3 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Березень область
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані за 2016 рік

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–лютому 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. В області індекс промислової продукції у січнілютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. склав 87,7% (в Україні – 102,9%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс продукції становив 81,8%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – 81,3%, інших корисних копалин та розробленні кар’єрів – 106,2%.

На підприємствах переробної промисловості індекс продукції склав 89,6%. Збільшення випуску проти січня–лютого попереднього року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 1,8%, у виготовленні виробів з деревини, у виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 12,2%, машинобудуванні – на 40,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 69,5%. Разом з тим зменшення випуску спостерігалось у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції на 1%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 41,9%, виробництві харчових продуктів та напоїв – на 52,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 91%. Електроенергії вироблено 1618,6 млн.кВт·год, що на 12,2% менше, ніж у січнілютому 2015 року.

 

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні 2016р. становили 21,7 млн.дол. США, імпорту – 24 млн.дол. США. Проти січня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 7,7%, імпорту – на 8,8%. Від’ємне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 2,3 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,90.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 65 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Данії, Румунії, Італії, Чехії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини, Словаччини, Туреччини.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 15,2 млн.дол. або 69,8% від загальнообласного обсягу, та збільшився у порівнянні з січнем 2015р. на 1,5%.

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали механічні та електричні машини, живі тварини, продукти тваринного походження і деревина та вироби з деревини.  Вагомими були і обсяги відвантажень продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Саудівської  Аравії, Румунії, Польщі, Італії, Китаю, Російської Федерації, Угорщини.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 15,9 млн.дол. або 66% від загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня 2015р. на 32,7%.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, механічних та електричних машин і продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту недорогоцінних металів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

 

Про внесення добрив під урожай сільськогосподарських культур у 2015 році

 

Головне управління статистики інформує. Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) області у 2015р. на 1 га посівної площі було внесено по 114 кг мінеральних добрив (у поживних речовинах) та по  2,8 т органічних (проти 127 кг та 2,9 т у 2014р. відповідно). Мінеральними   добривами удобрено 88,4%  всієї посівної площі (у 2014р. – 90,9%), органічними – 9,3% (6,9%).

Найбільшою є кількість внесених мінеральних добрив на 1 га посівної площі під овочі (760 кг), цукрові буряки (фабричні) (280 кг), картоплю (240 кг), ріпак (137 кг) та кукурудзу на зерно (127 кг); органічних – під кукурудзу на силос (15,2 т), пшеницю (3,9 т), ріпак (2,8 т) та кукурудзу на зерно (2 т).

Для забезпечення урожаю в 2016р. мінеральними добривами у минулому році удобрено 71,2% посівів озимих культур на зерно та зелений корм, на 1 га їх внесено, як і роком раніше, по 58 кг; органічними добривами підживлено 7,4% площ озимини, кількість внесених на 1 га добрив зменшилась за рік із 2,3 т до 2,1 т.

Сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) проводились роботи з вапнування грунтів: на площу 2,5 тис.га  внесено 10,4 тис.т вапнякового борошна та інших вапнякових матеріалів; засоби захисту рослин, в т.ч. пестициди застосовувались  на 127,4 тис.га.

 

    СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

    ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2016 РОКУ

 

Короткий  огляд

                             

 

Демографічна  ситуація та соціальний захист

 

            За попередніми даними,  чисельність наявного населення в області, за оцінкою,  на   1 січня 2016р.  становила  1382,3 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях – 604,5 тис., у сільській місцевості – 777,8 тис.  Упродовж  2015р. кількість жителів зменшилась на 0,2 тис. осіб, що відбулось за рахунок природного скорочення на 2,1 тис. (1,5 особи на 1000 осіб наявного населення) та міграційного приросту на  1,9 тис. (1,4 особи на 1000 осіб  наявного населення).

            У 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 204,5 тис.  домогосподарств, що у 4,6 раза більше, ніж у 2014р. Призначені субсидії 173,1 тис. домогосподарств (84,6% від кількості тих, які звернулися), з них 87,4 тис. – у сільській місцевості. Загальна сума призначених  субсидій  становила 119,6 млн.грн, з неї у сільській місцевості – 72,6 млн.грн.

За субсидіями готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та пічного побутового палива у 2015р. звернулися 19,5 тис. домогосподарств, призначені субсидії 14,9 тис. домогосподарств (76,5% від кількості тих, які звернулися), з них 14,6 тис. – у сільській місцевості. Загальна сума призначених субсидій становила 20,1 млн.грн, з неї у сільській місцевості – 19,6 млн.грн.

У січні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 23,1 тис. домогосподарств (на 37,6% більше від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями),  у тому числі у сільській місцевості – 14,5 тис. домогосподарств на загальну суму  29,6 млн.грн.

            Крім того, 811 домогосподарствам (66,3% від кількості тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, з них  96,2% – у сільській місцевості. Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, становила 1124,7 тис.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у грудні 2015р. склав 1627,4 грн, у січні 2016р. – 1764,7 грн, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 1316,5 грн та 1386,8 грн відповідно.

За 2015р. мешканцям області нараховано до оплати за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування наданих видів послуг) 1361,7 млн.грн, сплачено 1104,2 млн.грн. Крім того, за електропостачання населенням сплачено 375,5 млн.грн.

Рівень оплати населення за надані послуги (з урахуванням боргів попередніх періодів) в середньому по області склав 81,1% (за 2014р. – 99,6%).

У січні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів,  129,4 млн.грн  (26,5 % нарахованих за місяць сум).

 

Зайнятість  та  безробіття

 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2016р. становила  14,8 тис. осіб, що на 0,7% більше, ніж на кінець грудня 2015р.

Рівень   зареєстрованого  безробіття  в  цілому  по  області впродовж місяця залишився без змін і на кінець січня 2016р. становив 1,7% населення працездатного віку.

 

Доходи  населення

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника за 2015р. склала 3402 грн і збільшилась порівняно з  2014р. на 18,4%.

Середня номінальна заробітна плата у грудні 2015р. становила  4191 грн, що на 14,4% більше відносно листопада 2015р. і на 33,6% – відносно грудня 2014р.

Індекс реальної заробітної плати у 2015р. порівняно з 2014р. становив 77,7%, у грудні 2015р. порівняно з листопадом 2015р. – 113,3%,  відносно грудня 2014р. – 92,5%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2016р. становила 3567 грн, що на 14,9% менше, ніж у грудні 2015р., і на 26,7% більше відносно січня 2015р. Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. порівняно з груднем 2015р. становив 81,6%,  відносно січня 2015р. – 86,8%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 січня 2016р. склала 4,2 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за грудень 2015р. Упродовж грудня 2015р. сума заборгованості зменшилась на 29,2%.

           На економічно активні підприємства припадає 8,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 80,4%, на економічно неактивні підприємства – 10,8%.

Упродовж січня 2016р. сума заборгованості із виплати заробітної плати збільшилась на 21,5% і на 1 лютого 2016р. склала 5 млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2016р.

 

Роздрібна торгівля

 

  Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)  у січні 2016р.  становив  2783,5 млн.грн. і збільшився проти обсягу січня 2015р. у порівнянних цінах  на 6,3%, у фактичних – на 31,4%.

 

Сільське господарство

 

 Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва в січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. становив 92,6%,  у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85%,      у господарствах населення  – 97,5%.

За січень 2016р. реалізовано на забій 11,3 тис.т худоби та птиці, що на 5,8% менше порівняно з січнем 2015р., вироблено 19,8 тис.т молока (на 2% менше) та 29,7 млн.шт  яєць (у 2,1 раза менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби склало 166,1 тис. голів (на 5,2% менше, ніж на 1 лютого 2015р.), у т.ч. корів – 101,1 тис.  (на 6,8% менше); свиней – 311,8 тис. (на 0,9% більше), овець та кіз – 28,4 тис.  (на 1,7% менше), птиці всіх видів – 4113,1 тис. голів (на 23,4% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень п.р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 12,4%, у т.ч. рослинництва – на 10,7%, тваринництва –  на 12,5%.

На 1 лютого 2016р. в сіль­ськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання,  переробку зернових  культур,  було в наявності 230,5 тис.т  зерна  або на 3% більше,  ніж на 1 лютого 2015р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні п.р. становила  2893,9 грн  за т  (у січні 2015р. – 2434,5 грн).

 

Промисловість

 

 У січні 2016р. порівняно з січнем 2015р. індекс промислової продукції становив 87%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 80,7%, переробній – 85,5%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 92,9%.

Збільшення випуску продукції проти січня попереднього року одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 8,3%,     у виготовленні виробів з деревини, у виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 10,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів –  на 18,6%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 19,8%, машинобудуванні – на 32,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – в 1,8  раза. Разом з тим, менше вироблено продукції у добуванні сирої нафти та природного газу, добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів, виробництві, передачі та розподіленні електроенергії, у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції, виробництві харчових продуктів та напоїв (на 8–56,5%).

Підприємствами області за 2015р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 32679,1 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 20763,6 млн.грн.

 

Будівництво

 

У  січні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  47,4 млн.грн. Індекс будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  114,6%.

Будівництво  будівель  збільшилося  на  19,6%, у  т.ч.  житлових  –  на 3,2%,  нежитлових –  у  1,7 раза. Обсяги  будівництва  інженерних  споруд  зросли  на  4,8%.

У  2015р. прийнято  в  експлуатацію  8237  квартир  загальною  площею 856,2  тис.м2,  що на 5,8%  менше,  ніж  у  2014р.

 

Транспорт

 

 У січні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області перевезено 540,2 тис.т вантажів, що на 15,6% більше, ніж у січні 2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 7,1 млн. пасажирів, що на 11,9% менше від обсягів січня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 84,5 млн.пас.км або на   9,6% менше.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2015р. становили   373 млн.дол. США, імпорту – 296,2 млн.дол. США. Проти 2014р. обсяги експорту зменшилися на 23,5%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 76,8 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.

Обсяги експорту послуг  підприємствами  і  організаціями  області  у 2015р. становили 45,4 млн.дол. США, імпорту – 13,2 млн.дол. США і порівняно з попереднім роком  зменшилися відповідно на 30,7% та  в 1,7 раза. Позитивне  сальдо  зовнішньої  торгівлі  послугами  склало     32,2  млн.дол.

Обсяг  залучених  з  початку  інвестування  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в  економіку  області  на  31 грудня 2015р. cтановив 836,6 млн.дол. США,  у  розрахунку  на  одну  особу  – 606,3 долара.

У  2015р.  в  економіку  області  іноземними  інвесторами  вкладено 10,9 млн.дол. США  прямих  іноземних  інвестицій  (акціонерного  капіталу).  Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить  100,2 млн.дол.,  у  тому  числі  за  рахунок  курсової  різниці – 94,1 млн.дол.

 

Споживчі  ціни

 

 За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  січні  2016р.  як  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  так  і  в  області склав  100,9%.

 

  

  

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти підприємствами та організаціями області

за лютий 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У лютому 2016р. підприємствами і організаціями області використано 95,1 млн.м3 газу природного, 423,3 тис.т кам’яного вугілля, 4,1 тис.т палива дизельного, 0,8 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,  включаючи газовий конденсат. У порівнянні з лютим 2015р. зменшилося споживання  нафти сирої,  включаючи газовий конденсат, на 48,3%, вугілля  кам’яного – на  6,3%,  газу  природного  –  на  5,2%,  бензину  моторного  –  на  1,7%.  Разом  з  тим,  збільшилося  використання  палива  дизельного  на  6,9%.     

Через мережу АЗС за  лютий 2016р.  населенню  реалізовано  3,5 тис.т  бензину  моторного  та  4,2  тис.т  палива  дизельного.  Обсяги  реалізації  населенню  бензину  моторного  та   палива  дизельного  порівняно  з  лютим   2015р.  зменшилися  на  8,5%  і  17,3%  відповідно.

Станом на 1 березня 2016р. у споживачів та постачальників області залишки кам’яного вугілля становили 347,8 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 22,6 тис.т, мазутів топкових важких –  13,1 тис.т, палива дизельного – 5,6 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату попереднього року залишки  нафти сирої, включаючи  газовий конденсат,  збільшилися  на  55,5%,  палива  дизельного   –  на  3,6%,  вугілля  кам’яного  –  на  3%,  бензину  моторного  –  на  2,8%.  Водночас,  залишок  мазутів  топкових  важких  зменшився на 2,9% .  

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області

у 2015 році

 

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 грудня 2015р. становив 836,6 млн.дол. США. У 2015р. в економіку області інвестовано 10,9 млн.дол. прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення капіталу за цей період становить 100,2  млн.дол., у т.ч. за рахунок курсової різниці – 94,1 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2015р. зменшився на 9,6%.

         Інвесторами виступили нерезиденти з 51 країни світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

         У розвиток промисловості спрямовано 626,7 млн.дол. США, з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 617,1 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 11,7%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,8%, будівельної діяльності – 2,8%.

         Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (464,8 млн.дол. або 55,6% загального обсягу інвестицій) та Калуша (240,9 млн.дол. або 28,8%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,1%), Рогатинського (3,2%) та Тисменицького (2,4%) районів.

 

 

Стан виплати заробітної плати 

 на 1 лютого 2016 року

 

             Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати в цілому по економіці області на 1 лютого 2016р. становила  5 млн.грн, що складає 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2016р., та 0,2% суми заборгованості по державі.  Упродовж січня 2016р. сума боргу збільшилась на 894,1 тис.грн, або на 21,5%.

            У структурі загальної суми заборгованості 71,9% припадає на  підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 19,8% – на   економічно активні підприємства,  8,3% – на економічно неактивні.

             Найбільша сума боргу із виплати заробітної плати утворена на промислових підприємствах (74,9% від загальної суми заборгованості), підприємствах транспорту, складського господарства (11,7%) та в будівельних організаціях (10%). На підприємства обласного центру припадає 67% загальної суми заборгованості.

 

 

До Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом

 

За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно 24 березня у світі відзначають День боротьби з туберкульозом.

Головне управління статистики інформує. На обліку в лікувально-профілактичних закладах області на кінець 2015р. перебував 921 хворий на усі форми активного туберкульозу, більшість з яких 94% хворіє на активну форму туберкульозу легенів. Крім того, під наглядом у медичних закладах перебували 16,4 тис. осіб з ризиком до захворювання на туберкульоз та його рецидиву.

З уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу у 2015р. зареєстровано 845 осіб, що на 4,2%, менше ніж у 2014р., або 61,2 особи у розрахунку на 100 тис. населення. Із загальної чисельності хворих, яким торік встановлено такий діагноз, 60,9% – із сільської місцевості, 28,2% – у віці 15–34 роки, чоловіків у 2 рази більше, ніж жінок (561 проти 284).

У 2015р. на Прикарпатті від туберкульозу померло 118 осіб, це на 16,9% менше, ніж у 2014р. Кількість померлих від цієї недуги у сільській місцевості у 2,3 раза більша, ніж у міських поселеннях: 82 проти 36 осіб. У порівнянні з 2014р. кількість померлих від туберкульозу у міських поселеннях зменшилась на третину, у сільській місцевості – на 6,8%. Найбільша кількість смертей (59,3%) припадає на осіб у віці 35–54 роки. Серед померлих переважає частка чоловіків (85,6%). 

 

Індекс споживчих цін у лютому 2016 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, ціни на споживчому ринку у лютому 2016р. порівняно з попереднім місяцем як в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), так і в області знизилися на 0,4%, з початку року – зросли на 0,5% відповідно.

У лютому 2016р. зниження споживчих цін зафіксовано майже в усіх  регіонах країни: від 0,7–0,5% у Волинській, Луганській, Полтавській,  Чернівецькій, Львівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській,  Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській областях до   0,4–0,2% у Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, м.Києві, Рівненській, Донецькій, Київській, Тернопільській та Чернігівській областях. На Одещині індекс споживчих цін склав 100%. Приріст споживчих цін на 0,1% зафіксовано у Дніпропетровській області.

Про результати обліку поголів’я худоби та птиці

на 1 січня 2016 року

 

Головне управління статистики інформує про чисельність  худоби та птиці станом на 1 січня 2016р.

У всіх категоріях сільськогосподарських виробників області на початок поточного року нараховувалось 158,5 тис. голів великої рогатої худоби, у т.ч. 99,2 тис. голів корів, що менше, ніж рік тому на 6,3% та   6,9% відповідно. Чисельність свиней порівняно з 1 січня 2015р. зросла на 2% і на 1.01.2016р. склала 313,2 тис. голів, овець та кіз – зменшилась на 1,4% (29,2 тис. голів), птиці – зменшилась на 21,2%  (4,4 млн. голів).

Сільськогосподарськими підприємствами області за 2015р. нарощено поголів’я всіх видів худоби, зокрема: великої рогатої худоби – на 3,4% і на 1.01.2016р. ними утримувалося 12,2 тис. голів, у т.ч. корів – на 5,1%                  (4,1 тис. голів); свиней – на 6,3% (206,7 тис. голів), овець та кіз – на 19,2% (3,1 тис. голів); поголів’я птиці скорочено на 45,5% (1,4 млн. голів). Частка агроформувань у загальнообласному поголів’ї великої рогатої худоби склала 7,7%, у т.ч. корів – 4,1%, свиней – 66%,  птиці – 30,9%.

У територіальному розрізі сільськогосподарськими підприємствами найбільше утримується: великої рогатої худоби – у Рогатинському (18% загального поголів’я в агроформуваннях області),  Городенківському (15,3%), Галицькому (14,2%), Тлумацькому (14,1%) та Коломийському (11,9%) районах, овець та кіз – у Коломийському (29,5%) та Косівському (23,7%). Переважаюча чисельність поголів’я свиней, що утримується сільгосппідприємствами (96,5%), зосереджена у Калуському, Галицькому та Рогатинському районах, птиці (88,8%) – у Тисменицькому, Городенківському, Рогатинському та Снятинському.

У господарствах населення за 2015р. чисельність  великої рогатої худоби скоротилось на 7%, у т.ч. корів – на 7,4%, свиней – на 5,3%, овець та кіз – на 3,3%.

 

Заробітна плата штатних працівників у січні 2016 року

 

           Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у січні 2016р. становив 3567 грн. Це у 2,6 раза більше відзаконодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн.). За розміром заробітної плати серед регіонів держави область посіла 13 місце.

Найвищу заробітну плату у січні 2016р. отримали працівники підприємств добувної промисловості і розроблення кар’єрів, транспорту, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, сфери фінансової та страхової діяльності, наукових досліджень та розробки, де заробітки працівників перевищували середній показник по області в 1,5–2,1 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати залишались у сфері поштової та кур’єрської діяльності (не перевищували 48,9% середнього показника по області).

          Заробітна плата у січні 2016р. зменшилась порівняно з груднем 2015р. на 14,9% та збільшилась відносно січня 2015р. на 26,7%. Зменшення заробітної плати відносно грудня 2015р. спостерігалось по всіх регіонах країни та майже по всіх видах економічної діяльності області, що є типовим явищем, оскільки в грудні, як правило, здійснюються одноразові виплати.  

            Індекс реальної заробітної плати у січні 2016р. по відношенню до грудня 2015р. становив 81,6%, до січня 2015р. –  86,8%.

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні 2016 року

 

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні 2016р. реалізовано промислової продукції на 2604,5 млн.грн. У структурі реалізації 57,1% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 35,6% – переробної промисловості, 6,5% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,8% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 83% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та підприємствами машинобудування.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,2%, що відповідає 14 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності області у загальнодержавний обсяг реалізованої продукції склав 8%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – майже 4%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – понад 3%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 1883,9 грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (41057,5 грн), Івано-Франківську (4353,1 грн), Калуші (2888,2 грн), Долинському (2184,7 грн), Рожнятівському (2019,7 грн) та Тисменицькому (1441,9 грн) районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 64,5% займала енергія, 18,7% – товари проміжного споживання, 15,4% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 1,4% – інвестиційні товари.

 

 

Ринок послуг області у 2015 році

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області протягом 2015 року працювало 1875 підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними за минулий рік послуг склав 5587,6 млн.грн, що у розрахунку на одного мешканця області становило 4041,9 грн. Частка послуг, реалізованих населенню, склала 39,6% від загального обсягу послуг.

За видами економічної діяльності найбільшу питому вагу займали послуги вантажного автомобільного транспорту, надання послуг перевезення речей (30%), у сфері телекомунікації (електрозв’язку) (16,8%),  вищої освіти (8,8%), з діяльності туристичних агентств і туристичних операторів (5,1%), складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (4,4%), з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (4,2%), з надання в оренду інших машин, устатковання та товарів (3,9%), з діяльності готелів і подібних засобів тимчасового розміщування (3,8%).

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у 2015 році

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2015р. становили 373,0 млн.дол. США, імпорту – 296,2 млн.дол. США. Проти 2014р. обсяги експорту зменшилися на 23,5%, імпорту – в 1,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 76,8 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,26.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 99 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 217,3 млн.дол. або 58,3% від загальнообласного обсягу, та зменшився у порівнянні з 2014р. на 13,3%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Російської Федерації, Польщі, Італії, Данії, Туреччини, Чехії, Німеччини, Угорщини,  Білорусі, Молдови.

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали деревина та вироби з деревини  і механічні та електричні машини. Вагомими були і обсяги відвантажень живих тварин та продуктів тваринного походження, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, продуктів рослинного походження, пластмас, полімерних матеріалів,  шкур необроблених, шкір вичищених, паперу та картону, текстильних матеріалів та текстильних виробів, мінеральних продуктів.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 204,5 млн.дол. або 69% від загальнообласного обсягу імпорту та зменшився проти 2014р. в 1,5 раза.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі,  Російської  Федерації,  Італії, Китаю, Угорщини, Саудівської  Аравії.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, механічні та електричні машини і продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту чорних металів та виробів з чорних металів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону.

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у січні–лютому 2016 року

 

 Головне управління статистики інформує. У січні–лютому 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 102  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 102%.

Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 1,8%.

Будівництво будівель збільшилося на 7,2%, у т.ч. нежитлових – на 30,1%, Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 2,8%. Обсяги будівництва інженерних споруд зменшилися на 6,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 91% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 3,9% та 5,1%, відповідно.

 

Роздрібна торгівля області у січнілютому 2016 року

          

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–лютому 2016р. населенню реалізовано товарів на 5,6 млрд.грн, що більше обсягу відповідного періоду 2015р. у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) на 4,3%, у фактичних цінах – на 22,7%. У розрахунку на одну особу населення у січні–лютому п.р. оборот роздрібної торгівлі склав 4057,8 грн.

У структурі обороту роздрібної торгівлі області більше третини обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–лютому 2016р. продано товарів на 1874,3 млн.грн, що у фактичних цінах становить 128%, у порівнянних – 109,7% обсягу відповідного періоду попереднього року.

На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні ринки припадало 28,2% загальнообласного обсягу.
.

Електронна пошта

vptlum@ukr.net

 

23803078@mail.gov.ua

 

 

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області