12 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Прес- випуски січень ГУС
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані 2017 рік

Прес- випуски 

 

 

Вищі навчальні заклади

на початок 2016/17 навчального року

 

Головне управління статистики інформує. В області підготовку фахівців з вищою освітою у 2016/2017 навчальному році, як і у попередньому, здійснювали 16 самостійних вищих навчальних закладів (включаючи їхні структурні підрозділи за межами області), з них 11 закладів – І–ІІ та 5 закладів – ІІІ–IV рівнів акредитації. Крім того, в області діє декілька філій вищих навчальних закладів інших регіонів.

Кількість студентів в усіх самостійних вищих навчальних закладах області на початок 2016/2017 навчального року склала 38,1 тис., що на 228 осіб менше, ніж роком раніше. У вищих навчальних закладах І–ІІ рівнів акредитації навчалося 7 тис. студентів (18,3% від їх загальної кількості), ІІІ–IV рівнів – 31,1 тис. студентів (81,7%). Традиційно частка студенток (58,5%) перевищує частку студентів–чоловіків (41,5%).

Денній формі навчання віддали перевагу 29,2 тис. студентів, при цьому у закладах I–II рівнів акредитації цей показник становить 97,7%,  III–IV рівнів – 71,7%. Поєднують роботу із навчанням 23,5% студентів.

Основна частка студентів (83,6%) навчається у державних вищих навчальних закладах; за рахунок коштів державного бюджету здобувають вищу освіту 33,8% усієї кількості студентів.

У 2016 році в конкурсі для вступу до вищих закладів освіти області приймали участь 44,1 тис. абітурієнтів, з яких 19,6% були зараховані на початковий цикл навчання. Конкурс для вступу до училищ, коледжів, технікумів (вищих навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації) становив 2,4 заяви (рік тому – 2,7), до інститутів та університетів (ІІІ–ІV рівнів акредитації) – 5,8 заяв (рік тому – 5,6).

У минулому році вищими навчальними закладами області випущено 8,4 тис. фахівців з вищою освітою, з них 57,6% становили жінки. Одержали направлення на роботу 1,1 тис. осіб випускників (13,2%), з яких 76,9% навчалися за рахунок коштів державного бюджету. Одночасно з освітньо-кваліфікаційним рівнем отримав робітничу професію 291 випускник.

На початок 2016/2017 навчального року у самостійних вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації Івано-Франківщини працювали 4349 педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них 320 докторів та 1707 кандидатів наук, 276 професорів та 1235 доцентів.

 

 

 

 

 

 

Роздрібна торгівля області у 2016 році

          

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–підприємців та мережу ринків в області   у 2016р. населенню реалізовано товарів на 37,8 млрд.грн, що у фактичних цінах на 10,8% більше, ніж за 2015р., у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – на 3,4%. У розрахунку на одну особу населення в середньому за місяць 2016р. реалізовано товарів у роздріб на 2,3 тис.грн, або на рівні середнього показника по державі. За цим показником Івано-Франківщина посіла дев’яте місце серед регіонів України.

У структурі обороту роздрібної торгівлі області 31% обсягу забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких у 2016р. продано товарів на 11,7 млрд.грн. Проти попереднього року обсяг роздрібного товарообороту підприємств у фактичних цінах зріс на 10%, у порівнянних цінах – на  0,8%.

На організовані ринки з продажу сільськогосподарських продуктів та неформальні ринки припадало 29,2% загальнообласного обсягу обороту роздрібної торгівлі.

 

 

  

   

  

Споживчий ринок нафтопродуктів

 Івано-Франківської області у 2016 році

 

На  кінець  2016р.  на  території області  функціонувало  183  автозаправні  станції (далі – АЗС),  у  тому  числі  6 автогазонаповнювальних компресорних станцій, які належали 50 суб’єктам господарювання (юридичним  особам  та   фізичним особам–підприємцям).

У 2016р. через мережу АЗС було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, пропану і бутану скраплених та газу природного скрапленого або у газоподібному стані для автомобілів майже на 3 млрд.грн. Найбільшими були  обсяги  роздрібного  товарообороту  від  продажу  бензину  моторного (1,4 млрд.грн   або   47,7%   від   загального  обсягу)  та  палива  дизельного   (1,3 млрд.грн  або  42,2%).   Пропану   і   бутану   скраплених  було  реалізовано       на 279,7 млн.грн,  газу  природного  скрапленого  або у газоподібному стані (метану) – на 22,8 млн.грн, що  відповідно  склало  9,4% та 0,7% від роздрібного продажу через АЗС.

У фізичних обсягах продаж дизельного палива склав 55,4 тис.т, що на 11,8% менше, ніж у 2015р.,  бензину моторного – 49,5 тис.т (на 4,4% менше),  пропану і бутану скраплених – 15,2 тис.т (на 44% більше), газу природного скрапленого або у газоподібному стані (метану) – 1,2 тис.т (у 2,2 раза більше). Основу реалізованого бензину моторного складав бензин марок А-92 та А-95.

На 1 січня 2017р. на  АЗС запаси бензину моторного склали 1,9 тис.т, палива дизельного – 1,5 тис.т, пропану і бутану скраплених – 175,2 т.

 

 

 

Використання енергетичних матеріалів

та продуктів перероблення нафти

підприємствами та організаціями області за грудень 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. У грудні 2016р. підприємствами і організаціями області використано 146,9 млн.м3 газу природного, 528,3 тис.т кам’яного вугілля, 5,6 тис.т палива дизельного, 1 тис.т бензину моторного та 0,1 тис.т нафти сирої,  включаючи газовий конденсат.  

У порівнянні з груднем 2015р. споживання газу природного збільшилося на 40,6%,  вугілля кам’яного – на  12,5%,  бензину  моторного – на 0,9%. Разом з тим, споживання  нафти сирої, включаючи газовий конденсат, зменшилося  на  25,3%, палива дизельного – на 9,2%.

Через  мережу  АЗС за  грудень 2016р.  населенню  реалізовано 4,1 тис.т палива дизельного та 3,8 тис.т  бензину моторного. Обсяги  реалізації  населенню  палива  дизельного  та  бензину моторного порівняно  з  груднем  2015р.  зменшилися  на  14,3%  і  23,9% відповідно.

Станом  на  1 січня  2017р. у споживачів та постачальників області залишки кам’яного вугілля склали 189,9 тис.т, нафти сирої, включаючи газовий конденсат, – 14,5 тис.т, мазутів топкових важких – 7,5 тис.т, палива дизельного – 5,8 тис.т, бензину моторного – 0,8 тис.т. У порівнянні з 1 січня 2016 року на 2,3%  збільшилися залишки палива дизельного  та  нафти сирої,  включаючи  газовий  конденсат. Водночас,  залишки  вугілля  кам’яного зменшилися на 54%, мазутів топкових важких – на 35,1%, бензину  моторного  – на 7%.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. У грудні 2016р. порівняно з попереднім місяцем та груднем 2015р. промислове виробництво в області зросло на 5,7% та 6,5% відповідно. За підсумками 2016р. скоротилось відставання від рівня попереднього року: індекс промислової продукції у 2016р. склав 95,3% проти 89,1% у 2015р. В Україні у 2016р. цей показник склав 102,4%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у 2016р. випуск продукції скоротився на 9,7%, на що вплинуло зменшення обсягів у добуванні сирої нафти та природного газу на 10,8%. У добуванні інших корисних копалин та розробленні кар’єрів приріст продукції склав 25,5%.

У переробній промисловості індекс промислової продукціїстановив 101,9%. Збільшення випуску продукції проти 2015р. одержано у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 3,3%, виробництві гумових пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,7%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 26,3%, машинобудуванні – на 53,9%. Поряд із цим, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяги виробництва продукції за 2016р. зменшилися на 33,2%, у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 30,9%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 15,5%.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції у 2016р. склав 93,4%. Електроенергії вироблено 8,9 млрд.кВт·год, що на 11,3% менше, ніж у 2015 році.

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

Про виконання будівельних робіт підприємствами

Івано-Франківської  області у 2016 році

 

Головне управління статистики інформує. У  2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1510,7  млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з  2015р. становив 104,4%.

Питома вага Івано-Франківщини у загальнодержавному обсязі будівництва склала 2,1%. За цим показником область посіла 13 місце серед регіонів держави.

Зведення будівель зросло на 9,7%, у т.ч. нежитлових – на 29,2%. Водночас будівництво житлових будівель скоротилося на 12,3%, інженерних споруд – на 2,2%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 79,7% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 14,5% та 5,8 відповідно.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

   

 © При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–листопаді 2016 року

 

Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–листопаді 2016р. становили 479,7 млн.дол. США, імпорту – 360,9 млн.дол. США. Проти січня–листопада 2015р. обсяги експорту збільшилися на 41,8%, імпорту – на 32,8%.  Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 118,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,33.

За темпом зростання обсягів експорту серед регіонів України область посіла друге місце.

Партнерами  області  у  зовнішній  торгівлі  товарами  були  нерезиденти зі 103 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Італії, Польщі, Чехії, Республіки Корея, Індії, Єгипту, Бангладеш, Німеччини, Білорусі та Данії.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  228,2 млн.дол. США або 58,8% від загальнообласного обсягу та збільшився  у порівнянні з відповідним періодом 2015р. на 40,4%.

У товарній структурі експорту області провідну позицію займали продукти рослинного походження (у т.ч. зернові культури), механічні та електричні машини, деревина та вироби з деревини, живі тварини, продукти тваринного походження. Вагомими були і обсяги відвантажень полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, шкур необроблених, шкіри вичищеної, текстильних матеріалів та текстильних виробів, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Німеччини, Польщі, Румунії, Чехії, Китаю,  Італії, Російської Федерації та Угорщини.

Імпорт товарів з країн ЄС становив 269,1 млн.дол. США  або  74,6%  від загальнообласного  обсягу  імпорту  та  збільшився  проти  січня–листопада 2015р. на 44%.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги механічних та електричних машин, полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них. Значними були і обсяги імпорту продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, недорогоцінних металів та виробів з них,  текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

   

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Індекс споживчих цін у грудні 2016 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За  даними  Державної  служби  статистики,  ціни  на  споживчому  ринку  в  грудні 2016р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  в  Україні  зросли  на  0,9%,  за рік у цілому – на 12,4% (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення АТО), в області – на 1% і 10,9%, відповідно.

Приріст споживчих цін у грудні 2016р. зафіксовано в усіх регіонах країни: від 0,3–0,9% у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Чернівецькій, м.Києві, Рівненській, Чернігівській, до 1–1,5% у Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Донецькій, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Закарпатській та Сумській областях.

 

 

Начальник Головного управління                                                 О.В.Бліннікова

   

 

© При використанні інформації, посилання на Головне управління статистики в Івано-Франківській області ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області