http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

26 лютий 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Положення управління економічного розвитку і торгівлі РДА
 На головну / адміністрація / Структура / Структурні підрозділи РДА / Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

 

Затверджено

розпорядженням  районної

державної  адміністрації

№ 13-к від 03.02.2017р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про управління економічного розвитку і торгівлі

Рожнятівської районної державної адміністрації

 

1. Управління економічного розвитку і торгівлі Рожнятівської райдержадміністрації (далі - управління) утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Управління підпорядковане голові районної держадміністрації, а також підзвітне і підконтрольне департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації.

3. Управління  у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, наказами директора департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про управління.

4. Управління є юридичною особою публічного права.

5. Основними завданнями управління є забезпечення реалізації на території району:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної регіональної політики;

державної політики у сфері інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства;

державної політики з питань розвитку підприємництва та державної регуляторної політики;

державної політики у сфері торгівлі та побутових послуг;

єдиної державної зовнішньоекономічної політики;

державної  політики  у   сфері  раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів;

державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, а також державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

державної політики у галузях житлово-комунального господарства та будівництва;

державної політики розвитку інфраструктури.

6. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та визначає пріоритети діяльності щодо раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, здійснює контроль та аналіз існуючого стану енергозбереження;

4) аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки відповідної адміністративно-територіальної одиниці, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку регіону;

5) розробляє проект районної стратегії розвитку, забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

6) розробляє прогнози економічного і соціального розвитку району на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку на короткостроковий період;

7) забезпечує контроль за виконанням показників програм економічного і соціального розвитку району на короткостроковий період;

8) проводить моніторинг цінової  політики на районному ринку товарів, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

9) розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

10) готує пропозиції щодо надання за рахунок коштів місцевого бюджету державної підтримки суб'єктам інвестиційної діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки;

11) бере участь у підготовці пропозицій щодо визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності;

12) готує та подає пропозиції щодо включення інноваційних проектів за регіональними програмами до державних програм і їх фінансування шляхом кредитування з державного бюджету;

13) розробляє проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує їх виконання, здійснює моніторинг виконання таких програм;

14) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

15) бере участь у розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

16) сприяє розвитку міжрегіонального співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

17) сприяє удосконаленню туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб'єктів, що провадять та/або забезпечують провадження туристичної діяльності;

     18) створює умови для розвитку  внутрішнього та іноземного туризму, туристичної  і курортно-рекреаційної    індустрії, провадження  екскурсійної діяльності,  а також для залучення інвестицій у будівництво нових та реконструкцію діючих об'єктів туристичної інфраструктури;

19) проводить аналіз   ринку туристичних  послуг та  роз'яснює через засоби масової інформації зміст державної політики  у  сфері туризму і курортів, провадить інформаційну,промоційну та видавничу діяльність;

20) бере участь разом з іншими структурними підрозділами в реалізації державної зовнішньоекономічної політики в частині інтеграції України у світову економіку, подає департаменту економіки обласної державної адміністрації відповідні пропозиції;

21) забезпечує у межах своїх повноважень разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;

22) вносить в установленому порядку пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

23) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої державної адміністрації;

24) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

25) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

26) розробляє проекти розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

27) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

28) бере участь у підготовці звітів голови місцевої державної адміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

29) бере участь у межах своїх повноважень у здійсненні заходів щодо запобігання і протидії корупції;

30) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

31) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

32) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є;

33) контролює виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади та надає відповідну методичну допомогу;

34) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

35) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

36) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

37) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

39) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

40) забезпечує захист персональних даних;

41) здійснює інші передбачені законом повноваження.

7. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

8. Управління  в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з директором департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

10. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

11) подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису управління;

13) здійснює добір кадрів;

14) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

15) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

16) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

101. Начальник управління здійснює повноваження з питань державної служби та організації роботи інших працівників управління.

11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

12. Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації відповідно до законодавства про державну службу.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозицією начальника управління

15. Управління має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

БЕЗКОШТОВНА «ГАРЯЧА ЛІНІЯ» ГО «Донбас СОС»

 

Оголошення!

Про публічний звіт голови Рожнятівської районної державної адміністрації  за підсумками роботи  у 2019 році Ірини Люклян.

Важливо!

Про зміни в електронному декларуванні, які вводяться в дію 1 січня 2020 року

Вже час готуватися до щорічного декларування

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Розробляється проект Стратегії розвитку Івано-Франківської області

Оголошення!
Результати проведення конкурсу!
Оголошення!

Проект документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку .

 Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

Набір на військову службу за контрактом!
Оголошення про набір громадян на військову службу за контрактом
Важливо!

Інформація про  Центр допомоги учасникам АТО

Зміни одне життя!
banner
Прозорро
banner

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області