20 Квітень 2021
Пошук
Розширений пошук

Реєстрація

Логін
Пароль
Увійти
Реєстрація
Інститути влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.
Про затвердження Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами
 На головну / Економіка / Торгівля і сфера послуг
  Н А К А З 

             11.03.2004 N 98 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
29 березня 2004 р.
за N 379/8978

   { Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства 
економіки
N 104 (
z1257-07 ) від 19.04.2007 }

        Про затвердження Правил роздрібної 
торгівлі непродовольчими товарами

   { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
економіки
N 259 (
z1011-05 ) від 29.08.2005 }

   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від 
08.02.1995 N 108 (
108-95-п ) "Про Порядок заняття торговельною
діяльністю і правила торговельного обслуговування населення"
Н А К А З У Ю:

   1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі непродовольчими 
товарами, що додаються.

   2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства 
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 27.05.1996
N 294 (
z0298-96 ) "Про затвердження Правил продажу непродовольчих
товарів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.1996
за N 298/1323.

   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Романюка С.А.

 Виконуючий 
обов'язки Міністра В.Першин

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ
Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України
11.03.2004 N 98

                   Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
29 березня 2004 р.
за N 379/8978


               ПРАВИЛА 
роздрібної торгівлі непродовольчими товарами


           1. Загальні положення 

   1.1. Ці Правила регламентують порядок приймання, зберігання, 
підготовки до продажу та продаж непродовольчих товарів через
роздрібну торговельну мережу, а також визначають вимоги щодо
дотримання прав споживачів стосовно належної якості та безпеки
товарів і рівня торговельного обслуговування.

   1.2. Правила поширюються на всіх суб'єктів господарської 
діяльності на території України незалежно від форм власності, які
пройшли реєстрацію в установленому порядку та здійснюють продаж
непродовольчих товарів.

   1.3. Роздрібний продаж непродовольчих товарів здійснюється 
через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові,
підприємства з універсальним асортиментом непродовольчих товарів,
спеціалізовані відділи (секції) підприємств з універсальним
асортиментом продовольчих товарів, підприємства роздрібної
торгівлі споживчої кооперації, дрібнороздрібну торговельну мережу.
   Роздрібна торгівля  виробами  лікувально-гігієнічного  та 
медичного призначення може здійснюватися через аптеки або їх
структурні підрозділи.

   1.4. Суб'єкт господарської діяльності повинен оснащувати 
складські, торговельні приміщення відповідним
торговельно-технологічним обладнанням та інвентарем для належного
виконання вимог із зберігання, підготовки до продажу, демонстрації
та продажу непродовольчих товарів, а також вимог
санітарно-гігієнічних, технологічних та пожежних норм і правил.

   1.5. Засоби вимірювальної техніки, які використовуються при 
продажу непродовольчих товарів, мають бути в справному стані, мати
повірочне тавро територіального органу Державного комітету України
з питань технічного регулювання та споживчої політики та проходити
періодичну повірку в установленому порядку.
   Продавці повинні дотримуватися Правил користування засобами 
вимірювальної техніки у сфері торгівлі, громадського харчування та
надання послуг, затверджених наказом Державного комітету
стандартизації, метрології та сертифікації України від 24.12.2001
N 633 (
z0018-02 ) (ПМУ 21-2001) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 10.01.2002 за N 18/6306.

   1.6.  Суб'єкт  господарської  діяльності  зобов'язаний 
забезпечити приймання, зберігання і продаж у роздрібній мережі
непродовольчих товарів відповідно до вимог законодавчих актів,
ГОСТів, ДСТУ, ТУ, зразків (еталонів).
   Непродовольчі товари, продаж яких може негативно впливати на 
здоров'я людей, підлягають державній санітарно-гігієнічній
експертизі в установленому законодавством порядку.

   1.7.  Непродовольчі  товари  у  суб'єкта  господарської 
діяльності повинні бути з відповідними документами, наявність яких
передбачена законодавством.
   Суб'єкт господарської  діяльності  повинен  реалізовувати 
непродовольчі товари, які підлягають обов'язковій сертифікації, за
умови наявності в документах, згідно з якими надійшли товари,
реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про
визнання відповідності та/або декларації про відповідність, якщо
це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності
на відповідний товар.
( Пункт 1.7 в редакції Наказу Міністерства економіки N 259 
(
z1011-05 ) від 29.08.2005 )

   1.8.  Працівники  суб'єкта господарської діяльності, які 
здійснюють обслуговування покупців, повинні мати спеціальну
професійну підготовку: знати асортимент і якісні характеристики
товарів певної групи, ознаки дефектів виробничого характеру;
правила підготовки товарів до продажу; принципи розміщення,
викладки товарів і оформлення вітрин; способи показу і пакування
товарів; правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;
порядок таврування засобів міри та ваги; правила роботи
реєстраторів розрахункових операцій і порядок розрахунку з
покупцями; види торговельного обладнання, інвентарю, інструментів
і правила користування ними; правила поводження з тарою; правила
санітарії і гігієни, а також техніки безпеки та пожежної безпеки
тощо.

   1.9. Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні 
мати формений або інший одяг, що відповідає естетичним вимогам.

   1.10. До подання товарів у торговельний (демонстраційний) зал 
працівники суб'єкта господарської діяльності проводять підготовку
товарів до продажу (розпакування, перевірка цілісності
індивідуальної упаковки, пломб підприємства-виробника, наявності
маркувальних даних і якості, чищення, прасування, перевірка
наявності інструкцій з експлуатації, технічних паспортів,
гарантійних талонів, комплектність виробів, перевірка роботи в дії
тощо).
   У разі  відсутності  на  індивідуальній  упаковці товару 
маркування підприємства-виробника, визначеного законодавчими
актами та нормативними документами, товар до продажу не
допускається.

   1.11. У разі пошкодження (потертості) маркувального ярлика 
підприємства-виробника суб'єкт господарської діяльності переносить
усі маркувальні дані на дублікат товарного ярлика, який засвідчує
підписом особа, відповідальна за приймання товару. Дублікат
товарного ярлика прикріплюється до товару.

   1.12. Продаж непродовольчих товарів здійснюється методом 
самообслуговування, за зразками, каталогами, з індивідуальним
обслуговуванням покупців, у тому числі з відкритою викладкою.

   1.13. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний усіляко 
сприяти покупцю у вільному виборі товарів і додаткових послуг та у
разі перевірки покупцем якості, безпеки, комплектності, міри та
ціни товарів, що підлягають придбанню, надавати на його вимогу
контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку,
ціну товарів.
   Суб'єкт господарської  діяльності  повинен  забезпечити 
демонстрацію користування товаром, якщо це не виключено характером
товару.

   1.14. У торговельному (демонстраційному) залі мають бути 
виставлені наявні у суб'єкта господарської діяльності товари або
їх зразки у повному асортименті.
   Продаж товарів, термін придатності яких минув, забороняється. 

   1.15. Суб'єкт господарської діяльності позначає роздрібні 
ціни на товарах та ярликах цін (цінниках) зразків товарів, що
надходять до продажу.

   1.16. Здійснюючи продаж непродовольчих товарів вітчизняного 
та іноземного виробництва, працівники суб'єкта господарської
діяльності зобов'язані надати покупцям у доступній наочній формі
(у супровідній документації, на етикетці, а також маркуванням чи
іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів) необхідну,
достовірну та своєчасну інформацію про товари відповідно до
законодавства про мови, яка має містити: ( Абзац перший пункту
1.16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
N 259 (
z1011-05 ) від 29.08.2005 )
   назву товарів;
   назву нормативних  документів,  вимогам  яких  повинні 
відповідати товари;
   дані про основні властивості товарів;
   відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин (у разі їх 
наявності) порівняно з вимогами нормативно-правових актів і
нормативних документів, а також протипоказання щодо застосування;
   ціну, умови та правила придбання товарів;
   дату виготовлення;
   умови зберігання;
   гарантійні зобов'язання виробника;
   правила та умови ефективного і  безпечного  використання 
товарів;
   термін служби (придатності) товарів, відомості про необхідні 
дії покупця після його закінчення, а також про можливі наслідки в
разі невиконання цих дій;
   найменування та  адресу  виробника або підприємства, яке 
здійснює його функції щодо прийняття претензій від покупця, а
також проводить ремонт і технічне обслуговування;
   інформацію про сертифікацію товарів (якщо вони підлягають 
обов'язковій сертифікації).
   Продавець зобов'язаний довести до відома покупця інформацію 
стосовно товарів, які за певних умов можуть бути небезпечними для
життя, здоров'я покупця та його майна.
   Товари, що надійшли у продаж від фізичної особи - суб'єкта 
підприємницької діяльності, повинні мати ярлик із зазначенням
прізвища вказаної особи, імені та по батькові, номера свідоцтва
про її державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності
та назви органу, що здійснив цю реєстрацію (у разі потреби -
відомості про сертифікацію цих товарів), а також гарантійного
терміну або терміну придатності.

   1.17. Забороняється приймати до продажу та реалізовувати 
товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні
терміни, без технічного паспорта або іншого документа, що його
замінює, та гарантійних талонів установленого зразка.
   Під час продажу товару, який підлягає гарантійному ремонту 
(обслуговуванню) або гарантійній заміні, суб'єкт господарської
діяльності або його працівники зобов'язані:
   у присутності  споживача  здійснити  перевірку  споживчих 
властивостей товару, наявності експлуатаційних документів, у тому
числі гарантійного талона та відривних талонів на гарантійне
обслуговування, комплектності товару, зазначеної в експлуатаційних
документах;
   поінформувати споживача про правила користування товаром;
   заповнити відповідні  розділи  гарантійного  і відривного 
талонів на гарантійне обслуговування;
   надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють 
гарантійний ремонт.
   У разі коли товар потребує проведення робіт з введення в 
експлуатацію, суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний надати
покупцю відповідну інформацію або забезпечити виконання таких
робіт.

   1.18. Розрахунки з покупцями здійснюються через реєстратори 
розрахункових операцій та в іншому порядку відповідно до
законодавства. Разом з товаром покупцю в обов'язковому порядку
видається розрахунковий документ (касовий чек, товарний чек), який
засвідчує факт купівлі та надання послуг.
   Товарний чек виписується у двох примірниках, один з яких 
видається покупцю і містить номер або найменування торговельного
підприємства, назву та ґатунок товару, його ціну, дату продажу,
прізвище, ініціали продавця та його підпис.

   1.19. Товари упаковують у папір, коробки, поліетиленові 
кульки, інший пакувальний матеріал.
   Після продажу технічно складних і великогабаритних товарів 
суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний забезпечити належне
їх пакування для повного збереження якості виробів при
транспортуванні.

   1.20. У спеціалізованих торговельних підприємствах суб'єкт 
господарської діяльності організовує продаж відповідних супутніх
товарів.

   1.21.  Вибрані  покупцем  непродовольчі  товари  можуть 
зберігатися в торговельному підприємстві протягом двох годин з
відміткою часу наступної оплати на виписаному продавцем товарному
чеку.
   Оплачені великогабаритні  товари,  крім  оформлених  для 
перевезення додому, можуть зберігатися на підприємстві протягом
доби. За погодженням з адміністрацією підприємства термін
зберігання може бути продовжено шляхом укладання договору схову. У
цьому разі до товару додаються копія розрахункового документа, в
якому зазначається термін зберігання товару, і табличка з написом
"Продано".
   Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність за 
зберігання і якість товару.

   1.22.  Суб'єкт  господарської діяльності надає додаткові 
послуги, перелік і вартість яких визначаються відповідно до вимог
нормативних актів або на підставі калькуляції.

   1.23.  Після  оплати вартості товарів покупцю видаються 
товарний чек і документи про надання послуг, на яких ставиться
штамп "Оплачено".

   1.24. Суб'єкт господарської діяльності доставляє технічно 
складні та великогабаритні товари покупцю додому за окрему плату,
якщо вартість доставки не входить у ціну товарів.
   Доставлені покупцю додому товари приймаються ним згідно з 
даними, зазначеними в товарному чеку.

   1.25.  Доставка  товарів  додому  покупцю  оформляється 
замовленням-квитанцією або іншим документом із зазначенням
найменування суб'єкта господарської діяльності, прізвища покупця,
його адреси, дати оформлення замовлення, назви товару, артикула,
кількості предметів, видів і вартості послуг, часу їх виконання
тощо.

   1.26.  Доставка товарів здійснюється у термін згідно з 
домовленістю сторін, але не пізніше 5 днів з моменту оформлення
покупки. За порушення умов договору та терміну доставки товару
суб'єкт господарської діяльності несе перед покупцем
відповідальність згідно з чинним законодавством.
   У разі коли доставка не зроблена через відсутність покупця 
вдома в обумовлений час, повторна доставка здійснюється протягом 5
днів після додаткової оплати покупцем її вартості.
   Датою продажу вважається день доставки товарів покупцю за 
наявності його підпису в супровідній документації. Одночасно
покупцю надаються документи із зазначенням гарантійного терміну
(технічний паспорт, гарантійні талони, інструкція з експлуатації
тощо).
   Суб'єкт господарської діяльності несе відповідальність перед 
покупцем за якість і комплектність доставлених йому додому
товарів.

   1.27. Суб'єкт господарської діяльності забезпечує безкоштовну 
установку, включення і пуск технічно складних товарів, якщо
нормативною документацією та правилами користування ними не
допускаються включення і пуск їх безпосередньо споживачем, а також
складання меблів на дому у покупця в обумовлений з ним термін, але
не пізніше п'ятиденного терміну з дня продажу.

   1.28. При виявленні невідповідності товарів умовам продажу 
(даним, зазначеним у товарному чеку), некомплектних або товарів
неналежної якості покупець має право відмовитися від цих товарів.
У цьому разі оформляється акт, в якому зазначаються причини
відмови. На підставі акта суб'єкт господарської діяльності повинен
доставити покупцю товари без недоліків або повернути вартість
товарів та послуг.
   Витрати, пов'язані із заміною товарів,  здійснюються  за 
рахунок суб'єкта господарської діяльності.
   У разі неякісного складання та установки товарів покупець має 
право вимагати безкоштовного усунення недоліків.

   1.29.  За  механічні  пошкодження  технічно складних та 
великогабаритних товарів, що виникли внаслідок транспортування або
складання їх силами покупця, суб'єкт господарської діяльності
відповідальності не несе.

   1.30.  Покупець має право обміняти непродовольчий товар 
належної якості у продавця, у якого він був придбаний, на
аналогічний товар інших розміру, форми, габариту, фасону,
комплектації тощо.
   Покупець має право на обмін товару належної якості протягом 
14 днів, якщо більш тривалий термін не оголошено продавцем, не
враховуючи дня купівлі. Обмін проводиться у разі, якщо товар не
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ,
виданий покупцю разом з проданим товаром.
   У разі коли на момент обміну аналогічного товару немає у 
продажу, покупець має право придбавати будь-які інші товари з
наявного асортименту з відповідним перерахунком вартості або
одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару чи
здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні
відповідного товару в продаж. Суб'єкт господарської діяльності
зобов'язаний у день надходження товару в продаж повідомити про це
покупця, який вимагає обміну товару.
   Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну 
(поверненню) (
172-94-п ), визначається Кабінетом Міністрів
України.

   1.31. Нормальна робота (застосування, використання) товару, у 
тому числі комплектувальних виробів, має забезпечуватися протягом
гарантійного терміну, установленого законодавством, а в разі його
відсутності - договором.

   1.32. Суб'єкт господарської діяльності зобов'язаний прийняти 
товар неналежної якості у покупця, видати йому документ
(накладну), що підтверджує одержання товару, і задовольнити його
вимогу на підставі письмової заяви, яка подається у двох
примірниках. Один примірник видається покупцю з відміткою суб'єкта
господарської діяльності дати прийняття заяви, прізвища, ініціалів
та посади працівника, який прийняв заяву, другий - залишається у
суб'єкта господарської діяльності.

   1.33. У разі коли товар має недоліки (при фальсифікації 
товару), покупець протягом гарантійного терміну може за своїм
вибором вимагати від суб'єкта господарської діяльності:
   безоплатного усунення  недоліків товару або відшкодування 
витрат на їх виправлення покупцем чи третьою особою;
   заміни на аналогічний товар належної якості або на такий 
самий товар іншої моделі з відповідним перерахунком у разі різниці
в ціні;
   відповідного зменшення їх купівельної ціни;
   розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової 
суми.

   1.34. У разі коли під час гарантійного терміну необхідно 
визначити причини втрати якості товару, суб'єкт господарської
діяльності зобов'язаний у триденний термін з дня одержання
письмової заяви від покупця направити цей товар на експертизу.
Експертиза проводиться за рахунок суб'єкта господарської
діяльності.
   Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки 
виникли після передання товару покупцю внаслідок порушення ним
установлених правил використання, зберігання чи транспортування,
вимоги покупця не підлягають задоволенню, а покупець зобов'язаний
відшкодувати суб'єкту господарської діяльності витрати на
проведення експертизи.

   1.35. За наявності аналогічного товару чи іншої моделі вимога 
покупця про його заміну підлягає негайному задоволенню, а в разі
необхідності перевірки якості - протягом 14 днів або за згодою
сторін.
   У разі відсутності таких товарів вимога споживача про заміну 
підлягає задоволенню у двомісячний термін з часу подання
відповідної заяви. Коли задовольнити вимогу покупця про заміну
товару неможливо, покупець має право за своїм вибором пред'явити
суб'єкту господарської діяльності (виробнику або підприємству, що
виконує його функції) інші вимоги, передбачені пунктом 33 цих
Правил.
   При встановленні іншого терміну виконання за угодою сторін 
вимога покупця щодо заміни чи безоплатного усунення недоліків
товару має бути оформлена письмово і в обов'язковому порядку мати
підпис покупця. Відповідальність за належне оформлення такої угоди
несе суб'єкт господарської діяльності.

   1.36. У разі пред'явлення покупцем вимоги про безоплатне 
усунення недоліків товару вони мають бути усунуті протягом 14 днів
або за згодою сторін в інший термін.
   На письмову вимогу покупця на час ремонту йому надається (з 
доставкою) аналогічний товар незалежно від моделі. Для цього
виробник і суб'єкт господарської діяльності зобов'язані на
договірній основі передбачити обмінний фонд товарів. Обмінний фонд
утворюється на договірній основі між суб'єктом господарської
діяльності і підприємством-виробником. Перелік таких товарів
визначається Кабінетом Міністрів України (
172-94-п ).

   1.37. Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар 
належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не
проводиться.
   Під час заміни товару з недоліками на такий самий товар іншої 
моделі перерахунок вартості проводиться виходячи з цін, що діяли
на час обміну.
   У разі відповідного зменшення ціни товару для розрахунку 
береться ціна товару на момент пред'явлення вимоги про зменшення
ціни.
   При розірванні договору розрахунки з покупцями  у  разі 
підвищення ціни на товар проводяться виходячи з його вартості на
час пред'явлення відповідної вимоги, а у разі зниження ціни -
виходячи з вартості товару на час купівлі.

   1.38. За кожний день затримки виконання вимоги про надання 
аналогічного товару та за кожний день затримки усунення недоліків
понад установлений термін (14 днів) покупцю виплачується неустойка
в розмірі, установленому чинним законодавством України.

   1.39. При усуненні недоліків шляхом заміни комплектувального 
виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні
терміни, гарантійний термін на новий комплектувальний виріб або
складову частину товару обчислюється від дня видачі покупцю товару
після ремонту.

   1.40.  Вимоги  покупця  розглядаються після пред'явлення 
покупцем розрахункового документа, а щодо товарів, на які
встановлені гарантійні терміни, - технічного паспорта чи іншого
документа, що його замінює, гарантійних талонів з позначкою про
дату продажу.

   1.41. У разі коли протягом гарантійного терміну в сезонних 
товарах виявлено недоліки, то покупець має право пред'явити
суб'єкту господарської діяльності вимоги, зазначені в пункті 33
цих Правил, з урахуванням сезону.
   Перелік сезонних  товарів,  гарантійні  терміни за якими 
обчислюються з початку відповідного сезону, визначається Кабінетом
Міністрів України (
172-94-п ).
   У гарантійні терміни на сезонні товари не включається час 
іншого сезону (міжсезонний період).

   1.42.  Повернення  товару  неналежної  якості  суб'єкту 
господарської діяльності та доставка покупцю товару належної
якості здійснюються силами і засобами суб'єкта господарської
діяльності, а у разі невиконання ним зазначених умов повернення
товару може бути здійснене покупцем за рахунок суб'єкта
господарської діяльності.

   1.43.  Стосовно  товарів, на які гарантійні терміни не 
встановлено, покупець має право пред'явити суб'єкту господарської
діяльності відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом
розумного строку, але в межах двох років від дня їх передавання
покупцю.

   1.44. Суб'єкт господарської діяльності повинен обладнати на 
видному та доступному для покупців місці куточок покупця, де
розміщуються книга відгуків та пропозицій; відомості про
особливості продажу окремих груп непродовольчих товарів; перелік
сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з
початку відповідного сезону; перелік товарів належної якості, що
не підлягають обміну (поверненню); перелік товарів, з яких
утворюється обмінний фонд; витяг із статті 14 Закону України "Про
захист прав споживачів" (
1023-12 ) тощо.
   Суб'єкт господарської діяльності може мати журнал реєстрації 
перевірок установленого зразка.

   1.45. Працівники суб'єкта господарської діяльності у своїй 
діяльності повинні керуватися Законами України "Про захист прав
споживачів" (
1023-12 ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" (
4004-12 ), "Про пожежну
безпеку" (
3745-12 ), Порядком заняття торговельною діяльністю і
правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 N 108
(
108-95-п ), Порядком гарантійного ремонту (обслуговування) або
гарантійної заміни технічно складних побутових товарів,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2002
N 506 (
506-2002-п ), цими Правилами, іншими нормативними
документами, що регламентують торговельну діяльність.
   Суб'єкт господарської діяльності та його працівники, які 
допустили порушення вимог нормативно-правових актів, несуть
відповідальність згідно із законодавством.

   1.46.  Контроль  за дотриманням цих Правил здійснюється 
посадовими особами органів виконавчої влади в межах їх компетенції
та в установленому порядку.

   1.47. Порядок продажу ювелірних виробів, нафтопродуктів, 
аудіовізуальних творів і фонограм, мисливської зброї, набоїв і
пороху, антикварних речей, транспортних засобів і номерних
агрегатів тощо, а також непродовольчих товарів через
дрібнороздрібну мережу регулюється окремими правилами.

      2. Особливості продажу окремих груп товарів 

   2.1. Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) 
товари та головні убори
   2.1.1. Цей  розділ  Правил  визначає особливості продажу 
швейних, трикотажних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів
і головних уборів.
   2.1.2. Маркування   швейних,   трикотажних,   хутряних, 
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів передбачає
наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його
адресу, товарний (фірмовий) знак, назву виробу, артикул, склад
матеріалу, номер моделі, розмір, ґатунок, позначення стандарту або
технічних умов (далі - нормативного документа), дати випуску.
   2.1.3. Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) 
товари і головні убори зберігають у сухих, чистих, добре
вентильованих приміщеннях:
   швейні  вироби  і головні убори - при температурі від 
+10 град. C до +18 град. C і відносній вологості повітря 60-70%;
   трикотажні товари - при температурі від +3 град. C до +20 
град. C і відносній вологості повітря 60-65%;
   хутряні та овчинно-шубні (кожухові) товари - при температурі 
від +5 град. C до +25 град. C і відносній вологості повітря
60-65%.
   2.1.4. У складських приміщеннях швейні, трикотажні, хутряні, 
овчинно-шубні (кожухові) товари і головні убори зберігають на
вішалах, кронштейнах, стелажах або в ящиках.
   Зберігати ці товари навалом або на підлозі забороняється.
   2.1.5. Для  зберігання  швейних,  трикотажних,  хутряних, 
овчинно-шубних (кожухових) товарів та головних уборів від пилу та
дії прямих сонячних променів вішала та кронштейни в складських
приміщеннях закривають чохлами з тканини, поліетиленовими
плівками, а стелажі завішують шторами.
   2.1.6. Вищезгадані товари розміщують на відстані не менше ніж 
1 м від приладів опалення, 0,5 м - від електричних ламп і стін,
0,2 м - від підлоги. Проходи між вішалами та стелажами мають бути
не менше ніж 0,5 м.
   2.1.7. При тривалому зберіганні для запобігання злежуванню, 
ушкодженню міллю або шкіроїдом швейні, хутряні, овчинно-шубні
(кожухові) товари і головні убори необхідно періодично
перекладати, просушувати, очищати від пилу, пересипати
антимолевими засобами (хутряні та овчинно-шубні (кожухові)
вироби - не рідше одного разу в три місяці).
   2.1.8. У  торговельному  (демонстраційному)  залі швейні, 
трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари і головні
убори розміщують за такими ознаками, як розмір, зріст, повнота,
вид, а також за статево-віковими ознаками і ознаками сезонності.
   2.1.9. Усі пальта (у тому числі хутряні та овчинно-шубні 
(кожухові)), плащі, костюми, піджаки, штани, плаття, жакети,
джемпери, светри, спідниці, блузки, комбінації, сорочки чоловічі
шовкові і сорочки жіночі вивішують у торговельному
(демонстраційному) залі на відкритих вішалах, пристінних або
острівних гірках, обладнаних кронштейнами і тримачами.
   Білизну, сорочки  чоловічі  бавовняні,  дитячі  плаття, 
панчішно-шкарпеткові вироби, рукавички, хустки, шарфи розміщують
на полицях або в касетах пристінних та острівних гірок.
   Головні убори розміщують на полицях обладнання  групами: 
фетрові - не більше п'яти, чоловічі капелюхи велюрові та під
замшу - по три. Модельні жіночі головні убори - кожний окремо на
підставках та кронштейнах.
   2.1.10. Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні 
знати властивості та якість матеріалів, з яких товари виготовлені,
шкали розмірів, зросту, а також шкалу повноти, сучасний напрям
моди, особливості попиту покупців, засоби і правила зберігання та
догляду за виробами.
   2.1.11. Суб'єкт  господарської  діяльності  зобов'язаний 
створити покупцю зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки
швейних, хутряних, овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних
уборів.
   2.1.12. Зона  примірки  швейних,  трикотажних,  хутряних, 
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів у
торговельному (демонстраційному) залі обладнується примірочними
кабінами із дзеркалами.
   2.1.13. Здійснюючи  продаж  швейних, трикотажних товарів, 
головних уборів і, насамперед, хутряних та овчинно-шубних
(кожухових) товарів, продавець повинен допомагати покупцю в їх
виборі, ознайомити його з асортиментом виробів, що є в продажу, із
способами нагляду за виробами, особливо виготовленими із
застосуванням хімічних волокон або клейових матеріалів.
   2.1.14. При відпуску товару покупцю перевіряються якість і 
комплектність виробів. У разі виявлення дефектів і відсутності
окремих деталей у комплектах товар з продажу вилучається.
   2.1.15. Роздрібний продаж швейних, трикотажних, хутряних, 
овчинно-шубних (кожухових) товарів і головних уборів вітчизняного
виробництва, розміри і зрости яких не передбачені
нормативно-технічною документацією, проводиться за індивідуальними
замовленнями покупців у мережі магазинів "Богатир" та в інших
спеціально визначених для цього торговельних підприємствах.
   2.1.16. Суб'єкт господарської  діяльності  може  надавати 
покупцю додаткові платні послуги: дрібна переробка одягу, який був
придбаний у даному торговельному підприємстві (укорочення,
здовження, перестановка ґудзиків, розтягнення головних уборів
тощо), розкрій тканин.
   На видному місці в торговельному (демонстраційному) залі 
вивішується перелік додаткових платних послуг, що надаються
покупцям, і тарифи на них.
   2.1.17. Суб'єкт господарської діяльності може здійснювати 
продаж супутніх товарів - сумок, парасольок від сонця та дощу,
рукавичок, поясів і пасів, запонок, ґудзиків, пряжок, окулярів
сонцезахисних, біжутерії, засобів догляду за одягом і головними
уборами тощо.
   2.1.18. У торговельному (демонстраційному) залі мають бути 
вивішені таблиці із зазначенням розмірів одягу та головних уборів,
що застосовуються в різних країнах, а також міжнародних символів
догляду за одягом та білизною.

   2.2. Текстильні товари
   2.2.1. Цей  розділ  Правил  визначає особливості продажу 
бавовняних, вовняних, лляних тканин, джуту та інших рослинних
волокон, тканин з натурального шовку, синтетичних і штучних
волокон, трикотажних полотен, нетканих матеріалів, штучних
текстильних товарів (далі - текстильні товари).
   2.2.2. Маркування текстильних товарів передбачає наявність 
інформації про найменування підприємства-виробника, його адресу,
товарний (фірмовий) знак, назву товару, артикул, назву волокон та
їх відсотковий вміст, ширину тканини або розмір штучного
текстильного товару, сорт, позначення нормативного документа, дату
випуску.
   2.2.3. Текстильні товари зберігають у сухих, чистих, добре 
вентильованих приміщеннях при температурі від +15 град. C до +18
град. C і відносній вологості повітря 60-65%, захищаючи їх від
пилу та вицвітання вкривними матеріалами (щільною тканиною,
папером, синтетичною плівкою тощо) або укладаючи в картонні ящики
(коробки), пакети (мішки) з плівки та паперу.
   Упаковані (в ящиках, кіпах, коробках тощо) і неупаковані (у 
кусках) товари розміщують окремо.
   2.2.4. Для запобігання псуванню вовняних тканин при тривалому 
зберіганні необхідно обробляти їх відповідними антимолевими
засобами.
   2.2.5. У  складських  приміщеннях  суб'єкта господарської 
діяльності текстильні товари зберігають на стелажах,
підтоварниках, у контейнерах за груповими ознаками, артикулами на
відстані не менше ніж 1 м від системи опалення та нагрівальних
приладів, 0,2 м - від стін і підлоги та 0,5 м - від електричних
ламп. Штабель складається з 4-5 рядів (ящиків, кіп тощо), але його
висота має бути не більше ніж 2 м.
   2.2.6. У торговельному (демонстраційному) залі текстильні 
товари розміщують на острівних гірках, стендах, кронштейнах,
столах і прилавках та іншому торговельному обладнанні.
   Для зручності  покупців  текстильні  товари  мають  бути 
згруповані за родом волокна, видами тканин, характером оброблення,
кольором, малюнком та іншими ознаками.
   2.2.7. Працівники суб'єкта господарської діяльності повинні 
консультувати покупця щодо виду тканин і штучних виробів, груп і
підгруп, до яких вони належать, взаємозамінності тканин, засобів
догляду за текстильними товарами, роз'яснювати цифрові позначення
на виробах, ярликах, етикетках, а також інформувати покупців про
наявні вади (дефекти) тканин.
   На прохання покупця продавець повинен допомогти визначити 
необхідну кількість тканини для виготовлення швейного виробу, а
також підібрати відповідне оздоблення.
   2.2.8. Відміряють  тканини  жорстким  стандартним  метром 
(брусковим, дерев'яним), який має повірочне тавро територіального
органу Державного комітету України з питань технічного регулювання
та споживчої політики, способом, що залежить від виду тканини:
   тонкі та легкі тканини бавовняні, лляні, шовкові та інші - 
шляхом відкидання тканини на прилавок при вільному (без натягання)
прикладанні тканини до метра;
   гофровані та плісеровані  тканини  -  шляхом  накладання 
жорсткого (брускового, дерев'яного) метра на тканину, що лежить на
прилавку (столі) у розправленому вигляді, без натягання і без
порушення гофрування і плісе;
   важкі та об'ємні тканини (вовняні, тканини для автомобілів, 
м'яких меблів тощо) - шляхом накладання жорсткого метра на
тканину, яка лежить на прилавку (столі) у вільному стані без
складок і зморшок.
   Дозволяється відмірювати всі види тканин (крім вовняних і 
трикотажних полотен) на спеціальному прилавку (столі) способом
накладання тканини на проградуйований металевий мірник (стрічку),
що має державне повірочне тавро.
   Для відмірювання  тканин  на  робочому  місці  продавця 
встановлюється прилавок або стіл завдовжки не менше ніж 3 метри і
завширшки 80 см.
   2.2.9. При продажу тканини залишок її в рулоні має бути 
придатним для пошиття (виготовлення) повномірного виробу.
   До повного продажу куска (рулону) тканини зберігають його 
"хазовий кінець" з фабричним ярликом і тавром.
   Пропонувати до продажу "хазові кінці" можна, якщо відбиток 
тавра і штампа не погіршує виду тканини з лицевого боку.
   2.2.10. Відібраний товар продавець перевіряє в присутності 
покупця: виявляє пошкодження, забруднення, інші зовнішні вади
(дефекти), відміряє кількість, підраховує вартість покупки. У разі
виявлення загальних грубих вад (дефектів) товар замінюється на
товар належної якості.
   2.2.11. Суб'єкт господарської діяльності може здійснювати 
продаж супутніх товарів: ниток швейних, шовку петельного,
ґудзиків, викройок, журналів мод тощо.
   2.2.12. Суб'єкт  господарської  діяльності  може надавати 
покупцю додаткові платні послуги: розкрій тканин і зметування
розкроєних виробів, продаж викройок, комплектування та оформлення
подарункових наборів, нанесення оздоблення на штучні текстильні
товари, доставка за адресою товарів на замовлення покупців.

   2.3. Взуття
   2.3.1. Цей розділ Правил визначає особливості продажу всіх 
видів шкіряного, текстильного, комбінованого, гумового,
полімерного, валяного взуття (чоловічого, жіночого, дитячого).
   2.3.2. Маркування взуття передбачає наявність інформації про 
найменування підприємства-виробника, його адресу, товарний
(фірмовий) знак, артикул (індекс), номер моделі, розмір, повноту,
сорт, дату виготовлення, позначення нормативного документа.
   Маркувальні дані розміщують відповідно до вимог нормативних 
документів.
   В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути вкладена 
інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та догляду за
ним.
   2.3.3. Прийманню та продажу не підлягає взуття з виявленими 
дефектами виробничого характеру та без відповідного маркування.
   2.3.4. Взуття зберігають у сухих, чистих, добре вентильованих 
приміщеннях при температурі від +15 град. C до +20 град. C і
відносній вологості повітря 50-70%.
   2.3.5. При зберіганні коробки і ящики із взуттям розміщують 
на відстані не менше ніж 0,2 м від стін і підлоги, 0,5 м - від
електричних ламп, 1 м - від приладів опалення.
   2.3.6. Взуття в коробках складають на стелажах, висота яких 
має бути не більше восьми рядів, а без коробок - не більше п'яти
рядів з прокладкою із картону між рядами.
   Взуття в  коробках  укладають  каблучною частиною однієї 
напівпари на гомілкову частину іншої.
   Чоботи (кирзові та ялові) підвішують на брущатих козлах 
(вішалах) або укладають на стелажах рядами.
   Гумове взуття зберігають у заводській упаковці (в ящиках) у 
напівтемному приміщенні.
   2.3.7. Взуття всіх видів забороняється зберігати навалом.
   2.3.8. Валяне та утеплене взуття при тривалому зберіганні для 
запобігання псуванню необхідно пересипати антимолевими засобами.
   2.3.9. Розпаковане взуття потрібно оберігати від дії прямих 
сонячних променів.
   2.3.10. У торговельному  (демонстраційному)  залі  взуття 
розміщують на острівних та пристінних гірках, у шафах-вітринах з
похилими полицями, на гірках з металевими кронштейнами, консолями,
штангами, стендами, полицями-корзинами, полицями-касетами тощо.
   Взуття розміщують за такими ознаками:
   характер пошиву (модельне, масового виробництва);
   вид (туфлі, черевики, чоботи тощо);
   розмір і повнота;
   матеріал виготовлення;
   стать; вік;
   сезонність.
   За ознаками сезонності взуття поділяється на:
   зимове - утеплене всіх видів;
   весняно-осіннє - чоботи, напівчоботи, черевики, напівчеревики 
неутеплені, туфлі закриті на товстій підошві з пористої гуми або
поліуретанів;
   літнє - туфлі літні відкриті, сандалети, сандалі та інше.
   2.3.11. При самообслуговуванні для кожного розміру взуття, 
окремої торгової марки відводиться визначене місце.
   Гумове взуття укладають на внутрішнє ребро, задником у бік 
покупця; легке спортивне взуття - пачками, задником у бік покупця,
валяне взуття - парами, підошвою в бік покупця, носками в різні
боки.
   2.3.12. Суб'єкт господарської діяльності повинен забезпечити 
покупцям зручні умови для ознайомлення, вибору та примірки взуття.
Для цього торговельні (демонстраційні) зали обладнуються
банкетками або ослонами, підставками, дзеркалами, килимками,
ріжками. Інформація про розміри взуття надається в метричній та
штихмасовій системах нумерації.
   Продавець повинен  пропонувати  покупцю  приміряти обидві 
півпари взуття. При продажу дитячого взуття обов'язкова наявність
стопоміру.
   Продаж взуття в торговельних підприємствах, де відсутні умови 
для примірювання, забороняється.
   2.3.13. У торговельному (демонстраційному) залі на видному 
місці обов'язково вивішується інформація про гарантійні терміни
взуття, що є у продажу, їх обчислення з урахуванням сезонності.
   2.3.14. Суб'єкт господарської діяльності може здійснювати 
продаж супутніх товарів: панчох, шкарпеток, шнурків, розправочних
колодок, вкладних устілок, косячків, набійок, предметів догляду за
взуттям (щіток, кремів, бархаток та інше), предметів ортопедичного
асортименту тощо.
   Супутні товари розміщуються в касетах пристінних та острівних 
гірок.

   2.4. Електропобутові товари
   2.4.1. Цей розділ Правил  визначає  особливості  продажу 
побутових холодильників, морозильників, машин і приладів для
механізації побутових робіт, побутових приладів для очищення,
зволоження, кондиціонування повітря, електроосвітлювальної
арматури і електроламп, електронагрівальних приладів,
провідникових і встановлювальних виробів тощо (далі -
електропобутові товари).
   2.4.2. Маркування  електропобутових  товарів  передбачає 
наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його
адресу, товарний (фірмовий) знак, назву товару, номінальну напругу
(В), номінальну потужність (Вт), номінальний струм (А), ступінь
захисту від ураження електрострумом, позначення щодо захищеності
від вологи, знак заземлення, позначення нормативного документа,
дату випуску.
   На електронагрівальних приладах маркувальні дані розміщуються 
безпосередньо на корпусах або металевих пластинках, які
прикріплюються до приладів.
   Проводи і шнури повинні мати додаткове маркування: марку 
проводу (шнура), кількість жил, номінальний переріз (кв. мм),
довжину (м) для бухт, кількість і довжину шнура в пачці, масу
брутто (кг).
   Індивідуальна упаковка електропобутових товарів має містити 
маркувальні дані: найменування підприємства-виробника, його
адресу, товарний (фірмовий) знак, назву товару, номінальну напругу
(В), рід струму, номінальну потужність (Вт), попереджувальні
знаки, позначення нормативного документа.
   2.4.3. Здійснюючи  приймання  електропобутових  товарів, 
перевіряють наявність технічного паспорта, інструкції з
експлуатації.
   Товари, на які поширюються гарантійні терміни експлуатації, 
повинні мати гарантійні талони встановленого зразка.
   Перевірка комплектності електропобутових товарів проводиться 
відповідно до даних технічного паспорта.
   Суб'єкту господарської діяльності забороняється комплектувати 
вироби та пропонувати покупцю різноманітні перехідники для
з'єднування триконтактних вилок з двоконтактними розетками.
   2.4.4. Електропобутові товари зберігають у сухих, чистих, 
добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання
кислот і лугів, при температурі не нижче ніж +5 град. C і
відносній вологості повітря не більше ніж 65-70%.
   2.4.5. При зберіганні електропобутові товари розміщують на 
відстані не менше ніж 1 м від приладів опалювання, 0,5 м - від
джерел електричного освітлення. Проходи між штабелями мають бути
не менше ніж 0,7 м.
   2.4.6. При зберіганні електропобутових товарів  необхідно 
додержуватися попереджувальних знаків, написів, зображених на
упаковці: "Обережно", "Не кантувати" тощо.
   2.4.7. Зразки електропобутових товарів повинні мати короткі 
анотації щодо основних технічних характеристик. При продажу
електропобутових виробів з трипровідним шнуром живлення та
триконтактною вилкою для підключення виробу до електричної мережі
продавець (виробник) зобов'язаний в анотації подати
попереджувальну інформацію такого змісту: "Забороняється
використання виробу в приміщеннях, де електрична мережа не
обладнана заземлювальним проводом".
   2.4.8. У   торговельному   (демонстраційному)   залі 
електропобутові товари розміщують за підгрупами у надприлавочних
вітринах і вітринах-шафах, на пристінних та острівних гірках,
настінних пультах, кронштейнах, штангах, підставках-постаментах
тощо.
   2.4.9. Зона продажу електропобутових товарів повинна бути 
забезпечена необхідними електровимірювальними та випробувальними
приладами (щитками і пультами для опробування електроламп і
електроприладів), контрольними патронами, вольтметрами,
лампочками, приладами для перевірки вимикачів, жердиною для
підвішування та знімання електроосвітлювальної арматури, котушками
для зберігання електрошнура, набором інструментів (викрутка,
плоскогубці, гострозубці тощо) та іншим обладнанням та інвентарем.
   У торговельному підприємстві можуть розташовуватися майстерні 
для дрібного ремонту та збирання виробів.
   2.4.10. При продажу електропобутових  товарів  працівники 
суб'єкта господарської діяльності зобов'язані в присутності
покупця перевірити їх якість, комплектність, наявність технічного
паспорта, гарантійного талона, інструкції з експлуатації, точність
міри або кількості (шнура, проводу, дрібних товарів) та в
обов'язковому порядку заповнити гарантійний талон.
   Технічно складні    електропобутові    товари    та 
електроосвітлювальна арматура, електролампи перевіряються в дії.
   2.4.11. При продажу окремих видів електропобутових товарів 
продавець повинен поінформувати покупця щодо супутніх товарів та
запасних деталей, які є у продажу.

   2.5. Телерадіотовари
   2.5.1. Цей  розділ  Правил  визначає особливості продажу 
радіоелектронної апаратури: електропрогравальної,
звукозаписувальної, для відеозапису та відтворення зображення і
звуку, носіїв для запису звуку, платівок, телевізійних приймачів,
частин, вузлів, а також деталей і приналежностей до неї тощо
(далі - телерадіотовари).
   2.5.2. Маркуванню підлягають телерадіотовари і тара, яка 
використовується для їх зберігання. Маркування передбачає
наявність інформації про найменування підприємства-виробника, його
адресу, товарний (фірмовий) знак, назву, клас і модель виробу,
позначення нормативного документа, дату випуску.

 

 

 

 
.

Електронна пошта

 

 

p

Історична довідка від Українського інституту національної пам’яті
"Україна- ЄС"
Тлумацька РДА у фейсбук
 
Працює гаряча лінія Тлумацької РДА
 
Безоплатна правова допомога
Про забезпечення функціонування української мови як державної
Дія. Цифрова освіта
Анонс
Інформація для людей із порушенням слуху

.

Оперативна інформація з питань цивільного захисту та дій у надзвичайних ситуаціях

 

Статистика сайту

MyCounter - счётчик и статистика


.

Розробник: ЗАТ "Софтлайн" © Веб-портал органів державної влади та органів місцевого самоврядування Івано-Франківської області