20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Прес-випуски ГУС липень
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані за 2016 рік

До Всесвітнього дня народонаселення

 

Головне управління статистики інформує. Чисельність наявного населення Івано-Франківщини на початок 2016 року  становила 1382,4 тис. осіб, у тому числі у міських  поселеннях  проживало  604,5 тис. (43,7% від усього населення області), у сільській місцевості – 777,9 тис. (56,3%). В області найбільш чисельними є м.Івано-Франківськ (міськрада) (251,5 тис.), Надвірнянський (115,5 тис.), Коломийський (99,4 тис.) та Косівський  (88,2 тис.) райони.

Для статевої структури населення Прикарпаття залишається характерною перевага жінок. На початок поточного року їх було на 75,1 тис. більше, ніж чоловіків. На кожну тисячу жінок в середньому припадало 897 чоловіків (у міських поселеннях – 886, у сільській місцевості – 903).

У структурі населення області є достатньо високою питома вага осіб старших вікових груп і значно меншою – дітей. Упродовж останніх десяти років спостерігається збільшення частки осіб у віці 60 років і старше (з 18,6% у 2005 році до 19,3%  у 2015).  Разом з тим питома вага осіб у віці 0–15 років за цей період зменшилась з 19,3%  до 18,1%.  Рівень демографічного постаріння у сільській місцевості значно вищий (20,1% осіб у віці 60 років і старше), ніж у міських поселеннях (18,1%). В результаті, середній вік населення у міських поселеннях на початок поточного року становив 38,7 року (36,5 – у чоловіків та 40,6 – у жінок), у сільській місцевості – 39,2 року (36,5 та 41,6 відповідно), а в середньому по області – 39 років (36,5 – у чоловіків та 41,2 – у жінок).

Одним із основних чинників, що характеризує спроможність кожної нації  відтворювати себе у нових поколіннях, є показник народжуваності. За останнє десятиліття на Івано-Франківщині найвищий рівень народжуваності спостерігався у 2009 році (12,6 особи на 1000 жителів).  За минулий рік в області народилось 15,6 тис. немовлят  або 11,3 особи на 1000 жителів. Серед міст обласного значення та районів області торік найвищий коефіцієнт народжуваності зареєстровано у Верховинському районі (15 осіб на 1000 жителів), найнижчий – у Рогатинському (8,3 особи на 1000 жителів). Сучасний рівень народжуваності не забезпечує  простого відтворення населення.

Міграційні процеси також впливають на формування чисельності населення.

В останні п’ять років в області спостерігався міграційний приріст населення, який у минулому  році  склав  1901 особу  або 1,4 особи на 1000 жителів.

Довідково: Щорічно, 11 липня, у світі відзначають Всесвітній день народонаселення.  Ця дата була встановлена ООН у 1989 році, що покликано звернути увагу суспільства на невідкладність та важливість рішення демографічних питань, пошуку розв’язання проблем людства.  

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

Стан виплати заробітної плати на 1 липня 2016 року

 

           Головне управління статистики інформує. Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, організацій області  на 1 липня 2016р. становила  5 млн.грн, що складає 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2016р., та 0,3% суми заборгованості по державі. Упродовж червня 2016р. сума боргу збільшилась на 164,5 тис.грн, або на 3,4%.

        У структурі загальної суми заборгованості 78,6% припадає на  підприємства щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 12,3% – на   економічно активні підприємства,  решта – на економічно неактивні.

          Найбільша сума боргу із виплати заробітної плати утворена на підприємствах промисловості (83,7% від загальної суми заборгованості) та  будівництва (9,8%). На підприємства обласного центру припадає 76,1% загальної суми заборгованості.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата штатних працівників у червні 2016 року

 

         Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у червні 2016р. становив 4595 грн. Це   у 3,2 раза більше від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати (з 1 травня 2016р. – 1450 грн). За середнім розміром заробітної плати серед регіонів держави область посіла 12 місце.

        Найвищий рівень заробітної плати у червні 2016р. спостерігався на підприємствах транспорту, добувної промисловості та розроблення кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області у 1,5–1,6 раза. Найнижчими нарахування заробітної плати залишались у сфері поштової та кур’єрської діяльності (не перевищували 43% середнього показника по області).

        Заробітна плата у червні 2016р. збільшилась порівняно з травнем 2016р. на 11,5%, а відносно червня 2015р. – на 26,8%. Збільшення заробітної плати відносно травня 2016р. спостерігалось у більшості видів економічної діяльності: від 0,9% у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності до 33,8% – у сфері освіти.

          Індекс реальної заробітної плати у червні 2016р. по відношенню до травня 2016р. становив 111,4%, до червня 2015р. – 120,2%.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демографічні характеристики домогосподарств Івано-Франківщини

 

 З метою дослідження соціальних та демографічних характеристик домогосподарств Прикарпаття працівниками Головного управління статистики  проведено опитування домогосподарств, відібраних для обстеження умов їхнього життя у 2016 році. В області нараховується близько 451,5 тис. домогосподарств, що становить три відсотки загальної їх кількості по Україні, з них 54,9% проживають у сільській місцевості, решта – у міських поселеннях.

За отриманими в результаті опитування даними, середньостатистична родина нашого краю складається з трьох осіб. Водночас майже 37% – це сім’ї з чотирьох та більше осіб. Майже однакова частка домогосподарств мають у своєму складі двох та трьох осіб (25,2% та 24,4% відповідно), дещо менша – одну (13,8%). Серед регіонів країни Івано-Франківщина посідає третє місце за часткою сімей, у складі яких чотири та більше осіб.

Близько 48% родин області мають дітей віком до 18 років, серед них 69,5% виховують одну дитину, 29,2% – двох, решта – трьох і більше дітей. Дві дорослі особи є у складі понад половини домогосподарств з дітьми, три та більше особи – у 39,7% цих сімей. Разом з тим, 5,2% домогосподарств утримує лише одна доросла особа, у більшості з них виховується по одній дитині.

Серед домогосподарств без дітей чверть – одинаки, з яких дві третини – особи непрацездатного віку.

Добробут та рівень життя сім’ї в значній мірі залежить від наявності та кількості працюючих осіб у їх складі. За отриманими результатами, у складі семи родин з десяти є працюючі особи. Зокрема, 44,4% з них мають двох працюючих осіб, 41,6% – тільки одного працюючого, а 14% – трьох і більше таких осіб. Коефіцієнт економічного навантаження на працюючого члена домогосподарства (відношення загальної кількості членів домогосподарства до кількості працюючих) в області становить 2,37 (в Україні – 2,58). Серед регіонів цей показник найвищий у Тернопільській області – 3,32, найнижчий у м.Києві – 2,2.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні структурні показники діяльності підприємств області у 2015 році

 

Головне управління статистики інформує. У 2015 році в області діяло 7942 економічно активних підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності (далі – підприємств), що у розрахунку на 10 тис.осіб наявного населення складає 57 одиниць. Частка великих підприємств склала 0,1% від загальної кількості, середніх – 3,5%, малих – 96,4%,  з них мікропідприємств – 86%.

На підприємствах області працювало 81,1 тис. найманих працівників, що у розрахунку на одне підприємство складало 10,2 особи. На великих підприємствах було зайнято 10,6% всіх працюючих, на середніх – 52%, на малих – 37,4%, в тому числі на мікропідприємствах – 15,9%. Майже 45% загальної кількості найманих працівників було зосереджено у промисловості, 14,7% – в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 10,8% – у сільському, лісовому та рибному господарстві, 7,1% – у  будівництві.

На оплату праці найманих працівників підприємствами у 2015 році витрачено 2,9 млрд.грн., що у розрахунку на одного працівника складає 36,2 тис.грн (у 2014 році – 2,6 млрд.грн та 28,7 тис.грн відповідно).

Підприємствами області у 2015 році реалізовано продукції, виконано робіт та надано послуг на 52,7 млрд.грн, що на 24,2% більше, ніж у попередньому. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у розрахунку на  1 особу склав 650,1 тис.грн проти 476,6 тис.грн у 2014 році. Внесок великих підприємств у загальний обсяг реалізації становив 14,3%, середніх – 59,5%, малих – 26,2%, з них мікропідприємств – 9,4%.

У структурі реалізації продукції (товарів, послуг) (без урахування зміни основного виду економічної діяльності) підприємствами промисловості забезпечено 41,9% обсягів; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 26,4%; будівництва – 12,4%; сільського, лісового та рибного господарства – 9,6% (у 2014 році – 34,8%,  25,7%, 16,9%  та 13,6%, відповідно).

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля області у січнічервні 2016 року

          

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–червні 2016р. населенню реалізовано товарів на 16,8 млрд.грн, що у фактичних цінах на 11,1% більше, ніж за відповідний період попереднього року, а у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) –  на 2,8% більше. У розрахунку на одну особу населення у січні–червні п.р. в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2029,4 грн (в середньому по Україні – на 2055,8 грн). За показником обороту роздрібної торгівлі на одну особу Івано-Франківщина посіла дев’яте місце серед регіонів держави.

У структурі обороту роздрібної торгівлі області майже третину обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–червні 2016р. продано товарів на 5,5 млрд.грн, що проти відповідного періоду минулого року у фактичних цінах більше на 14,8%, у порівнянних – на 6,5%.

На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні ринки припадало 28,4% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До  Дня  працівників  торгівлі

 

Головне управління статистики в області інформує. Щороку в останню неділю липня в Україні відзначається День працівників торгівлі – галузі, яка є однією із найбільш розвинених форм підприємництва. Внесок торговельних підприємств у створенні валової  доданої  вартості  в  області  складає  більше 15%. Загалом, на 1 січня 2016р. торгова мережа області налічувала майже 16,3 тис. різних за величиною, спеціалізацією та рівнем обслуговування об’єктів роздрібної торгівлі та понад 700 підприємств оптової торгівлі. На даний час в області функціонують  3 гіпермаркети,  46 універсамів та супермаркетів, діяльність яких значно підвищує рівень торговельного обслуговування населення.

Упродовж минулого року у сфері внутрішньої торгівлі освоєно більше 704 млн.грн капітальних інвестицій, збудовано та прийнято в експлуатацію 31 новий об’єкт.

У 2015 році оптовий товарооборот підприємств  оптової  торгівлі становив 9,2 млрд.грн. Третину обсягів з них займали продовольчі товари, серед яких понад 90% це продукція вітчизняного виробника.

Обсяг обороту роздрібної торгівлі у 2015 році склав 33,8 млрд.грн, у І півріччі поточного року – 16,8 млрд.грн. У структурі обороту роздрібної торгівлі дві третини обсягів забезпечили фізичні особи-підприємці.

На одного мешканця області щомісячно у середньому продається товарів більше, ніж на 2 тис. грн. За цим показником область посіла дев’яте місце серед регіонів України.

Значне місце у задоволенні потреб населення у споживчих товарах належить 92 ринкам, які функціонують на території області. Зокрема, в нашій області діє один із найбільших в Україні ринків з продажу автомобілів, на якому налічується понад 1 тис. місць для продажу транспортних засобів на відкритих майданчиках.

Щиро вітаємо працівників сфери торгівлі зі святом! Бажаємо міцного здоров’я, успішної діяльності, приємних покупців та розвитку справи. 

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2016р. від усіх категорій сільськогосподарських товаровиробників на переробні підприємства області надійшло 6 тис.т  живої ваги худоби та птиці, що в порівнянні з відповідним періодом 2015р. менше на 26,1%; 12,6 тис.т молока та молочних продуктів (більше на 12,9%). Частка сільськогосподарських підприємств у загальному обсязі закупівлі переробними підприємствами худоби та птиці склала 98,6% проти 97,6% у січні–червні 2015р., молока – 48,3 %  проти 43,4%.

Переробними підприємствами у січні–червні 2016р. використано також для переробки 5,1 тис.т власно вирощеної худоби та птиці (на 21,3% менше, ніж у січні–червні 2015р.) та 1,4 тис.т власно виробленого молока  (на  8,6% менше).

Середні ціни, по яких переробні  підприємства приймали худобу  та  птицю, становили 22556,9 грн за т, молоко та молокопродукти – 3986,4 грн за т проти 23324,8 грн за т та 3282,7 грн за т відповідно в попередньому  році.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про посівні площі  сільськогосподарських культур

в Івано-Франківській  області під урожай 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. За результатами заключного обліку, посів сільськогосподарських культур під урожай 2015р. в області проведено на площі 369,6 тис.га  проти  366,2 тис.га торік.  

Зернових та зернобобових культур посіяно 153 тис.га, що на 0,3 тис.га (на 0,2%) менше, ніж у 2015р.  У зерновій групі переважають посіви пшениці (40%), порівняно з минулим роком площі цієї культури скорочено на 9 тис.га (на 12,8%). На кукурудзу припадає 29,2% площ усіх зернових, її посіви розширено на 5,6 тис.га  або  на 14,4%.

Під зерновими продовольчими культурами зайнято 71,6 тис.га, під зернофуражними – 81,4 тис.га.

У технічній групі посіви соняшнику на зерно розширено на 10,3 тис.га (у 1,9 р.б.), і ним засіяно 22,3 тис.га, сої – на 2,7 тис.га (на 12,2% більше) і нею зайнято 25 тис.га. Ріпак озимий та ярий посіяно на площі 18,1 тис.га  (на 36% менше, ніж торік), цукрові буряки (фабричні) – на  1 тис.га (на 36,3% більше).

Картоплею зайнято 59,4 тис.га (у 2015р. 59,5 тис.га), овочами відкритого ґрунту, як і торік – 10,4 тис.га.

Посіви кормових культур, які складають 21,1% у загальній площі, розширено  в порівнянні з попереднім роком на 0,2 тис.га  (на 0,3%).

В аграрних підприємствах збільшення загальної посівної площі порівняно з минулим роком на 3,1 тис.га (на 2%) відбулось за рахунок розширення площ під технічними та кормовими  культурами.

Господарствами населення засіяно 57,4% посівних площ області або  212 тис.га (на 0,1% більше, ніж роком раніше). У них сконцентровано 45,2% посіву зернових культур області, 99,6% – картоплі, 97,4% – овочів відкритого грунту, 92,9% – кормових культур.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про вилов риби

 

Головне управління статистики інформує. За даними державного статистичного спостереження, виловом риби в області в 2015р. займалися 22 підприємства, з яких 6 – спеціалізовані рибогосподарські. Загальний обсяг виловленої риби підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, за минулий рік склав  610 т (у 2014р. – 667 т),  76% з яких  – короп, 14% – товстолобик,  4% – форель, 6% – інші види риби.

Риба і рибопродукти є цінними продуктами харчування. По вмісту білка, жиру, вуглеводів вони майже не поступаються м’ясу великої рогатої худоби. Одним мешканцем області в середньому за рік споживається по 7,2  кг риби та рибних продуктів.

Довідково: день рибалки заснований 22 червня 1965р. та відзначається в Україні  щорічно у другу неділю липня.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

підприємствами та організаціями області за червень 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У червні 2016р. підприємствами і організаціями області використано 28,9 млн.м3 газу природного, 349,9 тис.т кам’яного вугілля, 4,9 тис.т палива дизельного, 0,9 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,  включаючи газовий конденсат.  У порівнянні з червнем 2015р. зменшилося споживання  вугілля  кам’яного  на 18,2%,  нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 17,5%,  палива дизельного – на 11%, бензину моторного – на 2,6%. Разом з тим, за рахунок збільшення обсягів транспортування експортного газу, його використання  зросло  на  20,8%.

Через мережу АЗС за  червень 2016р.  населенню  реалізовано  4,5 тис.т палива дизельного та 4,2 тис.т  бензину моторного. Обсяги  реалізації  населенню  палива  дизельного  порівняно  з  червнем   2015р.  зменшилися  на  10,2%, бензину  моторного – на 1,4%.

Станом на 1 липня 2016р. у споживачів та постачальників області залишки кам’яного вугілля становили 255,4 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 19,6 тис.т, мазутів топкових важких –  8 тис.т, палива дизельного – 5,4 тис.т, бензину моторного – 0,8 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року залишки нафти сирої, включаючи газовий конденсат,  збільшилися  на 30,1%, бензину  моторного – на 12,9%.   Водночас,  залишки  вугілля  кам’яного зменшилися  на  33,5%,  мазутів топкових важких – на  19%,  палива дизельного – на  8,2%.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У червні 2016р. порівняно з травнем 2016р. індекс промислової продукції в області становив 101,1%, з червнем 2015р. – 91,7%. У січнічервні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. цей показник склав 91,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції зменшився на 15,3%, зокрема, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 16,4%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяги продукції збільшилися на 28,3%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 101,8%. У січні–червні п.р. проти відповідного періоду торік збільшено випуск продукції на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності на 3,2%, виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 25,8%, машинобудування – на 64,9%. Разом з тим, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск продукції зменшився на 35,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 18,1%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 17,7%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 89%. Електроенергії вироблено 4420,5  млн.кВт·год, що на 15,2% менше, ніж у січнічервні 2015 року.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–травні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–травні 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 13,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,4 млрд.грн.

У структурі реалізації 46,4% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 46,2% – переробної промисловості, 6,5% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,9% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 83% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та підприємствами машинобудування.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2%, що відповідає 14 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 7,7%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,4%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 9,6 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (199,9 тис.грн), Івано-Франківську (17,6 тис.грн) і Калуші (17,3 тис.грн), Тисменицькому (16,5 тис.грн), Рожнятівському (12,7 тис.грн) та Долинському (11,8 тис.грн)  районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 53,6% займала енергія, 29,9% – товари проміжного споживання, 14,2% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,3% – інвестиційні товари.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у січнічервні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У січнічервні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 477,6  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 106,5%.

Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 1,9%.

Зведення будівель зросло на 8,3%, у т.ч. нежитлових – на 31,9%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 9,1%. Обсяги будівництва інженерних споруд зросли на 3,7%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 82,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 11,5% та 6%, відповідно.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діяльність транспортного комплексу області у I півріччі 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У I півріччі  2016 року залізничним та автомобільним транспортом (включаючи автотранспорт фізичних осіб-підприємців) замовникам доставлено 5,3 млн.т  вантажів, що на чверть більше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Вантажооборот збільшився у порівнянні з І півріччям 2015 року на 22,1% і склав 704 млн.ткм. Обсяги вантажних перевезень залізницею збільшились на 23,8%, автотранспортом – на 26,5%.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 43,3 млн. пасажирів, що на 13,4% менше від обсягів I півріччя 2015 року, підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 529,3 млн.пас.км або на 6,2% менше.

У структурі пасажирських перевезень найбільша частка припадала на пасажирські перевезення автомобільним  транспортом – 77%  або       33,4 млн. пасажирів. Транспортом фізичних осіб-підприємців здійснено 72,3% пасажирських автотранспортних  перевезень  області.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–травні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2016р. становили 189,6 млн.дол. США, імпорту – 153,2 млн.дол. США. Проти січня–травня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 35,9%, імпорту – на 34%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 36,4 млн.дол., коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,24.

Партнерами  області  у  зовнішній  торгівлі  товарами  були  нерезиденти з 88 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії, Данії, Бельґії, Республіки Корея та Ірландії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 130 млн.дол. США  або  майже 70%  від  загальнообласного  обсягу,  та  збільшився  у порівнянні з відповідним періодом 2015р. в 1,5 раза.

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного походження (в основному, зернові культури), механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, шкур необроблених, шкір вичищених, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Чехії, Румунії, Італії, Китаю, Угорщини.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 116,5 млн.дол. США  або  більше, ніж три чверті  від загальнообласного обсягу імпорту та зріс проти січня–травня 2015р. в 1,5 раза

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них і продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та виробів з них,  текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

Кількість та структура сукупності суб’єктів економіки області

на 1 липня 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 липня 2016р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Івано-Франківської області налічувалось 24868 юридичних осіб та 1277 суб’єктів економіки без статусу юридичної особи.

          Протягом І півріччя 2016 року в ЄДРПОУ області було взято на облік 679 юридичних осіб (2,7% від загальної кількості юридичних осіб на 1 липня 2016р.). За цей же період знято з обліку 189 (0,8%) юридичних осіб. Майже половина включених в ЄДРПОУ області юридичних осіб (328) – це товариства з обмеженою відповідальністю. Крім того, найбільша кількість взятих на облік юридичних осіб припадала на громадські організації – 110 (16,2% від загальної кількості взятих на облік), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку – 94 (13,8%), а також на органи влади, організації (установи, заклади) – 50 (7,4%) .

           Станом на 1 липня 2016 року найпоширенішими організаційними формами суб’єктів економіки області  серед юридичних осіб залишаються товариства з обмеженою відповідальністю – 7045 (28,3% від загальної кількості юридичних осіб), приватні підприємства – 4741 (19,1%), органи влади та організації (установи, заклади) – 3426 (13,8%), громадські організації – 2369 (9,5%), релігійні організації – 1228 (4,9%), профспілки, об’єднання профспілок – 989 (4%), фермерські господарства – 636 (2,6%).

 

 

  Начальник  Головного                                                 

  управління  статистики                                                         О.В. Бліннікова

 

              

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2016 РОКУ

 (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий огляд

 

Демографічна  ситуація  та  соціальний  захист

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на  1 травня 2016р. становила 1381,4 тис. осіб, з них 604,3 тис. проживали у міських поселеннях, 777,1 тис. – у сільській місцевості.

            У січні–травні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 90,3 тис. домогосподарств, призначено субсидії з урахуванням звернень у попередньому році  96 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 50,6 тис., у сільській місцевості – 45,4 тис. домогосподарств. Загальна сума  призначених  субсидій  становила  128,1 млн.грн,  з  неї  у  міських  поселеннях –       42,4 млн.грн, у сільській місцевості – 85,7 млн.грн.

            Крім того, 7,6 тис. домогосподарств (69% від кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями) у січні–травні 2016р. було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, з них  98,2% – у сільській місцевості. Загальна сума призначених  субсидій  склала 12 млн.грн, у тому числі 11,8 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості.

У розрахунку на одне домогосподарство у травні 2016р. середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг склав 365 грн, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 1771,3 грн.

За січень–травень 2016р. населенню області нараховано до оплати за житлово-комунальні послуги 1664,4 млн.грн, надійшло від споживачів зазначених послуг         610 млн.грн (без урахування сум призначених субсидій на відшкодування наданих видів послуг). Рівень оплати населення за житлово-комунальні послуги в середньому по області склав 36,7%.

Крім  того,  за  електропостачання  за січень–травень 2016р.  населенням  сплачено 220,1 млн.грн, заборгованість на кінець травня  п.р. становила 54,8 млн.грн.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2016р. становила 13,1 тис. осіб, що на 1% менше, ніж на кінець квітня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець травня п.р. становив 1,5% населення працездатного віку.

 

Доходи  населення

 

У січні–травні 2016р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 3805 грн, що на 24,4% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2016р. становила 4122 грн і перевищила у 2,8 раза рівень мінімальної заробітної плати      (1450 грн). Порівняно з квітнем 2016р. заробітна плата зросла на 5,2%, а відносно травня 2015р. – на 24,2%.

Індекс реальної заробітної плати у травні 2016р. порівняно з квітнем 2016р. становив 105%,  відносно травня 2015р. – 113,4%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 червня 2016р. склала 4,9 млн.грн, або 0,6% фонду оплати праці, нарахованого за травень 2016р. Упродовж травня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 3,1%.

На економічно активні підприємства припадає 11,8% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 79%, решта  –  на економічно неактивні підприємства.

 

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках  і фізичними особами-підприємцями)  у  січні–травні 2016р.  становив  14019,3 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р. у порівнянних цінах  на 3,4%, у фактичних – на 12,2%.

 

Капітальні інвестиції

 

  За  січень–березень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  1661,9 млн.грн  капітальних  інвестицій.  Найвагомішу  частку  з  них  (99,7%  загального  обсягу)  склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–березнем 2015р.  збільшився на  35,5%.

 

 

 

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–травні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 93%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 83,3 %, у господарствах населення – 98,8%.

За січень–травень 2016р. реалізовано на забій 46,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 2,3% менше порівняно з відповідним періодом 2015р., вироблено          162,2 тис.т молока (на 1,7% менше) та 184 млн.шт  яєць (на 42,5% менше).

За розрахунками, на 1 червня 2016р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 175,7 тис. голів (на 5,3% менше, ніж на 1 червня 2015р.), у т.ч. корів – 99,5 тис.  (на 4,8% менше); свиней – 329,6 тис. (на 1,7% менше), овець та кіз – 33,9 тис.  (на 2,9% менше), птиці всіх видів – 3872,1 тис. голів  (на 26,8% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 4,5%, у т.ч.  рослинництва – на 28%, тваринництва – на 0,3%.

На 1 червня 2016р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання,  переробку зернових  культур,  було в наявності 91,1 тис.т  зерна  або на 20,4%менше,  ніж на 1 червня 2015р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні–травні п.р. становила   3249,8 грн за т (у січні–травні 2015р. – 2825,4 грн).

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у травні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та травнем 2015р. становив відповідно 91,9% та 90,4%, за підсумками січня–травня 2016р. – 91,6%.

Збільшення випуску продукції у січні–травні п.р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 4,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 30,3%, машинобудуванні – на 59,4%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35,3%), у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 30,2%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 12,9%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 15,8%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 10,2%).

За січень–квітень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 10775,8 млн.грн, у т.ч. за межі України – на 1987,3 млн.грн.

Будівництво

 

У  січнітравні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  374 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  112,5%.

Транспорт

 

У січні–травні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області перевезено 4,3 млн.т вантажів, що на 31,5% більше, ніж за відповідний період 2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту скористались 37,8 млн. пасажирів або на 9,7% менше від обсягів січня–травня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі   453,3 млн.пас.км  (на 3,9% менше).

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області    у січні–квітні 2016р. становили  149,1 млн.дол. США, імпорту – 113,2 млн.дол. США. Проти січня–квітня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 31,1%, імпорту – на 22,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 35,9 млн.дол. США, коефіцієнт  покриття  експортом  імпорту – 1,32.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в  Україні  у  травні  2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  100,1%,  з  початку  року  –  105,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  100,1%  і  105,9%  відповідно.

 

 

 ©  При використанні інформації, посилання на Головне  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–

ЧЕРВЕНЬ 2016 РОКУ

 (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

Короткий огляд

 

Населення  та  соціальний  захист

 

На  1 червня  2016р.  чисельність наявного  населення  в  області,  за  оцінкою,  становила 1381 тис. осіб, з них 604,2 тис. проживали у міських поселеннях, 776,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–травня п.р. чисельність населення  зменшилася на  1,3 тис. осіб.

            У січні–червні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулися 100,5 тис. домогосподарств, призначено субсидії з урахуванням звернень у попередньому році 114,8 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 59 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 55,8 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених  субсидій  становила 133,1 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 45,5 млн.грн, у сільській місцевості – 87,6 млн.грн.

            Крім того, 10,1 тис. домогосподарств (77,3% від кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями) у січні–червні п.р. було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива, з них  98,3% – у сільській місцевості. Загальна сума призначених  субсидій  склала 16,5 млн.грн, у тому числі 16,2 млн.грн – для домогосподарств сільської місцевості.

У розрахунку на одне домогосподарство у червні 2016р. середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг склав 263,9 грн, на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 1805,4 грн.

 

Ринок праці

 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2016р. становила 12,4 тис. осіб або  на 5,5% менше, ніж на кінець травня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця зменшився на 0,1 в.п. і на кінець червня п.р. становив 1,4% населення працездатного віку.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до служби зайнятості, на кінець червня п.р. становила 1028 одиниць, проти  763 одиниці  на кінець червня 2015р.

 

Доходи  населення

У січні–червні 2016р., за попередніми даними, середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника становила 3931 грн, що на 24,9% більше, ніж у відповідному періоді 2015р. 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2016р. становила 4595 грн і перевищила у 3,2 раза рівень мінімальної заробітної плати (з травня п. р. – 1450 грн). Порівняно з травнем 2016р. заробітна плата зросла на 11,5%, а відносно червня 2015р. – на 26,8%.

Індекс реальної заробітної плати у червні 2016р. порівняно з травнем 2016р. становив 111,4%,  відносно червня 2015р. – 120,2%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 липня 2016р. склала 5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за червень 2016р. Упродовж червня 2016р. сума заборгованості збільшилась на 3,4%.

На економічно активні підприємства припадає 12,3% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 78,6%, на економічно неактивні підприємства – 9,1%.

 

 

Роздрібна  торгівля

 

Оборот  роздрібної  торгівлі  (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями)  у  січні–червні 2016р.  становив  16831,5 млн.грн  і  збільшився  проти  обсягу  відповідного  періоду  2015р. у порівняних цінах на 2,8%, у фактичних – на 11,1%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–червні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 94,3%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 85,4%, у господарствах населення – 99,2%.

Під урожай 2016р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 369,6 тис.га, що в порів­нянні з 2015р. більше на 0,9%. Площа зернових  і зернобобових культур (включаючи кукурудзу) склала 153 тис.га, що на 0,3 тис.га менше, ніж у 2015р.

За січень–червень 2016р. реалізовано на забій 53,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,1% менше порівняно з січнем–червнем 2015р., вироблено  213,3 тис.т молока (на 1,6% менше) та 229 млн.шт  яєць (на 39,2% менше).

За розрахунками, на 1 липня 2016р. загальне поголівя великої рогатої худоби склало 178,5 тис. голів (на 4,2% менше, ніж на 1 липня 2015р.), у т.ч. корів – 99,5 тис.  (на 3,5% менше); свиней – 332,3 тис. (на 0,4% менше), овець та кіз – 34,1 тис.  (на 2,8% менше), птиці всіх видів – 4143,2 тис. голів  (на 23,8% менше).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січеньчервень п.р. порівняно з відповідним періодом 2015р. зросли на 2,6%, у т.ч рослинництва – на 30%, тваринництва – знизилися на 2,3%.

На 1 липня 2016р. в сільськогоcподарських підприємствах (крім малих) і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 41,1 тис.т  зерна  або на 42,3% менше, ніж на 1 липня 2015р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–червні п.р. становила 3274 грн за т (у січні–червні 2015р. – 2751,4 грн).

 

Промисловість

 

Індекс промислової продукції в області у червні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2015р. становив відповідно 101,1% та 91,7%, за підсумками січня–червня 2016р. – 91,6%.

Збільшення випуску продукції у січні–червні п.р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 25,8%, машинобудуванні – на 64,9%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35,8%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 18,1%), у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 17,7%), у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 15,3%), у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 11%).

За січень–травень 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 13,3 млрд.грн, у т.ч. за межі України – на 2,4 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні–червні  2016р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму  477,6 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  порівняно  з  відповідним  періодом  2015р. становив  106,5%.

 

 

 

 

Транспорт

 

У січні–червні 2016р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 5,3 млн.т вантажів, що  на 25,2% більше, ніж за відповідний період 2015р.

Послугами автомобільного, залізничного та тролейбусного транспорту (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) скористались 43,3 млн. пасажирів або на 13,4% менше від обсягів січня–червня 2015р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  529,3 млн.пас.км або на 6,2% менше.

 

Зовнішня  торгівля  товарами

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–травні 2016р. становили 189,6 млн.дол. США, імпорту – 153,2 млн.дол. США. Проти січня–травня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 35,9%, імпорту – на 34%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 36,4 млн.дол.США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,24.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  у  червні  2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  як  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  так  і  в  області  становив  99,8%,  з  початку  року – 104,9% та 105,7% відповідно.

 

 

 

 ©  При використанні інформації, посилання на Головне  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області  ОБОВ’ЯЗКОВЕ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області