3 березень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ 2017 РОКУ
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані 2017 рік

 СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ  СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ЗА СІЧЕНЬ 2017  РОКУ

 

 

Короткий  огляд

 

Населення  

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, за попередніми даними, на 1 січня 2017р. становила 1379,9 тис. осіб, з них 605,1 тис. проживали у міських поселеннях, 774,8 тис. – у сільській місцевості. Упродовж 2016р. чисельність населення зменшилася на 2,4 тис. осіб.

Кількість живонароджених у 2016р. становила 14,7 тис., померлих – 17,2 тис. осіб.

Зайнятість та безробіття

 

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець січня 2017р. становила   11,9 тис. осіб, що на 6,1% більше, ніж на кінець грудня 2016р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця збільшився на 0,1 в.п. і на кінець січня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.

 

Доходи  населення

 

У cічні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5218 грн, що на 4,5% більше, ніж у грудні 2016р. та на 46,3% більше, ніж у січні 2016р. Індекс реальної заробітної плати у січні 2017р. порівняно з груднем 2016р. становив 102,4%, відносно січня 2016р. – 129,5%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)           на 1 лютого 2017р. склала 5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за січень 2017р. Упродовж січня 2017р. сума заборгованості зменшилась на 8,7%.

На підприємства-банкрути припадає 94,9% загальної суми боргу, на економічно неактивні підприємства – 5,1%.

 

Соціальний  захист

 

За субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні 2017р. звернулося 15,5 тис. домогосподарств, призначені субсидії з урахуванням звернень у 2016р. 28,7 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 11,4 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 17,3 тис. Загальна сума призначених субсидій у січні 2017р. склала 56,8 млн.грн, з неї у міських поселеннях – 18,5 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн.

Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у січні 2017р. склав 1979,9 грн (у грудні 2016р. 1695,7 грн).

Крім того, 1029 домогосподарствам (36,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них 1017  домогосподарствам сільської місцевості.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду у січні 2017р. у розрахунку на одне домогосподарство становив 2009,9 грн (у грудні 2016р.  2005 грн).

Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні 2017р. становила 4,1 млн.грн.

 

Роздрібна  торгівля

 

.               Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) у січні 2017р. становив 1240,9 млн.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін)  становив  106%.

 

Капітальні  інвестиції

 

За  січень–грудень 2016р.  у  розвиток  економіки  області  за  рахунок  усіх  джерел  фінансування  було  вкладено  6563,5 млн.грн  капітальних  інвестицій, з яких   99,3% склали  інвестиції  в  матеріальні активи.  Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–груднем 2015р.  зменшився  на  34,7%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс  сільськогосподарської продукції  у січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. становив 95,7%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 87,4%, у господарствах населення  – 100,2%.

За січень 2017р. реалізовано на забій 11,4 тис.т сільськогосподарських тварин    (у живій масі), що на 0,9% більше порівняно з січнем 2016р., вироблено 19,7 тис.т молока (на 0,5% менше) та  20,6 млн.шт  яєць (на 30,6% менше).

За розрахунками, на 1 лютого 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби склала 159,8 тис. голів (на 3,8% менше, ніж на 1 лютого 2016р.), у т.ч. корів – 100 тис.  (на 1,1% менше); свиней 314,8 тис.  (на 1% більше), овець та кіз – 29,2 тис.  (на 2,8% більше), птиці всіх видів – 3947,3 тис. голів (на 4% менше).

Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої продукції за січень п.р. порівняно з січнем 2016р. зріс  у 1,9 раза, у т.ч продукції  рослинництва – у 15,9 раза, тваринництва – на 11,5%.

На 1 лютого 2017р. у великих та середніх  сіль­ськогоcподарських підприємствах і підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових  культур,  було в наявності 141,3 тис.т  зерна  або на 38,7% менше,  ніж на 1 лютого 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували  переробні  підприємства,  у січні п.р. становила 3579,1 грн   за т  (у січні 2016р. – 2961,1 грн).

 

Промисловість

 

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції становив 110%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 100,7%, переробній промисловості – 109,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 117%.

У  переробній  промисловості збільшення випуску продукції проти січня попереднього року одержано  у  виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 27,5%, гумових і пластмасових виробів – на 34,7%, машинобудуванні –   на 53%.Разом з тим, зменшено випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 7,2%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,9%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 28,9%).

Підприємствами області за 2016р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 35 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 6,1 млрд.грн.

 

Будівництво

 

У  січні 2017р.  підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 52,4  млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні 2017р.  порівняно  з  січнем 2016р. становив  97,8%.

Зведення будівель скоротилося на 20%, у т.ч. житлових –  на 41,5%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилося на 18,4%,  інженерних  споруд  –  на  39,7%.

У  2016р.  прийнято  в  експлуатацію  3832 квартири  загальною  площею      480,8 тис.м2,  що  на  43,8%  менше,  ніж  у 2015р.

 

Транспорт

 

У січні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 644 тис.т вантажів, що на 19,2% більше, ніж у січні 2016р. Вантажооборот автомобільного транспорту становив 70,6 млн.ткм або на 15,8% більше від обсягу січня 2016р.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 5,2 млн. пасажирів, що на 24,7% менше від обсягів січня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі       85,3 млн.пас.км  (на  0,9% більше).

 

Зовнішньоекономічна  діяльність.

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2016р. становили  545,6 млн.дол. США, імпорту – 392,8 млн.дол. США. Проти 2015р. обсяги експорту збільшилися на 46,3%, імпорту – на 33,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 152,8 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,39.

Обсяги експорту послуг підприємствами і організаціями області  у 2016р. порівняно з попереднім роком збільшилися на 17,1%, імпорту –    на 29,7% і становили відповідно 53,2 та 17,1 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 36,1 млн.дол. США.

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики,  індекс  споживчих  цін  в Україні  у  січні  2017р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,1%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,9%.
.

Електронна пошта

vptlum@ukr.net

 

23803078@mail.gov.ua

 

 

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області