16 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Протокол установчих зборів для обрання громадської ради
 На головну / Громадська рада при райдержадміністрації / Громадська рада / Нормативно-правові документи

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Тлумацької районної

державної адміністрації

 

_________________ В. Габурак

 

ПРОТОКОЛ

установчих зборів для обрання громадської ради при Тлумацькій районній державні адміністрації

13 березня 2015 року                                                                              м. Тлумач

Провів установчі збори уповноважений районної ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації представник районного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка Павло Сова.

На установчих зборах присутні: представники інститутів громадянського суспільства – учасники установчих зборів (13 осіб), представники Тлумацької районної державної адміністрації – заступник голови райдержадміністрації Василь Овчарчин, керівник апарату райдержадміністрації Іван Шкварок, начальник інформаційно-аналітичного відділу апарату райдержадміністрації Уляна Козубаш.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.     Про затвердження порядку денного проведення установчих зборів.

2.     Про обрання головуючого зборів та секретаря за рекомендацією ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Тлумацькій РДА.

3.     Про підготовку установчих зборів громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації.

4.     Про затвердження регламенту проведення установчих зборів зі змінами (додається).

5.     Про встановлення чисельності складу громадської ради.

6.     Про формування складу громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації.

7.     Про висунення кандидатур на голову громадської ради, їх обговорення.

8.     Про обрання лічильної комісії.

9.     Про обрання голови громадської ради.

10. Про обрання заступників голови громадської ради.

11. Про дату першого засідання громадської ради при Тлумацькій райдержадміністрації.

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження порядку денного проведення установчих зборів.

ІНФОРМУВАВ: П.Сова

 

2. СЛУХАЛИ: Про обрання головуючого зборів та секретаря за рекомендацією ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Тлумацькій РДА.

ІНФОРМУВАВ: П.Сова

ВИРІШИЛИ:

1) Обрати головуючим установчих зборів Сову П.В.

Рішення прийнято одностайно

2) Обрати секретарем установчих зборів Козубаш У.О.

 Рішення прийнято одностайно

 

3.СЛУХАЛИ: Про підготовку установчих зборів громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації.

ІНФОРМУВАЛИ: В.Сова, У.Козубаш

 

4. СЛУХАЛИ: Про затвердження регламенту проведення установчих зборів зі змінами (додається).

ІНФОРМУВАВ: П.Сова.

ВИСТУПИВ: В.Федорчак. Про внесення змін до регламенту щодо проведення підрахунку голосів при обранні членів громадської ради за допомогою бюлетенів. Пропозиція – проводити підрахунок голосів відкрито.

Рішення прийнято одностайно

 

5. СЛУХАЛИ: Про встановлення чисельності складу громадської ради.

ІНФОРМУВАВ: П.Сова.

ВИРІШИЛИ: Установити кількість членів громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації – 13 осіб.

Рішення прийнято одностайно

 

6.СЛУХАЛИ: Про формування складу громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації.

ВИСТУПИВ: П.Сова

ВИРІШИЛИ: Включити до складу громадської ради всіх представників інститутів громадянського суспільства, які вчасно подали заяви та повний пакет документів для участі в установчих зборах до ініціативної групи (список учасників установчих зборів додається).

Рішення прийнято одностайно

 

7. СЛУХАЛИ: Про висунення кандидатур на голову громадської ради, їх обговорення.

ВИСТУПИВ: В. Посацький Про висунення на голову громадської ради кандидатури Клюка М.О.

ВИСТУПИВ: В. Стратій Про висунення на голову громадської ради кандидатури Козака І.В.

ВИСТУПИВ: В. Кожушок Про висунення на голову громадської ради кандидатури Сови П.В.

ВИСТУПИВ: П.Сова Про неможливість висунення на голову громадської ради кандидатури Сови П.В.

ВИСТУПИЛА: Г. Коваль Про висунення на голову громадської ради кандидатури Федорчака В.І.

ВИСТУПИВ: В.Федорчак Про самовідвід своєї кандидатури.

ВИСТУПИВ: П.Сова Про припинення висунення кандидатур на голову громадської ради при РДА.

Рішення прийнято одностайно

 

8. СЛУХАЛИ: Про обрання лічильної комісії.

ІНФОРМУВАВ: П.Сова

ВИРІШИЛИ:

1. До складу лічильної комісії включити:

-         Коваль Г.Р.

-         Стратія В.В.

-         Сірмана В.Я.

Рішення прийнято одностайно

 

9. СЛУХАЛИ: Про обрання голови громадської ради.

ВИСТУПИВ: П.Сова

ГОЛОСУВАЛИ:

Покандидатурі  Клюка М.О.

ЗА - 10

Покандидатурі  Козака І.В.

ЗА - 3

ВИРІШИЛИ:  за результатами голосування обрати Клюка М.О. головою громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації (Протокол лічильної комісії додається).

 

10.СЛУХАЛИ: Про обрання заступників голови громадської ради.

ВИСТУПИВ: М.Клюк. Про затвердження чисельної кількості заступників голови Громадської  ради у складі 2-ох осіб.

Рішення прийнято одностайно

ВИСТУПИВ: М.Клюк. Про внесення подання кандидатур Федорчака В.І. та Посацького В.Є. на посади заступників голови громадської ради.

Рішення по кожній кандидатурі прийнято одностайно

 

11.СЛУХАЛИ: Про дату першого засідання громадської ради при Тлумацькій райдержадміністрації.

ВИСТУПИЛИ: Г.Коваль, В.Посацький, П.Сова, В.Федорчак, У.Козубаш.

ВИРІШИЛИ: датою першого засідання громадської ради при райдержадміністрації визначити 27 березня 2015 року (об 11:00). Запросити до участі в засіданні громадської ради при райдержадміністрації голову РДА В.Габурака.

 

 

Уповноважений ініціативної групи

з підготовки установчих зборів для

формування нового складу громадської ради

при Тлумацькій районній державній адміністрації                                                            П.Сова

 

 

 

Протокол вела                                                                                                                              У.Козубаш


 

Затверджено
рішенням учасників установчих зборів для обрання громадської ради при Тлумацькій районній державні адміністрації 13.03.2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

проведення установчих зборів для обрання громадської ради при Тлумацькій районній державні адміністрації

  

Стаття 1. Загальні положення

1. Порядок проведення установчих зборів уповноважених представників інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) з обрання громадської ради при Тлумацькій районній державній адміністрації (далі – Зборів) визначається Типовим положенням про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996, Положенням про Громадську раду при Тлумацькій райдержадміністрації та цим Регламентом.

 

2. Право вирішального голосу на Зборах мають лише ті уповноважені представники ІГС, які зареєструвались для участі у зборах та отримали мандати для голосування. Інші учасники зборів мають право дорадчого голосу.

 

3. Засідання Зборів є відкритим.

 

4. Збори проводяться в такому порядку:

- обираються головуючий та секретар (секретаріат);

- обирається лічильна комісія;

- затверджується порядок денний;

- затверджується регламент Зборів;

-  представляється інформація ініціативної групи про проведену роботу з підготовки зборів для обрання громадської ради;

- визначається кількість членів громадської ради на наступні два роки;

- обираються члени громадської ради на наступні два роки;

- вирішуються інші питання в межах компетенції Зборів.

 

Стаття 2. Порядок обрання робочих органів Зборів

1. Кандидатури для обрання до складу робочих органів Зборів пропонуються з числа уповноважених представників ІГС учасниками Зборів з правом вирішального голосу.

 

2. Будь-який уповноважений представник ІГС має право висунути свою кандидатуру для обрання до складу робочих органів Зборів.

 

3. Особа, висунута для обрання до складу робочих органів Зборів, має право заявити про зняття своєї кандидатури. Така заява приймається без обговорення та голосування.

 

4. По всіх кандидатурах, висунутих для обрання головуючим та секретарем Зборів, проводиться відкрите голосування. Обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

5. Лічильна комісія обирається в кількості 3 осіб відкритим голосуванням. За бажанням  учасників Зборів обрання членів лічильної комісії може проводитися списком або  індивідуально. В останньому разі обраними вважаються особи, які набрали найбільшу кількість голосів.

 

Стаття 3. Порядок розгляду питань на Зборах

 

1.Проект порядку денного, попередньо підготовлений ініціативною групою, затверджується рішенням Зборів. У разі, якщо від учасників Зборів до проекту порядку денного надходять зауваження або пропозиції, запропонований проект спочатку виноситься на голосування за основу, а після його прийняття за основу окремо голосуються всі зауваження та пропозиції.

 

2. Учасники  Зборів можуть установлювати ліміт часу на розгляд кожного  питання. Зокрема, для виступів рекомендується відвести до 5 хвилин, для надання інформації – до 3 хвилин, для запитань – до 2 хвилин. Загальна тривалість розгляду цього питання – 1 година.

 

3. У разі, якщо ухвалений ліміт часу вичерпано, учасник Зборів може внести пропозицію про припинення обговорення питання. В цьому разі головуючий інформує присутніх про  кількість бажаючих, які ще заявили про свій намір виступити, після чого ставить  пропозицію  про  припинення  обговорення  на голосування.

 

4. Пропозиції про надання слова можуть подаватись як у письмовому вигляді на ім’я головуючого Зборів, так і шляхом підняття руки.

 

5. Рішення Зборів приймається більшістю голосів від  загальної  кількості учасників Зборів, які зареєструвалися та отримали мандати.

 

6. Пропозиції, що надійшли при розгляді питання, виносяться на голосування в порядку надходження.

 

7. Всі рішення Зборів,  у  тому числі  стосовно обрання робочих органів Зборів, фіксуються в протоколі, який підписують головуючий та секретар Зборів.

 

 

Стаття 4. Порядок обрання складу громадської ради

1. Кількість членів громадської ради визначається учасниками Зборів шляхом відкритого голосування.

 

2. Персональний склад громадської ради при Тлумацькій райдержадміністрації  визначається  шляхом відкритого голосування.

 

3.Кандидатура голови громадської ради та його заступника визначається шляхом таємного голосування бюлетенями.

 

4. У разі, якщо кандидати набрали однакову кількість голосів, що не дає можливості визначити, хто з них має стати головою громадської ради, Збори можуть прийняти рішення про проведення повторного голосування.

 

5. До бюлетеня встановленої форми вносяться відомості про кандидатів на голову/заступника голови громадської ради з числа представників ІГС, які  беруть  участь  у Зборах, за  винятком тих,  хто заявив про зняття своєї кандидатури або не може бути обраний до складу керівних органів Ради.

 

6. Бюлетені видаються лічильною комісією кожному зареєстрованому учасникові Зборів з правом вирішального голосу під підпис.

 

7. При голосуванні кожний учасник у робить у графі «Відмітка про підтримку кандидата»  бюлетеня відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за яких голосує та опускає заповнений бюлетень у спеціальну скриньку для голосування.

8.  Процедура  заповнення  бюлетенів  має  здійснюватися  кожним  учасником індивідуально із дотриманням таємниці волевиявлення.

 

9. Після голосування учасники Зборів займають свої місця в залі.

 

10. Підрахунок голосів при обранні членів громадської ради за допомогою бюлетенів проводиться відкрито.

 

11. Результати підрахунку голосів оформлюються протоколом лічильної комісії, до якого заносяться такі дані: встановлена Зборами чисельність членів громадської ради;  кількість  кандидатів, включених до бюлетеня для голосування; кількість уповноважених представників ІГС, які отримали бюлетені; кількість бюлетенів, виявлених у скрині для голосування; кількість голосів, набраних кожним кандидатом; кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

 

12. Протокол лічильної комісії підписується головою, секретарем та всіма присутніми членами лічильної комісії. Протокол лічильної комісії є невід’ємною складовою протоколу установчих зборів.

 

Стаття 5. Порядок оприлюднення результатів голосування

13.Результати голосування доводяться до відома учасників Зборів та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тлумацької РДА, при якому утворюється громадська рада, а також в інший спосіб, визначений лічильною комісією.

 


Список

учасників установчих зборів для обрання громадської ради при Тлумацькій райдержадміністрації

 

№ з/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові кандидата

Посада кандидата із зазначенням повної назви ІГС, що висунув кандидата

1

Гнатюк Василь Васильович

Член громадської організації «Самопоміч»

2

Клюк Михайло Олексійович

Член громадської організації об’єднання інтелігенції «Поступ»

3

Коваль Галина Романівна

Голова правління благодійної організації <<Благодійний фонд «Покрова»

4

Кожушок Віталій Васильович

Член відокремленого підрозділу громадської організації «Всеукраїнський військово-патріотичний центр «Воїн-патріот» у м. Тлумач

5

Козак Іван Васильович

Член районного об’єднання ВУТ «Просвіта» ім.. Т.Г.Шевченка

6

Лібрик Роман Васильович

Голова Молодіжної ради районного комітету професійної спілки працівників державних установ

7

Меньщикова Юлія Петрівна

Голова громадської організації «Обертинське відділення польської культури ім. Ф.Карпіньского»

8

Посацький Володимир Євстахійович

Член Тлумацької районної станиці Братства УПА Карпатського Краю

9

Сірман Василь Ярославович

Керівник ГО «Правий сектор-Прикарпаття» у Тлумацькому районі

10

Стратій Василь Васильович

Директор благодійної організації Благодійний фонд «Престиж»

11

Ступницький Валерій Олександрович

Голова Тлумацької районної організації Української спілки ветеранів Афганістану  (воїнів-інтернаціоналістів)

12

Федорчак Василь Іванович

Голова ради громадської організації «Тлумацький клуб рибалок»

13

Чаплінський Руслан Богданович

Президент Тлумацької Асоціації клубів інтелектуальної творчості

 

 

 

П Р О Т О К О Л

засідання лічильної комісії з підбиття підсумків

голосування за кандидатуру голови громадської ради при

Тлумацькійрайонній державній адміністрації на установчих зборах

 

м. Тлумач                                                                            13 березня 2015 року

 

Головувала:

Коваль Галина Романівна – голова лічильної комісії.

 

Присутні: члени лічильної комісії Сратій Василь Васильович, Сірман Василь Ярославович.

 

Слухали: 1. Про підсумки підрахунку голосів для обрання голови громадської ради при Тлумацької райдержадміністрації, яке відбулося на установчих зборах інститутів громадянського суспільства 13 березня 2015 року.

 

Коваль Г.Р. повідомила, що на установчих Зборах з обрання громадської ради при Тлумацькій райдержадміністрації уповноваженим представникам ІГС з правом вирішального

голосу було видано 13 бюлетенів. Встановлена Зборами чисельність членів громадської ради – 13 осіб. Зі скриньки для голосування вилучено 13 бюлетенів. Недійсними визнано 0 бюлетенів.

До бюлетеня по виборах голови громадської ради ініціативною групою включено двоє кандидатів: член районного об’єднання ВУТ «Просвіта» Козак Іван Васильович, член громадської організації об’єднання інтелігенції «Поступ» Клюк Михайло Олексійович. Таким чином, голосування відбулося по двох кандидатах.

Голосування відбулося без порушення визначеної процедури.

Кількість голосів, набраних кожним кандидатом: Козак Іван Васильович – 3; Клюк Михайло Олексійович – 10.

 

Вирішили:

 

1. Вважати обраним головою громадської ради при Тлумацької райдержадміністрації Клюка Михайла Олексійовича.

 

 

Голова лічильної комісії                                                               Коваль Г.Р.

 

 

Секретар лічильної комісії                                                         Стратій В.В.
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області