http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

5 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


План заходів щодо виконання в Рожнятівській РДА антикорупційної програми на 2017-2020 рр.
 На головну / Антикорупційна політика

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                   Розпорядженням голови

                                                   районної державної адміністрації

                                                          від 09.02. 2017 року № 45

                                         План заходів

щодо виконання  в Рожнятівській районній державній адміністрації

антикорупційної програми на 2017-2020 роки 

Найменування

заходу

 

Строк виконання

Відповідальні виконавці

  Очікуваний        результат

 

1.Забезпечення ефективної реалізації та застосування нового антикорупційного законодавства

 

 

постійно


Cтруктурні підрозділи  райдержадміністрації, апарат райдержадміністрації

 

Неухильне додержання вимог антикорупційного законодавства з метою недопущення вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, запобігання корупційним проявам в діяльності посадових та службових осіб районної державної адміністрації

 

2.Організація проведення круглих столів, семінарів, нарад, колегій з розгляду питань щодо стану ефективності реалізації заходів, спрямованих на запобігання корупційним проявам в основних сферах суспільного життя

 

постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації,

 відділ управління персоналом апарату РДА

Підвищення рівня правових знань  у сфері запобігання корупції.

 

 

3.Організація надання структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміні­страції, відділ управління персоналом апарату РДА

Дотримання вимог антикорупційного законодавства, недопущення вчинення корупційних правопорушень, та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, працівниками райдержадміністрації, посадовими особами органів місцевого самоврядування, посадовими особами установ та організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

                                                                                     ІІ Запобігання корупції

 

1.Забезпечення вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання, виявлення та усунення конфлікту інтересів в діях осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування і прирівняних до них осіб

 

 

 

 

постійно

Структурні підрозділи районної державної адміністрації

Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо усунення потенційного чи реального конфлікту інтересів, усунення наслідків вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

2.Проведення експертизи проектів нормативно- правових актів, організаційно- розпорядчих документів, що видаються районною державною адміністрацією, керівниками структурних підрозділів з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

постійно

Юридичний відділ апарату РДА

Усунення корупціогенних чинників у діяльності районної державної адміністрації,  структурних  підрозділах РДА, виявлення та усунення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційнихабо пов’язаних з корупцією правопорушень

3.Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком

 

постійно

відділ управління персоналом апарату райдержадміні­ страції, структурні підрозділи райдержадміністрацїї

Недопущення зайняття посад особами, щодо яких за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посади, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посади з підвищеним корупційним ризиком

5.Забезпечення ефективного фінансового контролю шляхом:

 

 

 

 

5.1. Забезпечення подання у встановленому порядку декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до ст. 45-46 Закону України "Про запобігання корупції.

 

 

 

5.2. Організація проведення перевірок фактів подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в районній державній адміністрації, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до ст. 49 Закону України "Про запобігання корупції".

 

5.3.Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо порядку подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52 Закону України "Про запобігання корупції"

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020

відділ управління персоналом апарату райдержадміні­ страції, юридичний відділ апарату райдержадміністрації,структурні підрозділи райдержадміністрацїї

 

 

 

відділ управління персоналом апарату райдержадміні­ страції, юридичний відділ апарату райдержадміністрації,структурні підрозділи райдержадміністрацїї

 

 

 

 

Структурні підрозділи райдержадм ністрації, юридичний відділ апарату РДА

 

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування

 

 

Забезпечення контролю за додержанням суб’єктами декларування вимог ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції" щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, та своєчасності її подання

 

 

 

Підвищення рівня правових знань осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, забезпечення вчасного та правильного заповнення форми повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб’єктів декларування

                                                                  ІІІ. Створення доброчесної публічної служби

1.Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності органів виконавчої влади .

 

постійно

Юридичний відділ апарату,

Відділ управління персоналом апарату,

структурні підрозділи райдержадміністрації

Дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів

2.Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), шляхом забезпечення можливості для внесення повідомлень (в тому числі анонімних) про факти, що можуть свідчити прокорупційних чи інших, пов’язаних з корупцією, правопорушень, в тому числі працівниками райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку тощо

 

постійно

Рожнятівське віділення поліції Калуського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області,

юридичний відділ апарату,відділ управління персоналом апарату,

структурні підрозділи райдержадміністрації.

 

Створення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" та вжиття в межах повноважень заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності тощо.

 

IV.            Запобігання корупції у сфері

 

 

публічних

 

закупівель

 

 

1. Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації Закону України "Про публічні закупівлі", в тому числі щодо недопущення конфлікту інтересів у членів тендерних комітетів, керівників замовника при організації та проведенні процедур закупівель

 

постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Дотримання вимог чинного законодавства у сфері здійснення державних закупівель, забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

2.Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", зокрема щодо оприлюднення достовірної, точної та повної інформації про використання публічних коштів на єдиному веб-порталі використання публічних коштів

 

 

постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, установи та організації спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

Забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів

3. Організація та проведення роз’яснювальної роботи щодо впровадження системи електронних публічних закупівель "ProZorro".

 

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА

Забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель апаратом райдержадміністрації, структурними райдержадміністрації.

                    V. Запобігання корупції у сфері

 

надання

адміністративних

послуг

1.Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення розвитку та функціонування інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг 

 

 

 

2.Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення діючих веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 

 

 

 

постійно

 

 

 

 

 

 

 

постійно

Управління економічного розвитку і торгівлі  РДА, ЦНАП райдержадміністрації

 

 

 

 

Управління економічного розвитку і торгівлі РДА, відділ організаційно-інформаційної роботи апарату РДА.

Забезпечення створення, належного функціонування та подальшої діяльності мережі інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг задля підвищення якості надання адміністративних послуг та зниження корупційних ризиків при їх наданні.

 

   Інформування громадськості про порядок та умови надання адміністративних послуг, створення зручних та доступних умов для реалізації юридичними і фізичними особами права на одержання адміністративних послуг

         VІ. Забезпечення участі громадськості  в

 

заходах

             щодо

запобігання корупції

1.Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами актів, що видаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, проектами районних цільових програм шляхом їх оприлюднення на офіційних веб- сайтах, організації проведення їх громадського обговорення та врахування відповідних пропозицій за результатами проведених консультацій з громадськістю; забезпечення узагальнення результатів громадського обговорення проектів нормативно- правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого самоврядування, та їх оприлюднення на своїх офіційних веб- сайтах; створення умов для проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно- правових актів та проектів нормативно- правових актів, що видаються органами місцевої виконавчої влади та надання інститутам громадянського суспільства інформації про врахування поданих ними пропозицій

 

 

постійно

 Відділ організаційно-інформаційного забезпечення апарату РДА,структурні підрозділи райдержадміністрації. 

Підвищення рівня довіри громадян до органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування, врахування думки громадськості щодо прийняття відповідних актів; виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; формування широкої підтримки громадськістю проектів програм чи інших актів, що видаються місцевими органами виконавчої влади .

 

 

 

 

 

2.Створення умов для внесення повідомлень громадськими об’єднаннями, їх членами або уповноваженими представниками про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення, або у працівників у яких наявний конфлікт інтересів, в тому числі через спеціальні телефонні лінії, засоби електронного та поштового зв’язку тощо

 

Постійно 

 Апарат райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації,

Створення умов для повідомлень про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" з метою оперативного реагування на факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, та вжиття заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків, притягнення винних осіб до відповідальності тощо

                                                VІІ. Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації

1.Забезпечення доступу до публічної інформації та її оприлюднення розпорядниками інформації відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"

 

постійно

Загальний відділ апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи  райдержадміністрації.

Здійснення та забезпечення права фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, розпорядників публічної інформації, визначених Законом України "Про доступ до публічної інформації", та інформації, що становить суспільний інтерес. Забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень

2.Оприлюднення інформації про заходи протидії корупції та осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень

.

 

Рожнятівське віділення поліції Калуського відділу ГУ НП в Івано-Франківській області

 

 

Поінформованість населення про антикорупційні заходи, які проводяться правоохоронними органами

                                          VIIІ. Формування негативного ставлення до корупції

1.Постійне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у населення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми, роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції, поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування серед громадськості

 

 

 

 

 

постійно

Юридичний відділ апарату райдержадміні- страцїї , структурні підрозділи райдержадміністрації

Виховання у населення правової свідомості про антисуспільну спрямованість корупційних явищ, формування несприйняття корупції як способу розв’язання проблем

2. Проведення у загальноосвітніх закладах району, Брошнівському професійному лісопромисловому ліцеї виховних годин, лекцій і тематичних занять з вивчення антикорупційного законодавства для учнів та студентів цих закладів;

 

постійно

Відділ освіти райдержадміністрації

Формування негативного ставлення учнів та студентів до проявів корупції, зміна їх уявлень про корупцію та моделі поведінки, які є правильними в ситуації, коли виникають чи можуть виникнути ризики корупційних проявів

 

 

 

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Центр обслуговування клієнтів «Прикарпатенерготрейду» інформує
ОГОЛОШЕННЯ
Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу
Важливо!

 

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області