22 жовтень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Доступ до публічної інформації
 На головну

 http://ww2.gov.if.ua/data/upload/publication/snyatynska/ua/7505/vidkrutist.gif


Доступ до інформації про діяльність органів державної влади є запорукою успішної демократичної держави. Прозора влада повинна належним чином забезпечувати діалог із громадськістю на всіх етапах прийняття рішень та постійний доступ до повної, об’єктивної, точної, зрозумілої інформації про діяльність органів державної влади та її посадових осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до міжнародних стандартів, що регламентують порядок доступу до публічної інформації, до такої інформації віднесено інформацію, яка вільно збирається, отримується, зберігається, використовується та поширюється.

Правове визначення поняття публічна інформація міститься у ст. 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, згідно з якою публічна інформація це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом. Інформація вважається публічною у зв’язку з тим, що вона створюється, збирається, вивчається та зберігається за рахунок бюджетних коштів, призначених на забезпечення діяльності відповідного органу влади.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених Законом.

Інформацією з обмеженим доступом є:

-          конфіденційна інформація;

-          таємна інформація;

-          службова інформація

Стаття 5 Закону України ”Про доступ до публічної інформації” чітко розподілила спосіб доступу до інформації на активний та пасивний, який забезпечується шляхом систематичного та оперативного оприлюднення інформації (пасивний) і надання інформації за запитами на інформації (активний).

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Інформаційний запит – це звернення особи до розпорядника інформації з проханням надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, та подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Запит на інформацію подається у довільній формі та повинен містити такі відомості:

- прізвище, ім’я, по батькові (для юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату (за умови подання запиту в письмовій формі).

 

Інформаційний запит може бути поданий:

 

на поштову адресу: 78300, Івано-Франківська область, м. Снятин, пл.Незалежності, 1 (на конверті вказувати “Публічна інформація”), каб. 104

 

на електронну адресу:  3314505565@mail.gov.ua     телефаксом:     (03476) 2 14 66

 

за телефоном:  (03476) 2 51 88

 

         Робота із запитувачами проводиться з 8.00 до 17.15 год. у робочі дні.

         Відповідальний за доступ до публічної інформації - відділ документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації (03476) 2 51 88, 3314505565@mail.gov.ua     


ЗРАЗКИ ЗАПИТІВ


ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗАПИТІВ


СИСТЕМА ОБЛІКУ


ЗВІТИ


НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА


Про затвердження інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в апараті райдержадміністрації.


Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

 


 

 
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області