http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

24 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Будівництво туристично-рекреаційного копмлексу "Ганц"
 На головну / Інвестиції / Інвестиційна проекти, що пропонуються для потенційних інвесторів

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Будівництво туристично-рекреаційного комплексу «ГАНЦ»

Передумови, які сприяють впровадженню проекту

Зручне географічне розташування, сприятливий клімат для розвитку гірськолижного туризму

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Залучення інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення іміджу та туристичної привабливості району

Передбачено будівництво відпочинкових котеджів та готелю на 500 осіб, барів, ресторану, спорудження двох канатних витягів  (підвісні),  облаштування лижних трас загальною довжиною до 10 км. Під проект передбачається освоєння земельної ділянки площею 47 га.

Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації

 

Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

11500

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

 

6400

Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

Грошові кошти дол. США

 

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість або фізичний обсяг)

Кошти 5100 тис.дол.США

Земельні ділянки 47га, у разі надання згоди КМУ

 

Стадія  проекту

(виберіть необхідне)

Підготовлено техніко-економічнеобґрунтування

 

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберітьнеобхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором або

договір про спільну діяльність

Опишіть процесс співпраці з інвестором (зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань )

В рамках законодавства України щодо виконання договірних умов

Очікуваний термін окупності проекту

10 років

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Ні

Якщо необхідно, на якій стадії процесс виділення ділянки

Підготовлено всі необхідні матеріали розташування земельної ділянки для будівництва туристично-рекреаційного комплексу. Необхідне надання згоди Кабінету Міністрів України на вилучення земельної ділянки з державного лісового фонду

Можливі ризики проекту

Незадовільний стан автомобільних доріг може призвести до збільшення терміну окупності проекту

Інша важлива для інвестора інформація по проекту

-

Інформація про юридичну особу - ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ганц»

Місце знаходження, адреса

77662, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Перегінське, вул. Січових Стрільців, 200

Форма власності

Спільна власність

Основні види діяльності

Виробництво мінеральних вод, сільський туризм, ресторанне господарство

Адреса веб-сайту

http://ganz.if.ua/

Інформаціядляконтактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

Ничипорчук Леонід Микоалйович

Посада

Директор

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+38 (03474) 98373
+38 (03474) 98752

Е-mail

tzovganc@i.ua

Факс

+38 (03474) 98752

Мова спілкування

Українська, російська

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

04.2017

 

 

 

 

Information about investment project

Fullnameofinvestmentproject

Construction of tourist-recreational complex "Ganz"

Prerequisites, that contributetotheproject implementation

The convenient geographical location, favorable climate for the development of mountain tourism

Expected results after project implementation

Attracting investment, creating new jobs, improving the image and tourist attractiveness of the area

There are construction of recreational cottages and hotel for 500 people, bar, restaurant, construction of two cable lifts (suspension), construction of ski runs with a total length of 10 km. Under the project provides for the development of the land area of 47 hectares.

UAH to USD exchangerateasatthedateofinformationpreparation

 

Totalcostofproject

(thousand USD)

11500

Amount of investor's contribution  (thousand USD)

6400

 

Requiredtypeofinvestor'scontribution

Funds

 

Contributionoftheinitiatoroftheproject

Costs  5100 thousand USD

Landplots

 

Stageoftheproject

Projectidea (investmentproposal)

Feasibilitystudyiselaborated

Manner (form) ofinvestmentattraction

Establishmentofjointventure

Agreementonjointventureactivity

Describetheprocessofcooperationwithinvestor (inparticular, whatpaymentguarantiescanbeprovidedtoinvestor )

As part of the law of Ukraine on the implementation of contractual terms

Expectedpaybackperiodofproject

10 years

Isitnecessarytoapplytothebodyoflocalgovernmentforacquisitionofrightsonthelandplot

No

Ifitisnecessary, whatstageistheprocessoflandplotallocationon

Prepared all the necessary materials location of land for construction of tourist and recreational complex. The required consent of the Cabinet of Ministers of Ukraine on withdrawal of land from the state forest fund

Possibleprojectrisks

Poor condition of roads can increase the payback period of the project

Other important information for investor about the project

-

Informationaboutthelegal entity -initiatorof theproject

Fullname, EDRPOU

Limited liability company Ganz

Location, address

Smt,Pereginske, S.Striltsiv, 200

Formofownership

joint ownership

Coreactivities

Production of mineral water, rural tourism, restaurant management

Website

http://ganz.if.ua/

Contacts

Name, surnameofthecontactperson

Nychyporchyk Leonid

Position

Chief

Telephone:

- officephone

- mobilephone

+38 (03474) 98373
+38 (03474) 98752

Е-mail

tzovganc@i.ua

Fax

+38 (03474) 98752

Languageofcommunication

Ukrainian Russian

Dateofpreparation

04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області