева, краєзнавчий музей «Бойківщина», музей І.Вагилевича в с.Ясень.

Природно-заповідний фонд району представляють, зокрема, наступні об’єкти:

·        Державний заказник «Грофа»;

·        Ландшафтний заказник «Річка Лімниця»;

·        Гірське озеро «Розсохан» (пл. 0,5 га);

·        Заказник «Арніка».

Курси підготовки екскурсоводів-гідів пішого туризму розпочали свою діяльність у 2003 році на базі Перегінського МНВК.

Іншим фактором розвитку культурно-пізнавального туризму в районі є проведення культурно-мистецьких, спортивних заходів і фестивалів, відзначення свят, що приурочені до релігійних подій.

Наявний природний потенціал дає можливість активізувати дитячий туризм, зокрема – на базі спортивного табору молодіжного товариства «Пласт» в ур. Сокіл, краєзнавчих гуртків Рожнятівської філії Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (с.Ріпне). Значний внесок у розвиток дитячого та молодіжного туризму має проведення наметових таборів серед дітей та молоді, піших походів, туристичних змагань та зльотів, сходження на найбільші вершини.

Села Осмолода, Гриньків, Кузьминець, Ясень, Липовиця, Суходіл, Ілемня, Луги – потенційно привабливі для розвитку пригодницького гірського туризму в регіоні. Природні умови унікально сприятливі для формування нових туристичних продуктів, зокрема: пригодницько - екстремального експедиційного туризму гребенями важкопрохідних карпатських хребтів Аршиця, Матахів (г.Сивуля, 1818 м.), Горган та сплавів карпатськими ріками Лімниця (основна конкурентна перевага – рідкісна практично цілковита незайманість прирічкових ландшафтів упродовж багатокілометрових маршрутів сплаву). На території району проводяться змагання з трофі-рейдів «Gorgan Trophy», перегони «Gorgany Race».

Район характеризується незначною кількістю закладів розміщення. На території району діють відпочинкові комплекси «Вільні вітри», турбаза «Карпатка» в с. Луги.

З метою промоції туристичного потенціалу району протягом 2014-2015 рр. в районі видалися 2 двомовні буклети: «Рожнятівщина: пізнаємо відпочиваючи» та «Рожнятівщина: стежками митрополита Андрея Шептицького».

Важливим є розвиток сільського зеленого туризму. Незважаючи на всі сприятливі умови для розвитку сільського зеленого туризму, за інформацією органів місцевого самоврядування, в районі діє 6 садиб сільського зеленого туризму.

SWOT-аналіз туристичного потенціалу Рожнятівського району

(S) Сильні сторони  регіону як території, сприятливої для розвитку туризму:

•Переважно чисте та безпечне довкілля.

•Гарні краєвиди, багаті флора та фауна.

•Наявність річок, гір, озер, лісів.

•Наявність об’єктів природо-заповідного фонду.

•Багатство історико-культурних та архітектурних пам'яток.

•Наявність музеїв зі значною кількістю експонатів.

•Невелика ціна на проживання та харчування.

•Значний потенціал для розвитку гірських та велосипедних маршрутів

•Збережені сільські традиції та етнографія краю.

• Проведення мистецько-фестивальної діяльності

•Гостинність населення.

•Відсутність міських територій.

•Вигідне географічне розташування, близькість до кордонів.

(W) Слабкі сторони регіону, що можуть заважати розвитку туризму:

• Відсутність затверджених в установленому порядку природних територій рекреаційного призначення, генеральних планів забудови і механізму освоєння територій.

• Низький рівень розвитку інфраструктури, незадовільний стан доріг у районі.

• Недостатній асортимент туристичних послуг

• Відсутність знакування туристичних атракцій та маршрутів по Аршицькому хребту.

• Відсутність системи обліку туристів

•Низький рівень усвідомлення населенням ролі та значення туризму для соціально-економічного розвитку

(Т) Потенційні можливості та вигоди від розвитку туризму в регіоні:

• Вдосконалення законодавства щодо розвитку рекреаційних територій та туризму.

•Розвиток сільського туризму значно збільшить доходи населення, що поліпшить економічний розвиток  сіл.

•Збільшення зайнятості сільського населення, особливо жінок.

•Зростання обсягів реалізації продукції особистих селянських господарств

•Збереження історико-культурних та архітектурних пам'яток регіону.

•Створення нових робочих місць у сфері обслуговування, медицини, транспорті

• Розвиток пізнавального, історико-культурного та екскурсійного туризму.

• Розвиток велосипедного туризму.

•Просування туристичного іміджу району в Україні та за кордоном.

•Залучення інвестицій в розвиток територій

• Формування екологічної свідомості місцевого населення

(О) Загрози, які перешкоджатимуть розвиткові туризму, які треба попередити:

• Конкуренція у сфері туристичної індустрії збоку туристично-розвинених районів.

• Узалежнено розвитку громад від зовнішніх впливів при створенні великих туристичних об’єктів.

• Екологічна небезпека, зокрема, від виробництв, природних явищ, в т.ч., паводків.

• Відсутність закону "Про сільський туризм"

 

Проведений SWOT-аналіз туристичного потенціалу району дав змогу виявити сильні та слабкі сторони, можливості й загрози розвитку галузі, ідентифікувати основні напрямки розвитку туризму в районі та сформувати основні заходи реалізації Програми.


 

План заходів

з реалізації Програми розвитку туризму в районі

 на 2016-2020 роки

п/п

 

Назва заходу

 

 

Виконавець

Термін виконання

 

Результат

Обсяг фінансування,

тис. грн.

1

2

3

4

5

6

1. Удосконалення системи  державного регулювання  туризму та нормативно-правової бази

1

Забезпечення координації діяльності всіх суб’єктів підприємницької діяльності та громадських організацій туристичної галузі району щодо реалізації державної політики в туристичній галузі як одного з пріоритетних напрямів розвитку району

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

постійно

Рішення районної ради

-

2

Аналіз роботи суб'єктів туристичної діяльності та вжиття за його результатами заходів щодо підвищення її ефективності на ринку туристичних послуг

-//-

щоквар-тально

2016-2020р.р.

База даних туристичних потоків

-

3

Залучення коштів грантів, міжнародної технічної допомоги та громадських фондів до розвитку туризму в районі та надання допомоги громадським організаціям району у розробці проектів на фінансування відповідних заходів.

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, громадські організації,

постійно

Вирішення актуальних завдань розвитку галузі через активізацію громадського сектору та співфінансування проектів

-

4

Сприяння налагодженню міжнародного співробітництва та добросусідських відносин у галузі туризму.

 

Райдержадміністрація,  районна рада

2016-2020р.р.

Обмін делегаціями та проведення промоційних заходів на території зарубіжних країн у рамках міжнародних угод про співпрацю у сфері розвитку туризму.

Вивчення та запровадження кращого досвіду іноземних держав у сфері сільського зеленого туризму

15,0

5

Проведення інвентаризації і резервування територій для розташування об’єктів туристичної інфраструктури

Відділ Держгеокадастру у Рожнятівському районі, відділ містобудування та архітектури РДА, сільські та селищні ради

2016 р.

Створення уніфікованої об’єктивної бази даних

-

6

Проведення інвентаризації і ведення реєстру суб’єктів туристичної діяльності та об’єктів туристичної інфраструктури, в т.ч. – сільського зеленого туризму.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

постійно

-//-

-

7

Досягнення згоди з церковною владою про проведення екскурсій в колишній резиденції митрополита А.Шептицького «Кедрові палати» в ур. Підлюте

Районна державна адміністрація, районна рада, Осмолодська сільська рада

2016р.

Забезпечення вільного доступу до об’єктів історичної спадщини для проведення екскурсій

-

8

Забезпечення використання уніфікованого етнічного (бойківського) стилю архітектури при будівництві туристично-відпочинкових комплексів та ін. закладів розміщення

Відділ містобудування та архітектури РДА

постійно

Збереження етно-культурної спадщини, зростання атрактивності території району та збільшення кількості туристів

-

2. Розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури

9

Розробка схеми планування території району з врахуванням пріоритетного розвитку туристично-рекреаційної галузі

Відділ містобудування та архітектури, сектор житлово-комунального господарства та будівництва, управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020 р.р.

Зростання кількості залучених інвестицій у туристичну сферу району

В межах виділених коштів

10

Сприяння реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму

Відділ містобудування та архітектури РДА, управління економічного розвитку і торгівлі РДА, органи місцевого самоврядування, інвестори

2016 –

2020р.р.

Збільшення кількості закладів розміщення та створення нових видів туристичних послуг

В межах виділених коштів

11

Створення належних умов та активізація надання послуг розміщення в приміщеннях лісництв, мисливських будинках та інших пристосованих для відпочинку приміщеннях.

ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ

2016-2020р.р.

Збільшення кількості   закладів розміщення та створення нових видів туристичних послуг

В межах виділених коштів

12

Виготовлення (оновлення) і встановлення вказівників до основних туристично-екскурсійних об’єктів, екологічних стежок для скелелазіння туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів, інших об’єктів туристичної інфраструктури.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ

2016-2020р.р.

Поліпшення доступності до об’єктів, збільшення кількості відвідувачів, поліпшення туристичної привабливості регіону

30,0

13

Сприяння розвитку організованого туризму та рекреаційної діяльності на території природоохоронних об’єктів і державних лісових господарств району:

- облаштування місць для відпочинку з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

- відновлення гірських притулків проведення очистки, відновлення та маркування гірських стежок по діючих та нових туристичних маршрутах:

-       проведення ремонту мисливських стежок, перехідних містків.

ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ,

громадські організації

2016-2020р.р.

 

Створення умов для безпечного перебування туристів, збереження довкілля, збільшення туристичних потоків в межах норм антропогенного навантаження

 

50,0

14

Реконструкція і приведення в належний стан автомобільних доріг на основних туристичних маршрутах – до с.Осмолода, с.Липовиця, с.Ілемня.

Сектори житлово-комунального господарства та будівництва і інфраструктури РДА

постійно

Поліпшення доступності до туристичних об’єктів району, збільшення туристичних потоків

Згідно ПКД

15

Влаштування автомобільних туристичних маршрутів через лісові масиви

ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ

2016-2020р.р

Поліпшення доступності до віддалених лісових масивів

-

16

Розбудова придорожньої інфраструктури (закладів розміщення, харчування та сервісного обслуговування, відпочинкових і панорамних оглядових місць, кемпінгів, критих притулків, облаштування пляжів на берегах рік Чечва, Дуба, Лімниця та ін.).

Відділ містобудування та архітектури РДА, управління економічного розвитку і торгівлі РДА, суб’єкти господарювання всіх форм власності

постійно

Поліпшення туристичної привабливості регіону, збільшення туристичних потоків

Згідно ПКД

17

Покращення транспортного сполучення до віддалених, туристично-привабливих населених пунктів.

Сектори житлово-комунального господарства та будівництва і інфраструктури РДА

-//-

Забезпечення попиту туристів якісними транспортними послугами та відкриття при необхідності нових рейсів

В межах виділених коштів

18

Впровадження заходів щодо доступності осіб з обмеженими можливостями до туристичних продуктів, зокрема:

-         музеї

-         заклади розміщення, тощо

Відділ містобудування та архітектури, управління соціального захисту населення РДА, громадські організації

2016р.

2020р.

Забезпечення  рівного доступу для всіх категорій населення

20,0

19

Реалізація проекту розвитку пам’ятки природи, як об’єкта туристичної інфраструктури «Павлівський камінь»

Райдержадміністрація, районна рада, ДП Брошнівське ЛГ

2016

Поліпшення туристичної привабливості регіону, збільшення туристичних потоків

10,0

20

Сприянню збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток, археологічних об’єктів з метою їх використання в туристичних цілях

Райдержадміністра-ція, районна рада, ДП Брошнівське ЛГ, Осмолодська сільська рада

2016-2020

Поліпшення туристичної привабливості регіону, збільшення туристичних потоків

100,0

21

Сприяння відновленню функціонування вузькоколійної залізниці на ділянці с.Осмолода – ур.Дарів.

Районна державна адміністрація, інвестори

до 2020р.

Поліпшення доступності для широкого кола туристів до віддалених гірських масивів, проведення екскурсійних турів

-

22

Відновлення функціонування відпочинково-оздорочих коплексів в ур. Шумляче Осмолодської сільської ради

Осмолодська сільська рада, інвестори

-//-

Збільшення кількості закладів розміщення

-

 3. Використання рекреаційних ресурсів та історико-культурної спадщини для розвитку туризму

23

Ведення бази даних (реєстру) атрактивних природних та історико-культурних ресурсів району.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, відділ містобудування та архітектури РДА

2018р.

Збільшення поінформованості туристів про район

-

24

Проведення інвентаризації, впорядкування природних джерел та нанесення їх на туристичні карти.

ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ,

громадські організації,

управління економічного розвитку і торгівлі РДА

 

Поліпшення благоустрою району та доступності до об’єктів туристичної інфраструктури

-

25

Сприянню відновленню пам’ятки архітектури Державного значення «Ангелівська домна» в урочищі Ангелів 1810 р.

Відділ містобудування та архітектури РДА, Осмолодська сільська рада

2016р.

Збереження пам’ятки, зростання кількості відвідувань туристами пам’ятки

20,0

26

Проведення природоохоронних екологічних походів для очистки гірських вершин і берегів річок.

Відділ агропромислового розвитку РДА, виконкоми сільських та  селищних рад

щорічно

Очищення територій від забруднення твердими побутовими відходами

5,0

4. Рекламно-інформаційне забезпечення

27

Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

постійно

Поширення інформації про туристичний потенціал району

20,0

28

Створення та поширення інформаційної та методичної продукції (туристичні карти та схеми, буклети, путівники, плакати, фотоальбоми, довідники, посібники, проспекти (флаєри), календарі подій, картонні пакети, відеофільми, рекламні ролики та ін., в тому числі - на електронних носіях, біл-бордах, в ЗМІ). Виготовлення стендів для туристичної інформації.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, Фонд підтримки підприємництва, громадські організації, ДП Осмолодський ЛГ, ДП Брошнівський ЛГ

2016р. -2020р.

Зростання поінформованості потенційних туристів про район, збільшення туристичних потоків

75,0

29

Організація та проведення в районі промоційних туристичних заходів та акцій, ознайомлювальних турів для представників туристичних компаній, засобів масової інформації з України та з-за кордону, туроператорів, представників громадських організацій, ін. інституцій. а також інших інформаційних акцій в межах району з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму. Видання промоційних публікацій про район.

 

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, громадські організації

-//-

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

20,0

30

Підтримка сайту «Рожнятівщина туристична».

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020р.

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

2,5

31

Представлення району на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

постійно

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

15,0

32

Налагодження співпраці з туроператорами та іншими потенційними партнерами з метою поширення інформації про район.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016р., 2020р.

Збільшення туристичних потоків

-

33

Сприяння у розробці, виданні та розповсюдженні туристичних карт місцевостей району

Відділ містобудування та архітектури, управління економічного розвитку і торгівлі РДА

-//-

Збільшення туристичних потоків, в т.ч. одноденних і піших туристів

20,0

5. Розвиток дитячого та молодіжного туризму

34

Проведення туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних, спортивно-туристичних заходів з дітьми та молоддю району.

Відділи освіти, сектор молоді та спорту РДА, Рожнятівська філія Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

районна комунальна Перегінський МНВК, представники громадські організації

 

постійно

Зростання популярності активного пізнавального відпочинку серед дітей та молоді

 

В межах виділених коштів

35

Підтримка створення наметових містечок для дітей та молоді на території району.

-//-

щорічно

червень-серпень

 

В межах виділених коштів

36

Створення умов у навчальних закладах для активної туристсько-краєзнавчої роботи гуртків і секцій.

-//-

постійно

 

В межах виділених коштів

6. Розвиток сільського зеленого туризму

37

Проведення навчально-інформаційних семінарів, круглих столів, тренінгів, ознайомчих турів для власників садиб сільського зеленого туризму та бажаючих займатися цим видом діяльності з основ організації обслуговування туристів, рівня якості послуг, що надаються, надання методичних матеріалів та консультації з організації відпочинку туристів.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, Рожнятівське районне управління держсанепідемслужби в Івано-Франківській області, РВ ГУМНС України в Івано-Франківській області, громадські організації

-//-

Збільшення кількості садиб сільського зеленого туризму, поліпшення якості надання послуг садибами

10,0

38

Видання інформаційного проспекту–путівника про сільські садиби Рожнятівщини

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2017р.

Поширення інформації про туристичні об’єкти, зростання кількості туристів у районі

2,4

39

Проведення інформаційно-просвітницької кампанії про значення сільського зеленого туризму для покращення соціально-економічного становища жителів  віддалених населених пунктів.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, сільські, селищні ради

щоквар-тально

Публікація тематичних матеріалів щодо ведення туристичної діяльності та перспектив розвитку сільського зеленого туризму в районній газеті «Новини підгір’я», збільшення кількості садиб зеленого туризму

-

40

Сприяння участі у об’єднаннях власників садиб сільського зеленого туризму.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

постійно

Поліпшення якості надання послуг садибами

-

41

Надавання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності щодо розробки бізнес-планів у сфері сільського зеленого туризму та проведення навчань для сільської незайнятої молоді з  поширенням досвіду роботи.

Районний центр зайнятості, управління економіки РДА, громадські організації

-//-

Збільшення кількості садиб зеленого туризму

В межах призначень відповідних  бюджетів

42

Проведення добровільної категоризації туристичних садиб

Громадські організації, власники садиб зеленого туризму

2016-2020р.р

Поліпшення якості надання послуг закладами розміщення

-

7. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів

43

Налагодження співпраці з туристичними фірмами щодо екскурсійної діяльності на території району.

Сільські, селищні ради, управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2019р.

Створення нового виду  послуг, поліпшення поінформованості туристів та збільшення їх кількості

-

44

Розширення та облаштування мережі туристських маршрутів з різних видів туризму, їх опис і паспортизація

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА,  громадські організації

2016-2020р.р

15,0

45

Розробка екскурсійних маршрутів різної тематики і внесення їх до путівників.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, громадські організації

2016-2020р.р.

-

8. Безпека туристів

46

Забезпечення при проведенні масових заходів безпеки туристів, їх пошук та рятування, в т.ч. під час виникнення надзвичайних ситуацій, небезпечних для життя туристів і екскурсантів

РВ ГУМНС України в Івано-Франківській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами РДА, пошуково-рятувальне відділення с. Осмолода аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області

постійно

Поліпшення умов безпечного перебування туристів у районі

-

47

Забезпечення туристів інформацією про заклади охорони здоров’я та пошуково-рятувальні служби.

пошуково-рятувальне відділення с. Осмолода аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області

-//-

Своєчасне одержання туристами медичної допомоги

В межах виділених коштів

48

Інформування правоохоронних органів та пошуково-рятувального загону про проведення масових туристично–спортивних та екскурсійних заходів.

Організатори проведення заходів

-//-

Попередження виникнення небезпечних ситуацій під час проведення заходів

-

49

Започаткування циклу лекцій з безпеки туризму в школах та інших навчальних закладах району.

Відділ освіти РДА, Рожнятівська філія Івано-Франківського обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді

-//-

Отримання знань учнями шкіл про безпеку туризму

-

50

Обстеження місць проживання туристів, об'єктів історії, культури і природи, які входять до туристичних маршрутів, з метою забезпечення їх безпеки

РВ ГУМНС України в Івано-Франківській області, відділ з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами РДА, пошуково-рятувальне відділення с. Осмолода аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС в Івано-Франківській області

-//-

Попередження виникнення небезпечних  для туристів ситуацій

В межах виділених коштів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління економічного розвитку

і торгівлі райдержадміністрації                                                                                                   Н. Герасимчук

 

ПЕРЕЛІК

заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми

Назва замовника – управління економічного розвитку і торгівлі Рожнятівської райдержадміністрації

Назва програми Програми розвитку туризму в районі  на 2016-2020 роки

 

п/п

Найменування

заходу

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн

Очікувані результати

Роки

Всього

 

 

в т.ч. за джерелами фінансування

 

 

обласний бюджет

місцевий

 бюджет

інші джерела

 

1. Удосконалення системи  державного регулювання  туризму та нормативно-правової бази

1.1.

Сприяння налагодженню міжнародного співробітництва та добросусідських відносин у галузі туризму.

 

Райдержадміністрація,  районна рада

2016-2020

2016-2020

15,0

-

15,0

              В межах залучених коштів

Обмін делегаціями та проведення промоцій-них заходів на території  зарубіжних країн у рамках міжнародних угод про співпрацю у сфері розвитку туризму. Вивчення та запровадження кращого досвіду іноземних держав у сфері сільського зеленого туризму

2016

3,0

-

3,0

2017

3,0

-

3,0

2018

3,0

-

3,0

2019

3,0

-

3,0

2020

3,0

-

3,0

2. Розвиток матеріальної бази та туристичної інфраструктури

2.1.

Розробка схеми планування території району з врахуванням пріоритетного розвитку  туристично-рекреаційної галузі.

 

Відділ містобудування та архітектури, сектор житлово-комунального господарства та будівництва, управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020

2016-2020

В межах залучених коштів

-

В межах залучених коштів

-

Зростання кількості залучених інвестицій у туристичну сферу району

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

2019

-

-

2020

 

 

2.2.

Сприяння реалізації інвестиційних проектів у сфері туризму

Відділ містобудування та архітектури РДА, управління економічного розвитку і торгівлі РДА, органи місцевого самоврядування, інвестори

2016р –

2020р.

2016р –

2020р

В межах залучених коштів

 

В межах залучених коштів

 

Збільшення кількості закладів розміщення та створення нових видів туристичних послуг

2016

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2.3.

Виготовлення та відновлення вказівників до основних туристично-екскурсійних об’єктів, туристичних атракцій, санітарних місць, закладів розміщення і харчування, транспортних вузлів, ін. об’єктів туристичної інфраструктури.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, ДП Осмолодський ЛГ,

ДП Брошнівський ЛГ

2016-2020

2016-2020

30,0

-

30,0

-

Поліпшення доступності до об’єктів, збільшення кількості відвідувачів, поліпшення туристичної привабливості регіону

2016

6,0

-

6,0

-

2017

6,0

-

6,0

-

 

2018

6,0

-

6,0

-

 

2019

6,0

-

6,0

-

 

2020

6,0

-

6,0

-

2.4.

Сприяння розвитку органі- зованого туризму та рекреа-ційної діяльності на території природоохоронних об’єктів і державних лісових господ-дарств району:

 -облаштування місць для відпочинку з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

-відновлення гірських  приту-лків, проведення  очистки, відновлення та маркування гір-ських стежок по діючих тури-стичних маршрутах;

- проведення ремонту мисливських стежок, перехідних містків.

Осмолодський ДЛГ,

Брошнівський ДЛГ, громадські організації

 

 

2016-2020

2016-2020

50,0

-

50,0

В межах залучених коштів

Створення умов для безпечного перебування туристів, збереження довкілля, збільшення туристичних потоків в межах норм антропогенного навантаження

 

2016

10,0

-

10,0

2017

10,0

-

10,0

2018

10,0

-

10,0

2019

10,0

-

10,0

2020

10,0

-

10,0

2.5.

Впровадження  заходів щодо  доступності осіб з обмеженими можливостями  до туристичних продуктів, зокрема:

- музеїв

- закладів розміщення

 

Відділ містобуду-вання та архітектури ,  управління  соціа-льного захисту населення РДА, громадські організації

2016-2020

2016-2020

20,0

-

20,0

-

Забезпечення  рівного доступу для всіх категорій населення

2016

10,0

 

10,0

2017

10,0

 

10,0

2.6.

Реалізація проекту розвитку пам’ятки природи, як об’єкта туристичної інфраструктури «Павлівський камінь»

Райдержадміністрація, районна рада, ДП Брошнівське ЛГ

2016

2016

 

 

10,0

 

Поліпшення туристичної привабливості регіону, збільшення туристичних потоків

2.7.

Сприянню збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток, археологічних об’єктів з метою їх використання в туристичних цілях 

Райдержадміністрація, районна рада, ДП Брошнівське ЛГ, Осмолодська сільська рада

2016-2020

2016-2020

100,0

 

100,0

 

Поліпшення туристичної привабливості регіону, збільшення туристичних потоків

2016

20,0

 

20,0

 

2017

20,0

 

20,0

 

2018

20,0

 

20,0

 

2019

20,0

 

20,0

 

2020

20,0

 

20,0

 

3. Використання рекреаційних ресурсів та історико-культурної спадщини для розвитку туризму

3.1.

Сприянню відновленню пам’ят-ки архітектури Державного значення «Ангелівська домна» в урочищі Ангелів 1810 р.

Відділ містобудування та архітектури РДА, Осмолодська сільська рада

2016

2016

20,0

-

20,0

 

Збереження пам’ят-ки, зростання кіль-кості відвідувань туристами пам’ятки

3.2.

Проведення природоохоронних екологічних походів для очистки гірських вершин і берегів річок.

 

 

 

Управління агро-промислового роз-витку РДА районна комунальна служба з провадження рекреаційної діяль-ності, виконкоми сільських рад

2016-2020

2016-2020

5,0

-

5,0

В межах залучених коштів

Очищення територій від забруднення твердими побутовими відходами

2016

1,0

-

1,0

2017

1,0

-

1,0

2018

1,0

-

1,0

2019

1,0

-

1,0

2020

1,0

-

1,0

4. Рекламно-інформаційне забезпечення

4.1.

Створення та поширення інформаційної та методичної продукції (туристичні карти та схеми, буклети, путівники, плакати, фотоальбоми, довід-ники, посібники, проспекти (флаєри), календарі подій, картонні пакети, відеофільми, рекламні ролики та ін., в т. ч. -  на електронних носіях, біл-бордах,  в ЗМІ). Виготовлення стендів для турист. інформації.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, Фонд під-римки підприємн-цтва, громадські організації,

Осмолодський ДЛГ,

Брошнівський ДЛГ

2016-2020

2016-2020

75,0

-

75,0

-

Зростання поінформованості потенційних туристів про район, збільшення туристичних потоків

2016

15,0

-

15,0

-

2017

15,0

-

15,0

-

2018

15,0

-

15,0

-

2019

15,0

-

15,0

-

2020

15,0

-

15,0

-

4.2.

Організація та проведення в  районі  промоційних туристичних заходів та акцій, ознайомлювальних турів для представвників туристичних компаній, ЗМІ з України та з-за кордону, туроператорів, представників громадських організацій, ін. інституцій,а також  інших інформаційних акцій в межах району з підтримки внутрішнього та в’їзного туризму. Видання  про-моційних  публікацій про район.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, громадські організації

2016-2020

2016-2020

20,0

-

20,0

-

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

2016

4,0

-

4,0

-

2017

4,0

-

4,0

-

2018

4,0

-

4,0

-

2019

4,0

-

4,0

-

2020

4,0

-

4,0

-

4.3.

Підтримка сайту «Рожнятівщина туристична».

 

Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020

2016-2020

2,5

-

2,5

-

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

2016

0,5

-

0,5

-

2017

0,5

-

0,5

-

2018

0,5

-

0,5

-

2019

0,5

-

0,5

-

2020

0,5

-

0,5

-

4.4.

Сприяння у розробці, виданні  та розповсюдженні туристичних  карт місцевостей району

Відділ містобуду-вання та архітектури, управління економічного розвитку і торгівлі РДА,  Фонд підтримки підприємництва

2016-2020

2016-2020

20,0

-

20,0

-

Збільшення туристи-них потоків, в т.ч. одноденних і піших туристів

2016

4,0

-

4,0

-

2017

4,0

-

4,0

-

2018

4,0

-

4,0

-

2019

4,0

-

4,0

-

2020

4,0

-

4,0

-

4.5.

Організація та участь у нарадах, круглих столах, семінарах, конференціях з питань розвитку туризму

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020

2016-2020

20,0

-

20,0

-

Поширення інформації про туристичний потенціал району

2016

4,0

-

4,0

-

2017

4,0

-

4,0

-

2018

4,0

-

4,0

-

2019

4,0

-

4,0

-

2020

4,0

-

4,0

-

4.6.

Представлення району на національних і міжнародних туристичних виставках в Україні та за кордоном, в тому числі представлення інвестиційних пропозицій на цих та інших заходах – в заходи на фінансування.

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2016-2020

2016-2020

15,0

-

15,0

-

Поширення інформації про туристичний потенціал району, збільшення туристичних потоків

2016

3,0

-

3,0

-

2017

3,0

-

3,0

-

2018

3,0

-

3,0

-

2019

3,0

-

3,0

-

2020

3,0

-

3,0

-

5. Розвиток сільського зеленого туризму

5.1.

Видання інформаційного проспекту–путівника про сільські садиби Рожнятівщини

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

2017

2017

2,4

-

2,4

-

Поширення інфор-мації про туристичні об’єкти, зростання к-сті туристів

5.2.

Проведення навчально-інфо-рмаційних семінарів, круглих столів, тренінгів, ознайомчих турів для  власників  садиб сіль-ського зеленого туризму та бажаючих займатися цим видом діяльності з основ  організації  обслуговування  туристів, рівня  якості послуг, надання  методи-чних матеріалів та консультації з організації відпочинку .

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, Рожнятівське районна управління держсанепідемслужби в Івано-Франківській області, РВ ГУМНС України в Івано-Франківській області, громадські організації

2016-2020

2016-2020

10,0

-

10,0

В межах залучених коштів

Збільшення кількості садиб сільського зеленого туризму, поліпшення якості надання послуг садибами

2016

2,0

-

2,0

2017

2,0

-

2,0

2018

2,0

-

2,0

2019

2,0

-

2,0

2020

2,0

-

2,0

6. Розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів

6.1.

Розширення та облаштування мережі туристських маршрутів з різних видів туризму, їх опис і паспортизація

Управління еконо-мічного розвитку і торгівлі РДА, громадські організації

2016-2020

2016-2020

15,0

-

15,0

-

Створення нового виду  послуг, поліп-шення поінформо-ваності туристів та збільшення їх кількості

2016

3,0

-

3,0

-

2017

3,0

-

3,0

-

2018

3,0

-

3,0

-

2019

3,0

-

3,0

-

2020

3,0

-

3,0

-

7. Безпека туристів

7.1.

Забезпечення туристів інформацією про  заклади охорони здоров’я та пошуково-рятувальні служби.

 

Осмолодський гірський пошуково-рятувальний пункт 

2016-2017

2016-2017

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Своєчасне одержання туристами медичної допомоги

2016

-

-

2017

-

-

 

Замовник програми

 

 

Герасимчук Наталя Михайлівна

__________________________________________

                              (П.І.Б.)

 

_____________

(підпис)

 

 

Керівник програми

(заступник  голови РДА, куратор напрямку діяльності визначеного замовника)

Яковина Богдан Михайлович

__________________________________________

                              (П.І.Б.)

 

 

_____________

(підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Центр обслуговування клієнтів «Прикарпатенерготрейду» інформує
ОГОЛОШЕННЯ
Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу
Важливо!

 

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області