http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

27 лютий 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Про затвердження Положення про транспортний податок на території Дубівської сільської ради
 На головну / Сільські та селищні ради / Сільські ради / Дубівська ОТГ

 

УКРАЇНА

   ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  РОЖНЯТІВСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

( одинадцятасесіясьомого демократичного скликання )

 

Р І Ш Е Н Н Я № 213/11-2017

 

від22червня 2017 року                                                                                

село Дуба

 

Про затвердження Положення про транспортний податок на території Дубівської сільської ради

 

 

            Керуючись п.24 ч.1 ст.26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до ст.ст. 10,12, 267 Податкового кодексу України з урахуванням внесених змін та доповнень, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

1. Затвердити Положення про транспортний податок на території Дубівської сільської ради  (додаток №1).

 

2. Ввести в дію з 01.01.2018 року ставку транспортного податку, визначеного в даному Положенні, на території Дубівської сільської ради.

 

3. Оприлюднити рішення на інформаційній дошцісільської ради в день його прийняття та надати дане рішення для оприлюднення та ознайомлення на електронному сайті Рожнятівської районної державної адміністрації.

 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на бюджетну комісію сільської ради (голова комісії Гуцул О.Ю.).

 

 

 

 

 

 

Сільський  голова                                 О.Мухар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  № 1

до рішення сесії сільської ради

213/11-2017від 22.06.2017 р.

 

Положення

про транспортнийподатокна території

Дубівської сільської ради

 

Загальні положення

Транспортний податок встановлюється у відповідності з Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI  з урахуванням внесених змін та доповнень до місцевих податків.

       1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті є об’єктами оподаткування.

 

2.Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Такавартістьвизначаєтьсяцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформування та реалізуєдержавнуполітикуекономічного, соціальногорозвитку і торгівлі, заметодикою, затвердженоюКабінетомМіністрівУкраїни, станом на 1 січняподаткового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’ємуциліндрівдвигуна, типу пального".

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковийавтомобіль, що є об’єктомоподаткуваннявідповідно до підпункту 2.1 розділу 2 цього Положення.

 

4. Ставка податку    

4.1. Ставка податкувстановлюється з розрахунку на календарнийрік у розмірі 25 000 гривень за коженлегковийавтомобіль, що є об’єктомоподаткуваннявідповідно до підпункту 2.1 розділу 2 цього Положення.

 

5. Податковийперіод

5.1. Базовийподатковий (звітний) періоддорівнює календарному року.

 

6. Порядок обчислення та сплатиподатку

6.1. Обчисленнясумиподатку з об’єкта/об’єктівоподаткуванняфізичнихосібздійснюєтьсяконтролюючим органом за місцемреєстраціїплатникаподатку.

6.2. Податкове/податковіповідомлення-рішення про сплатусуми/сумподатку та відповідніплатіжніреквізитинадсилаються (вручаються) платникуподаткуконтролюючим органом за місцемйогореєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодооб’єктівоподаткування, придбанихпротягом року, податоксплачуєтьсяфізичною особою-платникомпочинаючи з місяця, в якомувиникло право власності на такийоб’єкт. Контролюючий орган надсилаєподатковеповідомлення-рішення новому власникупісляотриманняінформації про перехід права власності.

Нарахуванняподатку та надсилання (вручення) податковихповідомлень-рішень про сплатуподаткуфізичним особам - нерезидентам здійснюютьконтролюючіоргани за місцемреєстраціїоб’єктівоподаткування, щоперебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органивнутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцемреєстраціїоб’єктаоподаткування відомості,необхідні для розрахунку та справлянняподаткуфізичними та юридичними особами.

З 1 квітня 2015 року органивнутрішніх справ зобов’язаніщомісяця у десятиденний строк післязакінчення календарного місяцяподаватиконтролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справлянняподаткуфізичними та юридичними особами, за місцемреєстраціїоб’єктаоподаткування станом на перше число відповідногомісяця.

Форма подачіінформаціївстановлюєтьсяцентральним органом виконавчоївлади, щозабезпечуєформування та реалізуєдержавнуфінансовуполітику.

6.4. Платникиподатку - юридичні особи самостійнообчислюють суму податку станом на 1 січнязвітного року і до 20 лютого цього ж року подаютьконтролюючому органу за місцемреєстраціїоб’єктаоподаткуваннядекларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченомустаттею 46 Податкового Кодексу України, з розбивкоюрічноїсумирівнимичастками поквартально.

Щодооб’єктівоподаткування, придбанихпротягом року, деклараціяюридичною особою - платникомподаєтьсяпротягоммісяця з дня виникнення права власності на такийоб’єкт, а податоксплачуєтьсяпочинаючи з місяця, в якомувиникло право власності на такийоб’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єктоподаткуваннявід одного власника до іншогопротягомзвітного року податокобчислюєтьсяпопереднімвласником за період з 1 січняцьогороку до початку того місяця, в якомувінвтратив право власності на зазначенийоб’єктоподаткування, а новимвласником - починаючи з місяця, в якомувіннабув право власності на цейоб’єкт.

Контролюючий орган надсилаєподатковеповідомлення-рішення новому власникупісляотриманняінформації про перехід права власності.

6.6. За об’єктиоподаткування, придбаніпротягом року, податоксплачуєтьсяпропорційнокількостімісяців, якізалишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

6.7. У разіспливуп’ятирічноговіку легкового автомобіляпротягомзвітного року податоксплачується за період з 1 січняцього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якомувік такого автомобілядосяг (досягне) п’ятироків.

6.8. У разі незаконного заволодіннятретьою особою легковимавтомобілем, якийвідповідно до підпункту 2.1 розділу 2 цьогоПоложення є об’єктомоподаткування, транспортнийподаток за такийлегковийавтомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якомумавмісце факт незаконного заволодіннялегковимавтомобілем, якщотакий факт підтверджуєтьсявідповідним документом про внесеннявідомостей про вчиненнякримінальногоправопорушення до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань, виданимуповноваженимдержавним органом.

У разіповернення легкового автомобіляйоговласнику (законному володільцю) податок за такийлегковийавтомобільсплачується з місяця, в якомулегковийавтомобільбулоповерненовідповідно до постанови слідчого, прокурора чирішення суду. Платникподаткузобов’язанийнадатиконтролюючому органу копіютакої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіннятретьою особою легковимавтомобілем, якийвідповідно до підпункту2.1 розділу 2 цьогоПоложенняє об’єктомоподаткування, уточнюючадеклараціяюридичною особою - платникомподаткуподаєтьсяпротягом 30 календарнихднів з дня внесеннявідомостей про вчиненнякримінальногоправопорушення до Єдиногореєструдосудовихрозслідувань.

У разіповернення легкового автомобіляйоговласникууточнюючадеклараціяюридичною особою - платникомподаткуподаєтьсяпротягом 30 календарнихднів з дня складання постанови слідчого, прокурора чивинесенняухвали суду.

 

6.10. Фізичні особи - платникиподаткумають право звернутися з письмовоюзаявою до контролюючого органу за місцемсвоєїреєстрації для проведеннязвіркиданихщодо:

а) об’єктівоподаткування, щоперебувають у власностіплатникаподатку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованоїсумиподатку.

У разівиявленнярозбіжностейміжданимиконтролюючихорганів та даними, підтвердженимиплатникомподатку на підставіоригіналіввідповіднихдокументів (зокремадокументів, щопідтверджують право власності на об’єктоподаткування, перехід права власності на об’єктоподаткування), контролюючий орган за місцемреєстраціїплатникаподатку проводить перерахуноксумиподатку і надсилає (вручає)йомуновеподатковеповідомлення-рішення. Попереднєподатковеповідомлення-рішеннявважаєтьсяскасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеномуцим пунктом, звертаються за проведеннямзвіркиданих до контролюючихорганів за місцемреєстраціїоб’єктівоподаткування".

 

7. Порядок сплатиподатку

7.1. Податоксплачується за місцемреєстраціїоб’єктівоподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

8. Строки сплатиподатку

8.1. Транспортнийподатоксплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня врученняподатковогоповідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовимивнескамищокварталу до 30 числа місяця, щонаступає за звітним кварталом, яківідображаються в річнійподатковійдекларації.

.

 

Секретар сільської ради                               Л.Хілевська

 

 

 

         

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Центр обслуговування клієнтів «Прикарпатенерготрейду» інформує
ОГОЛОШЕННЯ
Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу
Важливо!

 

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області