http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

16 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Вільні земельні ділянки
 На головну / Інвестиції / Вільні земельні ділянки, що пропонуються інвесторам
  1. Земельна ділянка за межами населеного пункту с.Рівня

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

50

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

1,5

Населений пункт

За межами населеного пункту с.Рівня

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

державна власність

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу Рівнянської сільської ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

40 грн. за 1 кв.м.

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

0,25 км

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

13 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

13 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

65 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

0,2 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

0,1 км  до ЛЕП 10 Кв

 

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина, або підведення водопроводу довжиною 5 км

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд, або будівництво каналізаційного колектора довжиною 10 км.

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Трапеція

Рельєф :

Рівнинна ділянка з нахилом в північно-західному напрямку

Особливості суміжних ділянок тощо :

Поруч знаходяться земельні ділянки

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

50 hectares

Distance to the nearest settlement, km

1,5

Settlement

Outside the village s.Rivnya

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

State property

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

40 UAH/sq.m

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to industrial land

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

High-tech, environmentally friendly industrial production

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

0,25 km

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

13 km

-  passenger station:

13 km

Distance to the airport:

65 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

0,2

Distance for the grid connection, km

0,1 (electricity transmission line 10 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well or plumbing supply length of 5 km

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants, or building a sewage collector length of 3,5 km.

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Trapeze

Topographical relief:

Plains

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

There are agricultural plots nearby the plot.

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

There are other land plots within 3 km, which we can offer to investors.

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  1. Земельна ділянка за межами населеного пункту с.Рівня

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

20

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

2

Населений пункт

За межами населеного пункту с.Рівня

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

Державна власність

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу  Рівнянської сільської ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

40 грн. за 1 кв.м.

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

 

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

0,5 км

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

18 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

18 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

81 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

0,4 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

0,5 км  до ЛЕП-35кВ

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина, або підведення водопроводу довжиною 5,5 км

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд, або будівництво каналізаційного колектора довжиною 7,3 км.

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Трапеція

Рельєф :

Рівнинна ділянка з нахилом в північно-східному напрямку

Особливості суміжних ділянок тощо :

Поруч знаходяться земельні ділянки

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

20 hectares

Distance to the nearest settlement, km

2

Settlement

Outside the village s.Rivnya

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

State property

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

40 UAH/sq.m

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to industrial land

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

High-tech, environmentally friendly industrial production

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

0,5 km

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

18 km

-  passenger station:

18 km

Distance to the airport:

70 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

0,4

Distance for the grid connection, km

0,5 (electricity transmission line 35 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well or plumbing supply length of 5,5 km

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants, or building a sewage collector length of 7,3 km.

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Square

Topographical relief:

Plains

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

There are agricultural plots nearby the plot.

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

There are other land plots within 3 km, which we can offer to investors.

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

 

 

  1. Земельна ділянка за межами населеного пункту с.Рівня

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

20

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

1

Населений пункт

За межами населеного пункту с.Рівня

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

Державна власність

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу Рівнянської сільської ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

40 грн. за 1 кв.м.

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

 

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

ділянка розміщена вздовж дороги з твердим покриттям

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

16 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

16 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

76 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

1,5 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

0,1 км  до ЛЕП-10кВ

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина, або підведення водопроводу довжиною 5 км

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд, або будівництво каналізаційного колектора довжиною 3 км.

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Квадрат

Рельєф :

Рівнинна ділянка

Особливості суміжних ділянок тощо :

Поруч знаходяться земельні ділянки

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

20 hectares

Distance to the nearest settlement, km

1

Settlement

Outside the village s.Rivnya

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

State property

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

40 UAH/sq.m

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to industrial land

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

High-tech, environmentally friendly industrial production

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

The plot is located along the motor road

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

16 km

-  passenger station:

16 km

Distance to the airport:

70 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

1,5

Distance for the grid connection, km

0,1 (electricity transmission line 10 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well or plumbing supply length of 5 km

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants, or building a sewage collector length of 5 km.

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Square

Topographical relief:

Plains

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

There are agricultural plots nearby the plot.

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

There are other land plots within 3 km, which we can offer to investors.

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

  1. Земельна ділянка с.Сваричів

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

20

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

-

Населений пункт

Сваричів

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

Сваричівська сільська рада /комунальна власність/

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу сільської ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

32 грн. за 1 кв.м.

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

 

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

1 км

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

6,5 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

6,5 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

60 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

2 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

1,5 км  до ЛЕП-10кВ

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд, або будівництво каналізаційного колектора довжиною 4,5 км.

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Квадрат

Рельєф :

Рівнинна ділянка з нахилом в північно-західному напрямку

Особливості суміжних ділянок тощо :

Поруч знаходяться земельні ділянки та ліс

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

20 hectares

Distance to the nearest settlement, km

-

Settlement

Svarychiv

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

Property of the village council

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

32 UAH/sq.m

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to industrial land

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

High-tech, environmentally friendly industrial production

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

1 km

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

6.5 km

-  passenger station:

6.5 km

Distance to the airport:

60 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

2

Distance for the grid connection, km

1.5 (electricity transmission line 10 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants, or building a sewage collector length of 4.5 km.

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Square

Topographical relief:

Plains

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

There are agricultural plots nearby the plot.

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

There are other land plots within 3 km, which we can offer to investors.

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

 

 

  1. Земельна ділянка смт Рожнятів

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

10

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

-

Населений пункт

Рожнятів

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

Рожнятівська селищна рада /комунальна власність/

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу селищної ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

26 грн. за 1 кв.м.

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Будівництво екологічно-чистого виробничого комплексу (легка чи фармацевтична промисловість)

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

Поруч з ділянкою

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

12,7 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

12,7 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

73 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

1,5 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

0,1км  до ЛЕП-10кВ

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина або будівництво водопроводу довжиною до 4,1 км

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд, або будівництво каналізаційного колектора довжиною 4,4 км.

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Трапеція

Рельєф :

Рівнинний

Особливості суміжних ділянок тощо :

Поруч знаходяться земельні ділянки та чагарники

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

10 hectares

Distance to the nearest settlement, km

-

Settlement

Rozhnyativ

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

Property of the village council

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

26 UAH/sq.m

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to industrial land

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

High-tech, environmentally friendly industrial production

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

The plot is located along the motor road

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

12.7 km

-  passenger station:

12.7 km

Distance to the airport:

65 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

1.5

Distance for the grid connection, km

0.1 (electricity transmission line 10 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well or plumbing supply length of 4.1 km

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants, or building a sewage collector length of 4.4 km.

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Square

Topographical relief:

Plains

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

There are plots and shrubs nearby the plot.

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

There are other land plots within 3 km, which we can offer to investors.

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

  1. Земельна ділянка с.Ріпне

 

Основні характеристики ділянки

Назва

Земельна ділянка

Площа, га

20

Відстань до найближчого неселеного пункту, км

-

Населений пункт

с.Ріпне

Район

Рожнятівський

Область 

Івано-Франківська

Власник

Ріпненська  сільська рада /комунальна власність/

Для яких цілей і ким використовується ділянка в даний час

Землі запасу сільської ради

Чи існують правові обмеження (обтяження) земельної ділянки (опишіть)

Обмежень немає

Орієнтовна ціна для продажу, (грн/кв.м.)

 

Орієнтовна ціна для оренди,

(грн/кв.м.)

 

Категорія земель:

-     сільськогосподарського призначення;

-     житлової та громадської забудови;

-     природно-заповідного  та  іншого  природоохоронного призначення;

-     оздоровчого призначення;

-     рекреаційного призначення;

-     історико-культурного призначення;

-     лісогосподарського призначення;

-     водного фонду;

-     промисловості,  транспорту,  зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

землі сільськогосподарського призначення

 


Можливо перемістити в землю для розважальних цілей

 

Цільове призначення (можливі напрямки використання ділянки):

-          промислове виробництво

-          сільськогосподарське виробництво;

-          туристично-рекреаційна зона;

-          торгові заклади

-          виробництво будматеріалів;

-          інше (вкажіть)

Будівництво туристично-відпочинкового комплексу

Умови передачі ділянки інвестору

-     продаж

-     довгострокова оренда

-     постійне користування

-     інше (вкажіть)

Оренда на термін до 50 років, можливий викуп після будівництва

Транспортне сполучення

Відстань до автодороги з твердим покриттям :

2

Відстань автодорогою до залізничної станції

 

- вантажної :

24 км   /ст. Рожнятів/

- пасажирської :

24 км   /ст. Рожнятів/

Відстань до аеропорту :

63 км   /м. Івано-Франківськ/

Інженерно-технічна інфраструктура

Відстань до газопроводу середнього тиску або ГРП, км

3 км до газопроводу середнього тиску

Відстань для підключення до електромереж, км

3 км  до ЛЕП-10кВ

Відстань до мережі стаціонарного телефонного зв’язку, км

 

Наявність покриття операторів мобільного зв’язку

Наявне

Опишіть, як можна забезпечити:

 

- питне водопостачання

Артезіанська свердловина

- відведення і очищення стоків

Будівництво очисних споруд

-  теплозабезпечення

 

Короткий опис ділянки

Конфігурація :

Овал

Рельєф :

Ділянка  зі схилами від 6-18 % в північно – західному та південно-східному напрямках

Особливості суміжних ділянок тощо :

Ділянка розташована в гірському масиві

Наявність будівель і споруд на ділянці (опишіть)

Будівель немає

Інша важлива інформація про ділянку

 

Контакти

Назва установи, організації

Рожнятівська райдержадміністрація

Імя, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

Посада контактної особи

Перший заступник голови райдержадміністрації

Тел. cлужбовий

тел. (03474) 2-05-38

факс (03474) 2-05-45, 2-13-85

Тел. моб

0677655078

e-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Додатки:

-      Карта ділянки з позначенням доріг та місць піключення мереж

-      Кілька фотографій

-      Знімки з висоти

 

            Basic characteristics of a land plot

Name

Land plot

Land plot area, ha

20 hectares

Distance to the nearest settlement, km

-

Settlement

Ripne

Raion

Rozhnyativskyy

Oblast

Ivano-Frankivska

Owner

Property of the village council

For what purpose and by whom is the land plot used at present?

Reserve land of the of the village council

Are there any legal restrictions (encumbrances) concerning the land plot? (Please, describe)?

There is no any legal restrictions

Approximate price for the sale of land (UAH/sq.m)

 

Approximate price for land lease (UAH/sq.m)

 

Category of land:

-         agricultural land;

-         land for residential and public construction;

-         land for reserves and for other nature-conservative purposes;

-         land for sanitary purposes;

-         land for recreational purposes;

-         land for historic and cultural purposes;

-         land for forestry purposes;

-         water resource land;

-         landfor industrial, transport, communications, energy, defence, and for other purposes.

 

Agricultural land

It is possible to transfer to the land for recreational purposes

Intended use of land:

-         industrial production;

-         agriculture;

-         tourist-recreational zone;

-         trade spaces;

-         production of construction materials;

-         other (please, specify.)

Tourist-recreational zone

Conditions of land transfer:

-         sale;

-         long-term lease;

-         permanent use;

-         other (please, specify).

Rent for up to 50 years

It is possible to sale after building

            Transport connection

Distance to the motor road:

2 km

Distance to the railway station by moving along the motor road

 

- freight station:

24 km

-  passenger station:

24 km

Distance to the airport:

63 km

Engineering and technical infrastructure

Distance to the moderate-pressure gas pipeline or to the gas distribution point, km

3

Distance for the grid connection, km

3 (electricity transmission line 10 kw)

Distance to the stationary line telephony, km

 

Availability of mobile network coverage

Available

Please, describe, how can the following be provided:

 

- drinking water supply

Artesian well

- effluent discharge and effluent treatment

Construction of sewage treatment plants

-  heating

 

Brief description of the land plot

Configuration:

Oval

Topographical relief:

The plot slopes from 6-18%

Special aspects of the neighboring plots, etc.:

The plot is located in the mountain range

Existence of buildings on the land plot (please, describe)

There is no building on the land plot

Other important information about the land plot

 

Contacts

Name of establishment, organization

Rozhnyativ State Administration

Surname, name of contact person

Andriy Trynchuk

Position of contact person

Deputy Head of State Administration

Office phone

(03474) 2-05-38

Mobile phone

0677655078

E-mail

rda_rozh@ukrpost.ua; econom.rozh@gmail.com

 

Supplement:

-      Land map with marking out of motorways and points for connection to the pipelines and networks;

-      Several photos;

-      Pictures from the altitude.

 

 

 

 

Викопіювання

з карти землекористування Ріпненської сільської ради, урочище «Баранча»

 

 

Викопіювання

із публічної кадастрової карти України,

Ріпненської  сільської ради, урочище «Баранча»

 

  1. Земельна ділянка за межами населеного пункту с.Рівня

 

Загальна інформація

1.1

Тип ділянки (виберіть необхідне)

Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2

Назва ділянки

 

1.3

Область

Івано-Франківська

1.4

Район

Рожнятівський

1.5

Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км)

с.Рівня  1 км

 

1.6

Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)

0,9

1.6.1

Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

0,9

1.7

Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км)

смт.Рожнятів   1,5 км

1.8

Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км)

м.Івано-Франківськ 60 км

1.9

Загальна площа ділянки, га

50 га

1.10

Форма ділянки

трапеція

1.11

Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

Рівнинна ділянка з нахилом в північно-західному напрямку. Рельєф виражений заболоченими балками.

1.12

Сусідні ділянки (опишіть)

Поряд знаходяться  земельна  ділянка (полігон ТПВ)

1.13

Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть)

Будівель немає

1.14

Чи  є підземні перешкоди на ділянці

немає

1.15

Чи  є надземні перешкоди на ділянці

немає

1.16

Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)

Передбачається високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

1.17

Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод (опишіть приклади і ризики забруднень)

немає

1.18

Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

 

1.19

Додаткова інформація

 

Правовий статус

2.1

Власник

Державна власність

2.2

Форма власності

Державна власність

2.3

Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які)

немає

2.4

Кадастровий номер (вкажіть за наявності)

немає

2.5

Користувач

 

2.6

Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) 

немає

2.7

Для яких цілей використовується ділянка

Землі запасу сільської ради

2.8

Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту

За межами населеного пункту с.Рівня

2.9

Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо)

немає

2.10

Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)

01

 

 

 

2.11

Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки

немає

2.12

Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти)

Довгострокова оренда, можливий викуп після будівництва

 

2.13

Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.)

 

2.14

Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.)

 

2.15

Додаткова інформація

 

Транспортна та інженерна інфраструктура

3.1

Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її  ширина)

Ділянка проходить вздовж дороги з твердим покриттям Рожнятів-Вербівка шириною 6 м

3.2

Відстань до автодороги державного значення (км)

 

 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км)

ст.Рожнятів 13 км

3.4

Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км)

Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ»- 65 км

3.5

Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км

Річка Дуба – 2,8 км, річка Лімниця – 2,85 км

3.6

Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). 

автобус

 

Інформація про підведення газової мережі до ділянки

 

3.7.1

·         Відстань до діючого газопроводу (км)

3.9

3.7.2

·         Діаметр газопроводу (мм)

140

3.7.3

·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)

5

3.7.4

·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)

2000

3.7.5

·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)

3,5 (головний газорегуляторний пункт)

3.7.6

·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)

2000

3.7.7

·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США)

вкажіть орієнтовну вартість для одного або двох варіантів підключення

 

Інформація про підведення електричної мережі до ділянки

 

3.8.1

·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)

По земельній ділянці ЛЕП 10кВ

3,0 км до ЛЕП 35 кВ

0,06 км до ЛЕП 04кВ

3.8.2

·         Напруга лінії електропередач (кВ)

10

3.8.3

·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)

500

3.8.4

·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)

1,0

3.8.5

·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)

10/0,4

3.8.6

·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)

Відсутній

3.8.7

·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США)

вкажіть орієнтовну вартість для одного або двох варіантів підключення

 

Водопостачання

 

3.9.1

Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти)

Артезіанська свердловина

3.9.2

Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)

3 км

3.9.3

Діаметр діючого водопроводу (мм)

160

3.9.4

Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)

8

3.9.5

Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США)

120

 

Водовідведення (каналізація)

 

3.10.1

Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти)

Будівництво очисних споруд або будівництво каналізаційного колектора довжиною 10 км

3.10.2

Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)

5,3

3.10.3

Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)

310

3.10.4

Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)

6

3.10.5

Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?

подаються

3.10.6

Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)

6

3.10.7

Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)

240

 

Мережі зв’язку

 

3.11.1

Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок

Будівництво ліній зв’язку 2,5 км

3.11.2

Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів

На ділянці є стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком операторів Київстар та  МТС,Vodafone Україна

3.12

Додаткова інформація

 

Контакти

4.1

Установа, організація

Рожнятівська райдержадміністрація

4.2

Адреса веб-сайту

 

4.3

Тел/Факс

03474 20538

4.4

Ім’я, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

4.5

Посада

Перший заступник голови райдержадміністрації

4.6

Мова спілкування

Українська, російська

4.7

Моб. тел.

0677655078

4.8

E-мail

rda_rozh@ukrp.net ; econom.rozh@gmail.com

 

 

 

5

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Червень 2016 р.

 

Додатки:

-      Знімки з висоти з нанесеною ділянкою, з зображенням автомобільних доріг і найближчого населеного пункту

-       Карта з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж

-       Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд ділянки                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рівня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Земельні ділянки за межами населеного пункту с.Рівня

 

Загальна інформація

1.1

Тип ділянки (виберіть необхідне)

Green-field (земельна ділянка без споруд)

Brown-field (земельна ділянка із спорудами)

1.2

Назва ділянки

Земельні ділянки -8 шт

1.3

Область

Івано-Франківська

1.4

Район

Рожнятівський

1.5

Назва найближчого населеного пункту і відстань від нього до ділянки (км)

смт Рожнятів 1 км

 

1.6

Відстань від ділянки до найближчого житлового будинку (км)

0,8

1.6.1

Відстань від ділянки до межі житлової зони (згідно з генпланом розвитку населеного пункту) (км)

0,8

1.7

Назва найближчого районного центру і відстань до нього (км)

смт.Рожнятів   1 км

1.8

Назва найближчого обласного центру і відстань до нього (км)

м.Івано-Франківськ 60 км

1.9

Загальна площа ділянки, га

Загальна площа ділянок - 69,9934 га

Діл.1- 8.8039 га; діл.2- 8.2074 га;

діл.3- 7.8546 га; діл.4- 15.2571 га;

діл.5- 8.8958 га; діл.6- 7.6048 га;

діл.7 - 7.1907  га; діл.8- 6.1791  га.

1.10

Форма ділянки

трапеція

1.11

Рельєф, відмітка над рівнем моря (м),

різниця між найвищою і найнижчою відмітками висот ділянки (м)

Рівнинна ділянка з нахилом в північно-східному напрямку

1.12

Сусідні ділянки (опишіть)

Поряд знаходиться земельна ділянка  для риборозведення

1.13

Будівлі і споруди, якщо вони є на ділянці, хто їх власник (опишіть)

Будівель немає

1.14

Чи  є підземні перешкоди на ділянці

немає

1.15

Чи  є надземні перешкоди на ділянці

немає

1.16

Екологічні вимоги і обмеження (опишіть)

Передбачається високотехнологічне, екологічно чисте промислове виробництво

1.17

Забруднення грунту, поверхневих і грунтових вод (опишіть приклади і ризики забруднень)

немає

1.18

Затоплення ділянки під час повеней

(опишіть приклади і ризики затоплень)

 

1.19

Додаткова інформація

 

Правовий статус

2.1

Власник

Державна власність

2.2

Форма власності

Державна власність

2.3

Наявні правовстановлюючі документи власника  (зазначте, які)

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель с/г призначення державної власності за межами населеного пункту с.Рівня

2.4

Кадастровий номер (вкажіть за наявності)

Ділянка №1   2624884800:02:006:0002       8.8039  га

Ділянка №2   2624884800:02:006:0003       8.2074  га

Ділянка №3   2624884800:02:006:0004       7.8546  га

Ділянка №4   2624884800:02:006:0005     15.2571  га

Ділянка №5  2624884800:02:006:0006       8.8958  га

Ділянка №6   2624884800:02:006:0008       7.6048  га
 Ділянка №7   2624884800:02:006:0009       7.1907  га

Ділянка №8   2624884800:02:006:0007       6.1791  га

 

2.5

Користувач

Рівнянська сільська рада

2.6

Наявні правовстановлюючі документи користувача (зазначте, які) 

Технічна документація із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель с/г призначення державної власності за межами населеного пункту с.Рівня

2.7

Для яких цілей використовується ділянка

 

2.8

Ділянка знаходиться в межах чи за межами населеного пункту

За межами населеного пункту с.Рівня

2.9

Наявність містобудівної документації (схема планування території району,області або їх частин,  генеральний план населеного пункту, детальний план території  тощо)

(якщо існує - вкажіть їх назву;

якщо ні – зазначте орієнтовний термін їх затвердження)

2.10

Класифікація виду цільового призначення земельної ділянки (назва, код КВЦПЗ)

01

 

 

 

2.11

Наявність правових обмежень (обтяжень) земельної ділянки

немає

2.12

Форма передачі ділянки інвестору (зазначте можливі варіанти)

Довгострокова оренда, можливий викуп після будівництва

 

2.13

Орієнтовна вартість землі для продажу  (грн./м. кв.)

 

2.14

Орієнтовна вартість землі для оренди (грн./м. кв.)

 

2.15

Додаткова інформація

 

Транспортна та інженерна інфраструктура

3.1

Під’їзна дорога для вантажних автомобілів (опишіть, яке покриття дороги, її  ширина)

Ділянка проходить поряд /50 м/  з  дорогою з твердим покриттям Рожнятів-Вербівка шириною 6 м

3.2

Відстань до автодороги державного значення (км)

 

 

3.3

Назва вантажної залізничної станції і відстань автодорогою від неї до ділянки (км)

ст.Рожнятів 13 км

3.4

Назва аеропорту і відстань автодорогою від нього до ділянки (км)

Міжнародний аеропорт «Івано-Франківськ»- 65 км

3.5

Назва найближчої річки і відстань від неї до ділянки, км

Річка Дуба -2,8 км, річка Лімниця – 2,85 км

3.6

Наявність маршрутів громадського транспорту до ділянки (автобуси, потяги). 

автобус

 

Інформація про підведення газової мережі до ділянки

 

3.7.1

·         Відстань до діючого газопроводу (км)

3,5

3.7.2

·         Діаметр газопроводу (мм)

140

3.7.3

·         Тиск газу у газопроводі (кгс/см2)

5

3.7.4

·         Резерв потужності у місці можливого підключення до газопроводу (м3/год)

2000

3.7.5

·         Відстань до діючої газорозподільної станції (ГРС), (км)

3,5 (головний газорегуляторний пункт)

3.7.6

·         Резерв потужності газорозподільної станції (м3/год)

2000

3.7.7

·         Орієнтовна вартість підведення газової мережі до ділянки (тис. дол. США)

вкажіть орієнтовну вартість для одного або двох варіантів підключення

 

Інформація про підведення електричної мережі до ділянки

 

3.8.1

·         Відстань до діючої лінії електропередач (ЛЕП) (км)

0,1 км до ЛЕП 10кВ  

 

3.8.2

·         Напруга лінії електропередач (кВ)

10

3.8.3

·         Резерв потужності на у місці можливого підключення до ЛЕП (кВт)

500

3.8.4

·         Відстань до діючої трансформаторної підстанції, (км)

2,0

3.8.5

·         Напруга на трансформаторній підстанції (кВ)

10/0,4

3.8.6

·         Резерв потужності на трансформаторній підстанції (кВт)

Відсутній

3.8.7

·         Орієнтовна вартість підведення електромережі до ділянки (тис. дол. США)

вкажіть орієнтовну вартість для одного або двох варіантів підключення

 

Водопостачання

 

3.9.1

Як можна забезпечити водопостачання на ділянці (опишіть варіанти)

Артезіанська свердловина

3.9.2

Відстань до можливого місця підключення до діючого водопроводу (км)

5 км

3.9.3

Діаметр діючого водопроводу (мм)

160

3.9.4

Резерв потужності діючого водопроводу у місці можливого підключення (м3/год)

8

3.9.5

Орієнтовна вартість водозабезпечення  ділянки (тис. дол. США)

120

 

Водовідведення (каналізація)

 

3.10.1

Як можна забезпечити водовідведення (каналізацію) на ділянці (опишіть варіанти)

Будівництво очисних споруд або будівництво каналізаційного колектора довжиною 7,3 км

3.10.2

Відстань до можливого місця підключення до діючої системи водовідведення (км)

5,3

3.10.3

Діаметр діючого каналізаційного водоводу (колектора) у місці можливого підключення до системи водовідведення (мм)

310

3.10.4

Резерв потужності діючої системи водовідведення у місці можливого підключення (м3/год)

6

3.10.5

Чи з каналізаційного водоводу (колектора) каналізаційні стоки подаються на діючі очисні споруди?

подаються

3.10.6

Резерв потужності діючих очисних споруд (м3/год)

6

3.10.7

Орієнтовна вартість водовідведення від ділянки (тис. дол. США)

240

 

Мережі зв’язку

 

3.11.1

Як можна забезпечити стаціонарний телефонний зв’язок

Будівництво ліній зв’язку 3 км

3.11.2

Чи є на ділянці стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком і яких операторів

На ділянці є стабільне покриття мобільним телефонним зв’язком операторів Київстар та  МТС,Vodafone Україна

3.12

Додаткова інформація

 

Контакти

4.1

Установа, організація

Рожнятівська райдержадміністрація

4.2

Адреса веб-сайту

 

4.3

Тел/Факс

03474 20538

4.4

Ім’я, прізвище контактної особи

Тринчук Андрій Ігорович

4.5

Посада

Перший заступник голови райдержадміністрації

4.6

Мова спілкування

Українська, російська

4.7

Моб. тел.

0677655078

4.8

E-мail

rda_rozh@ukrp.net ; econom.rozh@gmail.com

 

 

 

5

Дата підготовки інформації (місяць, рік)

Червень 2016 р.

 

Додатки:

-      Знімки з висоти з нанесеною ділянкою, з зображенням автомобільних доріг і найближчого населеного пункту

-       Карта з нанесеними межами земельної ділянки та місцями проходження інженерних мереж

-       Кілька фотографій, які дають уявлення про вигляд ділянки                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викопіювання

з карти формування території і встановлення меж Рівнянської сільської ради

 

 

 

 

 

Ділянка №1   2624884800:02:006:0002       8.8039  га

Ділянка №2   2624884800:02:006:0003       8.2074  га

          Ділянка №3   2624884800:02:006:0004       7.8546  га
          Ділянка №4   2624884800:02:006:0005     15.2571  га

          Ділянка №5   2624884800:02:006:0006       8.8958  га

          Ділянка №6   2624884800:02:006:0008       7.6048  га
          Ділянка №7   2624884800:02:006:0009       7.1907  га

          Ділянка №8   2624884800:02:006:0007       6.1791  га
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області