http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

27 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Положення про відділ культури РДА
 На головну / Культура

Затверджено

розпорядженням

райдержадміністрації

від 31.07.2017 р. №  210

 

                                         П О Л О Ж Е Н Н Я

                                про відділ культури Рожнятівської

                                районної державної адміністрації

                                          (нова редакція)

 

                                        1.Загальні положення.

 

1.1.  Відділ культури Рожнятівської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації та підконтрольний голові Рожнятівської районної державної адміністрації, управлінню культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації;

 

1.2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами президента України та кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури, управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації,  розпорядженнями обласної та районної держадміністрацій, рішеннями обласної та  районної рад, а також цим Положенням.

 

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

      Структурні підрозділи, підлеглі відділу культури утримаються за рахунок коштів місцевого бюджету.

     Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків затверджує голова районної державної адміністрації.
 

2.Основними завданнями відділу є:

2.1. Забезпечення на території Рожнятівського району реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

2.2. Здійснення відповідно до законодавства державного управління і  контролю у сфері клубної, музейної, бібліотечної справи та дитячих шкіл мистецтв;
2.3. Забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої і літературної творчості, вільного розвитку культурно мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина;
2.4. Сприяння захисту прав та культурних
 інтересів творчих працівників та їх спілок, а також закладів підприємства і організації культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

2.5. Створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

 


3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Створює умови для розвитку музичного, театрального, хореографічного, циркового, образотворчого, декоративно-ужиткового і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару концертів і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музею, картинних галерей, бібліотек, організації виставок.

3.2. Здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтв закладами підприємствами і організації культурно-мистецької сфери;

3.3. Подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Рожнятівського району та проектів місцевого бюджету;
3.4. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку Рожнятівського району;

3.5. Готує пропозиції щодо створення в районі сприятливих умов розвитку кіно-відео мережі, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд райдержадміністрації;

3.6. Розробляє проекти цільових та комплексних програм розвитку культури та мистецтв у районі і подає її на розгляд голови райдержадміністрації та голови районної ради ;

3.7. Здійснює керівництво та надає організаційно-методичну допомогу закладам і організаціям культурно-мистецької сфери;

3.8. Проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди професійного мистецтва і самодіяльної народної творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

3.9. Сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища району, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх образів та ремесел;
3.10. Створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етично-мовної і культурної самобутності національних меншин які проживають на території району;
3.11. Контролює питання щодо обліку, забезпечення порядку, ремонту і реставрації пам'яток історії та культури що знаходяться на території району;
3.12. Здійснює контроль за збереженням і переміщенням   культурних цінностей, що знаходяться на території району, і включені до державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду і Національного архівного фонду;

3.13. Веде облік релігійних організацій, що діють в районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та використовуються ними.

3.14. Організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів культурно-мистецької сфери;
3.15. Сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, мистецької освіти, дитячих шкіл мистецтв в районі, а також формуванню естетичних смаків населення;

3.16. Вживає заходів до зміцнення міжнародних, всеукраїнських, міжрайонних культурних зв’язків відповідно до законодавства;


3.17. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій які функціонують на території району;
3.18. Здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних підпорядкованих йому закладах культури і мистецтва;
3.19. Організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;
3.20. Подає управлінню культури національностей та релігій облдержадміністрації,  райдержадміністрації пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій культурно-освітній та виробничій діяльності;
3.21. Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів, підприємств і організації культурно-мистецької сфери;

3.22. Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, пожежної безпеки, технологічних та екологічних вимог в закладах і організаціях культури розташованих на території району.

3.23. Заохочує благодійну діяльність установ, підприємств і організацій, громадських об’єднань, релігійних організацій та окремих громадян.

3.24. Вивчає релігійну ситуацію та процеси, що відбуваються у релігійному середовищі, готує і подає відповідні інформаційні матеріали на розгляд голови районної державної адміністрації та  іншим вищестоящим органам;

3.25. Забезпечує впровадження науково обґрунтованих, суспільно необхідних нормативів культурного обслуговування населення, працює над створенням і дотриманням  нормативно  правової бази закладами культури.

3.26.Сприяє забезпеченню соціального захисту працівників культури.

3.27 Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;.

3.28. Бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради, готує самостійно, або з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

3.29. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

3.30. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

3.31. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад інших рівнів;                                                      

3.32. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є відділ, постійно інформує населення про події культурно-мистецького напрямку, що відбуваються в районі;

3.33. Надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції відділу;

3.34. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

3.35. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно інформації з обмеженим доступом, забезпечує захист персональних даних;

3.36. Виконує інші функції, що випливають до покладених на нього завдань.

4.Відділ має право:

4.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної адміністрації, підприємств, установ організацій та об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
4.2.  Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та
  інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;
4.4. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників підлеглих закладів культури, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
4.5. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів та установ культури всіх форм власності;

 

5. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об'єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

                                

6. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної  державної адміністрації за погодженнями управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

6. Начальник відділу

6.1. Здійснює керівництво діяльності відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійсненням ним своїх функцій;

6.2.Затверджує посадові інструкції працівників відділу, підлеглих установ культури та розподіляє обов’язки  між ними;                                                   

6.3. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у територіальних органах Міністерства юстиції України;

6.4. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу, керівників структурних підрозділів, спеціалістів закладів культури району;

6.5. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ та його структуру, затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу;

6.6. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;

6.7. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

6.8. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів;

6.9.Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції відділу та розробляє проекти відповідних рішень;

6.10.Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

6.11.Подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатних розписів відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

6.12.Розпоряджається коштами в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису витрат на утримання відділу;

6.13.Призначає на посади та звільняє з посад працівників відділу, керівників підпорядкованих закладів, за погодженнями з головою районної державної адміністрації. Вирішує питання їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

6.14.Призначає на посади  та звільняє з посад керівників клубних закладів, художніх керівників та керівників народних аматорських колективів клубних закладів району за погодженням заступника голови районної державної адміністрації та голів місцевих органів виконавчої влади;

6.15.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу;

6.16. Затверджує договори про видання платних послуг підлеглих закладів культури;

6.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни;

6.18. Виконує інші повноваження, визначені законом;

                                              

 7. Для погодження вирішення питань, що належать до його компетенції при відділі культури утворюється колегія відділу культури, з включенням до її складу керівників та фахівців підлеглих закладів культури. Склад колегії затверджується начальником відділу. Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника відділу.

 

 8. Підрозділи відділу.

 8.1. До структурних підрозділів відділу культури входять:

Централізована бухгалтерія відділу культури   райдержадміністрації;

Рожнятівський районний народний дім;

Рожнятівська централізована бібліотечна система;

Рожнятівська дитяча  школа мистецтв;

Брошнівська дитяча школа мистецтв ім.В.Івасюка;

Перегінська дитяча школа мистецтв;

Народні доми та клубні  установи   району.

8.2. Розподіл обов’язків між працівниками відділу та структурними підрозділами здійснює начальник відділу культури;

8.3. Річні  та квартальні  плани  структурних підрозділів  відділу культури райдержадміністрації  затверджує  начальник  відділу  культури  райдержадміністрації;

8.4. Табель    обліку  використання робочого часу  підписує начальник відділу структурного підрозділу  відділу культури райдержадміністрації   та  візує  працівник    кадрової роботи  структурного підрозділу .

 

9. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

               Юридична адреса: 77600, Івано-Франківська обл.

                                                            смт.Рожнятів

                                                            пл.Єдності, 11

 

10. Ліквідація відділу (припинення його діяльності) проводиться за розпорядженням голови районної державної адміністрації. У випадку ліквідування відділу, як неприбуткової організації його активи повинні бути переданні іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

Начальник відділу культури

районної державної

адміністрації                                                                                            В.Борович

 

 

 

 

 

 

 




ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної ради



Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області