22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Цивільний захист населення і територій
 На головну

Положення

про  спеціалізовані служби цивільного захисту районної ланки Івано-Франківської обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту

 

1. Це Положення визначає основні завдання, порядок утворення та склад  спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня (далі - спеціалізовані служби), організацію управління ними та їх функціонування.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт;

2) спеціальна розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.

3. Спеціалізовані служби входять до складу сил цивільного захисту обласної територіальної підсистеми цивільного захисту відповідно до функціональної спрямованості.

4. Спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення.

5. В районі створюються наступні спеціалізовані служби цивільного захисту районного рівня: із захисту сільськогосподарських тварин і рослин; енергетики; комунально-технічна; інженерна; торгівлі та харчування; матеріального забезпечення; медична; транспортного забезпечення; зв’язку і оповіщення; охорони громадського порядку; протипожежна; технічна.

6. Спеціалізована служба провадить свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, який утворив таку службу.

Положення про спеціалізовані служби погоджуються з відділом з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

7. Основними завданнями спеціалізованихслужб є:

1) участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період;

2) здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду;

3) підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення;

4) організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби;

5) підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період;

6) підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів;

7) організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

8) створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.

7.  Спеціалізовані служби відповідно до покладених на них завдань:

1) служба енергетики:

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності);

здійснює енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

координує заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період;

2) служба із захисту сільськогосподарських тварин і рослин:

проводить моніторинг стану забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами, біологічними засобами сільськогосподарських угідь, продукції рослинництва, поверхневих вод, призначених для сільськогосподарських потреб;

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить роботи з ліквідації епізоотій та епіфітотій, здійснює епізоотичний, фітосанітарний і токсикологічний контроль під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

здійснює відповідно до компетенції контроль за безпечністю харчових продуктів і кормів під час виникнення надзвичайних ситуацій, бере участь у здійсненні заходів щодо забезпечення безпечності харчових продуктів та сировини для їх виготовлення рослинного та тваринного походження;

бере участь у здійсненні заходів щодо спеціальної обробки територій, приміщень, сільськогосподарських тварин і рослин, продукції тваринництва та рослинництва;

бере участь у підготовці сільськогосподарської та спеціальної техніки для роботи на зараженій місцевості, спеціальної обробки тварин і рослин, що заражені (уражені), знезараженні території, приміщень, де зберігається продукція тваринництва та рослинництва;

здійснює агрохімічне обстеження, ветеринарну діагностику, лікування тварин, що заражені (уражені), знезаражує посіви, пасовища і продукцію тваринництва та рослинництва;

здійснює ветеринарно-санітарні та фітосанітарні заходи;

бере участь у здійсненні заходів щодо захисту джерел і систем водопостачання для тварин від впливу небезпечних факторів ураження;

організовує заходи із знищення зерна, продовольства, харчової сировини, фуражу та інших матеріальних засобів, що не підлягають знезараженню;

забезпечує створення резерву спеціального майна і засобів для захисту свійських тварин та сільськогосподарських рослин у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у сільськогосподарському виробництві на забруднених територіях, здійснює контроль за безпечністю такого виробництва;

бере участь у зборі, утилізації або знищенні загиблих тварин і відходів тваринного походження;

3) інженерна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організовує обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації;

здійснює інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт;

здійснює методичне забезпечення робіт і заходів під час будівництва та інженерного захисту об’єктів і територій;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

веде облік інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучає її до проведення таких робіт;

4) комунально-технічна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснює розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах;

здійснює посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливоприймальних колодязів;

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучає її до проведення таких робіт;

5) служба матеріального забезпечення:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

здійснює організаційні заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період;

організовує забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством;

визначає потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

6) медична служба:

організовує медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організовує взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює медичне сортування поранених;

організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

організовує роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолює інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводить їх санітарну обробку і деконтамінацію та надає екстрену медичну допомогу; організовує та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує та здійснює медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить постійну роботу з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організовує навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги і медицини катастроф;

навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення;

7) служба зв’язку і оповіщення:

координує дії операторів телекомунікацій, поштового зв’язку і телерадіоорганізацій різних форм власності та господарювання (в межах компетенції) з питань залучення відповідних посадових осіб, працівників, а також сил і засобів для виконання завдань служби щодо забезпечення заходів цивільного захисту та проведення спеціальних робіт на телекомунікаційних мережах;

організовує та здійснює заходи щодо забезпечення постійної готовності територіальної системи централізованого оповіщення району до своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту і населення району про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечує залучення до оповіщення населенняу населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

забезпечує органи управління та сили цивільного захисту телекомунікаційними послугами під час проведення запобіжних заходів, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, реалізації завдань з питань захисту і життєзабезпечення населення в повсякденній діяльності та умовах ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

8) протипожежна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координує дії з планування і здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій;

9) служба торгівлі і харчування:

розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;

забезпечє створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

10) технічна служба:

організовує ремонт техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту;

здійснює евакуацію пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підприємств;

постачає запасні частини і ремонтні матеріали до ремонтних підприємств;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

11) служба транспортного забезпечення:

забезпечує здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

веде облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подає відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби;

здійснює перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

бере участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та господарському комплексу району у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

організовує забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;

забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків;

12) служба охорони громадського порядку:

бере участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

повідомляє відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надаює допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку.

          8. Організаційну структуру спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів визначають керівники органів, які утворили такі служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

          Організаційна структура спеціалізованої служби розробляється керівником служби, погоджується з керівниками відповідних органів та сил, організаційно об’єднаних у службу, та затверджується головою райдержадміністрації.

У складі територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня передбачаються посади начальника служби, заступника начальника служби - начальника штабу, заступника начальника служби, посади інших фахівців за напрямками їх діяльності.

Розподіл обов’язків між керівниками та іншими фахівцями служби здійснюється шляхом розробки функціональних обов’язків для кожної посадової особи.

Керівником спеціалізованої служби призначається посадова особа органу управління, на базі якого служба створюється.

Загальне керівництво спеціалізованими службами здійснює голова облдержадміністрації – голова регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, безпосереднє – керівник служби.

Керівник спеціалізованої служби здійснює керівництво службою безпосередньо та через штаб служби.

Штаб спеціалізованої служби є основним органом управління керівника служби та утворюється з числа посадових осіб і відповідальних працівників органів управління та сил, організаційно об’єднаних у службу, без звільнення їх від виконання своїх функціональних обов’язків за штатноюпосадою.

Начальник штабу спеціалізованої служби призначається керівником служби із числа своїх заступників.

9.  Спеціалізовані служби цивільного захисту району  мають право:

одержувати безкоштовно від органів управління, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, яка необхідна для виконання покладених на службу завдань;

одержувати від служб нижчого рівня інформацію про хід підготовки до виконання завдань та надавати їм необхідну допомогу;

надавати пропозиції щодо забезпечення заходів, пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, залученням органів управління та сил служби.

10. Керівники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня у межах своєї компетенції та повноважень мають право:

приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань виконання завдань і функціонування служби;

здійснювати в установленому порядку заходи Планів реагування органів управління та сил служби на надзвичайні ситуації;

здійснювати контроль за діяльністю органів управління, сил і формувань служби;

проводити тренування з підготовки служби до дій за призначенням;

здійснювати інші повноваження, передбачені чинними нормативно-правовими актами у сфері цивільного захисту.

11. Основними силами спеціалізованих служб є:

органи управління та сили, організаційно об’єднані у службу;

спеціалізовані формування служби.

Основними засобами спеціалізованих служб є:

спеціальне обладнання та інша техніка, що використовуються службою;

          табельна техніка та майно, відповідно до номенклатури центрального органу виконавчої влади, уповноваженого у справах цивільного захисту (індивідуальні засоби захисту, радіометрична та дозиметрична апаратура, засоби та прилади хімічної розвідки, засоби зв’язку та оповіщення, інженерне, медичне та інше майно тощо).

12. Функціонування та залучення територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються законами України«Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами.

Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управління спеціалізованої служби.

Застосування формувань територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня за призначенням і залучення до виконання завдань служби додаткових сил і засобів інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування (що не входять до складу служби), здійснюється за розпорядженням  голови обласної державної адміністрації чи рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

13. Основою управління спеціалізованими службами є План реагування органів управління та сил служб на надзвичайні ситуації, рішення керівника служби, голови облдержадміністрації, а також розпорядчі акти органу управління вищого рівня, уповноваженого у справах цивільного захисту.

Управління силами та засобами обласних спеціалізованих служб забезпечується:

          своєчасним здійсненням заходів, які сприяють підвищенню стійкості роботи підприємств, установ та організацій, організаційно об’єднаних у служби, в умовах мирного часу та особливого періоду;

          приведенням у визначені терміни сил і засобів служб в готовність до дій за призначенням;

          своєчасним доведенням до служб нижчого рівня завдань щодо їх застосування в умовах оперативної обстановки, керівництво та контроль за виконанням поставлених завдань, надання всебічної допомоги;

          чіткою взаємодією відповідних органів управління та сил, організаційно об’єднаних у служби, під часспільного виконання завдань;

          своєчасним маневруванням силами та засобами служб;

          завчасним створенням пунктів управління;

          чіткою організацією збору інформації про оперативну обстановку, своєчасним її опрацюванням і обміном даними;

правильною оцінкою обстановки та передбаченням можливостей її змін, обґрунтованістю прийнятих рішень;

комплексним використанням засобів управління та зв’язку.

Готовність до дій за призначенням ґрунтується на:

          організації ведення обліку споруд, майна та інших засобів, що є в розпорядженні служби;

          розробці функціональних обов’язків посадовим особам штабу служб;

          своєчасному поданні встановленої звітності органам управління вищого рівня.

Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання служб у постійній готовності до виконання завдань за призначенням у службах розробляються:

          положення про службу;

          План реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служби;

          інші документи, необхідні для забезпечення діяльності служби.

          План реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служб погоджується управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи облдержадміністрації, затверджується керівником служби.

План коригується один раз на рік з відміткою у листі коригування та вводиться в дію рішенням керівника служби при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

Органи управління та сили, організаційно об’єднані у служби, перебувають у готовності до виконання завдань, передбачених Планом реагування та виконують завдання за призначенням у разі введення його в дію.

14. Підготовка особового складу спеціалізованих служб проводиться згідно з Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443, Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444, Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819.

Підготовка керівного складу спеціалізованих служб здійснюєтьсяу навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльностіІвано-Франківської району.

Навчання особового складу формуваньспеціалізованих служб здійснюється на підставі щорічних організаційно-методичних вказівок та за програмою підготовки формувань.

Основними формами підготовки служб є командно-штабні навчання.

15. Комплектування формуваньспеціалізованих служб особовим складом, забезпечення технікою, табельним майном, приладами, матеріальними ресурсами та засобами індивідуального захисту здійснюється установами і організаціями, на базі яких ці формування створено.

Забезпечення служб автомобілями і спеціальним транспортом здійснюється за рахунок власного транспорту підприємств, установ і організацій, а також за рахунок транспорту підприємств, наданого у тимчасове підпорядкування за розпорядженнямголови райдержадміністрації.

Матеріально-технічне забезпечення спеціалізованих служб при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах мирного часу та особливого періоду здійснюється в обсягах і у терміни, передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служби.

16. Фінансування заходів спеціалізованих служб здійснюється за рахунок коштів на загальновиробничі, адміністративно-управлінські та експлуатаційні витрати, та за рахунок витрат з обігу госпрозрахункових підприємств, установ і організацій, організаційно об’єднаних у службу.

Витрати, пов’язані з утриманням спеціалізованих формувань служб, які залучаються до ліквідації негативних наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх загрози або виникнення в умовах мирного часу (виплата середньої заробітної плати, безоплатне харчування, транспортне забезпечення, тощо), несуть підприємства, установи та організації, які виділяють формування; підприємства, установи та організації, в інтересах яких ведуться роботи та центральні, місцеві органи виконавчої влади і виконавчі органи місцевих рад, за рахунок резервних фондів відповідних бюджетів.

Під час ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів залучаються кошти підприємств, установ, організацій, на території яких вони виникли, та додатково регіональні, місцеві спеціальні фінансові та матеріальні резерви.

17. Для керівництва службами в умовах мирного часу та особливого періоду використовуються складові системи управління райдержадміністрації. Управління силами служб здійснюється з основного, запасного (позаміського) пунктів управління з використанням телефонно-телеграфних, мобільних засобів зв’язку та радіостанцій, а також за допомогою нарочних.

Зв’язок організовується згідно з схемою організації оповіщення служби, яка розробляється службою та являється складовою частиною Плану реагування дій органів управління та сил служби.

18. Перевірка готовності спеціалізованих служб до вирішення завдань за призначенням здійснюються у визначені терміни у відповідності до затверджених розпорядженнями  райдержадміністрації Планів заходів районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту району на рік.

Методичний посібник

Перелік районних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня Івано-Франківської обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту

Про відшкодування збитків

Про відшкодування збитків, завданих стихією

Розрахунок обсягу коштів з резервного фонду бюджетів

Перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

Кваліфікаційна  ознака надзвичайної ситуації

Акт обстеження

Дефектний акт

Зведений кошторис

Локальний кошторис

Кошторис на матеріали

Місця розсташування захисних споруд, найпростіших укриттів для захисту населення

Діяльність з питань цивільного захисту
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області