16 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Статистичні дані за 2019 рік - грудень
 На головну / Територіальні органи міністерств та інших центральних органів влади / Відділ статистики / Статистичні дані 2019 рік

Житлове будівництво в Івано-Франківській області 

у січні–вересні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 569,9 тис.м загальної площі житлових будівель нового будівництва, що у 2,2 раза більше обсягів січня–вересня попереднього року.  За темпом зростання прийнятого в експлуатацію житла область посіла 3 місце серед регіонів держави,  за його обсягом – 5 місце.

 У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 4151,6 м2 житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави.

У міських поселеннях, на які припадає 50,1% загальнообласного обсягу житлових будівель (285,4 тис.м2),  у порівнянні  з січнем–вереснем  2018 року обсяги зросли у 3 рази, у сільській місцевості, де збудовано 49,9%    (284,5 тис.м2) –  у 1,7 раза.

Більше половини (51,4% або 292,9 тис.м2) загального  обсягу  житла прийнято в експлуатацію  в одноквартирних житлових будинках,  обсяги зведення  якого збільшились порівняно з січнем–вереснем 2018 року на 44,8%. У  будинках  із  двома  й  більше  квартирами прийняття в експлуатацію житла  зросло у 4,9 раза   і склало 277 тис.м2 (48,6% загального обсягу).

Упродовж січня–вересня 2019р. в області здано в експлуатацію  6024 квартири. Середній розмір одного новозбудованого помешкання становив   94,6 м2 загальної площі,  у тому числі в сільській місцевості – 118,7 м2, у міських поселеннях – 78,7 м2.  В одноквартирних будинках середній розмір квартири  становив 169,6 м2, у будинках з двома та більше квартирами – 64,5 м2.

Найбільшу частку загальної площі житлових будівель нового будівництва прийнято в експлуатацію на території Івано-Франківської (50,2% загальнообласного показника), Яремчанської (6,9%) міських рад та   у  Тисменицькому районі (7,9%). Суттєві   обсяги житла прийняті також у  Надвірнянському (5%), Рожнятівському (4,7%) та Коломийському (4,6%) районах.

Збільшення обсягів прийняття нового житла порівняно з січнем–вереснем 2018 року досягнуто у більшості районів та  міст  обласного значення, зокрема  найсуттєвіше в обласному центрі (у 4,8 раза), у Долинському (у 2,8 раза), Тлумацькому (у 2,2 раза) районах, Болехівській і Яремчанській міських радах (у 1,8 раза), Городенківському і Надвірнянському районах (у 1,7 раза). Разом з тим, у місті Калуші обсяг збудованого нового житла  зменшився у 3 рази, містах Бурштині – на 33,4%, Коломиї – на 8,6%, у Рогатинському та Богородчанському районах  – на 13,2% та 9,3% відповідно. 

Крім того, за січень–вересень 2019 року населенням збудовано дачні  та садові будинки загальною площею 6,7 тис.м2, що у 2,8 раза більше порівняно з  січнем–вереснем попереднього року.   

 

Житлове будівництво за містами та районами області

у січні–вересні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 569,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що у 2,2 раза більше порівняно з січнем–вереснем попереднього року.  

У територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в обласному центрі (у 4,8 раза), Долинському (у 2,8 раза) і Тлумацькому (у 2,2 раза) районах, Болехівській і Яремчанській міських радах (у 1,8 раза), Городенківському і Надвірнянському районах (у 1,7 раза), Верховинському, Рожнятівському і Снятинському (у 1,6 раза), Тисменицькому   (на 44,7%), Коломийському (на 41,1%), Косівському (на 33,5%), Калуському                 (на 25,4%), Галицькому (на 8,4%) районах. Менше, ніж у cічні–вересні 2018р. прийнято в експлуатацію житлових будівель в містах Калуші (у 3 рази), Бурштині  (на 33,4%), Коломиї (на 8,6%), Рогатинському (на 13,2%)  і  Богородчанському    (на 9,3%) районах.

Більше половини (50,2% загальнообласного обсягу) житлових будівель нового будівництва  прийнято в експлуатацію на території обласного центру. Також значними є частки Тисменицького району (7,9%), Яремчанської міської ради (6,9%), Надвірнянського (5%), Рожнятівського (4,7%) та Коломийського (4,6%) районів. Частка Калуського, Снятинського районів, міста Коломиї, Богородчанського, Долинського  районів коливається в межах від 2,1% до 3,4%, Болехівської міської ради, Галицького, Верховинського і Косівського районів –  від 1,1%  до 2%,  решти  міст та  районів – не перевищує 0,6%.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 4151,6 м2 житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 55,6 раза: максимальне значення  у січні–вересні 2019р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (17,4 тис.м2), мінімальне –  у  місті  Калуші  (313 м2).

Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 94,6 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській міській раді (198,5 м2), місті Калуші (189,3 м2), Рожнятівському районі (185,3 м2), найнижче – у Івано-Франківській міській    раді (66,9 м2).

 

Інвестиційне забезпечення економіки області

 у січні–вересні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5831,4 млн.грн капітальних інвестицій, що на 3,3% менше від обсягу січня–вересня 2018р. У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій склав 4248,3 грн.

Cеред регіонів держави за обсягом освоєних капітальних інвестицій Івано-Франківщина посіла 17 місце, у розрахунку на одну особу населення –   20 місце.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 48,6% загального обсягу. Частки інвестицій, профінансованих з місцевих бюджетів,  та коштів населення на будівництво житла становили по 17,3%. За рахунок державного бюджету освоєно 4,6% інвестицій,  кредитів банків –  3,1%.

Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) вкладено у матеріальні активи. Зокрема, на придбання машин, обладнання, інвентарю та транспортних засобів витрачено 34,1% усіх вкладень, у житлові будівлі спрямовано 24,4% інвестицій, нежитлові будівлі – 19,8%, інженерні споруди – 17,8%. Частка нематеріальних активів у загальному обсязі інвестицій склала 0,8%.

У розвиток підприємств промислової діяльності спрямовано 29,8% загального обсягу капітальних інвестицій або 1737,9 млн.грн, зокрема  найбільше вкладено у підприємства з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (8,3% загальнообласного обсягу), хімічних речовин і хімічної продукції (3,2%), харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (1,7%).

Будівельними організаціями та фізичними особами-забудовниками вкладено  1625,4 млн.грн  або 27,9% загального обсягу інвестицій.

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (15,8% загальнообласного обсягу), підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (9,3%), транспорту, складського господарства, поштової та  кур’єрської діяльності (6,6%).

На будівництві житла у січні–вересні 2019 року освоєно  1424,9 млн.грн,  що на 1,7% менше порівняно з січнем–вереснем 2018 року. Населенням  у будівництво житла  інвестовано 70,6% цих коштів.

 

Стан ринку послуг області у IІІ кварталі 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. На ринку послуг області упродовж ІІІ кварталу 2019 року працювало 1,4 тис. підприємств (юридичних осіб) та їх відокремлених підрозділів, основним видом економічної діяльності яких є надання послуг. Обсяг реалізованих ними послуг за цей період склав 2,3 млрд.грн.

У структурі загального обсягу реалізованих послуг значну частку склали обсяги послуг складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту (28,7% загальнообласного обсягу), вантажного автомобільного транспорту,  надання  послуг з перевезення речей (18,7%), у сфері вищої освіти (11,5%). Вагомими були також обсяги послуг з надання в оренду й експлуатацію  власного  чи  орендованого  нерухомого майна (4,7%), послуг пасажирського наземного транспорту та з діяльності туристичних агентств та туристичних операторів (по 3,4%), з діяльності у сфері архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування (3,3%).

Серед міст обласного значення та районів області найбільша частка реалізованих послуг припадала на підприємства міст Івано-Франківська (71% загальнообласного обсягу), Яремче (7%), Калуша (4,6%) та Долинського району (5,7%).

Населенню області надано послуг на 718,2 млн.грн, що склало 31,4% від загального обсягу реалізованих послуг. Найбільшим попитом серед населення користувалися послуги у сфері освіти (39,2%), з діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (16,1%), у сфері транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (12,8%), послуги охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (9,4%), інформації та телекомунікацій (8,6%), послуги з тимчасового розміщування й організації харчування (7,4%). Вагомою була частка послуг, реалізованих населенню, у містах Коломиї (78,9% від загального обсягу наданих послуг), Яремче (72,6%), Бурштині (53,9%),   Снятинському (88,2%),  Косівському (46,8%) та Рогатинському (34,2%) районах.

 

Житлове будівництво за містами та районами області

у січні–вересні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. У січні–вересні 2019р. в області прийнято в експлуатацію 569,9 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва, що у 2,2 раза більше порівняно з січнем–вереснем попереднього року.  

У територіальному розрізі збільшення обсягів прийнятого в експлуатацію нового житла відбулося в обласному центрі (у 4,8 раза), Долинському (у 2,8 раза) і Тлумацькому (у 2,2 раза) районах, Болехівській і Яремчанській міських радах (у 1,8 раза), Городенківському і Надвірнянському районах (у 1,7 раза), Верховинському, Рожнятівському і Снятинському (у 1,6 раза), Тисменицькому (на 44,7%), Коломийському (на 41,1%), Косівському (на 33,5%), Калуському                 (на 25,4%), Галицькому (на 8,4%) районах. Менше, ніж у cічні–вересні 2018р. прийнято в експлуатацію житлових будівель в містах Калуші (у 3 рази), Бурштині  (на 33,4%), Коломиї (на 8,6%), Рогатинському (на 13,2%)  і  Богородчанському    (на 9,3%) районах.

Більше половини (50,2% загальнообласного обсягу) житлових будівель нового будівництва  прийнято в експлуатацію на території обласного центру. Також значними є частки Тисменицького району (7,9%), Яремчанської міської ради (6,9%), Надвірнянського (5%), Рожнятівського (4,7%) та Коломийського  (4,6%) районів. Частка Калуського, Снятинського районів, міста Коломиї, Богородчанського, Долинського  районів коливається в межах від 2,1% до 3,4%, Болехівської міської ради, Галицького, Верховинського і Косівського районів –  від 1,1%  до 2%,  решти  міст та  районів – не перевищує 0,6%.

У розрахунку на 10 тис. осіб в області прийнято 4151,6 м2 житла, що відповідає 2 місцю серед регіонів держави. При цьому, територіальна диспропорція за даним показником складає 55,6 раза: максимальне значення у січні–вересні 2019р. спостерігалося в Яремчанській міській раді (17,4 тис.м2), мінімальне –  у  місті  Калуші  (313 м2).

Середній розмір новозбудованого помешкання по області становив 94,6 м2 загальної площі. Серед міст і районів області найбільше значення цього показника спостерігається у Яремчанській міській раді (198,5 м2), місті Калуші (189,3 м2), Рожнятівському районі (185,3 м2), найнижче – у Івано-Франківській міській раді (66,9 м2).

 

Заробітна плата штатних працівників

та стан її виплати у жовтні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. Середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій області та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у жовтні 2019р. становив 9025 грн, що майже у 2,2 раза перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Найвищий рівень заробітної плати в області у жовтні 2019р.  спостерігався в сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів, у сільському господарстві, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітки працівників перевищили середній показник по області у 1,5–1,7 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано у сфері надання інших видів послуг, а також поштовій та кур’єрській діяльності (не перевищували 51,5% середнього показника по області).

Заробітна плата у жовтні 2019р. порівняно з вереснем 2019р. збільшилась на 0,1%, а відносно жовтня 2018р. – на 16,6%.

Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2019р. порівняно з вереснем 2019р. становив 99,5%, відносно жовтня 2018р. – 109,6%.

Заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області на 1 листопада 2019р. становила 46,9 млн.грн, що складає 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2019р., та 1,4% суми заборгованості по державі. Упродовж жовтня 2019р. сума заборгованості збільшилась на 12,8%.

Станом на 1 листопада 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 9,3 млн.грн.

У структурі загальної суми заборгованості 52,7% припадає на економічно активні підприємства, 47,3% – на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (48,9% від загальної суми), сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25,7%), а також сферу охорони здоров’я (12,6%).

 

Стан виплати заробітної плати

на підприємствах, в установах, організаціях

міст і районів області станом на 1 листопада 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. Станом на 1 листопада 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати найманим працівникам підприємств, установ, організацій області становила 46,9 млн.грн, що складає 2,8% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2019р.

У порівнянні з 1 жовтня 2019р. борг із виплати заробітної плати збільшився на 5,3 млн.грн, або на 12,8%. Упродовж жовтня сума боргу збільшилась у Рогатинському районі (на 3,4 млн.грн), м.Івано-Франківську (на 634,8 тис.грн), Косівському районі (на 551 тис.грн), м.Калуші (на 491,6 тис.грн), Богородчанському (на 245,4 тис.грн) та Тисменицькому (на 85,9 тис.грн) районах. Водночас зменшилась заборгованість у  Тлумацькому (на 7,2 тис.грн) та Долинському (на 51,9 тис.грн) районах, м.Бурштині (на 79,6 тис.грн).

На підприємства обласного центру припадає 56,4% загальної суми заборгованості із виплати заробітної плати, Тисменицького району – 11,8%, Косівського – 9,8%, Рогатинського – 9,7%, м.Бурштина – 5,5%, Богородчанського району – 2,5%, м.Калуша – 2,3%, Долинського району – 1,5% та Тлумацького – 0,5%. На підприємствах решти міст та районів області заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.

Заборгованість із виплати заробітної плати в області за рахунок бюджетних коштів на 1 листопада 2019р. становила 9,3 млн.грн, в тому числі у  Рогатинському районі – 4,5 млн.грн, Косівському – 3,4 млн.грн, Богородчанському – 1,2 млн.грн, Тлумацькому  – 243,9 тис.грн.

У структурі загальної суми заборгованості з виплати заробітної плати  в цілому по області на економічно активні підприємства припадає 52,7% суми боргу. Серед підприємств м.Бурштина, Богородчанського, Долинського, Косівського, Рогатинського та Тлумацького районів цей показник складає 100%, м.Калуша – 73,6%, Тисменицького району – 48,4%,  м.Івано-Франківська – 28%. 

У м.Івано-Франківську 72% суми заборгованості з виплати заробітної плати, у Тисменицькому районі – 51,6%, у м.Калуші – 26,4% суми боргу утворено на підприємствах, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (по області цей показник складає 47,3%).

 

До Дня працівників статистики

Сучасний темп життя вимагає від усіх сфер діяльності динамічності, втілення актуальних змін і реформ. Статистика, виступаючи важливим інструментом економічного і соціального розвитку, оцінки прогресу, моніторингу діючих програм і бюджетного адміністрування, не стоїть на місці, а йде в ногу з часом, постійно розвивається, перебуває в пошуку новітніх шляхів розв’язання поставлених завдань.

З цією метою проводиться широкомасштабна робота щодо постійного удосконалення організації проведення державних статистичних спостережень, впровадження сучасних методів представлення респондентами статистичної звітності, здійснення модернізації автоматизованої системи обробки статистичної інформації, вивчення поточних та потенційних потреб широкого кола користувачів статистичної інформації.

Результатом статистичного виробництва, що передбачає здійснення процесів збирання, обробки, аналізу та поширення, є підготовка статистичних продуктів із врахуванням запитів і потреб користувачів, забезпечення їх вільного та рівного доступу до статистичних даних. З початку поточного року фахівцями Головного управління статистики в Івано-Франківській області підготовлено значну кількість аналітичних матеріалів, зокрема 507 статистичних бюлетенів, 132 експрес-випуски, 42 статистичні збірники, 57 статистичних оглядів, 50 публікацій у форматі інформаційної графіки тощо. У засобах масової інформації оприлюднено 291 повідомлення про соціально-економічне становище області, міст та районів, майже 5,3 тис. інформаційних матеріалів; на радіо та телебаченні фахівцями Головного управління статистики озвучено 152 публікації. Підготовку цих статистичних продуктів здійснено за результатом опрацювання понад 224 тис. первинних звітів, поданих респондентами.

Важливим чинником виробництва точної та надійної, своєчасної та послідовної, зрозумілої та доступної статистичної інформації є повсякденна, самовіддана та наполеглива праця  фахівців органів державної статистики  –  єдиної статистичної спільноти,  колективу патріотів-професіоналів,  відповідальних та ініціативних спеціалістів.

У цей день вітаємо всіх, хто пов’язав своє життя зі статистикою: тих, хто працює, та тих, хто знаходиться на заслуженому відпочинку. Щира подяка вам за чесну, самовіддану працю, високо розвинуте почуття обов’язку та відповідальність за доручену справу. Бажаємо Вам в цей святковий день миру та добра, нових здобутків, благополуччя та процвітання, стабільності та людської шани.

 

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ЗА  СІЧЕНЬ–ЖОВТЕНЬ  2019  РОКУ

(за  даними  Головного  управління  статистики  в  Івано-Франківській  області)

Короткий  огляд

 

Населення

 

Чисельність наявного населення в області, за   оцінкою, на 1 жовтня 2019р.  становила  1368,9 тис. осіб, з  них 606,5  тис.  проживали  у міських  поселеннях, 762,4 тис. – у  сільській місцевості. Упродовж січня–вересня 2019р. кількість жителів зменшилась на 4365 осіб. Зменшення чисельності населення відбулось за рахунок природного  (на  4220  осіб)  та  міграційного  (на  145 осіб)  скорочень.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2019р. становила 9180 осіб, померлих – 13400 осіб  проти 9617 та 12820 осіб відповідно у січні–вересні  2018р.

 

Зайнятість  та  безробіття

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у жовтні 2019р. становила 184 тис. осіб.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець жовтня 2019р. становила 7,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 88%. Жінки становили 59,8% загальної кількості безробітних.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у жовтні 2019р. склала 7,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3310 грн, що складає 79,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у жовтні 2019р. порівняно вереснем 2019р. збільшилася на 1,8% і на кінець місяця становила 2343 одиниці.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по області на кінець вересня 2019р. склало 3 особи.

 

Доходи  населення

 

У січні–жовтні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) становив 8734 грн, що на 17,1% більше, ніж у відповідному періоді 2018р.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався в сільському господарстві, на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, у сфері державного управління й оборони; обов`язкового соціального страхування, на виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції, на виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, в добувній промисловості і розробленні кар’єрів, де заробітки працівників перевищували середній показник по області на 41,4% – у 1,8 раза. Найнижчі нарахування заробітної плати зафіксовано в поштовій та кур’єрській діяльності, у сфері надання інших видів послуг (не перевищували 53,9% середнього показника по області).

Індекс реальної заробітної плати у січні–жовтні 2019р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 108,3%.

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства) на 1 листопада 2019р. склала 46,9 млн.грн, або 2,8% фонду оплати праці, нарахованого у жовтні 2019р. Упродовж жовтня 2019р. заборгованість збільшилась на 12,8%.

Станом на 1 жовтня 2019р. заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок бюджетних коштів становила 9,3 млн.грн.

На економічно активні підприємства припадає 52,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 47,3%.

Основна сума боргу із виплати заробітної плати припадає на промисловість (48,9% від загальної суми), сферу оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (25,7%), а також сферу охорони здоров’я (12,6%).

 

Соціальний   захист

 

У січні–жовтні 2019р. призначено субсидії на оплату житлово-комунальних послуг 140,6 тис. домогосподарств, із них у міських  поселеннях – 54,5 тис.  домогосподарств, у  сільській  місцевості – 86,1 тис. Сума  призначених  субсидій  у  січні–жовтні 2019р. склала   60,1 млн.грн, із неї у міських поселеннях – 21,8 млн.грн, у сільській місцевості – 38,3 млн.грн. 

Крім того, у січні–жовтні  2019р.  12,7 тис. домогосподарств (з  них  12,4 тис. – домогосподарства сільської місцевості) було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Сума призначених субсидій цього виду у січні–жовтні 2019р. становила 41,9 млн.грн, з якої 41 млн.грн – для домогосподарств у сільській місцевості.

Cередній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у  розрахунку  на  одне  домогосподарство  у  жовтні  2019р.  становив 454,7 грн (у вересні 2019р. – 67,2 грн); на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива – 2869,4 грн  (у вересні 2019р. – 3286,5 грн).

 

 Роздрібна  торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2019р. склав 20636,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 9,1%  більше від обсягу січня–жовтня 2018р.

Оборот роздрібної торгівлі у жовтні п.р. порівняно із вереснем збільшився на 2,3%, а із жовтнем 2018р. –  на 8,2%. 

 

Капітальні  інвестиції

 

За січень–вересень 2019р. підприємствами та організаціями  області за рахунок усіх джерел фінансування  освоєно 5831,4 млн.грн капітальних інвестицій. Основну частку капітальних інвестицій (99,2% загального  обсягу) освоєно в  матеріальні  активи. Обсяг  капітальних  інвестицій  порівняно  з  січнем–вереснем 2018р.  зменшився  на  3,3%.

 

Сільське  господарство

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні–жовтні п.р. порівняно з січнем–жовтнем  2018р.  становив  100%, у т.ч. у підприємствах – 100,9%, у господарствах  населення – 99,5%. Індекс продукції  рослинництва склав 98,6%, продукції  тваринництва  –  101,7%.

Станом на 1 листопада 2019р. культури  зернові і зернобобові скошено  та обмолочено на площі 142,6 тис.га (95,5% площ, посіяних під урожай 2019р.), що на 4,7% менше, ніж на відповідну дату торік. У середньому  з 1 га обмолоченої   площі  одержано  по  49,9 ц зерна, що  на  1,6 ц більше, ніж на 1 листопада 2018р.  Картоплі отримано 1007,6 тис.т, що на  0,2% менше,  ніж  на 1 листопада  2018р., культур овочевих  відкритого грунту – 175,9 тис.т (на 3,1% більше). Виробництво  плодоягідної  продукції  зменшилось на  8%  і  склало 52,4 тис.т.

У січні–жовтні  2019р. реалізовано на забій 98,9 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 2,4% більше порівняно з січнем–жовтнем 2018р., вироблено 429,5 млн.шт яєць (на 21,1% більше) та  363,6 тис.т молока  (на 3% менше).

За розрахунками, на 1 листопада 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  склала  143 тис. голів (на 3,8%  менше, ніж  на  1 листопада  2018р.), у  т.ч. корів – 85,8 тис.  (на 4,1% менше); свиней 325,3 тис.  (на 0,9% менше), овець та кіз – 30,2 тис.  (на 1,3% менше), птиці  всіх  видів – 5394,7 тис. голів  (на 3,8%  менше).

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої  підприємствами, у  січні–жовтні  2019р. порівняно з січнем–жовтнем  попереднього  року  зріс  на  20,8%, у т.ч продукції  рослинництва – у 1,8 раза, продукції  тваринництва – знизився  на 23,7%.

На 1 листопада 2019р. на підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та  зернобобових,  було  в  наявності  163,8 тис.т зерна, що  на  39,7%  менше, ніж  на 1 листопада 2018р.

 

Промисловість

 

У жовтні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2018р. індекс промислової продукції становив відповідно 108,7% та 92,8%, за підсумками січня–жовтня 2019р. – 95,5%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно із січнем–жовтнем 2018р. випуск продукції зріс на 2,2%, у т.ч. у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%. Поряд із цим у добуванні інших корисних копалин та розробленні  кар’єрів обсяги виробництва продукції скоротилися на 9,4%.

У переробній промисловості індекс промислової продукції становив 93,6%. Збільшення випуску продукції одержано на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції на 3,3%, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,6%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 29,6%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 17,7%), у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 16,4%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 16,3%), машинобудуванні (на 1,6%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції скоротився на 9%.

Підприємствами області за січень–жовтень 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,3 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 15,3 млрд.грн.

Будівництво

 

У  січніжовтні 2019р.  підприємствами  області  вироблено будівельної продукції на  2400,6 млн.грн. Індекс  будівельної  продукції  у  січні–жовтні 2019р.  порівняно  з  січнем–жовтнем  2018р.  становив  95,5%.

Зведення  будівель у січні–жовтні 2019р. порівняно з січнем–жовтнем попереднього року збільшилося  на 24,2%,  у т.ч. житлових – у 1,6 раза. Водночас зведення нежитлових будівель зменшилося на 0,8%. Індекс  будівництва  інженерних споруд склав 75,2%.

У січні–вересні 2019р. прийнято в  експлуатацію 569,9 тис.м загальної площі  житлових будівель  нового  будівництва, що  у  2,2 раза  більше  порівняно  з  січнем–вереснем  2018р.

 

Транспорт

 

У січні–жовтні 2019р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців) перевезено 12,6 млн.т вантажів, що на 18,2% більше, ніж у січні–жовтні попереднього року. Автомобільним транспортом перевезено 5,8 млн.т вантажів, вантажооборот становив 1030,2 млн.ткм, що відповідно на 33,7% та на 12,1% більше обсягу січня–жовтня попереднього року.

Послугами автомобільного (включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористались 67,3 млн. пасажирів, що на 5,6% менше обсягу пасажироперевезень січня–жовтня 2018р. Підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі  943,3 млн.пас.км або на 18,7% менше обсягу січня–жовтня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

 

Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–вересні 2019р. становили 673,5 млн.дол. США, імпорту – 592,2 млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2018р. обсяги експорту зменшилися на 2,1%, імпорту –  на 6,2%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 81,3 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,14.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 397 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту та зменшився у порівнянні з січнем–вереснем 2018р. на 9%.

 Обсяг експорту послуг підприємствами і організаціями області за 9 місяців 2019р. порівняно  з відповідним періодом попереднього року збільшився на 9,5%,  імпорту – в 1,5 раза і становили відповідно 50,9 та 20,2 млн.дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 30,7 млн.дол. США.

Питома вага країн ЄС у загальнообласних  обсягах експорту послуг становила 79,6%, імпорту – 91,6%. 

Обсяг  вкладених  з  початку  інвестування  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу)  в економіку області  на 1 жовтня 2019р. cтановив  858,7 млн.дол. США,  що  на 4%  менше  обсягів  інвестицій  на  початок  2019р., у  розрахунку  на  одну особу  –  625,6 долара.

У  січні–вересні 2019р.  в  економіку області іноземними  інвесторами  вкладено  3,1 млн.дол. США  та  вилучено  12 млн.дол. США  прямих  інвестицій  (акціонерного  капіталу). 

 

Споживчі  ціни

 

За  даними  Державної  служби  статистики, індекс  споживчих  цін  у  жовтні  2019р.  в  Україні  порівняно  з  попереднім місяцем  становив  100,7%,  з  початку  року  –  104,2%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  тимчасово  окупованих  територій  у  Донецькій  та  Луганській  областях),  в  області  –  100,6%  та  104,4%  відповідно.

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності області 

 у січні–вересні 2019 року

Головне управління статистики інформує. Обсяг вкладених з початку інвестування в економіку області прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2019р. становив 858,7 млн.дол. США, що у розрахунку на одну особу населення склало 625,6 дол. У січні–вересні 2019р. в економіку області інвестовано 3,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Зменшення  капіталу  за  цей  період  становить 39 млн.дол., у тому числі за рахунок вилучення капіталу – 12 млн.дол., курсової різниці – 27 млн.дол. США. Сукупний обсяг іноземного капіталу порівняно з обсягом інвестицій на початок 2019р. зменшився на 4%. 

Серед регіонів України за обсягом прямих інвестицій в цілому      Івано-Франківщина  посіла 9 місце, в розрахунку на одну особу – 5.

На 1 жовтня 2019р. інвестицїї вкладено нерезидентами 52 країн світу. До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 86,4% загального обсягу прямих інвестицій, входять Кіпр, Нідерланди, Польща, Сербія та Данія.

Вагомий обсяг прямих інвестицій (627,5 млн.дол. США або 73,1%  загального обсягу акціонерного капіталу) було спрямовано у розвиток   промисловості, у т.ч. у підприємства переробної промисловості – 613,4 млн.дол. (71,4%). Частка інвестицій, що вкладені у підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, склала 12,7%, сільського, лісового та рибного господарства – 7,8%, в організації, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 2,8%.

Найбільші обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (476,6 млн.дол. США або 55,5% загальнообласного обсягу інвестицій)  та Калуша (242 млн.дол. або 28,2%). Серед районів області значна частка капіталу нерезидентів вкладена в економіку Рогатинського (3,2%) та Калуського (3,1%) районів.

 

 

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності  

міст та районів області у січні–вересні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. На 1 жовтня 2019р. загальний обсяг прямих інвестицій, вкладених в економіку області з початку інвестування, склав 858,7 млн.дол. США.

Найбільш значні обсяги прямих інвестицій зосереджені на підприємствах міст Івано-Франківська (55,5% загальнообласного обсягу інвестицій) та Калуша (28,2%). Частка капіталу нерезидентів, залученого  в економіку Рогатинського району, склала 3,2%, Калуського – 3,1%, Тисменицького – 2,1%, міста Коломиї –  2%, Тлумацького району – 1,2%, міста Яремче та Долинського району –  по 1,1%. Частка інших міст обласного значення та районів у загальнообласному обсязі не перевищувала 0,8%. 

У січні–вересні 2019р. в економіку області надійшло 3,1 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), з них переважна частка у підприємства Тисменицького району (1,5 млн.дол. США або 48,3% загальнообласного обсягу надходжень).                     

Сукупний обсяг іноземного капіталу на 1 жовтня 2019р. порівняно    з обсягом інвестицій на початок року зменшився на 4%. Скорочення  капіталу  за січень–вересень 2019р.  становить 39 млн.дол., у тому числі  за рахунок вилучення капіталу – 12 млн.дол., за рахунок курсової різниці –27 млн.дол. США. Найбільші обсяги вилученого іноземного капіталу припадають на підприємства Тисменицького району (59,2%) та  міста Коломиї (20,8%).

Зменшення обсягів прямих інвестицій до початку року спостерігалось  у Тисменицькому (на 22,3%), Тлумацькому (на 3,9%), Калуському (на 3,4%) Долинському (на 3,3%), Коломийському (на 2,3%), Надвірнянському (на 1,7%), Снятинському (на 1,2%), Рогатинському (на 0,9%) районах та містах Коломиї (на 9,9%), Калуші (на 4,9%), Івано-Франківську (на 3,1%), Яремче (на 2%) та Болехові (на 1,1%). Зростання обсягу прямих  інвестицій  відбулося у Богородчанському (на 21%), Галицькому (на 14,4%), Верховинському   (на 1,9%) та Рожнятівському (на 1,4%) районах.  

На 1 жовтня 2019р. на одну особу в середньому по області припадало  625,6 дол. США прямих інвестицій. Вищий, ніж в середньому по області, цей показник у містах Калуші (3637,7 дол.) та Івано-Франківську  (1859,9 дол.), Рогатинському районі (699,5 дол. США).

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами області у січні–жовтні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області у січні–жовтні 2019р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,3 млрд.грн (у січні–жовтні 2018р. – на 59 млрд.грн).

У загальному обсязі реалізації продукція підприємств переробної промисловості становила 56,9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 32,3%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 10,1%, водопостачання, каналізації, поводження з відходами – 0,7%.

Майже 41% обсягу продукції переробної промисловості реалізовано підприємствами з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції. Вагомим також був внесок підприємств з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (23,4%), виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (14%), машинобудування (8,7%), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (8,4%).

Частка області у загальнодержавному обсязі реалізованої промислової продукції склала 2,7%, що відповідає 11 місцю серед регіонів України. Питома вага реалізованої промислової продукції підприємств з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції у загальнодержавних обсягах склала 21,2%, з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності; виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – по 6,3%, з добування сирої нафти та природного газу – 5,4%, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 5%.

В обсязі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за основними промисловими групами 68,4% займали товари проміжного споживання, 15% – енергія, 11,9% – споживчі товари короткострокового та тривалого використання, 4,7% – інвестиційні товари.

 

Обсяг реалізованої промислової продукції

підприємствами міст та районів області у січні–жовтні 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. За січень–жовтень 2019р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 56,3 млрд.грн, що становить 2,7% її загального обсягу по Україні.

Вагомі обсяги промислової продукції реалізовано підприємствами міст Калуша (26,6% загальнообласного обсягу), Бурштина (20,9%) та Івано-Франківська (16,6%), а також Тисменицького (12,4%), Долинського (6,6%), Надвірнянського (5,5%) та Рожнятівського (3,9%) районів. Частка реалізованої продукції підприємств м.Коломиї склала 2%, Рогатинського району – 1,4%, Снятинського – 1,3%, Галицького – 0,6%, м. Яремче – 0,5%, м.Болехова – 0,4%, Богородчанського, Городенківського та Косівського районів – по 0,3%, Калуського – 0,2%, Коломийського та Тлумацького районів – по 0,1%, Верховинського району – менше 0,1%.

У розрахунку на одну особу населення області промислової продукції реалізовано на 40,9 тис.грн. Вищий, ніж у середньому по області, цей показник у містах Бурштині (761,3 тис.грн), Калуші (225,8 тис.грн), Тисменицькому (84,8 тис.грн) і Долинському (54 тис.грн) районах.

 

Індекс  споживчих  цін  у листопаді  2019 року

 

Головне управління статистики в Івано-Франківській області повідомляє. За даними Державної служби статистики, інфляція на споживчому ринку у листопаді 2019р. порівняно із жовтнем в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) становила 0,1%, з початку року – 4,3%, в області – 0,3% та 4,7% відповідно.

У листопаді п.р. приріст споживчих цін на 0,1–0,8% зафіксовано в Донецькій, Луганській, Чернівецькій, Миколаївській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Київській та Закарпатській областях. На Харківщині індекс споживчих цін склав 100,0%. Зниження споживчих цін на 0,3–0,1% відбулося у Запорізькій, Одеській, Херсонській, м.Києві та Дніпропетровській областях.

На споживчому ринку області у листопаді п.р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Найбільше (на 6,2%) подорожчали яйця. На 1,9–0,8% підвищились ціни на молоко та молочну продукцію, соняшникову олію, сало, рис, продукти переробки зернових, масло, хліб, овочі. Водночас на 3,4–0,3% подешевшали фрукти, м’ясо птиці, цукор, свинина, макаронні вироби, маргарин.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9% в основному за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 2,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,8% відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 12,2%, тарифів на водопостачання – на 3,5%, каналізацію – на 2,5%.

Ціни на транспорт у цілому зросли на 0,2% в основному через подорожчання проїзду автодорожним пасажирським транспортом на 0,7%. Разом з тим на 3,4% подешевшали автомобілі, на 0,3% – паливо та мастила.

 

До Дня енергетика

 

Головне управління статистики інформує. Енергетична галузь посідає вагоме місце у промисловому комплексі Івано-Франківщини. Підприємствами енергетичної галузі у січні–жовтні 2019р. реалізовано промислової продукції на 15,7 млрд.грн, що склало 27,8% загальнообласних обсягів. В області щорічно генерується більше 6% загальних обсягів виробництва електроенергії в Україні, зокрема тепловими електростанціями – 16–17% її виробництва тепловими станціями держави.
Виробництво електроенергії у січні–жовтні п.р. склало 8 млрд.кВт·год або на 4,1% менше, ніж у січні–жовтні 2018р., теплоенергії вироблено і відпущено 939,3 тис.Гкал, що на 6,7% менше рівня відповідного періоду минулого року. Вагомі обсяги виробництва електроенергії традиційно забезпечують теплові електростанції. Водночас зростає роль електростанцій, що використовують альтернативні джерела енергії (сонячні та гідроелектростанції, установки, які працюють на біогазі тощо), якими у січні–жовтні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. виробництво електроенергії збільшено на 9,6%.

У розвиток підприємств енергетичного комплексу протягом січня–вересня п.р. інвестовано 456,8 млн.грн або 26,3% обсягу інвестицій у промисловість, іноземними інвесторами станом на 1 жовтня 2019р. в галузь спрямовано 6,9 млн.дол США.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у січні–жовтні 2019р. було зайнято 9,1 тис. осіб або 20,9% працюючих у промисловості області. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 12535 грн, що на 43,5% перевищує середній розмір заробітної плати в економіці області.

 

Зовнішня торгівля області товарами у січні–жовтні 2019 року

 

            Головне управління статистики інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–жовтні 2019р. становили 764,2 млн.дол. США, імпорту – 682,2 млн.дол. США. Порівняно  з січнем–жовтнем 2018р. обсяги експорту збільшилися на 0,3%, імпорту –  зменшилися на 3,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало   82 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,12.

Cеред  регіонів України за обсягами як експорту, так і імпорту товарів область посіла 13 місце. 

Партнерами  області  у зовнішній торгівлі  товарами  були  нерезиденти   зі 105 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Румунії, Словаччини, Російської Федерації, Польщі, Індії, Чехії, Білорусі, Італії, Туреччини, Німеччини.

Обсяг  експорту  товарів до країн  Європейського  Союзу  становив  451,1 млн.дол. США або 59% від загальнообласного обсягу експорту.

У товарній структурі експорту області значну частку займали обсяги полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості,  механічних та електричних машин, деревини та виробів з деревини, живих тварин, продуктів  тваринного походження, мінеральних продуктів, продуктів рослинного походження.

У  розрахунку на одну особу населення в області експортовано товарів на 557,4 дол. США (по Україні – 990,4 дол. США), що відповідає 15 місцю серед регіонів держави.

В обсягах імпорту вагомими були надходження з Російської Федерації, Болгарії, Китаю, Польщі, Німеччини, Білорусі, Румунії, Італії.

З країн ЄС отримано товарів на 376,7 млн.дол. США або 55,2% від  загальнообласного  обсягу  імпорту.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали обсяги мінеральних продуктів, механічних та електричних машин, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Значними були і обсяги імпорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних матеріалів та виробів з них, текстильних матеріалів та текстильних виробів.

 

Виробництво будівельної продукції підприємствами

Івано-Франківської  області у січні–листопаді 2019 року

 

            Головне управління статистики інформує. У січні–листопаді 2019р. обсяг виробленої будівельної продукції підприємствами області склав 2762,5  млн.грн або 1,8% загальнодержавного обсягу будівництва. За обсягом виробленої будівельної продукції Івано-Франківщина посіла 13 місце  серед регіонів України.

Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2018р. становив 99%. Зведення  будівель у січні–листопаді 2019р. порівняно  з  січнем–листопадом попереднього року збільшилося  на 26,9%,  у  тому  числі житлових –  у 1,6 раза,  нежитлових – на 5,2%. Індекс  будівництва інженерних споруд склав 79,1%.

Обсяги нового будівництва, реконструкції та технічного  переоснащення становили 76,4% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітального і поточного ремонту – 17,3% та 6,3% відповідно.

 

Про промислове виробництво

в Івано-Франківській області у січнілистопаді 2019 року

 

Головне управління статистики інформує. У січнілистопаді 2019р. індекс промислової продукції в області склав 95,7% (в Україні – 98,8%).

На підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів порівняно із січнем–листопадом 2018р. індекс промислової продукції становив 102,1%, переробної – 95,3%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 89,7%.

Збільшення випуску продукції проти січня–листопада 2018р. одержано у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції на 14,2%, напоїв на 7,2%, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,4%, у добуванні сирої нафти та природного газу – на 2,7%. Разом з тим спостерігалося зменшення випуску продукції у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 28,1%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (на 20,5%), харчових продуктів (на 15,9%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 15,4%), виробництві, передачі та розподіленні електроенергії (на 10%), виробництві гумових і пластмасових виробів (на 3,9%), машинобудуванні (на 1,7%).

 

Стан роздрібної торгівлі області  у січнілистопаді 2019 року

             

Головне управління статистики інформує. Через роздрібну торгову мережу підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб–підприємців  області, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля,    у січні–листопаді 2019р. населенню реалізовано товарів на 23 млрд.грн. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у порівнянних цінах до січня–листопада попереднього року (враховуючи індекс споживчих цін) становив 109,3% (в Україні – 110,4%). За цим показником Івано-Франківщина  посіла 14 місце серед регіонів України.

Через торгову мережу підприємств (юридичних осіб) упродовж січня–листопада 2019р. продано товарів на 14,1 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 11% більше обсягу січня–листопада попереднього року. За індексом фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств область посіла 11 місце серед регіонів держави.

 

Посів культур озимих підприємствами під урожай 2020 року

 

Головне управління статистики інформує. Підприємствами області посів культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2020р. проведено на площі 70,1 тис.га, що на 0,7% менше, ніж у попередньому році. У територіальному розрізі найбільше озимини посіяно підприємствами Городенківського – 14,5 тис.га або 20,7% площ озимих культур, посіяних підприємствами області, Галицького – 11,2 тис.га (16%), Рогатинського – 8,6 тис.га (12,3%), Коломийського – 7,7 тис.га (11%) та Тлумацького – 7,5 тис.га (10,7%) районів. Частка Снятинського району у обласних посівах культур озимих підприємствами склала 9,4% (6,6 тис.га), Калуського – 7,8% (5,5 тис.га), Тисменицького – 7% (4,9 тис.га), Богородчанського – 2,1% (1,5 тис.га), решти районів та міських рад – не перевищує 1%.

Посіви культур зернових на зерно, на які припадає 66% площ озимини або 46,3 тис.га, підприємствами у п.р. порівняно з попереднім роком розширено на 3,6 тис.га або на 8,3%. Збільшення площ посіву культур зернових на зерно порівняно з попереднім роком відбулось у підприємствах Галицького (на 7,7%), Калуського (на 29,5%), Тлумацького (на 35,1%), Городенківського (на  40,5%), Рожнятівського (у 7,1 раза)  районів та Болехівської міської ради (у 17,3 раза). Підприємствами Косівського району  посів культур озимих зернових на зерно проведено на рівні попереднього року. Водночас, підприємствами Тисменицького, Снятинського, Рогатинського, Коломийського та  Богородчанського районів посіви культур зернових скорочено на 2,8–21,9%, Івано-Франківської міської ради – у 2,2 раза, Надвірнянського району –  у 2,3 раза, Бурштинської міської ради – у 3,7 раза.  Найбільше зернових культур  серед районів та міст обласного значення посіяно підприємствами Городенківського (9,9 тис.га), Галицького (7,5 тис.га), Рогатинського (5,3 тис.га), Коломийського (4,8 тис.га), Тлумацького (4,5 тис.га), Калуського (4,5 тис.га) та Снятинського (4,2 тис.га) районів.

У структурі посівів озимих зернових культур під урожай 2020р.частка пшениці склала 76% проти 75,7% у попередньому році, ячменю – 24%  (19,7%). В районному розрізі найбільші посіви пшениці озимої провели підприємства Городенківського – 18,8% площ посіву пшениці підприємствами області, Галицького (16,5%), Рогатинського (13,4%), Тлумацького (11%), Коломийського (10,6%) та Снятинського (9,7%) районів, ячменю – Городенківського (29,9%), Калуського (17,1%),  Галицького (15,9%) та Коломийського  (9,3%) районів.

Ріпаку озимого на зерно під урожай 2020р. посіяно 23,6 тис.га, що на 14,7% менше, ніж під урожай поточного року. У територіальному розрізі найбільші площі цієї культури сконцентровано у підприємствах Городенківського – 4,6 тис.га або 19,3% обласних обсягів посівів агроформуваннями, Галицького – 3,7 тис.га  (15,6%), Рогатинського – 3,3 тис.га (14,2%), Тлумацького – 3 тис.га (12,8%) та Коломийського – 2,8 тис.га (12,1%)  районів. Збільшення площ посіву ріпаку озимого на зерно відбулось у  підприємствах Тлумацького, Рогатинського, Снятинського, Галицького районів на 7,5–38,6% та  Івано-Франківської міської ради – у 1,5 раза.

 

Посів  культур озимих  під урожай 2020 року

 

Головне управління статистики інформує. Посів культур озимих на зерно та зелений корм під урожай 2020р. господарствами усіх категорій проведено на площі 94 тис.га, що на 0,4% менше, ніж у попередньому році, у т.ч. підприємствами засіяно 70,1 тис.га (на 0,7% менше), господарствами населення – 23,9 тис.га (на 0,5% більше).

Посіви озимих культур зернових на зерно, на які припадає  74,6% площ озимини (торік – 70,5%), у п.р. порівняно з попереднім роком розширено  на 3,7 тис.га або на 5,5% і ними засіяно 70,2 тис.га. У їх структурі частка пшениці озимої становить 78% (у структурі площ під урожай 2019р. – 77,8%),  ячменю – 19,6%  (16,7%). 

Під ріпаком озимим на зерно зайнято 23,6 тис.га, що на 14,7% менше, ніж на 1 грудня 2018р.

Станом на 1 грудня 2019р. підприємствами оранку на  зяб  проведено  на  площі 52,4 тис.га,  що  на  1,2%  менше,  ніж  торік.

 
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області