http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

26 січень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Про районний бюджет на 2017 рік
 На головну / Бюджет / Новини 2017 р.

УКРАЇНА

Р О Ж Н Я  Т І В С Ь К А  Р А Й О Н Н А  РАДА

Івано-Франківська область

 

РІШЕННЯ

(демократичне скликання)

 

Від       №смт.

Рожнятів

 

 «Про районний бюджет
на 2017 рік»

 

Керуючись статтею 77 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», районна рада

вирішила:

         1. Визначити на 2017 рік:

доходи районного бюджету у сумі 548884,000 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету 544279,000 тис. грн., доходи спеціального фонду районного бюджету 4605,000 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 900,000 тис. грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки районного бюджету у сумі 548634,000 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 542887,000 тис. грн., видатки спеціального фонду районного бюджету 5747,000 тис. гривень згідно з додатком  3 до цього рішення;

- повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 54,000 тис. грн. згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з районного бюджету у сумі 304,000 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду районного бюджету - 250,000 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду районного  бюджету - 54,000 тис. гривень згідно з додатком 4 цього рішення;

- профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 1142,000 тис. грн. та дефіцит спеціального фонду районного бюджету 1142,000 тис. грн. згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду 542887,000 тис.грн. та спеціальному фонду 5747,000 тис. грн., згідно з додатком  3 до цього рішення;

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 30,000 тис. грн.  

4.Затвердити міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення:

субвенція  з районного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки -партнерство влади та громади- капітальний ремонт вул.Залізнична в селищі Брошнів-Осада;

субвенція  з обласного бюджету на виконання Програми розвитку місцевого самоврядування в Івано-Франківській області на 2016-2020 роки -партнерство влади та громади- капітальний ремонт вул.Залізнична в селищі Брошнів-Осада;

 

5. Затвердити  на 2017 рік  резервний  фонд районного бюджету у сумі 934,500 тис. грн.

6. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

заходи повязані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду районного бюджету.

7. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 4542,800 тис. грн. (додаток 6).

8. Відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу україни надати право фінансовому управлінню районної державної адміністрації (Р.Баричка) отримувати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов»язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов»язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10. Установити, що до доходів загального фонду районного  бюджету на 2017 рік належать надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України  районному бюджету та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань (засновником яких є районна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до районного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

Джерелами формування у частині кредитування є повернення кредитів наданих на будівництво (реконструкцію) житла для молодих сімей та одиноких громадян, а також відсотків за користування ними, індивідуальним сільським забудовникам та для підтримки малого і середнього підприємництва.

12. Надати право районній державній адміністрації (І.Люклян) за погодженням з районно радою (В.Рибчак)  та відповідно до рішення постійної комісії районної ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н.Мельник) у міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

Уповноважити голову районної ради В.Рибчака у випадках, передбачених першим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

13. Надати право райдержадміністрації (Р.Баричка) за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н.Мельник) при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

14. Встановити, що розподіл вільного залишку коштів загального фонду та залишку коштів спеціального фонду, які склалися станом на 01.01.2017 року у міжсесійний період здійснюється розпорядженнями голови районної державної адміністрації та голови районної ради з подальшим затвердженням на сесії районної ради.

15. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови районної ради  (О.Понайда) та постійну комісію районної ради з питань планування бюджету та фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Н.Мельник).

 

 

 

Голова районної ради                                               Василь Рибчак
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Оголошення!

Увага! Оголошується обласний конкурс на присвоєння звання “Кращий роботодавець року”.

Заява

Важливо!

Про зміни в електронному декларуванні, які вводяться в дію 1 січня 2020 року

Вже час готуватися до щорічного декларування

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Оголошення!
Результати проведення конкурсу!
Оголошення!

Проект документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку .

 Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Набір на військову службу за контрактом!
Оголошення про набір громадян на військову службу за контрактом
Важливо!

Інформація про  Центр допомоги учасникам АТО

Зміни одне життя!
banner
Прозорро
banner
Захистимо Україну разом

banner

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області