http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

25 січень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНСТРУМЕНТИ СУСІДСТВА ТА ПАРТНЕРСТВА
 На головну / європейська та євроатлантична інтеграція

 

 

Інформаційна довідка щодо європейського інструменту сусідства та партнерства

 

 

З метою уніфікації та спрощення внутрішніх процедур Європейської Комісії, повязаних із прийняттям рішень щодо надання допомоги, а також ураховуючи завершення дії Регламентів Ради ЄС[1], які є базовими документами щодо надання допомоги Європейського Союзу третім країнам, Європейська Комісія активно працює над розробкою нових інструментів допомоги ЄС. Зокрема, Єврокомісією було проголошено, що починаючи з 2007 року ЄС буде надавати допомогу у рамках 6 інструментів[2] - 3 головних та 3 спеціальних. Україна буде мати змогу залучати технічну допомогу з боку ЄС, в першу чергу, через Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП).

Дві головні мети ЄІСП:

-   сприяння економічному та більш глибокому політичному співробітництву між ЄС та країнами-партнерами;

-   надання допомоги для використання специфічних можливостей та вирішення проблем країн, що географічно мають єдиний кордон з країнами ЄС або географічно близько знаходяться до країн-сусідів ЄС.

ЄІСП має посилити політичну, економічну, культурну та безпекову співпрацю між ЄС та країнами-сусідами. Цей інструмент замінить програми технічної допомоги у рамках яких на сьогодні надається допомога ЄС. Інструмент буде мати більш "політичний підхід" ("policy driven"), в основу якого покладені документи, що вже укладені між ЄС та країною-парнтером.

Інструмент, в першу чергу, фокусуватиметься на сприянні виконання Планів дій в рамках Європейської політики сусідства (для України – План дій Україна – ЄС).

Основою ЄІСП має стати секторальний (галузевий) підхід. Одним із важливих механізмів реалізації ЄІСП буде Twinning.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

[1] Термін дії Регламенту Ради (ЄС, ЄВРАТОМ) стосовно надання допомоги країнам – партнерам Східної Європи та Середньої Азії № 99/2000 від 29 грудня 1999 року, відповідно до якого Україна отримує технічну допомогу у рамках програми Тасіс, закінчується 31.12.2006.

 

[2] Комунікація Єврокомісії до Ради (ЄС, ЄВРАТОМ) та Європарламенту від 26.09.2004 "Про інструменти зовнішньої допомоги у рамках майбутньої фінансової перспективи 2007 – 2013 років".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна довідка щодо впровадження в Україні програм прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства 2007 - 2013 років

 

14.07.2009 | 17:06 |

 

 

У рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства  2007 – 2013 років окремо виділяються програми прикордонного співробітництва, які передбачають співробітництво на регіональному рівні (рівень – NUTS 3) між країнами-партнерами ЄІСП і країнами-членами ЄС, як по сухопутних кордонах, так і в рамках морських басейнів. Особливістю цих програм є відсутність при їх впроваджені щорічних програм дій. Натомість, країни-учасниці кожної із програм розробляють Спільну операційну програму на весь термін впровадження Європейського інструменту сусідства та партнерства.   

Загальний бюджет компоненту прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства та партнерства (далі – ЄІСП) складатиме близько 1,1 млрд. євро (включатиме внески фондів ЄІСП та ЄФРР [Європейський фонд регіонального розвитку]).

Відповідно до затверджених Європейською Комісією Стратегії прикордонного співробітництва 2007-2013 рр. та Індикативної програми 2007-2010 рр. з прикордонного співробітництва ЄІСП Україна бере участь у наступних програмах :

   “Україна – Польща – Білорусь”; індикативний бюджет Програми – 186,201 млн. євро

   “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія”; індикативний бюджет Програми – 68,638 млн. євро

   ”Україна – Румунія – Республіка Молдова”; індикативний бюджет Програми –  126,718 млн. євро

   “Чорне море”; індикативний бюджет Програми – 17,306 млн. євро

Підготовка цих програм базується на попередньому досвіді впровадження програм сусідства. У програмних документах визначаються географічні рамки, пріоритети та окремі заходи, спільні органи управління. До програмних документів включається фінансовий план з чітким визначенням асигнувань за кожним пріоритетом програми. Але, на відмінну від попередніх програм сусідства, в рамках нових програм співфінансування відбуватиметься на рівні проекту (мінімально 10 %).

Головнимдокументом для кожної з програм прикордонного співробітництва ЄІСП  є Фінансова угода (багаторічна), яка укладається на весь період та включає додатком відповідний Спільний програмний документ. Фінансова угода має бути підписана трьома сторонами: ЄК, Спільним Органом Управління (СОУ – Joint Managing Authority) та країною-партнером. СОУ відповідає за реалізацію програми, зокрема, здійснює адміністративні та фінансові функції.

Поряд зі згаданим вище СОУ створюється Спільний технічний секретаріат програми, який  сприяє СОУ виконувати технічні функції, а також допомагає Спільному моніторинговому комітету (СМК). СМК – це спільний орган, який складається з представників усіх країн – партнерів за програмою. СМК приймає всі необхідні рішення для забезпечення ефективної реалізації програми.

На сьогодні завершена робота з розробки спільних програмних документів згаданих вище програм. Європейська Комісія схвалила ППС ЄІСП «Україна – Румунія – Республіка Молдова» (Рішення № 3806/29, 29 липня 2008 р.), «Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія» (Рішення № (2008) 5146, 23 вересня 2008 р.), «Україна – Польща – Білорусь» (Рішення № K (2008) 6411, 6 листопада 2008 р.) та «Чорне море» (Рішення № C (2008) 7406, 27 листопада 2008 р.).

Найближчим часом Європейська Комісія має надіслати Україні для підписання угоди про фінансування зазначених програм.

 

Програма прикордонного співробітництва “Чорне море”

Проекти Програми будуть реалізовуватись за наступними пріоритетами:

1.                                Сприяння соціальному та економічному розвитку в прикордонних регіонах;

2.                                Спільна співпраця з метою вирішення спільних проблем;

3.                                Підтримка культурних та освітніх мереж з метою створення загального культурного середовища в басейні Чорного моря. 

Партнерами за Програмою є Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Греція, Грузія, Румунія, Молдова, Росія, Туреччина, Україна.

Програма розповсюджується на наступні регіони України:

АРК Крим, м. Севастополь, Одеська, Херсонська, Миколаївська, Запорізька та Донецька області.

За погодженням Сторін Спільний орган управління програмою знаходиться в Румунії, функції якого виконує Міністерство регіонального розвитку та житлового будівництва Румунії.

У містах Одеса та Запоріжжя створено інформаційні пункти програми.

30.06.2009  оголошено перший конкурс на подання заявок у рамках Програми.

Офіційний сайт Програми - www.blacksea-cbc.net

 

Програма прикордонного співробітництва “Україна – Польща – Білорусь”

Проекти в рамках програми будуть реалізовуватись за наступними пріоритетами:

1.                      Підвищення конкурентоздатності прикордонних територій

2.                      Покращення якості життя

3.                      Інституційна співпраця та підтримка ініціатив місцевих громад

Програма розповсюджується на наступні регіони України:

Волинська, Закарпатська, Львівська області – в якості основних регіонів; Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області – в якості додаткових регіонів.

Партнерами за програмою погоджено, що Спільний орган управління знаходиться в Республіці Польща і його функції виконує Міністерство регіонального розвитку Республіки Польща.

Спільний технічний секретаріат (СТС) розташовується в м. Варшава. Крім того, на разі в Україні (м. Львів) та Білорусії створюються Регіональні офіси СТС, які інформуватимуть потенційних бенефіціарів щодо програми.

Найближчим часом має бути оголошено перший конкурс на подання заявок у рамках Програми.

Офіційний сайт Програми - http://www.cpe.gov.pl

 

Програма прикордонного співробітництва “Україна – Угорщина – Словаччина – Румунія”

Проекти в рамках програми будуть реалізовуватись за наступними пріоритетами:

1.     Економічний та соціальний розвиток

2.     Покращення стану навколишнього середовища

3.     Покращення ефективності кордонів

Програма розповсюджується на наступні регіони України:

Закарпатська, Івано-Франківська області – в якості основних регіонів;

Чернівецька область – в якості додаткового регіону.

Партнерами за Програмою погоджено, що Спільний орган управління  розташовано в Угорщині.

Спільний технічний секретаріат (СТС) знаходиться в м. Будапешт. В Україні (м. Ужгород), Словаччині та Румунії створюються Регіональні офіси СТС, які інформуватимуть потенційних бенефіціарів щодо програми.

16.06.2009 оголошено перший конкурс на подання заявок у рамках Програми.

Офіційний сайт Програми - http://www.huskroua-cbc.net.

 

Програма прикордонного співробітництва “Україна – Румунія – Республіка Молдова”

Проекти за програмою будуть реалізовуватись за наступними пріоритетами:

1.                 Конкурентноспроможна економіка в прикордонних регіонах

2.                 Проблемні питання в сфері навколишнього середовища та попередження надзвичайних ситуацій

3.                 Міжлюдське співробітництво

Програма розповсюджується на наступні регіони України:

Одеська та Чернівецька області – в якості основних регіонів;

Вінницька, Івано-Франківська, Тернопільська (12 районів, що наближені до кордонів із Румунією та Молдовою: Тернопільський, Бережанський, Підгаєцький, Козівський, Підволочиський, Теребовлянський, Монастирський, Гусятинський, Чортківський, Борщівський, Заліщицький, Бучацький) та Хмельницька області (10 відповідних районів: Кам’янець-Подільський, Дунаєвецький, Новоушицький, Чеперовецький, Городецький, Ярмолинецький, Віньковецький, Деражнянський, Хмельницький, Летичівський) – у якості додаткових регіонів.

Спільний орган управління  знаходиться в Румунії, функції якого виконує Міністерство регіонального розвитку та житлового будівництва Румунії.

Спільний технічний секретаріат (СТС) знаходиться в м. Сучава та м. Яси (Румунія). Крім того, в мм. Одеса та Чернівці, а також у Молдові на разі створюються Регіональні офіси СТС, які інформуватимуть потенційних бенефіціарів щодо Програми.

01.07.2009 оголошено перший конкурс на подання заявок у рамках Програми.

Офіційний сайт Програми - http://www.ro-ua-md.net

 

 

 

www.me.gov.ua

Міністерство економіки України

 

 

 

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Важливо!

 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Районний штаб з ліквідації наслідків НС

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/publication/verhovynska/ua/52543/24.03.jpg

Для інформування!

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області