http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

21 Вересень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сільської ради «Про затвердження нормативно грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець та с. Підсухи»
 На головну / Сільські та селищні ради / Сільські ради / Спаська

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення сільської ради

             «Про затвердження нормативно грошової оцінки земель 

                                  с. Спас, с. Погорілець та с. Підсухи»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Спаської сільської  ради «Про затвердження нормативно грошової оцінки земель с. Спас, с.Погорілець та с. Підсухи» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. На території Спаської сільської ради така оцінка проведена в 2007 році  та затверджена рішенням сесії сільської  ради від 16.12.2007 року введена в дію з 01.01.2008 року.

З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, проведено газифікацію села , електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

Враховуючи те, що уже  завершився термін її дії, укладено договір з ТзОВ «Інформаційно-кадастровим центром» щодо  коректури існуючої  нормативної грошової оцінки землі. Робота виконана.  Розроблена технічна документація з  нормативно – грошової оцінки землі с. Спас, с. Погорілець, с. Підсухи .

            Прийняття цього регуляторного акта - рішення сесії сільської ради «Про затвердження нормативно грошової оцінки земель  с. Спас, с. Погорілець та с. Підсухи.» передбачає використання         нормативної грошової оцінки земель Спаської сільської ради для економічного регулювання земельних відносин  при передачі землі у власність, у спадщину, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки, здійснення оренди, ціноутворенні, визначенні ставок земельного податку, визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

 Означену проблему, приведення у відповідність сучасному стану нормативної грошової оцінки земель села пропонується розв’язати прийняттям рішення сільської  ради «Про затвердження нормативно грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець ,с. Підсухи», яке передбачає затвердження розробленої документації та її введення в дію з 1 січня 2015 року.

2. Визначення цілей регулювання:

- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець та с. Підсухи;

- врегулювання правовідносин між Спаською сільською радою та суб’єктами земельних відносин;

- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;

- збільшення доходів сільського  бюджету від надходжень плати за землю;

-задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування інших сфер життєдіяльності громади.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

1. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких  проведену в 2007 році. Але з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції магістральної вулично-дорожньої мережі, удосконалення системи інженерного забезпечення водопроводів, будівництво газопроводів, електромережі, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.

2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення Спаської сільської ради «Про затвердження нормативно грошової оцінки с. Спас, с. Погорілець, с. Підсухи».

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи сільської ради, її виконавчих органів, органів податкової інспекції.

 

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання  визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель”, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.

 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:

-   рішенням Спаської сільської ради ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель с. Спас,с. Погорілець, с. Підсухи

-  органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець , с. Підсухи.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:

- введення в дію нормативної грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець, с. Підсухи;

     - практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець ,с. Підсухи для визначення розміру земельного податку, ринкової вартості земельних ділянок при даруванні, купівлі-продажу, згідно із законом, розміру  орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, визначення втрат  сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та проведення земельних аукціонів;

- направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування інших сфер життєдіяльності громади.

Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів  господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.

Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або  користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

 

Сфери  впливу

Вид впливу

Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні

Збільшення розміру плати за землю.

Інтереси органу місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до сільського бюджету  від плати за землю.

 

7. Аналіз вигод та витрат.

Основними групами впливу даного документу слід вважати:

- орган місцевого самоврядування;

- територіальну громаду Спаської сільської ради;

- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.

 

Група впливу

Вигоди

Витрати

Орган місцевого самоврядування

Зростання надходжень до місцевого бюджету.

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель с. Спас, с. Погорілець, с. Підсухи

 Процедура розробки регуляторного акту

Територіальна громада Спаської сільської ради

Регулювання та планування надходжень до сільського бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування інших сфер життєдіяльності громади

 

 

8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

 

9. Визначення показників результативності регуляторного акта

-         додаткові надходження коштів до сільського бюджету від надходжень від плати за землю;

-         розмір коштів і час що буде витрачений громадянами та юридичними особами на виконання вимог акта;

-         рівень поінформованості з основних положень акта.

-   стимулювання ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки.

 

Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти які надійдуть до сільського бюджету.

 

10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття а саме, відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через  два роки з дня набрання чинності та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Сільський голова :                                            М.Медвідь
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Важливо!

 

До уваги!

 

До уваги пасічників! Дотації на бджолосім'ї

 Відомості для фізичних осіб

Відомості для юридичних осіб

Внутрішньо переміщені особи отримали можливість голосувати на місцевих виборах

 

Вебінар для підприємців «Рада бізнес-омбудсмена – реальні кейси захисту бізнесу у державних органах»
Пам'ятка громадянам України
Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області