http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

25 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Районна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Рожнятівського району на 2016-2020 роки
 На головну / Інвестиції

СХВАЛЕНО                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження                                                         рішення сесії Рожнятівської

Рожнятівськоїрайдержадміністрації                             районної ради                               

                   

№ 282 від 15 грудня 2015 р.                                                  № 13-2/2015 від 24.12.2015р.

 

 

 

 

 

 

Районна

цільова програма сприяння

залученню інвестицій в економіку

Рожнятівського району на 2016-2020 роки

 

 

 

 

 

 

 

Замовник Програми:

 

Управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

Герасимчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

 

_____________

(підпис)

 

 

 

 

Керівник програми:

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

Тринчук Андрій Ігорович

 

 

 

_____________

(підпис)

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Герасимчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

_____________

(підпис)

Фінансове управління районної державної адміністрації

 

 

 

Баричка Ростислав Борисович

 

 

_____________

(підпис)

Юридичний відділ апарату

районної державної адміністрації

 

 

Джогола Тетяна Василівна

 

 

 

_____________

(підпис)

Паспорт

районної цільової програми сприяння залученню інвестицій в економіку

Рожнятівського району на 2016-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення програми (замовник) - управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

2. Розробник програми - управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації.

3. Термін реалізації програми – 5 років.

4. Етапи фінансування програми - 2016-2020 р.р.

5. Очікувані обсяги фінансування програми (тис. грн.):

 

Роки

Очікувані обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

обласний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

2016  -2020

1390

-

1390

-

в т.ч.

 

 

 

 

2016р.

278

-

278

-

2017 р.

278

-

278

-

2018 р.

278

-

278

-

2019 р.

278

-

278

-

2020 р.

278

-

278

-

 

6. Очікувані результати виконання програми

- поліпшення інвестиційного іміджу і привабливості району;

- створення сприятливих умов для діяльності інвесторів;

- підвищення рівня управління інвестиційною діяльністю;

- покращення районної інвестиційної інфраструктури.

7. Термін проведення звітності   -  щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, відповідно до п.5 Порядку розроблення районних цільових програм, моніторингу та звітності про виконання.

 

Замовник програми:

 

Управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

Герасимчук Наталія Михайлівна

 

 

 

 

_____________

(підпис)

 

 

 

Керівник програми:

 

Перший заступник голови районної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

Тринчук Андрій Ігорович

 

 

 

 

 

 

_____________

(підпис)

 

Районна цільова Програма

сприяння залученню інвестицій в економіку

Рожнятівського району на 2016-2020 роки

Інвестиційна політика Рожнятівського району реалізовується через відповідні програмні документи. На розв’язання найактуальніших проблем спрямована районна цільова Програма сприяння залученню інвестицій в економіку Рожнятівського району на 2016-2020 роки (далі – Програма) як основа політики району у сфері залучення і реалізації інвестицій на нинішньому етапі її розвитку.

Програма розроблена згідно з чинним законодавством і враховує основні вимоги законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про транскордонне співробітництво», «Про місцеві державні адміністрації», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», інших нормативно-правових актів, які регулюють питання інвестиційної діяльності в Україні. Програма базується на основних положеннях Стратегії економічного та соціального розвитку району на період до 2020 року і є інструментом координації діяльності учасників інвестиційних процесів на території району.

Програму зорієнтовано на проведення активної роботи районної державної адміністрації на міжнародному і внутрішньому ринку інвестицій, на подолання проблем на місцевому рівні, що стримують надходження капіталу. Програма спрямована на поєднання інтересів бізнесу з інтересами району, що має стати підгрунтям для взаємовигідного довгострокового співробітництва.

Основою Програми є система заходів, виконання яких поліпшить умови для надходження інвестицій в економіку району. Обсяги фінансування заходів будуть визначатись відповідно до можливостей районного бюджету на кожний бюджетний рік 

Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у збільшенні обсягів залучення інвестицій в економіку району, що має бути суттєвим чинником для економічного зростання.

Для досягнення мети програми необхідно забезпечити:

- підготовку інвестиційних продуктів;

- створення позитивного інвестиційного іміджу району;

- підвищення якості інвестиційного супроводу.

Основними завданнями програми є:

- забезпечення активної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з діючими та потенційними учасниками інвестиційного процесу з метою підтримки сприятливого інвестиційного середовища;

- сприяння інвесторам шляхом комплексного їх супроводу;

- забезпечення ефективної промоції району, розкриття переваг району і представлення його як надійного та ефективного партнера;

- підготовка нових інвестиційних продуктів і поширення інформації про них серед потенційних інвесторів;

- реалізація комплексу заходів, спрямованих на документальне затвердження можливостей реалізації нових інвестиційних проектів на етапі планування розвитку (через схеми планування територій, генеральні плани населених пунктів, плани зонування території, паспорти земельних ділянок тощо);

- запровадження конструктивної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для району проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення про виникнення перешкод в їх діяльності;

- сприяти створенню і функціонуванню індустріальних парків, розвитку їхньої інфраструктури;


Стан інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в районі

Район розташований в західній частині Івано-Франківської області в Карпатському передгір’ї та гірській частині Карпат. Територія району складає 1,3 тис.кв.км. Чисельність наявного населення станом на 01.09.2015 року становила 73176 чол. За адміністративним поділом район налічує три селища міського типу (три селищні ради), 48 сільських населених пунктів (28 сільських рад), в районі проживає майже 99 відсотків українців.

Рожнятівськийрайон належить до інвестиційно привабливих районів області. Вигідне географічне розташування, зосередження особливих природних ресурсів, економічний потенціал району, багаті рекреаційні, водні та лісові ресурси, значні за обсягами родовища корисних копалин дають можливість створювати конкурентоспроможні на міжнародному ринку товари і послуги. Рекреаційний потенціал району в поєд­нанні з вигідним географічним положенням, досить розвинутою транспортною мережею є важливою передумовою розвитку туризму і відпочинку. Чисті джерельні потоки, правічні ліси, квітучі полонини, цілющі джерела мінеральних вод, лікувальний мікроклімат, краса гір додають можливість повноцінного відпочинку та заняття туризмом. Природний потенціал рекреації органічно доповнюється багатим арсеналом пам'яток історії, культури, архітектури. Якісні і кількісні параметри рекреаційного потенціалу Рожнятівського району свідчать про великі можливості їх перспективного використання і формування на їх базі високоефективної рекреаційної галузі. З метою залучення інвестицій в туристичну галузь району розроблено двомовні презентаційні буклети «Рожнятівщина: пізнаємо відпочиваючи» та «Рожнятівщина: стежками Митрополита Андрея Шептицького».

Для виконання програм та інвестиційних проектів доцільна співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, співробітництво з Фондом регіонального розвитку, використання інших фінансових джерел та інструментів.

Важливе значення надається залученню коштів інвесторів (зовнішніх і внутрішніх) для реалізації конкретних інвестиційних проектів. В районі є позитивні результати щодо залучення міжнародної технічної допомоги з метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для подальшого сталого розвитку району. Впродовж 2012-2014 рр. громади чотирьох населених пунктів районів – с.Цінева, с.Князівське, с.Грабів, с.Красне, в рамках реалізації проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІ», впроваджували мікропроекти, спрямовані на реалізацію завдань в напрямку енергозбереження. В ході реалізації проекту освоєно коштів ПРООН в сумі 252439 грн.

Ще одним прикладом успішного залучення в район міжнародної технічної допомоги (МТД) є участь Центральної бібліотечної системи в програмі «Бібліоміст» (донор - Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Ставши переможцем 5 раунду конкурсу «Організація нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до Інтернету» центральна бібліотека смт.Рожнятів та бібліотечні-філії смт.Брошнів-Осада, смт.Перегінське, с.Нижній Струтинь, с. Ясень, с.Берлоги, с.Креховичі, с.Небилів, с.Сваричів,с.Цінева, с.Брошнів отримали набори комп’ютерного обладнання,  програмне забезпечення та безкоштовний доступ місцевих громад до мережі інтернет.

Для залучення як іноземних так і вітчизняних інвесторів в районі розроблено інвестиційні пропозиції по вільних виробничих площах та земельних ділянках. Протягом року проводилось періодичне оновлення бази даних інвестиційних пропозицій. Інформацію розміщено на власній WEB-сторінці та направлено в департамент міжнародного співробітництва, євроінтеграції та розвитку туристичної інфраструктури облдержадміністрації.

Районним відділом Держгеокадастру спільно з органами місцевого самоврядування  вживаються відповідні заходи щодо відведення потенційно привабливих земельних ділянок для впровадження інвестиційних проектів.

На території району знаходиться ряд вільних земельних ділянок, які можуть надаватись в оренду чи продаватись на земельних торгах (аукціонах).

З метою підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів перелік земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах) розміщено на сайті Держгеокадастру.

Представники бізнесу Рожнятівського району взяли участь у міжнародному інвестиційному форумі «Інвестиції в Карпатський регіон». На форумі було представлено ПП «Сивуля» презентацією «Про використання повного циклу оброблення деревини як складової високої конкурентоздатності продукції підприємства».

Станом на 1 липня 2015р. в економіку району іноземними інвесторами з 6 країн світу вкладено 1,3 млн.дол.США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу). Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій склав 87% до обсягів на початок року, за рахунок курсової різниці.

Вагомі вкладення належать партнерам із Кіпру та Сейшельських Островів, на які припадає  91% іноземного капіталу в районі.

В основному, закордонні інвестори спрямували свої кошти у розвиток підприємств промисловості, де зосереджено 93,4% загального обсягу.

У І півріччі 2015р. в районі освоєно капітальних інвестицій на суму 67370 тис.грн., що складає 917,8 грн. у розрахунку на одну особу і становить 74,5% до відповідного показника 2014 року.

Обсяги експорту та  імпорту  товарів  суб’єктами  зовнішньоекономічної  діяльності  району  за І півріччя 2015 року становлять відповідно 9,1 та 7,2 млн.дол.США.  У порівнянні  з відповідним періодом минулого року обсяги  експорту  зменшилися на 28,5%,  імпорту – зменшилися на 16,3%. Разом з тим, сальдо зовнішньої торгівлі за І півріччя позитивне, коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 1,26.

Питома вага району в загальнообласних обсягах експорту становила  4,8%, імпорту – 5,8%.

Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 23 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації, Туреччини та Румунії. Майже 90% обсягів експортних відвантажень займали деревина і вироби з деревини  та  папір і картон.

Висока вартість позичкового капіталу не дає можливості суб’єктам господарювання швидко і ефективно  реагувати на зміну кон’юктури і реалізовувати інвестиційні проекти, що суттєво знижує їх конкурентноздатність на міжнародних ринках товарів, робіт і послуг.

Негативно впливає на діяльність суб’єктів господарської діяльності відсутність грунтовних досліджень міжнародних товарних ринків, насамперед, в частині перспектив їх розвитку.

Відомчий характер, суперечливість норм і правил, що служать критерієм при прийнятті рішень про надання дозволів (або відмову в такому наданні); складність формування на основі чинних нормативних актів чіткого уявлення про всі етапи конкурентної дозвільної процедури та кількість структур, що беруть у ній участь, великі затрати часу і вартість процесу – ось далеко не повний перелік проблем дозвільної системи.

На формування інвестиційного клімату суттєво впливає стан дорожньо-транспортної інфраструктури, де основними проблемами є:

- неналежний стан доріг та автошляхів загального користування, який потребує суттєвого покращення, низький рівень інформаційного забезпечення автомобільного руху;

- низький рівень інтегрування транспортних технологій з виробничими, торговельними, складськими, митними технологіями;

Мають місце проблеми, які ускладнюють використання земель несільськогосподарського

призначення для здійснення підприємницької діяльності. Викуп земель чи набуття права користування (оренди) так і залишаються довготривалою процедурою.

 

SWOT – аналіз інвестиційних можливостей Рожнятівського району

Сильні сторони

1.      Географічне розташування, помірно-континентальний клімат

2.      Близькість до кордонів, близькість до аеропорта (54км)

3.      Наявність  мінерально-сировинних ресурсів: нафта, торф, бутовий камінь, камінь для виробництва щебеню; калійно-натрієвісолі, запасами понад 100 млн. тонн; горючі сланці; вапняк, глина для виробництва цегли. Джерела мінеральих вод в ур. Підлюте, с. Липовиця, с. Грабів, с. Луги.

4.      Вільна робоча сила, інтелектуальний потенціал

5.      Потенціал для розвитку туризму

6.      Найменш освоєна територія Карпат, чисте гірське повітря, вода.

7.      Внутрішні інвестиційні ресурси.

8.      Компактне розміщення населених пунктів.

9.      Наявність діючих промислових підприємств (деревообробка, хімічна промисловість, виробництво паперових мішків).

10.  Наявність вільних земельних ділянок.

11.  Залізничне сполучення.

12.  Автомобільне сполучення.

13.  Історико-культурна спадщина, збережені автентичні звичаї і традиції.

Слабкі сторони

1.      Неродючі землі

2.      Низька зайнятість населення

3.      Низький рівень використання виробничих потужностей

4.      Поганий стан доріг

5.      Відсутність готелів

6.      Не достатній рівень маркетингу інвестиційних можливостей, відсутність розроблених інвестиційних проектів, підготовлених інвестиційних ділянок

7.      Недостатнятехнічна інфраструктура (збір і переробка сміття, водопостачання і водовідведення)

8.      Низький рівень доходів населення, особливо в сільській місцевості.

9.      Низький рівень розвитку сфери послуг

Можливості

1.      Виробництво альтернативних джерел енергії.

2.      Розвиток лісопереробної та меблевої промисловості – глибока переробка.

3.      Виробництво мінеральних вод.

4.      Заготівля лікарських трав, ягід, залучення інвестицій у фармацевтичну галузь.

5.      Використання надлишку робочої сили.

6.      Розвиток  туризму, залучення інвестицій в туристичну інфраструктуру.

7.      Покращення регуляторного середовища бізнесу

8.      Використання внутрішніх інвестицій

Загрози

1.      Погіршення екологічного стану території, недобросовісні інвестори.

2.      Рішення вищих органів влади,передача лісового фонду/земель.

3.      Нестабільність та неадекватність законодавства, недосконале податкове та земельне законодавство.

4.      Ліцензування на заготівлю та виготовлення лікарських засобів, туризм.

5.      Відплив фахівців.

6.      Політична ситуація в Україні.

7.      Кліматичні катаклізми.

 

Основні акценти інвестиційної політики району

 

Приватні інвестиції, особливо іноземні, належать до небагатьох ключових факторів економічного розвитку. Крім фінансових ресурсів та створених робочих місць вони надають місцевій економіці нові технології, відкривають нові ринки, впроваджують нові управлінські навички та сворюють нові можливості для розвитку підприємств району. Таким чином формується комплекс соціально-економічних ефектів, які є рушієм зростання економіки.

Тому, стратегічно важливими діями з метою покращення інвестиційної  привабливості району є:

-         розроблення схем планування територій, коригування генеральних планів населених

пунктів, розроблення планів зонування як основи для збалансованого розвитку територій;

-         розширення промоційної та презентаційної діяльності для поширення інформації серед

потенційних інвесторів;

-         узгодження інтересів потенційних інвесторів із завданнями стратегічного економічного

розвитку району;

-         спрямування державних інвестицій на створення сприятливих умов для залучення

приватних та іноземних інвестицій у розвиток пріоритетних галузей економіки;

-         мобілізація фінансових ресурсів на реалізацію актуальних інвестиційних проектів;

-         забезпечення прозорості та інформованості учасників інвестиційних процедур;

-         надання іноземним та вітчизняним інвесторам адміністративного та нормативно-

правового сприяння в реалізації інвестиційних проектів;

-         залучення та ефективне використання кредитів і грантів міжнародних фінансових

організацій.

            Одним з найважливіших напрямків роботи буде поліпшення іміджу району як території для вкладення капіталу. Інвестору необхідно запропонувати вигідніші умови для надходження і реалізації інвестицій і показати об’єктивні переваги Рожнятівщини, використання яких буде передумовою успішної бізнесової діяльності.

  Одна з вагомих складових іміджу району буде залежати від реалізації конкретних проектів. Інвестиційна політика району буде спрямована на проекти у високотехнологічних галузях, які створюють додану вартість, не шкодячи довкіллю. Ефективна інвестиційна політика передбачає використання бюджетних коштів як засобу створення первинних умов для залучення приватного капіталу в розвиток пріоритетних галузей економіки.

Необхідно системно поліпшувати відносини влади та недержавного сектора. Перспективною формою співпраці можуть стати угоди про довгострокову взаємодію між підприємствами та відповідними органами місцевого самоврядування. Підписання інвестиційних контрактів, створення спільних підприємств, врахування пропозицій інвесторів під час розроблення місцевих містобудівних програм та генеральних планів забудови населених пунктів- все це сприяє тісній взаємодії партнерів і значно покращує інвестиційний клімат.

 

Система заходів з реалізації Програми

Для  досягнення  основної  мети  Програми  розроблено  систему  заходів,  наведену  в  додатку.  Заходи  передбачають  удосконалення  та  формування  механізмів,  які  сприятимуть  поліпшенню  інвестиційного  клімату  в  районі  та  регулюватимуть  інвестиційну діяльність  на основі  балансу  інтересів  інвестора  та   району, створення належних умов для участі району в міжнародному співробітництві.  Система  заходів  визначає  терміни  та  конкретних  виконавців  на  найближчу  перспективу  і  буде  щорічно  коригуватись  і  наповнюватись  новим  змістом  відповідно  до  ситуації.

Система  заходів  передбачає,  зокрема,  заходи  інформаційного спрямування,  які  мають  забезпечити  суб'єктів  господарювання  точною  інформацією  щодо  їх  діяльності  на  ринку  інвестицій. Будуть реалізовані  заходи щодо поліпшення інвестиційного іміджу.

Серед інформаційних одними з найефективніших є участь в заходах з налагодження нових зв’язків з інвесторами (виставкові заходи, форуми, ярмарки, бізнес-зустрічі тощо) з метою рекламування економічного потенціалу то представлення інвестиційних пропозицій.

Важлива роль відводиться нормативно-правовим заходам, які регулюватимуть інвестиційний процес шляхом створення сприятливих умов інвестиційної діяльності на території району, а також організаційним. Мета останніх - створення сприятливих умов для реалізації заходів Програми в цілому.

Фінансове забезпечення Програми

Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми передбачається під час розробки та затвердження проектів районного бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку району на наступний рік.

Системою заходів щодо реалізації Програми передбачається фінансування їх частини з місцевого бюджету. Районна державна адміністрація розраховує на фінансову підтримку  реалізації  Програми  в  рамках  міжнародної  технічної  допомоги, з боку міжнародних і  вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів, підприємств, організацій,  рекламодавців, спонсорів, зацікавлених в соціально-економічному розвитку району. 

Моніторинг результативності

Координує роботу та здійснює моніторинг виконання програми управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації. За результатами аналізу виконання заходів і з урахуванням соціально-економічної ситуації та змін зовнішніх умов можливе коригування програми шляхом внесення змін і доповнень. Внесення змін і доповнень здійснюється шляхом затвердження їх рішенням районної ради.

Програма передбачає щорічну розробку відповідних заходів щодо її реалізації з необхідним фінансовим забезпеченням.

Контроль за виконанням Програми здійснюється районною державною адміністрацією та районною радою.

Показниками результативності Програми є:

-         динамікааобсягів інвестицій зовнішньоекономічної діяльності пропорційно до відповідних макроекономічних показників України;

-         збільшення кількості підприємств, які залучили зовнішні інвестиції;

-         поліпшеняструктури іноземних інвестицій;

-         збільшення обсягу капітальних інвестицій. 

Очікувані результати

Результатом  реалізації  заходів  Програми  буде  поліпшення  сприятливого  інвестиційного  клімату  в  районі,  що  активізує   інвестиційну  діяльність   та  створить  умови  для  зростання  надходжень  інвестицій в  економіку  району.

Зростання надходжень інвестицій дозволить більш ефективно і оперативно вирішувати  існуючі проблеми соціально-економічного розвитку району. Реалізація Програми дозволить  активізувати систему ринкових механізмів залучення і реалізації зовнішніх та внутрішніх  інвестицій, що сприятиме розширенню бази інвестиційної діяльності.


                                                                                                                                                            Додаток

                    до районної цільової

                                                                                                                                                  Програми сприяння залученню

        інвестицій в економіку

         Рожнятівського району  

         на 2016-2020 роки

 

 

Перелік заходів,

обсяги та джерела фінансування районної цільової Програми

 

Назва замовника: управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

Назва програми: районна цільова програма сприяння залученню інвестицій в економіку Рожнятівського району на 2016-2020 роки

 

п/п

 

Назва заходу

 

 

Виконавець

Термін виконання

Орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

Рік

Загальний обсяг

в т.ч. за джерелами

облас

ний бюджет

місце

вий бюджет

інші джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Формування сприятливих умов для діяльності інвесторів та реалізації інвестиційних проектів

1

Розроблення схеми планування території району з врахуванням пріоритетного розвитку туристично-рекреаційної галузі

Відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020рр.

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Затверджені схеми планування територій

2

Коректування  генеральних планів населених пунктів з метою передбачення перспективних територій для реалізацій інвестиційних проектів, подання на затвердження відповідним місцевим радам

Відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020рр.

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Підвищення якості містобудівної документації, збільшення кількості інвестиційно привабливих територій

3

Сприяння інвесторам в інженерному та логістичному облаштуванні ділянок (площадок) з метою створення належних умов для реалізації проеків.

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-2020рр

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Поліпшення інженерної інфраструктури та умов для реалізації проектів

4

Вжиття заходів, спрямованих на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів на території району, а також у галузі економіки

Структурні підрозділи райдержадміністрації

2016-2020рр

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Економізація стратегічних напрямків розвитку територій

5

Налагодження конструктивного діалогу між громадами та інвесторами (в т.ч. потенційними) з метою встановлення партнерських відносин

Органи місцевого самоврядування,

структурні підрозділи райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Створені умови для партнерських відносин між громадами та інвесторами

6

Винесення на розгляд районної ради пропозицій щодо надання пільг тим суб’єктам підприємницької діяльності, які реалізовують перспективні інвестиційні проекти в пріоритетних для району галузях

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Рішення районної ради

Підготовка інвестиційних продуктів

7

Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності для реалізації інвестиційних проектів. Підготовка документів на окремі земельні ділянки, які пропонуються для продажу (надання в оренду) потенційним інвесторам

Органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Наявність готових пакетів документів на земельні ділянки для реалізації пріоритетних проектів

8

Аналіз земельних ділянок, що мають інфраструктуру, придатну для створення індустріальних парків, але не використовуються, на предмет можливості їх використання з такою метою

Органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи райдержадміністрації

2016-

2017 рр.

2016-2017рр

 

 

 

 

Поліпшення передумов для створення індустріальних парків

9

Удосконалення, узагальнення та постійне оновлення електронних баз даних інвестиційних проектів та пропозицій, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, виробничі площі, об’єкти незавершеного будівництва), поширення їх серед потенційних інвесторів

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,відділ Держгеокадастру в районі

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про перспективи інвестиційної діяльності в районі

10

Сприяння у розробленні інфраструктурних інвестиційних проектів

 

Фінансове управління райдержадміністрації, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації,сектор ЖКГ та будівництва, сектор інфраструктури райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Створення умов для реалізації конкретних проектів

11

Підготовка презентацій для потенційних інвесторів

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації,відділ містобудування і архітектури райдержадміністрації,сектор ЖКГ та будівництва, сектор інфраструктури райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Створення інвестиційних продуктів

12

Відведення земельних ділянок та здійснення комплексу заходів по створенню інвестиційних зон для реалізації інвестиційних проектів

Відділ Держгеокадастру в районі, управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

В межах виділених коштів

-

В межах виділених коштів

-

Створення умов для реалізації конкретних проектів

Формування позитивного інвестиційного іміджу району

13

Постійне оновлення інвестиційного паспорту району

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

Актуалізація інформації про інвестиційні територій

14

Участь у заходах з налагодження нових зв’язків з інвесторами, представлення економічного, інвестиційного та експортного потенціалу, вивчення досвіду залучення інвестицій (виставки, форуми, ярмарки, торгові місії, роуд-шоу, бізнес-зустрічі, візити, засідання, наради, конференції, презентації, переговори тощо)

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

25

 

5

5

5

5

5

-

 

-

-

-

-

-

25

 

5

5

5

5

5

-

 

-

-

-

-

-

Налагодження нових зв’язків з інвесторами

15

Виготовлення презентаційних матеріалів (буклетів, компакт-дисків, флаєрів, інформаційних програм і роликів, плакатів, банерів, стендів, інвестиційних карт, веб-сайтів, інших презентаційних матеріалів) про економічний потенціал, інвестиційний клімат, можливості залучення інвестицій в економіку району і для промоції конкретних інвестиційних продуктів (проектів) та поширення матеріалів серед потенційних інвесторів

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

25

 

5

5

5

5

5

-

 

-

-

-

-

-

25

 

5

5

5

5

5

-

 

-

-

-

-

-

Поліпшення рівня поінформованості потенційних інвесторі

16

Проведення засідань ініціативної групи з розробки, впровадження інвестиційних проектів та залучення потенційних інвесторів

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

 

Поліпшення інвестиційного клімату в районі

17

Активізація роботи щодо залучення в економіку району коштів міжнародної технічної допомоги для впровадження проектів, які поліпшують міжнародний імідж району

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

 

 

 

 

 

Збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги, поліпшення іміджу району серед ділових кіл

18

Партнерська участь району в проектах програм МТД з метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для подальшого сталого розвитку та реалізації пріоритетних проектів району, що впроваджуються за співфінансування міжнародних  та вітчизняних інвесторів, фондів та Програм (в т.ч.бюджетних)

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 рр.

2016-2020рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

1000

 

200

200

200

200

200

-

 

-

-

-

-

-

1000

 

200

200

200

200

200

-

 

-

-

-

-

-

Залучення міжнародної технічної допомоги

19

Підтримка громадських організацій в залученні МТД з метою покращення інфраструктури та забезпечення умов для подальшого сталого розвитку району, участь в семінарах-навчаннях з питань підготовки проектів МТД

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

200

 

40

40

40

40

40

-

 

-

-

-

-

-

200

 

40

40

40

40

40

-

 

-

-

-

-

-

Збільшення обсягів залучення міжнародної технічної допомоги

20

Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 р.р.

2016-2020рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

50

 

10

10

10

10

10

-

 

-

-

-

-

-

50

 

10

10

10

10

10

-

 

-

-

-

-

-

Підвищення ефективності співробітництва

21

Здійснення заходів, пов'язаних з організацією та проведенням в районі Дня Європи. Проведення культурно-масових  та спортивних заходів, лекцій, семінарів, круглих-столів, конкурсів, вікторин тощо

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

5

 

1

1

1

1

1

-

 

-

-

-

-

-

5

 

1

1

1

1

1

-

 

-

-

-

-

-

Формування позитивної громадської думки щодо євроінтеграційного курсу України

22

Проведення організаційно-роз’яснювальної роботи  щодо активізації інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств шляхом модернізації та запровадження систем управління відповідно до національних (міжнародних) стандартів

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

5

 

1

1

1

1

1

-

 

-

-

-

-

-

5

 

1

1

1

1

1

-

 

-

-

-

-

-

Поліпшення конкурентоспроможності

підприємств

23

Розроблення техніко-економічних обгрунтувань та ін. для впровадження пріоритетних інвестиційних проектів

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

50

 

10

10

10

10

10

-

 

-

-

-

-

-

50

 

10

10

10

10

10

-

 

-

-

-

-

-

Підвищення рівня обгрунтування інвестиційних проектів

Підвищення компетентності фахівців структурних підрозділів райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування з питань залучення ресурсів інвесторів

24

Участь у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах, навчаннях, тренінгах, конкурсах з питань підготовки інвестиційних продуктів, залучення інвестицій, інвестиційної діяльності, участь у аналогічних заходах за межами області

Структурні підрозділи райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

15

 

3

3

3

3

3

-

 

-

-

-

-

-

15

 

3

3

3

3

3

-

 

-

-

-

-

-

Покращення рівня підготовки фахівців з питань інвестиційної діяльності

25

Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми (виготовлення інформаційних, в т.ч. статистичних, аналітичних матеріалів з питань залучення прямих іноземних інвестицій, діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, перелік об’єктів незавершеного будівництва комерційного призначення тощо), поліпшення матеріально-технічного забезпечення для ведення баз даних, підготовки презентацій тощо

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

2020

15

 

3

3

3

3

3

-

 

-

-

-

-

-

15

 

3

3

3

3

3

-

 

-

-

-

-

-

Підвищення якості аналітичних матеріалів з питань залучення інвестцій

Всього

2016-

2020 р.р.

2016-2020 рр

в т.ч.

2016

2017

2018

2019

       2020

1390

 

278

278

278

278

278

-

 

-

-

-

-

-

1390

 

278

278

278

278

278

-

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Замовник Програми:

Управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації                     ___________               Н.Герасимчук             

                                                                                                                                                 (підпис)

 

 Керівник Програми:

 Перший заступник голови районної державної адміністрації                                     ____________                        А.Тринчук       

                                                                                                                                 (підпис)                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області