http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

16 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництвау розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради
 На головну / Сільські та селищні ради / Сільські ради / Дубівська ОТГ

У К Р А Ї Н А

ДУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЖНЯТІВСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО – ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

/сьома сесіясьомогодемократичногоскликання /

 

Р І Ш Е Н Н Я №  125/ 7 -2016

від 27 жовтня 2016 року

село Дуба

 

 

Про Порядок залучення, розрахунку

розміру і використання коштів пайової

участі замовників будівництва

у розвитку інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури  сіл Дубівської сільської ради

 

 

З метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 42, 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Дубівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити:

1.1.    Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Дубівської сільської ради (додаток 1).

1.2.    Типовийдоговір про пайову участь замовниківбудівництва у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської ради(додаток 2).

 

2.  Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю рекомендувати здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території сіл Дубівської сільської ради, виключно при наявності довідки Дубівськоїсільської ради про виконання умов цього рішення.

3.  Органу державної реєстрації прав на нерухоме майно, рекомендувати здійснювати державну реєстрацію прав власності на об’єкти містобудування, що розташовані на територіїсіл Дубівської сільської ради, виключно при наявності довідки Дубівської сільської ради про виконання умов цього рішення.

4.  Виконавчому комітету Дубівської сільської ради забезпечити виконання цього рішення.

5.  Вважати таким, що втратило чинність рішення Дубівської сільської ради від 18 жовтня 2012року№  166/15-2012 « Про Порядок залучення, розрахункурозміру і використання коштів пайовоїучасті замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл Дубівської сільської ради».

 

6 Дане рішеннянабуваєчинності з дня його прийняття, але не раніше дня йогоофіційногооприлюднення.

7. Доручити секретарю Дубівської сільської ради Хілевській Л.В. забезпечити офіційнеоприлюднення цього рішення на інформаційній дошці Дубівської сільської ради та на офіційному сайті Рожнятівської районної державної адміністрації.

 

8.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на Дубівського сільського голову Мухара О.Є.

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                    О.Мухар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення Дубівської сільської  ради  від27 жовтня 2016 року  № 125/7-2016

 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Дубівської сільської ради

1. Загальні положення.

1.1. Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі (внеску) у створенні і розвиток інженерно-транспортної та соціальної   інфраструктури сіл Дубівської сільської ради(далі - Порядок) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», а також Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 р. № 174.

Створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі - розвитку інфраструктури) сіл Дубівської сільської ради належить до відання Дубівської сільської ради.

Залучення пайових внесків до спеціального цільового фонду сільського бюджету здійснює Дубівська сільська рада в особі Дубівського сільського голови.

1.2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов’язаний взяти участь у створенні інфраструктурисіл Дубівської сільської ради.

Пайова участь (внесок) у розвитку інфраструктури сіл Дубівської сільської радиполягає у перерахуванні замовником після прийняття закінченого будівництвом об’єкта в експлуатацію до сільського бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

1.3. Замовник – фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву.

У цьому Порядку терміни та визначення вживаються у такому значенні:

- будівництво ­­­­– спорудження нового об’єкта будівництва, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об’єктів будівництва;

- об’єктамибудівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якогопризначення, їхкомплекси, лінійніоб’єктиінженерно-транспортноїінфраструктури.

Пайовийвнесоксплачуєтьсязамовником на підставівідповідного договору, укладеногоміж ним та Дубівськоюсільською радою.

1.4. До пайовоїучасті у розвиткуінфраструктурисіл Дубівської сільської радине залучаютьсязамовники у разіздійсненнябудівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні чемпіонатів Європи та світу, Олімпіад, інших спортивних заходів , за рахунок коштів інвесторів;

- об’єктів релігійно-культового призначення.

2. Розмір пайового внеску.

2.1. Величина пайовоїучасті у розвиткуінфраструктуринаселеного пункту визначається у договорі, укладеному з Дубівськоюсільською радою  (відповідно до встановленогоДубівськоюсільською радою розмірупайовоїучасті у розвиткуінфраструктури), з урахуваннямзагальноїкошторисноївартостібудівництваоб’єктабудівництва, визначеноїзгідно з державнимибудівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуютьсявитрати з придбання та виділенняземельноїділянки, звільненнябудівельногомайданчикавідбудівель, споруд та інженерних мереж, влаштуваннявнутрішніх та позамайданчиковихінженерних мереж і споруд та транспортнихкомунікацій.

У разі коли загальнакошториснавартістьбудівництваоб’єкта не визначеназгідно з державнимибудівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначаєтьсявиходячи з опосередкованоївартостіспорудженняжитла, установленоїцентральним органом виконавчоївлади з питаньбудівництва, містобудування та архітектури для Івано-Франківськоїобласті станом на день оплати.

2.2. Розмірпайовоїучасті у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радиз урахуванняміншихпередбачених законом відрахувань, становить:

-  2відсоткизагальноїкошторисноївартостібудівництваоб’єкта - для нежитловихбудівель та споруд;

- 2відсоткизагальноїкошторисноївартостібудівництваоб’єкта- для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту нежитловихбудівель та споруд;

- 2відсоткизагальноїкошторисноївартостібудівництваоб’єкта - для житловихбудинків;

-2відсоткизагальноїкошторисноївартостібудівництваоб’єкта- для реконструкції, розширення, добудови, реставрації і капітального ремонту житловихбудинків.

2.3. Якщотехнічнимиумовамипередбачаєтьсянеобхідністьбудівництвазамовникомінженерних мереж абооб’єктівінженерноїінфраструктури поза межами йогоземельноїділянки, розмірпайовоїучасті у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радизменшується на суму їхкошторисноївартості, а такіінженернімережі та/абооб’єктипередаються у комунальнувласність.

У разіякщокошториснавартістьбудівництваінженерних мереж та/абооб’єктівінженерноїінфраструктуриперевищуєрозмірпайовоїучастізамовника у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської ради, Дубівськасільська рада можеприйнятирішення про відшкодуваннязамовникурізниціміжздійсненимивитратами та розміромпайовоїучастізамовника у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радиза рахунокпайовихвнесків у розвитокінфраструктуриіншихзамовників, щомаютьнамірпідключитися до таких інженерних мереж абооб’єктів та пайовоїучасті у розвитокінфраструктурисплаченоїзамовникамизазначеними в п. 1.4. цього Порядку, якімаютьнамірпідключитися до таких інженерних мереж та/абооб’єктів, на добровільних засадах в розмірічасткивартостібудівництваінженерних мереж та/абооб’єктів, яка розраховуєтьсяДубівськоюсільською радою, при прийнятірішення про такевідшкодування.

При будівництвіінженерних мереж та/абооб’єктівінженерноїінфраструктурикошториснавартістьякихперевищуєрозмірпайовоїучастізамовника у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радифункціїзамовникавиконуєДубівськасільська рада. Порядок відшкодуваннязамовникурізниціміжздійсненимивитратами та розміромпайовоїучастізамовника у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радивизначається в договоріукладеномуміж ним та Дубівськоюсільською радою при такому будівництві.

3. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок

3.1. Лист-згода замовника сплатити пайовий внесок є обов’язковим документом при наданні вихідних даних та/або прийнятті виконавчим комітетом Дубівської сільської ради рішення про надання дозволу на проектування та будівництво, у тому числі на земельних ділянках, які знаходяться у користуванні або власності замовника.

3.2. Листом-згодоюзамовникбере на себе зобов’язання в подальшому при будівництвіоб’єктівмістобудуваннявзяти участь у створенні та розвиткуінженерно-транспортної та соціальноїінфраструктури села та вчасно, не пізнішеніж за 15 робочихднів до введення в експлуатаціюзакінченогобудівництвомоб’єкта, подати до Дубівськоїсільської ради звернення про укладеннядоговору про пайову участь.

3.3. У містобудівних умовах та обмеженнях визначаються вимоги щодо пайової участі замовників у створенні інфраструктури села.

4. Договір про пайову участь

4.1. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації Дубівською сільською радою звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, з техніко-економічними показниками.

У разі відсутності документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування, розмір пової участі в розвитку інфраструктури сілДубівської сільської радивизначається відповідно до п. 2.1. цього Порядку.

4.2. Пайовий внесок сплачується на підставі Договору про пайову участь у створенні інфраструктурисілДубівської сільської ради, що укладається між замовником та Дубівською сільською радою, в особі Дубівського сільського голови.

Договір про пайову участь у розвитку  інфраструктури   сілДубівської сільської радиукладається  не  пізніше  п'ятнадцяти  робочих  днів з дня  реєстрації  звернення  замовника  про  його  укладення, але до введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта будівництва.

4.3. Істотнимиумовами договору  про  пайову участь у розвиткуінфраструктуринаселеного пункту є:

 - розмірпайовогоучасті (внеску);

 - терміни (графік) оплати пайовоговнеску;

 - відповідальністьсторін.

Невід'ємноючастиною  договору є розрахуноквеличинипайовогоучастізамовника у  створенняінфраструктурисілДубівської сільської ради.

5. Порядок сплати коштів пайової участі.

5.1. Коштипайовоїучасті у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радисплачується в грошовійформієдинимплатежемабочастинами за графіком, щовизначається договором. Граничнийтермінсплатикоштівпайовоїучасті не повинен перевищувати одного місяцяпісляприйняттяоб'єктамістобудування в експлуатацію.  

Коштипайовоїучасті у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радизараховується до сільського бюджету набезоплатній, безповоротнійоснові.

5.2. У разіневиконаннязамовником умов Договору про пайову участь у розвиткуінфраструктурисілДубівської сільської радищодоперерахування в повномуобсязікоштів, Дубівськасільська рада вживаєвсінеобхідні заходи щодопримусовогостягненнявказанихкоштів у судовому порядку.

6. Використання пайових внесків.

6.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об'єктів  містобудування,  можуть  використовуватися виключно на створення і  розвиток  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  сілДубівської сільської радита відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктурисілДубівської сільської ради.

6.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, приймає Дубівська сільська рада.

6.3. Спори, пов'язані  з  пайовою  участю  у створенні і  розвитку  інженерно-транспортної  та   соціальної   інфраструктури  сілДубівської сільської ради, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

Секретар сільської ради                             Л.Хілевська

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2
до рішення Дубівської сільської  ради від 27  жовтня  2016 р.              № 126/7-2016

Договір про пайову участь у створенніінфраструктури

сіл Дубівськоїсільської ради

с.Дуба                                           «____»____________20__ р

Дубівськасільська рада в особі Дубівського сільського голови ________________________________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони

та

_________________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батьковіфіз.особиабонайменування юр. особи )

 

щодіє на підставі_____________________________________________________________ (далі – Замовник), з другоїсторониуклалицейДоговір про наступне:

 

І. Предмет Договору

1. Відповідно до цього Договору Замовник зобов’язується взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради та перерахувати до ____________________________________ (рахунок № ____________________, код ___________, МФО _________, ККД ____________, банк одержувача ___________________) (далі – Спеціальний рахунок), грошові кошти на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської радиу розмірі, що дорівнює ____ % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектною документацією, та затверджена в установленому законодавством порядку. У разі коли загальнакошториснавартістьбудівництваоб’єктамістобудування не визначеназгідно з державнимибудівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначаєтьсявиходячи з опосередкованоївартостіспорудженняжитла, установленоїцентральним органом виконавчоївлади з питаньбудівництва, містобудування та архітектури для Івано-Франківськоїобласті станом на день оплати. Обсягвнескувизначено в Додатку 1 до договору, який є йогоневід’ємноючастиною.

ІІ. Зобов’язанняСторін.

2.1. Замовникзобов’язуєтьсяперерахувати (однією сумою абочастинами за календарним планом) кошти, зазначені у розділі І цього Договору протягом одного місяцяпісляприйняттяоб’єкту в експлуатацію, на Спеціальнийрахунок з призначенням платежу: «пайова участь у розвиткуінфраструктурисіл Дубівської сільської ради».

2.2. За цим Договором з моменту зарахування на Спеціальнийрахунок, передбаченихцим Договором грошовихкоштів на пайову участь у створенні і розвиткуінженерно-транспортної та соціальноїінфраструктурисіл Дубівської сільської радиЗамовникпередає право володіння, користування та розпорядженнявказаними коштами сільськійрадівідповідно до їхцільовогопризначення та в порядку, передбаченомучиннимзаконодавствомУкраїни. Звказаного моменту вищезазначенікоштистаютькомунальноювласністютериторіальноїгромадисіл Дубівської сільської ради.

   2.3. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів містобудування, можуть використовуватися виключно на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктурисіл Дубівської сільської ради.

ІІІ. Особливі умови.

3.1. Об’єкти, майно та інші активи, придбані та/або створені за рахунок коштів Фонду, є комунальною власністю територіальної громадисіл Дубівської сільської ради.

IV. Відповідальність Сторін.

4.1. У разі не виконання замовником будівництва умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури сіл Дубівської сільської радищодо перерахування в повному обсязі коштів, Дубівська сільська рада здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

4.2. Замовник у випадкунесвоєчасноїсплативнеску, передбаченогорозділом 1 цього Договору  сплачує пеню в розмірі 0,3 % за кожний день простроченнявідсуми договору.

4.3. Сторонизвільняютьсявідвідповідальності за частковечиповненевиконаннязобов'язань по цьому Договору, якщоценевиконаннявикликанеобставинами форс-мажору.

V. Строк дії договору

5.1. ЦейДоговірнабуваєчинності з моменту йогопідписання Сторонами та діє до повного ними виконаннясвоїхзобов’язань за цим Договором.

VІ. Іншіумови.

6.1. Зміни до цього договору вносяться в установленомузаконодавством порядку за взаємноюзгодоюСторін, шляхом укладаннявідповіднихугод, які є невід’ємноючастиноюцього Договору або у судовому порядку.

6.2. Одностороннязміна умов або одностороння відмовавідцього Договору неприпустима.

           6.3. У випадках, не передбаченихданим договором, стороникеруютьсячиннимзаконодавствомУкраїни.

6.4. У випадкувиникнення спору міжДубівськоюсільською радою і Замовником, щостосуєтьсявиконаннязобов'язаньзгідно з умовамицього договору, сторонивживають заходи до їхврегулювання шляхом переговорівабо у судовому порядку.

5. ЦейДоговірскладено у двохпримірниках, якімаютьоднаковуюридичну силу, один з якихзберігається у Замовника, другий – у Дубівськійсільськійраді.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Адреси та реквізитиСторін.

 

Дубівськасільська рада

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

 

 

__________________  /__________________

 

МП

Замовник

____________________________________

 

____________________________________

 

Посада, ПІБ, підпис:

 

 

__________________  /__________________

 

МП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту рішенняДубівської сільської ради «Про Порядок залучення, розрахункурозміру і використання коштів пайовоїучасті замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл

Дубівської сільської ради».

 

12 вересня  2016 р.                                                                                             с.Дуба

 

Назва регуляторного органу: Дубівська сільська рада
Назва документа: Рішення Дубівської сільської ради №___/7-2016 від 27.10.2016 р.
Розробник аналізу регуляторного впливу: Дубівська сільська рада
Відповідальна особа: Секретар виконкому Л.В.Хілевська , Контактний телефон 3-96-10

Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення сільської ради «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл  Дубівської сільської ради».

 

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

 

1. Опис проблеми,

яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.

 

Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури села вимагає комплексного рішення багатьох проблем пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою села фінансується за рахунок коштів сільського бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території села дасть можливість компенсувати витрати бюджету села на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території села.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної  та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

2. Цілі (мета) регулювання.

 

Метою даного регулювання  є:

-  реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл сільської ради;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території сіл сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури сіл Дубівської сільської ради відповідно до чинного законодавства належить Дубівськійсільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Дубівської сільської ради для виконання на території сіл Дубівської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

4.  Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.

 

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сіл Дубівської сільської ради;

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктурисіл Дубівської сільської ради

 

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.

 

Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури села дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти сільської інфраструктури, а також буде сприяти  рівномірному  розвитку інфраструктури по всій території села.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.

 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтересиорганівмісцевогосамоврядування

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням  розвитку інфраструктури села.

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право реалізувати свій проект будівництва на території села;

сплата пайового внеску

Мешканці сіл

- право реалізувати свій проект будівництва на території села;

- покращення рівня життя  та соціального забезпечення  населення на основі створення благодійних умов для розвитку села.

сплата пайового внеску

 

7.Термін дії регуляторного акту.

 

Рішення Дубівськоїсільської ради «Про Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  сіл Дубівської сільської ради»  є загальнообов’язковим до застосуванняна території Дубівської сільської ради та

термінйогодіїнеобмежений.

Потреби визначити строк діїданого акту не існує через невизначеністьстроків, протягомякихбудутьіснуватиправовідносини, щорегулюютьсяцим актом.

 

 

8. Визначення показників результативності рішення.

 

Прогнозними значеннями показників результативності  регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села;

- результати направлення  пайових  внесків на розвиток інфраструктури села.

 

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

 

Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Дубівської сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Л.Хілевська
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області