12 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані за 2016 рік / Прес-випуски червень

ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Держстат

Головне управління

статистики 

в Івано-Франківській області

www.ifstat.gov.ua

 

 

 

                  

 

29.06.2016 16

 

Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 червня 2016 року

 

 

 

 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Усього

 

4872,4

573,7

11,8

3847,7

79,0

451,0

9,3

Сільське господарство,

лісове господарство та

рибне господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

4092,3

390,1

9,5

3251,2

79,4

451,0

11,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

451,0

451,0

100,0

Переробна промисловість

C

3641,3

390,1

10,7

3251,2

89,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація, поводження з

відходами

E

Будівництво

F

493,5

493,5

100,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і

мотоциклів

G

100,9

100,9

100,0

Транспорт, складське

господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

 

 

                                                                                                                                                                                            Продовження

 

 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим

майном

L

2,1

2,1

100,0

Професійна, наукова та

технічна діяльність

М

118,7

118,7

100,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове

соціальне страхування

O

Освіта

P

64,9

64,9

100,0

Охорона здоров’я та надання

соціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

__________________

1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати за містами та районами

на 1 червня 2016 року

 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числі підприємства (установи, організації)

економічно

активні

підприємства-

банкрути1

економічно

неактивні

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до

загальної

суми

усього

у % до загальної

суми

Івано-Франківська область

4872,4

573,7

11,8

3847,7

79,0

451,0

9,3

м.Івано-Франківськ

3685,9

118,7

3,2

3567,2

96,8

м.Болехів

м.Бурштин

м.Калуш

523,6

72,6

13,9

451,0

86,1

м.Коломия

403,1

390,1

96,8

13,0

3,2

м.Яремче

64,9

64,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

райони

 

 

 

 

 

 

 

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

100,9

100,9

100,0

Коломийський

94,0

94,0

100,0

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький

________________

1 Див. виноску до табл. на стор.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за видами економічної діяльності

на 1 червня 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура

боргу,

 %

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

фонду

оплати

праці за

травень 2016

1 травня 2016

1 січня

2016

Усього

 

4872,4

103,1

117,3

0,6

100,0

Сільське господарство, лісове

господарство  та рибне

господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

4092,3

104,5

117,4

1,8

84,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

451,0

101,5

109,0

1,2

9,3

Переробна промисловість

C

3641,3

104,9

118,6

3,0

74,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація,

поводження з відходами

E

Будівництво

F

493,5

100,0

97,4

3,9

10,1

Оптова та роздрібна торгівля;  

ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

100,9

100,0

79,9

0,2

2,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

2,1

3,8

10,7

0,1

0,0

Професійна, наукова та технічна

діяльність

М

118,7

119,4

723,8

0,8

2,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

O

Освіта

P

64,9

106,6

0,0

1,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та

відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

 

 

 

 

 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати

заробітної плати за містами та районами

на 1 червня 2016 року

 

 

 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура

боргу,

%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 травня 2016

1 січня 2016

Івано-Франківська область

4872,4

103,1

117,3

100,0

м.Івано-Франківськ

3685,9

103,7

120,2

75,6

м.Болехів

м.Бурштин

м.Калуш

523,6

100,0

117,2

10,7

м.Коломия

403,1

103,1

112,2

8,3

м.Яремче

64,9

106,6

1,3

райони

 

 

 

 

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

100,9

100,0

100,0

2,1

Коломийський

94,0

100,0

100,0

1,9

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за видами економічної діяльності на 1 червня 2016 року

 

 

Код за КВЕД-2010

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

 %

усього

у т.ч. нарахованої за

січень–квітень 2016

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 травня 2016

1 січня 2016

тис.грн

у % до

загальної

суми

заборгованості

Усього

 

573,7

106,2

157,2

228,1

39,8

100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне

господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

Добувна промисловість і

розроблення кар’єрів

B

Переробна промисловість

C

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

Постачання електроенергії,

газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля;  ремонт автотранспортних

засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська

діяльність

H

Тимчасове розміщування й

організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова

діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

Професійна, наукова та технічна діяльність

М

118,7

119,4

723,8

118,7

100,0

20,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне

страхування

O

Освіта

P

64,9

106,6

64,9

100,0

11,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам

економічно активних підприємств (установ, організацій)

за містами та районами на 1 червня 2016 року

 

 

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-

тура

боргу,

 %

усього

у т.ч. нарахованої за січень–квітень 2016

тис.грн

у % до суми

заборгованості на

1 травня 2016

1 січня 2016

тис.грн

у % до

загальної суми

заборгова-ності

Івано-Франківська область

573,7

106,2

157,2

228,1

39,8

100,0

м.Івано-Франківськ

118,7

119,4

723,8

118,7

100,0

20,7

м.Болехів

м.Бурштин

м.Калуш

м.Коломия

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

м.Яремче

64,9

106,6

64,9

100,0

11,3

 

 

 

 

 

 

 

райони

 

 

 

 

 

 

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

Коломийський

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                                                      О. Бліннікова

 

 

 

 

Довідки за телефоном: (0342) 79-20-09; e-mail: ifgus@ifstat.gov.ua      

Більше інформації: http://www.ifstat.gov.ua/EX_IN/EX-RUNOK-PRACI.htm

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2016
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області