30 Травень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Статистичні дані 2009 року
 На головну

 

 Інноваційний розвиток промислових комплексів у містах та районах області за 2009 рік

 

Головне управління статистики інформує. Протягом 2009р. інноваційною діяльністю в області займалося майже 22% обстежених промислових підприємств.

Серед міст та районів вищою, ніж в цілому по області, частка інноваційно активних підприємств була у містах Івано-Франківську, Калуші, Яремче, Богородчанському, Верховинському, Долинському, Косівському, Калуському, Тлумацькому, Тисменицькому районах.

Найменш сприйнятливими до нововведень були промислові підприємства Галицького, Коломийського, Надвірнянського, Рогатинського, Снятинського районів, де частка інноваційно активних коливалась від 5 до 11%.

У 2009р. з 484,5 млн.грн., що були спрямовані на інноваційні заходи, найбільшу частку (87%) становили витрати підприємств Калуського району.

Виключно власними коштами забезпечувалось фінансування інноваційних витрат у промисловості Богородчанського, Косівського, Рожнятівського, Тисменицького районів. Кредити для розвитку інноваційної діяльності використали підприємства Долинського та Надвірнянського районів. У структурі інноваційних витрат підприємств Калуського району найбільша частка (99,9% або 420,6 млн.грн.) належала коштам іноземних інвесторів. У м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі для фінансування інновацій залучалися кошти державного та місцевих бюджетів, розмір яких у загальному обсязі склав 19% та 99,9%, відповідно.

У 2009р. в області обсяг поставленої на ринок інноваційної продукції склав 781,3 млн.грн., 72% якого сформовано підприємствами м.Івано-Франківська. Вищої результативності від впровадження технологічних інновацій у виробництво досягнуто підприємствами міст Івано-Франківська і Калуша та Тлумацького району, де частка інноваційного продукту у загальному обсязі реалізованої промислової продукції перевищила аналогічний показник по області (7,3%) і склала 8–24%.


 

Окремі показники діяльності малих підприємств Снятинського району  у  2009  році

 

Головне управління статистики інформує. У 2009 році середньорічна кількість найманих працівників, зайнятих на підприємствах малого бізнесу, що зареєстровані на території Снятинського району, склала 1167 осіб, що на 16,2% менше, ніж у 2008 році.

На одному малому підприємстві працювало в середньому 6 осіб. Майже кожен третій із загальної кількості зайнятих на малих підприємствах працював на промислових підприємствах, кожен п’ятий – на підприємствах сільського господарства, мисливства, лісового господарства, кожен шостий – на підприємствах торгівлі; ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку.

За 2009 рік малими підприємствами реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на 63,8 млн.грн., що на 30,3% менше, ніж у 2008 році (1,2% від загального обсягу реалізованої продукції малих підприємств області). Внесок малих підприємств у загальному обсязі економіки району склав 15,6% (у 2008 році – 16,9%). 

Більше 40% обсягів реалізації малих підприємств припадає на торгівлю;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, 25% – на промисловість, 16% – на сільське господарство, мисливство, лісове господарство.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (сальдо) малих підприємств району склав 179,4 тис.грн. прибутку. Частка прибуткових підприємств становила 78,5%. Чистий збиток склав 279,4 тис.грн.

На 10 тисяч осіб наявного населення району у 2009 році  припадало 29 малих підприємств проти 57 по області.

 


 

Ситуація на споживчому ринку товарів у Снятинському районі

 

За розрахунковими даними за 2009р. через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на одного жителя району продано товарів на 6292 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків у 2009р. населенню реалізовано товарів на 9,3% менше, ніж у 2008р., а через мережу ресторанного господарства – на 14,6 відсотка. Зменшення обсягів продажу спостерігалося у всіх районах та містах області.


 

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел забруднення Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує.

Протягом 2009р. в атмосферу надійшло 2,5 тис.т шкідливих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення району, що на 2,3% більше, ніж у 2008р. та складає 0,9% від загальних обсягів викидів по області. Крім цього, в повітряний басейн було викинуто 28,5 тис.т діоксиду вуглецю, який також впливає на зміну клімату.

Щільність викидів шкідливих речовин у розрахунку на квадратний кілометр території району склала 4,2 т проти 4,1 т у попередньому році, на душу населення – 38,4 кг проти 35,9 кг.

Основна частина забруднень (93,5%) потрапила у повітряний басейн від транспортних засобів, на викиди від стаціонарних джерел припало 6,5% шкідливих речовин.

У сумарних обсягах викидів транспортними засобами переважають викиди від автомобілів індивідуальних власників (85,0% або 2,0 тис.т), що на 7,6% більше в порівнянні з попереднім роком. Автотранспортом cуб’єктів господарської діяльності в 2009р. було викинуто 0,3 тис.т забруднюючих речовин (на 14,7% менше, ніж у 2008р.), виробничою технікою – 0,1 тис.т (на 27,6% менше).

 


 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж грудня 2009 року населенням Снятинського району оплачено за житлово-комунальні послуги 2,4 млн.грн., або 85,3% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зросла у грудні порівняно з листопадом 2009 року в 1,6 раза і на початок січня поточного року становила 1,1 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 0,8 місяця.

У грудні 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,8% власників особових рахунків, газопостачання – 13,7%, централізоване водопостачан­ня та водовідведення – 1,5%.


 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Снятинського району за 2009 р.

 

Головне управління статистики інформує. За 2009р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 252,5 млн.грн., що складає 2,3% від загальнообласного показника. Серед реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 50,2% становила сировинна продукція, 49,8% – товари широкого використання.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 3791,2 грн., проти 3455,3 грн. – у 2008 р.


 

Дошкільні навчальні заклади Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. На початок 2010 року. у районі функціонувало 23 дошкільних навчальних заклади на 961 місце. У них виховувалося 1,1 тис.дітей, з яких 914 або 83,5% – діти у віці 3 роки і старші. Мережа дошкільних закладів залишилась на рівні попереднього року, а кількість дітей, що в них виховувалося, збільшилась на 23 особи.  Завантаженість дошкільних закладів становила 114 дітей на 100 місць, з них у міських поселеннях – 89, у сільській місцевості – 135.

Дошкільною освітою в районі охоплено 31% дітей відповідного віку.


 

Використання та залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в області повідомляє, що суб’єктами господарської діяльності Снятинського району протягом грудня 2009р. використано 295,3 т вугілля кам’яного, 1,9 млн. м3 газу природного, 51,3 т бензину моторного та 96,7 т палива дизельного. У порівнянні до відповідного періоду минулого року споживання палива дизельного і газу природного зменшилося, відповідно, на 27,2% та 8,9%, а споживання бензину моторного

 зросло на 2%, вугілля кам’яного – у 1,7 раза.

Станом на 1 січня 2010р. залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: бензину моторного – 44,9 т, палива дизельного – 44 т. Порівняно з відповідною датою минулого року залишки бензину моторного збільшилися у 1,7 раза, а залишки палива дизельного зменшилися на 6,4%.

Питома вага обсягів споживання газу природного у загальнообласних склала 1%, бензину моторного – 3,3%, палива дизельного – 1,4%.


 

Демографічна ситуація в районі

 

Головне управління статистики інформує. За попередніми даними чисельність наявного населення району cтаном на 1 січня 2010 року склала 66300 осіб. З них 14250 осіб проживало в міських поселеннях та 52050 – в сільській місцевості. За 2009 рік в районі народилось 826, а померло 1090 осіб. Серед померлих – 11 дітей віком до одного року. Впродовж 2009 року населення району скоротилось на 180 осіб за рахунок природного скорочення (на 264 особи). Водночас, мав місце міграційний приріст населення в кількості 84 особи.

Протягом 2009 року в районі одружилось 471 пара, а розлучилось – 197.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у грудні 2009 року

 

Накінець грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За 2009 рік через мережу АЗС населенню реалізовано 7690,9т автомобільного бензину та 5716,0т дизельного пального. Порівняно з 2008 роком обсяги продажу бензину збільшилися на 8,7%, а дизпалива – на 9,1%.

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 16,5%, А-90-93 – збільшилися на 10,2%, А-94-98 – на 11,9%.

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у 2009 році 508,9 тис.грн., що на 15,1% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

 Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у грудні 2009р. у порівнянні з попереднім місяцем зменшилась на 7,6%, а дизпалива – на 8,2%.

Ціна бензину у грудні 2009р. знизилася до найвищого рівня 2008 року (серпень), а дизпалива – до рівня лютого 2009 року.


 

Підсумки збору урожаю основних сільськогосподарських культур господарствами Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує.

У 2009р. товаровиробниками району вироблено 17% загально-обласних обсягів виробництва зерна, 39% соняшнику на зерно, 11% ріпаку, 26% цукрових буряків (фабричних), 12% картоплі, 16% овочів.

Господарствами усіх категорій у 2009р. одержано 696,5 тис.ц зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них продовольчого – 218,3 тис.ц (31% загального виробництва), фуражного – 478,2 тис.ц (69%). Порівняно з 2008р. виробництво зерна зменшилось на 1,2%, що зумовлено зниженням їх урожайності на 3,4 ц з 1 га, при розширенні площ збирання на 7,6%. У 2009р. порівняно з попереднім роком зібрано менше кукурудзи на зерно на 9,7%, вівса – на 25,4%, гречки – у 2,4 раза. Водночас, більше вироблено ячменю (на 4,0%), зернобобових культур (на 11,2%), жита (на 13,6%), пшениці (на 17,0%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 247,7 тис.ц зерна, що на 14,6% менше, ніж у 2008р., господарствами населення – 448,8 тис.ц (на 8,1% більше). Частка аграрних підприємств у виробництві зерна зменшилась із 41% у 2008р. до 36% у 2009р.

Виробництво соняшнику становило 8,5 тис.ц і порівняно з 2008р. зросло в 2,8 раза. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3 рази при зниженні урожайності із 23,5 ц з 1 га до 22,1 ц.

Ріпаку вироблено 38,2 тис.ц, що в 2,8 раза більше, ніж у 2008р. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3,7 раза, при зниженні урожайності даної культури на 7,6 ц з 1 га.

За рахунок скорочення зібраних площ цукрових буряків (фабричних) у 1,8 раза та зниження урожайності на 186 ц з 1 га, валовий збір зменшився за рік у 3,6 раза і склав 47,1 тис.ц.

Виробництво картоплі збільшилось проти 2008р. у 1,6 раза і склало 949,5 тис.ц, овочів – на 20,5% та 189,1 тис.ц; площі збирання цих культур за рік розширились відповідно на 22,6% та на 32,7%; урожайність картоплі зросла на 42 ц з 1 га, овочів – знизилась на 15 ц.

 Плодоягідної продукції отримано 42,7 тис.ц, що на 24,1% більше, ніж у 2008р.

Усі обсяги виробництва ріпаку, 98,9% соняшнику на зерно, 88,1% цукрових буряків (фабричних) припадають на сільськогосподарські підприємства, господарства населення залишаються основними виробниками картоплі (99,5% загального виробництва), овочів (98,0%) та плодів та ягід (80,3%).


 

Заробітна плата найманих працівників та стан її виплати на підприємствах, в організаціях Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), у грудні м.р. становила 1427 грн., що більше на 12,8%, ніж у листопаді м.р. та на 6,1%, ніж у грудні 2008р.

Розмір заробітної плати у грудні 2009р. перевищив у 1,9 раза розміри законодавчо встановлених державних соціальних стандартів (з 1 листопада 2009р. рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи 744 грн.).

За попередніми даними, у 2009 році середній заробіток одного штатного працівника склав 1274 грн., що на 9,1% більше, ніж за 2008 рік.

Розмір реальної заробітної плати у грудні м.р. відносно листопада м.р. збільшився на 11,7%, а порівняно з груднем 2008р. зменшився на 4,4%. В цілому за 2009 рік цей показник зменшився на 5,7%.

Станом на 1 січня 2010р. заборгованості із виплати заробітної плати в районі не було.


 

Про роботу автомобільного транспорту Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2009 року автомобільним транспортом перевезено 22,7 тис. т вантажів, вантажооборот становив 19,2 млн.ткм, що відповідно на 12,4% та 9,7% більше, ніж за попередній рік. Усі вантажні перевезення здійснено транспортом підприємців-фізичних осіб району.

Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2009 рік скористалося 756,1 тис. пасажирів, з них послугами транспорту підприємців-фізичних осіб – 324,7 тис. пасажирів, що відповідно на 53,2% та 22,4% менше обсягів 2008 року.


 

Зовнішня торгівля товарами підприємств і організацій Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Снятинського району за 2009р. склали відповідно 2,4 і 2,3 млн.дол.США. Проти рівня 2008р. обсяги експорту зменшилися на 13,1%, імпорту – у 2,5 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами змінилося з від’ємного на позитивне.

Питома вага обсягів експорту товарів з району в загальнообласних склала 0,7%, імпорту – 0,9% (за 2008р. – відповідно 0,4% та 0,7%).

Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 19 країн світу.

Понад дві третини обсягів експорту товарів було направлено до Франції. Значними були і обсяги відвантажень до Іспанії, Молдови, Бангладешу, Туреччини та В’єтнаму. За межі країни відвантажували деревину і вироби з деревини, зернові культури, текстильні вироби, полімерні матеріали, пластмаси.

Половину імпортних поставок підприємства району отримали з Франції та Польщі, ще третину – з Австрії, Угорщини та Швеції. Основу товарної структури імпорту складали текстиль та вироби з текстилю, чорні метали та вироби з них, живі тварини, наземні транспортні засоби, крім залізничних,. Значними були і обсяги надходжень механічного і електрообладнання.


 

Введення в дію житла та інженерних споруд у Снятинському районі у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. За рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду у 2009р. у Снятинському районі в експлуатацію введено 26 квартир загальною площею 2,9 тис.м2, з них у сільській місцевості – 1 квартиру на 0,2 тис.м2. Проти попереднього року обсяги введеного житла по району скоротилися у 5,5 раза. Переважало будівництво індивідуального житла, частка якого становила 66,3%.

Найбільше збудовано трикімнатних квартир (65,4% до загальної кількості). Середній розмір квартири склав 113 м2.

Протягом 2009р. на території району введено в дію із об’єктів соціальної сфери стоматкабінет, крім того, міст автомобільний, місцеві трубопроводи для транспортування газу, берегоукріплювальні споруди.


 

Демографічна ситуація в районі

 

Головне управління статистики інформує. За попередніми даними чисельність наявного населення району cтаном на 1 січня 2010 року склала 66300 осіб. З них 14250 осіб проживало в міських поселеннях та 52050 – в сільській місцевості. За 2009 рік в районі народилось 826, а померло 1090 осіб. Серед померлих – 11 дітей віком до одного року. Впродовж 2009 року населення району скоротилось на 180 осіб за рахунок природного скорочення (на 264 особи). Водночас, мав місце міграційний приріст населення в кількості 84 особи.

Протягом 2009 року в районі одружилось 471 пара, а розлучилось – 197.


 

Підсумки збору урожаю основних сільськогосподарських культур господарствами Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує.

У 2009р. товаровиробниками району вироблено 17% загально-обласних обсягів виробництва зерна, 39% соняшнику на зерно, 11% ріпаку, 26% цукрових буряків (фабричних), 12% картоплі, 16% овочів.

Господарствами усіх категорій у 2009р. одержано 696,5 тис.ц зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них продовольчого – 218,3 тис.ц (31% загального виробництва), фуражного – 478,2 тис.ц (69%). Порівняно з 2008р. виробництво зерна зменшилось на 1,2%, що зумовлено зниженням їх урожайності на 3,4 ц з 1 га, при розширенні площ збирання на 7,6%. У 2009р. порівняно з попереднім роком зібрано менше кукурудзи на зерно на 9,7%, вівса – на 25,4%, гречки – у 2,4 раза. Водночас, більше вироблено ячменю (на 4,0%), зернобобових культур (на 11,2%), жита (на 13,6%), пшениці (на 17,0%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 247,7 тис.ц зерна, що на 14,6% менше, ніж у 2008р., господарствами населення – 448,8 тис.ц (на 8,1% більше). Частка аграрних підприємств у виробництві зерна зменшилась із 41% у 2008р. до 36% у 2009р.

Виробництво соняшнику становило 8,5 тис.ц і порівняно з 2008р. зросло в 2,8 раза. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3 рази при зниженні урожайності із 23,5 ц з 1 га до 22,1 ц. 

Ріпаку вироблено 38,2 тис.ц, що в 2,8 раза більше, ніж у 2008р. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3,7 раза, при зниженні урожайності даної культури на 7,6 ц з 1 га.

За рахунок скорочення зібраних площ цукрових буряків (фабричних) у 1,8 раза та зниження урожайності на 186 ц з 1 га, валовий збір зменшився за рік у 3,6 раза і склав 47,1 тис.ц.

Виробництво картоплі збільшилось проти 2008р. у 1,6 раза і склало 949,5 тис.ц, овочів – на 20,5% та 189,1 тис.ц; площі збирання цих культур за рік розширились відповідно на 22,6% та на 32,7%; урожайність картоплі зросла на 42 ц з 1 га, овочів – знизилась на 15 ц.

 Плодоягідної продукції отримано 42,7 тис.ц, що на 24,1% більше, ніж у 2008р.

Усі обсяги виробництва ріпаку, 98,9% соняшнику на зерно, 88,1% цукрових буряків (фабричних) припадають на сільськогосподарські підприємства, господарства населення залишаються основними виробниками картоплі (99,5% загального виробництва), овочів (98,0%) та плодів та ягід (80,3%).


 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Снятинського району у листопаді 2009 року

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж листопада 2009 року населенням Снятинського району оплачено за житлово-комунальні послуги 1,4 млн.грн., або 74,8% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зросла у листопаді порівняно з жовтнем 2009 року у 3,1 раза і на початок грудня поточного року становила 702,8 тис.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 0,5 місяця.

У листопаді 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,1% власників особових рахунків, газопостачання – 16,5%, централізоване водопостачан­ня та водовідведення – 2,8%.


 

Ситуація на споживчому ринку товарів у Снятинському районі

 

За розрахунковими даними за одинадцять місяців п.р. через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на одного жителя району продано товарів на 5679 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків у січні–листопаді населенню реалізовано товарів на 8,0% менше, ніж у відповідному періоді минулого року, а через мережу ресторанного господарства – на 14 відсотків. Зменшення обсягів продажу спостерігалося у всіх районах та містах області.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у листопаді 2009 року

 

На початок грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За січень–листопад поточного року через мережу АЗС населенню реалізовано 7053,4т автомобільного бензину та 5211,0т дизельного пального. Порівняно з січнем–листопадом минулого року обсяги продажу бензину збільшилися на 9,2%, а дизпалива – на 9,7%. 

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 17,6%, А-90-93 – збільшилися на 7,5%, А-94-98 – на 14,5%. 

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у поточному році 506,1 тис.грн., що на 14,9% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у листопаді поточного року у порівнянні з попереднім місяцем збільшилась на 0,5%, а дизпалива – на 3,0%.

Ціна бензину у листопаді поточного року перевищила рівень листопада 2008 року у середньому на 48,2%, а дизпалива – на 13,3%.


 

Ринок послуг Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг Снятинського району у 2009 році працювало 28 підприємств, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 3,9% більше, ніж у 2008 році. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 5,7 млн.грн., або 50,6% від загального.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у грудні 2009 року

 

 Накінець грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За 2009 рік через мережу АЗС населенню реалізовано 7690,9т автомобільного бензину та 5716,0т дизельного пального. Порівняно з 2008 роком обсяги продажу бензину збільшилися на 8,7%, а дизпалива – на 9,1%. 

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 16,5%, А-90-93 – збільшилися на 10,2%, А-94-98 – на 11,9%. 

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у 2009 році 508,9 тис.грн., що на 15,1% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

 Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у грудні 2009р. у порівнянні з попереднім місяцем зменшилась на 7,6%, а дизпалива – на 8,2%.

Ціна бензину у грудні 2009р. знизилася до найвищого рівня 2008 року (серпень), а дизпалива – до рівня лютого 2009 року.


 

Про надання субсидій населенню області у 2009 році

 

У 2009 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 28,8 тис. сімей, що на 7,4% менше, ніж у 2008 році, з яких 61,7% це сім’ї, які проживають у міських поселеннях.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у грудні 2009 року збільшився на 6% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року і становив 225 грн. Серед адміністративно-територіальних одиниць області найбільший розмір субсидій спостерігався у Рожнятівському, Тисменицько-му та Долинському районах (377–372 грн.), найменший – у Верховинському і Калуському районах, містах Коломиї та Калуші (25–128 грн.).

 За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у грудні 2009 року їх частка склала 45,2% від загальної кількості сімей, які отримували субсидії.

 У 2009 році призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 27,3 тис. сім’ям, що становило 94,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 16,6 тис., у сільській місцевості – 10,7 тис. сім’ям. Порівняно з 2008 роком кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 2,4 тис. або на 8,0%.

 Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2009 році, становила 6,0 млн.грн., що на 0,9 млн.грн. більше відповідного показника 2008 року, з неї у міських поселеннях – 3,4 млн.грн., у сільській місцевості – 2,6 млн.грн.


 

Використання та залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в області повідомляє, що суб’єктами господарської діяльності Снятинського району протягом грудня 2009р. використано 295,3 т вугілля кам’яного, 1,9 млн. м3 газу природного, 51,3 т бензину моторного та 96,7 т палива дизельного. У порівнянні до відповідного періоду минулого року споживання палива дизельного і газу природного зменшилося, відповідно, на 27,2% та 8,9%, а споживання бензину моторного зросло на 2%, вугілля кам’яного – у 1,7 раза.

Станом на 1 січня 2010р. залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: бензину моторного – 44,9 т, палива дизельного – 44 т. Порівняно з відповідною датою минулого року залишки бензину моторного збільшилися у 1,7 раза, а залишки палива дизельного зменшилися на 6,4%.

Питома вага обсягів споживання газу природного у загальнообласних склала 1%, бензину моторного – 3,3%, палива дизельного – 1,4%.


 

Ситуація на споживчому ринку товарів у Снятинському районі

 

За розрахунковими даними за 2009р. через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на одного жителя району продано товарів на 6292 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків у 2009р. населенню реалізовано товарів на 9,3% менше, ніж у 2008р., а через мережу ресторанного господарства – на 14,6 відсотка. Зменшення обсягів продажу спостерігалося у всіх районах та містах області.


 

Про роботу автомобільного транспорту Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2009 року автомобільним транспортом перевезено 22,7 тис. т вантажів, вантажооборот становив 19,2 млн.ткм, що відповідно на 12,4% та 9,7% більше, ніж за попередній рік. Усі вантажні перевезення здійснено транспортом підприємців-фізичних осіб району. 

Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2009 рік скористалося 756,1 тис. пасажирів, з них послугами транспорту підприємців-фізичних осіб – 324,7 тис. пасажирів, що відповідно на 53,2% та 22,4% менше обсягів 2008 року.


 

Підсумки збору урожаю основних сільськогосподарських культур господарствами Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує.

У 2009р. товаровиробниками району вироблено 17% загально-обласних обсягів виробництва зерна, 39% соняшнику на зерно, 11% ріпаку, 26% цукрових буряків (фабричних), 12% картоплі, 16% овочів.

Господарствами усіх категорій у 2009р. одержано 696,5 тис.ц зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них продовольчого – 218,3 тис.ц (31% загального виробництва), фуражного – 478,2 тис.ц (69%). Порівняно з 2008р. виробництво зерна зменшилось на 1,2%, що зумовлено зниженням їх урожайності на 3,4 ц з 1 га, при розширенні площ збирання на 7,6%. У 2009р. порівняно з попереднім роком зібрано менше кукурудзи на зерно на 9,7%, вівса – на 25,4%, гречки – у 2,4 раза. Водночас, більше вироблено ячменю (на 4,0%), зернобобових культур (на 11,2%), жита (на 13,6%), пшениці (на 17,0%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 247,7 тис.ц зерна, що на 14,6% менше, ніж у 2008р., господарствами населення – 448,8 тис.ц (на 8,1% більше). Частка аграрних підприємств у виробництві зерна зменшилась із 41% у 2008р. до 36% у 2009р.

Виробництво соняшнику становило 8,5 тис.ц і порівняно з 2008р. зросло в 2,8 раза. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3 рази при зниженні урожайності із 23,5 ц з 1 га до 22,1 ц. 

Ріпаку вироблено 38,2 тис.ц, що в 2,8 раза більше, ніж у 2008р. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3,7 раза, при зниженні урожайності даної культури на 7,6 ц з 1 га.

За рахунок скорочення зібраних площ цукрових буряків (фабричних) у 1,8 раза та зниження урожайності на 186 ц з 1 га, валовий збір зменшився за рік у 3,6 раза і склав 47,1 тис.ц.

Виробництво картоплі збільшилось проти 2008р. у 1,6 раза і склало 949,5 тис.ц, овочів – на 20,5% та 189,1 тис.ц; площі збирання цих культур за рік розширились відповідно на 22,6% та на 32,7%; урожайність картоплі зросла на 42 ц з 1 га, овочів – знизилась на 15 ц.

 Плодоягідної продукції отримано 42,7 тис.ц, що на 24,1% більше, ніж у 2008р.

Усі обсяги виробництва ріпаку, 98,9% соняшнику на зерно, 88,1% цукрових буряків (фабричних) припадають на сільськогосподарські підприємства, господарства населення залишаються основними виробниками картоплі (99,5% загального виробництва), овочів (98,0%) та плодів та ягід (80,3%).


 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Снятинського району у листопаді 2009 року

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж листопада 2009 року населенням Снятинського району оплачено за житлово-комунальні послуги 1,4 млн.грн., або 74,8% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зросла у листопаді порівняно з жовтнем 2009 року у 3,1 раза і на початок грудня поточного року становила 702,8 тис.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 0,5 місяця.

У листопаді 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 29,1% власників особових рахунків, газопостачання – 16,5%, централізоване водопостачан­ня та водовідведення – 2,8%.


 

Ситуація на споживчому ринку товарів у Снятинському районі

 

За розрахунковими даними за одинадцять місяців п.р. через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на одного жителя району продано товарів на 5679 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків у січні–листопаді населенню реалізовано товарів на 8,0% менше, ніж у відповідному періоді минулого року, а через мережу ресторанного господарства – на 14 відсотків. Зменшення обсягів продажу спостерігалося у всіх районах та містах області.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у листопаді 2009 року

 

На початок грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За січень–листопад поточного року через мережу АЗС населенню реалізовано 7053,4т автомобільного бензину та 5211,0т дизельного пального. Порівняно з січнем–листопадом минулого року обсяги продажу бензину збільшилися на 9,2%, а дизпалива – на 9,7%. 

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 17,6%, А-90-93 – збільшилися на 7,5%, А-94-98 – на 14,5%. 

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у поточному році 506,1 тис.грн., що на 14,9% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у листопаді поточного року у порівнянні з попереднім місяцем збільшилась на 0,5%, а дизпалива – на 3,0%.

Ціна бензину у листопаді поточного року перевищила рівень листопада 2008 року у середньому на 48,2%, а дизпалива – на 13,3%.


 

Ринок послуг Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг Снятинського району у 2009 році працювало 28 підприємств, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 11,2 млн.грн., що у порівнянних цінах на 3,9% більше, ніж у 2008 році. Обсяг послуг, реалізованих населенню, становив 5,7 млн.грн., або 50,6% від загального.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у грудні 2009 року

 

 Накінець грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За 2009 рік через мережу АЗС населенню реалізовано 7690,9т автомобільного бензину та 5716,0т дизельного пального. Порівняно з 2008 роком обсяги продажу бензину збільшилися на 8,7%, а дизпалива – на 9,1%. 

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 16,5%, А-90-93 – збільшилися на 10,2%, А-94-98 – на 11,9%. 

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у 2009 році 508,9 тис.грн., що на 15,1% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

 Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у грудні 2009р. у порівнянні з попереднім місяцем зменшилась на 7,6%, а дизпалива – на 8,2%.

Ціна бензину у грудні 2009р. знизилася до найвищого рівня 2008 року (серпень), а дизпалива – до рівня лютого 2009 року.


 

Про надання субсидій населенню області у 2009 році

 

У 2009 році за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 28,8 тис. сімей, що на 7,4% менше, ніж у 2008 році, з яких 61,7% це сім’ї, які проживають у міських поселеннях.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у грудні 2009 року збільшився на 6% у порівнянні з відповідним періодом попереднього року і становив 225 грн. Серед адміністративно-територіальних одиниць області найбільший розмір субсидій спостерігався у Рожнятівському, Тисменицько-му та Долинському районах (377–372 грн.), найменший – у Верховинському і Калуському районах, містах Коломиї та Калуші (25–128 грн.).

 За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у грудні 2009 року їх частка склала 45,2% від загальної кількості сімей, які отримували субсидії.

 У 2009 році призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 27,3 тис. сім’ям, що становило 94,8% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями, з них у міських поселеннях – 16,6 тис., у сільській місцевості – 10,7 тис. сім’ям. Порівняно з 2008 роком кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 2,4 тис. або на 8,0%.

 Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2009 році, становила 6,0 млн.грн., що на 0,9 млн.грн. більше відповідного показника 2008 року, з неї у міських поселеннях – 3,4 млн.грн., у сільській місцевості – 2,6 млн.грн.


 

Використання та залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в області повідомляє, що суб’єктами господарської діяльності Снятинського району протягом грудня 2009р. використано 295,3 т вугілля кам’яного, 1,9 млн. м3 газу природного, 51,3 т бензину моторного та 96,7 т палива дизельного. У порівнянні до відповідного періоду минулого року споживання палива дизельного і газу природного зменшилося, відповідно, на 27,2% та 8,9%, а споживання бензину моторного зросло на 2%, вугілля кам’яного – у 1,7 раза.

Станом на 1 січня 2010р. залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: бензину моторного – 44,9 т, палива дизельного – 44 т. Порівняно з відповідною датою минулого року залишки бензину моторного збільшилися у 1,7 раза, а залишки палива дизельного зменшилися на 6,4%.

Питома вага обсягів споживання газу природного у загальнообласних склала 1%, бензину моторного – 3,3%, палива дизельного – 1,4%.


 

Ситуація на споживчому ринку товарів у Снятинському районі

 

За розрахунковими даними за 2009р. через торгову мережу, мережу ринків та ресторанного господарства в середньому на одного жителя району продано товарів на 6292 грн.

Через роздрібну торгову мережу та мережу ринків у 2009р. населенню реалізовано товарів на 9,3% менше, ніж у 2008р., а через мережу ресторанного господарства – на 14,6 відсотка. Зменшення обсягів продажу спостерігалося у всіх районах та містах області.


 

Про роботу автомобільного транспорту Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2009 року автомобільним транспортом перевезено 22,7 тис. т вантажів, вантажооборот становив 19,2 млн.ткм, що відповідно на 12,4% та 9,7% більше, ніж за попередній рік. Усі вантажні перевезення здійснено транспортом підприємців-фізичних осіб району. 

Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2009 рік скористалося 756,1 тис. пасажирів, з них послугами транспорту підприємців-фізичних осіб – 324,7 тис. пасажирів, що відповідно на 53,2% та 22,4% менше обсягів 2008 року.


 

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж грудня 2009 року населенням Снятинського району оплачено за житлово-комунальні послуги 2,4 млн.грн., або 85,3% нарахованих за цей період сум.

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зросла у грудні порівняно з листопадом 2009 року в 1,6 раза і на початок січня поточного року становила 1,1 млн.грн., середній термін заборгованості населення за всі види послуг склав 0,8 місяця.

У грудні 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 28,8% власників особових рахунків, газопостачання – 13,7%, централізоване водопостачан­ня та водовідведення – 1,5%.


 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами Снятинського району за 2009 р.

 

Головне управління статистики інформує. За 2009р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах (без ПДВ та акцизу) на 252,5 млн.грн., що складає 2,3% від загальнообласного показника. Серед реалізованої продукції добувної та переробної промисловості 50,2% становила сировинна продукція, 49,8% – товари широкого використання.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення району склав 3791,2 грн., проти 3455,3 грн. – у 2008 р.


 

Дошкільні навчальні заклади Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. На початок 2010 року. у районі функціонувало 23 дошкільних навчальних заклади на 961 місце. У них виховувалося 1,1 тис.дітей, з яких 914 або 83,5% – діти у віці 3 роки і старші. Мережа дошкільних закладів залишилась на рівні попереднього року, а кількість дітей, що в них виховувалося, збільшилась на 23 особи.  Завантаженість дошкільних закладів становила 114 дітей на 100 місць, з них у міських поселеннях – 89, у сільській місцевості – 135.

Дошкільною освітою в районі охоплено 31% дітей відповідного віку.


 

Використання та залишки енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в області повідомляє, що суб’єктами господарської діяльності Снятинського району протягом грудня 2009р. використано 295,3 т вугілля кам’яного, 1,9 млн. м3 газу природного, 51,3 т бензину моторного та 96,7 т палива дизельного. У порівнянні до відповідного періоду минулого року споживання палива дизельного і газу природного зменшилося, відповідно, на 27,2% та 8,9%, а споживання бензину моторного

 зросло на 2%, вугілля кам’яного – у 1,7 раза.

Станом на 1 січня 2010р. залишки енергетичних ресурсів у споживачів та постачальників району склали: бензину моторного – 44,9 т, палива дизельного – 44 т. Порівняно з відповідною датою минулого року залишки бензину моторного збільшилися у 1,7 раза, а залишки палива дизельного зменшилися на 6,4%.

Питома вага обсягів споживання газу природного у загальнообласних склала 1%, бензину моторного – 3,3%, палива дизельного – 1,4%.


 

Демографічна ситуація в районі

 

Головне управління статистики інформує. За попередніми даними чисельність наявного населення району cтаном на 1 січня 2010 року склала 66300 осіб. З них 14250 осіб проживало в міських поселеннях та 52050 – в сільській місцевості. За 2009 рік в районі народилось 826, а померло 1090 осіб. Серед померлих – 11 дітей віком до одного року. Впродовж 2009 року населення району скоротилось на 180 осіб за рахунок природного скорочення (на 264 особи). Водночас, мав місце міграційний приріст населення в кількості 84 особи.

Протягом 2009 року в районі одружилось 471 пара, а розлучилось – 197.


 

Продаж світлих нафтопродуктів через мережу АЗС Снятинського району у грудні 2009 року

 

Накінець грудня 2009 року на території району функціонувало 17 АЗС (по області 164).

За 2009 рік через мережу АЗС населенню реалізовано 7690,9т автомобільного бензину та 5716,0т дизельного пального. Порівняно з 2008 роком обсяги продажу бензину збільшилися на 8,7%, а дизпалива – на 9,1%.

Обсяги продажу через мережу АЗС бензинів марки А-72-80 зменшилися на 16,5%, А-90-93 – збільшилися на 10,2%, А-94-98 – на 11,9%.

Середньомісячний товарооборот однієї АЗС склав у 2009 році 508,9 тис.грн., що на 15,1% менше, ніж у середньому по області. За цим показником район займає 10 місце серед 18 регіонів області, на території яких є діючі АЗС.

 Середня ціна одного кілограма проданого у роздріб бензину у грудні 2009р. у порівнянні з попереднім місяцем зменшилась на 7,6%, а дизпалива – на 8,2%.

Ціна бензину у грудні 2009р. знизилася до найвищого рівня 2008 року (серпень), а дизпалива – до рівня лютого 2009 року.


 

Підсумки збору урожаю основних сільськогосподарських культур господарствами Снятинського району у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує.

У 2009р. товаровиробниками району вироблено 17% загально-обласних обсягів виробництва зерна, 39% соняшнику на зерно, 11% ріпаку, 26% цукрових буряків (фабричних), 12% картоплі, 16% овочів.

Господарствами усіх категорій у 2009р. одержано 696,5 тис.ц зерна (включаючи кукурудзу) у вазі після доробки, з них продовольчого – 218,3 тис.ц (31% загального виробництва), фуражного – 478,2 тис.ц (69%). Порівняно з 2008р. виробництво зерна зменшилось на 1,2%, що зумовлено зниженням їх урожайності на 3,4 ц з 1 га, при розширенні площ збирання на 7,6%. У 2009р. порівняно з попереднім роком зібрано менше кукурудзи на зерно на 9,7%, вівса – на 25,4%, гречки – у 2,4 раза. Водночас, більше вироблено ячменю (на 4,0%), зернобобових культур (на 11,2%), жита (на 13,6%), пшениці (на 17,0%).

Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 247,7 тис.ц зерна, що на 14,6% менше, ніж у 2008р., господарствами населення – 448,8 тис.ц (на 8,1% більше). Частка аграрних підприємств у виробництві зерна зменшилась із 41% у 2008р. до 36% у 2009р.

Виробництво соняшнику становило 8,5 тис.ц і порівняно з 2008р. зросло в 2,8 раза. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3 рази при зниженні урожайності із 23,5 ц з 1 га до 22,1 ц.

Ріпаку вироблено 38,2 тис.ц, що в 2,8 раза більше, ніж у 2008р. Це зумовлено розширенням зібраних площ у 3,7 раза, при зниженні урожайності даної культури на 7,6 ц з 1 га.

За рахунок скорочення зібраних площ цукрових буряків (фабричних) у 1,8 раза та зниження урожайності на 186 ц з 1 га, валовий збір зменшився за рік у 3,6 раза і склав 47,1 тис.ц.

Виробництво картоплі збільшилось проти 2008р. у 1,6 раза і склало 949,5 тис.ц, овочів – на 20,5% та 189,1 тис.ц; площі збирання цих культур за рік розширились відповідно на 22,6% та на 32,7%; урожайність картоплі зросла на 42 ц з 1 га, овочів – знизилась на 15 ц.

 Плодоягідної продукції отримано 42,7 тис.ц, що на 24,1% більше, ніж у 2008р.

Усі обсяги виробництва ріпаку, 98,9% соняшнику на зерно, 88,1% цукрових буряків (фабричних) припадають на сільськогосподарські підприємства, господарства населення залишаються основними виробниками картоплі (99,5% загального виробництва), овочів (98,0%) та плодів та ягід (80,3%).


 

Заробітна плата найманих працівників та стан її виплати на підприємствах, в організаціях Снятинського району у грудні 2009 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях району (без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та у фізичних осіб-підприємців), у грудні м.р. становила 1427 грн., що більше на 12,8%, ніж у листопаді м.р. та на 6,1%, ніж у грудні 2008р.

Розмір заробітної плати у грудні 2009р. перевищив у 1,9 раза розміри законодавчо встановлених державних соціальних стандартів (з 1 листопада 2009р. рівень мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатної особи 744 грн.).

За попередніми даними, у 2009 році середній заробіток одного штатного працівника склав 1274 грн., що на 9,1% більше, ніж за 2008 рік.

Розмір реальної заробітної плати у грудні м.р. відносно листопада м.р. збільшився на 11,7%, а порівняно з груднем 2008р. зменшився на 4,4%. В цілому за 2009 рік цей показник зменшився на 5,7%.

Станом на 1 січня 2010р. заборгованості із виплати заробітної плати в районі не було.


 

Про роботу автомобільного транспорту Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2009 року автомобільним транспортом перевезено 22,7 тис. т вантажів, вантажооборот становив 19,2 млн.ткм, що відповідно на 12,4% та 9,7% більше, ніж за попередній рік. Усі вантажні перевезення здійснено транспортом підприємців-фізичних осіб району.

Послугами автомобільного транспорту підприємств та фізичних осіб-підприємців за 2009 рік скористалося 756,1 тис. пасажирів, з них послугами транспорту підприємців-фізичних осіб – 324,7 тис. пасажирів, що відповідно на 53,2% та 22,4% менше обсягів 2008 року.


 

Зовнішня торгівля товарами підприємств і організацій Снятинського району за 2009 рік

 

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту та імпорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності Снятинського району за 2009р. склали відповідно 2,4 і 2,3 млн.дол.США. Проти рівня 2008р. обсяги експорту зменшилися на 13,1%, імпорту – у 2,5 раза. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами змінилося з від’ємного на позитивне.

Питома вага обсягів експорту товарів з району в загальнообласних склала 0,7%, імпорту – 0,9% (за 2008р. – відповідно 0,4% та 0,7%).

Партнерами в зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 19 країн світу.

Понад дві третини обсягів експорту товарів було направлено до Франції. Значними були і обсяги відвантажень до Іспанії, Молдови, Бангладешу, Туреччини та В’єтнаму. За межі країни відвантажували деревину і вироби з деревини, зернові культури, текстильні вироби, полімерні матеріали, пластмаси.

Половину імпортних поставок підприємства району отримали з Франції та Польщі, ще третину – з Австрії, Угорщини та Швеції. Основу товарної структури імпорту складали текстиль та вироби з текстилю, чорні метали та вироби з них, живі тварини, наземні транспортні засоби, крім залізничних,. Значними були і обсяги надходжень механічного і електрообладнання.


 

Введення в дію житла та інженерних споруд у Снятинському районі у 2009 році

 

Головне управління статистики інформує. За рахунок будівництва нових житлових будинків та розширення існуючого житлового фонду у 2009р. у Снятинському районі в експлуатацію введено 26 квартир загальною площею 2,9 тис.м2, з них у сільській місцевості – 1 квартиру на 0,2 тис.м2. Проти попереднього року обсяги введеного житла по району скоротилися у 5,5 раза. Переважало будівництво індивідуального житла, частка якого становила 66,3%.

Найбільше збудовано трикімнатних квартир (65,4% до загальної кількості). Середній розмір квартири склав 113 м2.

Протягом 2009р. на території району введено в дію із об’єктів соціальної сфери стоматкабінет, крім того, міст автомобільний, місцеві трубопроводи для транспортування газу, берегоукріплювальні споруди.
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області