http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

5 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Форми запитів та повідомлень, які подаються державному реєстратору
 На головну / ЕКОНОМІКА / Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

 

Додаток 2

до Порядку надання відомостей

з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

 

Вихідний № ___________

Дата «___» ____________

 

ЗАПИТ

про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

 

 

І. Тип витягу

 

 

 

– витяг

 

– витяг про відокремлений підрозділ юридичної особи

 

 

   – пошук станом

 

– пошук станом

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 на дату формування витягу

 

 на визначену дату та час

(вказати дату)

 

(вказати час)

 

 

 

ІІ. Критерії пошуку відомостей

 

 

– юридична особа

 

– відокремлений підрозділ юридичної особи

 

 

– орган державної влади

 

– фізична особа – підприємець

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної

особи — підприємця

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця

 

 

Паспортні дані

 

 

 серія паспорта

 

 

 

 

 

 

 номер паспорта

 

 

 

 

 

Відомості про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноваженої представляти юридичну особу у

 

правовідносинах з третіми особами

 

 

 

Прізвище

 

 

 

Ім’я

 

 

 

По батькові

 

 

 

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортні дані для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки

 

 

 

платника податків

 

 

– серія паспорта

 

 

 

 

 

 

– номер паспорта

 

 

 

 

 

Відомості про засновника (учасника) юридичної особи

 

 

 

Повне найменування юридичної особи – засновника або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) засновника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   податків

 

 

Паспортні дані

 

 

– серія паспорта

 

 

 

 

 

 

– номер паспорта

 

 

 

ІІІ. Відомості про спосіб видачі витягу

 

 

– видати запитувачу (якщо запит поданий у паперовій формі)

 

 

– надіслати поштовим відправленням (якщо запит поданий у паперовій формі)

 

 

 

Область/Автономна Республіка Крим

 

 

 

 

Район області/Автономної Республіки Крим

 

 

 

 

Місто

 

 

 

 

Район міста

 

 

 

 

Селище міського типу

 

 

 

 

Селище

 

 

 

 

Село

 

 

 

 

Вулиця (інший тип елемента вулично-

 

 

 

дорожньої мережі) – зазначається разом із

 

 

 

назвою

 

 

 

 

Будинок

 

 

 

 

Корпус

 

 

 

 

Тип приміщення

 

 

 

 

(зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо)

 

 

Поштовий індекс

 

 

 

 

ІV. Відомості про особу, яка подала запит

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, яка подає запит, або повне найменування юридичної особи (у разі подання запиту від імені юридичної особи)

 

 

 

 

Дата подання запиту

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторінку 1 заповнив

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)


 

V. До витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

 фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про юридичну особу

(крім витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи)

 

 

 

 

 

 

1. Усі відомості, визначені пунктами 2-26.

 

 

2. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному.

 

капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.

 

 

3. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце проживання, якщо засновник –

 

фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; частки кожного із

 

засновників (учасників).

 

 

4. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування.

 

 

5. Види діяльності.

 

 

6. Відомості про органи управління юридичної особи.

 

 

7. Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених

 

представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, або керівника органу державної влади.

 

 

8. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.

 

 

9. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації

 

юридичної особи.

 

 

10. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про включення до

 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про юридичну особу.

 

 

11. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення

 

державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

 

 

 

12. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.

 

 

13. Назва установчого документа.

 

 

14. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту.

 

 

 

15. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.

 

 

16. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора.

 

 

17. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.

 

 

18. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення

 

юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.

 

 

19. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

 

 

20. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

 

 

21. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.

 

 

22. Дані про юридичних осіб – правонаступників.

 

 

23. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів

 

та фондового ринку.

 

 

24. Місцезнаходження реєстраційної справи.

 

 

25. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

 

політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 

 

дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, в яких юридична особа перебуває на обліку;

 

 

дата надходження від органів державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

 

 

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

 

 

дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску – юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

 

 

термін,  до  якого  юридична  особа  перебуває  на  обліку  в  органі  державної  фіскальної  служби  за  місцем  попередньої  реєстрації,  у разі зміни

 

місцезнаходження юридичної особи.

 

 

26. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

 

 

27. Відомості про хронологію реєстраційних дій.

 

 

 

Сторінку_______________ заповнив

 

 

 

 

 

(зазначається

порядковий номер сторінки)

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 


 

 


VІ. До витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

 фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про фізичну особу – підприємця

(крім витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи)

 

 

 

 

 

1. Усі відомості, визначені пунктами 2-10.

 

 

2. Види діяльності.

 

 

3. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про проведення державної реєстрації фізичної

 

особи – підприємця.

 

 

4. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну

 

політику у сфері статистики, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування:

 

 

дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назви та ідентифікаційні коди органів статистики, органів державної фіскальної служби, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;

 

 

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

 

 

дані органу державної фіскальної служби про реєстраційний номер платника єдиного внеску  – фізичної особи – підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

 

 

термін, до якого фізична особа  – підприємець перебуває на обліку в органі державної фіскальної служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи  – підприємця.

 

 

5. Дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі банкрутства.

 

 

6. Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця.

 

 

 

7. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його внесення.

 

 

8. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення.

 

 

9. Місцезнаходження реєстраційної справи.

 

 

10. Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем.

 

 

11. Відомості про хронологію реєстраційних дій.

 

 

Сторінку_______________ заповнив

 

 

 

 

(зазначається

порядковий номер сторінки)

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Центр обслуговування клієнтів «Прикарпатенерготрейду» інформує
ОГОЛОШЕННЯ
Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу
Важливо!

 

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області