http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/title_rozh.gif      http://ww2.if.gov.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/title/logo1.png 

e-mail:24680382@mail.gov.ua 

6 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Офіційні сайти
_________________________

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/image001.jpg  

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/public_embed/dolynska/ua/2370/9

 

Рожнятівський районний суд

 

banner.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/logotype.png 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/drv_baner1.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/centr-zajnjatist.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/odpa.gif

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/prez.jpg 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/uryad.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/vr.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/konst.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/rnbou2.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/niss.png

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/sud.jpg

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukr-nato.jpg

 

http://ww2.gov.if.ua/data/upload/content/rojnyatynska/ua/ban_left/ukrinf.gif


Концепція проекту: «Сталий розвиток малих міст і селищ Івано-Франківської області».
 На головну / європейська та євроатлантична інтеграція

Концепція проекту:

«Сталий розвиток малих міст і селищ Івано-Франківської області»

 

Мета проекту:              формування та розвиток спроможностей малих міст та

  селищ Івано-Франківської області до сталого розвитку за  

  європейськими підходами.

Цільова група:             25 відібраних міст та селищ області з населенням до 13 тис. осіб.

Партнери проекту:     Фонд Ганса Зайделя (Представництво в м. Києві, Україна);

      Івано-Франківська обласна державна адміністрація;

       Івано-Франківська обласна рада;

     Інститут врядування (м. Львів). Тривалість проекту:  24 місяці.

 

Короткий опис проекту

 

Пропонується впровадження у Івано-Франківській області двохрічного проекту для малих міст та селищ. До участі у проекті будуть відібрані голови малих міст та селищ Івано-Франківської області, які виявлять заінтересованість до змісту проекту, готовність до регулярної участі в ньому та запровадження результатів у щоденну практику. Під час відбору також будуть враховуватимуться рекомендації Івано-Франківської обласної ради.

 

Очікувані результати:

 

A. В обраних містах та селищах розвинута спроможність до розробки і впровадження планів та проектів сталого розвитку, вміння залучати для цього необхідні ресурси на засадах, притаманних європейським стандартам.

 

B. Міста і селища - учасники проекту розроблять інвестиційні візитки своїх територій.

 

C.  Річні (оперативні) плани розвитку малих міст та селищ розроблятимуться на

основі стратегій (концепцій) територіальних громад, що інтегровані з регіональною та національною стратегіями та будуть розроблені на європейських засадах сталого розвитку.

 

        D. Івано-Франківська обласна рада демонструє заінтересованість та підтримку дій зі сталого економічного розвитку малих міст і селищ у контексті економічного розвитку регіону.

 

Обґрунтування проекту

 

Івано-Франківська область є одним із найбільш густо населених і давно освоєних регіонів України. За густотою населення (99,1 особи/км2) Івано-Франківська область посідає 5 місце в Україні і характеризується невисоким рівнем урбанізації (43%). Область є другою в Україні за густотою сільського населення.

 

В області є 804 населених пункти, з них 15 міст, у т.ч. 5 міст обласного значення, та 24 селища міського типу (39 міст і селищ міського типу). Міста і селища є ключовими точками розвитку мікрорегіонів (ареалів). Розвиток економіки, створення нових робочих місць, якість життя та комунальних послуг у містах і селищах здійснює визначальний вплив на розвиток сільських територій в області. Саме тому, важливо покращити якість життя та базових комунальних послуг населенню у містах і селищах Івано-Франківської області. При цьому зосередити увагу та зусилля на запровадженні у щоденну практику принципів сталого розвитку територій.

 

У першу чергу зосередитись потрібно на типових проблемах міст і селищ:

-         браку власних коштів для вирішення основних проблем міста - покращення якості питної води, водо забезпечення та водовідведення; освітлення вулиць; відновлення місцевих доріг; забезпечення сучасною технікою для вивозу твердих побутових відходів;

-         неспроможності самостійно концентрувати (залучати) ресурси для розвитку;

-         пасивності мешканців щодо участі в управлінні містом (селищем) і відсутності ефективних механізмів організації співпраці між територіальними громадами при вирішенні спільних проблем;

-         недостатності інтелектуального капіталу для розробки стратегій розвитку малих міст і селищ, інтегрованих до державної і регіональних стратегій та ефективних планів діяльності;

-         відсутності досвіду та вмінь у нинішніх керівників територіальних громад щодо залучення інвестицій, ефективного використання існуючих ресурсів;

-    управління виконавчими органами міських та селищних рад здійснюється за застарілими радянськими принципами управління.

 

Існуюча в державі модель формування бюджетів малих міст і селищ не вирішує проблем цих міст (селищ) і не дає жодних шансів для їх розвитку у зв'язку з постійним недофінансуванням. Причому незадоволеними залишаються як донори (у них надто багато вилучають коштів) так і реципієнти (вони, як правило, все одно не отримують задовільного фінансування). Державна цільова програма підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, що затверджена постановою кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. № 1090, так само не зможе вирішити проблем малого міста через недостатність коштів що виділяються.

Єдиним результативним виходом для малих міст і селищ у цій ситуації є оволодіння європейськими інструментами планування розвитку територій, залучення інвестицій для реалізації цих планів, запровадження європейських стандартів в управління містом (селищем) у надання муніципальних послуг. Це можна реалізувати через ознайомлення з успішними європейськими практиками управління малими містами у Баварії і запровадження їх кращого досвіду в українські міста і селища.

 

Реалізацію ідеї європеїзації малих міст пропонуєтьсяпровестина прикладі малих міст Івано-Франківської області, керівництво якої неодноразово підтверджувало свою зацікавленість у розвитку малих міст та селищ області відповідно до засад, притаманних країнам Європейського Союзу. Це особливо важливо у контексті підписання Україною та Європейським Союзом договору про асоціацію, оскільки це вимагатиме від України запровадження європейських стандартів у всі сфери життя у тому числі і у сталий розвиток міст і селищ.

 

Попередні проекти міжнародної технічної допомоги, які провадилися у малих містах та селищах Івано-Франківської області стосувалися окремих аспектів покращення життєдіяльності міст і не були зорієнтовані на сталий розвиток територіальних громад в цілому.

 

Для участі у проекті міста і селища відбиратимуться на конкурсних засадах (з 39 малих міст та селищ Івано-Франківської області для участі у проекті залучатиметься лише 25) за принципом найбільшої мотивації.

 

Відбір проводитиметься робочою групою при голові Івано-Франківської обласної ради, що посилить відповідальність учасників проекту за його результати.

 

Методологія проекту грунтується на передачі практиками-управлінцями з малих міст Баварії практикам-управлінцям з малих міст та селищ Івано-Франківської області («Практики для практиків») досвіду:

-         розробки    стратегій    розвитку   територіальної   громади   та    формування спроможностей їх реалізації;

-         застосування інструментів залучення інвестицій для розвитку міста (селища);

-         розробки та реалізації проектів сталого розвитку, роботи з потенційними вітчизняними та міжнародними донорами;

-         залучення  енергоощадних  технологій  для  міст  (селищ)   і  механізмів  їх впровадження;

-         запровадження   інструментів   належного   врядування   в  управління   малим містом/селищем;

-         розвитку дієвої демократії з метою сталого розвитку територіальної громади.

 

Передача досвіду відбуватиметься через навчальні візити,семінари, консультації, домашні завдання з розробки проектів, їх експертизи та впровадження. Робота здійснюватиметься як в режимі особистих зустрічей, так і віддалено, за допомогою сучасних інформаційних технологій. Останній спосіб використовуватиметься, насамперед, для підготовки та експертизи текстів проектів, підготовлених його учасниками. При цьому теоретичний матеріал ґрунтуватиметься на реальних прикладах з малих міст Баварії та поєднуватися з реальними потребами і можливостями імплементації у малих містах та селищах Прикарпаття (Івано-Франківської обл.). Для цього до участі у проекті будуть залучені референти з малих міст Баварії та українські експерти, які мають досвід подібної роботи.

 

Для реалізації цієї ідеї використовуватиметься найкращий досвід подібних спільних проектів Фонду Ганса Зайделя й органів місцевої влади в Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.

 

Моніторинг реалізації проекту здійснюватиметься робочою групою при Івано-Франківській обласній раді. Результати моніторингу та проекту в цілому представлятимуться     керівництву     Івано-Франківської     обласної     ради     й

використовуватися для формування бюджету області у частині врахування потреб малих міст на 2015 р. та наступні роки У першу чергу кошти скеровуватимуться тим малим містам і селищам, що розроблятимуть інтегровані з державною та регіональною планами стратегії розвитку на засадах, що застосовують у країнах ЄС.

 

Це забезпечить зацікавленість міст і селищ в отриманні сучасних європейських знань та їх впровадженні для розвитку територіальної громади, а також створить передумови для успішної реалізації проекту.

 

Гарантією успіху проекту є зацікавленість керівництва Івано-Франківської обласної ради у створенні дієвих механізмів сталого розвитку малих міст та селищ області, мотивація міських, селищних голів малих і селищ міст в оволодінні сучасними європейськими інструментами управління містом/ селищем та досвід баварських референтів і українських експертів щодо запровадження програм розвитку у малих містах та селищах.

 
ВІДЕОРОЛИКИ

ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕТВЕРТОЇ ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ

ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Центр обслуговування клієнтів «Прикарпатенерготрейду» інформує
ОГОЛОШЕННЯ
Концепція соціальної відповідальності в контексті бізнесу
Важливо!

 

До відома!

Про припинення шляхом ліквідації структурних підрозділів Долинської та

Рожнятівської районних державних адміністрації із статусом юридичної особи публічного права 

Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Протокол громадського слухання при обговоренні проекту містобудівної документації за межами с.Берлоги для облаштування кар'єру валунно-гравійно-піщаних порід
Повідомлення про оприлюднення звіту про СЕО

http://ww2.if.gov.ua/data/upload/public_embed/rojnyatynska/ua/3156/image001.jpg

До уваги суб’єктів підприємництва!!!
Все про #COVID19 для малого та середнього бізнесу!!!
Служба Судової охорони в Івано-Франківській області

Sluzhba-Sudovoyi-Ohorony.jpg Детальна інформація за посиланням

http://www.if.gov.ua/news/47820

Рекомендації населенню, потерпілому внаслідок повені,щодо заходів з профілактики інфекційних хвороб
В області працює «гаряча» телефонна лінія для громадян, які постраждали від негоди

 http://www.if.gov.ua/files/uploads/ote06302020jki.jpg

Оголошення

Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.
Інтерактивна карта захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів Рожнятівського району.

Про вибори голови районної ради

Про вибори заступника голови районної радиРозробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області