http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

26 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Будівництво гірськолижного комплексу в с.Липовиця
 На головну / Інвестиції / Інвестиційна проекти, що пропонуються для потенційних інвесторів

 

Інформація про інвестиційний проект

Повна назва інвестиційного проекту

(з вказаним місцем реалізації)

Гірськолижний комплекс в с.Липовиця

Передумови, які сприяють впровадженню проекту

Сприятливі природокліматичні умови, та потреба в

Гірськолижних комплексах в Україні.

Результати, яких планується досягти в результаті впровадження проекту

Створення в с. Липовиця сучасного гірськолижного комплексу з готельною інфраструктурою.

Сумарна потужність ГЛК- траси 4345чол/день, канатні дороги-9600чол./год., загальна довжина трас -9900м.

Освоєння земельної ділянки площею 146,25, в тому числі 50,25 – землі лісового фонду

Курс гривні до дол. США на дату підготовки інформації

 

Повна вартість проекту

(тис.дол. США)

17 млн. євро = нове обладнання (без готелів)

Можливість розбити інвестиції почергово. 1 черга = 2.5 млн.євро., або менше!!

Обсяг внеску інвестора

(тис.дол. США)

 

 

Необхідний вид внеску інвестора

(виберіть необхідне)

 

Грошові кошти (зазначте, в яких валютах)

 

Внесок ініціатора проекту (виберіть необхідне та зазначте вартість абофізичний обсяг)

Земельна ділянка - 8 (га)

 

На якому етапі перебуває процес впровадження проекту

(виберіть необхідне)

 

Ідея проекту (інвестиційна пропозиція)

Підготовлено техніко-економічне обґрунтування

Розроблено бізнес-план

Є у приватній власності земельна ділянка загальною площею -8 га., та розроблені передпроектні рішення. Комплексне бачення розбудови комплексу.

Спосіб (форма) залучення інвестицій

(виберіть необхідне)

Створення спільного підприємства з інвестором

Можливі будь-які форми співпраці

Опишіть процес співпраці з інвестором(зокрема, щодо гарантій виконання зобов’язань )

Буде розглядатися в процесі співпраці

Очікуваний термін окупності проекту

Залежить від суми інвестицій

Чи необхідно звертатись до органу місцевого самоврядування для набуття права на земельну ділянку

Ні

Якщо необхідно, на якій стадії процес виділення ділянки

Земельна ділянка в приватній власності

 

Можливі ризики проекту

Незадовільний стан автомобільних доріг може призвести до збільшення терміну окупності проекту

Інша важлива для інвестора інформація по проекту

 

Інформація про юридичну особу - ініціатора проекту

Повна офіційна назва, код ЄДРПОУ

-

Місце знаходження, адреса

-

Форма власності

-

Основні види діяльності

-

Адреса веб-сайту

-

Інформаціядляконтактів по проекту

Ім’я, прізвище контактної особи

Ігор Фіняк

Посада

 

Номер телефону:

-службовий

-мобільний

+380676746913

Е-mail

ihorfinjak@ukr.net

Факс

 

Мова спілкування

Українська, російська, польська, німецька, англійська.

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

04.2017

 

 

Information about investment project 

Full name of investment project

Ski complex in the village of Lipovica

Peredumovi that contribute to the implementation of the project

Pryrodnoklimatychni favorable conditions, and the need for Ski resorts in Ukraine

The results planned to be achieved in result of project implementation

The creation of the sec. Lipovica modern skiing complex with a hotel infrastructure. The total capacity of the GLK - track 4345чол/day, cable cars 9600чол./hours. total length of tracks-9900м. The development of the land area 146,25, including of 50.25 – lands of the forest Fund

UAH to USD exchange rate as at the date of information preparation

 

Total cost of project

(thousand USD)

17 million euros = new equipment (without accommodation) Breakdown of investment in turn. 1 turn = 2.5 million euros

Amount of investor's contribution  (thousand USD)

 

Required type of investor's contribution

 

Contribution of the initiator of the project

 Plot - 8 (ha)

Stage of the project

There is private ownership of land plot with a total area of 8 hectares and developed exploratory solutions. A comprehensive vision of development of the complex.

Manner (form) of investment attraction

Creation of joint enterprise with investor Any forms of cooperation

Describe the process of cooperation with investor (in particular, what payment guaranties can be provided to investor )

Will be considered in the process of cooperation

Expected pay back period of project

Depends on the amount of investment

Is it necessary to apply to the body of  local government for acquisition of rights on the landplot

No

 

If it is necessary, what stageis the process of  land plot allocation on

 

 

 

land in private ownership

 

 

Possible project risks

The poor state of roads can lead to increasing the payback period of the project

Other important information for investor about the project

 

Information about the legal entity– initiator of the project

Fullname, EDRPOU

-

Location, address

-

Form of owner ship

-

Coreactivities

-

Website

-

Contacts

Name, surname of the contactperson

Igor Finak

Position

 

Telephone:

- office phone

- mobile phone

+380676746913

Е-mail

ihorfinjak@ukr.net

Fax

 

Language of communication

Ukrainian, Russian, Polish, German, English.

Dateofpreparation

04.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області