8 грудень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


SWOT-аналіз Снятинського району
 На головну

SWOT-аналіз Снятинського району

 

В районі триває процес розробки Стратегії розвитку Снятинського району до 2020 року. Одним із основних етапів розробки ефективної Стратегії є стратегічний аналіз, який повинен дати реальну оцінку власних ресурсів і можливостей. Даний аналіз стане основою раціонального вибору стратегій з можливістю безлічі варіантів.

         Як основний інструмент регулярного стратегічного управління більшість адміністративно-територіальних одиниць вибирають матрицю «якісного» стратегічного аналізу, яку ще називають SWOT-матрицею (абревіатура початкових букв англійських слів: Strengths – сили; Weaknesses – слабкості; Opportunities – можливості; Threats – загрози).

         У рамках розробки Стратегії був проведений SWOT-аналіз Снятинського району. Завданням спеціалістів, що займалися проведенням SWOT-аналізу, було виявити сильні та слабкі сторони (внутрішній аналіз) Снятинщини, щоб оцінити конкурентне становище в порівнянні з іншими районами Івано-Франківської та сусідніх областей.

 

Сильні сторони (Strengths)

Слабкі сторони (Weaknesses)

-вигідне географічне розташування;

-наявність великої кількості землі, що придатна для обробітку та вирощування с/г культур, родючість грунтів;

- значна частка працездатного населення;

- розвинуті транспортні зв'язки;

- наявність вузлової залізно-дорожньої станції Хутір-Будилів;

- наявність зон для відпочинку;

- наявність архітектурно-історичних споруд;

- розвиток малого та середнього бізнесу, бажання розширювати діяльність на території району;

- традиційні навички та досвід роботи населення в сільському господарстві;

-       екологічно чистий регіон;

наявність об’єктивного та незаангажованого місцевого телебачення та преси.

-       недостатність власних (бюджет) фінансових ресурсів  для забезпечення системного соціально-економічного розвитку району;

- нерегулярне транспортне сполучення з віддаленими селами;

- застаріла матеріально-технічна база підприємств;

- водозабезпечення;

- низька якість доріг;

- недостатній рівень медичного обслуговування, відтік з району та дефіцит кадрів для медичних закладів;

- недостатнє фінансування закладів культури, медицини, освіти та спорту;

- кваліфікація робочої сили не відповідає потребам ринку праці;

- молодь не залишається працювати в сільському господарстві;

- рівень житлово-комунальних послуг не задовольняє населення;

- відсутність коштів для впровадження сучасних технологій з енергозбереження;

- незадовільний стан  збору, складування та зберігання відходів

-відсутність організацій по переробці відходів;

-відсутність достатньої кількості вакансій, робочих місць в селах;

-  відтік працездатного населення за кордон;

-  низька свідомість платників податків;

- повільний розвиток об'єктів соціальної інфраструктури;

- забрудненість берегів рік, ставів побутовими відходами та неочищеними стічними водами.

Можливості (Opportunities)

Загрози (Threats)

−     розвиток підприємств з переробки с/г продукції, виробництва харчових продуктів;

−     розвиток будівництва та будівельних організацій;

−     розвиток с/г з використанням нових технологій, добрив та техніки;

−     розвиток тваринництва, підсобних господарств;

−     покрашення стану доріг;

−     сучасне енергозберігаюче освітлення, водозабезпечення сіл;

−     покрашення первинної медичної допомоги населенню;

−     покращення транспортного сполучення;

−     активна підтримка та сприяння роботі малого та середнього бізнесу з боку місцевої влади;

−     покращення стану екології (очищення русла річок, нові лісові насадження);

−     облаштування зон відпочинку та розвиток зеленого туризму;

−     залучення інвесторів та ефективне вкладення інвестицій;

−     участь у Європейських проектах розвитку громад;

−     залучення малого та середнього бізнесу до вирішення соціальних проблем району;

−     надання допомоги селам району в розвитку та забезпечення вирішення нагальних проблем жителів;

−     створення умов для навчання та перекваліфікації трудових ресурсів;

−     розвиток громадських організацій;

−     створення та становлення іміджу територіальної громади;

−     популяризація привабливості архітектурно-історичних об’єктів, організація міжнародних фестивалів;

−     розвиток туристичної галузі.

 

−    світова фінансова та економічна криза, знецінення нзціональної грошової одиниці;

політична нестабільність;

зовнішня загроза;

незосконале законодавство України;

нестабільна податкова система;

−  несприятливий інвестиційний клімат;

−  малий досвід і поінформованість в залученні коштів з закордонних фондів;

−   застаріла комунальна інфраструктура;

−     високий рівень міграції за межі рзйону та країни;

погіршення демографічної ситуації;

−    низький рівень життя!

−    високий рівень безробіття;

погіршення соціальних стандартів життя;

екологічні та техногенні катастрофи;

забруднення оточуючого середовища отрутохімікатами;

зникнення джерел питної води.

 

         Подальше визначення Стратегії здійснюватиметься через:

–         розвиток Сильних сторін;

–         використання існуючих Можливостей та створення нових умов, сприятливих для розвитку району;

–         урахування Слабких сторін, ліквідацію частини з них, або по можливості перетворення їх на Сильні.

–         нейтралізацію Загроз, що можуть негативно вплинути на позитивний розвиток.

        

         Розглядаючи сильні сторони, як можливі напрямки здійснення економічного розвитку, а слабкі сторони, як потенційні напрямки діяльності по їх зміцненню та усуненню, визначатимуться пріоритетні напрямки стратегічного розвитку району, які будуть відображати бажання членів громад міста, сіл та селища району щодо його майбутнього.

 

         Запропонована SWOT-матриця, безперечно, не є досконалою і, можливо, не враховує деяких чинників. Тому просимо долучатися до процесу розробки Стратегії та  вносити свій вклад в подальший план розвитку району. З пропозиціями можна звертатися м.Снятин, пл. Незалежності 1, каб. 204 (Управління економічного розвитку та торгівлі) або snyatynekonom@gmail.com

        

        
РЕГІОН

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання 

СТАТИСТИКА


_

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області