20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Прес-випуски серпень ГУС
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані за 2016 рік

Прес-випуск

Демографічна ситуація в області у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Чисельність населення області, за оцінкою, на 1 липня 2016 року становила 1380,8 тис. осіб, у тому числі у міських поселеннях проживало 604,2 тис., у сільській місцевості – 776,6 тис. Упродовж січня–червня 2016 року кількість жителів зменшилась на 1552 особи, що відбулося в основному за рахунок природного скорочення населення.

Упродовж півріччя, що минуло, в області зареєстровано 6991 живонародженого проти 7717 у січні–червні 2015 року та 8944 померлих прот6и 9355.

Середньообласний рівень природного скорочення населення склав 2,8 особи  на  1000  наявного населення. Природне скорочення спостерігалось у всіх містах обласного значення, крім Івано-Франківська, Яремче та в усіх районах, крім Верховинського.

 

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Джерела доходів і витрат домогосподарств Івано-Франківщини

 

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводиться Головним управлінням статистики, середньомісячні загальні доходи пересічного домогосподарства Івано-Франківщини у 2015 році становили 5839 грн, що на чверть більше, ніж у попередньому році. Рівень середньомісячних еквівалентних загальних доходів одного прикарпатця перевищив встановлений прожитковий мінімум майже в 2 рази. Упродовж  останніх чотирьох років спостерігається тенденція щодо зменшення частки населення області із середньодушовими еквівалентними доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму – з 12,9% у 2012 році до 0,9% у 2015 році. При цьому середньорічний розмір прожиткового мінімуму зріс на 17,7%.

Основним джерелом наповнення сімейного бюджету залишаються доходи від зайнятості, які склали 52,3% усіх надходжень. Частка пенсій, стипендій та соціальних допомог (включаючи готівкові і безготівкові пільги та субсидії) становила чверть усіх ресурсів.  Десяту частину склали доходи від особистого підсобного господарства та самозаготівель. Решта становили допомоги від родичів грошима і продуктами харчування, інші грошові доходи, використані заощадження, позики, повернені домогосподарству борги тощо.

Сукупні витрати середньостатистичного домогосподарства області у  2015 році становили 5495 грн в місяць.  У їх структурі переважали витрати на продовольчі товари та харчування поза домом – 56,1%. На придбання непродовольчих товарів сім’ї направляли 27,3% усіх видатків, на оплату  послуг – 10,3%. Частка інших витрат (допомога родичам, купівля акцій, нерухомості, будівництво, капремонт, вклади до банків) зменшилась у порівнянні з 2014 роком на 0,6 в.п. і склала 6,3% сукупного рівня.

За результатами модульного опитування домогосподарств щодо самооцінки їх доходів, кожне тринадцяте домогосподарство нашого краю відповіло, що отриманий упродовж 2015 року дохід був достатній, проте зробити заощадження їм не вдалося. Щоб не відчувати себе бідними майже дві третини сімей області вважають, що їх грошовий дохід повинен становити близько п’яти тисяч гривень на одну особу в місяць, одна третина – близько десяти тисяч гривень.

  

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень населення Івано-Франківської області

 

          У сучасному світі дедалі поширенішим стає усвідомлення того, що освіта є основою економічного і суспільного добробуту як суспільства в цілому, так і кожної людини зокрема.

Головним управлінням статистики в рамках обстеження умов життя домогосподарств проведено дослідження освітнього рівня населення Івано-Франківщини. За отриманою інформацією, серед осіб, вік яких передбачає наявність освіти (6 років і старші), початкову чи базову загальну освіту має кожен десятий житель області, повну загальну середню – кожен п’ятий. Професійно-технічну освіту отримали 21,1% прикарпатців. Про здобуття кваліфікації «молодшого спеціаліста» та отримання неповної вищої освіти повідомили 15,2% населення відповідного віку. Повну вищу освіту мають 17,8% мешканців області, базову вищу – 1,7%.

За останні п’ятнадцять років відбулися значні зміни не тільки в системі освіти, але й в освітньому рівні населення як держави в цілому, так і наших краян зокрема. Так, у 2000 році повну вищу освіту мав тільки кожен дев’ятий українець та кожен десятий прикарпатець, тоді як у поточному році частка таких осіб склала 22,6% та 17,8% відповідно.

Слід зазначити, що в цілому в державі серед мешканців міст частка осіб з повною, базовою та неповною вищою освітою значно вища, ніж серед сільських жителів. У сільській місцевості переважає населення із професійно-технічною, повною та базовою загальною середньою освітою. Частка осіб з вищою (повною, базовою та неповною) освітою більша серед жінок, ніж серед чоловіків (46,2% проти 36,8%).

Система освіти області представлена освітніми закладами різних видів і включає в себе загальноосвітні навчальні заклади, професійно-технічні, а також вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації.

На початок 2015/2016навчального року в області функціонував 731 денний загальноосвітній навчальний заклад, у тому числі 154 заклади нового типу: 136 навчально-виховних комплексів, 11 гімназій та 7 ліцеїв. Крім того, діяло 9 вечірніх шкіл, а також організовані класи (групи) з вечірньою та заочною формами навчання при чотирьох денних загальноосвітніх навчальних закладах. Професійно-технічну освіту надавали 20 навчальних закладів. Підготовку фахівців з вищою освітою здійснювали 11 самостійних вищих навчальних закладів (9 коледжів, технікум та училище) III та 5 (4 університети та 1 інститут) – IIIIV рівнів акредитації. Крім того, в області діє ряд філій навчальних закладів, головні організації яких знаходяться в інших регіонах держави. Підготовку аспірантів в області здійснюють 4 вищі навчальні заклади IV рівня акредитації та одна наукова установа.

З огляду на зростаючу роль освіти, яка має давати належні знання та відповідати вимогам ринку праці, Міністерством освіти і науки України нещодавно презентовано проект реформи середньої освіти, основним напрямком якої є приведення структури освіти у відповідність до потреб сучасної економіки та інтеграції України в європейський економічний та культурний простір.

Довідково: щороку 1 вересня у нашій країні відзначають День знань – свято усіх школярів і студентів, їх батьків, учителів та викладачів, всенародне свято мудрості, доброти і людяності.

  

В.о. начальника Головного управління                                                 Ю.О.Макар

 При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств

 та стан взаєморозрахунків за січеньчервень 2016 року

 

 Головне управління статистики інформує. Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств області (без урахування результатів діяльності сільськогосподарських підприємств) за січень–червень 2016 року становив 737,9 млн.грн збитків. Негативне сальдо сформовано, в основному, за рахунок діяльності підприємств промисловості (657,9 млн.грн збитків), зокрема підприємств переробної промисловості з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (1183,1 млн.грн). Серед збиткових і діяльність підприємств оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (54,7 млн.грн збитків), сфери адміністративного та допоміжного обслуговування (37,7 млн.грн), операцій з нерухомим майном (15,8 млн.грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3,8 млн.грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (0,3 тис.грн).

Частка збиткових підприємств за січень–червень п.р. склала 30,1%, ними допущено 1668,2 млн.грн збитків.

Прибутковими підприємствами, частка яких в загальній кількості становила 69,9%, одержано 930,3 млн.грн прибутку, основна частина якого сформована у промисловості (822,3 млн.грн).

Рівень рентабельності операційної діяльності склав 3,1%.

Станом на 1 липня 2016 року загальні обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості великих та середніх підприємств області склали 39,2 та 30,4 млрд.грн відповідно.

За видами економічної діяльності найбільша питома вага в заборгованості припадала на підприємства промисловості 65,7% дебіторської та 78,4% кредиторської; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 11% та 5,5%; транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності – 7,6% та 3,2% відповідно. Серед підприємств промислової діяльності найбільша частка боргів (88,4% дебіторської та 86% кредиторської) припадала на підприємства переробної промисловості, зокрема з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (відповідно 76,2% та 3,8% в сумі боргів промислових підприємств), з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (0,5% та 71,5%).

У структурі дебіторської заборгованості 19,4% займають неоплачені покупцями борги за відправлені товари, проведені роботи та надані послуги, кредиторської – 27,1% складають борги підприємств за отримані від постачальників матеріали та сировинні ресурси.

 

 

В.о. начальника Головного управління                                                 Ю.О.Макар

          

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Роздрібна торгівля області у січні–липні 2016 року

           

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області у січні–липні 2016р. населенню реалізовано товарів на 20,1 млрд.грн, що у фактичних цінах на 11,8% більше, ніж за відповідний період попереднього року, а у порівняних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) –  на 3,7% більше.У розрахунку на одну особу населення у січні–липні п.р. в середньому за місяць реалізовано товарів у роздріб на 2079 грн (по Україні – на 2101 грн). За показником обороту роздрібної торгівлі на одну особу Івано-Франківщина посіла девяте місце серед регіонів держави.

У структурі обороту роздрібної торгівлі області майже третину обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у січні–липні 2016р. продано товарів на 6,5 млрд.грн, що проти відповідного періоду минулого року у фактичних цінах більше на 13,3%, у порівнянних – на 5,3%.

На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні ринки припадало 28,6% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

До Дня пасічника

 Бджільництво Івано-Франківської області

 

 Бджільництво – галузь сільського господарства, яка належить до найдавніших занять українців. Головне управління статистики інформує. На початок 2016р. в області нараховувалося 145,5 тис. бджолосімей або 6% від їх загальної наявності в Україні. По чисельності бджолосімей область займає сьоме місце серед регіонів держави. Займаються бджільництвом,   в основному,  господарства населення, якими утримується 98,8% сімей.

У 2015р. усіма категоріями господарств області вироблено 1065 т меду, що на 2% менше, ніж у 2014р.; порівняно з 2010р. виробництво меду зросло на 5,1%, з 1990р. –  на 20,9%. Також товаровиробники області щороку отримують близько 35 т воску.

Для розвитку бджільництва необхідною складовою є наявність медоносних культур та насаджень.  Під урожай 2016р. в області було посіяно   3,1 тис.га гречки, 22,3 тис.га соняшнику, 18,1 тис.га ріпаку. Площа плодоягідних насаджень складає 9,4 тис.га. 

Довідково: День пасічника встановлено в Україні відповідно до Указу Президента  від 15 серпня 1997 року і відзначається  щорічно 19 серпня.

 

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Споживання продуктів харчування населенням області

у 2015 році

 

Для життєдіяльності людини необхідний повноцінний набір продуктів харчування, який забезпечує її розвиток, здоров’я, якість життя, працездатність, творчий потенціал, активне довголіття.

Головне управління статистики інформує. У 2015р. одним жителем області було спожито 183 кг картоплі, що на 3,2% перевищує рівень попереднього року, 135 кг овочів та баштанних продовольчих культур (на 2,5% більше), 44 кг плодів, ягід і винограду (на 2,8% більше), 37 кг цукру (на 1,1% більше). Разом з цим, споживання м’яса та м’ясних продуктів зменшилося на 4,4% і склало 42 кг на одну особу за рік, молока та молокопродуктів – на 0,6% (259 кг), яєць – на 9,2% (257 шт), хлібних продуктів – на 4,4% (112 кг), ),  риби та рибних продуктів – на 26,4% (5 кг), олії – на 5,4% (12 кг).

За кількістю спожитих в розрахунку на одну особу молока та молочних продуктів, картоплі  у 2015 році область знаходилась на першому місці серед регіонів України, хлібних продуктів – посіла п'яте, цукру – дванадцяте, олії – чотирнадцяте, плодів, ягід та винограду – сімнадцяте, яєць, м’яса та м’ясопродуктів, овочевої продукції – 21–23, риби та рибопродуктів – 24.

У минулому році одним жителем області більше, ніж в середньому по державі спожито цукру, молочних та хлібних продуктів, картоплі (на 3–33%).

Калорійність середньодобового раціону населення порівняно з середньою  по  Україні є вищою на 4,6%  і склала 2927 ккал на одну особу. За цим показником область посіла восьме місце серед регіонів держави.

  

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

підприємствами та організаціями області за липень 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У липні 2016р. підприємствами і організаціями області використано 25,7 млн.м3 газу природного, 377,6 тис.т кам’яного вугілля, 5,9 тис.т палива дизельного, 1,0 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,  включаючи газовий конденсат.  У порівнянні з липнем 2015р. зменшилося споживання  усіх енергетичних матеріалів, зокрема, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – на 31,9%,  газу  природнього – на  31,4%,  вугілля  кам’яного – на 18,7%,  палива дизельного – на 8,4%, бензину моторного – на 0,8%.

Через мережу АЗС за  липень 2016р.  населенню  реалізовано  4,9 тис.т палива дизельного та 4,5 тис.т  бензину моторного. Обсяги  реалізації  населенню  палива  дизельного  порівняно  з  липнем   2015р.  зменшилися  на  9,4%, бензину  моторного – на 4%.

Станом на 1 серпня 2016р. у споживачів та постачальників області залишки кам’яного вугілля становили 165,5 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 17,4 тис.т, мазутів топкових важких –  8 тис.т, палива дизельного – 5,3 тис.т, бензину моторного – 0,7 тис.т. У порівнянні з показниками на відповідну дату минулого року залишки нафти сирої, включаючи  газовий конденсат,  збільшилися  на 9,7%, бензину  моторного ­­ – на 4%.   Водночас,  залишки  вугілля  кам’яного зменшилися  на  47,9%,  мазутів топкових важких – на  24,6%,  палива дизельного – на  16,9%.

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січні–липні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У липні 2016р. порівняно з червнем 2016р. та липнем 2015р. індекс промислової продукції склав відповідно 103,9% та 88,5%, за підсумками січня–липня 2016р. – 91,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–липнем 2015р. випуск продукції скоротився на 15,5%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 16,6%. Водночас у добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів обсяг виробництва продукції зріс на 24,2%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 100,8%.Збільшення випуску продукції у січні–липні п.р. проти відповідного періоду торік одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 1,7%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 13,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 23,2%, машинобудуванні – на 57,6%. Поряд із цим зменшено обсяги у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35,9%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 25,6%), виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,4%).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції склав 88,6%. Електроенергії вироблено 5144,9 млн.кВт·год, що на 15,7% менше, ніж у січнілипні 2015 року.

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції підприємствами області

 у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–червні 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 15,6 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 2,9 млрд.грн.

У структурі реалізації 44,8% становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, 47,4% – переробної промисловості, 6,9% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів, 0,9% – водопостачання, каналізації, поводження з відходами.

Понад 83% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції та підприємствами машинобудування.

Питома вага області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2%, що відповідає 14 місцю серед регіонів України. Внесок підприємств області з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності у загальнодержавний обсяг реалізованої промислової продукції даного виду діяльності склав 7,8%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 4,5%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4%, добування сирої нафти та природного газу – 3,1%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,4%, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 2,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 11,3 тис.грн. Більший, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (236,1 тис.грн), Калуші (20,4 тис.грн) та Івано-Франківську (19,7 тис.грн), Тисменицькому (20,7 тис.грн), Рожнятівському (15,5 тис.грн) і Долинському (14,6 тис.грн)  районах.

В обсязі реалізованої продукції за основними промисловими групами 52,4% займала енергія, 31,3% – товари проміжного споживання, 13,8% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 2,5% – інвестиційні товари.

  

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у січні–липні 2016 року

 

         Головне управління статистики інформує. У січні–липні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 567,5  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 101,1%.

         Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 1,8%. За цим показником область посіла 14 місце серед регіонів держави, за індексом будівельної продукції – 16 місце.

Зведення будівель зросло на 3,6%, у т.ч. нежитлових – на 36,4%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 20,2%, інженерних споруд – на 2,8%.

         Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 81,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 12,7% та 6,1% відповідно.

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття в експлуатацію житла та об’єктів соціальної сфери

в Івано-Франківській області у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2016р. в області прийнято в експлуатацію 240,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 5,6% більше, ніж у І півріччі 2015р. У міських поселеннях збудовано 38,7% загальнообласного обсягу, у сільській місцевості – 61,3%.

Серед регіонів України за обсягом прийнятого в експлуатацію житла Івано-Франківщина посіла5 місце, в розрахунку на 1 особу – 2 місце.  

Переважну частину (88,5%)загального обсягу житла прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, решту у будинках із двома й більше квартирами.

Середній розмір помешкання становив 143 м2 загальної площі, у тому числі у міських поселеннях – 125 м2, у сільській місцевості 158 м2.

У загальному обсязі збудованого в області житла найбільшою є частка Івано-Франківської міської ради (18%) та Тисменицького (13,3%) району.

Із об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію загальноосвітній навчальний заклад на 40 місць, лікарню на 15 ліжок, амбулаторно-поліклінічні заклади на 30 відвідуваннь за зміну, зал спортивний на 846 м2 тренувальної площі,  фізкультурно-оздоровчий комплекс на 105 місць, басейн критий для плавання  на 434 м2 дзеркала води та спортивний майданчик на 924 м2.

 

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво на Івано-Франківщині

 

Головне управління статистики інформує. Будівельний комплекс Івано-Франківської області представлено як суб’єктами господарювання-юридичними особами, так і фізичними особами-підприємцями, частка яких в загальній кількості становить відповідно 52% та 48%. У 2015р. будівельну діяльність здійснювали 1035 підприємств, з них 19 – великі і середні, 1016 – малі, з яких 901 – мікропідприємства.

У 2015р. будівельні підприємства забезпечили виконання робіт в обсязі близько 1,3 млрд.грн, що на 6,3% більше рівня попереднього року. За індексом будівельної продукції серед регіонів України область посіла 6 місце. Внесок будівельних підприємств у створення валової доданої вартості в області склав за попередній рік майже 8%.

Протягом 2015р. та з початку поточного року на території області прийнято в експлуатацію ряд об’єктів і потужностей, серед яких нафтова свердловина з розвідувального буріння, магістральний газопровід, об’єкти для потреб сільського господарства, торгові приміщення, заклади громадського харчування, берегоукріплювальні споруди, районна котельня, місцеві трубопроводи для транспортування газу, водопровідні та теплові мережі, телекомунікаційні споруди, автостанція, потужності з виробництва промислової продукції тощо.

У 2015р. частка робіт, виконаних на будівництві інженерних споруд, становила 45% від загального обсягу, нежитлових будівель – 30%, житла – 25%.

На Івано-Франківщині активно ведеться житлове будівництво: у 2015р. прийнято в експлуатацію 856,2 тис.м2 загальної площі. За цим показником Івано-Франківщина посіла 4 місце серед регіонів України, в розрахунку на 1000 осіб постійного  населення – 2 місце (прийнято 621 м2 проти 259 м2 в середньому по Україні).

Найбільша частка домогосподарств області, за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, має двокімнатне (36,5%) та трикімнатне (30,8%) житло, водночас, 8,6% сімей займає лише одну кімнату. Кожне третє домогосподарство нашого краю із десяти проживає в окремій квартирі, кожне сьоме із десяти – в індивідуальному будинку чи його частині..

Протягом 2015р. та з початку поточного року із об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію навчальне приміщення гімназії, дитячі дошкільні заклади,  амбулаторно-поліклінічні заклади, санаторій-профілакторій, фізкультурно-оздоровчі комплекси, спортивні зали, автодром та інші об’єкти.

На території області ведеться спорудження об’єктів туристично-рекреаційного призначення, зокрема, готельних будівель (готелів, мотелів), відпочинкових комплексів та інших елементів туристичної індустрії.

Довідково: Згідно з Указом Президента України №273/93 від 22 липня 1993 року в Україні щорічно у другу неділю серпня відзначається День будівельника.

  

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області

у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 липня 2016р. становив 837,2 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 606,8 дол. У січні–червні 2016р. в економіку області інвестовано 1,3 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 8,3 млн.дол. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2016р. збільшився на 0,1%, в основному, за рахунок курсової різниці.

За обсягом прямих іноземних інвестицій Івано-Франківщина  посіла10 місце серед регіонів України, за темпом росту – 17.

          Інвесторами виступили нерезиденти з 51 країни світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 85,9% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія, Данія.

          У розвиток промисловості спрямовано 632,5 млн.дол. США, з них найбільше у підприємства переробної промисловості – 625,1 млн.дол. Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 11,3%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,9%, будівельної діяльності – 2,9%.

          Найбільші обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (461,6 млн.дол. США або 55,1% загального обсягу інвестицій) та Калуша (243,7 млн.дол. або 29,1%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів залучена в економіку Калуського (3,2%), Рогатинського (3,2%) та Тисменицького (2,4%) районів.

 

 

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–червні 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–червні 2016р. становили 232,8 млн.дол. США, імпорту – 187,9 млн.дол. США. Проти січня–червня 2015р. обсяги експорту збільшилися на 35,2%, імпорту – на 32,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 44,9 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,24.

Партнерами  області  у  зовнішній  торгівлі  товарами  були  нерезиденти з 93 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії, Данії, Бельґії, Німеччини, Бангладеш, Російської Федерації, Республіки Корея, Ірландії, Франції.

Обсяг  експорту  товарів до  країн  Європейського  Союзу  становив  149,9 млн.дол. США  або 64,4%  від  загальнообласного обсягу, та  збільшився  у порівнянні з відповідним періодом 2015р. в 1,5 раза.

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного походження, механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, шкур необроблених, шкіри вичищеної, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Чехії, Румунії, Італії, Російської Федерації, Китаю, Угорщини.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 143,4 млн.дол. США  або  76,3%  від загальнообласного обсягу імпорту та збільшився проти січня–червня 2015р. в 1,5 раза.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та виробів з них,  текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зовнішня  торгівля  області  послугами

у I півріччі 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту послуг  підприємствами   і   організаціями   області  у  І півріччі 2016р.  становили 22,5 млн.дол. США, імпорту – 8,3 млн.дол. США.  Порівняно з відповідним періодом 2015р. обсяги  експорту  послуг збільшилися на 3,8%, імпорту –    на 12,5%.  Позитивне   сальдо   зовнішньої   торгівлі   послугами   склало  14,2  млн.дол. США.

            Зовнішньоторговельні  операції  послугами  з  партнерами  95  країн  світу  здійснювали  106 суб’єктів  господарської  діяльності.

          Найбільші обсяги послуг надано нерезидентам з Румунії, Кіпру, Чехії, Швеції, США, Німеччини та Великої Британії. Понад60% обласного експорту послуг займали послуги з переробки матеріальних ресурсів, 21,5% – транспортні, близько 10% – послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні, 8,2% – послуги, пов’язані з подорожами.

           Понад 35% обсягів імпорту послуг отримано від  нерезидентів з Польщі. Вагомими були і обсяги послуг, що надали партнери з Данії, Німеччини, Італії, Російської Федерації, Греції та Угорщини. На  транспортні послуги  припадало 35% обласного імпорту послуг, третина – на ділові, 17,1% – на послуги, пов’язані з подорожами, майже 8% – на послуги у сфері телекомунікацій, комп’ютерні та інформаційні

Питома вага країн ЄС у загальнообласних обсягах експорту послуг  становила 85,4%, імпорту – 90,4%.

 

 

Начальник

Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін у липні 2016 року

 

Головне  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області повідомляє.  За  даними  Державної  служби  статистики,  ціни  на  споживчому  ринку  у  липні 2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  в  Україні  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим, м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  АТО)  знизилися  на  0,1%,  в області  –  на  0,5%,  з  початку  року  –  зросли  на  4,8%  і  5,1%  відповідно.

У  липні 2016р.  зниження  споживчих  цін  на  0,6–0,1%  зафіксовано  у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській, Київській, Кіровоградській,  Луганській, Миколаївській,  Харківській,  Чернівецькій, Донецькій,  Вінницькій  та  Закарпатській  областях.  На  Рівненщині  індекс споживчих цін склав 100%. Приріст споживчих цін  на  0,1–0,5% зафіксовано  у  Волинській,  Одеській,  Херсонській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській,  Житомирській,  Тернопільській,  Черкаській  областях  та  м.Києві.

  

 

В. о начальника Головного управління                                           Ю.О.Макар

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання наукових та науково-технічних робіт в області

за січень–червень 2016 року

                                                                                                                                          

Головне управління статистики інформує. У січні–червні 2016р. у наукових організаціях області кількість працівників основної діяльності становила 371 особу, у тому числі  безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт (дослідників, техніків, допоміжного персоналу) – 322 особи, з яких частка фахівців з науковими ступенями доктора та кандидата наук склала 14,6%.

У галузі природничих наук працювали 50,9% виконавців наукових та науково-технічних робіт, в організаціях багатогалузевого профілю – 44,4%, технічних наук – 4,4%, гуманітарних наук – 0,3%.

Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних власними силами наукових організацій, становив 17 млн.грн. У загальному обсязі робіт, виконаних власними силами, 58,9% займали науково-технічні послуги, 34,1% – науково-дослідні роботи та 7% – науково-технічні розробки. Частка прикладних робіт в обсязі науково-дослідних склала 80%, фундаментальних – 20%.

Основними виконавцями фундаментальних досліджень залишаються вищі навчальні заклади (79,2% загального обсягу), прикладних досліджень – організації галузевого профілю (52,9%) та наукові установи академічного профілю (23,8%), науково-технічних розробок та науково-технічних послуг – організації галузевого профілю (відповідно 62,8% та 81,7%).

Витрати на виконання науково-технічних робіт у січні–червні 2016р. склали 17,7 млн.грн, з них 95,5% – внутрішні витрати. Частка коштів державного бюджету у загальному обсязі внутрішніх витрат збільшилась порівняно з січнем–червнем 2015р. на 2,8 в.п. і склала 27%.

Основним напрямком бюджетного фінансування була діяльність організацій у галузі сільськогосподарських наук та тих, що мають багатогалузевий профіль, куди спрямовано 4,5 млн.грн або 98%загального обсягу витрат за рахунок держбюджету.

 

 

 

Начальник Головного управління                                           О.В.Бліннікова

 

 

            

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області