10 Квітень 2020
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Веб-ресурси

_


 

 

http://www.rada.gov.ua/


Статистика 2018
 На головну

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря

від стаціонарних джерел забруднення у 2018 році

 

Головне управління статистики інформує. У 2018р. обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення склали 221,4 тис.т, що  на 11,6% більше порівняно з 2017р. Крім того, у повітряний басейн надійшло 13,8 млн.т діоксиду вуглецю (на 15% більше, ніж  у 2017р.) – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату.

Частка області у загальнодержавному обсязі викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення у 2018р. склала 8,8% (у 2017р. – 7,7%), діоксиду вуглецю – 10,9% (9,6%).

У розрахунку на квадратний кілометр території області викинуто 15,9 т забруднюючих речовин, на одну особу населення – 161 кг (у 2017р. – 14,2 т і 143,8 кг відповідно).

У 2018р. у структурі викидів забруднюючих речовин переважав діоксид та інші сполуки сірки – 145,1 тис.т (65,5%); речовин у вигляді суспендованих твердих частинок було викинуто 41,9 тис.т (18,9%), сполук азоту – 17,6 тис.т (8%), метану – 8 тис.т (3,6%), неметанових летких органічних сполук – 5,2 тис.т (2,3%), оксиду вуглецю – 3,5 тис.т (1,6%), інших речовин – 0,1 тис. (0,1%).

Основними забруднювачами повітря традиційно залишаються  підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 91,8% загальнообласних обсягів викидів.  Порівняно з 2017р. обсяги викидів цими підприємствами  збільшено на 11%.

Оптова торгівля підприємств області у 2018 році

 

Головне управління статистики інформує. Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, у 2018 році склав 15,6 млрд.грн, що у фактичних цінах на 27,7% більше, ніж у попередньому році.

Понад 70% обсягу оптового товарообороту області припадало на непродовольчі товари (в Україні – 83,9%). У цій групі товарів 19,6% обсягів займали газойлі (паливо дизельне), 12,9% – пропан і бутан скраплені, 8% – інші будівельні матеріали, 6,9% – бензин моторний, у т.ч. бензин авіаційний, 4,2% – шпалери, покриття для підлоги (крім килимів), 3,5% – промислова хімічна продукція, 2,8% – пластмаси та гума у первинних  формах.

Майже 30% обсягу оптового товарообороту становили продовольчі товари. Найбільшу питому вагу у зазначеній групі товарів займали вироби тютюнові, крім відходів тютюну (28%), алкогольні напої (12,8%), шоколад та вироби кондитерські цукрові (11,1%), пиво, крім відходів пивоваріння (8,5%), води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві (7,2%), продукти молочні, масло та сири (5,8%).

В асортименті підприємств оптової торгівлі, як і в попередні роки, переважала продукція українських виробників. Так, на оптовому ринку області у 2018 році на товари виробництва України припадало більше половини загального обсягу оптового товарообороту (в Україні – 42%),      у т.ч. серед продовольчих товарів – 93,8%, непродовольчих  – 35,4%          (у 2017 році відповідно – 57,8%, 93% та 44,4%).

У продовольчій групі товарів винятково вітчизняного виробництва були такі групи товарів, як м’ясо та м’ясні продукти, яйця, маргарин і жири харчові подібні, алкогольні товари, пиво, крім відходів пивоваріння, вироби тютюнові, крім відходів тютюну, хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби, цукор, борошно, сіль харчова, картопля. Серед непродовольчих товарів продукція українських виробників переважала у таких товарних групах, як пшениця, кукурудза, ячмінь, жито та овес, насіння гірчиці, ріпаку і кользи, кунжуту, соняшника, інша сільськогосподарська сировина та живі тварини, феросплави, лісоматеріали, а також вироби із азбестоцементу, цементу з волокнами целюлози або подібних матеріалів.

Товарні запаси на складах підприємств оптової торгівлі на початок       2019 року оцінювалися у 2,8 млрд.грн, у тому числі непродовольчих –                   на 2,4 млрд.грн,  продовольчих – на 0,4 млрд.грн.

Середньорічний оптовий товарооборот у розрахунку на одне підприємство області у 2018 році порівняно з попереднім роком збільшився  на  28%  і  склав  25,4 млн.грн. 

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності   міст та районів області у 2018 році

 

Головне управління статистики інформує. На 31 грудня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області з початку інвестування, склав 894,5 млн.дол. США. Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,4%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Рогатинського району склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста Коломиї –  2,1%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району –  по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів у загальнообласному обсязі не перевищувала 0,7%.  У 2018р. в економіку області надійшло 31,2 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства міст Івано-Франківська (25,4 млн.дол. США або 81,6% загальнообласного обсягу надходжень) та Калуша (3,8 млн.дол. або 12,1%).                      Сукупний обсяг іноземного капіталу на 31 грудня 2018р. порівняно   з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 1,1%. Скорочення  капіталу  за 2018р.  становить 41,4 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 13,9 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 27,5 млн.дол. США. На підприємства м.Івано-Франківська припадає переважаюча частка (95,9%) вилученого іноземного капіталу. Зменшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у Коломийському (на 5,3%), Калуському (на 3,7%), Надвірнянському (на 3,2%), Тлумацькому(на 2,8%), Тисменицькому (на 2,2%) Снятинському (на 1,7%), Рогатинському (на 1,3%) районах та містах Яремче (на 3,3%), Калуші (на 2,2%) і Болехові (на 1,3%). В обласному центрі скорочення іноземного капіталу до початку року становить 0,6%. Зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у місті Коломиї (на 6,6%), Рожнятівському (на 8,1%), Галицькому (на 1,3%). У Верховинському, Богородчанському,та Долинському районах приріст іноземного капіталу до початку року склав 0,1%–0,4%.  На 31 грудня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало  651,6 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3823,2 дол.) та Івано-Франківську   (1918,4 дол.), Рогатинському районі (705,9 дол. США).

 

 

 

  

 

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІV кварталу 2018 року працювало 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,2 млрд.грн.  У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (20,7% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту,  послуг  з перевезення речей (18,9%), у сфері телекомунікацій (15%). Вагомими були також обсяги послуг з надання в оренду й експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (6,5%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, технічного консультування (5,3%), послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщуванн (4,4%), туристичних агентств і туристичних операторів (3,1%). Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (69,9% загальнообласного обсягу), Яремче (9,4%), Калуша (5,8%) та Долинського району (5,4%). Населенню області надано послуг на 673,7 млн.грн, що склало 31% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері інформації та телекомунікацій (36,8%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16%), у сфері освіти (12,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (10,7%), послуги з тимчасового розміщування й організації харчування (10%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (74,9% від загального обсягу наданих послуг), Бурштині (64,8%), Яремче (55,5%),  Косівському (59,6%), Тлумацькому (51,5%) та Рогатинському (42,5%) районах.

 

Житлове будівництво за містами та районами області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва проти 522,7 тис.м2 роком раніше.  В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в Болехівській міській раді (у 2,1 раза), Рогатинському (у 1,9 раза) та Галицькому (у 1,7 раза) районах, Яремчанській міській раді (на 36,1%), Калуському (на 35,7%), Рожнятівському (на 33,3%),  Тисменицькому (на 22,7%), Богородчанському (на 18,6%) та Коломийському (на 11%) районах. Менше, ніж у 2017р., прийнято в експлуатацію житлових будівель в обласному центрі  (у 2,5 раза), місті Калуші (на 47,4%), Городенківському районі (на 37,9%), місті Коломиї (на 30,6%), Тлумацькому (на 28,4%), Долинському (на 26,6%), Косівському (на 16,4%), Надвірнянському (на 14%), Верховинському (на 12,5%) районах, місті Бурштині (на 11,9%),  Снятинському районі (на 10%). За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва першість посідає Івано-Франківська міська рада (22,1% загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького (13,1%), Коломийського (7,6%), Рожнятівського (6,9%), Надвірнянського (6,2%), Богородчанського (6%) районів,  Яремчанської міської ради (8,3%) і міста Коломиї (6,1%). Частка Долинського, Косівського та Калуського районів коливається в межах від 3,2% до 3,9%, Болехівської міської ради, Верховинського району, міста Калуша, Галицького та Снятинського районів – від 1,6% до 2,6%, решти міст та районів – не перевищує 1%. У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2944,4 тис.м2 житла, що відповідає 7 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 23,8 раза: максимальне значення   у 2018р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (14,8 тис.м2), мінімальне –  у Городенківському  районі (620,5 м2). Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 127,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській міській раді (197,5 м2), Рожнятівському (191 м2) та Рогатинському (190,1 м2) районах, найнижче – у Івано-Франківській міській раді (76,8 м2) та місті Калуші (124 м2).

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІV кварталу 2018 року працювало 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,2 млрд.грн.  У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (20,7% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту,  послуг  з перевезення речей (18,9%), у сфері телекомунікацій (15%). Вагомими були також обсяги послуг з надання в оренду й експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (6,5%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, технічного консультування (5,3%), послуги готелів і подібних засобів тимчасового розміщуванн (4,4%), туристичних агентств і туристичних операторів (3,1%). Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (69,9% загальнообласного обсягу), Яремче (9,4%), Калуша (5,8%) та Долинського району (5,4%). Населенню області надано послуг на 673,7 млн.грн, що склало 31% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері інформації та телекомунікацій (36,8%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16%), у сфері освіти (12,5%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (10,7%), послуги з тимчасового розміщування й організації харчування (10%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (74,9% від загального обсягу наданих послуг), Бурштині (64,8%), Яремче (55,5%),  Косівському (59,6%), Тлумацькому (51,5%) та Рогатинському (42,5%) районах.

 

Житлове будівництво за містами та районами області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018р. в області прийнято в експлуатацію 404,2 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва проти 522,7 тис.м2 роком раніше.  В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в Болехівській міській раді (у 2,1 раза), Рогатинському (у 1,9 раза) та Галицькому (у 1,7 раза) районах, Яремчанській міській раді (на 36,1%), Калуському (на 35,7%), Рожнятівському (на 33,3%),  Тисменицькому (на 22,7%), Богородчанському (на 18,6%) та Коломийському (на 11%) районах. Менше, ніж у 2017р., прийнято в експлуатацію житлових будівель в обласному центрі  (у 2,5 раза), місті Калуші (на 47,4%), Городенківському районі (на 37,9%), місті Коломиї (на 30,6%), Тлумацькому (на 28,4%), Долинському (на 26,6%), Косівському (на 16,4%), Надвірнянському (на 14%), Верховинському (на 12,5%) районах, місті Бурштині (на 11,9%),  Снятинському районі (на 10%). За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва першість посідає Івано-Франківська міська рада (22,1% загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького (13,1%), Коломийського (7,6%), Рожнятівського (6,9%), Надвірнянського (6,2%), Богородчанського (6%) районів,  Яремчанської міської ради (8,3%) і міста Коломиї (6,1%). Частка Долинського, Косівського та Калуського районів коливається в межах від 3,2% до 3,9%, Болехівської міської ради, Верховинського району, міста Калуша, Галицького та Снятинського районів – від 1,6% до 2,6%, решти міст та районів – не перевищує 1%. У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 2944,4 тис.м2 житла, що відповідає 7 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 23,8 раза: максимальне значення   у 2018р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (14,8 тис.м2), мінімальне –  у Городенківському  районі (620,5 м2). Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 127,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській міській раді (197,5 м2), Рожнятівському (191 м2) та Рогатинському (190,1 м2) районах, найнижче – у Івано-Франківській міській раді (76,8 м2) та місті Калуші (124 м2).

 

Інвестиційне забезпечення економіки області  у січні–грудні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 8449,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 15,3% менше від обсягу січня–грудня 2017р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 6140,7 грн. Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 14 місце, у розрахунку на одну особу населення – 19 місце. За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 54,8% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 18,8%. Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 16,5%, з державного бюджету – 4,4%. За рахунок кредитів банків освоєно 3% інвестицій. Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 39% усіх вкладень, у житлові будівлі спрямовано 23,1% інвестицій, нежитлові будівлі – 18,1%, інженерні споруди – 16,1%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,8%. У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 31,7% загального обсягу капітальних інвестицій або 2677,2 млн.грн, зокрема найбільше – підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (13,3% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (4,8%). Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено  2098,4 млн.грн або 24,8% загального обсягу інвестицій. Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (18,2%), підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (14,8%), підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності (4,1%). На будівництві житла у січні–грудні 2018 року освоєно  1954,8 млн.грн, що на 30% менше порівняно з січнем–груднем 2017 року. Населенням у будівництво житла  інвестовано 81,2% цих коштів.

 

  

            Зовнішня торгівля товарами міст і районів області у 2018 році

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2018р. становили 871,7 млн.дол. США, імпорту – 836,3 млн.дол. США. У порівнянні з попереднім роком  обсяги  експорту збільшилися на 31%, імпорту – на 30,2%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 35,4 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 111 країн світу.Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (49,6% загальнообласних обсягів) та обласного центру (25,7%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6,7%), Рогатинського (4%), Рожнятівського (3,7%), Долинського (3,2%) районів та м.Коломиї (2%). Питома вага решти міст обласного значення та районів склала від 1% у Надвірнянському районі до 0,1% у Тлумацькому та Богородчанському районах. У порівнянні з 2017р. значно (у 2,1 раза) збільшилися обсяги експорту товарів з м.Калуша (насамперед продукції  хімічної  промисловості, пластмас, полімерних матеріалів, мінеральних продуктів), на  37,8% – з Рожнятівського району (деревини і виробів з деревини, паперу та картону), на 37,1% –                з м.Яремче (деревини і виробів з деревини).Майже на 20% зросли відвантаження за межі країни з Тисменицького району (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріалів, частин до взуття) та м.Коломиї (деревини і виробів з деревини, продукції  хімічної  промисловості). В межах 16,7%–9,1% збільшився експорт товарів з Рогатинського,  Косівського та Надвірнянського, на 6,7%–3,1% – з Богородчанського, Галицького, Снятинського, Долинського районів та м.Болехова. Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Тлумацького (у 7,7 раза) та Коломийського (у 3,3 раза)  (в основному зернових культур), а також Городенківського (на третину), Калуського  і  Верховинського (на 4,9% і 1,5%) районів, м.Івано-Франківська (на 11,3%).  Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (52,4% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (29,2%), Тисменицького району (7,8%). Частка  обсягів  м.Коломиї і  Рожнятівського  району склала 2% і 1,8% відповідно,  Калуського і  Долинського  районів – 1,4% і 1,2%.  Питома вага надходжень до решти міст обласного значення та районів  становила  0,9%–0,1%. У порівнянні з 2017р. обсяги імпорту товарів зросли в усіх містах обласного значення та більшості районах області. Зокрема, майже у 18 разів зросли обсяги товарів, які отримали суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності м.Бурштина (насамперед за рахунок мінеральних продуктів), у 2,3 раза – Галицького  району (електричних  машин,  засобів  наземного  транспорту),      у 2,1 раза – м.Калуша (мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості), на 38,4% – Городенківського району (продуктів переробки овочів, механічних машин, насiння і плодів олійних рослин), на 35,6% – м.Болехова (шкур необроблених, шкір вичинених, продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi), на 34,1% – Верховинського району (механічних машин), на 25,7% – м.Яремче (полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, механічних та електричних машин). Майже на 21% збільшилися обсяги  імпорту  у  м.Коломиї  та  Тлумацькому  районі,  на 9,9%–8,5% – у Богородчанському, Надвірнянському та  Калуському  районах, на 5%–4,4% – м.Івано-Франківську та Косівському районі, менше 1% – у Коломийському районі. У решті районів області надходження з-за меж країни зменшилися,  зокрема,  у 2,9 раза – у Снятинському,  у  2,5 раза – у Рожнятівському,   на 39,5% – у Рогатинському, на 23,1% – у Тисменицькому, на 13,4% – Долинському районах.

 

                                Стан роздрібної торгівлі області  у січні 2019 року

           

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,    у січні 2019р. населенню реалізовано товарів на 1,8 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,8% (в Україні – 106,3%). За  цим  показником  Івано-Франківщина  посіла 2 місце серед регіонів України. Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) упродовж січня 2019р. продано товарів на 1,1 млрд.грн, що у порівняних цінах на 12,4% більше обсягу січня попереднього року. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 1 місце серед регіонів держави.

 

Найбільші партнери області серед країн ЄС у зовнішній торгівлі товарами у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018 році географія  зовнішньої торгівлі області товарами охопила 111 країн світу. Більше половини  зовнішньоторговельного обороту області припадало на країни Європейського Союзу. Зокрема,  в  обласному  експорті  частка  країн  ЄС  склала  64,3%, в імпорті – 41%. Найбільшими за обсягами партнерами у зовнішній торгівлі були нерезиденти з Румунії, Німеччини, Польщі та Словаччини, до яких відвантажено 53,7% обсягів експорту та отримано 55,9% обсягів імпорту товарів з країн ЄС. Одним з вагомих торговельних партнерів області серед країн ЄС, як і в попередньому році, залишається Румунія, обсяги експорту та імпорту товарів з якою склали у 2018 році,  відповідно, 111 млн.дол. США та 40,4 млн.дол. США. Понад 70% експорту та 80% імпорту з цієї країни складало електричне устаткування. Крім цього, до Румунії відвантажували  деревину та вироби з деревини, мінеральні продукти, частини взуття, отримували – пластмаси, полімерні матеріали, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильні матеріали та текстильні вироби. Майже 90% імпорту та три чверті експорту до Румунії складали, відповідно, давальницька сировина та готова продукція, виготовлена з неї. З Німеччиною обсяги  експорту та  імпорту товарів становили відповідно 29,7 млн.дол. США та 91,6 млн.дол. США. Провідну позицію в експорті до цієї країни займали насіння і плоди олійних культур (24,3%), деревина та вироби з деревини (21,4%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (13,4%), натуральне та штучне хутро (11,7%), пластмаси, полімерні матеріали (9,4%). Серед імпортованої продукції вагомою була частка механічних та електричних машин (35,2%), засобів наземного транспорту (11,1%), пластмас, полімерних матеріалів (9,9%), виробів з чорних металів (9,5%). Німеччина була найбільшим джерелом імпорту області з країн ЄС, її частка склала 26,7%. Експорт товарів до Польщі (третьої за обсягами торгівлі країни)  становив 70 млн.дол. США, імпорт – 49,1 млн.дол. США. Нерезидентам з Польщі відвантажували, в основному, органічні хімічні сполуки, пластмаси, полімерні матеріали, пральні машини, деревину та вироби з деревини. З цієї країни надійшли механічні та електричні машини, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина та вироби з деревини, чорні метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, крім залізничного. Ще одним вагомим партнером області серед країн ЄС була Словаччина. За обсягами експорту товарів з області до цієї групи країн вона посіла друге місце (90,1 млн.дол США), обсяги імпорту склали 10,7 млн.дол. США. Майже 80% експорту до цієї країни склала продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, імпортували з цієї країни механічні та електричні машини, недорогоцінні метали та вироби з них.

 

Діяльність автотранспортного комплексу області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018 році автоперевізниками області (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями)  на комерційній основі  замовникам доставлено 5,1 млн.т  вантажів або 55,9% обсягу попереднього року. Транспортну роботу виконано в обсязі 1146,1 млн.ткм., що на 3,3% менше, ніж у 2017р.  Понад 70% обсягів вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла   14 місце серед регіонів держави. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали руди металеві та інша продукція добувної промисловості та розроблення кар’єрів, деревина та вироби з деревини, харчові продукти, напої та тютюнові вироби, продукція сільського господарства, мисливства та лісового господарства.  Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у 2018 році скористались 67,1 млн. пасажирів,  що  на  5,6%  більше,  ніж у попередньому році. Близько 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено 43 млн. пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 8,2% і склав 1275,1 млн.пас.км. Частка пасажирських автоперевезень області у загальному їх обсяг  в Україні у 2018 році склала 3,5%. За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 14 місце серед регіонів держави.

 

 

 

Населення

 Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 грудня  2018р. становила 1373,7 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 767 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–листопада 2018р. кількість жителів зменшилась на 3,8 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 4,1 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,3 тис. осіб. Кількість  живонароджених  у січні–листопаді 2018р. становила 11,8 тис. осіб, померлих – 15,9 тис. проти 12,4 тис. та 15,8 тис. осіб відповідно у січні–листопаді 2017р.

Зайнятість  та  безробіття

 Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у грудні 2018р. становила 190,9 тис. осіб, що на 0,5 тис. осіб, або на 0,3%, менше, ніж у листопаді 2018р.За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2018р. становила 8,1 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,4%. Жінки становили 61,6% загальної кількості безробітних.Рівень  зареєстрованого  безробіття  в  цілому  по  області  та у сільській місцевості на кінецьгрудня  2018р.  становив  0,9%  населення  працездатного  віку,  у  міських  поселеннях  –  1%. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у грудні 2018р. склала 6,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2425,7 грн, що складає 65,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у грудні 2018р. порівняно з листопадом 2018р. зменшилась на 37,1% і на кінець місяця становила 1401 одиницю. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець грудня 2018р. склало 6 осіб.

 

Доходи  населення

 У 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7551 грн, що на 24,3% більше, ніж у 2017р. Найвищий рівень оплати праці спостерігався у сфері транспорту, сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування,  на виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області на 41,8% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59,4% середнього показника по області). Індекс реальної заробітної плати у 2018р. порівняно з 2017р. становив 112,5%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2019р. склала 23,1 млн.грн, або 1,4% фонду оплати праці, нарахованого у грудні 2018р. Упродовж грудня 2018р. заборгованість зменшилась на 29%. Станом на 1 січня 2019р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів  відсутній. На економічно активні підприємства припадає 27,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 72,7%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (93% від загальної суми).

 

Соціальний   захист

 У 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 203,8 тис. домогосподарств,  із  них у міських поселеннях – 97 тис. домогосподарств, у сільській місцевості  –  106,8 тис.   Сума  призначених  субсидій  у  2018р.  склала  109,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 46,8 млн.грн, у сільській місцевості – 62,4 млн.грн.  Крім того, у 2018р. 19,2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у 2018р. становила      57,6 млн.грн, з  якої  96,3% – для  домогосподарств  сільської  місцевості. Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2018р. становив 896 грн (у листопаді 2018р. – 615 грн); на придбання  скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива – 2603 грн (у листопаді 2018р. – 2658 грн).

 

Роздрібна  торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2018р. становив 21,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 10,7% більше від обсягу 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у грудні 2018р. порівняно із листопадом 2018р. збільшився на 18%,  із груднем 2017р. –  збільшився на 11,3%.

 

Сільське  господарство

 За попередніми даними, індекс сільськогосподарської продукції у 2018р. порівняно з 2017р. становив 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 104,1%, у господарствах  населення – 99,6%. Індекс продукції рослинництва склав 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 99,8%, у господарствах  населення – 101,9%. Господарствами усіх категорій у 2018р. вироблено 804 тис.т культур зернових та зернобобових (включаючи кукурудзу; у вазі після доробки), що на 6,7% більше, ніж роком  раніше, 65,6 тис.т буряків цукрових фабричних (на 10,2% менше), 57,6 тис.т соняшнику (на 25,1% менше),  74,7 тис.т ріпаку озимого та кользи (на 24,3% менше), 1009,8 тис.т картоплі (на 1% більше), 177,6 тис.т культур овочевих (на 2% більше). Індекс продукції  тваринництва  становив 101,1%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111%, у господарствах  населення – 97,3%.  За 2018р. реалізовано на забій 129,4 тис.т худоби та птиці, що на 3,8% більше порівняно з 2017р., вироблено 441,1 тис.т молока (на 4,8% менше) та  423 млн.шт  яєць  (на 19,9% більше).За розрахунками, на 1 січня 2019р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 135,4 тис. голів (на 4,7% менше, ніж на 1 січня 2018р.), у т.ч. корів – 87 тис.  (на 3,4% менше); свиней – 307 тис. (на 2,2% більше), овець та кіз – 27,8 тис.  (на 3,8% менше), птиці всіх видів – 4800,8 тис. голів  (на  13,6% більше).

 

Промисловість

 За підсумками 2018р., індекс промислової продукції склав 110%, у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2017р. – відповідно 106,3% та 101,1%.Приріст продукції у 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 5,5%, переробній промисловості – 14,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 9,5%.Збільшення випуску продукції проти 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 1,9 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 15,8%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 9,5%, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 5,5%, виробництві гумових і пластмасових  виробів, іншої  неметалевої мінеральної продукції – на 4,6%, машинобудуванні – на 3,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 2,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих  виробів, крім  машин  і  устатковання – на 2,2%. Водночас на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами області у 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 70,9 млрд.грн.

 

Будівництво

 У 2018р. обсяг  виробленої  будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  2018р.  порівняно  з  2017р. становив  105,1%. Інженерних  споруд  зведено на 22,7% більше, ніж у 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 11,3%, у т.ч. житлових – на 2,4%, нежитлових – на 16,4%.

 

Транспорт

 У 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,4 млн.т вантажів, що складає 84% обсягу вантажних перевезень 2017 року. Автомобільним транспортом перевезено 5,1 млн.т вантажів або 56,6% обсягу 2017р., вантажооборот становив 1140,1 млн.ткм або 96,2% обсягу попереднього року. Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 85,6 млн. пасажирів, що на 6,4% більше, ніж у 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1381,7 млн.пас.км або на 9,9% більше обсягу  попереднього року.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2018р. становили 819,8 млн.дол. США, імпорту – 761,8 млн.дол. США. Проти січня–листопада 2017р. обсяги експорту збільшилися на 38,1%, імпорту – на 35%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 58 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,08. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  529,4 млн.дол. США або 64,6% від загальнообласного обсягу експорту.

 

Споживчі  ціни

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  грудні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  100,8%,  за  рік  у  цілому  –  109,8%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  100,4%  та  109,1%  відповідно.

 

 

Виробництво будівельної продукцї підприємствами Івано-Франківської  області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6  млн.грн, або 2,2% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 105,1%. За  індексом будівельної  продукції  Івано-Франківщина  посіла  10  місце серед регіонів України, за обсягом виробленої будівельної продукції –  12 місце.Зростання індексу будівельної продукції порівняно з 2017р.  відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд на 22,7%. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на  11,3%,  у т.ч.  житлових –   на  2,4%, нежитлових – на 16,4%.  Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали 60,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти – 33,1% та 6,3% відповідно.

 

Виробництво будівельної продукції підприємствами міст і районів Івано-Франківської області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 2956,6   млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з 2017р. становив 105,1%. Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –71,9% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільшою є питома вага Косівського району (4,3%), міста Калуша та Калуського району (по 3,6%), Долинського та Надвірнянського районів (по 2%).У порівнянні з 2017р. зростання обсягів виробленої будівельної продукції   досягнуто підприємствами Надвірнянського (у 1,9 раза), Косівського (на 29%), Галицького (на 11,6%), Рожнятівського (на 2,6%), Долинського (на 0,7%) районів та міста Івано-Франківська  (на 11,5%). Водночас, скорочення обсягів  будівництва відбулось у містах Бурштині (на 27,4%), Коломиї (на 19,3%), Болехові (на 19,1%) і  Калуші  (на 3,7%), Тисменицькому (у 2,5 раза), Рогатинському (на 42,9%), Тлумацькому (на 38,8%), Богородчанському (на 34,1%), Калуському (на 24,8%), Коломийському (на 21,7%), Городенківському (на 10,4%) та Снятинському (на 5,7%) районах.  Частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення переважала в обсягах будівельної продукції, що вироблена  будівельниками  Коломийського (52%), Галицького (66,1%), Снятинського (74,2%), Тлумацького (77%), Косівського (82,7%), Калуського (88,5%), Рожнятівського (90,4%) районів, міст Івано-Франківська (61,8%), Бурштина (74%) та Болехова (90,5%); з капітального ремонту – Тисменицького (45,9%), Долинського (54,4%), Городенківського (91,1%), Надвірнянського (93,6%) районів та міст Калуша (44,9%) і міста Коломиї (63,3%);  з поточного ремонту – Рогатинського (40,1%) і  Богородчанського (68,6%) районів.

 

Роздрібна торгівля області  у 2018 році

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,    у 2018р. населенню реалізовано товарів на 21,9 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до 2017р. (враховуючи індекс споживчих цін) становив 110,7% (в Україні – 106,1%). За  цим  показником  Івано-Франківщина  посіла 6 місце серед регіонів України. Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) упродовж 2018р. продано товарів на 13,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11,9% більше обсягу попереднього року. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 2 місце серед регіонів держави.

 

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у 2018 році

Головне управління статистики інформує. У 2018р. порівняно з 2017р. індекс промислової продукції в області склав 110% (в Україні – 101,1%), що відповідає другому місцю серед регіонів держави. Впродовж року відзначалася позитивна тенденція зростання промислового виробництва області: якщо у ІІ кварталі порівняно з І кварталом індекс промислової продукції становив 98,9%, то у ІІІ кварталі порівняно з ІІ – 101,6%, у ІV порівняно з ІІІ – 103,9%. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками 2018р. приріст промислової продукції становив 5,5%, у т.ч. в добуванні сирої нафти та природного газу – 5,2%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 12,7%. Підприємствами переробної промисловості рівень 2017р. перевищено на 14,1%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 1,9 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 15,8%). У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря збільшення склало 9,5%, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів – 5,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,6%, машинобудуванні – 3,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 2,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 2,2%. Водночас на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції у 2018р. склав 109,5%. Електроенергії вироблено 10281,6 млн.кВт·год, що на 10,2% більше, ніж у 2017р.

 

Кількість та структура суб'єктів економіки області за містами та районами на 1 січня 2019 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2019 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27577 юридичних осіб та 1513 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи. За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 11699 (42,4% від загальної їх кількості), містах Коломиї – 1871 (6,8%) та Калуші – 1401 (5,1%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1262 (4,6%), Надвірнянському – 1085 (3,9%) та Рогатинському – 1042 (3,8%) районах; найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 457 (1,7%), містах Бурштині – 271 (1%) та Болехові – 260 (0,9%).У порівнянні з 1 січня 2018 року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,6%, у тому числі суттєво у Надвірнянському (на 7,6%), Рожнятівському (на 4,1%), Верховинському (на 3,9%), Долинському (на 3,6%) районах, а також у  містах Івано-Франківську та Яремче (на 4,4%). За організаційними формами суб’єктів економіки серед юридичних осіб міст обласного значення та районів області товариства з обмеженою відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (41,5% загальної кількості юридичних осіб по місту), Калуші (38,4%), Бурштині (29,2%), Яремче (28,6%), Коломиї (27,3%), Болехові (21,5%), а також у Долинському (28,6% загальної кількості юридичних осіб по району), Тисменицькому (28,4%), Рогатинському (28%) та Надвірнянському (24,5%) районах; органи влади, організації (установи, заклади) – у Верховинському (29,5%), Городенківському (27,1%), Галицькому (25,3%), Косівському (24,3%), Коломийському (23,3%), Калуському (23%), Рожнятівському (22,7%),  Богородчанському (22,6%), Снятинському (21,3%) та Тлумацькому (18,8%) районах.Частка приватних підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківську (21,7%), Калуші (19,7%), Болехові (18,5%), Коломиї (17,7%), Бурштині (17%) та Рожнятівському районі (19,8%); громадських організацій – у містах Бурштині (16,6%), Яремче (12,7%), Калуші (10,9%), Івано-Франківську (10,3%), Надвірнянському (12,2%), Богородчанському (11,2%) та Галицькому (11%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехові (8,8%), Бурштині (7,4%), Яремче (7,1%), Городенківському (12,9%), Верховинському (10,9%), Косівському (10,8%), Снятинському (10,3%), Коломийському (9,7%) та Богородчанському (9,6%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,2%), Коломийському (12,7%), Галицькому (10,8%), Богородчанському та Снятинському (по 10%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломиї (15,3%) та Івано-Франківську (2,8%); фермерських господарств – у Рогатинському (11,1%), Тлумацькому (9,6%), Городенківському (8,4%), Галицькому (8%), Калуському (7,9%), Снятинському (7,6%), Верховинському (7,4%) та Тисменицькому (5%) районах.

 

 

 

 

Індекс  споживчих  цін  у  грудні  2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  у  Донецькій  та  Луганській областях)  становила  0,8%,  за  рік  у цілому – 9,8%, в області – 0,4% та 9,1% відповідно.Приріст споживчих цін у грудні 2018р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,2–0,7% у м.Києві, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Херсонській областях до 0,8–1,5% у Дніпропетровській, Миколаївській, Тернопільській, Чернівецькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій, Луганській, Черкаській, Закарпатській, Одеській, Львівській та Донецькій областях. На споживчому ринку області в грудні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше (на 11,6%) подорожчали овочі. На 5,4–1,5% зросли ціни на молоко та молочні продукти, маргарин, масло, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 3,2–1,2% подешевшали яйця, олія соняшникова, свинина, фрукти. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося за рахунок підвищення цін на скраплений газ на 5,1%, тарифів на каналізацію – на 7,9%, водопостачання – на 3,4%. Зниження цін на транспорт у цілому на 2,2% спричинено здешевленням палива та мастил на 6,4%. Разом з тим на 1,0% подорожчав проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті.

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД http://www.ifstat.gov.ua/EX/EX/2017/02/KM_Z.HTM  2018 РОКУ

                                                                 Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 листопада  2018р. становила 1374,1 тис. осіб, з них 606,7 тис. проживали у міських поселеннях, 767,4 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–жовтня 2018р. кількість жителів зменшилась на 3,4 тис. осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 3,6 тис., водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 0,2 тис. осіб. Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 10,8 тис. осіб, померлих – 14,4 тис. проти 11,4 тис. та 14,3 тис. осіб відповідно у січні–жовтні 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у листопаді 2018р. становила 191,5 тис. осіб, що на 1,3 тис. осіб, або на 0,7%, більше, ніж у жовтні 2018р. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2018р. становила 7,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 86%. Жінки становили 63,6% загальної кількості безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях, на кінець листопада 2018р. склав 0,9% населення працездатного віку. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у листопаді 2018р. склала 6,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив      2360,3 грн, що складає 63,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 23,5% і на кінець місяця становила 2227 одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець листопада 2018р. склало 3 особи.

                                                              Доходи  населення

 

У січні–листопаді 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7480 грн, що на 24,8% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59% середнього показника по області). Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2018р. склала 32,6 млн.грн, або 2,2% фонду оплати праці, нарахованого у листопаді 2018р. Упродовж листопада 2018р. заборгованість зменшилась на 10,5%. Станом на 1 грудня 2018р. борг  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав  9,2 млн.грн. На економічно активні підприємства припадає 48,6% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 51,4%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (65,1%) та сферу охорони здоров’я (19%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–листопаді 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  177,1 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях – 87,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 89,2 тис. Сума призначених субсидій у січні–листопаді 2018р. склала 85,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 39,8 млн.грн,  у сільській місцевості – 45,4 млн.грн. Крім того, у січні–листопаді 2018р. 18,8 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–листопаді 2018р. становила 56,5 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості. Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 614,7 грн (у жовтні 2018р. – 386,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива – 2658 грн (у жовтні 2018р. – 3070,7 грн).

                                                  Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2018р. становив 19616,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,8%  більше від обсягу січня–листопада 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у листопаді п.р. порівняно із жовтнем  збільшився на 1,7%,  із листопадом 2017р. –  збільшився на 11,5%.

 

                            Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–листопаді п.р. порівняно з січнем–листопадом 2017р.  становив 101%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 104,1%,                     у господарствах населення – 99,6%. Індекс продукції рослинництва склав 101,1%,  продукції  тваринництва – 101%. Під урожай 2019р. культури озимі на зерно та зелений корм (включаючи ріпак)  посіяно  на  площі 94,3 тис.га, що на 1,7% більше минулорічного  рівня, у т.ч. зернові на зерно – 66,5 тис.га  (на 10,9%  менше), ріпак  на  зерно – 27,7 тис.га (у 1,5 р.б.). За січень–листопад 2018р. реалізовано на забій 114,8 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 4,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2017р., вироблено 388,3 млн.шт яєць (на 15,9% більше)  та  407,4 тис.т молока  (на 4,8% менше).За розрахунками, на 1 грудня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  143 тис. голів  (на 4,3%  менше,   ніж  на  1 грудня 2017р.),  у  т.ч. корів – 88,9 тис.  (на 3,4% менше); овець та кіз – 29,4 тис. (на 2,6% менше),  свиней  321,7 тис. (на 1,2% більше),  птиці  всіх  видів – 5342,8 тис. голів (на 23,8% більше). Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими  підпри­ємствами   власно  виробленої  продукції за січень–листопад 2018р.  порівняно  з січнем–листопадом 2017р. зріс на 8,8%, у т.ч продукції рослинництва – на 0,5%,  тваринництва –  на  18%. На 1 грудня п.р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 207,7 тис.т зерна, що на 33,4% менше, ніж на 1 грудня 2017р.

                                        Промисловість

За підсумками січня–листопада 2018р., індекс промислової продукції склав 111%, у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем та листопадом 2017р. – відповідно 92,3% та 97,4%. Приріст продукції у січні–листопаді 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 17,3%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 9,4%.

Збільшення випуску продукції проти січня–листопада 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,1 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 23,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 13%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 10,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 4,6%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,4%, машинобудуванні – на 4,2%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 3,3%. Разом з тим, на 7,4% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами області у січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 65 млрд.грн.

                                                                 Будівництво

У  січнілистопаді 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 2471,5  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–листопаді 2018р.  порівняно  з  січнем–листопадом  2017р. становив  117,1%. Інженерних  споруд  зведено у 1,5 раза більше, ніж у січні–листопаді  2017р. Будівництво будівель зменшилося на 9,8%, у т.ч. житлових – на 4%, нежитлових – на 13,6%.

                                                               Транспорт

 

У січні–листопаді 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 11,7 млн.т вантажів, що складає 85,7% обсягу вантажних перевезень січня–листопада попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,8 млн.т вантажів або 56,6% обсягу січня–листопада 2017р., вантажооборот становив 1032,1 млн.ткм або 95,1% обсягу відповідного періоду 2017р. Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 78,5 млн. пасажирів, що на 7,2% більше, ніж у січні–листопаді 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1283,6 млн.пас.км або на 12,1% більше обсягу січня–листопада 2017р.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2018р. становили  761,7 млн.дол. США, імпорту – 702,5 млн.дол. США. Проти січня–жовтня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 47,7%, імпорту – на 42,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 59,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,08. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив   486,8 млн.дол. США або 63,9%  від  загальнообласного  обсягу  експорту.

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  листопаді 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  101,4%,  з  початку  року  –  108,9%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  101,4%  та  108,7%  відповідно.

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у листопаді 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  листопаді  2018р.  становив  7702 грн,  що майже у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).  Найвищий  рівень  заробітної  плати  у  листопаді  2018р.  спостерігався на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, в сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 49,4% – у 1,9 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, в сфері надання інших видів послуг (не перевищували 61,6% середнього показника по області). Заробітна плата у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 0,5%, а відносно листопада 2017р.  збільшилась на 23,2%.

Індекс реальної заробітної плати у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем   2018р. становив 98,1%, відносно листопада 2017р. – 112,5%. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 грудня 2018р. становила   32,6 млн.грн, що складає 2,2% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р., та 1,2% суми заборгованості по державі. Упродовж листопада 2018р. сума заборгованості зменшилась на 10,5%. Станом на 1 грудня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склав 9,2 млн.грн.У структурі загальної суми заборгованості 48,6% припадає на економічно активні підприємства, 51,4% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна  частина  суми  боргу  із  виплати  заробітної  плати  припадає на підприємства промисловості (65,1% від загальної суми) та              сферу охорони здоров’я (19%).

 

 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської  області у січні–листопаді 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2471,5  млн.грн, або 2,2% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 117,1%.  Серед регіонів України за  індексом будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 8 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт –  12 місце. Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у 1,5 раза. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на  9,8%,  у т.ч.  житлових – на  4%, нежитлових – на 13,6%.  Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали 57,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 36,1% та 6,7% відповідно.

 

Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську у січні–листопаді 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–листопад 2018р. підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 34,7% зменшено добування гальки та гравію, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей. У переробній промисловості підприємствами з виробництва харчових продуктів та напоїв збільшено випуск виробів здобних (булочок підвищеної калорійності, листкових, рулетів з маком, рогаликів тощо) на 19,2%, сиру плавленого – на 6,1%, соусів і продуктів для приготування соусів – на 5,8%. Крім того більше вироблено масла вершкового жирністю не більше 85%, виробів макаронних, варених або неварених, начинених м’ясом, рибою, сиром або іншими продуктами у будь-якій пропорції, продуктів молоковмісних, пива солодового (на 26,7% – у 1,7 раза). Протягом січня–листопада п.р. зменшено випуск хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання на 6,6%, маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів – у 3 рази, печива солодкого – у 3,2 раза, яловичини і телятини заморожених – у 11,2 раза. Крім того, зменшено виробництво сиру свіжого неферментованого, тортів, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао (на 1,3–9,7%), молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, карамелі, тофі (ірису) та солодощів аналогічних молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об'ємом нетто не більше 2 л (на 12,4–22%), виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 21%, у первинних пакуваннях об'ємом більше 2 л, горілки з вмістом спирту не більше 45,4%, лікерів та інших спиртних напоїв (у 2,2–9,9 раза). На рівні січня–листопада 2017р. вироблено напоїв безалкогольних, які не містять молочного жиру (квасу). Підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–листопаді 2018р. збільшено виробництво жакетів, блейзерів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, в 1,8 раза, пальт та плащів, жіночих та дівчачих, – у 1,5 раза.  У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності спостерігалося збільшення виробництва етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих, самосклеювальних у 5,6 раза, вікон, дверей балконних та їх рам, з деревини, – у 2,4 раза, конвертів з паперу чи картону, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, коробок та ящиків, з паперу або картону гофрованих – на 15,7–34,9%, проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, журналів реєстраційних, книг бухгалтерських, книг бланків, ордерів та квитанцій з паперу чи картону – на 0,8–9,9%. Випуск виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини, зменшено на 1,7%, шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих (крім самосклеювальних) – на 20% – в 1,7 раза. На рівні січня–листопада 2017р. вироблено деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм.У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–листопаді 2018р. збільшено випуск шампунів на 29,1%. При цьому зменшено виробництво засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, на 23,9%, речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило – у 2,3 раза. На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зросло виробництво блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва у 1,9 раза, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, плиток, плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного, розчинів бетонних, готових для використання – на 6,7–12,5%. Разом з цим зменшено випуск виробів домашнього вжитку та виробів для туалетних кімнат, з пластмас, на 21,5%, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас, – на 30%. У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів збільшено випуск листів профільованих (ребристих) холодно-деформованих або оброблених у холодному станi, зі сталі нелегованої. При цьому зменшено випуск конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, конструкцій, виготовлених виключно або переважно з листового матеріалу, з металів чорних, інших, блоків дверних й віконних з алюмінію, виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, в 1,6–3,4 раза. Серед продукції машинобудування зросло виробництво інструментів й апаратури для автоматичного регулювання і керування на 7%, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних, машин пральних, побутових, фільтрів всмоктувальних повітряних для двигунів внутрішнього згоряння – на 14,3% – в 1,6 раза. Водночас зменшено виробництво газомірів (уключаючи калібрувальні) на 22,7%, верстатів для оброблення деревини, корка, кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів твердих подібних – в 1,5 раза.

 

 Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–листопаді 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–листопаді 2018р. індекс промислової продукції в області склав 111% (в Україні – 101,6%), що відповідає другому місцю серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–листопада 2018р. приріст промислової продукції становив 4,8%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – 4,4%, добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 13%. Підприємствами переробної промисловості рівень січня–листопада 2017р. перевищено на 17,3%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,1 раза) та харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 23,8%). У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 6,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 4,6%, машинобудуванні – 4,2%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 3,3%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 92,6%.  На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–листопада 2017р. склав 109,4%. Електроенергії вироблено 9275,6 млн.кВт·год, що на 9,9% більше, ніж у січні–листопаді попереднього року.

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬhttp://www.ifstat.gov.ua/EX/EX/2017/02/KM_Z.HTM  2018 РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 1374,6 тис. осіб, з них 606,5 тис. проживали у міських поселеннях, 768,1 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2,9 тис. осіб. Зменшення чисельності  населення  відбулось  за рахунок природного скорочення на 3,2 тис. осіб, водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення на 0,3 тис. осіб. Кількість живонароджених у січні–вересні п.р. становила  9,6 тис. осіб, померлих – 12,8 тис. осіб проти 10,2 тис. та 12,9 тис. осіб відповідно у січні–вересні 2017р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2018р.  становила  190,1 тис. осіб,  що  на  1,3 тис. осіб, або  на  0,7%  більше, ніж  у  вересні  2018р. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2018р. становила 7,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 62% загальної кількості безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і в сільській місцевості та міських поселеннях, на кінець жовтня 2018р. склав 0,9% населення працездатного віку. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2018р. склала 7,5 тис. осіб. Середній  розмір допомоги по безробіттю становив 2296 грн або 61,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. збільшилась на 11,5% і на кінець місяця становила 2911 одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець жовтня 2018р. склало 3 особи.

Доходи  населення

У січні–жовтні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7458 грн, що на 24,9% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 51,3% середнього показника по області). Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2018р. склала 36,4 млн.грн, або 2,4% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2018р. Упродовж жовтня 2018р. заборгованість  зменшилась  на  8,2%.  Станом  на  1 листопада  2018р.  борг із  виплати  заробітної  плати за  рахунок  бюджетних  коштів   склав  12,5 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 53,1% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 46,9%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (59,8%) та сферу охорони здоров’я (30,7%).

Соціальний   захист

У січні–жовтні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 106,3 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях –  52,5 тис. домогосподарств,  у сільській місцевості – 53,8 тис. Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2018р. склала 41,7 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 19,9 млн.грн, у сільській місцевості – 21,8 млн.грн.  Крім того, у січні–жовтні 2018р. 18,5 тис. домогосподарств  було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–вересні 2018р. становила 55,7 млн.грн, з якої 96,4% – для домогосподарств сільської місцевості. Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у  жовтні 2018р. становив      387 грн (у вересні 2018р. – 112 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового    палива – 3071 грн (у вересні 2018р. – 3110 грн).

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2018р. становив 17178,1 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,5%  більше обсягу  січня–жовтня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем зменшився на 0,6%, а з жовтнем 2017р. – збільшився на 11,4%.

Капітальні  інвестиції

За січень–вересень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5557,3 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2017р.  зменшився на 3,9%.

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні 2018р. порівняно з січнем–жовтнем 2017р. становив 103,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 111,7%, у господарствах населення – 99,5%. Індекс продукції рослинництва становив 104,6%,  продукції  тваринництва – 101,4%.  Станом на 1 листопада 2018р. зернові і зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 149,7 тис.га (93,2% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 19,4% більше, ніж на 1 листопада 2017р. Виробництво  зерна  (у початково  оприбуткованій  масі)  становило  722,7 тис.т, що на 16,5% більше, ніж на початок листопада торік. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 48,3 ц зерна, що на  2,4 ц менше,  ніж  на 1 листопада 2017р. Картоплі всіма категоріями господарств з площі 59,1 тис.га  зібрано 1009,9 тис.т, що на 1% більше, ніж  на  1 листопада 2017р.; культур овочевих  відкритого  грунту з  площі 10,1 тис.га отримано 170,6 тис.т (на 2,3% більше). Виробництво плодоягідної продукції зросло на 14,1% і склало  57 тис.т. За січень–жовтень 2018р. реалізовано на забій 96,6 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що  на 6% більше порівняно з січнем–жовтнем 2017р., вироблено 354,6 млн.шт яєць (на 12,9% більше) та  374,8 тис.т молока  (на 4,9% менше). За розрахунками, на 1 листопада 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  148,6 тис. голів  (на 4,2%  менше, ніж на  1 листопада 2017р.), у  т.ч. корів – 89,5 тис.  (на 3,5% менше); овець та кіз – 30,6 тис. (на 2,2% менше);  свиней – 328,3 тис. (на 0,8% більше),  птиці  всіх  видів – 5607,5 тис. голів (на 23,4% більше). Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої  продукції за січень–жовтень  2018р.  порівняно з січнем–жовтнем 2017р. зріс на 49,5%, у т.ч продукції рослинництва – у 2 рази,  тваринництва –  на  24,8%. На 1 листопада 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 271,7 тис.т зерна, що на 8,9% більше, ніж на 1 листопада 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 47,4 тис.т, що  на  25,4%  менше,  ніж   на  1.11.2017р.

Промисловість

За підсумками січня–жовтня 2018р., індекс промислової продукції склав 112,5%, у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2017р. – відповідно 105,5% та 107,4%.Приріст продукції у січні–жовтні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,6%, переробній промисловості – на 22,6%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 8,6%. Збільшення випуску продукції проти січня–жовтня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 2,7 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 33,3%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 9,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8%, машинобудуванні – на 5,3%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,4%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 2%.Разом з тим на 4,3% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами області у січні–жовтні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 58,5 млрд.грн.

Будівництво

У  січні–жовтні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 2218  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2018р.  порівняно  з  січнем–жовтнем  2017р. становив  124,1%. Інженерних  споруд  зведено у 1,7 раза більше, ніж у січні–жовтні  2017р.  Зведення будівель зменшилося на 8,2%, у т.ч. нежитлових – на 13,9%. Водночас зведення житлових будівель зросло на 0,9%. У січні–вересні  2018р. прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 27% менше порівняно з аналогічним періодом 2017р.

Транспорт

У січні–жовтні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  10,6 млн.т вантажів, що складає 87,7% обсягу вантажних перевезень січня–жовтня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 4,3 млн.т вантажів або 57,9% обсягу січня–жовтня 2017р., вантажооборот становив 918,9 млн.ткм або 93,1% обсягу відповідного періоду 2017р. Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 71,3 млн. пасажирів, що на 8% більше, ніж у січні–жовтні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1160,3 млн.пас.км або на 12,3%  більше  обсягу  січня–жовтня 2017р.

                                                 Зовнішньоекономічна  діяльність

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом  імпорту – 1,07. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  436 млн.дол. США або 63,5%  від  загальнообласного  показника. Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  за 9 місяців 2018р. порівняно відповідним періодом минулого року збільшилися на 14,8%, імпорту – на 9,3% і становили відповідно 45,8 та 12,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 33 млн.дол. США. Питома вага країн Європейського Союзу у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 83,6%, імпорту – 92,5%. Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 жовтня 2018р.  cтановив  899,1 млн.дол. США   (на 0,6%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2018р.)  у  розрахунку  на  одну  особу  – 653,4 долара. У  січні–вересні 2018р. в економіку області  іноземними  інвесторами  вкладено     28,9 млн.дол. США  та  вилучено   13,3 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  жовтні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  101,7%,  з  початку  року  –  107,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  101,5%  та  107,2%  відповідно.

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності   міст та районів області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 899,1 млн.дол. США.Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,6%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Рогатинського району склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста Коломиї –  2%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району –  по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів не перевищувала 0,7%. У січні–вересні 2018р. в економіку області надійшло 28,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства міст Івано-Франківська (25,1 млн.дол. США або 86,6% загальнообласного обсягу надходжень) та Калуша (3,7 млн.дол. або 13,1%).Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2018р. порівняно    з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 0,6%. Скорочення  капіталу  за січень–вересень 2018  становить 34,5 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 13,3 млн.дол., за рахунок курсової різниці – 21,2 млн.дол. США. На підприємства м.Івано-Франківська припадає майже весь обсяг (99,6%) вилученого іноземного капіталу.Зменшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у Коломийському (на 4,8%), Калуському (на 2,9%) районах, місті Яремче і Надвірнянському районі (на 2,7%), Тлумацькому (на 2,1%), Тисменицькому (на 2%) та Снятинському (на 1,4%) районах, містах Калуші (на 1,3%) і Болехові (на 1%).   У Верховинському, Рожнятівському, Богородчанському, Галицькому, Рогатинському районах та  місті Коломиї скорочення іноземного капіталу до початку року становить менше 1%. Зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у Долинському районі (на 0,2%) та обласному центрі  (на 0,1%). На 1 жовтня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало  653,4 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3837,1 дол.) та Івано-Франківську (1953,9 дол.), Рогатинському районі (697,3 дол. США). Інвестиції у промислові підприємства переважали у місті Івано-Франківську, Верховинському районі, місті Коломиї, Тисменицькому, Надвірнянському, Рожнятівськом, Долинському, Галицькому, Богородчанському, Косівському районах та містах Калуші і Болехові (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)). Переважною була частка прямих інвестицій, залучених у підприємства сільського, лісового та рибного господарства у Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах (71–98%).

У місті Бурштині і Городенківському районі найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, у місті Яремче – заклади з тимчасового розміщування й організації харчування.  

   

 

До Дня працівників статистики

Сьогодні українська статистика, створюючи якісну інформаційну базу, забезпечує сучасні потреби суспільства в об’єктивній та неупередженій статистичній інформації, яка є надійною основою для підтримки прийняття обґрунтованих рішень, проведення досліджень і відкритих обговорень. Окресленими стратегічними напрямами та завданнями подальшого розвитку системи є її модернізація, забезпечення відкритості та гласності статистичної інформації, зменшення звітного навантаження на респондентів, інформаційне забезпечення моніторингу цілей сталого розвитку держави, розвиток людського капіталу органів державної статистики.  На виконання цих завдань проводиться широкомасштабна робота щодо   постійного удосконалення організації проведення державних статистичних спостережень, впровадження сучасних методів подання респондентами статистичної звітності, здійснення модернізації автоматизованої системи обробки статистичної інформації, запровадження нових процедур та механізмів управління персоналом.  З дотриманням принципів відкритості та прозорості діяльності органів державної статистики для інформування органів державної влади, місцевого самоврядування, користувачів різних рівнів, громадськості щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації здійснюється широка інформаційно-публікаційна діяльність, зокрема готуються різноманітні статистичні продукти за результатами проведення державних статистичних спостережень, постійно удосконалюються їх тематика та зміст. З початку поточного року фахівцями Головного управління статистики підготовлено 508 статистичних бюлетенів, 142 експрес-випуски,                        44 статистичні збірники, 52 статистичні огляди, 47 публікацій у форматі інформаційної графіки тощо. Для удосконалення системи виробництва і поширення статистичних продуктів проводяться анкетні опитування, здійснюються заходи щодо підвищення статистичної грамотності користувачів статистичної інформації: семінари, наради, круглі столи, презентації статистичних видань. Активно працює Головне управління статистики у напрямку посилення зовнішніх комунікацій, зокрема за участю засобів масової інформації. Упродовж поточного року оприлюднено 267 повідомлень про соціально-економічне становище області, міст та районів, 5,2 тис. інформаційних матеріалів, у тому числі у вигляді інформаційної графіки з актуальних питань сьогодення, на радіо та телебаченні фахівцями Головного управління статистики озвучено 154 публікації.  Підготовку статистичних видань та публікацій здійснено за результатами опрацювання понад 220 тис. первинних звітів, поданих респондентами. Ефективне задоволення потреб суспільства в статистичній інформації неможливе без участі працівників статистики, респондентів та користувачів, які працюють в єдиній команді як повноправні учасники процесів статистичного виробництва. Саме завдяки цьому співробітництву суспільство має змогу отримувати якісні статистичні дані, які сьогодні статистика розробляє відповідно до загальновизнаних міжнародних статистичних норм і стандартів. Працівники, ветерани органів державної статистики, фахівці, які здійснюють статистичну діяльність! Прийміть сердечні привітання з професійним святом та слова глибокої вдячності за Вашу сумлінну працю, високий професіоналізм і компетентність, принциповість і об’єктивність, статистичний патріотизм, відданість та відповідальне ставлення до справи. Нехай це свято додасть Вам наснаги та творчих здобутків у щоденній праці на благо і процвітання України.

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у жовтні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  жовтні  2018р.  становив  7740 грн,  що  у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий  рівень  заробітної  плати  у  жовтні  2018р.  спостерігався  на виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, в сфері транспорту, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 45,4% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності, в сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області). Заробітна плата у жовтні 2018р. порівняно з вереснем 2018р. зменшилась на 0,3%, а відносно жовтня 2017р. – збільшилась на 23,1%. Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018р. порівняно з вереснем   2018р. становив 98,3%, відносно жовтня 2017р. – 112,7%. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 листопада 2018р. становила 36,4 млн.грн, що складає 2,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р., та 1,3% суми заборгованості по державі. Упродовж жовтня 2018р. сума заборгованості зменшилась на 8,2%. Станом на 1 листопада 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів склав 12,5 млн.грн. У структурі загальної суми заборгованості 53,1% припадає на економічно активні підприємства, 46,9% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна  частина  суми  боргу  із  виплати  заробітної  плати  припадає на підприємства промисловості (59,8% від загальної суми) та              сферу охорони здоров’я (30,7%).

 

 

 Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 листопада 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 листопада 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 36,4 млн.грн, що складає 2,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2018р. Порівняно з 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 3,3 млн.грн, або на 8,2%. Зменшення заборгованості спостерігалося у Рогатинському (на 4,7 млн.грн), Городенківському                (на 142,6 тис.грн) районах, м.Івано-Франківську (на 113,5 тис.грн) та  Надвірнянському районі (на 1,2 тис.грн). Водночас, збільшення суми боргу упродовж жовтня відбулося у містах Калуші (на 104,4 тис.грн) та Бурштині (на 73 тис.грн), Косівському (на 938,3 тис.грн), Богородчанському  (на 418,4 тис.грн), Тисменицькому(на 129,6 тис.грн) та Тлумацькому    (на 81,7 тис.грн) районах. На підприємства обласного центру припадає 45,8% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району – 15,2%, Косівського – 14,4%, Тисменицького – 10,9%, Богородчанського – 5,5%, Городенківського – 2,4%, Тлумацького – 0,8% та Надвірнянського – 0,7%,  міст Бурштина та Калуша – 2,2% та 2,1% відповідно. На підприємствах решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Заборгованість підприємств області за рахунок бюджетних коштів станом на 1 листопада 2018р. склала 12,5 млн.грн, з них у підприємств Рогатинського району – 5,5 млн.грн, Косівського – 4,3 млн.грн, Богородчанського – 2 млн.грн та Городенківського – 0,7 млн.грн. У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 53,1% суми боргу. У підприємств м.Бурштина, Богородчанського, Городенківського, Косівського, Рогатинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%, Тисменицького та Надвірнянського районів – 34,5% та 34,4% відповідно, м.Івано-Франківська – 18,6%.  У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати,  м.Івано-Франківську – 81,4%  суми  боргу, Надвірянському районі – 65,6%, Тисменицькому районі – 65,5% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 46,9%).

 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 27% менше обсягів січня–вересня попереднього року.  В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в Рогатинському районі (у 2,9 раза), Болехівській міській раді (у 1,7 раза), Галицькому (у 1,5 раза), Богородчанському (на 37,1%) районах, місті Калуші (на 28,6%), Снятинському (на 18,1%), Калуському (на 17,9%) районах, Яремчанській міській раді (на 17,6%), Рожнятівському (на 17,2%),                                     Коломийському (на 13,5%) та Тисменицькому (на 5,6%) районах.  Менше,             ніж у січні–вересні 2017р., прийнято в експлуатацію житлових будівель                  в обласному центрі у 2,6 раза, у Долинському – на 49,8%, Тлумацькому – на 46,5%, Верховинському – на 30,7%, Косівському – на 29,1%, Городенківському – на 27,1% районах, містах Коломиї –  на 23%, Бурштині – на 20,5% та  Надвірнянському районі – на 12,9%. За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва першість посідає Івано-Франківська міська рада (23,1% загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького району (12,1%), Яремчанської міської ради (8,3%), Коломийського (7,1%), Богородчанського (6,8%), Надвірнянського (6,6%), Рожнятівського (6,5%)  районів та міста Коломиї (6%). Частка Снятинського, Косівського, Калуського районів коливається в межах від 3,1% до 3,7%, Болехівської міської ради, Верховинського, Галицького районів, міста Калуша і Долинського  району – від 1,4% до 2,6%, решти міст та районів – не перевищує 1%. У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1880,8 тис.м2 житла, що відповідає 6 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 27,1 раза: максимальне значення                  у січні–вересні 2018р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (9,5 тис.м2), мінімальне – у Городенківському  районі ( 349,5 м2). Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 127,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Тисменицькому районі (195,5 м2), Болехівській (194,8 м2) і Яремчанській (194,4 м2) міських радах, найнижче – у Івано-Франківській міській раді (76,5 м2), містах Калуші (113,3 м2) і Коломиї (115,9 м2).

 

 Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області у січні–вересні 2018 році.

 Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 258,8 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 27% менше обсягів січня–вересня попереднього року.                       У сільській місцевості, де збудовано 63,6% загальнообласного обсягу житла     (164,5 тис.м2), у порівнянні з січнем–вереснем 2017 року обсяги збільшилися на 4,7%. Водночас, у міських поселеннях, на які припадає 36,4% (94,3 тис.м2), обсяги зменшились у 2,1 раза.  У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1880,8 м2 житла. За цим показником область посіла 6 місце серед регіонів держави, за обсягом прийнятого в експлуатацію житла  –  7  місце.   Переважну частку новозбудованого житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках – 78,2% загального обсягу або 202,3 тис.м2, обсяги зведення якого збільшились порівняно з січнем–вереснем 2017 року на 5,9%. Водночас, введення в експлуатацію житла у будинках з двома і більше квартирами зменшилось  у 2,8 раза  і склало 56,5 тис.м2 (21,8% загального обсягу). Упродовж січня–вересня 2018р. в області здано в експлуатацію 2023 квартири. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  127,9 м2 загальної площі, у тому числі в сільській місцевості – 136,3 м2, у міських поселеннях – 115,5 м2.

Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської міської ради (23,1% загальнообласного показника) та у Тисменицькому районі (12,1%). Суттєві обсяги житла прийняті також на території Яремчанської міської ради (8,3%) та в Коломийському (7,1%), Богородчанському (6,8%), Надвірнянському (6,6%), Рожнятівському (6,5%) районах і місті Коломиї (6% загальнообласного обсягу). Збільшення обсягів прийняття нового житла порівняно з січнем–вереснем 2017 року досягнуто у 8 районах та 3 містах  обласного значення, з них найбільше у Рогатинському районі (у 2,9 раза) та Болехівській міській раді (у 1,7 раза). Разом з тим, в обласному центрі допущено значний спад  обсягу  збудованого нового житла (у 2,6 раза).  Крім того, за 9 місяців 2018 року населенням збудовано  дачні та садові будинки загальною площею 2,4 тис.м2, що на 42,9% менше порівняно   з відповідним періодом попереднього року.   

 

Інвестиційне забезпечення економіки області  у січні–вересні 2018 року

 Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5557,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 3,9% менше від обсягу січня–вересня 2017р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4038,8 грн. Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 15 місце, у розрахунку на одну особу населення –  17 місце. За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 59,3% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 19,2%. Частка інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів, становила 12,9%, з державного бюджету – 1,6%. За рахунок кредитів банків освоєно 4% інвестицій. Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 44% усіх вкладень, у житлові будівлі спрямовано 24% інвестицій, нежитлові будівлі – 15,8%, інженерні споруди – 13,1%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,8%. У розвиток підприємств промисловості спрямовано 34,9% загального обсягу капітальних інвестицій або 1937,7 млн.грн, зокрема найбільше –підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,5% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (6,2%). Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено  1447,7 млн.грн або 26,1% загального обсягу інвестицій.  Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (16,5%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12,1%), підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності (4,8%).На будівництві житла у січні–вересні 2018 року освоєно  1321,3 млн.грн, що на 31,9% менше порівняно з січнем–вереснем 2017 року. Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків інвестовано 66% цих коштів. Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центр (2061,2 млн.грн або 37,1%). У Тисменицькому районі освоєно п'яту частину загальнообласного обсягу (20,2%), у Калуському – 7,9%.

 

Стан ринку послуг області у IІІ кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІІІ кварталу 2018 року працювало 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,4 млрд.грн.  У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (23,9% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту,  надання  послуг  з перевезення речей (14,8%), у сфері телекомунікацій (13,6%), вищої освіти (11,2%). Вагомими були також обсяги послуг з надання  в оренду й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (4,5%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (4,3%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (4%). Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (71,9% загальнообласного обсягу), Яремче (7,4%), Калуша (5,4%) та Долинського району (5,2%). Населенню області надано послуг на 894,1 млн.грн, що склало 37,7% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері освіти (31,6%), інформації та телекомунікацій (27%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,1%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (8,6%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (80,2% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (74,4%), Бурштині (66,9%), Рогатинському (40,2%), Косівському (37,8%), Тисменицькому (34,7%) та Тлумацькому (33,3%) районах.

 

 

 

 

Про проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

Органи державної статистики України на постійній основі проводять  вибіркові обстеження населення (домогосподарств), результати яких є основним джерелом інформації, необхідної для вимірювання соціально-економічних характеристик домогосподарств, для проведення всебічного аналізу рівня життя населення України, моніторингу бідності, розрахунків основних показників у галузі сільського господарства, комплексної оцінки стану ринку праці. Відповідно до міжнародних вимог кожні п’ять років оновлюється перелік територій, на яких проводяться ці обстеження. Починаючи з 2019 року на Прикарпатті обстеження будуть проводитися на території Івано-Франківської, Болехівської, Яремчанської міських рад, міст Калуша, Коломиї, Галича, Тлумача, селищ міського типу Рожнятів та Перегінське та в окремих  населених пунктах сільської місцевості усіх районів області. Відповідно до програми обстеження умов життя домогосподарств  з листопада 2018 року розпочалося проведення основного (базового) інтерв’ю у 347 домогосподарствах області, адреси яких визначено шляхом випадкового відбору. Головне управління статистики в Івано-Франківській області запрошує населення до співробітництва і запевняє, що вся отримана від будь-якої родини інформація має виключно конфіденційний характер і використовується лише у зведеному вигляді у статистичних цілях. Конфіденційність наданої населенням інформації гарантується Законами України «Про державну статистику», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних», за порушення вимог яких працівники органів державної статистики несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. Тому, якщо до вашої родини завітає фахівець з інтерв’ювання, який зобов’язаний пред’явити своє службове посвідчення, просимо долучитися до обстеження та зробити свій внесок у формування актуальної інформації щодо життєвого рівня населення.

 

До  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Головне управління статистики інформує. На Івано-Франківщині на початок 2018 року під диспансерним наглядом перебували 1037 ВІЛ-інфікованих осіб,        з них хворі на СНІД – 417 осіб. Чоловіків, хворих на СНІД, у 2,4 раза більше, ніж жінок (293 особи проти 124). Упродовж 2017 року уперше в житті діагноз          ВІЛ-інфекції було встановлено 166 особам, що в розрахунку на 100 тис. населення склало  12  осіб  (в  середньому  по Україні – 43 особи).  Серед ВІЛ-інфікованих  75 осіб – хворі на СНІД, що становить 6 осіб на 100 тис. населення (в середньому по Україні – 22 особи). На кінець вересня 2018 року під диспансерним  наглядом з діагнозом      ВІЛ-інфекції перебували 1114 осіб, з них з діагнозом СНІД – 437 осіб. За дев’ять місяців поточного року на ВІЛ-інфекцію обстежено 39,2 тис. осіб, серологічні маркери ВІЛ виявлено у 182 осіб; взято під нагляд з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції 143 особи, з них 62,9% інфіковані статевим шляхом,  17,5% – парентеральним унаслідок введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, 19,6% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками. Із числа ВІЛ-інфікованих 41 особа зареєстрована як хвора на СНІД. Хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту, посідає друге місце серед причин смерті у класі інфекційних та паразитарних хвороб. В області смерть від СНІДу вперше було зареєстровано у 2001 році. У 2017 році від цієї недуги померло 32 особи, з них 22 чоловіки та 10 жінок. Смертність від СНІДу склала    2,3 особи у розрахунку на 100 тис. наявного населення області. Найбільше померлих зареєстровано у віці 35–49 років (62,5% від загальної кількості померлих від СНІДу). За січень–вересень 2018 року в області зареєстровано          23 померлих від СНІДу, що на 2 особи менше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Довідково:   Всесвітній  день  боротьби  зі  СНІДом  щороку  відзначається  1 грудня, офіційно оголошений резолюцією Всесвітньої організації охорони здоров’я у 1988 році.

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств та стан взаєморозрахунків  на 30 вересня 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018 року великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий  результат  діяльності  до  оподаткування  в  загальній  сумі 1017,5 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 379,5 млн.грн).Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (629,6 млн.грн прибутку),  зокрема  підприємств  переробної  промисловості  (443,2 млн.грн) та  з  постачання  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря (198,5 млн.грн). У переробній промисловості значний прибуток отримано підприємствами з виробництва гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції  (174,7 млн.грн), з оброблення деревини та виготовлення  виробів  з  деревини,  паперу та поліграфічної діяльності  (122,3 млн.грн), машинобудування (169,8 млн.грн) Серед прибуткових також підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (239,1 млн.грн прибутку), сфери  операції  з  нерухомим  майном  (110,2 млн.грн),  адміністративного  та допоміжного обслуговування (93,5 млн.грн), будівництва (32,6 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств (28,8 млн.грн), професійної,  наукової та технічної діяльності (13,9 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (по 11,8 млн.грн). Збиткове сальдо за 9 місяців поточного року сформовано у підприємств сфери тимчасового розміщування й організації харчування (91 млн.грн збитку), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (37,5 млн.грн). Зросла  частка  прибуткових  підприємств (з 67,9% у січні–вересні  минулого  року  до 68,2%  у  січні–вересні 2018 року), якими одержано  1626,7 млн.грн прибутку. Частка збиткових підприємств у січні–вересні 2018 року склала 31,8%, ними допущено збиток у сумі 609,2 млн.грн. Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області склав 5,5%, рівень рентабельності всієї діяльності –  1,8%. Станом на 30 вересня 2018 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області склали 41,3 та 21,3 млрд.грн відповідно. За видами економічної діяльності найбільша частка заборгованості припадала на підприємства промисловості – 53,1% дебіторської та 46% кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 21,9% та 23,6%; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,7% та 16,6% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша питома вага боргів (93,6% дебіторської та 77,9% кредиторської) припадала на підприємства переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 78,4% та 8,7% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (7,4% та 42,5% відповідно). У структурі дебіторської заборгованості 15,6% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 41,1% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

   

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–жовтні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–жовтні 2018р. індекс промислової продукції в області склав 112,5% (в Україні – 101,8%), що відповідає другому місцю серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–жовтня 2018р. приріст промислової продукції становив 4,6%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – 4,4%, добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – 9%. Підприємствами переробної промисловості рівень січня–жовтня 2017р. перевищено на 22,6%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 2,7 раза) та харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 33,3%). У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 8%, машинобудуванні – 5,3%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 4,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання– 2%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 95,7%. На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–жовтня 2017р. склав 108,6%. Електроенергії вироблено 8348 млн.кВт·год, що на 8,1% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року.

 

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили  686,8 млн.дол. США, імпорту –           641,5 млн.дол. США.  Проти  аналогічного періоду 2017р.  обсяги  експорту  збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 108 країн світу.Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (52,7% загальнообласних обсягів) та обласного центру (24,8%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6,5%), Рожнятівського (3,7%), Долинського (3%), Рогатинського (2,6%) районів та м.Коломиї (1,9%). Питома вага решти міст обласного значення та районів склала від 0,9% у Надвірнянському районі та м.Болехові до 0,1% у Богородчанському районі. У порівнянні з січнем–вереснем 2017р. значно (у 3,7 раза) збільшилися обсяги експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції  хімічної  промисловості,  мінеральних продуктів),           на  46,2% – з Рожнятівського району (деревини і виробів з деревини, паперу та картону),    на 38,1% – з м.Яремче (деревини і виробів з деревини). Більше, як на чверть зросли відвантаження за межі країни з Тисменицького району (мінеральних продуктів, продуктів тваринного походження, частин до взуття) та м.Коломиї (деревини і виробів з деревини, текстильних матеріалів та текстильних виробів). В межах 13,5%–9,2% збільшився експорт товарів              з Рогатинського,  Надвірнянського та Снятинського, на 7,4%–1,8% –                   з Долинського, Верховинського та Галицького районів. Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Тлумацького (у 9,3 раза) та Коломийського (у 4,7 раза) (в основному зернових культур), а також з Калуського і Городенківського (на 22,8% і 16,3%) районів, міст Івано-Франківська та Болехова (на 13,3% і 3,7% відповідно), Богородчанського і Косівського (на 4,3% та 0,1%) районів. Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (52% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (30,6%), Тисменицького (7,3%) і Рожнятівського (2%) районів. Частка обсягів м.Коломиї,  Калуського і  Долинського  районів склала 1,8–1,2%.  Питома вага надходжень до решти міст обласного значення та районів  становила  0,8–0,1%. У порівнянні з 9 місяцями 2017р. обсяги імпорту товарів збільшилися більше, як у половині міст та районів області. Зокрема, у 2,9 раза зросли обсяги товарів, які отримали суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності м.Калуша, (насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості) та Галицького району (механічних та електричних машин),      на 37,9%–– Коломийського (продуктів рослинного походження, механічних машин, засобів наземного транспорту), на 37,7% – Верховинського (механічних та електричних машин), на 29,4% – Надвірнянського (продукції хімічної промисловості, чорних металів та виробів з них, живих тварин) районів,           на 28,4% – м.Яремче (механічних та електричних машин). На 26%–20,9% збільшилися обсяги імпорту у містах Болехові і Івано-Франківську, Калуському  районі,  на  14,2%–11% – у  Рогатинському  районі,  м.Коломиї,   на 2,5% –        у Городенківському районі. У решті районів області надходження з-за меж країни зменшилися,  зокрема,  у  2,9 раза – у Рожнятівському,  у 2,5 раза –         у Снятинському, на 30,8% – у Богородчанському, на 29,3% – у Тисменицькому, на 17,2% – у Тлумацькому, на 4,1%–1,5% – у Косівському та Долинському районах.

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07. Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця.  Партнерами  області  у зовнішній торгівлі  товарами  були  нерезиденти  зі 108 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 436 млн.дол. США або 63,5% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. в 1,5 раза. У товарній структурі експорту області значну частку займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження. У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 499,1 дол. США,  що відповідає 15 місцю серед регіонів держави. В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Китаю, Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії. Імпорт товарів з країн ЄС становив 262,7 млн.дол. США або 41% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–вересня 2017р.  на  3,9%. Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

 

Зовнішня  торгівля  підприємств та організацій області послугами  за 9 місяців 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2018р. порівняно                      з відповідним періодом минулого року  збільшилися на 14,8%,  імпорту –       на 9,3% і становили відповідно 45,8 та 12,8 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 33 млн.дол. США. За обсягами експорту послуг область посіла 15 місце серед регіонів України, за індексом експорту послуг – 13 місце. Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами зі 109 країн світу здійснювали 104 суб’єкти господарської діяльності. Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, Кіпру, Швеції, Німеччини, Індії, Польщі. Майже дві третини обласного експорту послуг займали послуги з переробки матеріальних ресурсів, 13% – послуги, пов’язані з подорожами, 11,9% – транспортні, 6% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні. Найбільша питома вага отриманих з-за меж країни послуг (65% обсягів імпорту) припадала на нерезидентів з Польщі та Данії. Вагомими були  і обсяги послуг, що надали партнери з Німеччини, Італії, США, Швеції. В імпорті послуг 37,6% обсягів припадало на ділові, 31% – на транспортні, 11,5% – на послуги, пов’язані з подорожами, 9% – на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні. Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 83,6%, імпорту – 92,5%. У порівнянні з 9 місяцями 2017 року обсяги експорту послуг до цих країн збільшилися на 17,5%, імпорту –  на 14,3%.

 

Діяльність автотранспортного комплексу області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2018 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)  на комерційній основі  замовникам доставлено 3,7 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортну роботу в обсязі 816,6 млн.ткм. Більше три чверті вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області в Україні склала 2,8%, за їх обсягами область посіла 13 місце серед регіонів держави. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва природних добрив, деревина та вироби з деревини, харчові продукти та зернові вантажі. Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у січні–вересні  2018 року скористались 50,3 млн. пасажирів,  що  на  8,5%  більше,  ніж за аналогічний період попереднього року. Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено 32,4 млн. пасажирів. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 11,8% і склав 965 млн.пас.км. Частка пасажирських автоперевезень області у загальному їх обсязі                  в Україні у січні–вересні 2018 року склала 3,5%. За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 14 місце серед регіонів держави.

 

 

Демографічна ситуація в області у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018 року становила 1374,6 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 606,5 тис., у сільській місцевості – 768,1 тис. Упродовж січня–вересня 2018 року чисельність населення області зменшилась на 2,9 тис. осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного скорочення, середньообласний рівень якого становив   3,2 особи на 1000 осіб наявного населення.  Упродовж січня–вересня 2018 року в області зареєстровано 9,6 тис. живонароджених та 12,8 тис. померлих: на 100 померлих припадає 75 живонароджених проти 59 живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених та померлих порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилась на 6,2% та 0,6% відповідно. Серед померлих –  60 дітей у віці до одного року, що на 5 осіб менше, ніж у січні–вересні минулого року.

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07.Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця. Партнерами  області  у зовнішній торгівлі  товарами  були  нерезиденти  зі 108 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 436 млн.дол. США або 63,5% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. в 1,5 раза. У товарній структурі експорту області значну частку займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження. У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 499,1 дол. США,  що відповідає 15 місцю серед регіонів держави. В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Китаю, Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії. Імпорт товарів з країн ЄС становив 262,7 млн.дол. США або 41% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–вересня 2017р.  на  3,9%. Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

 

                 Зовнішня торгівля області товарами у січні–вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2018р. становили 686,8 млн.дол. США, імпорту – 641,5 млн.дол. США. Проти січня–вересня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 45,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,07. Cеред регіонів України за індексами експорту та імпорту товарів область посіла перші місця.  Партнерами  області  у зовнішній торгівлі  товарами  були  нерезиденти  зі 108 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Латвії. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 436 млн.дол. США або 63,5% від загальнообласного обсягу експорту та збільшився у порівнянні з січнем–вереснем 2017р. в 1,5 раза. У товарній структурі експорту області значну частку займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження. У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 499,1 дол. США,  що відповідає 15 місцю серед регіонів держави. В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Китаю, Білорусі, Польщі, Румунії, Болгарії. Імпорт товарів з країн ЄС становив 262,7 млн.дол. США або 41% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти січня–вересня 2017р.  на  3,9%. Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

До Дня працівників сільського господарства

 

Головне управління статистики інформує. Сільське господарство – одна із важливих галузей економіки регіону, в якій виробляється понад 14% валової доданої вартості, здійснює діяльність понад 700 підприємств, працює 29% зайнятого населення регіону.

Протягом останніх років в аграрній сфері спостерігається тенденція до нарощування обсягів виробництва продукції, зокрема, індекс сільськогосподарської продукції у 2016р. склав 101,7%, у 2017р. – 104,0%, за січень–вересень 2018р. – 101,5%. В аграрному виробництві переважає продукція рослинництва, частка якої у січні–вересні 2018р. склала 55,3%. Усіма категоріями господарств області на 1 жовтня 2018р. більше, ніж на початок жовтня минулого року вироблено культур зернових та зернобобових (у початково оприбуткованій масі) на 4,8%, соняшнику – у 2 рази, картоплі – на 1%, культур овочевих – на 5%, культур плодових та  ягідних – на 13%. Урожайність більшості сільськогосподарських культур в області є вищою, ніж у попередньому році та порівняно з середнім показником по Україні. За урожайністю ріпаку озимого та кользи область посіла 8 місце серед регіонів держави, сої – 9 місце, культур зернових та зернобобових – 11 місце, картоплі – 13 місце, соняшнику – 14 місце. На продукцію тваринництва у загальних обсягах продукції сільського господарства у січні–вересні 2018р. припадало 44,7%. Виробництво м’яса (реалізацію на забій сільськогосподарських тварин в живій масі) порівняно з січнем–вереснем 2017р. збільшено на 5,3%, яєць – на 9,6%; молока вироблено 95,1% до рівня відповідного періоду попереднього року. У розвитку аграрного сектору посилюється роль сільськогосподарських підприємств, які є основними виробниками товарної продукції. Цією категорією господарств забезпечено приріст обсягів продукції сільського господарства порівняно з січнем–вереснем 2017р. на 6,9%, у тому числі продукції рослинництва – на 2,7%, продукції тваринництва – на 11,7%. За 9 місяців 2018р. ними вироблено 28,6% продукції сільського господарства області, зокрема, 52,1% загальнообласних обсягів виробництва культур зернових і зернобобових (включаючи кукурудзу), усі обсяги ріпаку озимого та кользи, буряку цукрового фабричного, майже усі – соняшнику та сої, 51,3% – м’яса,  32,9% – яєць. В агроформуваннях зосереджено 46% посівних площ сільськогосподарських культур, утримується дві третини загальної кількості свиней та 40% птиці. У І півріччі 2018р. у підприємства сільського господарства спрямовано 513,9 млн.грн капітальних інвестицій (14,7% загальнообласних обсягів), обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) станом на 1 липня 2018р. склав 68,7 млн.дол. США (7,6% загальнообласних вкладень).Середньомісячна заробітна плата штатних працівників сільського господарства у січні–вересні 2018р. склала 9910 грн, що на  33,4% більше, ніж в середньому по області та на 42,2% перевищує рівень оплати праці в галузі по державі.

Довідково: День працівників сільського господарства  відзначається в Україні згідно з Указом Президента України №428/93 від 07 жовтня 1993р. щорічно у третю неділю листопада.

Основні структурні показники діяльності суб'єктів господарювання міст та районів області

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області діяло 49,8 тис. суб’єктів господарювання, з них 7,6 тис. (15,3%) – підприємства (юридичні особи) та 42,2 тис. (84,7%) – фізичні особи-підприємці.  Найбільша частка від загальнообласної кількості суб’єктів господарювання припадає  на міста Івано-Франківськ (30,9%), Коломия (7,8%) та Калуш (6,4%), а також Косівський (6,2%), Надвірнянський (5,6%), Коломийський (5,1%), Тисменицький (4,9%) та Долинський (4,8%) райони, у решті міст обласного значення та районів вона коливається в межах 4%–1,9%, крім м.Бурштина (0,9%). Майже у всіх містах обласного значення та районах, за винятком міст Івано-Франківська і Калуша, Калуського та Тисменицького районів, суб’єкти господарювання – це суб’єкти середнього та малого підприємництва. Частка фізичних осіб-підприємців у загальній кількості суб’єктів господарювання області серед міст обласного значення та районів коливалася від 66% у Рогатинському районі, 76,9%–77,9% – у м.Івано-Франківську та Тлумацькому районі, 82,5%–89,9% – у Галицькому, Тисменицькому, Городенківському, Калуському, Долинському, Верховинському районах, містах Бурштині, Калуші, Коломиї  до 90,2%–92,6% – у містах Яремче та Болехові, Богородчанському, Рожнятівському, Снятинському, Косівському, Надвірнянському та Коломийському районах.В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб  або  на 1,4% більше. При цьому кількість зайнятих на підприємствах становила 91,9 тис. осіб або 55% від загальної кількості зайнятих в економіці області, відповідно фізичних осіб-підприємців та зайнятих у них працівників налічувалося 75,1 тис. осіб або 45%. Більшою була кількість працівників, зайнятих на підприємствах, у містах Івано-Франківську (67% загальної кількості зайнятих працівників у суб’єктів господарювання) та Калуші (64,5%), Рогатинському (72,3%), Тлумацькому (66,7%) та Тисменицькому (58,2%) районах, у решті міст обласного значення та районів області переважала кількість фізичних осіб-підприємців та зайнятих у них осіб. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання області у 2017 році склав 95,6 млрд.грн, що на 18,7% більше, ніж за попередній рік, при цьому на підприємства припадало 83,2% загальнообласного обсягу. Понад 45% обсягів реалізованої у 2017 році продукції (товарів, послуг) припало на суб’єкти господарювання м.Івано-Франківська. Значно зросла частка суб’єктів підприємницької діяльності м.Калуша у загальнообласному обсязі реалізованої продукції – з 6,6% за 2016 рік до 13,4% за 2017 рік. Порівняно вагомими були обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання Тисменицького (7,7%), Рогатинського (3,7%), Надвірнянського (3,2%), Калуського (2,8%), Долинського (2,7%), Рожнятівського (2,6%) районів, міст Коломиї (2,9%) та Яремче (2,7%). Частка загальнообласних обсягів реалізації Городенківського, Коломийського та Тлумацького районів склала по 1,9%, Снятинського району – 1,8%, питома вага решти міст обласного значення та районів – від 1,3% (Косівський район) до 0,3% (м.Бурштин). Фізичні особи-підприємці області забезпечили 16,8% загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг). Значним був внесок фізичних осіб-підприємців у загальний обсяг реалізації суб’єктів господарювання і коливався від 69,9% у Косівському районі, 65,3% – у Верховинському, 44,4% – у Рожнятівському, 37,7%–31% – у Долинському, Снятинському Богород­чанському, Коломийському та Галицькому районах, до 22,8% і 21,4% – у Городенківському та Надвірнянському районах відповідно. Серед міст обласного значення внесок фізичних осіб-підприємців до загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг) склав у м.Бурштині 55,4%, Болехові – 38,9%, Коломиї – 36,5%. У решті міст обласного значення та районах цей показник становив від 13,5% у м.Яремче та Тлумацькому районі до 7,2% – у Рогатинському районі.

Довідково: Показники по підприємствах (юридичних особах) сформовано без урахування даних структурних  підрозділів, головна організація яких розташована в іншому адміністративно-територіальному угрупуванні, ніж саме підприємство.

 

 

Індекс  споживчих  цін  у  жовтні  2018 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій  у  Донецькій  та Луганській областях) становила 1,7%, з початку року – 7,4%, в області – 1,5% та 7,2% відповідно. Приріст споживчих цін у жовтні п.р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,2–1,7% у Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Чернівецькій, м.Києві, Івано-Франківській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Тернопільській, Херсонській областях до 1,8–2,5% у Волинській, Київській, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Харківській, Закарпатській та Донецькій областях. На споживчому ринку області у жовтні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. Найбільше (на 4,8% та 3,5%) подорожчали овочі та яйця. На 2,4–1,0% зросли ціни на макаронні вироби, хліб, молоко та молочні продукти, сало, продукти переробки зернових, рис, м’ясо та м’ясопродукти, олію соняшникову. Водночас на 5,0% подешевшали фрукти, на 2,9% – цукор. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,8%, у т.ч. алкогольні напої – на 4,6%, тютюнові вироби – на 1,5%. Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,9% спричинено в основному подорожчанням палива тамастил на 5,7%, а також транспортних послуг на 1,3%. У сфері зв’язку ціни зросли на 3,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку на 6,9%.

 

До Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва

 

Головне управління статистики інформує. В області діє широка мережа закладів культури, роботу яких забезпечують творчі та талановиті працівники. Роль театрального мистецтва демонструють працівники чотирьох театрів області,  три  з  яких  знаходяться  в  обласному  центрі. Із 323 штатних працівників театрів 152 особи – художній та артистичний персонал, на договірній основі або за сумісництвом залучались ще 43 працівники. Упродовж минулого року театральними колективами проведено 1,2 тис. вистав,  серед  них 60  нових  театральних постановок, на яких побували 151,7 тис. глядачів. Творчими колективами двох діючих в області концертних організацій, штат яких на кінець 2017р. налічував 249 працівників, у тому числі 203 особи художнього та артистичного персоналу, упродовж минулого року проведено 453 концерти, на яких побували 80,3 тис. слухачів. На кінець минулого року у 725 клубних закладах області культурно-освітню діяльність здійснювали 1,7 тис. працівників. У цих закладах діяли 3,5 тис. колективів аматорського мистецтва, які нараховували 44 тис. учасників. Протягом 2017р.  працівниками  клубних  закладів  проведено  26,7 тис. культурно-масових заходів, у тому числі 6,4 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності, які відвідали 3,1 млн. та 1,3 млн. глядачів відповідно. Бібліотечну діяльність в області забезпечували 1,3 тис. працівників. Упродовж 2017р. персоналом 761 бібліотеки обслуговано 530,3 тис. читачів та видано 11,6 млн. книжок і журналів або 22 видання у розрахунку на одного користувача. Кіно- та  відеомережа   області   на   кінець   2017р.   нараховувала    108 демонстраторів фільмів, в яких за рік на кіносеансах побували 552,2 тис. глядачів, відеофільми переглянули 112,7 тис. осіб. Персонал 26 самостійних музеїв склав 437 штатних працівників, з них 196 наукових співробітників та екскурсоводів, на  громадських  засадах  до  роботи в музеях залучалися  ще 133 фахівці. Працівниками музеїв протягом минулого року організовано 653 виставки, підготовлено 783 наукові видання, розроблено 531 тематико-експозиційний план, проведено 9,8 тис. екскурсій. Загалом упродовж 2017р. музеї області відвідали 470,6 тис. осіб.

Довідково: щорічно 9 листопада в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного  мистецтва, завдяки щоденній праці яких невтомно оберігаються джерела духовності і краси.День працівників культури та аматорського мистецтва встановлено Указом Президента України від 30 грудня 2013 року № 717/2013.

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у вересні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  вересні  2018р.  становив  7760 грн,  що  у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий  рівень  заробітної  плати  у  вересні  2018р.  спостерігався  в сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 43,4% – у 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (51,9% середнього показника по області).Заробітна плата у вересні 2018р. порівняно з серпнем 2018р. зменшилась на 0,4%, а відносно вересня 2017р. – збільшилась на 24,9%. Індекс реальної заробітної плати у вересні 2018р. порівняно з серпнем   2018р. становив 98,1%, відносно вересня 2017р. – 114,5%.Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,  установ,  організацій  області  на  1 жовтня  2018р.  становила 39,7 млн.грн, що складає 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2018р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж вересня 2018р. сума заборгованості зросла на 4,3%. Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 57,2% припадає на економічно активні підприємства, 42,8% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна  частина  суми  боргу  із  виплати  заробітної  плати  припадає на підприємства промисловості (54,5% від загальної суми),              сферу охорони здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).

 

Кількість та структура суб’єктів економіки області на 1 жовтня 2018року

 Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27363 юридичні особи та 1509 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи. В середньому по області на тисячу осіб наявного населення припадає 20 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник перевищує у містах Івано-Франківську (45 юридичних осіб), Коломиї (30), Калуші та Яремчі (по 21), а також  у Рогатинському районі (26).Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 8448 (30,9% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4579 (16,7%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3311 (12,1%), громадські організації – 2651 (9,7%), профспілки, об’єднання профспілок – 1668 (6,1%), релігійні організації – 1228 (4,5%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 867 (3,2%) та фермерські господарства – 672 (2,5%).У порівнянні з 1 жовтня 2017 року кількість юридичних осіб зросла на 895 одиниць (на 3,4%), у тому числі кількість товариств з обмеженою відповідальністю – на 626(на 8%), громадських організацій – на 101(на 4%),  об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – на 89 (на 11,4%), комунальних підприємств – на 49 (на 15,6%) профспілок, об'єднань профспілок – на 41 (на 2,5%).

 

Кількість та структура суб'єктів економіки області за містами та районами на 1 жовтня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 жовтня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в Івано-Франківській області налічувалось 27363 юридичні особи та 1509 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи. За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 11584 (42,3% від загальної їх кількості), містах Коломиї – 1839 (6,7%) та Калуші – 1408 (5,1%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1251 (4,6%), Надвірнянському – 1075 (3,9%) та Рогатинському – 1034 (3,8%) районах; найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 457 (1,7%), містах Бурштині – 270 (1%) та Болехові – 257(0,9%).У порівнянні з 1 жовтня 2017 року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,4%, у тому числі суттєво у Надвірнянському (на 7,2%), Коломийському (на 5,1%), Долинському (на 4,6%), Рожнятівському (на 4,2%), Верховинському (на 3,9%) районах, а також у  містах Яремче (на 5,5%) та Івано-Франківську (на 3,8%).За організаційними формами суб’єктів економіки серед юридичних осіб міст обласного значення та районів області товариства з обмеженою відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (41,5% загальної кількості юридичних осіб по місту), Калуші (38%), Бурштині (29,3%), Яремче (28,4%), Коломиї (26,6%), Болехові (21%), а також у Долинському (28,7% загальної кількості юридичних осіб по району), Тисменицькому (28,1%), Рогатинському (27,9%) та Надвірнянському (24,1%) районах; органи влади, організації (установи, заклади) – у Верховинському (30,2%), Городенківському (27,2%), Галицькому (25,4%), Косівському (24,4%), Коломийському (24,1%), Рожнятівському (23,1%), Калуському (23,7%), Богородчанському (23,4%), Снятинському (21,9%) та Тлумацькому (19,3%) районах. Частка приватних підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківську (21,8%), Калуші (20,2%), Болехові (19,1%), Коломиї (17,9%), Бурштині (17%) та Рожнятівському районі (19,3%); громадських організацій – у містах Бурштині (16,3%), Яремче (12,6%), Калуші (10,8%), Івано-Франківську (10,3%), Надвірнянському (12,2%), Богородчанському (11,3%) та Галицькому (11,1%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехові (8,9%), Бурштині та Яремче (по 7,4%), Городенківському (13%), Косівському (11%), Верховинському (10,9%), Снятинському (10,4%), Коломийському та Богородчанському (по 9,6%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,3%), Коломийському (12,7%), Галицькому (10,8%), Богородчанському (10,1%) та Снятинському (10%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломиї (15,4%) та Івано-Франківську (2,8%); фермерських господарств – у Рогатинському (11%), Тлумацькому (9,6%), Городенківському (8,5%), Галицькому (7,9%), Калуському (7,8%), Верховинському (7,7%), Снятинському (7,6%) та Тисменицькому (5%) районах.

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ ЗА  СІЧЕНЬ–ВЕРЕСЕНЬhttp://www.ifstat.gov.ua/EX/EX/2017/02/KM_Z.HTM  2018 РОКУ

Короткий  огляд

 

Населення

Чисельність   наявного   населення   в   області,   за   оцінкою,   на  1 вересня  2018р.  становила  1374,9 тис.  осіб,  з  них   606 тис.  проживали у міських поселеннях, 768,9 тис. –  у сільській місцевості. Упродовж січня–серпня 2018р. кількість жителів зменшилась на        2,6 тис. осіб. Зменшення чисельності   населення   відбулось   за  рахунок   природного   скорочення   на   3 тис. осіб,   водночас   зафіксовано   міграційний  приріст  населення  на              0,4 тис. осіб. Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 8,5 тис. осіб, померлих – 11,5 тис. осіб  проти  9,1  та  11,6 тис. осіб  відповідно  у  січні–серпні  2017р.

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій         (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у вересні 2018р. становила 188,8 тис. осіб, що на 0,9 тис. осіб, або на 0,5%, менше порівняно з серпнем 2018р. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованихбезробітних на кінець вересня 2018р. становила 8,6 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 85,9%. Жінки становили 57,6% загальної кількості безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець вересня 2018р. в цілому по області становив 1%, у сільській місцевості – 1,1%, у міських поселеннях – 0,9%населення працездатного вікуСередньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні 2018р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2219,3 грн, або 59,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у вересні2018р. порівняно з серпнем2018р. зменшиласьна 15,3% і  на  кінець  місяця  становила  2610  одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

У січні–вересні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7427 грн, що на 25,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,7% середнього показника по області). Індекс реальної заробітної плати у січні–вересні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,7%.Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 жовтня 2018р. склала 39,7 млн.грн, або 2,7% фонду оплати праці, нарахованого у вересні 2018р. Упродовж вересня 2018р. заборгованість збільшилась на 4,3%. Станом на 1 жовтня 2018р. борг із виплати заробітної плати за  рахунок коштів місцевих бюджетів склав 16,2 млн.грн. На економічно активні підприємства припадає 57,2% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 42,8%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (54,5%), сферу охорони здоров’я (26,6%) та освіти (14,2%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–вересні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг86,9 тис. домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 44,3 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 42,6 тис.  Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. склала 34,2 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 17 млн.грн, у сільській місцевості – 17,2 млн.грн.  Крім того, у січні–вересні 2018р. 18,2 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–вересні 2018р. становила 54,6 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості. Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив    112,3 грн (у серпні 2018р. – 97,6 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 3110,3 грн (у серпні 2018р. – 3187,7 грн). 

 

 Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–вересні 2018р. становив 15278,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,8%  більше обсягу  січня–вересня 2017р. У вересні 2018р. порівняно із серпнем оборот роздрібної торгівлі зменшився на 3,5%, а з вереснем 2017р. – збільшився на 11,9%. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної  торгівлі у січні–вересні 2018р. становив  9143,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,3% більше обсягу січня–вересня 2017р. У вересні п.р.  роздрібний товарооборот становив  1125,7 млн.грн і у порівнянних цінах  проти вересня 2017р. зріс  на 12,5%, проти  серпня 2018р. – зменшився  на 3,5%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. становив 101,5%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,9%, у господарствах  населення – 99,5%. Індекс  продукції  рослинництва  становив 101,8%,  продукції  тваринництва – 101,2%.  Станом на 1 жовтня 2018р. виробництво зернових і зернобобових культур (у початково оприбуткованій масі) становило  588,4 тис.т, що на 4,8% більше, ніж  на  1 жовтня  2017р. У середньому з 1 га обмолоченої  площі  одержано  по  43,9 ц  зерна  (на  4,7 ц менше,  ніж  на 1 жовтня  торік). Картоплі всіма категоріями господарств зібрано 1008,6 тис.т, що на 1% більше, ніж на 1 жовтня 2017р., культур овочевих відкритого грунту отримано 125,1 тис.т (на 5,1% більше). Виробництво  плодоягідної  продукції  зросло  на  13%  і  склало  46,7 тис.т.За січень–вересень 2018р. реалізовано на забій 84,2 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 5,3% більше порівняно з січнем–вереснем 2017р., вироблено 316,8 млн.шт  яєць (на 9,6% більше) та  335,8 тис.т  молока (на 4,9% менше).  За розрахунками, на 1 жовтня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  152,7 тис. голів, що на 3,5%  менше,  ніж  на 1 жовтня  2017р.,  у  т.ч. корів – 90,1 тис.  (на 2,7% менше); овець та кіз – 32,4тис. (на 2,1% менше), свиней – 328,8 тис. (на 0,5% більше),  птиці  всіх  видів – 5767,1 тис. голів (на 33% більше). Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підприємствами власно  виробленої  продукції за січень–вересень  2018р. порівняно  з січнем–вереснем 2017р. зріс на 13,4%, у т.ч продукції тваринництва – на 28,7%,  рослинництва –  знизився на  3,7%. На 1 жовтня 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 156,4 тис.т зерна, що на 38,3% менше, ніж на 1 жовтня 2017р. Запаси  насіння  соняшнику  становили 26,4 тис.т, що на  18,9%  більше, ніж  на 1.10.2017р.

Промисловість

За підсумками січня–вересня 2018р., індекс промислової продукції склав 113,1%, у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та вереснем 2017р. – відповідно 102,2% та 102%.Приріст продукції у січні–вересні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 24,2%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 8,7%. Збільшення випуску продукції проти січня–вересня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 3,2 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 40,2%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 9,9%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 8,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 7,2%, добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 4,1%, машинобудуванні – на 3,5%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 1,9%. Разом з тим, на 6,2% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами області у січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 51,8 млрд.грн.

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами області виконано  будівельних  робіт  на  суму  1989 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції   порівняно  з відповідним  періодом 2017р.  становив  127,2%.Інженерних  споруд  зведено  у 1,8 раза  більше,  ніж  у  січні–вересні 2017р. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на 11,7%, у т.ч.  нежитлових  –  на  16,8%, житлових  –  на  3,8%.

                                                                    Транспорт

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 9,4 млн.т вантажів, що складає 89% обсягу вантажних перевезень січня–вересня попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 3,8 млн.т вантажів або 58,9% обсягу січня–вересня 2017р., вантажооборот становив 813,3 млн.ткм або 90,4% обсягу відповідного періоду 2017р.Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 63,9 млн. пасажирів, що на 8,9% більше, ніж у січні–вересні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 1032,4 млн.пас.км або на 12,3% більше обсягу січня–вересня 2017р.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–серпні 2018р. становили  610,6 млн.дол. США, імпорту – 550,6 млн.дол. США. Проти січня–серпня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,5 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 60 млн.дол. США, коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту – 1,11. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  385,2 млн.дол. США або 63,1% від загальнообласного обсягу експорту.

 

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  вересні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  101,9%,  з  початку  року  –  105,6%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  101,5%  та  105,6%  відповідно.

 

Основні структурні показники діяльності суб'єктів господарювання області

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області нараховувалось 49,8 тис. суб’єктів господарювання, у тому числіпідприємств (без бюджетних установ) – 7,6 тис. (2,2% від загальної кількості по державі) та фізичних осіб-підприємців – 42,2 тис. (2,9%). У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення області припадає 362 суб’єкти  господарювання  проти    367 у 2016 році. Частка підприємств у загальній кількості суб’єктів господарювання за 2017 рік збільшилась на 1,7 в.п. і склала 15,3%. За кількістю підприємств серед регіонів область посіла 15 місце. В економіці області у 2017 році було зайнято 167 тис. працівників, що у порівнянні з попереднім роком на 2,3 тис. осіб або на 1,4% більше. Кількість найманих працівників збільшилась на 2,9% і склала 122,1 тис. осіб, що відбулося за рахунок збільшення чисельності працівників у фізичних осіб-підприємців.  Із загальної кількості найманих працівників 36,2% було зайнято у промисловості, 25,4% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 9,2% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 6,4% – у транспорті, складському господарстві, поштовій та кур’єрській діяльності, 6,3% – у  будівництві, решта – на підприємствах інших видів діяльності. Суб’єктами господарювання області у 2017 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на 95,6млрд.грн. (без ПДВ), що на 18,7% більше,ніж у попередньому році, при цьому на підприємства припало 83,2% загальнообласного обсягу реалізації продукції (товарів, послуг). У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарюванняпромисловості забезпечено 39% обсягів, оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 30,8%, сільського, лісового та рибного господарства – 10,1%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 7,5%. Суб’єктами великого підприємництва забезпечено 16,5% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг), середнього – 44%, малогопідприємництва – 39,5%.

До Дня працівників освіти

Головне управління статистики інформує. У сфері освіти Івано-Франківщини  працює  понад  чверть  усіх  зайнятих  в  економіці  області. За вісім місяців поточного року середньооблікова кількість штатних працівників освіти склала 51,6 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 6782 грн (по Україні – 6873 грн). У порівнянні з відповідним періодом 2017 року середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника сфери освіти збільшилася на 20,8%  і  у 1,8 раза перевищила рівень мінімальної заробітної плати (3723 грн).Система закладів освіти області представлена мережею дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.На кінець 2017 року вихованням та навчанням дошкільнят в області займались 4,1 тис. педагогічних працівників, серед яких майже 70% – вихователі. Із загальної кількості педагогічних працівників дошкільних навчальних   закладів   97,2%  становили   жінки,  40,9% –   особи віком   до  5 років, 5,9% – 60 років і більше. У розрахунку на одного педагогічного працівника цих закладів припадає 9 дітей, що відповідає середньому показнику по Україні в цілому. Процес навчання у загальноосвітніх навчальних закладах області забезпечують  понад  22 тис. учителів  (включаючи сумісників),  з них  82% – жінки. У денних загальноосвітніх навчальних закладах Івано-Франківщини  в середньому на одного педагогічного працівника припадає учнів (по державі в цілому – 9). Суттєво відрізняється завантаженість вчителів міських та сільських шкіл області – 9 та 6 учнів відповідно.У професійно-технічних навчальних закладах області навчальний процес забезпечують майже 1,5 тис. педагогічних працівників, а у вищих навчальних закладах – 4,2 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 1640 кандидатів наук та 340 докторів наук, науковий ступінь професора мають 259, доцента – 1226 викладачів.

Щиро вітаємо всіх працівників освіти з професійним святом і дякуємо за благородну, шановану і почесну працю, бажаємо наснаги та  нових вагомих здобутків на освітянській ниві.

Довідково: щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначається свято працівників сфери освіти. День працівників освіти встановлено Указом Президента України від 11 вересня 1994 року № 513/94.

 

До Всесвітнього дня пошти

Головне управління статистики інформує. Доставлення поштової продукції, яка надходить мешканцям та підприємствам, установам, організаціям області, забезпечують 2,4 тисячі штатних працівників підприємств (юридичних осіб) поштового зв’язку та кур’єрської діяльності, переважна більшість з яких (85%) – жінки. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника у сфері поштового зв’язку у липні 2018 року становила  3950 грн, що на 31,3% більше, ніж у липні попереднього року, водночас вона є на 18,8% меншою від аналогічного показника по Україні.Продовжують користуватися попитом у споживачів універсальні поштові послуги: пересилання листів, карток, бандеролей, посилок, оформлення і доставка періодичних видань, відправлення поштових переказів тощо. Упродовж шести місяців поточного року за допомогою засобів поштового зв’язку області відправлено 1,2 млн. листів, карток, бандеролей, 178,9 тис. посилок, доставлено 5,1 млн. газет та журналів, здійснено 1,3 млн. поштових переказів та пенсійних виплат. У міжнародному сполученні відправлено понад 35,6 тис. листів, карток, бандеролей та 2,2 тис. посилок. У I півріччі 2018 року доходи від реалізації послуг поштового зв’язку та кур’єрської діяльності склали 28,5 млн. грн, що на 3,4% більше обсягу I півріччя 2017 року. Частка одержаних доходів поштового та кур’єрського зв’язку становить 4,7% в загальному обсязі доходів у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку області, що відповідає 4 місцю після мобільного, Інтернет-послуг та телефонного зв’язку. Із загального обсягу доходів від послуг поштового та кур’єрського зв’язку 49,9% склали доходи від послуг, наданих населенню, 50,1% – підприємствам  та організаціям.

Довідково: Всесвітній день пошти відзначають щорічно 9 жовтня. Це одне зі свят, які були засновані з ініціативи ООН, рішення про його заснування прийняте на конгресі Всесвітнього поштового союзу  у  1969 році.

                                                                        Населення

Чисельність наявного населення в області, за  оцінкою,  на 1 серпня  2018р.  становила  1374,9 тис.  осіб,  з  них 605,7 тис.  проживали  у міських поселеннях, 769,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–липня 2018р. кількість жителів зменшилась на  2654 особи. Зменшення  чисельності   населення  відбулось  за  рахунок  природного  скорочення на  2889 осіб,  водночас  зафіксовано  міграційний  приріст  населення  на  235  осіб. Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 7357 осіб, померлих – 10246 осіб проти 7810 та 10284 осіб відповідно у аналогічному періоді попереднього року.

                                                           Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова  кількість штатних  працівників  підприємств, установ, організацій      (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у серпні 2018р. становила 189,7 тис. осіб, що на 0,5% менше порівняно з липнем 2018р. За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%. Жінки становили  57,7%  загальної  кількості  безробітних. Рівень зареєстрованого безробіття в як в цілому по області, так і в міських поселеннях, на кінець серпня 2018р. склав 1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,1%Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у серпні 2018р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  2326 грн, або 62,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати  (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. збільшилась на 20,5% і на кінець місяця становила 3080 одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець серпня 2018р. склало 3 особи.

                                                                   Доходи  населення

 

У січні–серпні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7386 грн, що на 25,2% більше, ніж у відповідному періоді 2017р. З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищують середній показник по області у 1,7–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 58,1% середнього показника по області). Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,5%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 вересня 2018р. склала 38 млн.грн, або 2,5% фонду оплати праці, нарахованого у серпні 2018р. Упродовж серпня 2018р. заборгованість збільшилась на 20,4%. Станом на 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати за  рахунок коштів місцевих бюджетів склав  14,9 млн.грн. На економічно активні підприємства припадає 54,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 45,2%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (55,3%), сферу охорони здоров’я (21,7%) та освіти (17,4%).

                                                           Соціальний   захист

 

У січні–серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 81,4 тис. домогосподарств,  із  них  у  міських  поселеннях – 41,2 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 40,2 тис.  Сума призначених субсидій у січні–серпні 2018р. склала 33,6 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 16,6 млн.грн, у сільській місцевості – 17 млн.грн. Крім того, у січні–серпні 2018р. 17,9 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,3% – домогосподарства сільської місцевості.  Сума призначених субсидій готівкою у січні–серпні 2018р. становила 53,8 млн.грн, з якої 96,3% – для  домогосподарств  сільської  місцевості. Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у серпні 2018р. становив 97,6 грн (у липні 2018р. – 68 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  пічного  побутового  палива – 3187,7 грн (у липні 2018р. – 2886,2 грн).

                                                          Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2018р. становив 13397,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 7,6%  більше обсягу  січня–серпня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у серпні 2018р. порівняно із липнем збільшився на 5,3%, а з серпнем 2017р. – на  8,2%.

 

                                         Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–серпні 2018р. порівняно з січнем–серпнем 2017р. становив 100,3%,  у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 101,9%,     у господарствах населення – 99,5%. Індекс  продукції  рослинництва  становив 99,6%,  продукції  тваринництва – 100,9%.Станом на 1 вересня 2018р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 113,7 тис.га (70,8% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 17,8% більше, ніжна 1 вересня 2017р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 487,1 тис.т  (на 3,8% більше), у т.ч. пшениці – 333,5 тис.т (на 12,3% більше). У середньому  з 1 га обмолоченої площі загалом одержано по 42,9 ц зерна, що  на 11,9% менше, ніж  на 1 вересня торік. Ріпак зібрано на площі 24,3 тис.га (на 26,7% менше, ніж на початок вересня 2017р.), валовий збір становив 74,8 тис.т (на 24,1% менше), середня  урожайність – 30,8 ц з 1 га  (на  3,5%  більше). Порівняно з початком вересня 2017р. виробництво  картоплі збільшилося на 2,2% і склало  570,9 тис.т, культур  овочевих – на 4,6%  (85,8 тис.т),  культур  плодоягідних –  на  28,3%  (27,1 тис.т). За січень–серпень 2018р. реалізовано на забій 73,9 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 6,3% більше порівняно з січнем–серпнем 2017р., вироблено 276,2 млн.шт яєць (на 6,2% більше) та 295,2 тис.т  молока  (на 4,8% менше). За розрахунками, на 1 вересня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала 156,3 тис. голів (на 4,1%  менше, ніж  на  1 вересня  2017р.),  у  т.ч. корів – 90,3 тис.  (на 3,2% менше); свиней – 323,5 тис. (на 0,9% менше), овець та кіз – 33,4 тис. (на 1,2% менше), птиці всіх видів – 5837,8 тис. голів (на 38,2% більше). Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підпри­ємствами власно  виробленої  продукції за січень–серпень  2018р.  порівняно  з січнем–серпнем 2017р. зріс на 13,7%, у т.ч продукції тваринництва –на 26,9%,  рослинництва  –  знизився на  2,8%. На 1 вересня п.р. у сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 187,9 тис.т зерна, що на 34,8% менше, ніж на 1 вересня 2017р; запаси насіння соняшнику  становили  7,8 тис.т  (на  10,5%  менше).

 

Промисловість

За підсумками січня–серпня 2018р., індекс промислової продукції склав 114,7%, у серпні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та серпнем 2017р. – відповідно 100,6% та 107,1%. Приріст продукції у січні–серпні 2018р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,8%, переробній промисловості – на 26,4%, постачанні електроенергії, газу, пари  та  кондиційованого  повітря – на 11,5%. Збільшення випуску продукції проти січня–серпня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 4 рази, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 43,7%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 12,8%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 8,8%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6,5%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 6,1%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 0,8%, машинобудуванні – на 0,1%. Разом з тим, на 6,1% зменшено випуск продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Підприємствами області у січні–серпні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,8 млрд.грн.

                                                          Будівництво

У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано  будівельних  робіт  на  суму  1724,7 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  січні–серпні 2018р.  порівняно  з  січнем–серпнем  2017р. становив  131,4%. Інженерних  споруд  зведено  у 1,9 раза  більше,  ніж  у  січні–серпні 2017р. Зведення  будівель  зменшилося  на 11,6%, у т.ч.  нежитлових – на 13,9%, житлових – на 8,3%.

                                                          Транспорт

У січні–серпні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 8,1 млн.т вантажів, що складає 88,9% обсягу вантажних перевезень січня–серпня попереднього року. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 710,4 млн.ткм або 88,8% обсягу січня–серпня 2017р. Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось 56,8 млн. пасажирів, що на 10,1% більше, ніж у січні–серпні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 905,9 млн.пас.км або на 11,9% більше обсягу січня–серпня 2017р.

                                                   Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–липні 2018р. становили  527 млн.дол.США, імпорту – 480,3 млн.дол.США. Проти січня–липня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,7 раза, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 46,7 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,10. Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 331 млн.дол.США або 62,8% від загальнообласного обсягу експорту.

 

                                                       Споживчі  ціни

За даними  Державної  служби  статистики, індекс  споживчих  цін  у  серпні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  склав  100,0%,  з  початку  року  –  103,6%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя та частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  99,8%  та  104,1%  відповідно.

 

 

              Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 вересня 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р. Порівняно з 1 серпня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 6,4 млн.грн, або на 20,4%. Це відбулося за рахунок збільшення  заборгованості у Рогатинському районі (на 5,1 млн.грн), Косівському  (на 1,2 млн.грн), м.Івано-Франківську (на 547,1 тис.грн), Тисменицькому районі (на 119,4 тис.грн) та м.Калуші (на 18,8 тис.грн); виник борг у Богородчанському районі в сумі 314,5 тис.грн. Водночас, зменшення суми заборгованості упродовж серпня спостерігалося у Городенківському  (на 849,5 тис.грн), Надвірнянському (на 35,2 тис.грн) та Тлумацькому (на 30,1 тис.грн) районах. На підприємства обласного центру припадає 45% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Рогатинського району – 21,6%, Косівського – 11,1%, Тисменицького – 9,7%, Городенківського – 8,5%, м.Калуша – 1,7%, Надвірнянського району – 1,1%, Богородчанського – 0,8% та Тлумацького – 0,5%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.Станом на 1 вересня 2018р. заборгованість за рахунок коштів  місцевих бюджетів у Богородчанському, Городенківському, Косівському та Рогатинському районах склала 14,9 млн.грн.  У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 54,8% суми боргу, водночас у Богородчанському, Городенківському, Косівському, Рогатинському та Тлумацькому районах цей показник складає 100%, у Надвірнянському та Тисменицькому районах – 58,3% та 31,1% відповідно, у м.Івано-Франківську – 19%.  У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати,  м.Івано-Франківську – 81%  суми  боргу,  Тисменицькому районі – 68,9%,  Надвірянському районі – 41,7% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 45,2%).

 

 

          Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників   10   і   більше  осіб  у  серпні  2018р.  становив  7792 грн,  що  у 2,1 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий  рівень  заробітної  плати  у  серпні  2018р.  спостерігався  в сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,5–2,3 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 56,8% середнього показника по області). Заробітна плата у серпні 2018р. порівняно з липнем 2018р. зменшилась на 2,7%, а відносно серпня 2017р. – збільшилась на 24%. Індекс реальної заробітної плати у серпні 2018р. порівняно з липнем  2018р. становив 97,5%, відносно серпня 2017р. – 113,5%. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,  установ,  організацій  області  на  1 вересня  2018р.  становила 38 млн.грн, що складає 2,5% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2018р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж серпня 2018р. заборгованість зросла на 20,4%. Станом на 1 вересня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 14,9 млн.грн. У структурі загальної суми заборгованості 54,8% припадає на економічно активні підприємства, 45,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна  частина  суми  боргу  із  виплати  заробітної  плати  припадає на підприємства промисловості (55,3% від загальної суми), сферу охорони здоров’я (21,7%) та освіти (17,4%).

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської  області у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1724,7  млн.грн, або 2,4% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 131,4%. Серед регіонів України за  індексом будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 3 місце, за обсягом виконаних будівельних робіт – 11 місце.Зростання індексу будівельної продукції порівняно з січнем–серпнем минулого року відбулося за рахунок збільшення зведення інженерних споруд у 1,9 раза. Водночас зведення  будівель  зменшилося  на  11,6%, у т.ч.  нежитлових – на 13,9%, житлових – на 8,3%. Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали 50,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 42,9% та 6,4% відповідно.

Роздрібна торгівля області у січні–серпні 2018 року

             Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні 2018р. населенню реалізовано товарів на 13,4 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–серпня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,6% (в Україні – 105,4%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 12 місце серед регіонів держави.Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,8% більше обсягу січня–серпня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 8 місце серед регіонів держави.

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–серпні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–серпні 2018р. індекс промислової продукції в області склав 114,7% (в Україні – 102,2%), що є найвищим показником серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–серпня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 4,8%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,6%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 8,8%.Підприємствами переробної промисловості рівень січня–серпня 2017р. перевищено на 26,4%.Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 4 рази) та харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 43,7%). У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності збільшення склало 6,5%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 6,1%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 0,8%, машинобудуванні – 0,1%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 93,9%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–серпня 2017р. склав 111,5%. Електроенергії вироблено 6754,7 млн.кВт·год, що на 10,8% більше, ніж у січні–серпні попереднього року.

 

До  Дня працівника лісу

Головне управління статистики інформує. Ліси Івано-Франківщини, поряд із екологічними і рекреаційними функціями, мають важливе значення в економіці регіону.  Область є однією з найбільш лісистих в Україні – лісові угіддя займають  майже 46% території області або 635,9 тис.га. Підприємствами, зареєстрованими на території області, яким надані у користування або власність ліси, за 2017р. реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Майже 73% загальнообласних обсягів реалізації забезпечили лісогосподарські підприємства Рожнятівського, Долинського, Надвірнян­ського, Верховинського районів та Івано-Франківської міської ради. У загальнодержавних обсягах реалізації продукції лісового господарства у 2017р. частка області склала 6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів держави. На підприємствах лісогосподарського комплексу області у Iпівріччі 2018р. було зайнято 2,9 тис. осіб або 1,5% працівників підприємств, установ, організацій області з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Заробітна  плата штатного працівника галузі у цьому періоді склала 8309 грн на місяць, що більше на 18,9%, ніж у січні–червні 2017р., і на 15,1% – від середнього розміру по області. У розвиток підприємств лісового господарства та лісозаготівель області у січні–червні 2018р. спрямовано 12,6 млн.грн капітальних інвестицій; обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня  2018р. склав 508,6 тис.дол. США.  Відновлення  лісових ресурсів та підвищення продуктивності лісових земель є одним із основних завдань лісогосподарської діяльності. У 2017р. роботи по відтворенню лісів проведено на 4 тис.га  земель лісового фонду (на 4,5% більше, ніж роком раніше), з них на 1,8 тис.га здійснено садіння і висівання лісу, 2,2 тис.га охоплено природним поновленням. Крім того, у вкриті лісовою рослинністю землі переведено 3,1 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 11,5% більше, ніж у 2016р. Роботи із захисту лісів від шкідників та хвороб лісу у 2017р. проведено на площі 4,3 тис.га, з них основну частину (99,3%) становили профілактичні біотехнічні заходи. У результаті проведених заходів і під впливом природних факторів у 2017 році  ліквідовано осередків  шкідників і  хвороб лісу на площі 7,7 тис.га. Рубки лісу у 2017р. проведено на площі 25,8 тис.га, з них рубки головного користування – на 2,6 тис.га. Вирощуванню продуктивних лісових насаджень, підвищенню їх якості та продуктивності сприяють рубки, пов’язані  з  веденням лісового  господарства,  якими  у  2017р.  охоплено 23,2 тис.га, зокрема рубками догляду – 7,3 тис.га, санітарними  рубками – 12,6 тис.га. Від усіх видів рубок та здійснення підготовчих робіт заготовлено 1462,9 тис.м3 деревини, що на 4,5% менше, ніж у 2016р., з неї 1161,5 тис.м3 – це ліквідна деревина, обсяги заготівлі якої порівняно з попереднім роком скорочено на 4,3%. Питома вага області у загальнодержавних обсягах заготівлі ліквідної деревини у 2017р. склала 6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів держави. Деревина і вироби з деревини є важливою складовою зовнішньої торгівлі регіону: у структурі експорту у 2017р. на них припало 15,5% загальнообласних обсягів. Обсяги експорту деревини і виробів з деревини у 2017р. порівняно попереднім роком збільшились на 9,1% і склали 103,1 млн.дол. США.

 Довідково: Професійне свято фахівців лісового господарства – день працівника  лісу  встановлений  Указом  Президента України  28 серпня   1993 року  і традиційно відзначається у третю неділю вересня.

 

 

 

Індекс  споживчих  цін  у  серпні  2018 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни у серпні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) не змінилися, в області знизились на 0,2%, водночас з початку року зросли на 3,6% та 4,1% відповідно.У серпні п.р. зниження споживчих цін на 0,5–0,1% зафіксовано у Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській, Київській, Луганській, Львівській, Сумській, Харківській областях. На Дніпропетровщині, Донеччині, Кіровоградщині індекс споживчих цін склав 100%. Приріст споживчих цін на 0,1–0,5% відбувся в Вінницькій, Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Одеській, Полтавській, Херсонській, Волинській, м.Києві та Хмельницькій областях.На споживчому ринку області у серпні п.р. ціни на продукти харчування та безкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше (на 11,0% та 5,4%) подешевшали овочі та фрукти. На 1,1–0,4% знизилися ціни на рис, оливкову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 3,6% подорожчали яйця, на 1,5–0,6% безалкогольні напої, хліб, макаронні вироби, сири, продукти переробки зернових, соняшникова олія, м’ясо та м’ясопродукти.Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2% в основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,9%.Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,3% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на скраплений газ на 5,8%, плати за оренду житла – на 2,2%.Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено подорожчанням проїзду авіаційним пасажирським транспортом на 2,7%, автомобілів – на 2,1%, палива та мастил – на 1,6%.

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами міст та районів області у січні–липні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. За січень–липень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.

Підприємства міста Калуша забезпечили 28,5% загальнообласного обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Бурштина (22,9% загальнообласного обсягу) та Івано-Франківська (18,8%), а також Тисменицького (8,6%), Долинського (6,7%), Рожнятівського (4,6%) та Надвірнянського (3%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 1,7%, м.Коломиї – 1,3%, Снятинського району – 1,2%, м.Яремче – 0,6%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, м.Болехова та Косівського району – по 0,3%, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 28,9 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (588,6 тис.грн), Калуші (170,4 тис.грн), Івано-Франківську (29,2 тис.грн), Тисменицькому (41,1 тис.грн) та Долинському (38,5 тис.грн) районах.

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–липні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–липні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8 млрд.грн (у січні–липні 2017р. – на 23,2 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації 54,9% становила продукція переробної промисловості, 36,7% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 7,8% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 44% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (16,9%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,8%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3%), машинобудування (7,1%).

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 10 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 3,3% у січні–липні 2017р. до 23,9% у січні–липні поточного року. Питома вага реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,4%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,3%, добування сирої нафти та природного газу – 4,2%.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 70,1% займали товари проміжного споживання, 13,4% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 12,4% – енергія, 4,1% – інвестиційні товари.

 

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ  2018 РОКУ

 

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  на 1 липня 2018р. становила 1375 тис. осіб, з них 605,8 тис. проживали  у міських поселеннях, 769,2 тис. –    у сільській місцевості. Упродовж січня–червня 2018р. кількість жителів зменшилась на 2542 особи. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 2788 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на          246 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила  6156 осіб, померлих – 8944 особи проти 6704 та 9055 осіб відповідно  у січні–червні 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у липні 2018р. становила 190,7 тис. осіб, що майже на 0,5 тис. осіб, або на 0,2%  менше порівняно з червнем 2018р.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 8,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,6%. Жінки становили 56,9% загальної кількості безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття в як в цілому по області, так і в міських поселеннях, на кінець липня 2018р. склав 1% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,1%.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у липні 2018р. склала 7,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив       2420,4 грн, або 65% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати          (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. зменшилась на 2,7% і на кінець місяця становила          2555 одиниць.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець липня 2018р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–липні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 7328 грн, що на 25,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

З найвищим рівнем оплати праці залишаються підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувної промисловості і розроблення  кар’єрів,  виробництва  хімічних  речовин  і  хімічної  продукції, де заробітки працівників перевищують середній показник по області в 1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій  та  кур’єрській  діяльності  та  сфері  надання  інших  видів  послуг (не перевищували 58,3% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 112,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)  на  1 серпня 2018р.  склала  31,6 млн.грн,  або  2%  фонду  оплати праці, нарахованого у липні 2018р. Упродовж липня 2018р. заборгованість збільшилась на 19,1% і станом на 1 серпня 2018р. борг  із виплати заробітної плати за  рахунок коштів місцевих бюджетів склав  9,2 млн.грн.

На підприємства-банкрути припадає 53,6% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 46,4%.

Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (64,4%), сферу охорони здоров’я (17%) та освіти (12,2%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–липні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 77 тис. домогосподарств, із них у міських поселеннях –    38,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 38,6 тис.  Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. склала 33,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 16,2 млн.грн,                         у сільській місцевості – 16,9 млн.грн. 

Крім того, у січні–липні 2018р. 17,3 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,2% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–липні 2018р. становила 51,7 млн.грн, з якої     96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 68 грн (у червні 2018р. – 136,3 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2886,2 грн (у червні 2018р. – 2962,4 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. становив 11473 млн.грн, що       у порівнянних цінах на 7,4%  більше обсягу  січня–липня 2017р. У липні п.р. порівняно із червнем оборот зріс  на 11,6%, а з липнем 2017р. – на 10,5 %.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–липні 2018р. становив 6866 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,6%  більше  від обсягу   аналогічного  періоду  попереднього  року.

 

Капітальні  інвестиції

 

За січень–червень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 3504,1 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99% загального  обсягу) освоєно  в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–червнем 2017р.  збільшився  на  7,2%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–липні  2018р. порівняно з січнем–липнем 2017р. становив 100,2%,  у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 101,7%, у господарствах населення – 99,3%. Індекс  продукції  рослинництва  становив 99,1%,  продукції  тваринництва – 100,6%. 

Станом на 1 серпня 2018р. зернові і зернобобові культури скошено  та обмолочено на площі 50,4 тис.га (31,4% площ, посіяних під урожай 2018р.), що на 5,9% більше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано   46,9 ц  зерна,  що  на  0,7 ц менше,  ніж  на 1 серпня 2017р.

За січень–липень 2018р. реалізовано на забій 63,2 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 6,2% більше порівняно з січнем–липнем 2017р., вироблено 232,4 млн.шт  яєць (на 3,3% більше) та  250,4 тис.т  молока (на 4,9% менше).

За розрахунками, на 1 серпня 2018р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  158,2 тис. голів  (на 3,9%  менше, ніж  на  1 серпня  2017р.),  у  т.ч. корів – 90,5 тис.  (на 3,3% менше); свиней – 324,9 тис. (на 1,2% менше), овець та кіз – 33,9 тис. (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 5678,6 тис. голів (на 33,8% більше).

Загальний обсяг реалізованої сільськогос­подарськими  підпри­ємствами   власно  виробленої  продукції за січень–липень  п.р.  порівняно  з січнем–липнем 2017р. зріс на 15,7%, у т.ч продукції тваринництва – на 26,6%,  рослинництва –  знизився на  1,2%.

На 1 серпня п.р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 107,8 тис.т зерна, що на 17,8% менше, ніж на 1 серпня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 9 тис.т, що  на  1,2%  більше,  ніж   на  1.08.2017р.

 

Промисловість

 

За підсумками січня–липня 2018р., індекс промислової продукції склав 115,8%, у липні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та липнем 2017р. – відповідно 99,1% та 108,4%.

Приріст продукції у січні–липні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,9%, переробній промисловості – на 29,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря – на 12,5%.

Збільшення випуску продукції проти січня–липня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у 5,5 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,5 раза, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 14%, у виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 13,9%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 8,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 8,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,3%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 4,5%.

Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 0,5%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,5%).

Підприємствами області у січні–липні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,8 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–липні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 1467,6  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–липні 2018р.  порівняно  з  січнем–липнем  2017р. становив  133,4%.

Інженерних споруд зведено у 2,1 раза більше, ніж у січні–липні 2017р. Водночас зведення будівель зменшилося на 15,6%, у т.ч. нежитлових – на 18,7%, житлових – на 11,3%.

У січні–червні  2018р. прийнято в експлуатацію 158,6 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 38,1% менше порівняно з аналогічним періодом 2017р.

 

Транспорт

 

У січні–липні 2018р. підприємствами залізничного  та автомобільного  транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено           6,9 млн.т вантажів, що складає 91% обсягу вантажних перевезень січня–липня попереднього року.

 Автомобільним транспортом перевезено 2,8 млн.т вантажів та виконано вантажооборот  в обсязі  606,2 млн.ткм, що  склало відповідно  60,3%  та  89,2% обсягів січня–липня  2017р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 49,7 млн. пасажирів, що на 11,5% більше, ніж у січні–липні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 777,4 млн.пас.км або на 11,1% більше обсягу січня–липня  попереднього  року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2018р. становили  457,1 млн.дол. США, імпорту – 403,9 млн.дол. США. Проти січня–червня 2017р. обсяги експорту та імпорту збільшилися в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,13.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  287,8 млн.дол. США або 62,9% від загальнообласного обсягу експорту.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  у І півріччі 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року  збільшилися на 20,6%,  імпорту – на 22,4% і становили відповідно 31,9 та 8,7 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 23,2 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 85,9%, імпорту – 92,1%.

Обсяг  залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного  капіталу) в економіку області на 1 липня 2018р. cтановив 901 млн.дол. США, що  на 0,4%  менше  обсягів  інвестицій  на початок  2018р., у  розрахунку  на  одну  особу  – 654,8 долара.

У  січні–червні 2018р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  22,8 млн.дол. США  та  вилучено   13,3 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу).

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін у липні 2018р. в Україні  порівняно  з попереднім місяцем склав  99,3%, з початку року – 103,6% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 99,7% та 104,3% відповідно.

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області

у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2018р. становив 901 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 654,8 дол. У січні–червні 2018р. в економіку області інвестовано 22,8 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).      Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить  26,5 млн.дол.,  у  тому  числі  за  рахунок  курсової  різниці – 13,2 млн.дол.

Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2018р. зменшився на 0,4%.

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 21 місце.

На 1 липня 2018р. інвестицїї вкладено нерезидентами 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,3% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія та Данія.

Вагомий обсяг прямих інвестицій (667,9 млн.дол. США або 74,1%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 653,3 млн.дол. (72,5%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної діяльності – 2,6%.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (495,4 млн.дол. США або 55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (256,1 млн.дол. або 28,4%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Рогатинського (3,2%), Калуського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 серпня 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 серпня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 31,6 млн.грн, що складає 2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018р. Порівняно з 1 липня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 5 млн.грн, або на 19,1%. Виникла заборгованість у Городенківському районі в сумі 4,1 млн.грн; збільшення боргу спостерігалось у Рогатинському (на 1 млн.грн), Косівському (на                          240,1 тис.грн), Тлумацькому (на 102,2 тис.грн) районах, м.Калуші                          (на 18,7 тис.грн) та Надвірнянському районі (на 15,8 тис.грн). Водночас,  зменшення суми заборгованості упродовж липня спостерігалося                               у Тисменицькому районі (на 386,3 тис.грн) та м.Івано-Франківську                        (на 59,1 тис.грн).

На підприємства обласного центру припадає 52,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Городенківського району – 13%, Тисменицького – 11,2%, Рогатинського – 9,8%, Косівського – 9,5%,  м.Калуша – 2%, Надвірнянського району – 1,4% та Тлумацького – 0,7%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Станом на 1 серпня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів у Городенківському, Косівському та Рогатинському районах склала 9,2 млн.грн. 

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає                       46,4% суми боргу, водночас у Городенківському, Косівському, Рогатинському та Тлумацькому районах цей показник складає 100%, у Надвірнянському та Тисменицькому районах – 61,5% та 29,5% відповідно, у м.Івано-Франківську – 17,7%. 

У м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, у м.Івано-Франківську – 82,3% суми боргу, в Тисменицькому районі – 70,5%, Надвірянському районі – 38,5% утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 53,6%).

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у липні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників  10  і  більше  осіб  у  липні  2018р.  становив  8011 грн,  що  майже у 2,2 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Найвищий  рівень  заробітної  плати  у  липні  2018р.  спостерігався  в сфері транспорту, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області                  у 1,5–2,2 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у поштовій та кур’єрській діяльності (становили 49,3% середнього показника по області).

Заробітна плата у липні 2018р. порівняно з червнем 2018р. зменшилась на 2,6%, а за останні 12 місяців (відносно липня 2017р.) збільшилась на 27,2%.

Індекс реальної заробітної плати у липні 2018р. порівняно з червнем  2018р. становив 97,7%, відносно липня 2017р. – 116,5%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств,  установ,  організацій  області  на  1 серпня  2018р.  становила 31,6 млн.грн, що складає 2% фонду оплати праці, нарахованого за липень 2018р., та 1,2% суми заборгованості по державі. Упродовж липня 2018р. заборгованість зросла на 19,1%.

Станом на 1 серпня 2018р. борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 9,2 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 46,4% припадає на економічно активні підприємства, 53,6% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна  частина  суми  боргу  із  виплати  заробітної  плати  припадає на підприємства промисловості (64,4%), сферу охорони здоров’я (17%) та освіти (12,2%).

 

 

Інвестиційне забезпечення економіки області

у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 3504,1 млн.грн капітальних інвестицій, що на 7,2% більше від обсягу січня–червня 2017р. За обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла 15 місце, за індексом – 17.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 2546,7 грн, що відповідає 16 місцю серед регіонів України.

За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 63,1% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 20,3%, кредитів банків – 2,3%, частка інвестицій, профінансованих         з місцевих бюджетів, становила 10,6%, з державного бюджету – 0,8%.

Практично усі обсяги капітальних інвестицій (99%) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, майже половину усіх вкладень (49,6%) витрачено на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів, у житлові будівлі спрямовано 24,5% інвестицій, нежитлові будівлі – 14,1%, інженерні споруди – 8,5%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 1%.

Із загального обсягу капітальних інвестицій у розвиток підприємств промисловості спрямовано 37,7% або 1321,9 млн.грн, зокрема найбільше –підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (18,2% загальнообласного обсягу), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (8,4%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено  901,1 млн.грн або 25,7% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій освоєних підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (15,1%), закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (8,8%), підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності (6,5%).

На будівництві житла у січні–червні 2018 року освоєно  858,2 млн.грн, що на 37,4% менше порівняно з січнем–червнем 2017 року. Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків інвестовано 67,4% цих коштів.

Найбільше капітальних інвестицій здійснено в обласному центрі                     (1323,2 млн.грн або 37,8%). Значні обсяги освоєні у Тисменицькому (21,9% загального обсягу) і Калуському (7%) районах.

 

 

Стан ринку послуг області у IІ кварталі 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІІ кварталу 2018 року працювало 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2 млрд.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склав обсяг послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (27,3% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту,  надання  послуг  з перевезення речей (17,6%), у сфері телекомунікацій (електрозв’язку) (14,9%). Вагомими були також обсяги послуг з надання  в оренду й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (5,6%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (4,8%), з діяльності туристичних агенств і туристичних операторів (3,3%), з діяльності пасажирського наземного транспорту (3,1%).

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (71,3% загальнообласного обсягу), Яремче (6,2%), Калуша (5,8%) та Долинського району (6%).

Населенню області надано 29,2% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері інформації та телекомунікацій (39,2%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (18,4%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12,3%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (80,7% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (66,8%), Бурштині (64%), Косівському (52,5%), Рогатинському (41,7%) та Калуському (36,5%) районах.

 

 

Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області

у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 158,6 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва, що на 38,1% менше обсягів січня–червня попереднього року.                       У сільській місцевості, де збудовано 62,1% загальнообласного обсягу житла               (98,6 тис.м2), у порівнянні з січнем–червнем 2017 року обсяги зменшилися на 5,7%. У міських поселеннях, на які припадає 37,9% (60 тис.м2), зниження склало 60,4%.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 1152,6 м2 житла. За цим показником область посіла 6 місце серед регіонів держави, за обсягом прийнятого в експлуатацію житла  –  8  місце.

Переважну частку новозбудованого житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних приватних будинках садибного типу – 83,5% загального обсягу або 132,5 тис.м2, обсяги зведення якого збільшились порівняно з січнем–червнем              2017 року на 9,4%. Водночас, введення в експлуатацію житла у будинках з двома і більше квартирами зменшилось  у 5,2 раза  і склало 26,1 тис.м2 (16,5% загального обсягу).

Упродовж січня–червня 2018р. в області здано в експлуатацію                            1091 квартиру. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  145,4 м2 загальної площі, у тому числі в сільській місцевості – 161,6 м2, у міських поселеннях – 124,8 м2.

Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва прийнято в експлуатацію на території Івано–Франківської міської ради (15,4% загальнообласного показника) та у Тисменицькому районі (13,3%). Суттєві               обсяги житла прийняті також на території Яремчанської міської ради та в Коломийському районі (по 8,3%), Рожнятівському (7,8%), Богородчанському (7,3%) та Надвірнянському (7,2% загальнообласного обсягу) районах.

Збільшення обсягів прийняття нового житла порівняно з січнем–червнем 2017 року досягнуто у 8 районах та 3 містах  обласного значення, з них найбільше у Рогатинському районі (у 15,4 раза) та Болехівській міській раді (у 2,5 раза). Разом з тим, значний спад допущено в обласному центрі (у 5,2 раза). 

Крім того, у І півріччі 2018 року населенням збудовано  дачні та садові будинки загальною площею 1,4 тис.м2, що у 2,1 раза менше порівняно                       з відповідним періодом попереднього року.   

 

 

До Дня підприємця

Головне управління статистики інформує. У підприємницькому секторі економіки області діє понад 50 тис. суб’єктів господарювання, де частка фізичних осіб-підприємців становить близько 86%.

На підприємствах (юридичних особах) зайнято 91,5 тис. осіб,  фізичні особи-підприємці та наймані у них працівники складають 73,2 тис. осіб. Частка підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції (товарів, послуг) усіма суб’єктами господарювання області становить 83,9%, фізичних осіб-підприємців – 16,1%.

Фізичними особами-підприємцями здійснюється діяльність майже в усіх сферах економіки, зокрема, у загальній кількості суб’єктів господарювання, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів, тимчасовим розміщуванням й організацією харчування, наданням транспортних, складських, поштових та кур’єрських послуг, їх частка складає понад 90%, у промисловості – 74%, у будівництві – 51%, у сільському, лісовому та рибному               господарстві – 45%.

У 2017 році в області функціонувало 7,6 тис. підприємств (юридичних осіб), з яких 96,1% за критеріями чисельності та доходу віднесені до малих (у тому числі 88,1% – до мікропідприємств), 3,8% – до середніх та 0,1% – до великих. За видами економічної діяльності понад чверть підприємств займалися оптовою та роздрібною торгівлею, ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, 16,9% – працювали в промисловості, 13,2% – у будівництві, 11,8% – у сільському, лісовому та рибному господарстві.

 На кожні 10 тис. наявного населення припадало 55 підприємств, що відповідає 15 місцю серед регіонів України (в середньому по Україні на кожні 10 тис. осіб налічувалося 80 підприємств).

Серед міст обласного значення насиченість підприємствами коливалася від 138 у Івано-Франківську до 30 у Болехові, а серед районів області – від 88 у Рогатинському до 19 – у Богородчанському.

У 2017 році підприємствами області реалізовано продукції (товарів, послуг) на 80,2 млрд.грн. Понад 80%  загальнообласного обсягу припадає на середні та малі підприємства.

            За підсумками діяльності у минулому році підприємствами області в цілому допущено 16,4 млн.грн збитку (у 2016 році – 2868,6 млн.грн збитку). Водночас частка прибуткових підприємств у загальній їх кількості у 2017 році склала 78,8%, ними одержано 4414,2 млн.грн прибутку, 41,3% якого забезпечено підприємствами промисловості, 33,1% – сільського, лісового та рибного господарства.

Довідково: Відповідно до Указу Президента України  від 5 жовтня 1998 року №1110/98  День підприємця відзначають щорічно у першу неділю вересня.

 

 

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області

у І півріччі 2018 року

 

            Головне управління статистики в області інформує.

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у І півріччі 2018р. становили  457,1 млн.дол. США, імпорту –           403,9 млн.дол. США. Проти І півріччя 2017р. обсяги експорту та імпорту збільшилися  в 1,7 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 53,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,13. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 103 країн світу.

Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (51,4% загальнообласних обсягів) та обласного центру (26,8%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6,3%), Рожнятівського (3,7%), Долинського (3%), Рогатинського (2,1%) районів та м.Коломиї (2%). Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 0,9% у Надвірнянському до 0,1% у Богородчанському районі.

У порівнянні з І півріччям 2017р. значно (у 8,9 раза) збільшилися обсяги експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів), у 2,3 раза –                з Рогатинського (в основному деревини і виробів з деревини, продуктів тваринного та рослинного походження), в 1,7 раза – з Рожнятівського (деревини і виробів з деревини, паперу та картону) районів. Зросли більше, як на 35% відвантаження з Тисменицького району (мінеральних продуктів, продуктів тваринного походження, частин до взуття) та м.Коломиї (текстильних матеріалів та текстильних виробів, деревини і виробів з деревини), на третину – з м.Яремче (деревини і виробів з деревини), на чверть – з Надвірнянського (деревини і виробів з деревини)  та Снятинського (деревини і виробів з деревини, текстильних виробів) районів (деревини і виробів з деревини, виробів з чорних металів). Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Тлумацького (у 14,5 раза) та Коломийського (у 8,8 раза) районів, а також з міст Івано-Франківська, Болехова, Косівського і Калуського районів (на 17,4%–8,4%).

Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (49,3% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (32,3%), Тисменицького (7,7%) і Рожнятівського (2,2%) районів. Частка обсягів м.Коломиї,  Калуського,  Долинського,  Рогатинського  районів  склала 2–1%.  Питома  вага  інших  міст  обласного  значення  та  районів  становила 0,6–0,1%.

Більше як у половині міст та районів області збільшилися у  порівнянні  з І півріччям 2017р. обсяги імпорту товарів. Зокрема, у 6 разів зросли обсяги товарів, які отримали суб’єкти зовнішньо­економічної діяльності м.Калуша, (насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості), в 1,7 раза – Коломийського району (продуктів рослинного походження, механічних машин, засобів наземного транспорту),  в 1,5 раза – м.Яремче  (механічних та електричних машин, засобів наземного транспорту), на 31% – Калуського району (засобів наземного транспорту, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них).    На 22–14,6% збільшилися обсяги імпорту у Надвірнянському, Рогатинському районах, містах Івано-Франківську, Калуші, Болехові, на 2,3% – у Долинському районі. У решті районів області надходження з-за меж країни зменшилися, зокрема,  у  3,5 раза – у Рожнятівському,  в 1,9 раза – у Снятинському,  майже  на 30% – у Городенківському та Галицькому, на 15,6%–7,2% у Тлумацькому, Тисменицькому, Косівському та Верховинському районах.

 

 

Діяльність автотранспортного комплексу області

у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Автомобільним транспортом    в області виконується понад 40% вантажних та більше три чверті пасажирських перевезень. 

У січні–червні 2018 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)  на  комерційній  основі  замовникам доставлено 2,3 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортну роботу в обсязі       502,5 млн.ткм. Близько три чверті вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області                в  Україні склала 2,7%, за їх обсягами область посіла 14 місце серед регіонів держави.

Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст Івано-Франківська (38,2% загальнообласних обсягів)             і Калуша (14,2%), Долинського (10,8%) та Галицького (5,5%) районів. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва природних добрив, деревина та вироби з деревини, зернові вантажі.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у січні–червні 2018 року скористались 33,5 млн. пасажирів,  що  на  14,8%  більше,  ніж за аналогічний період попереднього року. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 9,4% і склав 605,1 млн.пас.км. Питома вага пасажирських автоперевезень  області у загальному обсязі перевезень в Україні у січні–червні 2018 року становила 3,5%. За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 15 місце серед регіонів держави.

Найбільша частка пасажирських автоперевезень припадала на перевізників міст Івано-Франківська (45,9%), Калуша (9,1%), Коломиї (6,8%), Надвірнянського (5,6%), Коломийського (5,5%), Богородчанського (4,9%), Тисменицького (4,4%) та Долинського (4,3%) районів.

Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено майже 21,7 млн. пасажирів.

 

 

Роздрібна торгівля області у січні–липні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. населенню реалізовано товарів на 11,5 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–липня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,4% (в Україні – 106%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 11 місце серед регіонів держави.

Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 6,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,6% більше обсягу січня–липня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств Івано-Франківщина посіла 8 місце серед регіонів держави.

 

 

 

Демографічна ситуація в області у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2018 року становила 1375 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 605,8 тис., у сільській місцевості – 769,2 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018 року чисельність населення області зменшилась на 2,5 тис. осіб. Зменшення відбулося за рахунок природного скорочення, середньообласний рівень якого становив   4,1 особи на 1000 осіб наявного населення.

Упродовж січня–червня 2018 року в області зареєстровано 6,2 тис. живонароджених та 8,9 тис. померлих: на 100 померлих припадає                   69 живонароджених проти 55 живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених та померлих порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилась на 8,2% та 1,2% відповідно. Серед померлих –               40 дітей у віці до одного року, що на 5 осіб менше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

 

Діяльність автотранспортного комплексу області

у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. Автомобільним транспортом    в області виконується понад 40% вантажних та більше три чверті пасажирських перевезень. 

У січні–червні 2018 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)  на  комерційній  основі  замовникам доставлено 2,3 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортну роботу в обсязі       502,5 млн.ткм. Близько три чверті вантажних автоперевезень виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області                в  Україні склала 2,7%, за їх обсягами область посіла 14 місце серед регіонів держави.

Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст Івано-Франківська (38,2% загальнообласних обсягів)             і Калуша (14,2%), Долинського (10,8%) та Галицького (5,5%) районів. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, мінеральна сировина для хімічної промисловості та виробництва природних добрив, деревина та вироби з деревини, зернові вантажі.

Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень автотранспортом фізичних осіб-підприємців) у січні–червні 2018 року скористались 33,5 млн. пасажирів,  що  на  14,8%  більше,  ніж за аналогічний період попереднього року. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 9,4% і склав 605,1 млн.пас.км. Питома вага пасажирських автоперевезень  області у загальному обсязі перевезень в Україні у січні–червні 2018 року становила 3,5%. За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 15 місце серед регіонів держави.

Найбільша частка пасажирських автоперевезень припадала на перевізників міст Івано-Франківська (45,9%), Калуша (9,1%), Коломиї (6,8%), Надвірнянського (5,6%), Коломийського (5,5%), Богородчанського (4,9%), Тисменицького (4,4%) та Долинського (4,3%) районів.

Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено майже 21,7 млн. пасажирів.

 

 

До Дня пасічника

 

Бджільництво – важлива складова сільського господарства області, яка забезпечує населення корисною та екологічно чистою продукцією, сприяє підвищенню урожайності сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.

За даними Головного управління статистики, на початок  2018 року в області нараховувалося 143,1 тис. бджолосімей або 5,4% від їх загальної кількості в Україні. Займаються бджільництвом, в основному, господарства населення, якими утримується 98,5% сімей.

У 2017 році усіма категоріями господарств області вироблено 2018 т меду, проти 1013 т  у 2010 році.

За кількістю бджолосімей область у 2017 році посіла п’яте місце серед регіонів держави, за обсягом виробництва меду – 14.

Не менш важливим серед продукції бджільництва є виробництво воску, який використовується в медицині та хімічній промисловості. Товаровиробники області кожного року отримують близько 35 т цієї продукції.

Важливим фактором для розвитку бджільництва є посів медоносних культур та наявність багаторічних насаджень. Під урожай 2018 року в області посіяно 1,2 тис.га гречки, 24,7 тис.га соняшнику, 24,2 тис.га ріпаку. Площа плодових та ягідних насаджень складає 9,4 тис.га.

 

 

 

                         Основні структурні показники діяльності підприємств області

Головне управління статистики інформує. У  2017 році  в  області діяло 7,6 тис. економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності (далі – підприємств), що у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення складає 55 одиниць. На підприємствах області працювало 89,2 тис. найманих працівників або 12 осіб у розрахунку на одне підприємство. За  попередніми  даними майже 44% загальної кількості найманих працівників було зайнято у промисловості, 15,2% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 11,9% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 8% –у  будівництві, решта – на підприємствах інших видів діяльності. На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2017 році витрачено 6 млрд.грн, що у розрахунку на одного працівника склало 66,9 тис.грн (у 2016 році – 4,1 млрд.грн та 46,4 тис.грн відповідно). Підприємствами області у 2017 році реалізовано продукції (товарів,  послуг) на 80 млрд.грн, що на 18,7% більше, ніж у попередньому. У розрахунку на одну особу обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 899,1 тис.грн  проти 757 тис.грн  у 2016 році. У структурі реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами промисловості забезпечено 43,5% обсягів (у 2016р. – 34,8%), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 25,7% (26,5%), сільського, лісового та рибного господарства – 12,7% (16,6%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 7,6% (11%). У загальній кількості підприємств найбільшу частку (96,1%) складають малі підприємства, у тому числі 84,7% – мікропідприємства. Частка великих та середніх підприємств склала 3,9% в загальній їх кількості в області, проте в них зайнято 63,4% загальної кількості найманих працівників підприємств та ними забезпечено 72,5% загального обсягу реалізації продукції (товарів, послуг).

 

Індекс  споживчих  цін  у  червні  2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в червні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) не змінилися, в області підвищилися на 0,1%, водночас з початку року зросли на 4,4% та 4,6% відповідно.У червні п.р. зниження споживчих цін на 0,9–0,1% зафіксовано у Херсонській, Кіровоградській, Закарпатській, Миколаївській, Донецькій, Житомирській, Луганській, Тернопільській, Вінницькій, Львівській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській областях. На Дніпропетровщині, Одещині та Рівненщині індекс споживчих цін становив 100,0%. Приріст споживчих цін на 0,1–0,6% спостерігався у Волинській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Харківській, м.Києві та Запорізькій областях. На споживчому ринку області у червні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Найбільше (на 6,0%) подешевшали яйця. На 3,1–0,5% знизилися ціни на фрукти, молоко та молочні продукти, рис, м’ясо птиці, яловичину, цукор, продукти переробки зернових. Водночас на 1,7%–0,5% подорожчали свинина, хліб, овочі, маргарин, соняшникова олія, риба та продукти з риби, безалкогольні напої.Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3% в основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 2,6%.Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,3% в основному спричинено подорожчанням проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 12,4%. У сфері зв’язку ціни зросли на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 4,2% та послуг інтернету – на 3,9%.

 

Основні структурні показники діяльності підприємств Снятинського району у 2017 році

(попередні дані)

Головне  управління  статистики  інформує. У 2017 році у Снятинському районі діяло близько 178 економічно активних підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення склало 28 одиниць (у середньому по області – 55). Частка середніх підприємств становила 4,5% загальної їх кількості, малих – 95,5%, з них мікропідприємств – 80,3%.На підприємствах району працювали 1,7 тис. найманих працівників, що у розрахунку на одне підприємство складало 10 осіб. На середніх підприємствах було зайнято 46,8% усіх працюючих, на малих – 53,2%, у тому числі на мікропідприємствах – 19,7%. На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2017 році витрачено 84,9 млн.грн, що у розрахунку на одного працівника складало                49,7 тис.грн (по області – 66,9 тис.грн) проти 57 млн.грн та 31,6 тис.грн відповідно у 2016 році. Підприємствами району у 2017 році реалізовано продукції (товарів, послуг) на 1,1 млрд.грн (1,4% обсягу реалізованої продукції в цілому по області), що на 30,4% більше, ніж у попередньому році.  У розрахунку на одного найманого працівника обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) склав 635,4 тис.грн (по  області – 899,1 тис.грн)  проти       461,6 тис.грн у 2016 році. Внесок середніх підприємств у загальний обсяг реалізації становив 49,2%, малих – 50,8%, з них мікропідприємств – 19,5%.

 

                                                  До  Дня  працівників  торгівлі

Головне управління статистики в області інформує. Однією із найбільш поширених форм підприємництва є галузь торгівлі. Внесок торговельних підприємств у створення валової  доданої  вартості  в  області  складає  близько 15%. Чверть усіх підприємств – суб’єктів господарювання області – здійснювали оптову та роздрібну торгівлю. У 2017 році на цих підприємствах було зосереджено 15,2% найманих працівників області. У структурі реалізації продукції (товарів, послуг) області підприємствами оптової та роздрібної торгівлі забезпечено 25,7% обсягів, що у розрахунку на одного працюючого склало 1515,7 тис.грн (в цілому по області – 899,1 тис.грн). Загалом, на 1 січня 2018р.  у  підприємств  (юридичних осіб),  основним видом  економічної діяльності яких є роздрібна  торгівля,  налічувалось     797  магазинів та 125 напівстаціонарних об’єктів торгівлі. На даний час в області функціонують 3 гіпермаркети, 45 універсамів та супермаркетів, діяльність яких значно підвищує якісний рівень торговельного обслуговування населення. Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) у 2017 році склав 19,3 млрд.грн. На одного мешканця області через торгову мережу у 2017р. продано товарів на             14 тис.грн. За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах), який склав106,8%, область посіла восьме місце серед регіонів України.У 2017 році товарооборот понад 600 підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, становив 12,2 млрд.грн. Майже 30% обсягів займали продовольчі товари, серед яких понад 90% – продукція вітчизняних виробників. Упродовж минулого року у сфері внутрішньої торгівлі освоєно         201,8 млн.грн капітальних інвестицій, іноземними інвесторами вкладено в цю галузь майже 109 млн.дол. США прямих інвестицій.Довідково: За підтримки ініціативи працівників торгівлі та професійних спілок згідно з Указом Президента «Про День працівників торгівлі»             від 5 червня 1995 року професійне свято в Україні відзначається щорічно в останню неділю липня. Щиро вітаємо працівників сфери торгівлі зі святом! Бажаємо міцного здоров’я, успішної діяльності, розвитку справи та приємних покупців. 

 

До дня Яремче

Головне управління статистики інформує. Яремче – одне з найвідоміших курортних міст України.  Сьогодні місто – адміністративний центр Яремчанської міської ради, до складу якої входять селище міського типу Ворохта, села Микуличин, Татарів, Яблуниця та село Поляниця, поруч з яким знаходиться найбільший в Україні курорт «Буковель».На даний час на території Яремчанської міськради проживає 23,2 тис. мешканців, що складає 1,7% від чисельності наявного населення області, в тому числі у місті Яремче – понад 8 тис. осіб або 34,9 % чисельності населення міськради. Найбільшу частку жителів міста складають особи у віці 20–39 років (28%) та 40–59 років (26%). Яремче – надзвичайно красиве та колоритне місто, тому притягує до себе туристів з усіх куточків України та інших держав. Туризм є основою економіки міста. За кількістю туристів, які обслуговуються суб’єктами туристичної діяльності (туроператорами та турагентами), місто є лідером не лише серед міст та районів області, а й серед регіонів України (після м.Києва, Львівської, Дніпропетровської та Одеської областей). Дохід суб’єктів туристичної діяльності від надання туристичних послуг у 2017 році склав понад чверть мільйона гривень або 88,6% загальнообласного показника. Важливою складовою туристичної індустрії є колективні засоби розміщування, які виконують одну з найваж­ливіших функцій у сфері обслуговування туристів. На кінець 2017 року на території Яремчанської міськради, здійснювали діяльність 108 готелів та аналогічних засобів розміщування туристів і 15 спеціа­лізованих засобів розміщування (санаторного типу), в яких упродовж року перебувало 177,3 тис. осіб. За кількістю туристів, які перебували у цих закладах, місто посіло перше місце серед міст обласного значення та районів області. Майже  кожен  другий  турист,  що  відвідав  Яремчанську курортну зону,  надавав перевагу готелям, кожен восьмий – туристичним базам, іншим місцям для тимчасового розміщування, кожен дванадцятий – базам відпочинку. Із загальної кількості туристів 7,2 тис. –  громадяни іноземних держав, переважаюча частка яких надавала перевагу готелям та аналогічним засобам розміщування. Крім того, упродовж року у Яремчанській курортній зоні побували понад 1,3 млн. одноденних відвідувачів та екскурсантів.Дедалі більшого розвитку набуває зелений туризм. У 2017 році фізичні особи-підприємці надавали послуги з розміщування у 270 приватних садибах (88,2% від їх загальної кількості по області та 71,6% – по Україні), в яких упродовж року перебувало близько 50 тис. осіб.Основу промислового комплексу міста складають підприємства з виробництва харчових продуктів, неметалевої мінеральної продукції, з оброблення деревини, виготовлення виробів з деревини. За 2017 рік промисловими підприємствами реалізовано продукції (товарів, послуг) на 503,6 млн.грн, що склало 1,1% загальнообласного обсягу. У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на 21,7 тис.грн, що відповідає 8 місцю серед міст обласного значення та районів області.На території Яремчанської міськради активно ведеться житлове будівництво. У 2017 році прийнято в експлуатацію 27,9 тис.м2 загальної площі житла або 4,5% загальнообласних обсягів. У розрахунку на 10 тис. осіб це склало 12,4 тис.м2 (в середньому по області – 4,5 тис.м2 ) і є найвищим показником серед міст обласного значення та районів. Порівняно з попереднім роком обсяги прийнятого в експлуатацію житла збільшено на 25,3%, за темпом росту будівництва житла місто посіло 5 місце серед міст обласного значення та районів області. Середній розмір одного помешкання становив 186,2 м2, що є найвищим показником серед міст і районів області.Підприємствами та організаціями Яремчанської міської ради, за рахунок усіх джерел фінансування упродовж 2017 року освоєно 303,9 млн.грн капітальних інвестицій або 3,1% загальнообласного обсягу. У розрахунку на одну особу населення це складає 13,4 тис.грн (в середньому по області – 7,1 тис.грн). Серед міст обласного значення та районів за обсягом освоєних капітальних інвестицій місто посіло 7 місце, у розрахунку на 1 особу – 2.Інвесторами  з  8  країн  світу на кінець  2017 року  вкладено в економіку міста 10,1  млн.дол.  США   прямих   іноземних   інвестицій   (акціонерного   капіталу)  або  446,9 дол. США  у  розрахунку  на  одну особу  населення  (в середньому по області – 660,3 дол. США). Партнерами міста Яремче в експорті товарів були нерезиденти з 14 країн світу, яким відвантажено товарів на 1,3 млн.дол. США. Підприємства міста експортували, в основному, деревину і вироби з деревини. Найбільші їх обсяги експортували до Угорщини, Лівану та Румунії. У січні–травні 2018 року обсяги відвантажень товарів за межі країни суб’єктами господарювання міста збільшилися у порівнянні з відповідним періодом 2017 року на 30,9%.Протягом останніх років зростають обсяги послуг, наданих підприємствами міста закордонним партнерам. У 2017 році їх географія охопила 70 країн світу. Основу наданих послуг складають послуги, пов’язані з подорожами (насамперед туристичні).

 

Про промислове виробництво в м.Івано-Франківську

у січні–червні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–червень 2018р. в обласному центрі підприємствами добувної промисловості та розроблення кар'єрів порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшено добування гальки та гравію, що використовуються як наповнювачі бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей, на 22,9%.У переробній промисловості підприємствами з виробництва харчових продуктів та напоїв збільшено випуск виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао, у 1,7 раза, соусів і продуктів для приготування соусів, сиру плавленого, виробів здобних – на 6,5–21%. Разом з цим зменшено випуск карамелі, тофі (ірису) та солодощів аналогічних, хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, тортів – на 4,6–6,7%, печива солодкого – на 34,4%, яловичини і телятини заморожених – у 6,8 раза. На рівні січня–червня 2017р. вироблено маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів та напоїв безалкогольних, які не містять молочного жиру.Підприємствами текстильного виробництва, з виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів у січні–червні 2018р. збільшено виробництво пальт та плащів, жіночих та дівчачих, у 2,6 раза. Жакетів, блейзерів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, вироблено на рівні січня–червня 2017р.

У виготовленні виробів з деревини, паперу, поліграфічній діяльності спостерігалося збільшення виробництва етикеток та ярликів з паперу чи картону друкованих, самосклеювальних у 18,3 раза, вікон, дверей балконних та їх рам, з деревини, – у 2,9 раза, деревини (крім хвойних чи тропічних порід) уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – на 30%, проспектів, плакатів та іншої рекламної продукції, віддрукованої, брусків, планок та фриз для паркетного або дерев'яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, конвертів з паперу чи картону – на 12,6–18,6%. Випуск виробів столярних та конструкцій будівельних, з деревини, шпону, листів для фанери клеєної, деревини іншої, уздовж розпиляної, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних порід, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, зменшено на 7,6–14,6%. У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–червні 2018р. збільшено випуск шампунів на 21,1%. При цьому зменшено виробництво засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило на 37%, речовин поверхнево-активних органічних та засобів для миття шкіри, які містять або не містять мило, – у 3,5 раза. На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції зросло виробництво блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для будівництва у 2,1 раза, плиток, плит, черепиці та виробів подібних з цементу, бетону або каменю штучного – на 23,1%, розчинів бетонних, готових для використання – на 8,8%. Разом з цим зменшено випуск виробів домашнього вжитку та виробів для туалетних кімнат, з пластмас, на 12,6%, елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – на 14,8%, вікон та їх рам, дверей та їх коробок і порогів, з пластмас – у 1,7 раза.У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів зменшено випуск конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі у 5,1 раза, виробів кованих або штампованих, без подальшої обробки, з металів чорних, – у 2,1 раза.Серед продукції машинобудування зросло виробництво фільтрів всмоктувальних повітряних для двигунів внутрішнього згоряння, клапанів запірних інших, сталевих, коліс зубчастих та передач зубчастих у 1,7–2 раза, схем інтегральних електронних, машин пральних, інструментів й апаратури для автоматичного регулювання і керування – на 7,5–38,9%. Водночас зменшено виробництво машин і апаратів для дугового зварювання металів автоматичних чи напівавтоматичних електричних, газомірів, люстр та інших світильників електричних стельових та настінних у 1,8–2,6 раза, апаратури високовольтної та приладів комутаційних інших для кіл електричних на напругу більше 1 кВ, комплектів ізольованих проводів для свічок запалювання для двигунів та комплектів проводів інших для засобів транспортних, апаратів літальних та суден, верстатів для оброблення деревини – на 13,4–24,6%.

 

 

                                          Роздрібна торгівля області у січні–червні 2018 року

            Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. населенню реалізовано товарів на 9,6 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–червня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,8% (в Україні – 106,2%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 11 місце серед регіонів держави.У розрахунку на одну особу населення у січні–червні поточного року  підприємствами (юридичними особами) та фізичними особами–підприємцями, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 1167 грн   (в Україні –    на 1687 грн).Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 5,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7% більше обсягу січня–червня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 9 місце серед регіонів держави.

 

 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами  міст і районів Івано-Франківської області у січні–червні 2018 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1261,1   млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–червнем 2017р. становив 141,5%. Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –81,5% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільшою є питома вага Калуського району (4,2%) та міст Калуша (3%) і Бурштина (2%). Зростання обсягів будівництва у порівнянні з відповідним періодом 2017р. досягли підприємства Надвірнянського (у 2,8 раза), Тлумацького (на 18,6%), Косівського (на 12,5%), Галицького (на 7,1%), Городенківського             (на 3,7%) Богородчанського (на 1,8%) районів та міст Івано-Франківська             (у 1,6 раза) і Бурштина (на 15,4%). Водночас, скорочення обсягів будівельних робіт відбулось у містах Коломиї (на 36,5%) і Калуші (на 2,2%), Тисменицькому (у 1,8 раза), Долинському (у 1,7 раза), Коломийському                 (на 37,6%), Рожнятівському (на 29%), Калуському (на 27,6%), Снятинському (на 11,6%) та  Рогатинському (на 7,3%) районах.  Частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення переважала в обсягах, що виконували будівельники  Долинського (52,3%), Косівського (59,2%), Галицького (62,2%), Коломийського (64,3%), Снятинського (80,1%), Калуського (87%), Тлумацького (89,1%), Верховинського (95,8%), Рожнятівського (98,9%) районів, міст Бурштина (75,5%) та Болехова (90,9%); з капітального ремонту –Надвірнянського (92,4%), Городенківського (95,2%) районів, міст Івано-Франківська (54,5%) та Коломиї (61,6%); з поточного ремонту – міста Калуша (59,4%),  Рогатинського (48%), Богородчанського (47,3%) та Тисменицького (39,8%) районів.

 

 

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–червні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2018р. індекс промислової продукції в області склав 117,2% (в Україні – 102,5%), що є найвищим показником серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–червня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 6%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 5,3%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 23%.Підприємствами переробної промисловості рівень січня–червня 2017р. перевищено на 33,2%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,7 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 1,5 раза), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 12,3%). У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності збільшення склало 10,3%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 6,4%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 89,5%, у машинобудуванні – 99,9%.На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–червня 2017р. склав 111,8%. Електроенергії вироблено 5250,1 млн.кВт·год, що на 10,5% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

Споживчий ринок нафтопродуктів  Івано-Франківської області у І півріччі 2018 року

Головне управління статистики інформує. На кінець червня 2018р. на автомобільних шляхах області  функціонувало 182 автозаправні станції (далі – АЗС), у тому числі 7 автогазонаповнювальних компресорних станцій (далі – АГНКС), які належали 55 суб’єктам господарювання (юридичним  особам  та   фізичним особам–підприємцям).  У І півріччі 2018р. через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, пропану і бутану скраплених та газу природного скрапленого або у газоподібному стані для автомобілів на 1,7 млрд.грн. Найбільшими були  обсяги  роздрібного  товарообороту  від  продажу  палива  дизельного   (732,9 млн.грн  або 44,3% від загального обсягу) та бензину моторного (704,8 млн.грн або 42,6%). Пропану і бутану   скраплених  було  реалізовано  на 208,6 млн.грн,  газу  природного  скрапленого  або у газоподібному стані (метану) – на 8,3 млн.грн, що  відповідно  склало  12,6% та 0,5% від роздрібного продажу через АЗС.У фізичних обсягах продаж дизельного палива склав 22 тис.т, що на 8,3% менше, ніж у І півріччі 2017р., бензину моторного – 17,8 тис.т (на 16,8% менше), пропану і бутану скраплених – 8,7 тис.т (на 6,1% більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) –           0,4 тис.т (на рівні відповідного періоду 2017р). Основу реалізованого бензину моторного складав бензин марок А-92 та А-95.На кінець червня 2018р.  на  АЗС  запаси  бензину  моторного  склали 2,6 тис.т,палива дизельного – 1,6 тис.т,пропану і бутану скраплених – 226,6 т, газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 3,2 т.

 

 

 

 

Кількість та структура суб’єктів економіки області

на 1 квітня 2018 року

Станом на 1 квітня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області налічувалось 26867 юридичних осіб та 1517 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи. В середньому по області на тисячу осіб наявного населення припадає  20 юридичних осіб. Середнє значення по області цей показник перевищує у містах Івано-Франківську (44 юридичні особи), Коломиї (30), Калуші (21) та Рогатинському районі (26).Найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області серед юридичних осіб були товариства з обмеженою відповідальністю – 8143 (30,3% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4535 (16,9%), органи влади, організації (установи, заклади) – 3346 (12,5%), громадські організації – 2602 (9,7%), профспілки, об’єднання профспілок – 1641 (6,1%), релігійні організації – 1222 (4,5%), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 829 (3,1%) та фермерські господарства – 665 (2,5%).У порівнянні з аналогічною датою минулого року кількість юридичних осіб зросла на 933 одиниць (на 3,5%), у тому числі кількість товариств з обмеженою відповідальністю – на 577 (на 7,1%), профспілок, об'єднань профспілок – на 304 (на 18,5%), об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – на 145 (на 17,5%), громадських організацій –  на 118  (на 4,5%).

 

Кількість та структура суб'єктів економіки області

за містами та районами на 1 квітня 2018 року

Станом на 1 квітня 2018 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) по Івано-Франківській області налічувалось 26867 юридичних осіб та 1517 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи. За територіальною ознакою найбільша кількість юридичних осіб розташовувалась в обласному центрі – 11339 (42,2% від загальної кількості юридичних осіб), містах Коломиї – 1816 (6,8%) та Калуші – 1403 (5,2%). Серед районів значна частина суб’єктів знаходилась у Тисменицькому – 1236 (4,6%), Надвірнянському – 1033 та Рогатинському – 1026  (по 3,8%). Найменша кількість підприємств та організацій зареєстрована у Верховинському районі – 448 (1,7%), містах Бурштині – 266 та Болехові – 255 (по 1%).У порівнянні з аналогічною датою минулого року кількість юридичних осіб в області зросла на 3,5%, у тому числі найсуттєвіше у Городенківському (на 11,3%), Снятинському (на 9,1%), Верховинському (на 8,3%),  Рогатинському (на 5,4%) районах та м. Коломиї (на 5,5%).Серед юридичних осіб міст та районів області товариства з обмеженою відповідальністю переважали у містах Івано-Франківську (40,8% до загальної кількості юридичних осіб по місту), Калуші (37,3%), Бурштині та Яремче (по 28,9%), Коломиї (25,9%),  а також у Долинському (27,7% до загальної кількості юридичних осіб по району), Рогатинському (27,4%), Тисменицькому (27,2%) та Надвірнянському (23,6%) районах; органи влади, організації (установи, заклади) – в м.Болехові (21,6%), Верховинському (31,3%), Городенківському (27,5%), Галицькому (26%), Косівському (25,2%), Коломийському (24,8%), Рожнятівському (24%), Калуському та  Богородчанському (по 23,8%), Снятинському (22,9%) та Тлумацькому (19,6%) районах. Частка приватних підприємств була значною серед юридичних осіб у містах Івано-Франківськ (22%), Калуш (20,7%),  Болехів (18,8%), Коломия (18,3%), Бурштин (17,7%); громадських організацій – у містах Бурштин (15,4%), Яремче (12,7%), Калуш (11,2%), Івано-Франківськ (10,3%), Надвірнянському (12,3%), Богородчанському (11,1%) та Галицькому (10,8%) районах; профспілок (об’єднань профспілок) – у містах Болехів (9%), Бурштин та Яремче (по 7,5%), Городенківському (12,9%), Верховинському та Косівському (по 10,9%), Снятинському (10,3%) та Коломийському (10%) районах; релігійних організацій – у Калуському (15,4%), Коломийському (13%), Галицькому (10,9%) та Снятинському (10,2%) районах; об’єднань співвласників багатоквартирного будинку – у містах Коломия (14,6%) та Івано-Франківськ (2,8%).

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

стаціонарними джерелами забруднення міст та районів у 2017 році

 

У 2017 році в атмосферне повітря області потрапило 198,3 тис.т забруднюючих речовин, що на 0,8% більше, ніж роком раніше. Основними забруднювачами повітря залишаються підприємства м.Бурштина, на які припадає 80,7% загальнообласних викидів; частка м.Калуша складає 10,1%, Надвірнянського, Долинського та  Богородчанського  районів – 2,4–1,1%,  решти  міст та  районів –  менше  1%  кожного. Зменшення викидів в атмосферне повітря порівняно з 2016 роком відбулося у Верховинському (на 0,3%), Богородчанському (на 4,9%), Рожнятівському (на 5,7%), Снятинському (на 12,7%), Тлумацькому (на 22,8%), Рогатинському (на 32,7%) районах, містах Івано-Франківську (на 0,1%), Коломиї (на 1,1%) та Бурштині (на 5%). У Тисменицькому, Косівському, Галицькому  районах та містах Яремче і Болехові обсяги викидів забруднюючих речовин збільшено на 0,1–9,5%, у Калуському, Долинському, Городенківському районах – на 10,3–16,3%, у Коломийському,  Надвірнянському районах та м.Калуші – у 1,6–1,9 раза. Крім того, у повітряний басейн області надійшло 12 млн.т діоксиду вуглецю (на 6,2% більше, ніж у 2016 році), де 72,8% склали викиди від стаціонарних джерел забруднення підприємств м.Бурштина.У розрахунку на квадратний кілометр території області щільність викидів від стаціонарних джерел забруднення склала 14,2 т (у 2016р. – 14,1 т). У територіальному розрізі найбільше у розрахунку на квадратний кілометр викинуто забруднюючих речовин у містах Бурштині (14,6 тис.т) та Калуші (308,4 т); у м.Івано-Франківську, м.Коломиї, Надвірнянському, Долинському, Богородчанському районах щільність викидів становила 5,3–2,7 т на квадратний кілометр, в Галицькому, Тисменицькому та Калуському районах – 2,1–1,2 т, у Рожнятівському, Рогатинському, Косівському, Снятинському, Городенківському, Коломийському, Тлумацькому районах, м.Болехові та м.Яремче – 0,9–0,1 т; у Верховинському районі у розрахунку на квадратний кілометр викинуто менше 100 кг забруднюючих речовин.У розрахунку на одну особу в області в атмосферне повітря потрапило 143,8 кг забруднюючих речовин проти 142,4 кг у 2016р. Найбільше забруднюючих речовин у розрахунку на одну особу викинуто підприємствами міст Бурштина (10,6 т) та Калуша (300 кг); у Долинському, Надвірнянському, Галицькому та Богородчанському районах цей показник знаходився в межах від 64 до 30 кг, у Рожнятівському, Тисменицькому, Калуському та Рогатинському – від 16 до 11 кг, у решті міст та районів – склав менше 10 кг забруднюючих речовин на одну особу.

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 квітня 2018 року

Станом на 1 квітня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 22,9 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2018р. Порівняно з 1 березня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 359,6 тис.грн, або на 1,6%. Збільшення заборгованості спостерігалось у містах Івано-Франківську (на 347,3 тис.грн) та Бурштині  (на 148,3 тис.грн); виник борг у м.Калуші в сумі 547,8 тис.грн. Водночас зменшення заборгованості відбулося у Тисменицькому районі (на 457,5 тис.грн); погашено борг у Косівському районі. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні  1 березня 2018р. і склала 175,2 тис.грн. На підприємства обласного центру припадає 80,7% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 15,4%, м.Калуша – 2,4%, Надвірнянського району – 0,8% та м.Бурштина – 0,7%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.Станом на 1 квітня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів у Косівському районі погашена.У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 30% суми боргу, водночас у м.Бурштині цей показник складає 100%, в обласному центрі – 33%, в Тисменицькому районі – 17,6%. У Надвірнянському районі та м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі 82,4% суми боргу, у   м.Івано-Франківську 67% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник  складає 70%).Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у березні 2018 року

 

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у березні 2018р. становив 6956 грн, що  майже у 1,9 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий рівень заробітної плати у березні 2018р. спостерігався на виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції та виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 45,7% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг, на підприємствах з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання (не перевищували 65% середнього показника по області).Заробітна плата у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. збільшилась на 3,4%, а відносно березня 2017р. – на 20,3%.Індекс реальної заробітної плати у березні 2018р. порівняно з лютим 2018р. становив 102,5%, а відносно березня 2017р. – 107%.Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 квітня 2018р. становила      22,9 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2018р., та 0,9% суми заборгованості по державі. Упродовж березня 2018р. заборгованість збільшилась на 359,6 тис.грн, або на 1,6%. Станом на 1 квітня 2018р. погашено борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів.  У структурі загальної суми заборгованості 30% припадає на економічно активні підприємства, 70% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає  на підприємства промисловості (96,6%).

 

Індекс  споживчих  цін  у  квітні  2018 року

За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 0,8%, з початку року – 4,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 0,9% та 4,6% відповідно.Приріст споживчих цін у квітні зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,5–0,7% у Житомирській, Київській, Закарпатській, Кіровоградській, Тернопільській, Львівській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернівецькій областях до 0,8–1,4% у Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Хмельницькій, Чернігівській, Вінницькій, Донецькій, Івано-Франківській, Черкаській, м.Києві, Херсонській, Харківській та Луганській областях.На споживчому ринку області у квітні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,6%. Найбільше (на 6,9%) подорожчали овочі. На 2,1–0,7% підвищилися ціни на  кисломолочну продукцію, маргарин, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, масло, соняшникову олію. Водночас на 5,3%–1,0% подешевшали яйця, крупи гречані, фрукти, сири, молоко, цукор, рис.Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,0%, на алкогольні напої – на 1,0%.Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,3% в основному спричинено подорожчанням проїзду автодорожнім пасажирським транспортом на 3,6%. Разом з тим на 0,8% подешевшали паливо та мастила.У сфері зв’язку ціни зросли на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 4,8%.

 

Кадровий потенціал

органів державної статистики області

                                        За роки незалежності України створено принципово нову статистичну систему, адаптовану до міжнародних правових норм і стандартів, яка спрямована на забезпечення користувачів усіх рівнів всебічною та об’єктивною статистичною інформацією щодо економічної, соціальної, демографічної та екологічної ситуації в державі та її регіонах.Для працівників органів державної статистики основними орієнтирами є професіоналізм, нейтральність і неупередженість, налагодження партнерських взаємовідносин з респондентами, орієнтація на задоволення потреб користувачів. Так, упродовж 2017 року за результатами проведення державних статистичних спостережень працівниками Головного управління статистики в області було підготовлено 705 статистичних бюлетенів, 50 статистичних збірників, 209 експрес-випусків, 40 економічних доповідей та статистичних оглядів,  інформацію в яких представлено як по області загалом, так і в розрізі районів та міст обласного значення. У засобах масової інформації протягом року оприлюднено  понад 9 тис. публікацій з різних актуальних питань, що є найвищим показником серед регіональних управлінь статистики держави.Запорукою якісного виконання завдань, які стоять перед органами державної статистики, зокрема підготовки якісних статистичних продуктів, в першу чергу, є високий фаховий рівень працівників системи. Слід зазначити, що підготовка кваліфікованих фахівців статистики була і залишається пріоритетним напрямком діяльності системи державної статистики. Зараз в Головному управлінні статистики працює понад 200 фахівців, з яких три чверті – державні службовці. Слід зазначити, що система державної статистики є стабільною. Майже 70%  фахівців Головного управління статистики працюють в системі понад 10 років, з них 40% мають стаж роботи понад 20 років; вищу освіту ступеня магістра мають 157 осіб (93% загальної кількості державних службовців), 33 держслужбовці мають дві та більше вищих освіти. Навчальним закладом, який готує професійних статистиків є Національна академія статистики, обліку та аудиту – державний вищий навчальний заклад економічного спрямування ІV рівня акредитації, що входить у десятку провідних економічних вищих навчальних закладів країни. Враховуючи потребу органів державної статистики у кваліфікованих фахівцях із профільною (статистичною) освітою, Національна академія статистики, обліку та аудиту розпочне набір на 2018/19 навчальний рік на  денну форму навчання за спеціальністю "Економіка" (спеціалізація "Прикладна статистика та аналітика") для здобуття освітнього ступеня бакалавр на умовах державного замовлення, тобто за бюджетні кошти. Академія здійснює підготовку фахівців за спеціальностями «Економіка», «Облік і оподаткування»,  «Фінанси, банківська справа і страхування», «Менеджмент» за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр за денною, заочною та дистанційною формами навчання.Академія підтримує плідні освітянські, наукові та культурні зв’язки з провідними профільними вищими навчальними закладами Європи, зокрема запроваджено взаємообмін студентами з провідними профільними вищими навчальними закладами Франції та Польщі. Про початок прийому документів, правила прийому до Академії, умови вступу та навчання можна дізнатися на сайті Національної академії статистики, обліку та аудиту  www.nasoa.edu.ua.Бути професіоналом – означає зростати. Успішний розвиток будь-якої галузі, системи, держави в цілому в значній мірі залежить від якісного рівня кадрового потенціалу та збереження цінного фахового досвіду.

 

Дошкільні навчальні заклади області у 2017 році

На кінець 2017 року в області функціонував 431 дошкільний навчальний заклад на 27,7 тис. місць, у яких виховувалося 36,1 тис. дітей, з них 32,8 тис. або 91% – діти у віці 3 роки і старші. У порівнянні з 2016 роком кількість закладів збільшилась на 16, а кількість дітей, що в них виховувалися, – на 1,3 тис. осіб. Із загальної кількості дошкільних закладів 178 – ясла-садки, 150 – навчально-виховні комплекси, 103 – дитячі садки. За видами дошкільні заклади розподіляються таким чином: 405 – загального розвитку, 21 – комбіновані, 3 – санаторні, 2 – спеціальні. У 17 дошкільних навчальних закладах створені групи з короткотривалим режимом перебування, в них виховувалося 268 дітей; цілодобове перебування забезпечував один заклад для 15 дітей.Дошкільними закладами у 2017 році в області було охоплено 43% дітей відповідного віку (в середньому по країні – 57%) проти 42% у 2016 році. Рівень охоплення дітей дошкільними закладами області у міській місцевості становив 72%, у сільській місцевості – 26%.Завантаженість дошкільних закладів у 2017 році становила 129 дітей на 100 місць (у 2016 році – 130), у тому числі у міських поселеннях – 139, у сільській  місцевості  –  115.  У  середньому  по  державі  цей показник склав 112 дітей на 100 місць проти 113 осіб у попередньому році.Вихованням та навчанням дошкільнят займались 4,1 тис. педагогічних працівників,   серед   них   2,8 тис. вихователів,   217  практичних   психологів,   102 вихователі-методисти та 17 соціальних педагогів. Із загальної кількості педагогічних  працівників  97,2%  становлять  жінки,  40,9%  –  особи  віком  до 35 років, 5,9% – 60 років і більше. На одного педагогічного працівника в середньому в області, як і в Україні в цілому, припадало 9 дітей.

 

 

Дошкільні навчальні заклади

у містах та районах області у 2017 році

На кінець 2017 року в області функціонував 431 дошкільний навчальний заклад на 27,7 тис. місць, у яких виховувалися 36,1 тис. дітей. У порівнянні з попереднім роком кількість закладів збільшились на 16, а контингент дітей у них – на 1,3 тис. осіб. Розпочали свою роботу у минулому році чотири заклади у м.Івано-Франківську, по два – у Богородчанському, Верховинському, Калуському, Коломийському, Снятинському та Тисменицькому районах, один – у Рожнятівському районі. У розрахунку на 100 місць у дошкільних закладах у середньому по області припадало 129 дітей (у 2016 році – 130), у тому числі у міських поселеннях – 139, у сільській місцевості – 115. Перевантаженими заклади були в усіх містах обласного значення та районах, крім Галицького, Городенківського та Рожнятівського районів, де на 100 місць припадало відповідно 90, 95 та 96 дітей. Найвищим цей показник був у дошкільних закладах Верховинського – 160, Надвірнянського – 159 та                          м.Івано-Франківська – 153 дітей.  Дошкільними закладами в області у 2017 році було охоплено 43% дітей відповідного віку проти 42% у 2016 році (в середньому по державі – 57%). Найвищим був рівень охоплення дітей дошкільними закладами у містах     Івано-Франківську, Бурштині та Коломиї (70–89%), найнижчим – у Рожнятівському, Рогатинському, Калуському, Косівському районах та м.Болехові   (21–29%).Вихованням та навчанням дошкільнят займались 4,1 тис. педагогічних працівників, з них 97,2% жінок. На одного педагогічного працівника в середньому в області припадало 9 дітей. Найбільше дітей на одного працівника припадало у дошкільних закладах міст Івано-Франківська та Калуша (по 11 дітей), найменше – Верховинського, Долинського, Галицького, Городенківського, Калуського, Рогатинського районів та м.Болехова (по 7 дітей).

 

Зовнішня  торгівля  підприємств та організацій області послугами

у І кварталі 2018 року

Обсяги експорту послуг  підприємствами  і  організаціями області у І кварталі 2018р. становили       17,1 млн.дол. США, імпорту – 3,3 млн.дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги наданих послуг збільшилися на 22,4%, отриманих – зменшилися на 7,1%. Позитивне сальдо зовнішньої  торгівлі  послугами  склало  13,8 млн.дол. США.За обсягами експорту послуг область посіла 14 місце серед регіонів України, за індексом експорту послуг – 13 місце.Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 92 країн світу здійснювали 95 суб’єктів господарської діяльності.Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, Кіпру, Швеції, Індії, Німеччини. Понад 60% обласного експорту послуг займали послуги з переробки матеріальних ресурсів, 17,3% – послуги, пов’язані з подорожами, 5,5% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні.Понад 50% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі. Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Німеччини, Данії, США, Італії, Швеції. В імпорті 41% послуг припадало на транспортні, 33,2% – ділові, 11,3% – на послуги, пов’язані з подорожами, 10,7% – на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг  становила 80,2%, імпорту – 90,4%. Обсяги експорту послуг до цих країн збільшилися на 22,6%, імпорту – зменшились на 6,2%.

 

 

Утворення та поводження з відходами

в Івано-Франківській області у 2017 році

 

Протягом 2017 року  в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів, що на 0,7% більше, ніж у 2016 році, у тому числі відходів  І класу небезпеки – 8,8 т  (на 6,2% більше),  ІІ класу – 0,7 тис.т (на 22,9% більше),  ІІІ класу – 6,1 тис.т  (у 2,9 раза більше),  IV класу небезпеки – 1942 тис.т (на 0,5% більше). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області є незначною і склала 0,5%.Внаслідок економічної діяльності підприємств та організацій  утворено 94,1% загального обсягу відходів (1833,2 тис.т), у домогосподарствах – 5,9% (115,6 тис.т). Відходи підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становили 53,4% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та рибного господарства – 27,7%, переробної промисловості – 8,4%.У структурі загальної кількості утворених відходів, за категоріями матеріалів переважають відходи згоряння (1036,3 тис.т або 53,2%).Протягом 2017 року утилізовано 651,6 тис.т відходів, що на 4,4% менше, ніж у 2016 році, спалено – 114,8 тис.т (на 0,6% більше), із загальної кількості спалених відходів майже усі використано для отримання енергії.  У спеціально відведені місця чи об’єкти у 2017 році видалено 887 тис.т відходів,  що на 14,5% більше, ніж у 2016 році.Загальна кількість накопичених на кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об’єктах відходів I–IV класів  небезпеки становила 44,7 млн.т проти 43,6 млн.т на кінець 2016 року. Основну частину (99,9% або 44676,9 тис.т) з них  складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 29,9 тис.т – ІІІ класу, 0,9 тис.т – ІІ класу, 0,4 т – відходів І класу небезпеки.

 

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області

у І кварталі 2018 року

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у І кварталі 2018р. становили  229,7 млн.дол. США, імпорту –  216,5 млн.дол. США, що відповідно в 1,5 раза та у 2 рази більше рівня  І кварталу минулого року. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 90 країн світу.Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (50,8% загальнообласних обсягів) та обласного центру (28,4%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6%), Рожнятівського (3,3%), Долинського (2,9%), Рогатинського (2,3%) районів та м.Коломиї (2%). Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 0,8% у Надвірнянському районі до 0,1% у м.Яремче та Богородчанському районі.м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів), у 2,5 раза – з Рогатинського (в основному продуктів рослинного походження, деревини і виробів з деревини), в 1,9 раза – з Рожнятівського (деревини і виробів з деревини, паперу та картону) районів. Зросли більше, як на 45% відвантаження з Тисменицького району (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріали, продуктів тваринного походження), майже на 40% – з м.Коломиї (текстильних матеріалів та текстильних виробів, деревини і виробів з деревини) та Снятинського району (деревини і виробів з деревини, різних промислових товарів, чорних металів та виробів з них). Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Коломийського району (у Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (48,8% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (33,8%). Тисменицького (6,9%) і Рожнятівського (2,1%) районів. Частка обсягів м.Коломиї,  Калуського,  Долинського,  Рогатинського  районів  склала 1,8–1%.  Питома  вага  інших  міст  обласного  значення  та  районів  становила 0,7–0,1%.Обсяги імпортованих товарів, які отримали суб’єкти зовнішньо­економічної діяльності  м.Калуша, зросли у порівнянні з І кварталом 2017р. у 7,8 раза (насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості), Надвірнянського – в 1,5 раза (продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, живих тварин), м.Івано-Франківська – на 46,6% (механічних машин, недорогоцінних металів та виробів з них), Калуського району – на 42,4% (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріалів). Зростання імпортних надходжень спостерігалося і в решті міст обласного значення та районах, крім Рожнятівського (зменшення у 3,9 раза), Богородчанського (в 1,7 раза), Городенківського (на 36,4%), Долинського (на 17,1%), Галицького (на 15,5%) і Тлумацького (на 3,7%) районів.

 

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області

та стан їх взаєморозрахунків у січні–березні 2018 року

 .  У  січні–березні  2018 року великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат   діяльності   до   оподаткування   в   загальній   сумі   2189,8 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 54,8 млн.грн).Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (1951,1 млн.грн прибутку),  зокрема  підприємств  переробної  промисловості (1785,2 млн.грн) та  з  постачання  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря (154,3 млн.грн). Серед прибуткових і підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування (145,5 млн.грн), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (87,6 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств (11 млн.грн), будівництва  (8,6 млн.грн),  оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,8 млн.грн),  професійної,  наукової  та  технічної  діяльності  (5,3 млн.грн),  охорони  здоров’я та надання  соціальної  допомоги  (3,6 млн.грн),  операцій з нерухомим майном (1,2 млн.грн).Збиткове сальдо у І кварталі поточного року сформовано у підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (20,5 млн.грн збитку).Прибутковими підприємствами, частка яких у січні–березні поточного року становила 67,4% в загальній кількості підприємств проти 69,1% за аналогічний період минулого року, одержано 2400,2 млн.грн прибутку. Частка збиткових підприємств у січні–березні поточного року склала 32,6%, ними допущено збиток у сумі 210,4 млн.грн. Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області склав 11,2%; рівень збитковості всієї діяльності склав  13,6%. Станом на 1 квітня 2018 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області склали 43,9 та 23,8 млрд.грн відповідно.За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості – 51,4% дебіторської та 51,1% кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 21,6% та 19,3%; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,6% та 15,7% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша частка боргів (87,8% дебіторської та 71,8% кредиторської) припадала на підприємства переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 75,2% та 10,2% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5,7% та 42,6% відповідно). У структурі дебіторської заборгованості 21,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 43% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

   

Населення

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1377,1 тис. осіб, з них 606 тис. проживали    у міських поселеннях, 771,1 тис. –  у сільській місцевості. Упродовж січня 2018р. кількість жителів зменшилась на 346 осіб за рахунок природного скорочення на 426 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення на 80 осіб. Кількість живонароджених становила 1227 осіб, померлих – 1653 особи проти 1130 та 1947 осіб відповідно у січні 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у лютому 2018р. становила 193,2 тис. осіб, що на 1,4 тис. осіб  або на 0,8%  більше порівняно з січнем 2018р.За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець лютого 2018р. становила 9,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 87,7%. Жінки становили 58,1% загальної кількості безробітних.Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. становив 1,1% населення працездатного віку; у міських поселеннях та у сільській місцевості цей показник склав 1% та 1,1% відповідно.  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у лютому 2018 р., склала 8,8 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив  2196,5 грн, або 59% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати          (3723 грн).Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 17,7%  і на кінець місяця становила 1672 одиниці.Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилось із 7 осіб на кінець січня 2018р. до 6 осіб на кінець лютого 2018р.

 

Доходи  населення

 

У січні–лютому 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6696 грн, що на 27,4% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, транспорт, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували  58,5%  середнього  показника  по  області).Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2018р. порівняно з відповідним періодом  попереднього  року  становив  112,2%.Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 березня 2018р. склала 22,6 млн.грн або 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р. Упродовж лютого 2018р. заборгованість збільшилась на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Борг із виплати заробітної плати  за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 1,7 млн.грн і склав  226,3 тис.грн.  На підприємства-банкрути припадає 67,1% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 32,9%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (93,8%).

 

Соціальний   захист

У січні–лютому 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 15,6 тис. домогосподарств,  з  них  у  міських  поселеннях – 6,9 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 8,7 тис. Сума призначених субсидій у січні–лютому склала 19,2 млн.грн,  у тому числі  в міських поселеннях – 8,2 млн.грн, у сільській місцевості – 11 млн.грн.  Крім того, у січні–лютому 2018р. 2,4 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та рідкого пічного побутового палива, з них 96% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених субсидій готівкою у січні–лютому 2018р. становила 6,9 млн.грн, з якої 95,6% – для домогосподарств сільської місцевості.Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у лютому 2018р. становив 1190,1 грн (у січні 2018р. – 1264,7 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового  палива – 3051,7 грн (у січні 2018р. – 2606,8 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот  роздрібної  торгівлі, який  включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–лютому 2018р. становив 3033,9 млн.грн, що у порівнянних цінах  на 5,6%  більше від  обсягу  січня–лютого 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у лютому 2018р. порівняно із січнем 2018р. зменшився на 3,2%, а з лютим 2017р. – збільшився на 3,3%.Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,  за січень–лютий  2018р. склав 1832,2 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,3% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

 

Сільське  господарство

Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим 2017р. становив 100,2%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 104,7%, у господарствах населення  – 97,5%.За січень–лютий 2018р. реалізовано на забій 18,9 тис.т сільськогосподарських  тварин  (у живій масі), що на 7,4% більше порівняно з січнем–лютим  2017р.,  вироблено  39,4  тис.т  молока  (на 4,6% менше)  та  44  млн.шт   яєць  (на 3% більше).

За розрахунками, на 1 березня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 149,2 тис. голів (на 3,3% менше, ніж на 1 березня 2017р.), у т.ч. корів – 91,8 тис.  (на 3,5% менше); свиней – 307,1 тис. (на 4,9% менше), овець та  кіз – 29,1 тис.  (на 0,7% менше),  птиці  свійської – 4545,7 тис.  голів  (на 21% більше).Обсяг реалізованої сільськогос­подарськими підприємствами власно виробленої продукції за січень–лютий  п.р. порівняно з січнем–лютим 2017р. зріс на 19,1%, у т.ч продукції  тваринництва – на 42,6%,  рослинництва –  знизився  на  9,2%, На 1 березня 2018р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 240,6 тис.т  зерна,  що у 1,8 раза більше, ніж на 1 березня 2017р. Запаси насіння соняшнику становили 28,4 тис.т, що на 10,7% менше, ніж на 1.03.2017р.

 

Промисловість

 

За підсумками січня–лютого 2018р. індекс промислової продукції склав 118%, у лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем та лютим 2017р. – відповідно 100,2% та 120,9%.Приріст продукції у січні–лютому 2018р. спостерігався у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 18,3%, переробній промисловості – на 46,5%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 99,3%.Збільшення обсягів випуску продукції відбулося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 14 разів), добуванні інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів (у 1,7 раза), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (у 1,6 раза), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 26,9%), розподіленні електроенергії (на 26%), у добуванні сирої нафти та природного газу (на 17%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15%). Разом з тим, спостерігалося зниження обсягів випуску продукції в машинобудуванні на 1,4%, виробництві електроенергії – на 4,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 24,4%. Підприємствами області у січні–лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,3 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–лютому 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 157,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–лютому 2018р.  порівняно  з  січнем–лютим  2017р. становив  95,5%. Зведення будівель зменшилося на 13,3%, у т.ч. нежитлових – на 26,6%. Водночас будівництво житлових будівель зросло на 7,1%. Інженерних  споруд  зведено на 15% більше, ніж у січні–лютому 2017р.

 

Транспорт

 

У січні–лютому 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено  1,5 млн.т вантажів, що на 5,1% менше, ніж у січні–лютому 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 599,1 тис.т вантажів, що  склало  68,3%  обсягу січня–лютого 2017р., вантажооборот  становив     130,6 млн.ткм або 76% обсягу січня–лютого 2017р.Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось майже         13,6 млн. пасажирів, що на 29,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  209,6 млн.пас.км  або  на  24,4%  більше, ніж у відповідному  періоді  попереднього  року.

 

Зовнішньоекономічна  діяльність

 

            Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2018р. становили  75 млн.дол. США, імпорту – 67,9 млн.дол. США. Проти січня 2017р. обсяги експорту збільшилися на 30,7%, імпорту –   у 2,8 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 7,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття  експортом  імпорту – 1,10.Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 49,2 млн.дол. США або 65,5% від загальнообласного обсягу.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  лютому 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  становив  100,9%,  з  початку  року  –  102,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та тимчасово окупованих  територій  у  Донецькій  та Луганській  областях),  в  області  –  100,9%  та  102,7%  відповідно.Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціяхміст і районів області станом на 1 березня 2018 року  Станом на 1 березня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 22,6 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2018р.   Порівняно з 1 лютого 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Збільшення заборгованості спостерігалось у м.Івано-Франківську (на 2,3 млн.грн), в Тисменицькому районі (на 1,7 млн.грн) та м.Бурштині (на 11 тис.грн).  Водночас зменшення заборгованості відбулося у Косівському районі на 1,6 млн.грн; погашено борг у Тлумацькому районі в сумі 58,3 тис.грн. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 лютого 2018р. і склала 175,2 тис. На підприємства обласного центру припадає 80,4% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 17,7%, Косівського – 1%, Надвірнянського – 0,8% та м.Бурштина – 0,1%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.Станом на 1 березня 2018р. заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів у Тлумацькому районі повністю погашена, а у Косівському районі зменшилась на 1,6 млн.грн і склала 226,3 тис.грн. У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 32,9% суми боргу, водночас у м.Бурштині та Косівському районі цей показник складає 100%, в обласному центрі – 33,4%, в Тисменицькому районі – 28%. У Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі 72% суми боргу, у м.Івано-Франківську 66,6% суми боргу, утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник складає 67,1%).Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у лютому 2018 року

 

 Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у лютому 2018р. становив 6727 грн, що у 1,8 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий рівень заробітної плати у лютому 2018р. спостерігався в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області на 41,8% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 60,5% середнього показника по області).Заробітна плата у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. збільшилась на 0,9%, а відносно лютого 2017р. – на 27,1%.Індекс реальної заробітної плати у лютому 2018р. порівняно з січнем 2018р. становив 99,9%, а відносно лютого 2017р. – 112,2%.Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 березня 2018р. становила 22,6 млн.грн, що складає 1,7% фонду оплати праці, нарахованого за лютий  2018р., та 0,9% суми заборгованості по державі. Упродовж лютого 2018р. заборгованість збільшилась на 2,4 млн.грн, або на 11,7%. Борг  із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів зменшився на 1,7 млн.грн і склав 226,3 тис.грн.  У структурі загальної суми заборгованості 32,9% припадає на економічно активні підприємства, 67,1% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на підприємства промисловості (93,8%).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–лютому 2018 року

Підприємствами області у січні–лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,3 млрд.грн (у січні–лютому 2017р. – на 7,2 млрд.грн). У загальному обсязі реалізації 50,1% становила продукція переробної промисловості, 43,8% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 5,5% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.Близько 51% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим був внесок у переробну промисловість підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (17,6%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (10,8%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9%), машинобудування (7%).Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 9 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 2,6% у січні–лютому 2017р. до 26,2% у січні–лютому поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,8%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,2%, добування сирої нафти та природного газу – 3,1%.В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49,8% займала енергія, 40,8% – товари проміжного споживання, 7,4% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.

 

                                 Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами міст та районів області у січні–лютому 2018 року

За січень–лютий 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 11,3 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.Майже 30% загальнообласного обсягу реалізації забезпечили підприємства міста Калуша, в основному за рахунок збільшення виробництва основної хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Івано-Франківська (24,5% загальнообласного обсягу), Бурштина (22,8%), а також Тисменицького (5,4%), Долинського (4,7%) та Рожнятівського (4,6%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району склала 2,8%, Рогатинського – 1,8%, Снятинського – 0,9%, м.Коломиї – 0,6%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, Косівського – 0,3%, м.Болехова, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, м.Яремче та Тлумацького району – по 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 8,2 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (166,6 тис.грн), Калуші (50,5 тис.грн) та Івано-Франківську (10,8 тис.грн).

 

Оцінка власного здоров’я жителями Прикарпаття

 

З метою отримання інформації щодо стану здоров’я, рівня захворюваності та доступності необхідних медичних послуг органами державної статистики наприкінці 2017 року проведено щорічне вибіркове опитування серед домогосподарств, які беруть участь в обстеженні умов їхнього життя.

Підсумки даного дослідження, розповсюджені на всі домогосподарства свідчать, що 60,6% жителів Івано-Франківщини оцінюють стан свого здоров’я як добрий, 30,7% – як задовільний та 8,7% – як поганий (в цілому по державі відповідно 49,4%, 40,6% та 10%). Серед регіонів країни найвища частка жителів, які оцінили стан свого здоров’я як добрий, у Львівській, Тернопільській та Чернівецькій областях (65,6–61,7%), а найбільша частка населення із поганим станом здоров’я – у Сумській, Чернігівській, Черкаській  та Луганській областях (16,5–14,1%). Для порівняння: у країнах Європейського Союзу вважають себе найздоровішими мешканці Ірландії, Кіпру, Нідерландів, Швеції, Греції, Бельгії, Мальти, Іспанії, Данії та Італії (82,2–70,3%), а найбільш незадоволені станом свого здоров’я жителі Хорватії, Литви, Португалії, Латвії, Естонії, Польщі та Угорщини (19,1–13,5%).Люди, які мають проблеми зі здоров’ям або хронічні захворювання, вимушені вирішувати багато проблем, які відвертають їх від справжнього повноцінного життя.За отриманими даними, 89,2% прикарпатців повідомили, що хворіли упродовж 2017 року. З них кожна восьма особа відчула вплив перенесених захворювань на повсякденну працездатність, а кожна третя – на життєву активність, тобто можливість займатися фізичною працею та вести активний спосіб життя.Про наявність хронічних захворювань або проблем зі здоров’ям повідомили третина жителів області. Найбільш поширеними були серцеві захворювання та гіпертонія – про наявність однієї з цих хвороб повідомили відповідно 54,1% та 52,8% осіб, які мають хронічні захворювання. На артроз або артрит (у тому числі ревматоїдний) хворіє 14,5% населення, яке має проблеми зі здоров’ям, остеохондроз – 12,4%, хронічний бронхіт, емфізему легенів – 9,8%, захворювання печінки або жовчного міхура – 5,8%, алергію (за винятком алергічної астми) – 5,4%, виразку шлунку або дванадцятипалої  кишки – 4,5%.На стан здоров’я важливий вплив мають умови та спосіб життя людини, зокрема заняття спортом. За результатами обстеження, на Прикарпатті до занять фізичною культурою залучено 97,9% дітей у віці від 6 до 18 років. Серед дорослого населення старше 18 років цей відсоток значно менший: лише кожен четвертий чоловік та кожна дев’ята жінка. За останній рік в кожній сім’ї області хоча б один із її членів потребував медичної допомоги чи придбання ліків та медичного приладдя. Проте для 52,1% з них отримання послуг з охорони здоров’я виявилось проблемним, в основному, з причини високої їх вартості.У Всесвітній день здоров’я ми бажаємо всім його надійного збереження. Всім хворим – якнайшвидшого одужання. Медикам – хорошої матеріальної і технічної бази. Всім нам – бути здоровими і життєрадісними! Зі святом Вас!Довідково: 7 квітня світова спільнота відзначає Всесвітній день здоров’я, тема якого у 2018 році – Загальне охоплення послугами охорони здоров’я: для всіх і всюди, а гасло – «Здоров’я для всіх».

 

Лісове господарство  Івано-Франківської області у 2017  році

 

Підприємствами, зареєстрованими на території області, яким надані в постійне користування або власність ліси, за 2017 рік реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше, у т.ч. продукції лісозаготівель – на 799,7 млн.грн (на 24,1% більше). Частка Івано-Франківщини у загальнодержавних обсягах реалізації продукції лісового господарства у 2017 році склала 6,1%, що відповідає 8 місцю серед регіонів держави.Рубки лісу у 2017 році проведено на площі 25,8 тис.га, що на 0,2% більше рівня попереднього року, з них рубки головного користування – на 2,6 тис.га (на 22,4% більше).Від усіх видів рубок та здійснення підготовчих робіт заготовлено 1462,9 тис.м3 деревини, що на 4,5% менше, ніж у 2016 році, у т.ч. від рубок головного користування – 640,5 тис.м3 (на 12,2% більше). У загальних обсягах заготовленої у 2017 році деревини на ліквідну  припадає 79,4% (1161,5 тис.м3), обсяги заготівлі якої порівняно з попереднім роком скорочено на 4,3%. Основну частину ліквідної деревини  заготовлено від рубок головного користування (45,6%), санітарних (24,6%) та лісовідновних рубок (15%). Паливна деревина становила 53,8% (625,5 тис.м3) загального обсягу заготовленої ліквідної деревини, решту (46,2% або 536 тис.м3) склали лісоматеріали круглі. За обсягом заготовленої ліквідної деревини область посіла 8 місце серед регіонів держави. У 2017 році через несприятливі погодні умови та хвороби лісу загинуло 159 га  лісових  деревостанів  проти 829 га  у 2016р.У  результаті проведених заходів і під впливом  природних факторів у 2017 році  було ліквідовано осередків шкідників і хвороб лісу на площі 7,7 тис.га. Лісозахисні заходи із знищення осередків шкідників та хвороб лісу проведено на площі 4,3 тис.га, де основну частину (99,3%) становили профілактичні біотехнічні  заходи.У 2017 році роботи по відтворенню лісів проведено на 4 тис.га  земель

лісового фонду (на 4,5%  більше, ніж роком раніше),  з них  на 1,8 тис.га – садіння і висівання лісу, 2,2 тис.га – охоплено  природним поновленням.  У вкриті лісовою рослинністю землі переведено 3,1 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 11,5% більше, ніж у 2016 році.Упродовж 2017 року зафіксовано 802 випадки незаконних рубок дерев і чагарників, унаслідок яких було знищено та пошкоджено 2,3 тис.м³ деревини, заподіяно шкоди лісовому господарству  на 10,2 млн.грн.

 

Роздрібна торгівля області у січні–березні 2018 року

           

 Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців)  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2018р. населенню реалізовано товарів на 4,7 млрд.грн. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–березня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,2%      (в Україні – 107,6%). У розрахунку на одну особу населення у січні–березні поточного року у середньому за місяць підприємствами (юридичними особами та фізичними особами–підприємцями), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано товарів у роздріб на 1145 грн (по Україні –  на 1648 грн).Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 2,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6% більше обсягу січня–березня попереднього року.

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 317,3  млн.грн, або 1,7% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 96,1%. Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт Івано-Франківщина посіла 12 місце, за  індексом будівельної продукції – 15 місце. Зведення  будівель  зменшилося  на  22,3%,  у т.ч.  нежитлових –   на 29,7%, житлових – на 12,5%.  Інженерних  споруд  зведено  на  32,9% більше,  ніж  у  січні–березні 2017р.Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали 67,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 20,9% та 12% відповідно.

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–березні 2018 року

 

 У промисловості області у січні–березні 2018р. індекс промислової продукції склав 120% (в Україні – 102,4%), що є найвищим показником серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–березня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 14,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 14,1%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 15,3%.Підприємствами переробної промисловості рівень січня–березня 2017р. перевищено на 37,8%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (у 12,4 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 1,6 раза), у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 40,8%). У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 5,6%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 13,1%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 84,7%, у машинобудуванні – 95,8%.На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–березня 2017р. склав 110,3%. Електроенергії вироблено 2824,9 млн.кВт·год, що на 7,4% більше, ніж у січні–березні попереднього року.

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

міст і районів Івано-Франківської області у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 317,3   млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–березнем 2017р. становив 96,1%. Значні обсяги будівництва забезпечили підприємства обласного центру –78,5% загальнообласного обсягу. Cеред районів та міст обласного значення найбільшою є питома вага Калуського (4,7%) району та міст Калуша (4,6%) і Бурштина (3,2%). Зростання обсягів будівництва у порівнянні з відповідним періодом 2017р. досягли підприємства Косівського (у 3,2 раза), Тлумацького (у 2,2 раза) і Галицького (у 1,8 раза) районів, міст Коломиї (у 1,7 раза), Бурштина (на 23,6%) та Івано-Франківська (на 3%). Водночас, скорочення обсягів будівельних робіт відбулось у місті Калуші (на 0,3%), Богородчанському (на 10,3%), Тисменицькому (на 30,6%), Коломийському (на 33,4%), Рожнятівському (на 34,8%), Калуському (у 2,3 раза), Надвірнянському (у 4,2 раза), Рогатинському (у 4,7 раза) та Долинському (у 5,3 раза) районах.  Частка робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення переважала в обсягах, що виконували будівельники  Тисменицького (42,3%), Богородчанського (48,5%), Галицького (60,8%) районів, міста Бурштина (64%), Коломийського району (65,4%), міста Івано-Франківська (69,4%), Калуського (70,1%), Косівського (83,2%), Тлумацького (99,3%) та Рожнятівського (100%) районів; з капітального ремонту – Надвірнянського (50,6%), Долинського (61,7%) районів і міста Коломиї (87,2%); з поточного  ремонту – міста Калуша (64,7%) та Рогатинського району (100%).

 

Інвестиційне забезпечення економіки області

у січні–березні 2018 року

 За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями області освоєно 1763,3 млн.грн капітальних інвестицій, що на 44,6% більше від обсягу січня–березня 2017р. За обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла 11 місце, за індексом – 8.У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 1281,5 грн, що відповідає 15 місцю серед регіонів.За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 70,2% загального обсягукапітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 20,3%, Частка державного та місцевих бюджетів становила 3,6%.Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,9%) вкладено у матеріальні активи. Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільше вкладень було спрямовано у розвиток підприємств промисловості (48,4%) та будівництва (26%).

 

Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області

у січні–березні 2018 році

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2  загальної площі житлових будівель нового будівництва, що склало 83,1% обсягів січня–березня попереднього року.  У сільській місцевості збудовано 67,2% загальнообласного обсягу житла, у міських поселеннях – 32,8%.У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 607,5 м2 житла.Серед регіонів держави за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла  9  місце, в розрахунку на 10 тис. населення – 6 місце.Переважну частку новозбудованого житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках – 86,5% загального обсягу, у будинках із двома й більше квартирами – 13,5%.Упродовж січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію 569 квартир. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  146,9 м2 загальної площі, у тому числі в сільській місцевості – 149,4 м2, у міських поселеннях – 142,2 м2. Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва (16,3% загальнообласного показника) прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської міської ради. Суттєві обсяги житла прийняті також у Тисменицькому (14,4%), Коломийському (9,5%) районах, місті Коломиї (9,3%), Рожнятівському (8,9%) районі, на території Яремчанської міської ради (6,1% загальнообласного обсягу).

 

 

Утворення та поводження з відходами

в Івано-Франківській області у 2017 році

 Протягом 2017 року  в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів, що на 0,7% більше, ніж у 2016 році, у тому числі відходів  І класу небезпеки – 8,8 т  (на 6,2% більше),  ІІ класу – 0,7 тис.т (на 22,9% більше),  ІІІ класу – 6,1 тис.т  (у 2,9 раза більше),  IV класу небезпеки – 1942 тис.т (на 0,5% більше). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області є незначною і склала 0,5%.Внаслідок економічної діяльності підприємств та організацій  утворено 94,1% загального обсягу відходів (1833,2 тис.т), у домогосподарствах – 5,9% (115,6 тис.т). Відходи підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становили 53,4% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та рибного господарства – 27,7%, переробної промисловості – 8,4%.У структурі загальної кількості утворених відходів, за категоріями матеріалів переважають відходи згоряння (1036,3 тис.т або 53,2%).Протягом 2017 року утилізовано 651,6 тис.т відходів, що на 4,4% менше, ніж у 2016 році, спалено – 114,8 тис.т (на 0,6% більше), із загальної кількості спалених відходів майже усі використано для отримання енергії.  У спеціально відведені місця чи об’єкти у 2017 році видалено 887 тис.т відходів,  що на 14,5% більше, ніж у 2016 році.Загальна кількість накопичених на кінець 2017 року у спеціально відведених місцях чи об’єктахвідходів I–IV класів  небезпеки становила 44,7 млн.т проти 43,6 млн.т на кінець 2016 року. Основну частину (99,9% або 44676,9 тис.т) з них  складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки, 29,9 тис.т – ІІІ класу, 0,9 тис.т – ІІ класу, 0,4 т – відходів І класу небезпеки.

 

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 травня 2018 року

Станом на 1 травня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 24,8 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р. Порівняно з 1 квітня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 1,9 млн.грн, або на 8,3%. Збільшення заборгованості спостерігалось у містах Івано-Франківську (на 764,6 тис.грн), Калуші (на 23,2 тис.грн) та Тисменицькому районі (на 127,6 тис.грн); виник борг за рахунок коштів місцевих бюджетів у Косівському (875,8 тис.грн) та Рогатинському (267,5 тис.грн) районах. Повністю погашено борг у м.Бурштині. У Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 квітня 2018р. і склала 175,2 тис.грн. На підприємства обласного центру припадає 77,7% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 14,7%, Косівського – 3,5%, м.Калуша – 2,3%, Рогатинського району – 1,1% та Надвірнянського – 0,7%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 33,7% суми боргу, водночас у Косівському та Рогатинському районах цей показник складає 100%, в обласному центрі – 33,7%, в Тисменицькому районі – 19,7%. У Надвірнянському районі та м.Калуші вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, в Тисменицькому районі 80,3% суми боргу, у  м.Івано-Франківську 66,3% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник   складає 66,3%).Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.

 

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати

у квітні 2018 року

Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у квітні 2018р. становив 7170 грн, що   у 1,9 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Найвищий рівень заробітної плати у квітні 2018р. спостерігався в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в сфері транспорту, де заробітки працівників перевищили середній показник по області  у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в сфері надання інших видів послуг, поштовій та кур’єрській діяльності (не перевищували 58,7% середнього показника по області).Заробітна плата у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. збільшилась на 3,1%, а відносно квітня 2017р. – на 25,7%.Індекс реальної заробітної плати у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. становив 102,2%, а відносно квітня 2017р. – 111,9%.Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 травня 2018р. становила 24,8 млн.грн, що складає 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р., та 1% суми заборгованості по державі. Упродовж квітня 2018р. заборгованість збільшилась на 1,9 млн.грн, або на 8,3%. Станом на 1 травня 2018р. виник борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів і склав 1,1 млн.грн.У структурі загальної суми заборгованості 33,7% припадає на економічно активні підприємства, 66,3% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає  на підприємства промисловості (93,1%).

 

Прийняття в експлуатацію житла за містами та районами області

у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що склало 83,1% обсягів відповідного періоду 2017р.  В територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в місті Бурштині (у 3,6 раза), Снятинському районі (у 2,9 раза), Болехівській міській раді (у 2,8 раза), Галицькому районі (у 2,7 раза), Коломийському і Тлумацькому районах (у 1,9 раза), Косівському районі (у 1,8 раза), місті Коломиї  і Тисменицькому районі (у 1,6 раза), Рожнятівському (на 41,9%), Калуському (на 36%) та Богородчанському (на 20%) районах. Менше, ніж у січні–березні 2017р, прийнято в експлуатацію житлових будівель в обласному центрі у 3,3 раза, Надвірнянському районі – у 2,7 раза, Городенківському районі – на 47,2%, місті Калуші – на 32,5%, Долинському – на 24,6%, Верховинському – на 23,9% районах, Яремчанській міській раді – на 5,5%.За обсягами прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва першість посідає Івано-Франківська міська рада (16% загальнообласного обсягу). Також значними є частки Тисменицького (14,4%) і Коломийського (9,5%) районів, міста Коломиї (9,3%), Рожнятівського району (8,9%) та Яремчанської міської ради (6,1%). Частка Долинського, Калуського, Надвірнянського, Богородчанського районів коливається в межах від 4% до 4,7%, Галицького, Снятинського, Косівського – від 1,1% до 2,7%, решти міст та  районів – від 0,5% до 1,8%.У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 607,5 тис.м2 житла, що відповідає 6 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 28,1 раза: максимальне значення у  січні–березні 2018р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (2,3 тис.м2), мінімальне – у Городенківському  районі (80,4 м2).Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 146,9 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Болехівській міській раді (213,7 м2), Городенківському районі (213,5 м2) та місті Бурштині (208,2 м2), найнижче – у місті Коломиї (85,3 м2)  та Івано-Франківській міській раді (100,4 м2).

 

До Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища

 

Відзначення Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища є одним із способів привернути увагу світової громадськості до проблем довкілля.У 2017 році від стаціонарних джерел забруднення підприємств області   в атмосферне повітря потрапило 198,3 тис.т забруднюючих речовин та 12 млн.т діоксиду вуглецю – основного парникового газу, який впливає на зміну клімату. Порівняно з 2016 роком обсяги викидів цих речовин збільшено на 0,8% та 6,2% відповідно.

У розрахунку на квадратний кілометр території області в атмосферу потрапило 14,2 т забруднюючих речовин, на одну особу населення – 143,8 кг.

Основними забруднювачами повітря традиційно залишаються  підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, від стаціонарних джерел забруднення яких в атмосферне повітря надійшло 92,3% загальнообласних обсягів викидів.  У 2017 році  в області утворилось (за попередніми даними) 1948,8 тис.т відходів, що дещо перевищує рівень 2016 року (на 0,7%). У загальнодержавних обсягах утворених протягом року відходів частка області є незначною і склала 0,5%. Основну частину утворених відходів (99,7% або 1942 тис.т) складають малонебезпечні відходи IV класу небезпеки.Від економічної діяльності підприємств та організацій утворено 94,1% загального обсягу відходів або 1833,2 тис.т, у домогосподарствах – 5,9%   (115,6 тис.т). Відходи підприємств із постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря становили 53,4% у загальній кількості утворених, сільського, лісового та рибного господарства – 27,7%, переробної промисловості – 8,4%.У спеціально відведених місцях чи об’єктах на кінець 2017 року  накопичено  44,7 млн.т відходів I–IV класів  небезпеки, або 0,4% від загального обсягу накопичених відходів у державі. Із природних водних об’єктів у 2017 році забрано 88,9 млн.м3  води, що на 4,8% більше порівняно з 2016 роком; водокористувачами протягом року використано 75,2 млн.м3 води, з якої 76,4% загального обсягу припадало на виробничі потреби підприємств, 22,6% – на питні і санітарно-гігієнічні потреби. В поверхневі водні об’єкти у 2017 році скинуто 60,1 млн.м3 зворотних вод, що на 2,8% більше рівня попереднього року, з них 84,8% обсягів –  нормативно очищені води на очисних спорудах, 13,4% – нормативно чисті (без очистки), 1,8% – недостатньо очищені. Важливою складовою довкілля є лісові угіддя, площа яких в області   складає майже 46% території регіону. У 2017 році роботи щодо відтворення лісів проведено на 4 тис.га  земель лісового фонду (на 4,5%  більше, ніж роком раніше),  з них  на 1,8 тис.га – садіння і висівання лісу, 2,2 тис.га – охоплено  природним поновленням. У вкриті лісовою рослинністю землі переведено 3,1 тис.га лісових культур та ділянок з природним поновленням, що на 11,5% більше, ніж у 2016 році.На охорону навколишнього природного середовища підприємствами, організаціями та установами області у 2017 році було витрачено 686,6 млн.грн (без ПДВ), з яких 370,4 млн.грн або 53,9% складають капітальні інвестиції, 316,2 млн.грн або 46,1% – поточні витрати.  За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів було освоєно 39,5% капітальних інвестицій і здійснено 16,8% поточних витрат, за рахунок власних коштів підприємств та організацій – відповідно 53,9%  і 82,6%.Довідково: Всесвітній день охорони навколишнього середовища засновано Генеральною асамблеєю ООН на Всесвітній конференції із захисту довкілля в Стокгольмі у 1972р. та відзначається  щорічно 5 червня.

 

Стан ринку послуг області у I кварталі 2018 року

На ринку послуг області упродовж І кварталу 2018 року працювало понад 1,7 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2 млрд.грн, майже половину з яких реалізовано населенню. Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (81% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (71,1%), Бурштині (70,7%), Косівському (47,9%), Рогатинському (46,3%) та Тлумацькому (40,7%) районах.У структурі загального обсягу реалізованих послуг значним був попит на послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (17,3% загальнообласного обсягу), у сфері телекомунікацій (електрозв’язку) (14,1%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (13,2%), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (9,3%), з надання  в оренду й  експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (8,6%), вищої освіти (7,4%), діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (7,1%). Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (57,3% загальнообласного обсягу), Яремче (24,4%), Калуша (4,7%) та Долинського району (4,8%).

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області

у січні–березні 2018 року

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 937,2 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 681,1 дол. У січні–березні 2018р. в економіку області інвестовано 21,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 13,1 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2018р. збільшився на 3,6%.Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту до початку року – 11.На 1 квітня 2018р. інвестицїї вкладено нерезидентами 50 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,6% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.Вагомий обсяг прямих інвестицій (698,1 млн.дол. США або 74,5%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 683,5 млн.дол. (72,9%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної діяльності – 2,6%.Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (515,5 млн.дол. США або 55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (268,2 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ  2018 РОКУ

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 1376,1 тис. осіб, з них  605,8  тис. проживали  у міських поселеннях,  770,3  тис. –  у сільській місцевості. Упродовж січня–березня 2018р. кількість жителів зменшилась на 1410 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного скорочення на 1639 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення  на  229 осіб. Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 3145 осіб, померлих – 4784 особи проти 3423 та 4881 особи відповідно у січні–березні 2017р.

 

Зайнятість  та  безробіття

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій  (із  кількістю  найманих  працівників  10  і  більше  осіб)  у квітні 2018р. залишилася майже на рівні попереднього місяця і склала 193,2 тис. осіб.За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2018р. становила 8,7 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 84,4%. Жінки становили 59,1% загальної кількості безробітних.Рівень зареєстрованого безробіття як в цілому по області, так і у міських поселеннях та сільській місцевості, на кінець квітня 2018р. склав 1% населення працездатного віку.  Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні п.р., склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2259 грн, або 60,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2018р. порівняно з березнем 2018р. збільшилась на 15% і на кінець місяця становила         2602 одиниці.Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області зменшилось із 4 осіб на кінець березня 2018р. до 3 осіб на кінець квітня 2018р.

 

Доходи  населення

У січні–квітні 2018р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 6880 грн, що на 25,1% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

До видів економічної та промислової діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися транспорт, виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищували середній показник по області  у 1,6–1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності та сфері надання інших видів послуг (не перевищували 59,4% середнього показника по області).Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 110,8%.Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 травня 2018р. склала 24,8 млн.грн, або 1,8% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2018р. Упродовж квітня 2018р. заборгованість збільшилась на 1,9 млн.грн, або на 8,3%. Станом на 1 травня 2018р. виник борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів в сумі 1,1 млн.грн.На підприємства-банкрути припадає 66,3% загальної суми боргу, на економічно активні підприємства – 33,7%. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (93,1%).

 

Соціальний   захист

У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 29 тис. домогосподарств,  з  них  у  міських  поселеннях – 9,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 19,2 тис.  Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. склала 27 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 11,4 млн.грн,  у сільській місцевості – 15,6 млн.грн.  Крім того, у січні–квітні 2018р. 13 тис. домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого  та  рідкого пічного побутового палива, з них 96,5% – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених  субсидій  готівкою  у січні–квітні 2018р. становила 39,3 млн.грн, з якої 96,3% – для домогосподарств сільської місцевості.Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 416 грн (у березні 2018р. – 664,1 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2843,6 грн (у березні 2018р. – 3174 грн).

 

Роздрібна  торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2018р. становив 6346,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 6,1%  більше від  обсягу  січня–квітня 2017р. Оборот роздрібної торгівлі у квітні 2018р. порівняно з березнем  п.р. зменшився  на  4,2%,  а  з  квітнем  2017р. – збільшився на 7,4%.

 

Капітальні  інвестиції

За січень–березень 2018р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 1763,3 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (98,9% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–березнем 2017р.  збільшився  на  44,6%.

 

Сільське  господарство

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2017р. становив 100,7%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 106,5%, у господарствах  населення  –  97,7%. За січень–квітень 2018р. реалізовано на забій 38,2 тис.т сільськогос­подарських  тварин  (у живій масі),  що на  4,7%  більше  порівняно  з січнем–квітнем  2017р.,  вироблено  109,2  млн.шт   яєць  (на 3,1% більше)   та 105 тис.т молока  (на 5% менше).

За розрахунками, на 1 травня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 155,3 тис. голів (на 3,2% менше, ніж на 1 травня 2017р.), у т.ч. корів – 92,5 тис.  (на 3,4% менше); свиней – 313,6 тис. (на  3,2%  менше),  овець та кіз – 36,7 тис. (на 0,8% менше), птиці всіх видів – 4250,5 тис. голів  (на 37,2% більше).Обсяг реалізованої сільськогос­подарськими  підпри­ємствами власно  виробленої  продукції за січень–квітень  п.р.  порівняно  з січнем–квітнем 2017р. зріс на 19,5%, у т.ч продукції  тваринництва – на  28,3%,  рослинництва –  на  2%. На 1 травня п.р. у сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім  малих)  і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 159,4 тис.т зерна, що у 1,7 раза більше, ніж на 1 травня 2017р.Запаси насіння соняшнику становили 21,2 тис.т, що на 2,3% менше, ніж  на  1.05.2017р.

 

Промисловість

За підсумками січня–квітня 2018р. індекс промислової продукції склав 118,8%, у квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем та квітнем 2017р. – відповідно 91,4% та 114,8%.Приріст продукції у січні–квітні п.р. спостерігався за усіма видами промислового виробництва: у добувній промисловості і розробленні кар’єрів на 10,6%, переробній промисловості – на 36,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого  повітря – на 10,7%.Збільшення випуску продукції проти січня–квітня 2017р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в 11,5 раза, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – в 1,6 раза, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 35,1%, в добуванні корисних копалин та розробленні кар’єрів – на 29,9%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 14,1%, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії – на 12%, в добуванні сирої нафти та природного газу – на 10%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,6%.Разом з тим, зменшено випуск продукції у машинобудуванні (на 1,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 7,9%). Підприємствами області у січні–квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн.

 

Будівництво

У  січні–квітні 2018р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 442,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–квітні 2018р.  порівняно  з    аналогічним  періодом  2017р. становив  94,8%. Зведення будівель зменшилося на 21,3%, у т.ч. нежитлових – на 22%, житлових – на 20,4%. Інженерних  споруд  зведено на 26,3% більше,   ніж у січні–квітні 2017р.У  січні–березні 2018р. прийнято в експлуатацію 83,6 тис.м2 загальної площі у житлових будівлях  нового  будівництва, що на 16,9% менше порівняно з  відповідним  періодом  2017р.

 

Транспорт

У січні–квітні 2018р. підприємствами транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено майже 3,5 млн.т вантажів, що на 4,9% менше, ніж у січні–квітні 2017р. Автомобільним транспортом перевезено 1,4 млн.т вантажів або 69,8% обсягу січня–квітня 2017р., вантажооборот становив 307 млн.ткм або  79,2%  обсягу відповідного періоду попереднього року.Послугами автомобільного (з урахуванням перевезень  фізичними особами-підприємцями),  залізничного та тролейбусного транспорту скористались 28 млн. пасажирів, що на 18,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 427,5 млн.пас.км або на 13,4%  більше  обсягу  січня–квітня  2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами  зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2018р. становили 229,7 млн.дол. США, імпорту – 216,5 млн.дол. США. Проти січня–березня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,5 раза, імпорту – у 2 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту  –  1,06.Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу  становив  150,3  млн.дол. США або 65,4% від загальнообласного обсягу.Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області у  І кварталі 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 22,4%, імпорту – зменшилися на 7,1% і становили відповідно 17,1 та 3,3 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 13,8 млн.дол. США.Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг становила 80,2%, імпорту – 90,4%.Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  1 квітня 2018р.  cтановив  937,2 млн.дол. США,  що  на 3,6%  більше  обсягів  інвестицій  на  початок  2018р., у  розрахунку  на  одну  особу  – 681,1  долара.У  січні–березні 2018р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено  21,9 млн.дол. США  та  вилучено   13,1 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих цін у  квітні 2018р.  в  Україні  порівняно  з попереднім місяцем  становив  100,8%,  з  початку  року  –  104,4%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій у Донецькій та  Луганській  областях),  в  області  –  100,9%  та  104,6%  відповідно.

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

міст та районів області у січні–березні 2018 року

На 1 квітня 2018р. загальний обсяг прямих інвестицій, залучених в економіку області з початку інвестування, склав 937,2 млн.дол. США.Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,6%). Частка капіталу нерезидентів, залученого в економіку Калуського району, склала 3,2%, Рогатинського – 3,1%, Тисменицького – 2,7%, міста Коломиї –  1,9%, Тлумацького району – 1,3%, міста Яремче та Долинського району –  по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 квітня 2018р. порівняно  з обсягом інвестицій на початок року збільшився на 3,6%. Збільшення обсягів прямих інвестицій спостерігалось у всіх містах обласного значення та районах області. Найбільше зростання обсягу прямих інвестицій відбулося у Галицькому районі (на 5,7%) та обласному центрі (на 4,2%). У Тлумацькому районі, місті Калуші, Тисменицькому, Калуському, Надвірнянському районах, місті Яремче і  Коломийському районі обсяг прямих інвестицій зріс на   3%–3,6%.  У решті міст обласного значення та районів приріст іноземного капіталу до початку року коливався від 0,5% до 1,9%.У січні–березні 2018р. в економіку області надійшло  21,9 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка (21,7 млн.дол. США або 98,8% загальнообласного обсягу надходжень) –у підприємства міста Івано-Франківська. На 1 квітня 2018р. на одну особу в середньому по області припадало  681,1 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (4009,4 дол.) та Івано-Франківську (2036 дол.), Рогатинському районі (709,2 дол. США).Найбільший обсяг капіталу (від 70% до 100% загального обсягу іноземного капіталу міста (району)) закордонні інвестори спрямували у промислові підприємства міста Івано-Франківська, Верховинського району, міста Коломиї, Тисменицького, Надвірнянського, Рожнятівського, Долинського, Галицького, Богородчанському, Косівського районів та міст Калуша і Болехова.  У Коломийському, Тлумацькому, Калуському та Рогатинському районах переважна частка прямих інвестицій залучена у підприємства сільського, лісового та рибного господарства (69–98%).У місті Бурштині і Городенківському районах найбільш інвестиційно привабливими для іноземних інвесторів є підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, у Снятинському районі – організації, що здійснюють операції з нерухомим майном (89,3% іноземного капіталу в районі), у місті Яремче – заклади з тимчасового розміщування й організації харчування (96,7%).  

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–квітні 2018 року

Підприємствами області у січні–квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн (у січні–квітні 2017р. – на 13,8 млрд.грн). У загальному обсязі реалізації 50,4% становила продукція переробної промисловості, 42,1% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 6,9% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.Близько 46% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим був внесок у переробну промисловість підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (17,8%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (13,5%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,8%), машинобудування (7,2%).Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 10 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 2,6% у січні–квітні 2017р. до 22,9% у січні–квітні поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5,1%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,8%, добування сирої нафти та природного газу – 4%.В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49,4% займала енергія, 40% – товари проміжного споживання, 8,2% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,4% – інвестиційні товари.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами міст та районів області у січні–квітні 2018 року

 

За січень–квітень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 22,9 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні.Підприємства міста Калуша забезпечили 27,2% загальнообласного обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Бурштина (24% загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (22,3%), а також Тисменицького (6,7%), Долинського (6,4%) та Рожнятівського (4,6%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району склала 2,5%, Рогатинського – 1,7%, м.Коломиї та Снятинського району – по 1,1%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, міст Болехова, Яремче та Косівського району – по 0,3%, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, Тлумацького – 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 16,6 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (355 тис.грн), Калуші (93,4 тис.грн), Івано-Франківську (20 тис.грн), Долинському (21,1 тис.грн) та Тисменицькому (18,5 тис.грн) районах.

 

Здійснення наукових досліджень і розробок в області у 2017 році

 

У 2017 році на підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб,які працюють за договорами цивільно-правового характеру) склала 580 осіб, з них 83,3% – це дослідники, 5% – техніки, 11,7% – допоміжний персонал. Питома вага докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук) в загальній кількості виконавців наукових досліджень і розробок становила 29,5%, в тому числі серед дослідників – 35,4%.Більше половини (52,1%) науковців працювали у галузі технічних наук, 22,9% – природничих, 19,5% – сільськогосподарських, 4% – медичних, 1,2% – гуманітарних та 0,3% – у галузі суспільних наук. Загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок власними силами підприємств та організацій області у 2017 році склав 28,1 млн.грн, з яких 70,9% припадало на оплату праці, 28,3% – на інші поточні витрати, 0,8% – на капітальні витрати. У підприємства та організації державного сектору економіки було спрямовано 47,5% загального обсягу витрат, сектору вищої освіти – 29,8%, підприємницького сектору – 22,7%.За рахунок державного та місцевого бюджетів профінансовано 70,5% наукових досліджень і розробок в області, коштами організацій підприємницького сектору – 24,1%, власними коштами підприємств – 3,7%,  коштами організацій державного сектору – 1,7%.У 2017 році 15,5 млн.грн (55,1% загального обсягу витрат) було спрямовано на виконання прикладних наукових досліджень, які на 78,8% профінансовано коштами державного бюджету; на виконання науково-технічних (експериментальних) розробок витрачено 8,6 млн.грн (30,7%), які на 54,8% фінансувалися за рахунок коштів організацій підприємницького сектору та на 40,8% – за рахунок державного бюджету. На виконання фундаментальних наукових досліджень спрямовано 4 млн.грн (14,2% загального обсягу витрат), які здійснено за рахунок коштів державного бюджету.На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних наук було спрямовано 42,2% загального обсягу внутрішніх витрат, у галузі природничих наук – 31,6%, сільськогосподарських – 22,4%, медичних – 2,8%, суспільних – 0,6%, гуманітарних – 0,4%.

 

Громадські організації у 2017 році

Про результати своєї діяльності за 2017р. органам державної статистики в області прозвітували 1478 керівних органів громадських організацій, або 5,7% їх кількості по Україні. Облікова кількість членів громадських організацій, а також їх відокремлених підрозділів нараховує 73,2 тис. осіб, з них 61 тис. (83,3% від загальної кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів.Для своєї діяльності керівними органами громадських організацій та їх відокремленими підрозділами упродовж минулого року з різних джерел було отримано коштів на суму 72,2 млн.грн, що на 20,3% більше, ніж у 2016р. Значну частину цієї суми становили надходження від благодійної діяльності – 25 млн.грн або 34,7% від загальної суми фінансування, з якої надходження від підприємств та організацій України склали 17 млн.грн, від громадян України – 7,1 млн.грн, нерезидентів – 0,9 млн.грн. З державного та місцевих бюджетів отримано 16,8 млн.грн (23,2% від загальної суми надходжень коштів); від членських внесків – 4,8 млн.грн (6,7%); з інших джерел – 25,6 млн.грн або 35,4%.Упродовж   2017р.   громадськими   організаціями   було   використано   56 млн.грн,  що  на  21,8%  більше,  ніж  у  2016р.,  з  них  на  оплату послуг –20,6 млн.грн (36,8% від загальної суми витрат), оплату праці – 6,4 млн.грн (11,5%),   благодійну  діяльність  –  6,3 млн.грн  (11,3%),   оплату   товарів  –  4,4 млн.грн (7,9%). Витрати на інше використання склали 28,1% усіх коштів або 15,7 млн.грн. Решту суми було витрачено на сплату податків та обов’язкових платежів, соціальну допомогу та амортизацію.

 

Здійснення наукових досліджень і розробок у містах та районах області у 2017 році

У 2017 році на підприємствах та в організаціях області, які здійснювали наукові дослідження і розробки, кількість працівників, задіяних у виконанні таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру) становила 580 осіб. Найбільше науковців (87,1% загальнообласної кількості) сконцентровано в обласному центрі, у містах Яремче та Калуші їх частка становила 5,4% та 1,9% відповідно, у Тлумацькому районі – 2,9%, Верховинському – 1,2%, Надвірнянському – 1%, Тисменицькому – 0,5%. У загальних  витратах  на виконання наукових досліджень і розробок власними силами підприємств та організацій області, які у 2017 році  склали 28,1 млн.грн, частка підприємств та організацій м.Івано-Франківська становила 82,1%, м.Яремче – 6,5%, Тлумацького району – 5%, Верховинського – 2,5%, м.Калуша – 1,9%, Надвірнянського району – 1,3%, Тисменицького – 0,7%. Фінансування наукових досліджень і розробок здійснювалось коштами державного та місцевих бюджетів (70,5% загального обсягу), організацій підприємницького сектору (24,1%), власними коштами (3,7%) та коштами організацій державного сектору (1,7%). За рахунок коштів державного бюджету профінансовано всі наукові дослідження та розробки підприємств і організацій Верховинського, Надвірнянського та Тлумацького районів, 97,6% внутрішніх витрат – м.Яремче  та 66,9% – обласного центру. За рахунок коштів організацій підприємницького сектору здійснювалось фінансування наукових досліджень і розробок підприємств і організацій міст Калуша (81,7% внутрішніх витрат) та Івано-Франківська (27,5%), місцевого бюджету – м.Калуша (18,3%), організацій державного сектору – м.Івано-Франківська (2,1%). Виключно власними коштами здійснювалось фінансування наукових досліджень і розробок підприємств і організацій Тисменицького району. На фінансування діяльності підприємств та організацій у галузі технічних наук було спрямовано 11,8 млн.грн (42,2% загального обсягу внутрішніх витрат), у галузі природничих наук – 8,9 млн.грн (31,6%), сільськогосподарських – 6,3 млн.грн (22,4%), медичних – 0,9 млн.грн (2,8%), суспільних – 0,2 млн.грн (0,6%,) гуманітарних наук – 0,1 млн.грн (0,4%). Підприємства та організації м.Яремче, Верховинського та Надвірнянського районів виконували наукові дослідження та розробки у галузі природничих наук, Тлумацького району – сільськогосподарських, м.Івано-Франківська – технічних (49,5% внутрішніх витрат), природничих наук (25,3%), сільськогосподарських (21,3%), медичних (3,4%) та гуманітарних наук (0,5%), м.Калуша –технічних (77,7%) та природничих наук (22,3%), Тисменицького району – суспільних (84,2%) та технічних наук (15,8%).

 

                                         Індекс  споживчих  цін  у  травні  2018 року

За даними Державної служби статистики, споживчі ціни в травні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) не змінилися, в області знизилися на 0,1%, водночас з початку року зросли на 4,4% та 4,5% відповідно.У травні п.р. зниження споживчих цін на 0,5–0,1% зафіксовано у Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Чернівецькій, Миколаївській, Сумській, м.Києві, Волинській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській, Херсонській та Хмельницькій областях. Приріст споживчих цін на 0,1–0,7% склав на Черкащині, Донеччині, Закарпатті, Київщині, Кіровоградщині та Тернопільщині. У Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Львівській, Одеській, Полтавській областях індекс споживчих цін становив 100,0%. На споживчому ринку області у травні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напоїзнизилися на 0,5%. Найбільше (на 13,9% та 7,4%) подешевшали яйця та крупи гречані. На 2,2–0,4% знизилися ціни на овочі, маргарин, кисломолочну продукцію, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, соняшникову олію, сири. Водночас на 1,6%–0,4% подорожчали фрукти, макаронні вироби, безалкогольні напої, сметана, хліб.Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 2,6%, на алкогольні напої – на 0,8%.Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному спричинено подорожчанням проїзду залізничним пасажирським транспортом на 3,6% і палива та мастил на 1,0%.

 

                                                                      До Дня медичного працівника

На початок 2018 року в медичних закладах області працювало 8,4 тис. лікарів усіх спеціальностей та 14,5 тис. осіб середнього медичного персоналу. У порівнянні з попереднім роком кількість лікарів зросла на 0,5%, середнього медичного персоналу – зменшилась на 1,7%. Забезпеченість лікарями та середнім медичним персоналом населення області є однією з найвищих в Україні і становить 61 лікар та 106 осіб середнього медичного персоналу у розрахунку на 10 тис. населення (за останніми даними  в середньому по державі – 44 та 87 осіб відповідно). На одного лікаря припадає 163 мешканці Прикарпаття, а на одного середнього медичного працівника – 95 (у 2016 році – 164 та 93 особи відповідно). У галузі охорони здоров’я області працює 31,2 тис. працівників, або 16,2% загальної чисельності штатних працівників регіону. У 2017 році середньомісячна заробітна плата працівника галузі становила 4544 грн, що на 46% більше, ніж у попередньому році, але на чверть менше середньої зарплати в області. Готують медичні кадри в області національний медичний університет і два медичні коледжі. Торік випускниками цих закладів стали 525 майбутніх лікарів та 767 осіб середнього медичного персоналу. Довідково: Щорічно у третю неділю червня в Україні відзначається День медичного працівника. З нагоди професійного свята вітаємо усіх медичних працівників і висловлюємо безмежну вдячність за самовіддану працю, високий професіоналізм та золоті руки, які повертають людей до життя.

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–квітні 2018 року

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–квітні 2018р. становили 298 млн.дол. США, імпорту – 281,5 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,6 раза, імпорту – в 1,9 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 16,5 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.Cеред  регіонів  України  за  індексами експорту та імпорту товарів область посіла 2 та 1 місця відповідно. Партнерами області у зовнішній торгівлі  товарами  були нерезиденти зі 100 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Латвії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Іспанії.Обсяг   експорту   товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив  194,5 млн.дол. США або 65,3% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем–квітнем 2017р. в 1,6 раза. У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, мінеральні продукти, живi тварини, продукти тваринного походження, продукти рослинного походження.У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 216,4 дол. США,  що відповідає 15 місцю серед регіонів держави. В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Румунії, Китаю, Польщі. Імпорт товарів з країн ЄС становив 122,5 млн.дол. США або 43,5% від загальнообласного обсягу імпорту, що на 9% більше, ніж у січні–квітні 2017р.  Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

 

                                       Роздрібна торгівля області у січні–травні 2018 року

Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2018р. населенню реалізовано товарів на 8 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–травня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107% (в Україні – 106,1%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 11 місце серед регіонів держави.У розрахунку на одну особу населення у січні–травні поточного року у середньому за місяць підприємствами (юридичними особами) та фізичними особами–підприємцями, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано товарів у роздріб на 1161 грн (в Україні –    на 1672 грн).Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 4,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше обсягу січня–травня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств у порівнянних цінах Івано-Франківщина посіла 10 місце серед регіонів держави.

 

Фінансові результати діяльності підприємств–суб’єктів підприємницької

діяльності області у 2017 році (попередні дані)

Діяльність підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області у 2017р. характеризувалася значним зменшенням негативного фінансового результату. Так, величина збитку  у  2017р.  склала  16,4 млн.грн  проти  2871,4 млн.грн  збитку  у  2016р. У 2017р. великі підприємства області допустили збиток в сумі 895,8 млн.грн; середні,  малі,  у  тому  числі  мікропідприємства,  спрацювали  прибутково – 320,9 млн.грн, 558,5 млн.грн, 96,3 млн.грн, відповідно.Негативне сальдо фінансового результату до оподаткування отримали промислові підприємства, сума якого склала 1041,9 млн.грн. Серед видів промислової діяльності значні збитки зафіксовано на підприємствах переробної промисловості (1005,5 млн.грн), зокрема з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (2092,3 млн.грн), водопостачання; каналізації, поводження з відходами  (41,2 млн.грн),  добувної  промисловості  і  розроблення  кар'єрів (35,2 млн.грн). Збитково спрацювали і підприємства, що здійснюють діяльність у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (240,2 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (62,1 млн.грн), операцій з нерухомим майном (32,7 млн.грн), надання інших видів послуг (5 млн.грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (0,3 млн.грн).Частка збиткових підприємств у 2017р. склала 21,2%; ними допущено 4430,6 млн.грн збитку. В територіальному розрізі збитковою була діяльність підприємств міста Калуша та Надвірнянського району.Разом з тим, прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості підприємств становила 78,8%, одержано 4414,2 млн.грн прибутку, який на 74,4% сформовано підприємствами промисловості і сільського, лісового та рибного господарств.У 2017р. операційна діяльність підприємств області була рентабельною; її рівень склав 4,5%. Найвищий рівень рентабельності у підприємств сільського, лісового та рибного господарств (13,6%), сфери оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (11,6%), адміністративного та допоміжного обслуговування (10,1%), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (9,5%), фінансів та страхування (7,8%). Нерентабельною була операційна діяльність підприємств сфери тимчасового розміщування й організації харчування (рівень збитковості – 11,7%), надання інших видів послуг (–11,6%), транспорту, складського Станом на 1 січня 2018р. загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості підприємств–суб’єктів підприємницької діяльності області склали 84,9 та 35,6 млрд.грн відповідно. За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості (30,4% дебіторської та 34,9% кредиторської відповідно); сільського, лісового та рибного господарств (21% та 24,1%); оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (23,8% та 15,2%).У структурі дебіторської заборгованості неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги займають 17,3%, кредиторської – 45,4% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Міжнародного дня захисту дітей

Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року на Івано-Франківщині проживало 278 тис. дітей у віці 0–17 років, а це кожний п’ятий житель області. Торік на Прикарпатті народилось 13,4 тис. немовлят, з них 6,8 тис. хлопчиків (51%) та 6,6 тис. дівчаток (49%). Кількість народжених у порівнянні з 2017 роком зменшилась на 1,2 тис. осіб. Серед народжених – 156 двійнят та 5 трійнят. На кожних 100 народжених дівчаток припадало 104 хлопчики. Переважна більшість новонароджених (44,2%) – це перші за порядком народження діти. В області продовжується позитивна динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів. Так, на початок поточного року діяв         431 такий заклад, що на 16 більше, ніж роком раніше, в яких виховувалось 36,1 тис. дітей. Дошкільним вихованням охоплено 43% дітей відповідного віку проти 42% у попередньому році. На початок 2017/2018 навчального року в області діяло 710 денних загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчалося 150,4 тис. учнів. У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість таких закладів зменшилася на 8, а учнів, що в них навчалися, – збільшилася на 1,8 тис. осіб. У 2017 році 13 тис. учнів отримали неповну середню освіту (на 1,5% менше, ніж у попередньому році) та 7 тис. учнів – повну загальну середню освіту (на 14,4% менше). Для  потреб  дітей  в  області  функціонували  36  дитячих  бібліотек та 3 бібліотеки для юнацтва.  Книжковий фонд  цих  закладів  нараховував  961,3 тис. примірників,  їх послугами  скористалося  41,3 тис. осіб віком до 18 років.Діти охоплюються культурно-освітніми та розважальними заходами. Працівниками клубних закладів для дітей у 2017 році було організовано      5,8 тис. культурно-освітніх заходів (21,8% від загальної кількості проведених заходів), 1,2 тис. вистав та концертів художньої самодіяльності та професійних  колективів (18,4%), 318 виставок декоративно-прикладного мистецтва (16%) тощо; їх відвідали 905,4 тис. дітей. У клубних закладах діють 1,1 тис. клубних формувань для дітей, в яких на кінець 2017 року нараховувалося 15,9 тис. їх учасників.Більше половини відвідувачів музеїв (277,5 тис. осіб або 59% від загальної кількості відвідувачів) – учні, слухачі та студенти.Захист та піклування про дітей – обов’язок батьків, але окремі категорії дітей потребують особливої уваги держави та суспільства. На кінець 2017 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які  перебували  на  первинному  обліку,  в  області  становила 1,4 тис. осіб, з них 357 або 25,7% – діти-сироти; під опікою чи піклуванням на кінець минулого року перебувало 1,1 тис. дітей.У двох центрах соціально-психологічної реабілітації дітей упродовж 2017 року перебували 195 дітей, з них 64 дітей (32,8% від загальної кількості) у віці від 3 до 6 років. Упродовж минулого року в області було усиновлено  47 дітей проти 64 у 2016 році. Оздоровлення та відпочинок дітей під час літніх канікул не тільки зміцнює здоров’я, а й сприяє розвитку дитини, реалізації її творчих здібностей, формуванню здорового способу життя. Влітку 2017 року на Прикарпатті функціонували 313 закладів оздоровлення та відпочинку дітей. В них провели своє дозвілля 32,8 тис. дітей та підлітків з усіх регіонів України та інших держав, із загальної кількості яких 20,8 тис. або 63,4% – діти Івано-Франківщини.

         

Діяльність автотранспортного комплексу області у I кварталі 2018 року

Головне управління статистики інформує. Більше половини вантажних та три чверті пасажирських перевезень в області виконується автомобільним транспортом. У I кварталі 2018 року автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)  на  комерційній  основі  замовникам доставлено 1,1 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортну роботу в обсязі 225,5 млн.ткм. Близько три чверті вантажних автоперевезень області виконали підприємства (юридичні особи). Частка вантажних автоперевезень області  в  Україні склала 2,6%, що відповідає 16 місцю серед регіонів держави. Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст Івано-Франківська (32,6% загальнообласних обсягів) і Калуша (15,8%), Косівського (15,5%), Долинського (8,9%) та Галицького (6,6%) районів. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, деревина та вироби з деревини, зернові вантажі. Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) у I кварталі 2018 року скористались 16,7 млн. пасажирів,  що  на  чверть  більше,  ніж за аналогічний період попереднього року. Обсяг виконаного пасажирообороту збільшився на 16,5% і склав 299 млн.пас.км. Питома вага пасажирських автоперевезень  області в загальному обсязі перевезень в Україні у I кварталі 2018 року становила  3,4%.   За обсягами пасажирських автоперевезень область посіла 15 місце серед регіонів держави.Найбільша частка пасажирських перевезень припала на автоперевізників міст Івано-Франківська (46,1%), Калуша (9%), Коломиї (6,8%), Надвірнянського (5,7%), Коломийського (5,5%), Богородчанського (4,9%) та Долинського (4,3%) районів. Дві третини обсягів пасажирських перевезень виконали фізичні особи-підприємці, автотранспортом яких перевезено майже 11 млн. пасажирів.

 

Демографічна ситуація в області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018 року становила 1376,1 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 605,8 тис., у сільській місцевості – 770,3 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018 року чисельність населення області зменшилась на 1410 осіб. Зменшення відбулося, в основному, за рахунок природного скорочення, середньообласний рівень якого становив 4,8 особи на 1000 осіб наявного населення. Упродовж січня–березня 2018 року в області зареєстровано     3145 живонароджених та 4784 померлих: на 100 померлих припадає  66 живонароджених проти 55 живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених та померлих порівняно з аналогічним періодом 2017 року зменшилась на 8,1% та 2% відповідно. Серед померлих –               21 дитина у віці до одного року, що на 6 осіб більше, ніж у січні–березні попереднього року.

 

До Дня хіміка

Головне управління статистики інформує. Своє професійне свято в останню неділю травня в Івано-Франківській області відмічають понад 3 тисячі працівників хімічної промисловості або 7,1% всіх зайнятих у промисловості області. Хімічна галузь області залишається потужним промисловим комплексом, який в значній мірі визначає тенденції розвитку економіки області. Вона представлена підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, гумових і пластмасових виробів, якими у 2017р. реалізовано продукції на 7,6 млрд.грн або 16% загального обсягу реалізації промисловості області. Відмічається значне зростання внеску підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності (з 2,7% у січні–березні 2017р. до 24,1% у січні–березні поточного року), якому сприяло відновлення у минулому році в області виробництва основної хімічної продукції – соди каустичної, вуглеводнів ациклічних та циклічних, полімерів етилену та вінілхлориду, у первинних формах. Хімічні підприємства області у 2017р. забезпечили 39–88% загальнодержавного обсягу виробництва соди каустичної, бензолу, чистотою 95 мас.% і більше, пластифiкаторів багатоскладових для гуми чи пластмас, плит, листів, плівки з пластмас, непоруватих, з декоративною поверхнею; 12–22% – полівінілхлориду пластифікованого у первинних формах, сумішей невогнетривких для поверхонь фасадів, внутрішніх стін будинків тощо, шин суцільних або напівпневматичних, протекторів для шин змінних, гумових, труб, трубок та шлангів, жорстких, з полімерів вінілхлориду, плит, листів, плiвки, фольги i стрічки, з полімерів стиролу, непоруватих; 7–9% – хлориду водню (соляної кислоти), фарб та лаків, диспергованих чи розчинених у водному середовищі, шпатлівок малярних, виробів з гуми вулканізованої, труб, трубок та шлангів, жорстких, з полімерів етилену.Крім того, підприємствами хімічного комплексу області виробляються барвники синтетичні, клеї казеїнові, засоби мийні та засоби для чищення, шампуні та засоби для прийняття ванн, препарати лікарські, вироби для транспортування чи пакування товарів, лінолеум, інша продукція. За рахунок сприятливої кон’юктури на зовнішніх ринках збуту експортні поставки продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості збільшились в області за 2017 рік порівняно з попереднім роком у 5,1 раза, за перший квартал 2018 року – у 17,9 раза. Підвищенню конкурентноздатності виробленої продукції сприяє використання інновацій. За минулий рік у хімічному виробництві області освоєно 2 нових технологічних процеси, з яких 1 – маловідходний, ресурсозберігаючий. Розпочато виробництво 11 найменувань інноваційних видів продукції. На фінансування інноваційної діяльності галузі у 2017 році було спрямовано понад 25 млн. грн або майже 19% загальнообласного обсягу. Інноваційна продукція підприємств хімічної промисловості склала 40,3% реалізованої за минулий рік інноваційної продукції в цілому по промисловості області. Підприємствами галузі у 2017 році було освоєно 101,2 млн.грн капітальних інвестицій, прийнято в експлуатацію потужність з виробництва полівінілхлориду у первинних формах. Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в підприємства хімічної галузі на 31 грудня 2017р. склав 214,6 млн.дол. США (31,8% від обсягу залученого іноземного капіталу в промисловість області). Інвестиції надійшли від іноземних партнерів із 9 країн світу, з них найбільше – від нерезидентів Нідерландів, Кіпру, Італії, Польщі та Франції. За 2017р. середньомісячна заробітна плата штатних працівників галузі зросла у порівнянні з попереднім роком у 1,6 раза і склала 8286 грн, що на 36,4% перевищує середній розмір заробітної плати в економіці області та на 17% – у переробній промисловості. Потенціал хімічного та нафтохімічного комплексу області формують товариства «Карпатнафтохім», «Падана Кемікал Компаундс», «Полікем», «Карпатсмоли», «Таркетт Вінісін», «Поліком», «Завод ДК Орісіл», «Завод ТОС «Барва», «Голд Дроп-Україна».

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–березні 2018р. становили 229,7 млн.дол. США, імпорту – 216,5 млн.дол. США. Проти січня–березня 2017р. обсяги експорту збільшилися в 1,5 раза, імпорту – у 2 рази. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06.Cеред  регіонів  України  за  обсягами  експорту  товарів область посіла 13 місце, імпорту – 12. Партнерами області у зовнішній торгівлі  товарами  були нерезиденти з 90 країн світу.Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Латвії, Італії, Білорусі, Російської Федерації, Іспанії.Обсяг   експорту   товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив  150,3 млн.дол. США або 65,4% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем–березнем 2017р. в 1,6 раза. У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живi тварини, продукти тваринного походження, мінеральні продукти,  продукти рослинного походження.У розрахунку на 1 особу населення в області експортовано товарів на 166,8 дол. США проти 110,9 дол. США у січні–березні 2017р.,  що відповідає  15 місцю серед регіонів держави. В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Румунії, Польщі, Китаю. Імпорт товарів з країн ЄС становив 95,8 млн.дол. США або 44,3% від загальнообласного обсягу імпорту, що на 10,9% більше, ніж у січні–березні 2017р.  Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, недорогоцінних металів та виробів з них.

 

Роздрібна торгівля області у січні–квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців)  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні 2018р. населенню реалізовано товарів на 6,3 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня–квітня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 106,1% (в Україні – 107%). За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах Івано-Франківщина посіла 15 місце серед регіонів держави.У розрахунку на одну особу населення у січні–квітні поточного року у середньому за місяць підприємствами (юридичними особами та фізичними особами–підприємцями), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано товарів у роздріб на 1536 грн (в Україні –    на 2228 грн).Через  торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 3,8 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 5,9% більше обсягу січня–квітня 2017р. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах Івано-Франківщина посіла 16 місце серед регіонів держави.

 

Мережа роздрібної торгівлі підприємств області на 1 січня 2018 року

Головне  управління  статистики  інформує.  На  1  січня  2018р.  у  підприємств  (юридичних осіб),  основним  видом  економічної діяльності  яких є  роздрібна  торгівля,  налічувалось  922 об’єкти  роздрібної  торгівлі,  з  них  797  магазинів  та  125  напівстаціонарних  об’єктів  торгівлі.  Зокрема,  у  міських поселеннях налічувалось 705 об’єктів, у сільській  місцевості – 217.  Крім того, діяли 72 об’єкти торгівлі поза магазинами, з яких більше третини знаходилися у сільській місцевості.Торгова  площа  магазинів  на  початок  поточного року  становила  154,5  тис.м2. При  цьому,  у міських  поселеннях  вона  склала 143,5  тис.м2,  у  сільській  місцевості  –  11  тис.м2.  Потреби  прикарпатців  у  продтоварах  задовольняли  342  продо-вольчі  магазини,  які  належали  підприємствам (юридичним особам),  торговою  площею  62,4  тис.м2.  Понад  80%  таких  магазинів  мали  універсальний  асортимент  товарів. Промислові  товари  покупцям  пропонували  455  непродовольчих  магазинів  торговою  площею  92,1  тис.м2.  Основну  частку  (понад  95%)  зазначених  магазинів складали спеціалізовані заклади.  Фармацевтичні  товари  можна  було  придбати  у  289  аптеках та  аптечних  пунктах, що  належали  підприємствам  (юридичним  особам).

Мережа  напівстаціонарних  об’єктів  торгівлі  підприємств, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, на 1  січня  2018р.  налічувала 34  кіоски  роздрібної  мережі  та  91  автозаправну  станцію,  включаючи  АГНКС. Майже кожен четвертий кіоск роздрібної мережі та кожна друга  автозаправна  станція,  включаючи  АГНКС, розташовані  у  сільській  місцевості.  На  території  міських  поселень  налічувалось 25 кіосків  роздрібної  мережі  та  45 автозаправних  станцій,  включаючи  АГНКС.

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської  області у січні–квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні–квітні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 442,4  млн.грн, або 1,7% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 94,8%. Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт Івано-Франківщина посіла 13 місце, за  індексом будівельної продукції – 15 місце. Зведення  будівель  зменшилося  на  21,3%,  у т.ч.  нежитлових –   на 22%, житлових – на 20,4%.  Інженерних  споруд  зведено на  26,3% більше,  ніж  у  січні–квітні 2017р.Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали 64,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 23,1% та 12% відповідно.

 

Наявність  сільськогосподарської техніки в  агроформуваннях області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. На кінець 2017р. сільськогосподарські підприємства області мали в наявності 1042 шт тракторів (без врахування змонтованих на них машин) та 82 шт тракторів, на яких змонтовані машини. Із загальної кількості 94% складають колісні трактори, 6%  – гусеничні.На кінець 2017р. в сільгосппідприємствах області нараховувалось: із техніки для обробітку ґрунту: борін – 647 шт, плугів – 392 шт, культиваторів – 441 шт; для посіву і садіння:  картоплесаджалок – 32 шт,  сівалок – 456 шт; для збирання врожаю: зернозбиральних комбайнів – 222 шт, жаток валкових – 98 шт, сінокосарок – 96 шт, кормозбиральних комбайнів – 35 шт, картоплезбиральних комбайнів, включаючи картоплекопачі – 28 шт, прес-пакувальників і прес-підбирачів – 58 шт, кукурудзозбиральних комбайнів – 11 шт.У тваринництві кількість доїльних установок та апаратів на кінець 2017р. склала 107 шт,  роздавачів кормів для свиней – 47 шт. Кількість транспортерів для прибирання гною склала 102 шт., машин і механізмів для приготуваннякормів –23 шт. Із техніки загальногосподарського призначення у сільгосппідприємствах на кінець 2017р. було в  наявності  683 шт вантажних та вантажно-пасажирських автомобілів та 435 шт тракторних причепів та напівпричепів.

 

 Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні–квітні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У промисловості області у січні–квітні 2018р. індекс промислової продукції склав 118,8% (в Україні – 102,6%), що є найвищим показником серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня–квітня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 10,6%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 10%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – на 29,9%.Підприємствами переробної промисловості рівень січня–квітня 2017р. перевищено на 36,3%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,5 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (в 1,6 раза), у металургійному виробництві, виробництві готовихметалевих виробів, крім машин і устатковання (на 35,1%). У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності збільшення склало 14,1%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції –  8,6%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 92,1%, у машинобудуванні – 98,2%.На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції проти січня–квітня 2017р. склав 110,7%. Електроенергії вироблено 3683,2 млн.кВт·год, що на 9% більше, ніж у січні–квітні попереднього року.

 

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств області та стан їх взаєморозрахунків у січні–березні 2018 року

 Головне  управління  статистики  інформує.  У  січні–березні  2018 року великими та середніми підприємствами області отримано позитивний фінансовий результат   діяльності   до   оподаткування   в   загальній   сумі   2189,8 млн.грн (у відповідному періоді 2017 року – 54,8 млн.грн).Позитивне сальдо фінансового результату сформовано, в основному, за рахунок рентабельної діяльності підприємств промисловості (1951,1 млн.грн прибутку),  зокрема  підприємств  переробної  промисловості (1785,2 млн.грн) та  з  постачання  електроенергії,  газу,  пари  та  кондиційованого  повітря (154,3 млн.грн). Серед прибуткових і підприємства з тимчасового розміщування й організації харчування (145,5 млн.грн), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (87,6 млн.грн), сільського, лісового та рибного господарств (11 млн.грн), будівництва  (8,6 млн.грн),  оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (6,8 млн.грн),  професійної,  наукової  та  технічної  діяльності  (5,3 млн.грн),  охорони  здоров’я та надання  соціальної  допомоги  (3,6 млн.грн),  операцій з нерухомим майном (1,2 млн.грн).Збиткове сальдо у І кварталі поточного року сформовано у підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (20,5 млн.грн збитку).Прибутковими підприємствами, частка яких у січні–березні поточного року становила 67,4% в загальній кількості підприємств проти 69,1% за аналогічний період минулого року, одержано 2400,2 млн.грн прибутку. Частка збиткових підприємств у січні березні поточного року склала 32,6%, ними допущено збиток у сумі 210,4 млн.грн. Рівень рентабельності операційної діяльності великих та середніх підприємств області склав 11,2%; рівень збитковості всієї діяльності склав  13,6%. Станом на 1 квітня 2018 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області склали 43,9 та 23,8 млрд.грн відповідно.За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості – 51,4% дебіторської та 51,1% кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 21,6% та 19,3%; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 16,6% та 15,7% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша частка боргів (87,8% дебіторської та 71,8% кредиторської) припадала на підприємства переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 75,2% та 10,2% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (5,7% та 42,6% відповідно). У структурі дебіторської заборгованості 21,2% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 43% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

   

 

Оптова торгівля підприємств області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Обсяг оптового товарообороту (без ПДВ та акцизу) підприємств, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля, у 2017 році склав 12,2 млрд.грн, що у фактичних цінах на 7,1% більше, ніж у 2016р. Частка області в оптовому товарообороті підприємств України становить 0,6%. Майже 80% загальнообласного обсягу складає товарооборот підприємств м.Івано-Франківська. Понад 70% оптового товарообороту області припадало на непродовольчі товари (в Україні – 83,5%). У цій групі товарів 14,1% обсягів займали газойлі (паливо  дизельне),  9,9% – кукурудза, 7,2% – інші будівельні матеріали, по 4,3% – шпалери, покриття для підлоги (крім килимів) та інша сільськогосподарська сировина і живі тварини, 4,2% – промислова хімічна продукція, 3,5% – пластмаси  та  гума  у  первинних  формах.Майже 30% обсягу оптового товарообороту займали продовольчі товари. Найбільша питома вага у зазначеній групі товарів припадала на алкогольні товари (16,2%), вироби тютюнові, крім відходів тютюну (14,5%), шоколад та вироби кондитерські цукрові (13,1%), пиво, крім відходів пивоваріння (10,1%), води мінеральні та напої безалкогольні й соки фруктові та овочеві (7,6%), продукти молочні, масло та сири (7,5%), каву смажену, що містить або не містить кофеїн; каву без кофеїну смажену (3,8%), олію та жири харчові (3,4%). В асортименті підприємств оптової торгівлі, як і в попередні роки, переважала продукція українських виробників. Так, на оптовому ринку області у 2017 році на товари виробництва України припадало майже 60% оптового товарообороту (в Україні – 43,7%), у т.ч. серед продовольчих товарів – 93%, непродовольчих  – 44,4% (у 2016 році відповідно – 54,9%, 93% та 41,8%). Товарні запаси на складах підприємств оптової торгівлі на початок   2018 року оцінювалися у 2,3 млрд.грн, у тому числі продовольчих – на 0,3 млрд.грн,  непродовольчих – на 2 млрд.грн. Середньорічний оптовий товарооборот у розрахунку на одне підприєм-ство області у 2017 році збільшився порівняно з 2016р. на 18% і склав  19,8  млн.грн. 

 

Зовнішня торгівля товарами міст і районів області у І кварталі 2018 року

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у І кварталі 2018р. становили  229,7 млн.дол. США, імпорту –  216,5 млн.дол. США, що відповідно в 1,5 раза та у 2 рази більше рівня  І кварталу минулого року. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 13,2 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,06. Партнерами області узовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 90 країн світу.Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам м.Калуша (50,8% загальнообласних обсягів) та обласного центру (28,4%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (6%), Рожнятівського (3,3%), Долинського (2,9%), Рогатинського (2,3%) районів та м.Коломиї (2%). Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 0,8% у Надвірнянському районі до 0,1% у м.Яремче та Богородчанському районі.У порівнянні з І кварталом 2017р. значно (у 9,8 раза) збільшилися обсяги експорту товарів з м.Калуша (насамперед пластмас, полімерних матеріалів, продукції хімічної промисловості, мінеральних продуктів), у 2,5 раза – з Рогатинського (в основному продуктів рослинного походження, деревини і виробів з деревини), в 1,9 раза – з Рожнятівського (деревини і виробів з деревини, паперу та картону) районів. Зросли більше, як на 45% відвантаження з Тисменицького району (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріали, продуктів тваринного походження), майже на 40% – з м.Коломиї (текстильних матеріалів та текстильних виробів, деревини і виробів з деревини) та Снятинського району (деревини і виробів з деревини, різних промислових товарів, чорних металів та виробів з них). Водночас, вагомо зменшилися відвантаження товарів за межі країни з Коломийського району (у 21,7 раза), а також з міст Болехова, Івано-Франківська і Калуського району (на 28,8%–6,4%).

Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Калуша (48,8% загальнообласних обсягів) та Івано-Франківська (33,8%). Тисменицького (6,9%) і Рожнятівського (2,1%) районів. Частка обсягів м.Коломиї,  Калуського,  Долинського,  Рогатинського  районів  склала 1,8–1%.  Питома  вага  інших  міст  обласного  значення  та  районів  становила 0,7–0,1%.Обсяги імпортованих товарів, які отримали суб’єкти зовнішньо­економічної діяльності  м.Калуша, зросли у порівнянні з І кварталом 2017р. у 7,8 раза (насамперед за рахунок мінеральних продуктів, продукції хімічної промисловості), Надвірнянського – в 1,5 раза (продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, засобів наземного транспорту, живих тварин), м.Івано-Франківська – на 46,6% (механічних машин, недорогоцінних металів та виробів з них), Калуського району – на 42,4% (мінеральних продуктів, пластмас, полімерних матеріалів). Зростання імпортних надходжень спостерігалося і в решті міст обласного значення та районах, крім Рожнятівського (зменшення у 3,9 раза), Богородчанського (в 1,7 раза), Городенківського (на 36,4%), Долинського (на 17,1%), Галицького (на 15,5%) і Тлумацького (на 3,7%) районів.

 

До Міжнародного дня музеїв

За даними Головного управління статистики, на Івано-Франківщині на кінець 2017 року функціонувало 26 самостійних музеїв, що мають статус юридичних осіб, та включають 15 філій і 47 відділів та секторів. Із загальної кількості музеїв 2 мають статус національного, 4 – обласного, 17 – районного (міського) значення. Крім того, в області діяло 206 музеїв, створених у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів Прикарпаття.На кінець року самостійні музеї займали 96 будівель загальною площею музейної території 2,7 млн.м2. Основні фонди музеїв нараховували 268,3 тис. експонатів, з яких    267,1 тис. занесені до державної частини Музейного фонду України, в тому числі 14,5 тис. – до Державного реєстру національного культурного надбання. Науково-допоміжний фонд музеїв склав 96,3 тис. експонатів. Минулого року основні фонди музеїв області поповнилися на 4,8 тис. предметів, які пройшли наукову інвентаризацію, відреставровано 520 одиниць предметів основного фонду музеїв. Упродовж 2017 року експонувалося 45,7 тис. предметів основного фонду (17% від загальної кількості експонатів), що на 7,3% більше, ніж у попередньому році, з них на виставках у музеях – 14,9 тис. одиниць, поза музеями – 1,9 тис. одиниць.У 2017 році музеї області відвідали 470,6 тис. осіб або 18,1 тис. осіб в середньому на один музей (у 2016 році – відповідно 493,5 тис. та 19 тис.). Крім того, музеї, створені у складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, відвідало 134,8 тис. осіб.Усіма   самостійними  музеями  проведено  9,8 тис. екскурсій  для  198,8 тис. відвідувачів, з яких дві третини (131,8 тис.) – учні, слухачі та студенти.Персонал музеїв склав 437 штатних працівників, у тому числі   196 наукових співробітників та екскурсоводів, з яких 145 – з вищою спеціальною освітою. На громадських засадах до роботи залучалися ще 133 фахівці. Працівниками музеїв у 2017 році організовано 653 виставки, підготовлено 783 наукові видання, розроблено 531 тематико-експозиційний план. З метою патріотичного виховання, розвитку краєзнавства на базі музеїв працюють клуби, гуртки, фольклорно-етнографічні колективи.Подвижницька праця і творчий пошук працівників музейної сфери сприяють формуванню та розширенню світогляду людей та заслуговують на суспільну повагу і всебічну підтримку.

 

 

До Дня матері

Головне управління статистики інформує. На початок 2018 року на Івано-Франківщині проживали 725,9 тис. жінок, що становить 52,7% наявного населення області. На кожні 100 представниць жіночої статі припадає 90 чоловіків. Упродовж 2017 року зареєстровано 13,3 тис. пологів, з них 156 закінчилися народженням двійняток та 5 – трійнею. Загалом минулого року жінками нашого краю народжено 13,4 тис. немовлят, у тому числі 6,8 тис. хлопчиків (51%) і 6,6 тис. дівчаток (49%). У порівнянні з 2016 роком народилось менше на 806 хлопчиків, на 428 – дівчаток. Серед народжених у 2017 році 44,2% – первістки, більше третини – другі за порядком народження діти, кожне восьме немовля – третя дитина у сім’ї, решта – четверті і наступні за порядком діти. Зокрема, торік в області зареєстровано 15 випадків народження десятої і більше дитини. Середній вік матері при народженні дитини  склав 27 років, а тих, які народили першу дитину – 24 роки.Як і раніше, найбільш активною дітородною групою у минулому році були жінки у віці 20–29 років, які народили майже дві третини малюків. Найстаршою породіллею торік була 48-річна жінка, котра народила першу дитину, а наймолодшій було 13 років. Довідково: щорічно у другу неділю травня в Україні відзначається одне з головних родинних свят – День матері, який покликаний вшанувати маму – жінку, що дарує життя.

 

Адміністративні правопорушення у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Упродовж 2017 року в області зареєстровано 68,1 тис. випадків порушень адміністративного законодавства, кількість розглянутих справ, щодо яких винесено постанови (рішення), становила 65,5 тис., не розглянутих на кінець року залишилось     1,1 тис. справ. До адміністративної відповідальності упродовж минулого року було притягнуто 59,6 тис. осіб, адміністративні стягнення у вигляді штрафу застосовано до 36,8 тис. осіб, у результаті чого накладено штрафів на суму 34,2 млн.грн, з якої 34% сплачено добровільно. Винесено  попередження  21,7 тис. правопорушників, більше однієї тисячі осіб за результатами розгляду справ було направлено на громадські роботи. Стосовно 5,9 тис. осіб винесено рішення про закриття справи, з них     3,3 тис. – у зв’язку із закінченням строків накладення адміністративного стягнення, 1,3 тис. осіб – у зв’язку зі звільненням від адміністративної відповідальності за малозначністю з оголошенням усного зауваження,          1,2 тис. осіб – через відсутність складу адміністративного правопорушення. Розмір заподіяної адміністративними правопорушеннями майнової шкоди становив 560,1 тис.грн, яку було відшкодовано на 63,5% (у 2016 році відповідно 679,8 тис.грн та 43,7%). Основна  частина суми майнової шкоди (556,9 тис.грн або 99,4 % від загальної суми накладеного штрафу) завдана адміністративними правопорушеннями у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини.               

 

Колективні засоби розміщування

Головне управління статистики інформує. У 2017 році в області надання місць для проживання здійснювали 274 колективні засоби розміщування (на 17 більше, ніж у попередньому році). В загальній їх кількості готелі та аналогічні засоби розміщування склали 89,1% (244 заклади), спеціалізовані засоби розміщування – 10,9% (30 закладів), кількість місць у них – 11,1 тис. та 3,6 тис.  відповідно. Упродовж минулого року колективними засобами розміщування обслуговано 340,7 тис. осіб,  з  них 41,7 тис. дітей у віці 0–17 років та 18,4 тис. іноземних громадян. Більшість відвідувачів надавали перевагу готелям та аналогічним засобам розміщування – 88,5%. З числа іноземних туристів, які відвідали нашу область, кожний п’ятий був жителем Польщі (3,9 тис. осіб), кожний дев’ятий – Молдови (1,7 тис. осіб). Представники Румунії складали 7,5% із загальної кількості іноземних туристів (1,4 тис. осіб), Білорусі, Сполучених  Штатів  Америки  та  Німеччини  –  понад  6%  (1,2 тис.  та  по  1,1 тис. осіб відповідно). Найбільше приїжджих зупинялись у готелях та аналогічних засобах розміщування міст Яремче (51,2%) та Івано-Франківська (31%). Cума доходів від наданих послуг колективними засобами розміщування у 2017 році склала 579,2 млн. грн, що на 17,8% більше, ніж у 2016 році. У структурі доходів 55,5% склав дохід від плати за проживання, 19% – від додаткових послуг, що не входять у вартість путівки, 6,2% – від реалізації путівок. Загальна площа колективних засобів розміщування області на кінець 2017 року становила 323,6 тис. м2, з неї готелів та аналогічних засобів розміщування – 244,6 тис. м2. Крім  того,  в  області  у  2017 році  функціонували  та  прозвітували  про свою  діяльність  306  садиб  сільського  (зеленого)  туризму,  якими  упродовж  року обслуговано  55,1 тис.  осіб,  найбільше  з  них  у  місті  Яремче – 270 садиб  та  48,6 тис.  осіб  відповідно.  Доходи  від  наданих  ними  послуг  склали 39,2 млн.грн.

 

Інноваційна діяльність промислових підприємств міст та районів області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2017р. інноваційною діяльністю в промисловості області займалося 28 підприємств або 21,7% обстежених промислових підприємств. Серед міст та районів вищою, ніж в цілому по області, частка інноваційно активних підприємств була у містах Болехові і Коломиї, Городенківському, Долинському, Надвірнянському, Рожнятівському, Снятинському, Тисменицькому районах (23,1–66,7%). Частка інноваційно активних підприємств міст Івано-Франківська, Калуша та Рогатинcького району складала 13–14,3%.  Не проводили інноваційну діяльність промислові підприємства міст Бурштина та Яремче, Богородчанського, Галицького, Верховинського, Калуського, Коломийського, Косівського та Тлумацького районів. На інноваційні заходи промисловими підприємствами області у 2017р. витрачено 134,2 млн.грн, з них 26,4% – підприємствами Рожнятівського району, 26,2% – Тисменицького, 25,1% – м.Івано-Франківська, 11,9% – Долинського району, 2,5–3,6% – міст Болехова, Калуша та Коломиї, 1,4% – Снятинського, 0,2% – Надвірнянського та менше 0,1% – Рогатинського районів. Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 126 млн.грн (93,9% загального обсягу витрат на інновації). Власними коштами забезпечувалось фінансування інноваційних витрат у промисловості майже усіх міст та районів області, крім Надвірнянського району, де фінансування здійснювалось за рахунок інших джерел. Крім того, кредити для здійснення інноваційної діяльності використали підприємства Долинського та Тисменицького районів. Впроваджували інновації у виробництво 23 інноваційно активних промислових підприємства, з яких 26,1% зосереджено у місті Івано-Франківську, 17,4% – у Долинському районі, по 13% – у м.Коломиї та Тисменицькому районі, 8,7% – у Рожнятівському, по 4,3% – у м.Калуші, Городенківському, Надвірнянському, Рогатинcькому та Снятинському районах. У 2017р. половина підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, реалізували інноваційної продукції на 105,4 млн.грн, у т.ч. за межі України – на 59,2 млн.грн. У цьому напрямку найбільш активно працювали підприємства міста Івано-Франківська та Тисменицького району, частка інноваційного продукту яких у загальному обсязі реалізованої інноваційної продукції області склала відповідно 24,5% і 40,3%.

 

Інноваційна діяльність промислових підприємств області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Протягом 2017р. інноваційною діяльністю в промисловості області займалося 28 підприємств або 21,7% обстежених промислових підприємств (в середньому по Україні – 16,2%). Найбільш сприйнятливими до інновацій були підприємства текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування, де частка тих, що займалися інноваціями, складала 22–30%. На інноваційні заходи у 2017р. витрачено 134,2 млн.грн, у тому числі на придбання машин, обладнання та програмного забезпечення – 130,4 млн.грн (97,2% загального обсягу інноваційних витрат), на внутрішні науково-дослідні розробки – 0,7 млн.грн (0,5%) та на іншу інноваційну діяльність (уключаючи дизайн, навчання, маркетинг та іншу відповідну діяльність) – 3,1 млн.грн (2,3%). Основним джерелом фінансування інноваційних витрат залишаються власні кошти підприємств – 126 млн.грн або 93,9% загального обсягу витрат на інновації.  Найбільше коштів на інноваційні заходи витрачено підприємствами з оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини (39% загального обсягу витрат на інновації), виробництва харчових продуктiв і напоїв (30,8%), хімічних речовин і хімічної продукції (18,8%). У 2017р. 82,1% інноваційно активних промислових підприємств упроваджували інновації у виробництво, зокрема, ними освоєно виробництво 109 інноваційних видів продукції, з яких 3 – нові види машин, устатковання, приладів, апаратів. Найбільшу кількість інноваційних видів продукції впроваджено на підприємствах з виробництва ігор та іграшок (64,2% загальної кількості впроваджених видів інноваційної продукції), харчових продуктiв (12,8%), хімічних речовин і хімічної продукції (10,1%). Для підвищення технічного та технологічного рівня виробництва на підприємствах області було впроваджено 23 нові технологічні процеси, 65,2% з яких забезпечили економне використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Найбільше інноваційних технологічних процесів впровадили підприємства з оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини (26,1%), виробництва харчових продуктiв і напоїв (21,7%), текстильного виробництва та виробництва одягу (13%).  З метою здійснення нововведень 4 підприємства придбали 17 нових технологій з устаткованням, з яких 11 – за межами України. У 2017р. половина підприємств, які здійснювали інноваційну діяльність, реалізували інноваційної продукції, яка була новою для підприємства, на 105,4 млн.грн, у т.ч. за межі держави – на 59,2 млн. грн.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  підприємствами міст та районів області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. За січень–березень 2018р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,6 млрд.грн, що склало 2,8% її загального обсягу по Україні. Підприємства міста Калуша забезпечили 27,9% загальнообласного обсягу реалізації, в основному, за рахунок збільшення виробництва хімічної продукції. Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Івано-Франківська (24,1% загальнообласного обсягу), Бурштина (23,4%), а також Долинського (6,2%), Тисменицького (5,6%) та Рожнятівського (4,5%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Надвірнянського району склала 2,6%, Рогатинського – 1,7%, Снятинського – 1%, м.Коломиї – 0,9%, Богородчанського та Галицького районів – по 0,4%, Косівського – 0,3%, м.Болехова, Городенківського, Калуського та Коломийського районів – по 0,2%, м.Яремче та Тлумацького району – по 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%. У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 12,8 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (265,3 тис.грн), Калуші (73,5 тис.грн), Івано-Франківську (16,6 тис.грн) та Долинському районі (15,9 тис.грн).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  підприємствами області у січні–березні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–березні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,6 млрд.грн (у січні–березні 2017р. – на 10,8 млрд.грн). У загальному обсязі реалізації 48,9% становила продукція переробної промисловості, 43,6% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 6,9% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами. Майже 49% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим був внесок у переробну промисловість підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (17,7%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (11,3%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (10,3%), машинобудування (7,4%). Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 9 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 2,7% у січні–березні 2017р. до 24,1% у січні–березні поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 7,8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,9%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,2%, добування сирої нафти та природного газу – 4,1%. В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 51% займала енергія, 39% – товари проміжного споживання, 7,8% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,2% – інвестиційні товари.

 

Пересічна родина Івано-Франківщини

Головне управління статистики інформує. За матеріалами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, проведеного працівниками органів державної статистики, у 2017 році на Прикарпатті налічувалося 450,4 тис. домогосподарств або 3% загальної їх кількості в країні. Майже 55% домогосподарств нашої області проживають у сільській місцевості, решта – у міських поселеннях. Кожна шоста родина мешкає в обласному центрі. В середньому домогосподарство складається з трьох осіб. Більше третини родин нашого краю мають у своєму складі чотирьох осіб і більше, 27,4% – трьох осіб. Кожне четверте домогосподарство складається з двох осіб, а кожне восьме – з однієї особи. Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає третє місце (після Закарпатської та Рівненської областей) за часткою багаточисельних родин (з чотирьох і більше осіб). Майже половина (48%) родин області мають дітей віком до 18 років. З їх числа 72,3% виховують одну дитину, 24,6% – двох, решта – трьох і більше. Діти у віці 7-13 років є у складі 45,2% сімей, 3-6 років – у 30,5%. Кожне п’яте домогосподарство виховує дітей віком 14-15 років, а кожне дев’яте – до 3 років. За часткою родин з дітьми область посідає п’яте місце серед регіонів держави. Умови та рівень життя домогосподарств з дітьми забезпечують дорослі особи, які є у їх складі. Більше половини сімей нашого краю мають двох дорослих осіб, 41,9% – трьох і більше, 3,6% – тільки одну дорослу особу. Серед домогосподарств без дітей кожне четверте – одинаки, 70,3% яких – особи непрацездатного віку. Добробут родин в значній мірі залежить від наявності та кількості працюючих осіб у їх складі. За отриманими даними, дві працюючі особи є у складі половини родин нашого краю, одна – у 40,3%, троє і більше осіб – у кожному десятому домогосподарстві. Загалом, працюючі особи є у складі 74,8% домогосподарств області. За цим показником область посідає друге місце (після Закарпаття) серед регіонів країни.

Довідково: 15 травня у всьому світі відзначають Міжнародний день сім’ї, який був започаткований в 1993 році Генеральною Асамблеєю ООН для об’єднання родин усього світу. Нехай цей день стане святом для кожного з нас, адже сім’я є невичерпним джерелом любові та тепла, міцним підґрунтям соціального  та економічного розвитку суспільства.

 

 

Мисливське господарство області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Право на ведення мисливського господарства в 2017р. на площі 732 тис.га (майже 2% мисливських угідь в Україні) було надано 53 господарствам, зареєстрованим на території області. У 2017р. в мисливських угіддях підприємств області налічувалось 6 видів копитних тварин (10,4 тис. голів), 16 видів хутрових звірів (38,8 тис. голів), 27 видів птахів (174,3 тис. голів). Порівняно з 2016р. чисельність копитних тварин збільшилась на 0,3 тис. голів (на 3,4%), хутрових звірів – на 1,3 тис. голів (на 3,6%), пернатої дичини – на 3,3 тис. голів (на 1,9%). Загальні витрати на ведення мисливського господарства у 2017р. склали 10,9 млн.грн (на 19,4% більше, ніж у 2016р.), з них з державного бюджету профінансовано 5,7% загального обсягу витрат (роком раніше – 5,4%). На охорону, відтворення, облік диких тварин та впоряд­кування мисливських угідь протягом 2017р. витрачено 3644,1 тис.грн, (на 15,1% більше, ніж у 2016р.), з яких 52,7% – на біотехнічні заходи із збереження та відтворення диких тварин, 44,9% – на охорону диких тварин та боротьбу з браконьєрством, 0,9% – на облік диких тварин  та 1,5% – на упорядкування мисливських угідь. Від ведення мисливського господарства у 2017р. одержано 3806,7 тис.грн, (2,8% загальнодержавних надходжень), що  на 15,1% більше, ніж роком раніше. У розрахунку на 1000 га мисливських угідь витрати на охорону диких тварин та боротьбу з  браконьєрством склали 2234 грн (по Україні – 1568 грн), вихід продукції мисливського господарства становив 5200 грн,  (по Україні – 4143 грн), що  відповідає восьмому місцю серед регіонів держави. Окупність ведення мисливського господарства  становила 34,9% і за цим показником область посіла 14 місце серед регіонів держави. Для збільшення кількості мисливських тварин в області діє 22 розплідники із штучного  розведення копитних тварин та 8 – із штучного розведення пернатої дичини. На  їх  утримання  у 2017р. витрачено 429,4 тис.грн  (роком раніше –  388,6 тис.грн).

 

Індекс  споживчих  цін  у  березні  2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 1,1%, з початку року – 3,5% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях), в області – 0,9% та 3,6% відповідно. Приріст споживчих цін у березні зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,6–0,9% у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Волинській, Луганській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Харківській, Черкаській, Чернівецькій областях до 1,0–1,9% у Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Чернігівській, Львівській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Дніпропетровській, Закарпатській, Миколаївській, Херсонській областях та м.Києві. На споживчому ринку області в березні п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. На 3,1–0,7% подорожчали маргарин, оливкова та соняшникова олія, овочі, сметана, сири, риба та продукти з риби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 3,0%–1,0% подешевшали крупи гречані, цукор, яйця, рис. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,0%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,2%, алкогольні напої – на 0,8% Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на водопостачання та каналізацію – на 10,2% та 4,7% відповідно. Зниження цін на транспорт у цілому на 0,2% спричинено в основному здешевленням палива та мастил на 2,6%. Разом з тим на 3,9% та 3,5% подорожчав проїзд у автодорожньому та залізничному транспорті.

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–лютому 2018 року

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2018р. становили 148,2 млн.дол. США, імпорту – 153,5 млн.дол. США. Проти січня–лютого 2017р. обсяги експорту збільшилися на 49,9%, імпорту – у 2,5 раза. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 5,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,97. Cеред  регіонів  України  за  обсягами  експорту  товарів область посіла 13 місце, імпорту – 12 місце. Партнерами області у зовнішній торгівлі  товарами  були нерезиденти з 83 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини,  Індії, Польщі, Туреччини, Чехії, Російської Федерації, Латвії, Білорусі, Італії, Іспанії. Обсяг   експорту   товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив  97,2 млн.дол. США або 65,6% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з січнем–лютим 2017р. в 1,6 раза. У товарній структурі експорту області провідні позиції займали полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, продукти рослинного походження, мінеральні продукти В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Румунії, Польщі, Білорусі. Імпорт товарів з країн ЄС становив 70,5 млн.дол. США або 45,9% від загальнообласного обсягу імпорту, що на 46% більше, ніж у січні–лютому 2017р.  Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, недорогоцінних металів та виробів з них, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них.

 

Лісове  господарство міст і районів Івано-Франківської області у  2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017р. підприємствами, зареєстрованими на території області, яким надані в постійне користування або власність ліси, реалізовано продукції (товарів, послуг) лісового господарства на 843,8 млн.грн, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Майже 73% загальнообласних обсягів реалізації забезпечили лісогосподарські підприємства Рожнятівського, Долинського, Надвірнянського, Верховинського районів та Івано-Франківської міської ради. Загальна площа рубок лісу в області склала 25,8 тис.га, найбільше з яких  припадає на підприємства Івано-Франківської міськради – 3,9 тис.га або 15% площі рубок в області, Надвірнянського (3,6 тис.га або 14%),  Рожнятівського (3,1 тис.га або 11,9%),  Богородчанського (2,3 тис.га або 9%), Верховинського (2,1 тис.га або 8,1%), Долинського (1,8 тис.га або 7,1%) районів  та Яремчанської міськради  (1,9 тис.га або 7,5%), частка Калуського, Коломийського, Косівського районів  та Болехівської міськради коливається від  5,6%  до 4,7%, Галицького, Рогатинського, Тлумацького  та Снятинського – від 3,6% до 0,4%.Від усіх видів рубок та проведення підготовчих робіт в 2017 році заготовлено 1462,9 тис.м3 деревини, що на 4,5% менше, ніж роком раніше, з неї – 1161,5 тис.м3 ліквідної деревини (на 4,3% менше). У загальнообласних обсягах заготовленої ліквідної деревини частка підприємств Рожнятівського району становила 20,5% (237,6 тис.м3), Долинського – 16,3% (189,3 тис.м3), Івано-Франківської міськради – 13% (151 тис.м3), Надвірнянського – 12,7%  (147,3 тис.м3), Верховинського – 9,9% (114,5 тис.м3), Болехівської міськради – 5,9% (68,7 тис.м3) питома вага Богородчанського, Коломийського, Калуського, Рогатинського, Косівського районів та Яремчанської міськради коливалась від 4,7% до 1,9%. Підприємствами Галицького, Снятинського та Тлумацького районів заготовлено 0,5–0,2% загальнообласних обсягів ліквідної деревини.Збільшили заготівлю ліквідної деревини порівняно з 2016 роком лісогосподарські підприємства Тлумацького, Снятинського, Коломийсього  (на 0,1–0,9%), Галицького,  Рогатинського, Косівського районів та Яремчанської міської ради (на 6,1–13,9%).  У структурі заготовленої ліквідної деревини 53,8% становила паливна деревина, 46,2% – лісоматеріали круглі. В районному розрізі основними заготівельниками паливної деревини були підприємства Рожнятівського (16,6% загальнообласних обсягів), Долинського (12,3%), Надвірнянського (9,8%) районів, Івано-Франківської (17,6%) та Болехівської (8,3%) міських рад, лісоматеріалів круглих – Рожнятівського (24,9%), Долинського (21%), Надвірнянського (16%) та  Верховинського (14,2%) районів. У 2017 році через несприятливі погодні умови та хвороби лісу загинуло 159 га  лісових  деревостанів  (у 2016 році – 829 га), найбільше з яких у Долинському (57 га або 35,8% площі загибелі), Рожнятівському (37 га або 23,3%) та Верховинському (36 га або 22,6%) районах. Роботи із захисту лісів від шкідників і хвороб у 2017 році проведено на площі 4,3 тис.га, де основну частину (99,3%) становили профілактичні біотехнічні  заходи, які найбільше застосовувались підприємствами Івано-Франківської міської ради (18,8% загальної площі проведених лісозахисних робіт підприємствами області), Коломийського (11,7%) та Надвірнянського  (10,7%) районів; хімічні препарати захисту лісів застосовувались лісогосподарськими підприємствами Коломийського району на 30 га. Відтворенням лісів у 2017 році в області охоплено 4 тис.га, з них 52,3% або 2,1 тис.га здійснено підприємствами Рожнятівського, Надвірнянського районів та Івано-Франківської міської ради.

 

Стан роздрібної торгівлі області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Оборот роздрібної  торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у 2017р. становив 19,3 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 6,8% більше обсягу 2016р. За індексом фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі область посіла восьме місце серед регіонів України. У розрахунку на одну особу через торгову мережу юридичних та фізичних осіб-підприємців за 2017р. продано товарів майже на 14 тис. грн.  У 2017 році підприємствами (юридичними особами), основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, продано товарів на 11,4 млрд.грн, що на 5,4% більше, ніж у 2016р. Продаж товарів за готівку через торгову мережу підприємств становив 81,6%, за допомогою платіжних карток – 15,6%, за договорами банківського кредиту – 2,5%, через мережу Інтернет – 0,3%. Частка області у роздрібному товарообороті підприємств України склала 1,9%. Майже 55% роздрібного товарообороту області забезпечили підприємства м.Івано-Франківська. У товарній структурі роздрібного товарообороту підприємств області питома вага продажу продовольчих товарів становила майже 30%, обсяг їхнього продажу склав 3,3 млрд.грн і у порівнянні з 2016р. зменшився на 2,2%. Продовольчі товари вітчизняного виробництва у загальному обсязі продажу складали  90,2%. Понад 95% реалізованих яєць, масла вершкового, маргарину, солі, картоплі, цукру, хлібобулочних виробів, напоїв слабоалкогольних, соків, м'яса та м'ясопродуктів, молока та молочних продуктів – продукти українських виробників. Питома вага непродовольчих товарів склала понад 70%, їх продано на                8,1 млрд.грн, що на 8,8% більше, ніж у 2016р. Товари вітчизняної промисловості займали майже половину обсягу продажу непродовольчих товарів. Товари українських виробників становили понад три чверті обсягу роздрібного продажу таких груп непродовольчих товарів, як побутове рідке котельне паливо, газ у балонах, вугілля і дрова для опалення, матеріали мастильні, фарби, лаки та емалі, лісоматеріали та вироби будівельні дерев’яні та скло віконне, матеріали та обладнання для роботи у домашніх умовах (включаючи садово-городній інвентар), книги, газети та журнали. Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) у 2017р. у розрахунку на одну особу продано товарів на 8,3 тис.грн (по Україні –13,8 тис.грн), у т.ч. продовольчих – на 2,4 тис.грн, непродовольчих – на 5,9 тис.грн.

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у січні–березні 2018 року

Головне  управління статистики інформує.  У  січні–березні  2018 року  на переробні підприємства області надійшло 5,9 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 42,1% більше, ніж  у січні–березні 2017 року, та 6,4 тис.т молока сирого всіх видів (на 0,9% менше). У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на переробку на птицю припадає  49,9%,  свині – 31,9%, велику рогату  худобу – 18,2%. Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі) переробними підприємствами порівняно з січнем–березнем 2017 року збільшились у 1,7 раза  і склали 5,3 тис.т (88,7% загального надходження), молока – на 5,9% (6,2 тис.т, 96,7%). Від підприємств у січні–березні 2018 року закуплено 96,7% загального обсягу сільськогосподарських тварин  та 32,3%  –  молока,  від  населення – відповідно  3,3%  та  67,7%. Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували сільськогосподарських тварин, у січні–березні 2018 року становили  30171,5 грн за т, молоко – 5503,8 грн за т проти 26557,2 грн та 6090,4 грн за т відповідно у січні–березні 2017 року. Переробними підприємствами у січні–березні 2018 року використано для переробки  0,5 тис.т  власно вирощених тварин  (у  січні–березні  2017 року – 1,1 тис.т) та 0,2 тис.т власно виробленого молока  (0,6 тис.т). На давальницьких засадах прийнято для переробки 0,1 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі).

 

 Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області  у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 908,6 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 660,3 дол. У 2017р. в економіку області інвестовано 3164,1 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 2211,1 тис.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017р. збільшився на 9,9%.Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 4.На 31 грудня 2017р. інвестицїї вкладено нерезидентами 49 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.У розвиток промисловості спрямовано 675,3 млн.дол. США (74,3%  загального обсягу акціонерного капіталу),  з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 664,7 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної діяльності – 2,7%.Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (498,1 млн.дол. США або 54,8% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (260,2 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 5,7 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 1,7 млрд.грн (у січні 2017р. – на 3,7 млрд.грн та 0,4 млрд.грн відповідно). У загальному обсязі реалізації 50,2% становила продукція переробної промисловості, 43% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 6,2% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,6% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.Майже 53% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції.  Вагомим був внесок у переробну промисловість підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (16,4%), гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (9,6%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (9,1%), машинобудування (7,7%).Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,8%, що відповідає 9 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності зріс з 2,7% у січні 2017р. до 28,3% у січні поточного року. Частка реалізованої промислової продукції підприємств з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавних обсягах склала 8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4%, добування сирої нафти та природного газу – 3,5%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2%.В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 49,7% займала енергія, 40,6% – товари проміжного споживання, 7,7% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2% – інвестиційні товари.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 908,6 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 660,3 дол. У 2017р. в економіку області інвестовано 3164,1 тис.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 2211,1 тис.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2017р. збільшився на 9,9%.Серед регіонів України за обсягом прямих іноземних інвестицій в цілому Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5, за темпом росту – 4.На 31 грудня 2017р. інвестицїї вкладено нерезидентами 49 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.У розвиток промисловості спрямовано 675,3 млн.дол. США (74,3%  загального обсягу акціонерного капіталу),  з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 664,7 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,7%, будівельної діяльності – 2,7%.Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (498,1 млн.дол. США або 54,8% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (260,2 млн.дол. або 28,6%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,1%) та Тисменицького (2,7%) районів.

 

Заробітна плата штатних працівників та стан її виплати у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2018р. становив 6665 грн, що майже у 1,8 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн). Найвищий рівень заробітної плати у січні 2018р. спостерігався в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в сфері транспорту, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,8–2 рази. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, сфері надання інших видів послуг (не перевищували 56,5% середнього показника по області).По відношенню до січня 2017р. заробітна плата збільшилась                        на 27,7%, а до грудня 2017р. зменшилась на 3,9%. Зменшення нарахувань у січні до попереднього місяця відбувається щороку і зумовлено тим, що в грудні здійснюються нарахування одноразових виплат: винагород за підсумками роботи за рік, за вислугу років, компенсаційних виплат за невикористану відпустку тощо.  Індекс реальної заробітної плати у січні 2018р. порівняно з груднем 2017р. становив 94,5%, а відносно січня 2017р. – 112,2%.Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 лютого 2018р. становила      20,2 млн.грн, що складає 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень  2018р., та 0,8% суми заборгованості по державі. Упродовж січня 2018р. заборгованість збільшилась на 609,2 тис.грн, або на 3,1%. Борг із виплати заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів склав 1,9 млн.грн.  У структурі загальної суми заборгованості 30,8% припадає на економічно активні підприємства, 69,2% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Основна частина суми боргу із виплати заробітної плати припадає                на підприємства промисловості (86,7%).

 

                                                                               Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 лютого 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 лютого 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 20,2 млн.грн, що складає 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2018р. Порівняно з 1 січня 2018р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 609,2 тис.грн, або на 3,1%. Виникла заборгованість у Косівському районі в сумі 1,8 млн.грн та Тлумацькому – в сумі 58,3 тис.грн; спостерігалось незначне зростання боргу в Тисменицькому районі (на 2,8 тис.грн, або на 0,1%). Водночас зменшення заборгованості відбулося у м.Івано-Франківську (на 1,1 млн.грн) та м.Бурштині (на 141,1 тис.грн). У Надвірнянському районі заборгованість із виплати заробітної плати залишилась на рівні 1 січня 2018р. і склала 175,2 тис.грн. На підприємства обласного центру припадає 78,5% суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 11,2%, Косівського – 9,1%, Надвірнянського – 0,9%, Тлумацького – 0,3% та м.Бурштина – 0,03%. На підприємствах решти міст і районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.Заборгованість за рахунок коштів місцевих бюджетів станом на 1 лютого 2018р. на підприємствах Косівського та Тлумацького районів склала 1,9 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає30,8% суми боргу, водночас у м.Бурштині, Косівському та Тлумацькому районах цей показник складає 100%, в обласному центрі – 24,6%, в Тисменицькому районі – 18,7%. У Надвірнянському районі вся сума заборгованості з виплати заробітної плати, у м.Івано-Франківську 75,4% суми боргу, в Тисменицькому районі 81,3% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (в середньому по області цей показник  складає 69,2%).Борг на економічно неактивних підприємствах відсутній.

 

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2017 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІV кварталу 2017 року працювало понад 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,3 млрд.грн, чверть якого реалізовано населенню. Вагомою  була частка послуг реалізованих населенню у містах Коломиї (73,6% від загального обсягу наданих послуг), Бурштині (67,8%), Яремче (49,9%), Тлумацькому (68,9%) та Косівському (48,2%) районах.У структурі реалізованих послуг значним був попит на послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (29,2% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (24,9%), у сфері телекомунікацій (12,7%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (5,5%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування та з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (по 2,8%), у сфері вищої освіти (2,5%).Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (74,8% загальнообласного обсягу), Яремче (6,5%), Калуша (5,2%) та Долинського району (4,6%).

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами Івано-Франківської  області у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У січні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 69,8  млн.грн, або 1,4% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 105,7%. Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт Івано-Франківщина посіла 14 місце, а за  індексом будівельної продукції – 15 місце. Зведення  будівель  збільшилося  на  10,1%,  у т.ч.  житлових – на 18%, нежитлових – на 3,7%. Інженерних  споруд  зведено  на  1,9 % менше,  ніж  у  січні 2017р.  Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали  71,8%  від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 18% відповідно.

 

Прийняття в експлуатацію житла в Івано-Франківській області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 624,5 тис.м2  загальної площі житла, що на 29,9% більше, ніж           за 2016р. У міських поселеннях збудовано 51,7% загальнообласного обсягу,                у сільській місцевості – 48,3%.У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 4,5 тис. м2 житла.Серед регіонів держави за обсягом прийнятого в експлуатацію житла                  Івано-Франківщина посіла  5  місце, в розрахунку на 10 тис. населення – 3 місце.В одноквартирних будинках прийнято в експлуатацію 60% загального обсягу житла, у будинках із двома й більше квартирами – 38,9%, у гуртожитках – 1,1%.Упродовж 2017р. в області прийнято в експлуатацію 5796 квартир. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив  106,6 м2 загальної площі,          у т.ч. у міських поселеннях – 92,6 м2, у сільській місцевості – 126,8 м2.На території Івано-Франківської міської ради збудовано 243,2 тис. м2 житла (38,9% загальнообласного обсягу), що у 1,9 раза більше, ніж  у 2016р. Суттєві обсяги житла прийняті також у Тисменицькому районі (8,7%), місті Коломиї (7,2%), Надвірнянському (6,1%) і Коломийському (5,7%) районах, на території Яремчанської міської ради (4,5% загальнообласного обсягу).

 

Інвестиційне забезпечення економіки міст та районів області за січень–грудень 2017 року

 Головне управління статистики інформує. За січень–грудень 2017р.           у розвиток економіки Івано-Франківської області вкладено 8972,6 млн.грн капітальних інвестицій, з них найбільш суттєві обсяги коштів освоєно  підприємствами обласного центру (31,2% загальнообласного обсягу) та Тисменицького району (27,7%). Частка підприємств Рожнятівського району  становить 5%, Яремчанської міської ради, міст Калуша, Коломиї, Калуського району – 3,2–3,7%,  Косівського, Долинського, Богородчанського,  Коло-мийського,  Надвірнянського, Снятинського районів – 2,1–2,9%, Галицького, Рогатинського, Городенківського – 1,3–1,8%, міст Бурштина, Болехова, Верховинського і Тлумацького районів – не перевищує 0,9%.  У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по області склав 6509,4 грн. У територіальному розрізі співвідношення між максимальним та мінімальним обсягом інвестицій у розрахунку на одну особу становило 9,8 раза. Найбільше коштів на одного мешканця освоєно у Тисменицькому районі (29,9 тис.грн), містах Яремче (12,9 тис.грн), Івано-Франківську   (11,2 тис.грн) та Рожнятівськоиу районі (6,1 тис.грн), найменше – у місті Бурштині (1322 грн), Тлумацькому (1702 грн) та Верховинському  (1754,7 грн) районах. У структурі фінансування капітальних інвестицій в цілому по області 54% загального обсягу становила частка власних коштів підприємств та організацій, 21% – коштів населення на будівництво житла, 16,6% – коштів державного та місцевого бюджетів. Серед міст та районів області найбільша питома вага власних коштів підприємств та організацій спостерігалася у Рогатинському (89,2%), Тисменицькому (86,2%), Калуському (75,2%), Снятинському (58,8%), Городенківському (47,8%) районах та містах Калуші (60,6%), Івано-Франківську (48,8%) і Болехові (47,1%), коштів населення на будівництво житла – у Коломийському (64,5%), Косівському (64,3%), Надвірнянському (62,6%), Верховинському (60,6%), Богородчанському (43,4%), Долинському (40,4%) районах, містах Бурштині (56,4%), Яремче (45,2%) та Коломиї (43,8%). Частка державного та місцевого бюджетів переважає у  Тлумацькому (52,1%) і Галицькому (37,9%) районах. У житлове будівництво в області вкладено 2280,4 млн.грн капітальних інвестицій. За обсягом інвестицій у житлові будівлі першість посіли м.Івано-Франківськ (29,3% загальнообласного обсягу), Тисменицький (9,7%), Надвірнянський (7,7%),  Коломийський (7,4%) райони, міста Яремче (6,8%), Коломия (6,3%) і Косівський (5,3%) район.

  

Інвестиційне забезпечення економіки області у січні–грудні 2017 року

 Головне управління статистики інформує. За січень–грудень 2017р. підприємствами та організаціями області освоєно 8972,6 млн.грн капітальних інвестицій, що на 32,1% більше від обсягу січня–грудня 2016р. За обсягом освоєних капітальних інвестицій серед регіонів держави Івано-Франківщина посіла 13 місце, за індексом – 10.У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 6509,4 грн, що відповідає 14 місцю серед регіонів.За рахунок власних коштів підприємств та організацій освоєно 54% загального обсягу капітальних інвестицій, коштів населення на будівництво житла – 21%, державного та місцевих бюджетів – 16,6%.Основна частина інвестицій (99,4%) вкладена у матеріальні активи. Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільше вкладень було спрямовано у розвиток підприємств промисловості (39,4%) та будівництва (27,9%).

 

Стан ринку послуг області у IV кварталі 2017 року

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІV кварталу 2017 року працювало понад 1,8 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,3 млрд.грн, чверть якого реалізовано населенню. Вагомою  була частка послуг реалізованих населенню у містах Коломиї (73,6% від загального обсягу наданих послуг), Бурштині (67,8%), Яремче (49,9%), Тлумацькому (68,9%) та Косівському (48,2%) районах.У структурі реалізованих послуг значним був попит на послуги складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (29,2% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту, надання послуг з перевезення речей (24,9%), у сфері телекомунікацій (12,7%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (5,5%), з діяльності у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування та з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (по 2,8%), у сфері вищої освіти (2,5%).Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (74,8% загальнообласного обсягу), Яремче (6,5%), Калуша (5,2%) та Долинського району (4,6%).

 

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У промисловості області у січні 2018р. індекс промислової продукції склав 115,2% (в Україні – 103,6%), що відповідає 4 місцю серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 21,5%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 20,4%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – в 1,6 раза.Підприємствами переробної промисловості рівень січня 2017р. перевищено на 53,8%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,7 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,7 раза); у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 26%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 21,1%, у машинобудуванні – 3,8%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 74,7%. На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції порівняно з січнем 2017р. склав 90,9%. Електроенергії вироблено 929,9 млн.кВт·год, що становить 86,7% січня минулого року.

 

Про промислове виробництво в Івано-Франківській області у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. У промисловості області у січні 2018р. індекс промислової продукції склав 115,2% (в Україні – 103,6%), що відповідає 4 місцю серед регіонів держави. У добувній промисловості і розробленні кар’єрів за підсумками січня 2018р. одержано приріст промислової продукції на 21,5%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 20,4%, інших корисних копалин та в розробленні кар’єрів – в 1,6 раза.Підприємствами переробної промисловості рівень січня 2017р. перевищено на 53,8%. Найбільший приріст продукції спостерігався у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (в 11,7 раза), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (в 1,7 раза); у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції збільшення склало 26%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 21,1%, у машинобудуванні – 3,8%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 74,7%. На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції порівняно з січнем 2017р. склав 90,9%. Електроенергії вироблено 929,9 млн.кВт·год, що становить 86,7% січня минулого року.

 

Роздрібна торгівля області у січні 2018 року

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні 2018р. населенню реалізовано товарів на 1,5 млрд.грн, що відповідає   17 місцю серед регіонів країни. Індекс обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 107,5% (в Україні – 109,6%). У розрахунку на одну особу населення у січні поточного року у середньому за місяць підприємствами (юридичними особами) та фізичними особами–підприємцями, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, реалізовано товарів у роздріб на 1114 грн (по Україні – на 1624 грн).Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) продано товарів на 926,8 млн.грн, що у порівнянних цінах на 8,2% більше обсягу січня попереднього року. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах Івано-Франківщина посіла чотирнадцяте місце серед регіонів України.

 

                                            Зовнішня торгівля товарами міст і районів області у 2017 році

Головне управління статистики в області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. становили  665,4 млн.дол. США, імпорту – 642,3 млн.дол. США. Проти 2016р. обсяги експорту збільшилися на 16%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 23,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04. Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти зі 111 країн світу.Серед міст та районів області найбільша частка експорту товарів належала суб’єктам обласного центру (38% загальнообласних обсягів) та міста Калуша (31,2%). Вагомими були обсяги експорту з Тисменицького (7,3%), Рогатинського (4,5%), Долинського (4%) та Рожнятівського (3,5%) районів. Питома вага інших міст обласного значення та районів склала від 2,2%  у м.Коломия до 0,1% у Богородчанському районі.У порівнянні з 2016р. обсяги експорту товарів з Тлумацького району збільшилися майже у 23 рази (в основному за рахунок зернових культур), з м.Калуша – у 4,4 раза (пластмаси, полімерні матеріали, продукція хімічної промисловості, мінеральні продукти), з Рогатинського та Коломийського районів – у 3,5 раза (продукти рослинного походження). Зросли також на чверть обсяги експорту товарів з м.Коломиї (текстильні матеріали та текстильні вироби, деревина і вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали), на 31% – з Галицького (деревина і вироби з деревини) та на 38,9% – з Тисменицького (мінеральні продукти, пластмаси, полімерні матеріали, шкури необроблені, шкіра вичищена, продукти тваринного походження) районів. Водночас, зменшилися відвантаження за межі країни з міст Івано-Франківська, Болехова та Яремче, Калуського, Богородчанського, Верховинського, Городенківського та Косівського районів (на 33,4%–5,6%).Найбільші обсяги надходжень з-за меж країни отримали суб’єкти господарювання міст Івано-Франківська (36,2% загальнообласних обсягів) та Калуша (32,4%), Тисменицького (13,2%) та Рожнятівського (6,2%) районів. Частка м.Коломиї, Рогатинського, Долинського, Снятинського та Калуського районів складала 2,2–1,6%.  Питома вага інших міст обласного значення та районів становила 0,7– 0,1%.Обсяги імпортованих товарів, які  отримали  суб’єкти  господарювання м.Калуша, зросли у порівнянні з 2016 роком у 3,9 раза (мінеральні продукти, продукція хімічної промисловості), Рогатинського району – у 2,2 раза (мінеральні продукти), Тисменицького району – в 1,8 раза (механічні машини), м.Івано-Франківська – на 18,1% (механічні машини, недорогоцінні метали та вироби з них). Зростання імпортних надходжень спостерігалося і в решті міст обласного значення та районів, крім м.Яремче (зменшення на 10,4%), Рожнятівського (на 6,1%) та Надвірнянського (у 3,1 раза) районів.

 

Найбільші партнери області у зовнішній торгівлі товарами з країнамиЄС у 2017 році

Головне управління статистики інформує. У 2017 році географія  зовнішньої  торгівлі області товарами охопила 111 країн світу. Вагоме місце серед них посідали країни Європейського Союзу, на які припало майже 60%  зовнішньоторговельного обороту області. Відбулося збільшення обсягів як відвантажень до цієї групи країн товарів (на 22,9%), так і імпортних надходжень від них (на 19,7%). Цьому, насамперед, сприяло зростання обсягів зовнішньої торгівлі області з Румунією, Німеччиною та Польщею.Одним з вагомих торговельних партнерів області серед країн ЄС є Румунія (20,8% зовнішньоторговельного обороту області з країнами ЄС), обсяги експорту та імпорту товарів з якою склали у 2017р.,  відповідно,  117,2 млн.дол. США та 43,8 млн.дол. США. Майже 80% експорту та дві третини імпорту з цієї країни складало електричне устаткування. Крім цього, до Румунії відвантажували  деревину та вироби з деревини, частини взуття, отримували – пластмаси, полімерні матеріали, продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Майже 90% імпорту та 85% експорту до Румунії складали, відповідно, давальницька сировина та готова продукція, виготовлена з давальницької сировини.Понад 130 млн.дол. США або 16,8% зовнішньоторговельного обороту області з країнами ЄС припадало на Німеччину, обсяги  експорту та  імпорту з якою склали відповідно 30,1 млн.дол. США та 99,9 млн.дол. США. Провідну позицію в експорті до цієї країни займали насіння і плоди олійних культур (27,8%), натуральне та штучне хутро (20,1%), деревина та вироби з деревини (18,9%), пластмаси, полімерні матеріали (11,9%), одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (10,9%). Серед імпортованої продукції вагомою була частка механічних та електричних машин (38,2%), засобів наземного транспорту (12,3%), пластмас, полімерних матеріалів (10,2%). Німеччина була найбільшим джерелом  імпорту області з країн ЄС, її частка складала 27,5%.Експорт товарів до Польщі (третьої за обсягами торгівлі країни)  становив  59,5 млн.дол. США, імпорт – 56 млн.дол. США. Нерезидентам з Польщі відвантажували, в основному, органічні хімічні сполуки, пральні машини, деревину та вироби з деревини, пластмаси, полімерні матеріали. З цієї країни надійшли полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, механічні та електричні машини, чорні метали та вироби з них, папір та картон.

 

Демографічна ситуація в області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення області, за оцінкою, за попередніми даними на 1 січня 2018 року становила 1377,5 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях – 606,2 тис., у сільській місцевості – 771,3 тис. осіб. Упродовж 2017 року чисельність населення області зменшилась на 2419 осіб. Зменшення відбулося, в основному, за рахунок природного скорочення, середньообласний рівень якого становив 2,9 особи на 1000 осіб наявного населення. Упродовж 2017 року в області зареєстровано 13426 живонароджених та 17306 померлих: на 100 померлих припадає 78 живонароджених проти 63 живонароджених в середньому по державі. Кількість живонароджених порівняно з 2016 роком зменшилась на 8,4%, померлих – збільшилась на 0,5%. Серед померлих – 90 дітей у віці до одного року, що на 9 осіб менше, ніж у 2016 році.

 

Діяльність автотранспортного комплексу області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Більше половини вантажних та три чверті пасажирських перевезень в області виконується автотранспортом. У 2017 році  автоперевізниками області (юридичними та фізичними особами-підприємцями)  на  комерційній  основі  замовникам доставлено        9,1 млн.т  вантажів  та  виконано  транспортну роботу в обсязі 1184,7 млн.ткм.       У  порівнянні  з  2016 роком  обсяги  вантажних  автоперевезень  збільшилися  в 1,5 раза. Із загального їх обсягу 87,7% припало на підприємства-юридичні особи. За обсягами вантажних перевезень автотранспортом за 2017 рік область посіла 7 місце серед регіонів України. Найбільша частка вантажних автоперевезень здійснювалась перевізниками міст Івано-Франківська (21,8%) і Калуша (10%), Косівського (33,6%), Калуського (14,5%) та Долинського (6,3%) районів. Серед видів перевезених вантажів провідну позицію займали камінь, пісок, гравій, глина, торф та інша продукція добувної промисловості і розроблення кар’єрів, деревина та вироби з деревини, зернові вантажі. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень транспортом фізичних осіб-підприємців) у 2017 році скористались                        63,5 млн. пасажирів,  або  на  11,8%  більше,  ніж у 2016 році. Обсяг виконаної пасажирської роботи збільшився на 26,7% і склав 1178,9 млн.пас.км.                  За обсягами пасажирських перевезень область посіла 15 місце серед регіонів України.Найбільша частка пасажирських перевезень, припала на автоперевізників міст Івано-Франківська (43,7%), Калуша (8,4%), Коломиї (7%), Коломийського (5,9%), Надвірнянського (5,6%), Богородчанського (5,4%) та Долинського (4,8%) районів. Майже 65% обсягів пасажирських автоперевезень виконали фізичні особи-підприємці, транспортом яких перевезено понад 41 млн. пасажирів. Пасажирські перевезення у м.Яремче, Богородчанському, Верховинському, Галицькому, Надвірнянському та Тисменицькому районах здійснювалися тільки транспортом фізичних осіб-підприємців.

 

Зовнішня  торгівля  підприємств та організацій області послугами у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг  підприємствами  і  організаціями області за 2017р. становили 54,5 млн.дол. США, імпорту – 15,9 млн.дол. США.  Порівняно з попереднім роком обсяги наданих послуг збільшилися на 1,2%, отриманих – зменшилися на 11,2%. Позитивне сальдо   зовнішньої  торгівлі  послугами  склало  38,6 млн.дол. США.За обсягами експорту послуг область посіла 14 місце серед регіонів України.Зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 110 країн світу здійснювали 114 суб’єктів господарської діяльності області. Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Чехії, Німеччини, Швеції, Кіпру, США. Більше як дві третини обласного експорту послуг займали послуги з переробки матеріальних ресурсів, 12,2% – транспортні, 10,8% – послуги, пов’язані з подорожами, у т.ч. 8,1% – послуги у сфері освіти; 7,8% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні. Близько 45,5% обсягів імпорту послуг отримано від нерезидентів з Польщі. Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Данії, Німеччини, Італії та Угорщини. В імпорті 43,2% обсягів послуг припадало на ділові послуги, 33,4% – на транспортні послуги, 11,4% – на послуги, пов’язані з подорожами, 8,2% – на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні.  Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг  становила 82,9%, імпорту – 89,1%.

 

Зовнішня торгівля області товарами у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2017р. становили      665,4 млн.дол. США, імпорту – 642,3 млн.дол. США. Проти 2016р. обсяги експорту збільшилися на 16%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 23,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,04.Cеред  регіонів  України  за  обсягами  експорту  товарів область посіла 15 місце, імпорту – 13 місце. Партнерами області у зовнішній торгівлі  товарами  були нерезиденти зі 111 країн світу. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Польщі, Туреччини, Російської Федерації, Чехії, Німеччини, Білорусі, Словаччини, Італії, Нідерландів. Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського  Союзу  становив  411,7 млн.дол. США або 61,9% від загальнообласного обсягу та збільшився у порівнянні з 2016р. на 22,9%. У товарній структурі експорту області провідні позиції займали механічні та електричні машини, продукти рослинного походження, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, деревина та вироби з деревини, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості.В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Німеччини, Польщі, Румунії, Китаю, Італії, Угорщини, Чехії.Імпорт товарів з країн ЄС становив 363,6 млн.дол. США або 56,6% від загальнообласного обсягу імпорту, що на 19,7% більше, ніж за 2016р.  Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та електричних машин, мінеральних продуктів, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту недорогоцінних металів та виробів з них, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

 

                                                               Індекс  споживчих  цін  у січні  2018 року

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем в Україні становила 1,5% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – 1,8%.Приріст споживчих цін у січні зафіксовано в усіх регіонах країни: від 1,1–1,5% у Тернопільській, Харківській, Черкаській, Сумській, Вінницькій, Луганській, м.Києві, Житомирській, Миколаївській, Рівненській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій областях до 1,6–2,4% у Донецькій, Запорізькій, Київській, Одеській, Волинській, Львівській, Чернігівській, Івано-Франківській, Херсонській, Чернівецькій та Закарпатській областях.На споживчому ринку області в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,2%. Найбільше (на 10,6% та 9,7%) подорожчали овочі та фрукти. На 2,7–1,0% підвищилися ціни на яйця, молоко, м’ясо та м’ясопродукти, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, масло, сметану, рис. Водночас на 2,8% подешевшали крупи гречані, на 2,2% – маргарин, на 2,1% – цукор.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 13,3%, цін на скраплений газ – на 8,1%, тарифів на холодну воду та каналізацію – на 1,8% відповідно.Підвищення цін на транспорт у цілому на 3,8% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 5,2%.У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 25,0% та місцевого телефонного зв’язку на 9,9%.Подорожчання послуг освіти на 3,8% головним чином зумовлене зростанням плати за утримання дітей у дошкільних закладах на 23,8%.

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області у 2017 році

У 2017р. на переробні підприємства області поступило 21,3 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі) та  35,4 тис.т молока сирого всіх видів. Обсяги надходження на переробку сільськогосподарських тварин порівняно з 2016р. збільшились на 0,8%, молока – на 25,5%. У загальній масі надходження сільськогосподарських тварин на переробку на свині припадає 42,2%, велику рогату  худобу – 25,7%, птицю – 31,9%, вівці – 0,2%.Обсяги закупівлі сільськогосподарських тварин (у живій масі) переробними підприємствами склали 15,5 тис.т (73,1% загального надходження), молока сирого – 33,9 тис.т (95,6%), що порівняно з 2016р. відповідно на 7,8% та на 30,1% більше. Від підприємств у 2017р. закуплено 94,7% загального обсягу сільськогосподарських тварин та 40,2% – молока, від населення – відповідно 5,3% та 59,8%. Середні ціни, за якими переробні підприємства закуповували сільськогосподарських  тварин, у 2017р. становили 30525,5 грн за т,  молоко – 5327,5  грн за т проти  23660,6 грн та 4156,8 грн відповідно у 2016р.Переробними підприємствами у 2017р. використано для переробки 4,1 тис.т власно вирощених тварин (у 2016р. – 6,7 тис.т) та 1,5 тис.т власно виробленого молока (2,2 тис.т). На давальницьких засадах прийнято для переробки 1,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 9,8 млрд.грн (у 2016р. – на 35,1 млрд.грн та 6,1 млрд.грн відповідно). У загальному обсязі реалізації 51,1% становила продукція переробної промисловості, 41,1% – підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 7,1% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,7% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.Майже 73% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, хімічних речовин і хімічної продукції, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції. Зокрема, частка підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції склала 28,7% проти 7,6% – у 2016р.Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,2%, що відповідає 13 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 11,8%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 7,6%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,9%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4,7%, добування сирої нафти та природного газу – 3%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,2%.В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 48,8% займала енергія, 39,7% – товари проміжного споживання, 8,9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,6% – інвестиційні товари.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами міст та районів області у 2017 році

Головне управління статистики інформує. За 2017р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 47,5 млрд.грн, що склало 2,2% її загального обсягу по Україні.Суттєві обсяги реалізації забезпечили підприємства міст Бурштина (23,7% загальнообласного обсягу), Івано-Франківська (23%), Калуша (20%), а також Тисменицького (10%), Долинського (6%), Рожнятівського (5,4%) та Надвірнянського (4%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств Рогатинського району склала 2%, міст Коломиї та Яремче – по 1,1%, Снятинського – 0,9%, Галицького – 0,6%, Богородчанського – 0,5%, м.Болехова та Городенківського району – по 0,4%, Косівського – 0,3%, Калуського та Коломийського – по 0,2%, Верховинського та Тлумацького районів – по 0,1%. У 2017р. порівняно з попереднім роком значно зросла питома вага м.Калуша у загальнообласному обсязі реалізованої промислової продукції (з 8,5% у 2016р. до 20% – у 2017р.), у зв’язку з відновленням виробництва основної хімічної продукції. У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 34,4 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (723,5 тис.грн), Калуші (141,4 тис.грн), Івано-Франківську (43,2 тис.грн), Тисменицькому (57,4 тис.грн), Долинському (40,9 тис.грн) та Рожнятівському (35,6 тис.грн) районах.

 

Стан виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях міст і районів області станом на 1 січня 2018 року

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 січня 2018р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 19,6 млн.грн, що складає 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2017р. Порівняно з 1 грудня 2017р. борг із виплати заробітної плати зменшився на 14,5 млн.грн, або на 42,6%. Погашено заборгованість у Бого