26 лютий 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Положення про Тлумацький районний центр соціальних служб для сім’ї,дітей та молоді
 На головну / РЦСССДМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження  голови

райдержадміністрації

від 17 листопада 2015р.  №1061

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про
Тлумацький районний центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді

 

1. Тлумацький районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - центр) - спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 2. Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується районною державною адміністрацією і належить до сфери її управління. Діяльність центру спрямовується структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної державної адміністрації.

 2-1 Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників  затверджується районною держаною адміністрацією.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням. 

  4. Основними принципами діяльності центру є:     

законність;  соціальна справедливість;

 доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

   5. Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги,  надання їм соціальних послугза результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

  6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

  виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

  соціальної та/або психологічної підтримки учасників антитериростичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

 соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

 соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

 інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

осіб з інвалідністю;

осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2) проводить оцінку потреб  сім’ї, дітей  та молоді перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитериростичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;

3) надає соціальні послуги сім’ї, дітей  та молоді перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;

4) за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

5) впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставинах;

        6) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної  роботи, які подає обласному центру та районній державній адміністрації.

  7. Центр має право:

вносити обласному центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді,  місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з питань, що належать до їх компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

  8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку головою районної державної адміністраціїза погодженням з директором обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

  9. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджується Мінсоцполітики;

затверджує в посадові інструкції його працівників;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

  10. Діяльність центру фінансується за рахунок коштіврайонного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

  11. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

  12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

   13. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про персональних даних».

 

 

 
.

Електронна пошта

vptlum@ukr.net

 

23803078@mail.gov.ua

 

 

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області